[Bio] / FigKernelScripts / overlap_resolution_test.pl Repository:
ViewVC logotype

View of /FigKernelScripts/overlap_resolution_test.pl

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (download) (as text) (annotate)
Sun Jun 8 23:14:39 2014 UTC (5 years, 5 months ago) by golsen
Branch: MAIN
CVS Tags: rast_rel_2014_0729, rast_rel_2014_0912, HEAD
Changes since 1.1: +81 -9 lines
Add a bunch of options to help in diagnosis, including feature list
output and feature list with deleted features included.

#!/usr/bin/env perl -w
#
#   overlap_resolution_test      [opts] < genomeTO > genomeTO
#   overlap_resolution_test --features [opts] < genomeTO > feature_list
#
# Options:
#
#   -b,--buchnera       # use built in Buchnera genome, not stdin
#   -d,--deleted        # include deleted features in feature list (implies --features)
#   -f,--features       # output a list of features, not a genomeTO
#   -i,--input genomeTO_file # take from file, not stdin
#

use strict;
use overlap_resolution;
use Bio::KBase::GenomeAnnotation::Client;
use Getopt::Long;
use JSON::XS;
use Data::Dumper;

my $buchnera = '';
my $deleted = '';
my $ftr_list = '';
my $infile  = '';

GetOptions( 'buchnera' => \$buchnera,
      'deleted' => \$deleted,
      'features' => \$ftr_list,
      'input=s' => \$infile
     )
  or print STDERR "Bad command line.\n"
    and exit;

$ftr_list ||= $deleted;

if ( $infile )
{
  -f $infile && open( INPUT, '<', $infile )
    or print STDERR "Could not find or open '$infile' for reading.\n"
      and exit;
}
elsif ( $buchnera )
{
   *INPUT = *DATA; # Using the open function resets to beginning of the file.
}
else
{
   open( INPUT, "<&=STDIN" )
    or print STDERR "Could not alias STDIN to INPUT.\n"
      and exit;
}

my $json = JSON::XS->new;
my $input_genome;
{
  local $/;
  undef $/;
  # print scalar <INPUT>; exit;
  $input_genome = $json->decode( join('', <INPUT>) );
}
close INPUT;

$input_genome
  or print STDERR "Failed to read genome-typed-object.\n"
    and exit;

my $opts = {};
$opts->{ show_deleted } = 1 if $deleted;

my $output_genome = overlap_resolution::resolve_overlapping_features( $input_genome, $opts );

if ( $ftr_list )
{
  my $ftrTOs = $output_genome->{ features } || [];
  my @ftrTOs = map { $_->[0] }
         sort { $a->[1] cmp $b->[1] || $a->[2] <=> $b->[2] }
         map { my ( $contig, $left, $right, $dir, $size ) = overlap_resolution::bounds( $_ );
            my ( $beg, $end ) = $dir eq '+' ? ( $left, $right ) : ( $right, $left );
            my $mid = 0.5 * ($left+$right);
            [ [ $_->{id},
              $_->{type},
              sprintf('%.2f', $_->{quality}->{priority} || 0),
              $beg,
              $end,
              $right-$left+1,
              $_->{function} || ''
             ],
             lc $contig,
             $mid
            ]
           }
         @$ftrTOs;
  foreach ( @ftrTOs ) { print join( "\t", @$_ ), "\n" }
}
else
{
  $json->pretty(1);
  print $json->encode($output_genome);
}

exit;

__DATA__
{
  "scientific_name" : "Buchnera xx",
  "contigs" : [
   {
     "dna" : "ttaaatgcacgctctcaaaatatttcaggcactaaagcactaatactatataatttatataaaaataaattaatattatttcaaactatacaaaatatagaaatttaacttatgatatttaatgcaagttataaattcaatctataattttactttaatctattattaatttgatgattcaaacgttaacttaaaatgtaaaaagttattaacattttttaattcagttattaacaaccctaatatgtaagttaacattataacaacaaccaaaagaagttagtttttaacaaaatattataacatagtagtaataattatctttttattattatttattgtaaataattattttaaaatatacaattacatatcaataatatattatatgaagttaattaaattacttttagtaaagatgcatgttttattattcttaaacataaatttttaaaaataggattattaatgttacgtgaacaaaatttcgatgttattatagtagggggtggacatgcaggaactgaagctgcattagcttgttcccgaatgaaaaaaaaaactttattgctaactcaaaacataaatacaattggagcattgtcttgcaatcctgctattggaggaataggaaaaagtcatttagttaaagaagtagacgccttaggcggaattatggcaaaagcaattgacaaatctggtattcagttcagaattttaaactctaaaaaaggatttgctgtccgttcaactagagcacaagctgataggaaactttatagtcaaacaataaaaaagacactattatttcaagagaatctattagtgttacaggcagaagtggatgatgttattgttagtaactacaaaataatgggtgttataacccaaacaaaaattaaatttttttctaaagctgttgtattaaccacaggaacatttttaggaggtaaaatttatataggttctaaatgttttttaggagggcgaattaatgattactcttctattaatttagcccaacgattaaaagacttacctattaaaataggtcgattaaaaacaggtacacccccccgaattaataaacatactattaatttttcaaaattagatgttcaatatagtgacaatcccttacctatattttcatttatgggaaaccaaaaagaacatccaagacaaattccatgttatattactgcaactaatgaaaaaactcatgaaatagttagaaaaaatcttaaaaaaagccctatttattcaggtttaataacgggaataggccctcgctattgtccatcaattgaagataaaatcgttcgcttctccgatcgtaatgcacatcagatatttttggaaccagaaggattacatgacattgaaatatatccaaatggaatttcaactagtttacctgaagatgttcaagtagaaatgatacattcgattaaaggattagaacgagcacaaattacgcgccctggttatgctgttgagtatgactattgtgatcctagaactttaaaactaactttagaaagtaagtttattgaaggtttttttttagctgggcaaataaatggtactacaggttacgaagaagctgctgctcaaggtttattagcaggattaaatgcttcactatatgcgtctaataaatgcgggtggtttccaaatcgagggcaagcatatttaggagtattaattgatgatttatgtactaaaggtacaaaagaaccatatcgtatgtttacagcaagagctgaacatcgattaatattgcgagaagataatgctgatttaaggttaactaatattgcaaaaagcatgaatttaattgataattcaagatggacacgatacgttgaaaaattatcaaatattaaaaatgaaacaacccgtttagaaaatcttaaaattcgttctaaattatatagcattactgaattaaataatttctttagtataaaaataaatacagaatctactgccaaagatttattaaaaagaccagaaataaattactctactctcatgttatttaaaaaatttagccctggaataaaagataaagaagcttatgaacaaatagaaattcaagaaaaatattgtggttatattaagagacagataaaagcaataaaaaatcaacttaataatgattatattgtattatctaaaataaaaaattataaagttgtcaagggattatctaacgaagtagtttcaaaattgaatttttataaaccatattcacttggacaagcttccagaatttctggaattactccagctgcgatttctattttactaatatatttaaaaaaaaaattatatagtacataattttttttacaaaatttatgttttttatctgttttctgtttagttctttaataattttaaaattaataatattttggaatattaaaattattaattatactgattaaaatttttttatattttttgaaataaatcaaatgtattttatattcgaaaatgatatttttatttttaaatatcatatataaaattatataaatttatgatttttaatttatgatgtaatttaaaaatatcatttttatatattaatttttaaatgtattatttttctataatacttatgacatctgagtatcataaaaaatgggattataaatgaacttagaacataattttaacttaccaaactacataaatcatcatcttcatcatttacaattaaacttaagtaatttaaaatttctaaattttaatgacaattacattcgaaatttttgggtatgtaattttgattcaatttttttatcaatatttttaggattagtgattttaatttcattttttaaaatttcaaaaacatttacaatacaaacgccaaacaaaatacaaatttgtatagaattaataatagattttattaataataatgtaaaagaaatttatcatggaaaaaacaaattaatagcaccattatcattaacaatctttgtttggatttttttaatgaatctcatggatttaatacctattgatttagttccatttatttttcaaaactttttcgaaacacaaataccaattaaattagttcctacaactgatgttaatattactatttctatgtctttagttgtatttttattaataattttttatagtataaaaataaagggtataaagggatttttaaaggatttgtttttacaaccatttcataatcctatcttttttgtttttaattttatattagaaagtattagcttattatcaaaaccagtttcattaggtttaagattatttggtaacatgtatgcaggagaaatgatctttattttaatttcaggattattgccttggtggttacaatggattttaagtgttccttgggcgatctttcacattttaataatttcgttacaatcttttatttttatggtattaaccattgtatatttatctatggcttccacaaaacattagttcaatggtataatgttaattatttataataatggaataaaagaggaacaaaatggataatgtaagcatggatatgttgtatatagcagtagccgtaatgataggattagcagccataggagcagcagtaggaattggtattcttggaagtaaatttttagaaggtgtagctagacaaccagatttaacgtctttattacgcacacagttttttgtagttatgggtttagttgatgcaattcctatgattgcagtaggattaggtttatatatgttatttgcggttatataatgcactgtattttatatattttaaatttaaagaagttattaataaatttatatatattctttacgttataatttagtaacgtaaagatatataatttaatttttttaatataggacgtaataatatggattttaatgttacaattgttggccaagctatatcttttgttttatttgttttcttttgcatgaaatatgtttggccttcagtaatatttataatagaaactagacaaaaagagattaaagattctttgacgtttattgaaaattctaaaaaagagttaaacatttttaaagaaaattctaaaaatgaaattaaaattataaaaaaaaatgcttctaaaataatagattctgctatacaacaaaaaacacaaattttaaaacaagcatacttagctgcggaaaaagaaaaacaaacaattttaaagcaagcaaaactagatgtaatgattgaatatcagaaagcacgttatgaactacgtcaaaaagttagtaagatagctgtagagattgctaaaaagataataaatcgttctatttgcatagaagaacaaaacagtataattagttcgttgataaaaaaaatctaaggattcaaatttatgtctagtactaaagacgaattacaattatatgcaaaagcaatttacaactgtgctatatctaaccatcaatcgttagatcactggaagacaatgcttcagttaatggctaatatattaaataatgagattattaaaaatttaatttcaaaagcttacttctcacagcatgttatttctttatttattgatttatgttgtaataaagtaaatcaatatggaattaatttaattaaaattctagcagaaaacaaacgtttgatgctattagaaaaattatataaagaatttataaatttatgtgaattatatcagggagtagttaatataactgttatttccgcacacaaattgaatgaagaatatattagcaaaattaatatcatgttaaaaaaacgatttttcaaaaaaataaatgtgacatacgtgatagatgaatcaattataggtggtttaattataaagttttgtgatacagttattaatgcatccattcattctcgattagaaaaattattaaatattctacaatattaaaagaaaatataatatgcaaataagttctagtgaaatttgtgaattaataagtaagaaaattgcaaagtttgatattataagttcaatgcataatgaaggaagagttatttcagttagtgatggtatcatacaaatttatggattatctgatgttatgcagggagaaatgttatcgttgcccggagataagtatgctattgctttaaatttagagaaaaatgtagtaggtgctatagtaatgggtgaatatacgcatattactgaaggtactaaaataataagcactggtcgtatttttgaaattccagttggttctaagtttttaggaagagtgataaatgcgttaggtgttcccatagatggtaagggtcgtatacaggaagaaaaatttttaccggtagaaataaatgcaccaggtgtaattgatagacaaaaaattagtgaaccgctgcaaacaggttataaatctattgatgctatggtgccaataggaaaaggtcaacgtgaattaattattggagatcgtcaaacaggaaaaacatctttagctatagatacaattattaatcagcgtaatactaaaattaaatgtatttatgtagcaattggacaaaaattttctacaattgtaaatttagtacgacaattagaagataatcaggcattaaatcatacaattgtaattgttgcttctgcttctgaatcagcagcattacaatatttggttccatattctggatgttctttaggagaattttttcgagatcaaggaaaggatgcgttaatagtatatgatgatttatctaaacatgcgatagcatataggcagatttctttattattaaggcgccctcctggaagagaagcatttcctggtgatattttttacttacatgctagattattagaacgtgcttgtagagttaatagtaattatttaaaaaacattttagggactgtaaataaatttagtacaggttctctgactgctttaccaattattgaaacgcaggatggagatgtttcgtcttttatacctactaatgtgatatctataactgacggacagatatttttagaatcgaatttatttaattcaggaattcgacctgcaattaatccagggatttctgtttctcgggtaggaggggctgctcaatgtcaaattatacgaaaattatcttctgggataagaacatcgttagctcaatatcaggaattaatagctttttctcagttttcttcggagttagatgaaataactagaaatcaattaattcacggaaaaaaacttattgaaatattaaaacaaaaacaatatcaccctatgtctatagcagagcaagcaattattttatttgcagctgaaaataattttttaaatgatgtttctgtagaacaaattataaaatttgaaaaaatgttattacttttttttaatacaaataatagtgagttagttttaagtataaataattataaaagaattaatgatgtcgttgaaaaccagttgagtgatgttattaatgcatttaaattaaccaaatgctggtcataaatatagtagtaaataagctttaaggagaaaaaagcttatgattggaattagagagattcgtagtaaaatgaaaagtattaataatacaaaaaaaattacgaaagctatggaaatggtttcaatttctaaattaagaaaaattaaaaagcgaatgtgttctagtcgcccatattttaatataataaatcaagttatttctcatgtcataactggaaatttagaacattatcatacatattttaatcaaagaaatgttaaaagaattggggtaattattgtatctactgatcgtggtttgtgcggtaatttgaatactcttttatttaaaaaagtattagaagtacttacagaacatattaatgaacatatattgaataatttatttgttataggtactaaagcgttaacgttttttaaatcttttacaaataatattgtttttagtctttcaaatttgaaaaatgattttaaaataattgatttgatggaaatgattcgtatttcattggagatgtatatatctggaaaaatagataaattgtttcttgcatataataaatttaacagtactattatacaaactcctacacttgttcaattattacccattctaaaacctaaattgggtaaaaaagaagtaaaaaaaacctgggattatatttacgaatctaattcaaaagttttattaaatgttgtgttaaatcgttatattgaatttcaaatttatcaatctattttagagaatttagtttgtgaacaagcttcgcgtatgttagctatgaaacaagcaacagacaatagtgcagatttgttaaaagcgttacaaatgaattataataaagtacgtcaatctagtattactcaagaacttactgaaattatttccggtgccgctgcagtttctttgaattaatttaataatcattagaggacatattaaatgattactgggaaaatagttcaaattattggagctgtagttgatgttgaattttctcagcaatcagttcctaaaatattcaatgcgttaaaagtagataatcaaggttctatcttaatattagaagtacaacagcaattaggatcgggaatagttagaactattgctatgggatcttctaatggattaaaaagaggtttattagtggttgatttggaacatggaattaaggttcctgttggtacagctacgttaggtagaattgttaatgtgctaggacagccaatagatatgaaaggacctctaaaaaatcatgataattctgatattgaatattgggaaattcatcgaaaagcaccaagttatagtgagcaattaacatcttatgaagttttagaaacaggaattaaagttattgatttaatttgtccattttcaaaaggtggaaaagttggcttgtttgggggtgctggagtaggaaaaactgttaatatgatggaactaattaggaatattgctacagaacattcaggatattcagtattcacgggtgtaggtgaacgaacaagagaaggaaatgatttttaccatgaaatgtctgattcacgcgttttagataaggtttctttagtttatggtcaaatgaatgagcctcctggaaatagattgcgtgttgcatttaccggtctaactattgcagaaaaatttagaaatgaaggtcatgatgttttgttatttattgacaatatatatcgatatactttagcgggaacagaagtttcagcattattgggtcgtattccttcagctgtaggatatcaacctactttatctgaagaaatgggtgtattacaagaacgaattacttcgactaataaggggtctattacttctatacaggctgtatatgttcctgcagacgatttaactgatccttcgcctgctacgacattttcacatttagattcgactattactttgagtcgtcaaatagtttctttaggtatttatcctgctattgatccattaaattctacgagtcgacaattagatcctcgtattgtaggtcagttacattatgatgttgcattgggagttcgatctatcctacagagatatcaagaacttaaagatattattgctatattaggtatggatgaattatctgaagatgataaaatattagtgtctagagcacgaaaaatacagaaatttttatctcaacctttttttgtagcagaaatttttactggattttcaggaaagtatgtaaaacttcaagataccattaatggatttaaagatattattgaaggtaaagtagatcatgtacctgagcaagcgttttatatggttggttcaattaatgaagttattgaaaaatcaaaaaagttataatatgaataataataaagtatattctttaaacgttgttagtttcgagaaaataatttttaatgattttgtgaaaaaaattcaggtttcaggaagtgaaggagaattgggtatttatcctggacatttacaattattatctttaataaaacctgggccgttattaattttagatgatcatgattatcagcatgttatctatatttcaggtggaattatagaagtacaacccacggttgttagtattttagctgatacggctattagaggtttagatttagatttaaatgttgttttagataaaaaactaaaattagaaaataaaattagtaacgttgattgtattgaccgaaatgatgtgatacaacaattatcatgtgagttagctaaattacgtgttattgaaatgtttaaaaatcaatatataaaaaaaaataattaatatttaaggttcaaattgtgataaattagttcaagcggcagggaataataaaagtatgaacattcctgtcgcatattgtatatttatgatattaatagctattaagagatattttattagcaaattattaattttatatatcaatattgctggcttttagtgcgtataattctataaataattttcgaggttctacagaatctcccattaaggtattaaataatttgttagtagtatcaatattgtgaagtgttatttttagcattctcctagtttctggattcatggttgttttccataattgttctggattcatttctcctaaccccttatatcgttgaattaaaacgtttttaaaagaattttgaattaataattcaaagtttttttggaaattttttatagaatatgttttgttattttttttaatatgtatatttttttgaatcatttcttgtaacttttttcctaaagaatatattttttgatattcatagctgtttataaaagtaatatcaaatttgtactctttaacttctgcgtttttttgtatttttattagtggttcaaatattttgtcttttgaattaaaagtaatatgtgctgaatagtttctagtactgctagattttttttgtaattgtatgacaaagttgttaatccagttatttacatatacttcatcatttaaattattcagtttaggatgatataacatttcattgagtatatttaatggaaaattgtctttaatcttaaaaaatattgtttgaataattttgtattctgaaattattttttttagagtatagttacattttattttgatttctttatcggtattactttctaatatggtgttttctagcgcagtagaaagtttgtagttttccattgtatttttgtctttaatatatcttgttttattattttttgttactttatataaaggtggttgtgcaatatataaatatcctcgttgaatgatttcaggcatgtatcgataaaaaaatgttagtagtaaagttcgaatatgtgatccgtcaacatctgcatcagtcataataataattcggtgataacgtaatttttcaggattatattcattttttcctattccacatcctagtgctgtgattaatgtagtaacttcttgtgaagaaagcattttttcgtatcttgctttttcgacgtttaaaatttttccctttaaaggtaagatagcttgattttttctatttcgtgcttgttttgctgaccccccagctgaatctccttcaactaaataaatttctgataatgctgggtctctttcttgacagtcagataattttccaggaagaccaattaaatctagagttcctttttttcttgtcatttctctagcacgacgtgctgcatttcttactcgtgaagattctataatttttgttacgatattttttgattcttgtggattttctaacaaaaattccattaaaaattcatttactaatgattctaatgctgattttacttctgatgatacaagtttgtttttggtttgagatgaaaattttggatcgttaatttttattgatataattgcagttaatccttctcttgtatcatctcctataatgtttattttattttttttaatatatccttctttatcaagataattattcatagttctagttaatgctgaacgaaatccagatagatgtgtacccccgtcttgctgcggaatgttgttagtatagcagtatatattttcttgaaatcctttattccattgcatagcaatttctacttcaacattattttttttagaagagaaataaaatatttttgaatgtattggttttttatttttatttaaatatatgataaattctttcaaccccccttgttgataaaaattttcgttaatatgttttttagcatcgtctaaatatatagatacgttagaatttagaaaagataattctcgtaaacgttttgataaaatttcccaattaaattgagtaacattagtaaatatttcaagattaggccaaaatcttatttttgtacccgtgattttagtataacctattatggacaatgtgtttttgggatagccatttttataaatttggtaatatatttttttatctcgatatataaatagttctagtttttttgataatgcgttcacaactgaaactccaactccgtgtaaccctccagatactttatatgaagtattgtcaaattttcctcctgcatgtaatactgtcataataacttctgcagctgaaataccttcttcatcatgaatgtcagtaggaattcctcttccatcatcttgtatagagattgaattatcgtcatgaattgttacaattatgtttttgcaaaatccagctaaagcttcgtcaatagaattatctactacttcaaataccatatgatgtaatccagtaccatcgtctgtatttccaatatacattccagggcgttttttaactgcatctagaccctttaaaattttaatattcgatgaagtataagtatttttcattttttttcctaattgtatttttaaaaggtatacgatataaatatatttttccatataaattttacgtataggtcaatttaatttattttaaaatattttaaatgtaatttatttatgtttttaaaatttatgttaaaaaattaatatttttatgagtgttttaaaataaatgcaaatatgtactatgcatataatggcataatgatgtaaatagctttaggtgcaattttgtagtgatgggcttgaatttgtatactatgtgttacatcgttttttgataaacaaatttcttgatcttgaatagcattaagaatgtctatcatatatgaagcattaattgacattttaattttaatgttagtatagatgatgtctattatttcagaagcttcttcatcatgttggttgctagttgttattaataatttgttttgatcattctttatatttactcctctaaaattttcgttggataaaattgctactcttgataatgcttctttaaataatgtagtatttaaaatcatttttttgctgatatgcgtaagtatcaatgatgtgtaatctggaaatttttctgttataattttgctagtaaaaattaagtttttaaactctatttgaaaataattgttactaatgtttattgatattacttcatttgagtagtttaataattttatgagttctaaaactccttttcgtggtagtattattgaattatacttttttttatccaagttgtgtaatggttttttgcatatcgctattcgataaccgtcggtagctactgcatataaatgttgatttctaacttcaaagaataagccatttaaaaaattccgtagatcttgaatcgccattgagaaatatgttgcgcataaaacatcttttaagtcattttgagatataacaaaattattttgattttccgatattttcaaatttggaaagttttttataggtaatgtcgctaataggtattgattgttatgtgagacgatttttagtttattgttaatatactgaattttcaaattatgatctttaggtagattttggcaaatatttaatattttttttcctgatactgttatacttccaggttctagtaatgtaacatctaagattattattttgatttccatatctatgttagtagaagttaaagttatcgtattgtctttcgctattaacaaaatgttttctagtataggaaatatgtgatttcgtgttattaggttattaactttttttagtgattttattaaaaatttatttagtatttcaaatttcataggtttatgatgataatatcttaagtaaggttaaaaagtctttttttatgttattatttttttcttgtaattttttaatttttttacaagcatatagtactgtagcatgatttcgtccattaaattcacgtccaatttcagataaacttttattagttaattttttggatatagccatagctatttgtctaggtttaacaattgattttagtcgacattgtgatagcaagtttattattgttatgtgatagtaattagatactactttttgaatgtttttaattgtaatagatttttttggtaaagaaaacaattcttgtaaagttttgtaagcgaaatttatagttattatttttttttttgaatcagaattagctaatattttatttagtgcgccttctaattcacgtatgttagattttaaatttttagcaataaaaaaagcgactttgtaagataagttaatatcgtatatatgcgattttttgataaggatttttgttcttgtgtttaagtcaggaggatcaattcgaattgttaatccacattcgaatctagattttaatcgcgtttctataccatgtattttttggggaaattgatctgaagtaataattatttgttggtttctatttaatagtgcattaatagtatgaaataattcttcttgagaatgttttttatatgcaaaaaattgtatatcatcaattaataatgtattgacagagcgataatattttttaaattcttcaatagtattattttttagtgaggtaatcatattttgtataaaattttccgaatttatatatataatttttatagtatttttatattttaaaatagtatttgctactgcatgtagtaaatgtgttttacctagcccactttttccatataaaaagagtggattaaagtaattttttccaggattatgtgcaattttatatatggttttaaaagctagttgatttgattgtccttttgtaaaattttgaaatgtataatttgtattaatttcagaagaatatattatatttgataattttgtattaacattataggttaattttgaatttagtatatttttttttaaagttagttcattaaaaaactttttttggataatttttggtttgcatatttttagcattaatgttggtgttgtattaatgttgcagaaatttttaagtaactttttaagattttcgatgtagttgtcttttatccaattgaatgaaaattcatttggtgcatataatattagtatgttttttttaaattcagctttaagcgggcgtatccacatgctaaattctataggcgacaatttattttgtaaatatttaagacatttttcccaaattgaaggtgacatatttagttccaaataataaaataaacaaaatgtataattattttctatagattataaattttactgtagtgttttaattggtatatgttttaaaaaattttatgttagatataaattataatcttattgcttcgtatgttgtaacaagcaaaatgttgaatattagttcgtaatattattaacataatagtttataattaagtttaagatattttttagataaaaattgaatttttataaattctaaaaacatattttttcaaatataataattatgttaaaattataaacatgaaatttttaaagttttaaataaattgtttttatagatgttttatttatgtttttttaatttaaatatatttaaatcaagtttattatatcattctactttttatgatagggatttaaaaatatgaaacgtactttccaaccttctacattaaagagaaataggtctcatggatttcgtgcaagaatgagtacaaaaaatgggcgtcatattttgtctcgtcgacgtagtaaatttagaacacgattaactgtttcttctaattaagttacaataatgatattaagatgatcgaattttattttaataaaaaacgtagattaattacaccgaatgattttaattatgtttttaaaagtcctaatgttatcagatgtaaagaaataactatcttaggacgtttgaatttgttatcattttcgcgtttaggaattagtgtatctcgaaagaatgtcaagtatgcgtatcaacgtaataaaatcaaacgcttaattcgagaaaattttagaattattcagcatcgattagttagttcagattttgtagttattgttaactcgagttctatgcagataagttttaagttattggcaaaaaaattggaaaatttatggtcttattattatcaatgatatctcgatgtttaattttaattattctgtgctatcagcgttatattagtgtttttctttcacctcgttgtcgtttttatcctacgtgttcgcattatgcagtagatgctttatatacttttggattgttaaagggattgttattaattgcaaagagaatattaaagtgtcatccctttcattctggtggtttaaatagtatatctataaaaactaaaagtaaaagagaatattaaatatgcatttacaaagaaatttttttattttgatatttttttttatttcgttcttattgtggaaaacatggcaacaaaaggaatttagttctgatgtacataagataattaataaatacgagaatgtgaatttagtcaataataatattaacaaattagcatcaaatattattattaaaactgatgttttaaaaattcaagtaaatttgtatggaggtgatatagagaaagctgaattattgcattttaaaagtaaattgaattcttctcagtcattggtattattagatactaacgaaaattttgtatatcaagcacaatgtggaataacgggaaaagatggagcagataaccttcaaaagcatattcgaccattatatatagcaaaaagaaaatattatgaattatctagacataacaaaaaaattgaagtgccattacagtggatttcgaaagatggaattatttataaaaaaatatttgttttaaagtctggagagtatgatgtttcagtaaaatataaaattaataatattacaaataaacatcttaaagtttctatgtttggacaattaaaacaaactattaatttacctgaagataaaaacacttatacaaacaattttgcattgcaaacgtttagaggtgcagcttattcttcagataacgataagtatgtcaaatattcatttgattctattgttaataaagaaaagaaaaatatagttgttactcatagcggatgggtggctatgcttcaaaaatactttgcgacttcatggattcccgataatagttatttaaatactatgtatattggtagttcaggggataatttagctgaaattggttattattcgcgtccaatagatatatttcctcatagtactatttctttaagttcaaaattatggattggtcctgaaatacaaaataaaatggcagttatcgcatctaatttagatttaactgttgattatggatggttatggtttttatctcaacctttatttaaattgttaaattttttatataatatttgtggcaattggggtgtatcaataattttaattacattcattattaaaggaataacctttccattaacaaaatctcaattcaaaactatggcaaaaatacgaaaattacaacctaaaattaattatataaagaaaaagtttaaaaacaacaatcagaagattagtgaagaaataatgtcattatataaaacggaaaaggttaatccattaggaggatgttttccattatttatacaaatgcctatttttttagcgttatattatatgttaattagttctgttgaattacgtcatgctccgttttttttgtggattcatgatttatcagatcaagatccattttatgttttacctatacttatgggtgttactatgttttttattcagcgtgttacacctagtaatgttaccgatccagtacagaaaaaaattatgaattatataccgatactttttacagtatttttcttatggtttccttctggattagtattatattatttaattagtaatttagtaactatcattcagcaaaaaattattattaaagctttaaataaaacattaaagtagaatgatagttgaaaattttaaaattttgtgcatagtctaggttagataatattaatagttttaagtataagtaaattaatgatatgtaagtagttatatatttatttagtttttttaataatttattaaaacatttttaaaggtgttattgataatatatgaatgtttttaatgatacaattgtatcaagagtaacttcagaaggtaaaagtagtgttggaattataagaatttctggaaaattagcttttgaagtttctataaaagtgctaaatcgagattatcttccaataagaactgcttgttatttatcatttttagatctttctggaaaaataatagatcaaggtattgtattatggtttccagggccatcttcatttactggtgaagatgtattagaattacaaggacatggaaatccaattattatcgatttattaattactacgatattatctattcctggtatacgtttagctaatccaggagaattttctgaacgtgcatttttaaatggtaaaattgatttagcacaagctgagtcgatttctgatttaataaatgctacttctgaacaagctgcgcgttcagctatgcaatccttacagggtttgttttctatttatattaataatttaataaaagattttactaagtttagagcaaaaatagaagctcaaattaatttttcagatcatgaaattaatgcggataacttagatgtttttattgaacatgaaataaatagaattatttcacgcattaagaaaatacgaaatactgccattcagggaagtgtgttacgagaaggaattaaagtagttatatcaggtgcacctaattctggtaaatctagtttattaaatgctttgtctttaactaatcgagcaatagttactaattttccgggaacaactagggatgttatctatgaaaatattattattaatggtgttttgtttattttaatagatactgctggtcttcgtataactaataatccaatagagaatattggaattgaacgtgcatggaatgaaattaaattagcagaacatatattattcgttattgatggatctcgtagtgttcaaaatcaattaaaaaattacaacaattttattaaatctttatcaaaaactagttgtataactattgtttttaacaaatcagatttaagtaaatttaaaattaattctgatcttcgtaatctaaataatggcgtattggtatcatctaagacaggggtaggtattgaagcattacgtcagcatttatattttagttttaaatctagttttgaagttaacaattcagaaggtgttgtttcagcacgtcgtcgtcatattaatattttatcaatggtgcttgaaaaatttttgagtagtaaaaaagattggaaaaaaataaataatattgaattattggctgatgatttacgaacatgtcaagatcttttaggtggtattactggaaaaattacttctgatgaacttttatctgaaatattttcggagttttgtattggaaagtaaaatttttagttttcttcaatttgggttataaaaatataaaaaattataaatgtgtgttttttgcgaaaaaaaattgtttatgcatgctataggattgtcaggatattctataagagaaatagttagttcattagatcaacctgtttctaatagtttagttaggaataaaggttttgttggtaagatattagagttgattctaggtgttaatgtgttgcatggttacaaatgtattgattttccaagtttgggaattgaacttaaatctataccaattaatagttcagggtatcctttagaaccaacgtttatttgtaatattccattaaaaaataatagcttgaacattacttggaataattcgtatttttatagaaaaataaaaaaaatattatggattccaatcataggtaatagggtggtttcattcttagacaaaattgttggagaagcatttatatggactatgagtagtgtccaagaaaaaattttaaaaaaagattgggaagaatttatggatttaattattattggtaaagttgagtatatatcttccaaacatggacaagtacttcaagtaaaaaaaaaatgtaagaacaaacatgtgtgtattaaatttataaattataatggttgtgtaaaatttactaatccaagagcattctactttaggaaaagttttacttggtcgctattaaatttatctaaataaattattattttttgcctgaaggcggaatcgaaccaccgacacgaggattttcagtcctctgctctaccgactgagctattcaggcaaaaacgtttatctatttaagcatcaaatatttagttatgtcaatatttattttaatataaaatgaatactattatgggataacgtgaatatgtgataatattgtgccgttagtattttattttgttaaatagtaatagtttttttatttttttaaataattttttttttgcacttgaaagttttaattagcatccatatatcttagaagtggatacgtaaattaaaaattttagcagcagagatttttgataataggagatttatagaatgaaaattcgtccattgcatgatcgtgttattgtaaagcgaaaagaggcagagtctaaatcagccggtggtatagtattaacaggttccgcagcaggaaaatcgactcggggtacagtaattgctgtaggtaatggtcgtattttagataatggaaacttaaagtctttagatgtaaaggttggagatactgtaatttttaatgaaggttacggtgcaaaagtagaaaaaattgataatgaagaattattaattttaactgagagtgacatattagcaattgttgaagaataattttgggtattcgttaaataaccatatttaagtttaaggaaataaattcaatggccgctaaagatgtaaagtttggaaatgaagctcgtgttaaaatgcttcggggtgttaatgtattagctgatgcagttaaagtaactttaggacctaaaggtagaaatgtagttttagataaatcttttggtgctcctagtattactaaggacggagtttctgtagcacgcgaaatagaattagaagataaatttgagaatatgggtgctcagatggttaaggaagttgcatctaaagctaacgatgctgctggagatggaacaactacggctactttattagctcaggcgattgttaatgagggacttaaagcagttgcagctggtatgaatcctatggatttaaaaagaggtatagataaagctgttatttctgcagtagaagaattaagaattatgtcggttccatgtgctgattctaaagctattactcaggtaggtactatttctgctaatgctgatgaaaaagtaggatctttaatagctgatgctatggacaaggttggtaaagatggagttattactgtagaagaaggtactggattacaggatgaattagaagtagtcaagggtatgcaatttgatcgaggttatttatctccttattttattaataaaccagaaactggtattgtagaattagaaaatccttacattttaatggcagataaaaaaatatccaatgttcgagaattattaccaattttagaagctgttgcaaaatctggaaaaccattattaattatttctgaagatttagaaggtgaagctttagctactttagtagttaattctatgagaggaattgtaaaagtagctgcagttaaggcaccaggatttggtgatcgaagaaaagctatgcttcaagatatttctatattaacttctggatctgtgatatctgaagaattagcaatggagttagaaaagtctacattagaagatttagggcaagctaagcgagtagtaattaataaagatactactacaattataggcggaattggtgagaaatataatattcaaagcagaataagtcaaattcgtcaacaaattcaagaagccacttctgattatgataaagaaaaattaaacgaacgtttagctaaattgtctggtggtgtagctgtattaaaagttggtgcagctacagaagtagaaatgaaagagaagaaagctagagtagaagatgcattacatgctactagagctgcagtggaagaaggggttgttcctggtggtggagttgcattggttagagtagcagctaaaatttctaacatagttggtcaaaatgaagatcaaaatgtaggaattagagttgcacttcgcgcaatggaagctcctttgcgtcagattgtttcaaattcaggtgaagaaccatctgttgttactaataatgtaaaagatggaaaaggtaattatggatataatgctgctacggatgagtatggagatatgattagttttggaattttagatccaactaaagttactcgttcggcattacaatatgcatcatctgttgctgggttaatgattactacagagtgtatggttacagatttaccgaaagatgaaaaatctgatttaggaaacagtagcgctccttctgctggcggtatgggcggaatgggtggtatgatgtaaagattctagtaattattttggataattttttaatatttctctcctttatattttagttttggagagaaatattgtgtatattttatttcatgttaagattaatatatattttactatttttaccagggtgttcacacactagctttgggactaaaaatcctgatatcatactaagtaattcaacaacaataatagatgcttgcttttcagacacataaaaatgtgtagtactttttactttatctaagatatgtaaataatacggtaatatattgatgtcgaacagtttgttacttaattgcgatagaatttttgcattatcattgattccgcgtaataatacgctttgatttaatagtgttattcctaatttatgtagtttattgatattatattgtaattcatgattgatttcttgagcgtgattgatgtgagtaacaattagtatttttaatcgtgttgtacttagtattttacataaattatttgtaattctgctaggaatcactatgggtagtcgtgtatgtattcttaatcttttaatatgataaatattagataaagtattgacaatccattgtatttcatgatcttttgccattagtggatcacctccggataaaattacttcattcaaatcagtttgattttttatatattgtattgctaaatttaaattttctttatttccaggatgttgggaatagggaaaatatctgcgaaaacagtatcgacaatttatagcacaatttgttttcagcaataataaaatgcgattgttatattttcttatcagtcctggaattattacatttttggtttcttctagaggatcttgaacgaagttatgattgttttttaattcttttgtgtgaggtaaaatttgcagtaaaagaggatcaaaaggatcgttttttttcattctagatacaaaagttttaggaacgcgtaatgaaaatagtttttgtacttgaatatttttaaaatatttagtattagattttaaatttaatgtacgtaagagttcgtcaggatttgtaattgcgttagttaattctgttatccagtcttctttgtgatttttttttatttttttatttagcatttttttgtaattagtttttgaaataggttaattttttatggagttatgtcatagtaatcaattaaaaattggtttaaaaattatttataacaatgaaccatgcattgttgtttctaatgaatttattaaaccgggaaaaggacaagcattttttcgtgttagattaaaaaatttattaaataaaaaattgatagacaagacttgtaaatattcggattgttttaaaatagctaatgtaatagagattactgctacttatatgtttactgataaaaaagtatggacttttatggataaaaaaagttttgaacaaatatttgttgaaaaaaatattattaagaatgttcttccatggttattagaacaacatgattacataatttcattgtggaatgatcagcctatatcaattgtttattcaagtaattttattgaattaatagttgtgaatacgattcctaatgcgagatctggtgctattaatacttatagcaaattagcattactaaatactggtgtaactataaaagttccaatttttattcaaataggccaaataataaaagttgatacccgaacgagcgaatacatttccaaaatttcataattaaaattataaaacttaataatgatattttttttaaagttgcaatatgtatttgtttaaaattcgttcccatgaattttttttctataactgtcccagttaaacgtcaaccataaactattacctaatcgcatacgatcaatgacacgttctcctaataagatttttaaacctctataatctaaatttgataacatgcctgtagaacgtttagaagatgaacgtcggtctacgatttggttaattattactttttcgtatcgagactctatctgcatacctatttcgtcaatcattaatagatctacgttgcttaagttatttaatagtctttcttcagtaacattgttatttccattaaatgtactttttatgtttgacattagatcagctacagttacaattaacacactttttccatttaaaattaaataatttcctatagctgaagctaaatgattttttcctgtccctggttttccagaaaatataaaactagccatatttttgttaaagttatgtgcgtactcttttgacgctatgactacttttttgtgtccttcatgttctatgtgataattctcgaatgagcagttcatgtatagttcgcgtattcctgatctacctaaaattcgttgcattttcatagctttattttttcttaaaatagcttctgatgataatcttccttgttcttggttccatgctaaaagttcttcatcgttatgaaattttggttttatatgttttgggactatgcatttcaagcgttttaaaaattttatgtgatttttcactattcacctcgaaaaccgattttaagagttctattttggttgagagatgggttttaaaaaaagtattttttaaatgttatattaagctaattatgatattttatattaattattttaggtatgagaattgacgatttattttgaatcatatatcttatcatataaagttaataacacgttatattttaaaaaataatttttatttgaaattaattataatgtttttaaaaattatttacgttcatgtataaagagtaatgtattttttttgtttttttttctttttttaagatccaattattaggaggtgtaattaatttatttagtgtgttttcttgttcaatataaattaatgcattattttttaaccaattattttttattaaaagagcaattgtttgttttagcaatgttgttttaaaaggtggatctagaaatattatatcataggatttatttggttttttcaaccattggatagtattagcgcggatgacatgtacgttagttatagatagttttataagtattttttttaaaaaaaatatggcttttttttgtatctctatgcatgtagaagataatgcgtaacgtgaaacagcttctattcctaatgccccgctaccggaaaaacaatctaaacaatgagattttttaattttttcattgctaatccaattaaaaagcgtttcacgtatgtaattagtagtcggacgtaaattttttgtatttattataggtattcgagaatttttgtattttccgctaattatttgaattgaagtaatttttgatttttttttaagtattttcattattttaagatgtttgtttgttatattatataatatttaagttactttccatgtattttgttaattaatgtttttttaatgttttatttaaaattttaattaattatatcaaaataggaatcctaattaaatgtttaaaaaaagagttttttcatggtttggttttaaaaaaaataaaacaaagattaatgatttagacgatcacattaaaaaaaataatcaggataatctatctcaaaaaaaatgtaataatatttgttctcaggatagtatagcaaaaagtacgaaaagtgattgttgttcagagaacgtcgctaattcgtctgcagtaaatgaaagtcatagtagttctttgatgaaattaaagttaaaacaacacgttagtcatgttaacaataaaaatagttttttattaactttaactacaaaattagtgagaactaaagaagcttttagcattaaactaaaaaatttattttttaaaaagaaaacatacaactcattgttggatgatatagaagagcaattgttagtttctgatataggtgtgcgtactacacgtgaattagtagatagtttaattaaagtttctactcagcatgagcttaaaaatttaaatttaattattgaaattttaaaaagtaaaatgaaaaaaattttaaacaaagttgaaggcccgttaaatattaattataaaaatttgtttgttattttagttgtaggtgtaaatggtgtaggaaaaactactttaattggaaaattagctaaaaattataaaaagaaaggaaaatcggtaatattagcagctggtgatacatttagagcagcagctattgatcagttgaaactttggggagaaataaattctgtatcagtcataactagggaaattgggtcagatccggcttcagtggtgtatgatgcaattaagattgcaaagttgaagtgcattgatattttaataattgatactgctggaagattacataacaaaaataatttaatggaagaactaaaaaaaataaaaagagtaatacataaaatagattcaactatttctcaagaaactatgttggtattggatgcgtgtatcggtcaaaattcaattaaacaggtaaaaatttttcatgaatcattgaatgtaactggattagttattacaaagttagatagtacagcaaaaggaggtgtaatattttctattgcgcaagaatttttaattcctgttcgatatattagttttggtgaggattttgaagatattcaagtttttaatagcaacatttttgttaacgcaattttaagtaacaatactttaaagtaattattatatttgtaaacaaagtatttttgtttcaagaaaaaatgtgatttagatataaatataaatatacgttggattttttatgtttttaaagtactatatataagtagaattttgttctataaaaataaaactttgtatgaatattgagtagcaaaaatgataaaagtagaaacaaaaactttgccagctatttcattaggtaatttagattcgtatattagagaagctaattcatggccgatgttgtcctctcaagaagaaaaatatctttctgaaaaattattttatcatggtgatttgaatgcagctaaaacgttaattttatctcatcttcggtttgtaattcatgtatcacgaaattattcaggatatggtttattacaagcagatttgattcaggaaggtaatattggtttaatgaaagcagttcgaagatttaatccaaaaattggagttcgcttagtatcttttgctgtgcattggattaaatctgaaatacatgaatatgtattgagaaattggcgaattgtaaaagttgctacgactaagtcgcaaagaaaattattttttaatcttagaaaaacaaaacaaagattgggatggtttaatgatcatgaattagaattagtagcacaagaattaggagtaaaaagggaggatgtaagggaaatggaatctcgaatgtctgcacaagatattgctttgcatcatgttcccgacaattttcgtgaagaacaaaatttttcatatacaattccatatttaaaagatagtttatcagattttgctaaccatgttgaagaagataattgggaagcacacaaaactaataaattaagtaatgctctttctagtttagatgagcgaagtcgtaatattattcatgcacgatggttagatgatagtgaccataagatgacgttacgtgagattgctcataattatggtatatctgcagaaagagttcgtcaattagagaaaaatgcaatgaagaaattaaaagttgctatagaaacatgaattttttaacattacatttttaattttaactcaattagatatatttttttaaattaatgtataagttaatttatatattattatatttaatgtagtattattctacagtgactgatttagctaaattccttggtttgtcaatattttttccttttattaaagcaacgtaatatgctagcaattgcaaaggaattacataaataattggtgatagcagaattccatcataaggaagtcgtataacgttagtgttatcgttaaattttgtaaggttatctgaaaaaatatgtaataccccccctctagtgcgtatttctgaaatatttagttttattttatcgattaaattgtcatttggagcgattacgataatttgagtagatgaatcaactaaagctagtggtccatgttttaattctccagcagcatatgcttctgcatgagtgtatgaaatttcttttaattttaaagcaccttccatagcaatgggataattatgtcctctacctataaaaatgatattatttttatcggataattctttagctaaagaatatattaaactatcgcattttaaaacgtttttagtgatttcaggtagtaaacgaagagtcttagctactttattttctattttttcatcgtttgtttttagattatttatttttgctgctatcattaatagtatagttaattgggttgtaaacgatttcgtagatgctaccccgatttctatacctgcgttggttaatatagaaaaattagactcatatactaaagaagaactagaagaattgcatattactagagatcctaaatattcatgtttttttgaatttcttaatgctgttagagagtctgcagtttctccagattgtgataagattaaaagtaaactatttttctttactataaattttctatggcaaaattcagaagcaatttctacattacaagatattttggataatgattcaaaccaatattttgataccattccagcgttgtaagacgtcccgcatgctattatatcaatatgttctatttttaataataatgcatgagcgttgttgtttaattcggaaaactgtattttttcatttttagtaattctatttcgaattgcatttttaattgcataaggttgttcgtatatttcttttttcatgtaatgttggtagtgtccttttgttatagaatcattttgaatgtttgatattactattggtctatgtactaaaatactgtttttgttaaaaatagtaatttttttgtgagataatatagcgatatcaccttcatttaggtagataaattttttagttatttttagtaaagataattgatcagaagatatgaaattttcttgttttcctaatccaattaataaaggacttccagatcgaatagcaattagaatatttggatgatagcgatccataattaccatgctataacttccagttaatttcaaaattacagtttgaatagttttgagcaaacttttattgtttttattttgttcatagtgaataagatgcgcaattacttctgtatcagtatctgatgtaaagatataaccatttttttgtaatttggtttttatatttagataattttcgataattccattatgaacgatagcaatgtttttagagacatgcggatgagcatttttttttaatgctaatccgtgtgttgcccatctggtgtgtgctatgccgatgttccctattaactgtttagttttatgaattaaattaattatatttttaattttcccttgtgatcttagacgtattatttctttttttttatttataatagccagtcctgaagagtcatatcctctatattctagacgtttcattccttctattaggatgtttgttacatttttttttgaaatcgcagaaattattccacacatattgacgtgtgctccaacatgttaaactatgttttttgttatgtgattttaataagtaaataaaataatattagtattatacatttcacagttttttatgtatttgttttttttcattataaactaagctaggttcatgaatgtttttcataacagttgttcctgctgcaataattgttccttttttaatattaataggggcaattaattgtgtactagatccaataaaaacgttatctccaatgatagtatctaattttttttttccattgtagttacaagtaacagtacctgctcctatatttactttttggccaatttgagagtttcctaaataacttaaatgtttagctttagaatagcttcctaatgttgttttttttatttctacaaaatttcctacgtgtgtattgttttttaatacagttccatgctgaaggtgtgtaaaaggtccaacaatacatttgttagatataattgttttttcaatgatactataggctttaatagtgcagttattacctatagtactattttttataatgcaacctggttcaattattactgagtttcctatttttacagatccttctagaattactccatgatcaatttttatatttttcccgtgttttagtgtacctcgtaaactaaaattagatggattataaatcataattccagataatagcaaaagtttagcttgttgtttttgatatattttttctgcacgaactagttgcaatagattgttaataccttgtatttcatcatttttttcaggacgaacagaattaattttatgattgtctttattagctaatgatattatatctgttatatagtattcattttgattatttttagcatgaatttgaaatatccatttttttaagtttgttgaggatacaattaatattcctgaatttacttcttttatatttagttgttcatcagttgcatctttatattctattattttaacaatttttttattttttctgatgattcgtccatattcttctggattatttaatttcgcagttaataaagtaatagtagaatttttcttctttagtagcattttttgtatggaattttttgatattaaaggtacatctccatataaaataagtatattttcatggtctttgtaattatttatgatttggctaattgcatttccagtacctaatatttttttttgtttgatccaagtaattgagttatttttgtttttaattttaaattttttatattgtttattgtaaattacagtgattgttttaggacaaagtgattgtgctagatttattacatgttcaagaattggttttcctcctaatagatgtagtagtttaggatgatcaaattgcattctagttccttttccagcagctaagataattatgttgagagtatggttattcataattttatattttattagttcataatttatagtgtattacgttttatgtattaaaatactaattgatacagtatttaaaattttaattttcgtaaaaaatttagtattagtaaaataatattcattttaatgattttcaaatgttaaatgtaataatttatattattaagtagataaaattagtacatgtattattactaaatagtattgtaaaatatttataattgttttgttgaatttataatttaaaatagtataaagttttttagatgtattatatgggagaattaatttatgtactatatcgttgcatcagatttagatggaactttattatctcctcaattttatttaacagaatatacaaaaaaaattattaaacggttagtaaataaaggtatttattttgtaattgctactggacgacattataatgaagctaaagaaattcaaaaaatgctgaatgttcctgtctttttaattacttctaatggtgctagaatttatgatttaaataaaaaattaatatatagttgtgatatagagcaaaaagtagtgaaagagttattacaaaaatgtttacttaatcacgatatattaattcaattatattctcataataattggtatgttagtaacaataattattcagcatcatctttatatgtatctttctcattcaggagtaaaatttttgaatttaaaactataattaaaaaaaaaattagtaaaatattttttacatgtaaaaatgtaaaaaaattattatgtttggaaaaatatataattagtcattggggaaaatatgttaatgttagtttttcttttttaaattgtttagaaattatgtctaaaacggtatctaaagggaattcattacaattaatagctaacatgttaggtttatcaattaaaaattgtatttcatttggtgatggtatgaatgataaagaaatgttagacatgtctggaaaaggttgtatgatggataatagtcattatttattgaaaaaaagtttacctaatttggaaataattgggagtaataaatttgattctgtagctatgtacttaaataagatttattttaaaaaataatattttagatgtaactaggaaatgttagtagttatttatgattaatacaaattaggttatatgtttagttttgataagttaattttagatttcagtactactatattatttcaattgtttaagatgatactttgtataagtcaattaatgttatcttaagcaataaataattttatacaggatttatattataatgattaataatcatacattaggttttccaagaattggtttgtttcgagaattaaaagtcgcgcaggaaaaatattggtctagaaaaatatctaaagaagaattgttttcagtaggaaaaaccttaagggttagacattggcagcagcagaaagaattggggattaattatattcctgtaggagacttttcttggtatgatcatgtgttaggaacgagcatgttgttaggaaatatacctaaacgacataaaaatggcaatgatttagtaaccttagatactttatttcgtgttgctagaggtgtagctcctactggcgcatctgtttctgcatctgaaatgactaaatggtttaatactaattatcattatattgttcctgaatttagtattaaatctgaattttgtttttcgtggagacaaatattagatgaaattgatgaagcactattattaggacatcaagttaaacctgtgattttaggacctttaacgtatctatggcttggaaaagtaaaaggaaaaaagtttgatcgattgaatttacttaaagaaatacttcctgtatataaatatcttttatcagaaattaatgatagaaacatttcttgggttcaaattgacgaacctattttaacattagaattaccagaaaaatggaaaaatgcttttcgttttgcatatcaaagtttgtatggatacaatagtttgttattaacaacatattttggatctgttcaacataatttttctttgatttgcgaattaccgattcaaggagtacatttagatttagttcatggtaaatatgatttagtatttttaaattcttttattcctgaaaaatggttaatatctttaggaataattaatggaaaaaatatttggaaagctgatttagttatgtggtttaaaagattgcagttgttttcaaaattacgtcattctttatggattggtacttcttgttcgcttttacatgttcctatcgaccttaaacttgagaataaaataagttcagaagttaggagttggttttcgtttgcgttacagaagtgtcaagagttaacattattacgtgatgcgttgaataatagtaatacagttacagaagatattagagtatggagtcaacctattcattctcgaaagaaatcagctatagtacataatgttgatgtaaaagaacgcctaaaatcaattacatcgaatgattttaaacgaaataatgtattttcagttcggaaacaaaaacaacataagaatttaaaattaccaattttacctactactactattggttcatttcctcagactgcagatattagaaaagctcgatttgattttaaaaaaggaaatatcaatcacgaccagtataatacatttatttcaaaacatattcaaaatgctattcttaaacaagaaaaattaggcattgatgtattagtgcatggtgaatttgaacgtaatgatatggtagaatattttggtgaacatttaaatggctttgtttttactgaatttggttgggtacaaagttatggttctagatgtgtaaaaccaccaataattattggtgatgttagtcgttccaaacctattagcttagattggattaaatatgctcaaacattgacaagtaagccagttaagggaatgttaactgggcctgttacaattttgctatggtcatttgttcgagaagatttatctaaaaaaataatatcaagacaaattgcattagctttgcgtgacgaggtattagatttagaacagtctggagtaaaaattattcaaattgatgaacctgctttgagagaaggacttccacttcgtttgagtttaagaaacgaatatttatcttgggcagtagattcatttaagttaagttcttctggtgtttgtgacgaaactcaaattcacactcatatgtgttactgtgaatttaatgatattatgaatgctattgtattattagatgctgatgtaattactattgaaacgtcgcgttcagacatggagttgctagaattttttaaagaatttaaatatccaaatgatattggtcctggtgtatatgatattcattctcctaacatacctagtatagagtggataatgacgttgttgcgtcaagcaatgcattatatacctgtaaaacgtttatgggtgaatccagattgtggtttaaaaactagaacttgggatgaaacttattattctttagaaaatatggtgcgtgctgcaaaaattcttaggaagaagttataactttcaatcataatttttgtgtattatattgtaaaacgatgttataaatatatatagcatcgtttttaatatattataattggcattatatgtatttattaaattatatgtgtttttttagagtatttaatagtatattatatactataagattaatgtttaaatttgtttatgattatattatcaaattagtttttaaaattttgaagttttcattattttttttttgattatatttgttttattgtagtttttataatttacttgggtatttcggtaagattttgtgttgcgtattattaataataatatttaaaatatatagtgtttttattttattgatttttagatattaattaatattacaaaattaaagtactaaaaaaataaagtttagttttttattaattgaattattttgaatgatatcagtgtgcttatgagtattattttttgttctctaagaaattaaatttataaattacggattttatttttgagattttgttagaaatttatttatgtttattttttaaatagtgttgtttagtctagattttttttgaattaattttattttactttgaaatttttaatgatataagagataatttggatataattattatattttttagaaataatattggttttgaaattatattcataggttatttttaggatttattagtataggtattaaaattttttgtgtattatgttatttaaacaagttttttataaatagaattgtttagtaaagtcgaagttttatatgatataaaaattaatgataaattttttttgattttatttgaaatttttatacaattctgtattgatttttaattttttgagttagtgttttagtatgtttttatattagcatcgacttttttagttttagtaatattttttatgttaaacaattttagtatagatgttagaacgcttttaaaaattttgaattcattaatacatttttgaaatagatattaatttttgcagcgtaattttgagaatttgaaattattaattttattagttttattagcttatgtgtttcaaaaagaatgattttgaaatttataaaaatttaatgatgtttggttttcttttatgtgtattaataagtttttttatatatagtaagttaattttataatttatatgataaaacgtgtattatagcagatatgtttttttgtttgaaataatttaatgaattattgaattatagtttaagtacaaatgttattttgtgttaagttttttattaaaaatttattaacaattaaaatttaaagtttaaaatttatctttaatatttcttgttaatatatacgttctattttagtgtttaaaatatctttgtttagtaaagatcatggaaatgttatatttattagctgacattataatttcattatctcgaattgacccccctggttgaacaatacatgttattcctgatttagatattaaatcaatgctatctgaaaatggaaaaaatgcatctgaagctaatgttgtatgatttaaagaaatattattattgtttgctttataaattgcgatttttgttgcgtctattcgactagtttgtcctgatccgatacttatcgtaatttggtttttaattaatactatagaattagattttaaatgttttactactcgtaaagcaaattttgcgtcatttatttcttgttcgtttggacgttttttactaactatatcccattgatttatattaataatactatttgtgttactttgtactaagatatctccatatatagatttaatgtctatattgtaattcagataattgtagtttggatcatattttatgattcttaagttgggttttttatcgaaaattttttttgcttcttgcgtgaaatcaggtgctaaaattatttctgagaattgtgttttaataatttttctagctgttacgtcgtttaatttttgattaaatacaattatacctccgaaagctgaaattggatctgtttcgtatgctaatttataagcttgatcattattttttgctgttgcaactccgcaaggatttccatgttttataatagcgcaagtagttttgttaaactcgtgaatacaagataatgctaaatgaatatcagaaagattattatatgataaaatttttccttgtaattgtttaattttcattcttccagatgtattttttgaagtgtttgtataccatgatgcttgctgttgtttgttttcgccatagcaaagatcttgtttttttttaaaattaattgttaaatgtgatggtagtaacgtttgtaattgagtatttttgggtacagttttattttttttagataaatattgataaatgttattatcgtaattcatagtatgtttaaaagctatagttgcaaattttagttttgttgtttcggaaataatgttgttatttaaattcatttcattgacgatggattggtataaattaggttgcgtgactacaagaacgtttttataattttttgctgctgctcgaactatggcaggtccaccaatatcaatatgttctattatgtcatttaaatgtaagttcgtattatttgaagcttcttcaaatgggtaaaaattgattacaactatatccattaatataatattatatttttctattgtttttttatcatgttttggttgtgctaatatgctagcatatattttatgatgtaaagtttttattcttccattcataatttctggaaaattagtataattagtaatatctgttgcataaatattatttttttttaagaagttagctgtacctttagttgcaaataattttatgtttttagatattagtgatttagaaaattcaatgatatttgacgtatcggaaacactaattaatacgttttttattacatttctatttgtcataatttttagtgtatacttcatggtttttaatattgatttgtaaatttaatataggaagtaagggtacttcctatattggttagtattcataatttaaattgttttaatagctgttttgaatgtttttccagaaataaaaactggtgtctttgtggctgatatatgaatagtttgtccagtttggggatttcttccaatcctagctgctctattatttactttaaaagtaccaaaaccaactagttgtacagaatttccatccttgagtgattgtataatagctgttaatgttatttccaaaatattttttatttgaatcttggataaattactttttttagaaataatgttaattaattcagatttattcatattttcctcgcattcatatattttaataaaaatgttatttgaaacgtactttgtagcatgttttgaaaacttatatttaaatgtaaaatatatcatatattcagataatataatttatgtttatattttaatatgtattttagaatttttcatataaaattttatgttttatatttttaggtagtatgttattttaaaagcgtgttgttatgtaaatatattttcttttttgtttaattattttagtatttaataaacttactttaattaataatattttatgacgtaattttggtaatgaaataaattagaataattttattatctttttaatatattttaaaatagttattttatttttaaataaacatttgcttttgtgcaaatgtttattaatataaaaatattacaatgttgaatttagcagttcagataagtttgcagatgcttcttcaacgctaattgatgaaggtttgtttttttctttggttttgtctttttggcaattttttagtcgttttttgtgatatgcatatcctgtacctgctggaattaaacgtcctacaatgacgttttcttttagtcctcttagttcatctttttttcctgctacagatgactcagtgagtactctagttgtttcttgaaaagaagcagcagaaataaatgattctgttgctaatgatgctttagtaattcctaacaaatcacgcgaaaatattgcagttttttttccaatttttgaaagattacgattagaaacttttattctagagtattcaacttgttctccatctaaaaattctgaatgttcagatttaataatagtagcttttcttaacatttgtctaataattacttcaatatgtttgtcgttaattttaactccttgtaagcgatatacttcttggacttcattaataatatatttagtaacggcttgtactcctctcagtcttaagatatcatgaggagattcaggtccatcagatataacatctcccttttctactctttcaccttcaaaaacgtttaattgtctccattttggaatcatttcttcgtatggagtgttattattatatggtgttattattaatcttcgtttacctttagtgtctttaccaaaagatataaatccgctaatttctgctaaaatagctaattcttttgggcgtcttgcttcaaataagtctgctactctaggtaatcctccagtaatatctttagttcctccagattcttgaggaattctagctaatgtgtctccagaactaattttgatagagttatcaacttgaactatagattttccaggtaaaaaatattgtgcaggcatgtctgttccagagattaatacattttcaccgttagagtcaacaatttttaaagctggccttaaatcttttcctaaggaagttctctctgatgtatctaatattactatggaagttaaaccggttagttcatctgtttgtcttgtaatactttgtccatcaatcatatcaacaaattctatatatccattaacttctgaaattactggtatagtatgagggtcccattttgctactatttctccagaatttactaattcttcgtccattttagctattatagctccatatggtactttataactttcttttgttcttcgaaatttgtcaagtatttttaattctacgtttcttgatgttattactatttttccttctgaatttataactgatttagcattgtgtaattttataattcctgagtttttaacttgtatactagattctgaagctgctctagaagcagcaccaccaatgtgaaatgttcgcatggtaagttgcgtacctggttcaccaatagattgagcagctatgactccaatggcttctcctttattaactaaattacctcgagctagatctcttccatagcaattagcacatacaccaaaattagtgtcacagtgtactacagatcgtacctttatactatctatagaatatttttctaaaacattacaccatttttcatttaatagtgtgtttcgggtaattaatatatctgaagaatagggttttataatgttttcagctgttactcgaccgagtgctttttctcgtaatgattctttaacgtctcctccctctattacagacgtcataattatacctttatgggtattgcaatcatcttcagtaactactaggtcttgtgcgacatctactaaacgacgggttaaataacctgaattagcagtttttaatgcagtatcagctaatccttttctagctccatgtgtagaaataaagtattgaagtacatttaatccctctctaaaatttgctgtgattggagtttctatgatagatccatcgggttttgccattaatcctcgcattccagctaattgtcgaatttgtgctgctgagcctctagcaccagaatcggccatcataaagatactgttaaaagaaatttgtttttcttcatttccttgtttgtttgttgtggattctgtagataaatttttcatcatggctttagacactcgctcatttgcagcagcccaaatgtcaattactttattatatctttcaccggcagtgacgagtccagattgaaattgttcttgtatttcggacacttctatttcagcttcagatataatatctgattttttttttggaatttccatatcatctatgccaactgatgaaccagatcgtgcagcgtaattaaatcctgtgtacataatttgatctgcaaaatttactgtagattttaatcctagtattctataacaggtattaagtaatttagaaatagatttttttcctaatattttatttaccataaaaaatggtaaccccttgggaacaatcatccataaaattgcccttcctatagtagtattttctatttttgtattttttaaaaaattttgtttgtctatttttttatattcggtaattcgaacttgtacttcagcgtgtaattcagaaaaacccatctgatacgatttttcagcttctttagaatttttaaaaatcataccttctcctttagcattaattttttttcttgtcatatagtacaaacctagtacaacatcttgagaaggtacaataattggttctccatttgctggagacaaaatattgtttgtagacatcattaatgatcttgcttcatattgtgcttctttagttaatggaacatgtactgccatttggtctccatcaaaatctgcattatatgcggcacaaactaatggatgtaactggatagctttaccttcaattaaaattggttcaaatgcttgaattcctagtctatgtaaggttggcgcacgatttaataagacaggatgttcatgaattacttcatctaagatatcccatacaatagattcttctcgttctaccatttttttagctgctttaatagttgtagccaatccttttttttctaattttccatagatgaatggtttaaataattctaatgccattttttttggtaatccacattgatgtaatctgagataaggtccaacagtgattactgatctcccagaataatctactcttttacctaacagattttggcgaaaacgtccttgttttccttttatcatgtcagctaaagattttaaaggtcttttatttgaacctgttatagctcttcctcttcttccattatctaatagtgcatctatggcttcttgtaacattcttttttcatttctaacaatgatgtcaggtgctgataattctagtagtcttttaagtcgattatttctattgattacgcgacgatataaatcgttgagatctgatgttgcaaaacgtcctccatccagtggtactaacggtctaagatctggtggtaaaataggtaatactgttaaaatcatccattctggtttattgtttgaatgtataaatgactctaataatttaatacgtttggtgagtttttttctttttgtttctgaattgctattattaagttcatctcttaatttattacattcttgttttaaatttatactattaagtaataattttatagcttctgcgcccattttagcatcaaattcatctccaaatttttctaatgcatttaaatattgttcttcagataaaatttgatttttttctaagttagtcaatccttcattaactatgacatatgattcgaaatatagtacgcgttcaatgtctcgtaacggcatatctaacagtaatccaattcttgacggtagtgattttaaaaaccagatgtgagcaataggcgtagctagttcgatatgtcccattctttcgcgacgtactttactttgcgttacttctaccccacatttttcacaaattactccgcgatgttttaatcgtttatattttccacataaacattcataatcttttactggaccaaaaatgcgtgcgcaaaataatccatctctttctggtttaaaagtgcgataatttatagtttctggtttttttacttcgccgaatgaccatgaacgaatcatatctggtgaggcaagtgcaattttaattgcgtcaaattcatcagttttaatttgtgatttgaaaatttttaataaatctttcacgaattatttcccgtcagattaaaatatttaaagataataaaattagcgaataaaaaatttaaattttaaattttaatatctttattaactattcattctctaattctatattgatagctaatgatctaatttcttttaataatacgttaaaagattctggcattcccggctccattttatagtttccatcaactatatttttatacattttagttcgcccattaacgtcatcagattttactgttaacatttcttgtaaggtatatgcagcaccgtatgcttctagtgcccatacttccatttctccaaagcgctgacctccgaattgtgcttttcctcctaatggttgttgtgtaactaaactatatgatccagtagatcgagcatgcatcttatcatcgactaaatgatttaactttaacatatacatataacctacagttactggtctttcgaatttttctccagtgcggccgtcaaataatgttatttgcccggatgatggaagatcagctagttttaataatgctttaatttcgctttcttgtgctccgtcaaatacaggtgttgagattggtataccatttttgaaatttttagctaaagataatatttcatcgtcagaaaaattatttaaatttgttttttgtctagtattatttcctaagttaaaagctttttggataaattttcggatattcagaattgatttttgctgttttagcatagtatcgatgatattacctagtccctttgatgctaatcctaaatgtgtttctaaaatttgtccaatattcattctagatggtacacctaatggatttaatacaacatcaacaggaagtccattttgatcgtatggcatatcttctatgggatttattttagaaataactcctttgtttccatgacgtccagccattttatcacctggttgaatgtgtcttttgactgctaaatatacttttacaatttttaatacaccaggggctaaatcatcaccttgggttattttatttcgtgttgtttctaattttttattaaaacatttttttaattcttcatattttaaaaatagtttatgtatttttttttggtataaattattagttactttaactttaaatagttctgatttaggtattttgtttaactgatcaatgttcattcctgaatttataagcgtggatttaatttgagtaaataatcctaattcaaatactttttgttcttcagttagatctttttttgcttgttttaattgcatttcttcaatttctaaagctcgtttatctttttttactccatctctagtgaatatttgaacatcaattactgttcctaaaactccattaggtactctaagagaagaatctttaacgtctgaagctttttctccaaaaatagctcttaatagtttttcttctggtgttagttgtgtttctccttttggagtaacctttccaacaaggatgtcacctccgttgacttcagctccaatataaacaatgccagattcgtctaattttgataaagcagcttcacctacatttggtatatctgaagtaatttcttcggaacctaatttagtatcgcgagaaatacatgctagttcttgaatatgaatagtagtaaatctatcttcttgaacaactttttctgatattaatattgaatcttcaaagttatatccattccatggcataaatgctactcgcatattttgtcctaatgctagttctcctaaatcggttgatggtccatcagctaatacgtttcctttttctacgttttctcctagcgaaatacatggtatctgattaatacatgtattttggttagatcgtgtatatttttttaaattataaatatcaatcccggcttcttctgaatttatttcattttttttaactttaataattattctagatgcgtcgacatattgaactatccctcctcgctttgctattattgttacgcctgaatcgacagctactgctctttccattcctgtacctactaatggtttttcagaacgtaaggtaggtacggcttgtcgttgcatatttgctcccatcaacgctcggttagcatcatcatgctcgagaaaaggaattaatgacgctcctacggatactatttgctgtgttgatacatccatataatttatttgatttttattaaataaacttgattcacctttatagcgacaagttattaaatcttcaacaaatgcgcctgtttcatctaagtttgtatttgcttgagcaataataaaattaccttcttcaattgcagataaatatttaatttcatttgtaacttttccattatgtatttttcggtacggtgtttctaaaaatccatatgaattggtttgtgcatatactgataaagagttgattaatccaatattaggaccttctggtgtttcaatgggacatactcgtccatagtgtgtaggatgtacgtctcgtacttcaaatcctgctctttctcgagttaatcctcctaatcccaacgccgaaatacgacgtttatgcgtaatttctgataaagggttattttggtccatgaattgagataattgactagatccaaaaaattcttttattgctgcagaaataggtttagcattgatcatatcttgaggcataagcatgtctaagtctcctaaagataatcgatctttaactgctcgttctacgcgaattagtccaatccgaaattgattttctgccatttctcctactgatctaacacgacggtttcctaaatgatcaatatcatcaatttctccatgtccgtttcgaatatcaattaactttttaataacactaattatatctgattgattgagtactcctctttctgtgatgttttgtttttgcaaagaacgattaaatttcatgcgacctactgaggataagtcatatctttcttcactaaaaaataaattttcaaataagttttcagctgcttcgcgtgttggaggttcgcctggtctcatcatacgataaatttctactagagcactgagtttatcatgtgttggatcgatatttagagtttcagaaatatatggaccgtggtctaaatcgttggtaaaaatagtttcgatattagtatattcattattttttagttcttttataatattaatatttagttctgtattagcagatacaataatttcattagtttttttattgaagtaatttttagccgatatttttcctattaaatattcagtgggaactttaattgtatggatttttttttcttttagtatattgatatgtcgcgcagtaattcgttgacctttttttatataagttttgttatcgatacatatgtcaaaagatgctgtttcgcctcgtagtctatgtggaactaatttcattaagatgctgttttcagtaaatttaaaaatattttttttaaaaaatgtgtctaatatttgttctgtattataatttaatgcttttaagataatgcttataggtagttttcttcgtctatcgatacgaaaaaataaattgtctttaggatcaaattcaaagtctaaccatgatcctctatatggaatgattcgagcgttatataaaacttttcctgatgaatgtgtttttcctttgtcactatcaaaaaatacccctgggctgcgatgtaattgagatacaactactctctcagtaccgttaattataaaggttccattggtagtcattaaaggaatttctcccatatatacttcttgttcttttatatcttttacagtaatgtctaatgtttctttttcataaataactaaacgtagttttacgcgtaatggagatgaataggtcattccacgtgtttgacattcttttacattaaaaataggttgtcctaatttataatttatatattgtagttctgaattgccattataactccgaataggaaaaatggagcggaatgctgattctaatccatgtattccatttggatcatgtttaataaatttctgaaatgaatttagttgaatagaaagaaggtaaggtatatccaaaacttttggacgttttccgaaatctttgcgtattcgttttttttctgtactagagtaaacaaccatacaattccttagttagataattcaaaaaattagttatttacattttttaaactgaaatattttaaaatattagtgttggttttattgtttatttttattaaattttaagcttagatttttatgaaaaacattaagtttaaaattaaaaaaaggctggtgatttataataatcaccagcaaactaacatatatatatacatattagatttaagatatgaaatgatgtattatttaatttctacttctgcgccagtttcgtttaatattttttttaaagattcagctgcgtcttgagtaattcgttcttttattatagtaggagcagattcgactagatcttttgcttcttttaatcctaagcctgttgcacttcgtacagctttgattactgatactttatttccaccaatagattttaataagacatcaaattctgtttttgcttcagcagtttcaatattttgagttgatgttgaactggaaggaatgatagaagatacaccaaattttttttccatatcagaaattaattcaactatattcataacggacatttctgatatagcgtctaaaatttgttctttagttatagacatgataattgttcctaataacaattcagaaattaagaagtagtgttatatgtagaatataaaaattttgataaaactatgaattttcttttatatttttaatagatactaatatgcgtaatagttttcctgcagatatttcttttgctataattataaaacgacgtagtgcttcattaaatgttggtatgtcagctagtgagttaatatttgagcctgatatggcttttccttcgaacacagctcctaaaattttgaaatttggatttgagctttgtgacatggaaaagttttttagtaatttagctgcactgcctggatgttctgaagaatacgcaattagcgtagggcctattaatatgttttttaaacattcaaatggagtgttttttattcctagatttagtaaagtatttctataaacacctagtttaacatttgattttcgagctaattttcgaagttgagtaatgtcattagattttatgccttggggattggcaacaactattgataatgctgttttggctattaaatttatttgggtaactaattcttttttctttttaaaatctaacatcatttatcatgtactcctacatttttagctaaaagtcactagaatttttactttatttaagataaaatagttagcggttactgtaaaaattccagattattaaattaagttttattttaaaataatgtaatttgttaaaattactctatatttaaaaatttgaaatcgacgatatatatcatgtattttgtgtatttttttatatacgtttgtttgataggataaatttagacgtatattttttattataaagagtttttttctcagcgtaaagtataaatcgattaactcgcgttatttaatgtatttaaatctattttaattcccgaactcattgtcgtcgaaataactacttgtttgatgtatgttccttttgattgtgatggtttagattgtttaagagaagatattaaagcatttaaattttcttttatttttgtattttcaaaattaatttttccaatagaaatatgaataattccgtttttatcatttttataatgtatttgccctgattttgcattttttattgcatattcaagtttttcagtgatagttcctagtttaggatttggcattagacctcgggggcctaatattggacctagttgactaacataaggcataacatctggagttgctatagctacatcaaaaaggattgttttagttttgacagtttctattaagttatgtaatcctacaaattctgcaccaaatttttttgcaattttttcgttttctccttgagtaaatactgctactttaattaatcgtccaattccatgaggtaaaatggttgtatttcttatgttttggtttgtattttttggatttattcctaaatttatagcaacatctaaactttctataaattttgaagttgccattttttttagtagcgtgataccttcatctatatcatatttttttgtatgatttaaaaatgttttaaataagttttgttttttagttaattttttcatttattagtcccttctgctataattaaacctatagaatttgcagttcctataatagattttgaaatattatctatatttgacccggtcatatctattttttttatttgtgcaatatctaatatttgttgcattgtaattgtcccaactttgttttgatttggttttgaagatccttttgtaattccggcagctttttttagtagtaccgaagctggaggtgttttagtaataaaagaaaatgatttatctgaataaacagttataatagtaggaataggtaaacctttttctaaattatttgttcgagtattaaatgctttacaaaactccataatattaatacctttttgacctaatgctggacctattggtgggctagggttagctgtcccagctgatacttgtaattttatgtatgcttgtattgtttttgccattttgtgtatatcctatatgaaattattaaatagtatttcattattattattaaatatagtaagtagttgtaattatttttaataatgagttatttagtgattttataaaacatttatgataaaacacgttttttctgatcttagtaatgtgtgcgtatctatcttatatttattgaatgtttagctaaaatagtggtttattttaaaaattttattaattttttttaacttgactaaaatctaattctactggtgttgatcgtccaaaaattgaaactgacacttttaatctgtttttttcgtaatctacttcttctacaattccattaaaatctgaaaatggaccatcgtttactctgactgtttctcctggttcaaatagtgttttaggtcttggcttatctcctacttgtttaagtttattaataatagtgttaacttcttgatcggtgataggtaaaggtcgatcaggagttccgcctataaatcctaaaacacggggtatgcttcgtaccaaatgccaacttgattcgttcataatcatttgaattaatacatatcctggaaaaaatttatattcacttttttttctttgtcctgctttaatttctataacttcttcagaaggaaccataacttccccaaataatttttccattttttttagtttaacatgttcgcgtattgattgtgctatgcgtccttcaaatcctgagaaagcttgtagtacataccaacgttttttgtaacttttgtacatgtatttataaccttaggctggtgattaatgatatgaaccagattaaaatattgtctagcccccatagaattaatgcaagtaaaatagtaactattattacagtaaatgtaacgtgtaatgtatctttgaaatttggccacgtaatcagttttgtttcatgtattgcgcttttagtaaaaattaaaaatttttttcctgattttgttagaaatattaatcctgtgcttagtattgttaggcttgttagtagtatattttgaaatatattagaatgttttatataatagtgattacttagtatgaataatattattagtatacctaaaaatgaccattttgctatttttagtttatcgtattttttttttaatttagtagctttaatcatattttatcctataaatattaattaaataagatgttcggaatgtagagacactattatttttatttatcttcattttattaatgttaacaattgtttgtaataaagtatttaaaatgtatataaacattgttataagttatagtttttgtgtcctaattaagttatataatgtttaaacaagtatattagaagaaagttaggtgatagagtatgataatttaaagtattagttatatattatgggttggttattttaatatttttttaagtatgattatatgaaggtcacaatgtatggttttgtttatagaaatagtttttgtaatataataagattatataagaaatttaaaaatgttttttgtttattaaaatagtactttgaatgctgatacccaggtttgaactgggaacctcacccttaccgagggtgtgctctaccaaactgagctatatcagcaaatgtattttttggagcgaacagcgggaattgaacccgcatcatcagcttggaaggctgaggtaatatccattatacgatgttcgcttgtttttgagatagttttctgtgttacacaaattttttggtgggagaaggattcgaaccttcgaagtctttgacggcagatttacagtctgctccctttagccactcgggaatcccaccattttatgtttttggtaatacatattgccggctaccggaatcgaactggtgacctactgattacaagtcagttgctctgcctgctgagctaagccggctttatttataatatattacggatagattaatatttatgcaataaaaatttattaattattactaatatcttagtataaattttcatataagttaataataatatcatagtatttaacattttagtaaatattatttttaatacaataatttgtgacattttattaatgtttaatttattcaaatataatttgagctaatgaattaactattttatatgcaattttgtttattttataaataatttcgtaatttcaattggattttatttattttacattatatttatggatattgtagaatactaaatttttaattttttttattgtaatgtataaagtttcgtagacaagttacaaatttatagacttgattttaattaataatttgaacttcgagttctaaagtgatgtcaaatttttttttaactttggaaataataattttagctagttttattatatttttagatgtagctaaattatttttgtttattaatattaatgcttgtttgtgatatattttagcatttccaactgaaaaattttttaacttgcatttttcgattaaccatccagcagaaagttttatcattccatgtggctctggataaaaaggcaaatctttgtattcgcaaattattttatgagctttattttttttaattatagggtttttaaagaaacttcctgcatttcctattttttttggattgggtaattttttttttcggagtttgcaaatatagtggaatatttgatgtgacgtaatgtttttaaaagataatttttgtaattctaaatgtgaaatttttggtttccaagttttaggtaattttattcctactgacaaaattattgaattaggattatgttttttcttaaaaatactgtctctataaccaaataaacaattatttgaattaattcgaacaattttagaattgtttaagtataaaacgtctacgtattgacatacatctttgaattctactccatatgcacctatattctgtataggggctgctcctacagttccaggaattaaagctaagttttctaatccgtaaatttttttttgaatagtatattttactaaattattccattttgttcctccttttacatgtaataaccaatagtctttttgttcatgaatagtaattccagagattctattaacaactacaaaaccgttatagtttttagtgaataaaacgttacttccttttcctaataataaaaaaggcaaattttcttggttgcattttttccatgttttaatcagcgtttttatagttttaacaataattattttttttgcaaacacgtttattttaaatgtatgaaatttttttaaagatgtatagtaagttttcattgcatagtgttttaactttttagttaaaaaacttgttttttaatatcaattagattaaaaaatatagcttgaattattgttgttaatatgcatggtaccatatatacttttaataataaacttgtacatatttatttatatatttaattttaatttataaactagaggaataatggtatgaaattagtttataaaaattatcatgaaacgttaaatcagcatttaatgaatatttgtgaaaaagtaaatatttcatttgaattttttcctcctaataatatattgtcagaaaaaaatttatggcaagtaattgataaattaaagttattaacacctaaatttttttcagtaactcatggaactaattctaaaatacgcgctacttgtacttctaatattgttaaaaaaattaagaaatatacaggtattgaaacagttccgcatttaacgtgcataaattcgactgaagaggaattgaaggttattgctaaaacatattgggatagtggaattcgtcatattttagcgttaagaggtgatatatttaatactaattgtaaacctaaaatatatgcagttgatttaattaaattattaaaatcaatagctaattttgaaatttctgttgctgcttatccagaagtgcatccagaagctgttaatgctaaatatgacataataaatttaaaaagaaaagtagaagctggtgctactcgtgcaattactcaattcttttttaatattgattgttttttgcgatttagagatctttgtgtaaaaaataatattactatagatatagttcccggaatatttccaattagtaattttaaacaattgcttaaattttcaagtgtgagtaatgttagtattcctaagtggttatgctgcatgtttcatggattagataatgatttaaatactagcagaattattggctctagtatagcaatagacatggttaaggttttatatagcgaaggaattcgaagttttcacttttatactttaaataaatcagaaatatcttttgctatttgtaaaattttagagaataaatcataatttaattatttagaatttttaaagattgtaatattaaatgtgtgcattgcgtttaagattataatttttaaaaatttagttattattttttagttttttattttttagtgatcaacagaagtaatgtattaaattcaattaatatttcagataaatgggatatgctttaagagaatgatgtatacaatataataattactaagattggtttataatttgtaaaaatgacaatctttagattgtttgtaattattatttaacaataactatttttaggattttgactttggaatataaagatgcgaaataaaaacatcaaaaaagttgtactagcttattccggtggattagatacatcagctattattccttggataaaagaaaattactcttcagaagtaatagcgtttgtagcaaatgtaggacaaaatcaagcggatttaaaagacattgaatacaaagctctaaaatctggagcatctcaatgtattattaaagatttaagagaagagtttatacgagattatgtatatcctgttttaaaatctggagcattgtatgaggaaaattatttattaggtactgctttagctcgtcctattattgctaaatcacaagtagatctagctctaaaattaaaagctgatggtgtttgtcatggcgctactggaaaaggtaatgatcaagttcgatttgaaactgcatatgtaggattagctccagaattaaaaattattgcaccatggcgagaatggagttttaaatctcgaggagaattattatcttatctaaaagaaaaaaatgttaaaactactgcttctattgaaaaaatttatagcaaagatgaaaatgcttggcatgtttctactgaaggaggtgttttagaagatttatggaataaaccgaatcaggattgttggacttggactaatgatccaaaagatgctcctaatgttccagaaataatttctattaagataaaaaacggtagcgttattgctgttaataatgaatttttgagtccgtttaagtgtttagaaaaattaaatttagttggaattaaacacggtataggacgtattgatgttgttgaaaatcgtttagtaggtatgaagtcgcgagcgtgttatgaaactccaggtggaactattttagtaaatgcgttacgttcacttgaacagttagtattagatagagatagttataaatggaggcaacaaatagctttagaaatgtcttatgttatttataatggaaattggtttagtccttttcggaaatcattgcaagctgcggctacagagttagcgactgaaatagatggagaagttattttagaattatataaaggtacagtaacagctattaggaagttttctcctaattctttatattctaaggaatttgcaacatttgatcaagacgaggtatatcgtcaatctgatgctgatggatttattaagttatattctttgccttcgaagataagagctataaataagtgtatgaataaggcgttaatgaagtagttagtattatatttattatgtcgagtgagtatttttttaatattgattatttttagaatgttagtatagagtaaaaatgtatttatatatatgaaattaattggagtaattgtatgaaattgtggggaggccgatttgttcatgaatctaattcgttttttaaaaaatttaatagttctattcaaactgattataaattagtagaacaggatatttttagttctatgtcttgggcagatgcgttattaaaatcaggggtattaataaaatcagaatgtaatgaaataaaaaatgctttgcaaaaattattatgtattgtcaagaagacacctaatatagtgttagatagcaacttagaagatgtacatagttgggtagaaacgcaattaattttgttagttggagatttaggaaaaaaattgcatactggaagaagtagaaatgatcagatagctacagatttaaaattatggtgtaaacataaaattaaggatttatttaatagaattattgaatttaaaatagaattgataaaaatttcagataatacacagagtgttattatgcctggatatactcatttgcaacgcgcacagccaattactttttctttttggtgtttagcatatttagaaatgataaaaagagatgaagatcgtttaaaagatgcgttaaagagattgaatagtagtcccttgggttgcggtgcaatatctggaactacatggaacattgatagagaaaatttagctaaaagtatggggtttaaatctgctacgaataatagtttagatagtgtatctgatagagattatgtagtggaattagcgtctgtagcttctattagtatgatgcatttatcaaggtttgctgaagatttaattttttttaattcttcagaatcaaaatttgttgaattatcagatacaattacatctggttcatcattaatgccacaaaaaaagaatcctgattcattagaattaattagagcgaaatctgggagagtttttggctttttagttagtattttggtagttttaaaaggtcttccattatcatacaacaaagatatgcaagaagataaaaaaggattgtttgacgctttgaatacttggagtaaatgtttatttatgtcttcgttagttttaaaaaatttacatataaatagtataaattgtttgaaagcatctaaaaaaagctattctaatgctactgaattagctgattatttggttaacaaaggaattacttttcgtgatgctcatcatattacaggacaaattgtcttagaggctttgaaattgaatgttccgttagaaaaattagatttatctatattcaaaaaatatagttctagtattgaattagatgtgtataattttttagatgttatatcattattagaaaaacgaaactccaaaggtggggtagctccaaaaatagtttccaaggctattatttgtgagaaaaaacaattaaaaatataaattttaaaattatttgttgttttatagttagatgtaaataaaaatatatctttgatatttctgttttaaaatttaatttctttttagaatttaagttataataatacgatttatgtataactaattttttttagtgtgtttgataaaattatagttatttaatttaggattggaaattttattttgtttaaaattattgtaagttttttttgtgatcatgtttttttaagtgttatttggttgatttcttgtgtattaatgattttttttacattaaaagatattttattttgtacacaatttattagcattatgaaattaatacgttgtataaattatgatagatgtttgttaatcatagatgctagaactgaaaagtgttttttaaaaggtcatattattaattctgtaaatataccttatatagatgttaaatctgtttgtaatataagtgtatttaaaaaatataaaaatttttcaatagttatagtttttaaaaatgataatcaaatagatagaaattatgttaatttttttaaatctattggatgcaataaaatttatatattaaggggcggtatgaacggttggttgtctaataattatccaacagtttgtcttaaatagctacgtcacatttttttgagcatgttttttagagtgtataaagtgtatttaaaataatgaataggttgaggttacatagtattttttaaagtgtgatattaatatataaagggtattgtcttaacgttggtatattttgtgtttataataaaattattaaaaattaattttaataatgtgtatatttttatttaaaaaataactgtatttatagtatagttaagttgcgtattacatttatttggaaatgataatgtcatctaaagaagtagagataatttggcatcaaattatatctgaagtagaaattttaatggaccaagaacctgaattagctggattttatcatgcttatatacttcaacacgatagttttgatatggcgttaagttatattttatctaaccaattgtcaaataaagttatgtctactgtttttgttcgagatataattaataaagtatatattgcttgtcgtaaaatagttgcatatgctattcaagatataaaagctttgtttaatcatggtttagtacattgttattctttttctttgttacattctaagggttttcatgcattacaagcatatcgtattagtaattttctatggtgtgaagaaaaaaaatctttagcattgtattttcaaaatagaatatcatgtttgttttcagtagatattcatcctgcttctatgataggatctggaattgtgttagataatgctatcggtattacaattgggcaaacgtcagctataaaagatagtgtatcggtattatcgcagtctttagcattattaggtagtgcttttaaaatttccagtgttcaatgtcctaagattaatgaaggagtaataattggtgctaatgttgcaatattgggaaatgttgtaattggagaaaaaacgaaaattcaagcttgtactgtagtattgcaatctgttcctccaaattcgattgtaacgagtgttttggctaaaatagttagctttaaaaatattaatgaataataaaaaaaattaatgatgtttataaagttattttttaaaatttttaattttagtacggttgattttattgtgtgtttaatattttttggttttattttaaaataaaaggtagtaaaagcttccttacttgataggaagcttttaattaataaaaagcattatttaaaacgattttgctatatcaaatttattaatcatctagaaaactacgtagtatttctgaccggcttggatgtcttagttttcttaaagctttagcttctatttggcgtattctttctcgagtaacatcaaattgttttcctacttcttcaagagtgtggtcagtattcatatcaataccgaatctcattcggagaactttggcttctcttgtagttaaaccagacaaaacatttttggtagcagaacgaagacttgcagaagttgctgaatctagtggtaattctatattagtatcttctaaaaaatctcctaagtgagaatcatcatcttcaccaataggagtttccatagaaataggttctttagctatttttagaacttttcttattttgtcttcgggaattaacattcgttctgataattcttcaggtgtaggttctcttccaatttcttgtaagatttgtcgagagattctattaagtttatttatagtttcaatcatatgaacgggaattctaatagttcgagcttgatcagcaatagatcttgtaattgcttgtctaatccaccaagtggcatatgttgaaaatttataacctcttcgatattcgaatttgtctactgctttcataagaccaatattcccttcttgaattaaatctaaaaattgtaatcctcgattggtatatttttttgcaatagatattactaatcttaaatttgcttcaaccatttcttttttagcacgtttagcttttgcttctcccaatgatattcgtttgttaatattttttacttgatgaattgttaatccagtttcttcttctactttttggagttttttgagtatcatttgaatatctggtttgatggtattaaatttatctatccaaggttttttaatattttgtactattttgctccaaatttgattagttttttgtaacgaaaaaaagtttaaaagagcttttttaggtatatttccgtattctatacacaattttgcaatgtttcgttcttgaattcggattttttgcatcatttttcgcatattaattactagatgatcaaattgtttaggtactagtctaaattgtttaaaaatttctgataaattattaatttcgattaaagtgtcttgatgatttctatttttagtttttatagcgtaattagtaatgtgatattgattttttaatgctataaatttttctcgtgctagttctggatcaacaagatgatcatcgtcattgttttcttctgtattatcattgtgatgatgttcttctgaattagtatttatatggtttgtaattgatgtatgaactgcttctgcgttaggatccacaaatccatgaattagttcagatagtcgtagttcacctaattctactcgattgtattgttctaaaagatgagtgattgcttctggatattctgcaacagaacattgaacttgattaattccgtcttcaattctcttagctatatcgatttcgccttcgcgagttaatagttctactgttcccatttcacgcatgtacattcgaacaggatcagttgttcgtcctaattctgattctacggtagatagtacttgtgcggtagcttctactatgtcttcatcagtttcgttgtttctttttatttcatgtaagataagatcatctgaatctggtgctttttctactacttgtattcccatatcattaatcatttggatgatatcttctatttgatctgaattgatgatattatctgaaagatgatcattaatttcagaataggttaaataaccttgttcttttccgtaggtaactagtagtttaagttgtgactgtgggttttgctccataagacgatatccacacttaatgattagagtgatatttctaatcatatttgagttagtttatatgtaaataagtaaatattaatgatattatattttagtttttaatatcaatcgtttttaaaattatatagataaatagtattacattagtacgttttttattaaaaacgaataaaaataattatatattttaaaagttttttagaattatttaacaacaatggtaattgttcaaagttatttttttgctaattctttattaattgaccataattcatatttttcttgtttatttaatccatttagtcgttcttgagatattagtttattttgtcgatcttctagaataatgtcgcaaattttagttaatgaatctaagaaaaaatctttgattttttcgttatgaatcatatgatcccattttgctaaattagctaggtgtttaaagatgtttttatttctgtatttttctagtatttgtccagtattactatttggcattgaaatgcatttttcaactaaatctaaaaaacaagataaacctataattttatagttttgtaagtgtttgagagagggaagtgtcagtgctaaccatggattttgtattaataatgcaattacaatacgtattgtagtttttttaattggttttttggtatatattttcgtatttatattattaatattattattaattaagacgtgataatctaaaattcctatttttttgcttaatgtttgaaaaagatatgtttgggtaatttttccaggaattttacgaattagtgaaatcgctattgtgcttgtatgtgatttttcactaatagaatttaaatctgtttttttaaataatgtttgaagtaaaaattttgaaaaatcaattgatttttttattctaattttaaaattatcatgtccttcttttctaattattgaatctggatcttcgttatttggtaaaaatataaattttacgttttttccatcatgaatatgagataaagaaatatttaaagttctccaagcagctttttgtcctgaaacatctccatcatagcaaaatataatagtgttggatgtacgaaatagcaatttaatttgctcgtttgatattattgttcctaatgttgatatagtataattaattttaaattgaactagcgctataacgtcaacatatccttctacgattaatatttgtttaggtttaggatttgttttaagcatttcatataagccgtataattgaaagcctttatgaaaaatttgtgtttctggagaatttatatattttggaatatgattatttagtgttcttcctccaaaccctacgatgttcccgtttttgttacgtatagggaaaattattctatttttaaagcgatcatatgtataacctaaaatagtggtttttaaaattcctatttcttgcaattctttttggttatagcattgttttttattttttttttctaaatcataccaatttttaggagaaaacccgagattaaagtatttaatcatacttttatcaattcctcgatttaaaatatattggtaagcatattctgttttaaatatgtttctgtggtaaagatcagcaatatttttagttaataaatataaattagttattttttcataattaaataatttttctttatttatatttttacaaggtattgtaagtccatgaattttagctaattctttgatactttctacaaacgttaattgttcataattcattaaaaaatcaataatattgccatgagtgttacatccaaagcaaaaataaaactgtttttcgaaatttacggtaaaagatggtgttttctcttgatgaaaaggacaatgagtattgtaatttttgccaactttttttagaggtaaacgtgtatttattatatctataatattagttttaaatattaattcattaataaattctttaggaattagactaggcatatcgttatacgtagatgcgtaagtatttaaaagattttgaccgtatttaaacacggccaaatagttaatttaaaaaaattatttattagtttttatttttaataaatcaatataatcgaattcgttttagattttctcttgacagttttttggttaatcgttttattgctgatgcttttgcacgttttcgttctgtagttggtttttcataaaattctcttcttcgtatttctgacaagattcctgctttttcgcatgatctcttaaatcttcgtaatgctacatcaaaaggttcgttgtcgcgtactttaattattggcatataagttatcttttttagtttaaaagtattattataatatataaatagatgtgttatcaatgtgtattaatagtttgatagtttttttgaatgttaaataattattatacaaaaattttttattatgatattttagttgtaaatttgtgtaaagtttgacaataacaatgacatgtatattaggtattgaaacatcatgtgatgatacttgtgttgcagtatatgatactaataatggtgttatatttaatcaagtatatagtcagtcacaattgtataattattatggtggtatagttcctgagttttcagctcgaaaacatttagaaatattaatagttttattaaaaaatatatttaaaaaaggtaaaatatcaaagaatttgattgatgctgttgcatatacagctggtcctgggttagttgggtcattattagtaggagcatcagttggtactgcattagcgtattctttaaaagtaccagtagtgttggtgaatcacatggaagcgcatcttcttactcctatgttagaaaatattaaacctacgttcccgtttttagcattattggtatctggaggacatactcaattaattaatgctttagggattggagaatatgaactattaggtgaaacacttgatgatgcagttggtgaagcttttgataaagtagctcaagctttaggattaggttatccaggcggatcaaatttgtcaaagttggctcgatctggtattcctggtacgtttaatttccctagacctatgattaataattcaaatttaaactttagtttttctggattgaaaacttttgttttaaacattattcaaaaaaacaataatgattttcaaattaaagctaacattgctagagaatttgagaatgctgttgtagattcattagttataaaatgcataagagcgttaaagaaattaaaatataccactttagtagtttctggaggagttagcaaaaatgatgtattacgtatgcatattaatagaataattaagcaatataattataaggttttttattctcatctaaaatattgttctgataatgctgctatgatagcatatgttggctcaattcgttacaaaaaatttaaaagtttaaatttagaaattaaaattaaccctaattggtctattgttgatttagctaaaatataaatattataagtgtactttattatgtaataaaaatattttaaaattataatttaagttataagtatagatttaatttaaaattattttaaaagttgaaatttttatttataattatcttgaaatatattgtataaggtcacgaatagtgacaatggtcattttttttaatttagaaaattttattatatcaggtactttagacatagtcccgtttctgtttgttaattcgcatattattccagcaggtttaaaccctgctaaagtaacaaattcgatagcagcctctgtgtgtccaattctacctagaattccattcttatgtgcttgtagtggaaaaatatgaccaggtcgatttaaatcactaggtttagcattatcattaatagctgcacgtatagttgttaatctatctttagcagatacgcctgtagatataccttcggcagcttctattgtaacagtaaaattagtgccaaatttgctagtgttattttgtaccatcataggtaattttaattgttttctttttgattcagtgatacataagcatacgattccacttccgtaacgaatggttaatgccatttgttctgtagtcattgtttctcctgagaaaattaagtcaccttcgttttctctatcttcgttgtctaatacaataattccatgaccgtatctcaatgcgctaatagcatttttaacacgagtttttggcgttccaaattgatcaagtaaattttgcgtcatattataaaccttaattttagataatttattgtatttttttaatattttaaatttagtacgagataacatttaattatatatttaattcgatttgaataataacacaactttagattaaataatattttcatgttcctgattagcatagaataaattatcaggtaaatataaagtttttataaattatgtttttatataaaagataggtttagttttatgttttataattgttaatatacaaataatgtgaatgtatttgttacttaatgatataagtatagtttttggtattaacgttgtttttcatgttgatgtattttattaatttttatcaggaataatagcatatgaaagtatatttagtaggaggagcaattagaaacaaatttttaaatttacctgttcaagatagagattgggttgtagttggtgctactcctgaaattttgttaagtttaaaatttaagcaagtaggtaaaggttttccagtatttttgcatccgtatagcaaggaagaatattcgttagcgagagttgatcgaaaaataggtgtaggacatacaggtttttcgtttgattattctaataaagttactttaaaagaagatttaatgagaagagatttaactataaatgctatagctcaggataataatggaaattatattgatccttttaaaggtatacgagacataaaaaatcgtatattgcggcatgtttcgccagcatttagcgaagatcctttaagagttcttagaatagcaagattttgtgcattgtttcatcatttagggtttagaattgcaacagaaactatgaaaattatgtctattgttgtgaaaaacaatgagttgttaaatttgactagagatagagtatggaaagagactgaaaaagcatttaatacggataatcctcatgtttattttcaagtattgaaaaattgtaatgctttatcagttatatttcctgaaattaatttagtttatcaacgtcaatattattgtattgataatatgtatcataatttttatgatacctttgacatttttatgggtttagctgaactttctaaaattagtagagatatagatattcgtttttcatatttatttttttgtattaatcgaatgttattcattgatactagttcgtatatattagttattaatcaaaaagaattagttagatattttaaagcgttgtgtcagcgattttgtattcctgcttatataaaaaatgtatctatttgtttttctagattttataaatttttgagtgtaattcattatcaatcttcaaaagatattataatgtttttttatataattgatgcatggagaaaaccttatatgataagaaaattatcggttttaaataatttttgtgtgagtagaaatgcatattttaaaaatataacttgtcaacagtatccaagaaattttttaaaatatgctttcaatgttgctaataaaatatctattaaacctattttaaaaatggggttttcaggtttacaaattaaatatgaattaattcgtttaagaattaatgctatagaaaattggagacagaatattacggtatataaaaagtgttgtttttaatgcatgaaaaataaatagattattatagatagtattgatctgtaaattataaatggaattaatgaacagtttttcattgtgtttaaacatcttttaataacaatatttgaggtgataaatgcagataaaaatcctgaaaatagcattggtatgttatttatagatatgtcgtaaaagttgtttataacatctaaaacacttgctccaaaaaaaataggaacagataatatgaatgaaaattctactgattttgattgttttaatccagataatattcctgcagaaattgttgcacaagatctagaaaatcccggccataatgctaggcattgaaatattccgataattaatatttgtggtgtttctatatttttgttagaactaattttagtttttgaaatttcagttaatattaataagattgtaccaaatattaatgcatatattatgctataaaaattagacaaatatttaatatattgatatatgcatagtcctataaatataattgggatatttcctaaaataatatgatgatatatcagatcattttttttggtaatttgtttgcagataaaaatttgttccaaaaatataacaaatttttctttaaaatgtaataaaattgataatgcagctccggtttgaataattgtgtttagtattttaatttcgttgtttttcatttcaaggatgttagtaaatattagtaagtgtcctgaagatgaaataggaaaaaattctgtaataccttcgacaattccaagaatgatagcattaaatatattagtagtcatagtcatgtatgatatttatgttttagatataattaaatgtttttgagtatttattttttgtaaatagtttttttaaggtattaaataggcaaaacggaagataaataagccgtttcacctatatagcatatttatttttgtacagaaaaaattacagtttttccagctataactgatccagtgtttttagtgatttttttaaatttatctatattagatatgattacaggtgttaatgtagattttactaatttttttaaaaagggtaaatctataaaaatgattggatctcctattttaacggcgatgttttcttcagagatttttttaaaacctctacccttcaattttactgtatctattccaaaatgtacaaatagttcaatatcatcatctgattttattgaaaatgcatgtaatgtttcaaatattcgtccaattgtgccatttataggtgctagtaatatattactatttggtgatatagcaattccatcacctactattttgtttgaaaaaacttcgtcaggaacagattctatttcaacaatgtccccggaaattggagcaaaaatgttaattacattatgagatgataaattgtttttatttttaaagaaattagaaaaaaatttcattatttcctctatttatttttattattaatattaataaatgtattgatcgtattattaacttcattataagttggttgtaaaagtactttttttgctaatttttttacatctaaaaaagtggattctcgaattattttttttatttttggtattgtagctgcgctcatgctaaattcgtctaatcccattcctaataataataatgtagctttttcatctccagctaattctccgcacatgccagtccatttacctactttgtgtgaagcattaattacttgttgaataagacttagaacagaagggctcattgggttatatagatgtgaaatcaaatcgtttcctcgatctacagctaaagtatattgggttaaatcattactgccaatactaaaaaaatcaacttcttgagctaagtgatgtgcaattatagctgatgcaggagtttctatcataattcctacttctatttttgcattaaatggtattttttgatgatgtaataattgttttaatttttctaactcgtattgaagagtgcgaacttcttcaactgaaataatcattggaaacataattcgtaattttccaaaagcagatgctctcaatatcgcttttaattgtgcatgtaaaatttcttttctatctatggctattcgaatagctctccatcctaaaaaagggttttcttctttaggaatattcatatacgaaatatttttatcaccaccgacatccatagttcttatgataatagatttatttttcatttcttcagcaatggttttatatgtattgaattgttcttcttcagaaggtaaatagtttctattcataaataaaaattctgttcgatataatcctatacattcagctccatattttttagcgttgttaatatcttggatagtgctgatattggccccgatttctactttatgtttatctttagtgatagcatataaattttttgattctattaaaagttttttttctgattcgtattttttctttttttgtttaattctgtgaatttcttctagagaaggattgatagatattttattattaatactatctaatataataaagtcatcattttttgctttttctgttatatttttagttccgacgatagctggtagttctaatgatcgtgcaataatagaagtgtgtgatgtttgtccacccaagtcagtaataaatcctagtactttttttaaatttatttgtgctgtttctgaaggagttaaatctcgagcgattaaaattactggattttttatattgtttaaatctttaatatctatgtttaatatgttttttagtaatctattaccaatgtcttgaatatctatagctctgttttttagatattcgtcatttagttgttccaatgttttagcgtgttcttcaataataatttttgtagcgtattcagaagaaatattcctatcttgaatgagtgaaattattttttgttgaaattcatcgtcttcaagtagcataatatgtccttcgaaaatattagattgcgtattttcaaatttttgttgtgttttattttttatttcttggagttgacagatagttttattttttccgttaataaattttttaacttcttgatgaatatcttgatttgaaatttttttgtaatttatggaaagtatttcgtttttaagtaatagagcttttccaaaggttatacctggtgacgctagaatgcctgaaatcataataaaacctctaaaatagaataagtagttgaatcatttagttacaacaatttttgttttatccagagacatttccggatagatagaacatattccggaagtaatattttttgaattacttccggttaagaagtttttaatctgtctttgtttttttaaagacatgatatttttttatttaagcgttgttagaaattttgctaaatcttcaactgctactttttcatctataccatgtgctgatattgtaattaaactattttgtactaatcctaatgtttgtagtttaaataaacttttagcgtttgcagattttccattagaaattatgttaatttctgaaataaatttttttgcttccttaactaacagtgcagcaggtcgagtgtgtaatccgttaggtgttgtaattttaatgtctctctgaaacattttttcctctttatttatatttttgtgaaacattttattagtagtacgtttagattttatgtatgaaaagtattagttttgatttttttactgattattttatgtatgattaaagatattttttattttaatgaaaaatttttagaataattatcaaaatttgattattttaaaaaaattagtgtagagttatatattttataatagattaatactctttgttttaaaaataaaaattaatattgggataatattttgtttacaaaaattgtttaattattgaatttttgtattgaatgttatgaaattattttacatttaattataatttcttgtagatgttaaggtgtcttttttcttttttgtttttaagttgtattgttatatttttatagtagtttataaattctggtatttggtgatcatgttgataacgagtttgtgaattaataagttttttatttttttagttttgtaataattatatagtttaatttttgattaacatttttataaataagatttataatagtaaatagtacgttttaattttttgtaattattattttaaattttaagtctagaaatgtttttatgtattttaggatacaatgaattttaatgtcattaataacaaatattgtttggattgcttgttataactacgttttaaatttaataagtagttttttacattttatattatttttaattagtaattttaaattaattaattttagaagtttttaattttttgtaatatgtttttttagtgtatttagatagtatgtgttaattttgttattaaattatatattttaaagagatattaatttttactaataattttagttatttttattataggtatggataacacttttatattacatattgtattagatataatatggtgtttttacatgttataattaagatttataaatataattttaattaaaaataattagtgttattttgtataagtattttttagaacattttagataagttttgaactatgttatttgaacaaagtattttttagaagtagagaacatttatatataataaatgttgcatattttaatatgcagaatatattttttttgaaagaattttttttaaaagtagaacaatagcattgtaattaaataaattatgtaataaaaaatttaaatataagttgcatgttgtttataattttatgctttataaaataacttagatataatacattattagcgtaataattaattatataattaaaaagcgtatttttatattgtttaggtaaataaattttaggtagttaatatgttttattttagtatggtaacaaaagatatgacagtaattttataaattctatttaatggtattatagttttttcaagttacctgttttaaaggtattaaaaatagtgtatttttgtggttataatatacatttatatgtatttaatatatttttttataaaattatagttttgatttatataaacttaaatttaaaaatattttaggtatatagaaaaatattattaattggaagttgtatgaaggatattaaaaattatatattaaaattacaagatgaaattcgttatcatgcgtatttgtatcatactttaaattctcctaaaatttctgatgaaaaatatgattttttagtgatagaattgcaaagattagaaaaaaaatgtaaatatagtgttagatttaaagattctcctacacaatctgtaggttcagaaaatttacctgaatttaagaagtttagtcatattactccaatgttatctttaaataatgtatttattaaaaatgattttttaaaattttataaaaaaattgtcaataatattacagtcgaaaaaatttttttttgttccgaattaaaatttgatggtgtggctataaatttaatatatataaatggactattgtttcgcgctgtaactcggggtaatggttatgaaggtgaagatgtaacaagtaatgttaatatgatttcgtctgttcctaaaaagttaattggtatagatatacctgaaactttagaggtaagaggtgaaatttttatgttaaaaagtgattttaaaaaattaaatgttcggttgacaaaatttaaaaaaaaattgttttcgaattctagaaatgctgcttctgggtctttgcgtcataaaaatgctaaagtaacagaattaagaagtttgacattttattgctatggatgtggttattgcagttatgaaaattttacggacagtcactttttgagattaaaaaagttaaaaagttggggttttccaatcagtgattataattttttgcattcttcgtatgatgaaatattgcgtttttataattttattcaaaatgaacgctattttttaaattttaatattgatggaatagtgattaaagttgattctatttgtctgcaaaaatcattaagtactacgagtaaagcgcctcggtgggcagttgcatataaattttctgataaaattaaaataactacaataatgaatattttatatcaagtagggcgtactggtgtaattactccggtagcgcaagttactccaatatatatatctggtgttttaataaaaaaagtttctttgcataattttaatgaaataagaaggttaaatttaaacattggtgattctgtttttattaagcgatctggcgatgtaattcctcacataattgaagttgcatctaaatgtaaattacaacgcaacgaagacattagtattcctaaattttgtccagaatgtggttcaaaattaaaggttgatagttttagtaatattaaaatacgttgtatggctggattaaaatgtttaagtcaatttaagaagttattacattatttttgttctaaaaagggattaaatattcttggtttgggtccaaaaattatagataaattagtagatttaggttatgttagtgatttatcagatatttttgatttaaatgtatcgttgttaactaaagtagaaaatataggtataataaaatcacaaaacattataagatctatcaataattctaagaatgttagtttttcaaaatttttatgttcgttaggaatatttgaagtaggaagtatagtagctaggagtatttctaattatttctttacattagataagtttatgaattcttctaaagaagaatttttgttaataaatgggattggtgtaaatatagctgataatttatataattttattaatgatgagtttaataaaaacattatatttaagttatcgaaaaaattaaatatttcttcagatattaatgctattattgataataataataccctgtttagaaagaaaattgtatttagtggttcgttttctaatttttctcgttcaaaaattatagaactatctaaaaaattaggaataatagttgtatcttctgtttctaaatcagtagattatattataataggtaaaaaaccaggtagaaagctaataaaagctaaaaaatttagtatacctggtatatacgaaaaagagtttttaaatataattaatgtttacttgtagtataaatattattttttttagtgaagcatttattttgttatatatgggtcgtgcaggatttgaacctgcgaccaattgattaaaagtcaactgctctaccaactgagctaacgacccaaaattattttgggtgatgacggtctcgaaccgccgaccttctccgtgtaaaggagatgctctaccaattgagctaatcaccctttatatctatctattgtaaagattagaaatttagagtcaatctttttttttataaaatttatatttattttcggtttttacaaaatttttttgttttttaaagttttcaaacataaaatttatttggaaatgtatgataattaaaactcgatttgctcctagtcctactgggcctttgcacattggaagtgttcgtactgctttatatgcatggttatttgcgaaaagtatgaatgggaagtttgttttacgaatagaggatacagataaacgacgttcaactaatgcttttacttctgaaataattaataacttggaatggttaggattaaattgggatgaaggaccatattttcaaagtgataggttagagtattatagaaatattattaaaaagatggtcgaagccggtttggcatataagtgttattgtactaatgataggttattaaaattaagaaaatttcagatatcattaggaaaaaaaccaaaatatgatcgtaaatgtcgatatcttgttaaaaaagatatattaagcactgattatgtgattagattttgtaatcctgattttggatgtgttacgttttgtgataaaattaggggaaaaatatcgatagaaaataaggaattagacgatttagttattcagcgagctgatggtataccaacttataatttttgtgtagtaatagatgacagagatatgaatattactcatgtaatcaggggggaagatcatattagtaacacgccgcgtcagattaatatattacgagcattaaatgcgaatattcctatttatgctcatgtttcaatggtattatctgaagataaacaaaagttatctaagagaaataatacaattactagtatatcagaatatcgtttgtgtggttatcttccagagtctttattaaattatatagttcgtttaggttggtcgcatggaaatcaagaaatttttagtatttctgaaatgataaaatattttacgttagaaagtcttaataagtcttctagttgtttaaataaaaaaaaattattatggttaaatcgattttatatcaataatttgccagaaacagttattaaaaaacatttacaatatcagtttaataaaaataatatagattataagaatgattcagatttacttaaattagttaagttattaggctctcgttattatactttgcaagaaattgttgattattctagatgtttttataataaatctatttgttttaattcaaatataatgtctaaacatttagataattcttctaaattaattttaaaaaaaatatatgataaatttttagatttagaagtttggaatgtagaagtaatacgttctttgttaaatagctctgtatgcgagttacaaataagttttaaaaaagtttctatgactattcgtatagctgtaactggacatgttttttctccaaatctttgttctgttatatgtttccttggaaaaaataaatttttattaagaataaaagaagctttgttgtatattaaaaatatgtgtttcgaagtataaagttttttcaaaagtcatttttttatttaaattaatttagaactgctgttttaattaaatttttaacttttatggggttatagctcaattggtagagcgtttgcatggcatgcaaagggttagcggttcaaatccgcttaactccaaaacgattaaatatattaattttattttagaagataaaattaaatataaatttaaattaaatttagtaacttttttataggtatgaattttctaagtattgtaatttagttaatatattaaagtatatgattaaatttgcatattcattatttcttgataactttcaaccagtttattttttacttgaacaagaaattgaatagaaatagatattttttgtaaatctaccataatatcgtttaaagaactatttgattcgtctatttgtgaattatttattttatcaaatatatttctttcgttagcgcttgttttttttaatgcattagtaaaattttcatagaaattttttgggtgcgttattttttctgtactaagatatggtattacatcatcagaatataagttattgtttatattttgtattttcataattatttcttaattaaaatttagaacattttatgatagtaatgtaacataaattttgtattattaatatatatctattcttatgtaattaaattttcatgtttataaattatttggaatataatatgtactactaaagttttagcaacataataaacgtttaattaaatatagttttcgtgaagggaatatttcatgaatatgggccgtacatctaatttaaatgtaaaaaatagagatttaaaacgtaattttttttcgaatttatcactaaatgttcgtgttttactgttggtttttttaattacgttaatagtattttatatatttttttttaaacctcttaattattctattctttataataacttatctaatgatgatgaaaagtcgatagtttcgcggttaattagtttgaaaataccatttaagtttaatcaaaaccattctgagttgctgatacctagtaatgcacttaaaaaagtgtatttggatttagcagagcagggtttacctaaagagaaaaaagttggttttgaattattagatacagaaaagtttggtttaagtcaatttaatgaagaagttaattatgaaagagcattagaaggtgaattagcaaggagtattcaaaaattagaaaatataaaaactgctcgagttcatatagtattgtctaaatcttcagtttttattcgtgaaaaaaaaattccgtctgcttctgtaatattagaaattaaaccaggtcgttatcttaattataatcaaattaactctattttacatatagtcgctcaaggtgtgtcgaatttacaaattgaaaatattacaatagttgatcaatttgggaatctattaagtagtatgaatgatttgtataatgatagttatagtaacaatcagttaaaatattctaatgaaatagaaactggttacaaaaataagatcgaaagtgtgttagttccattagttggtgtaaataatattcatgcacaggttactgctcaaataagttttgataaacaagaaaattcagaagaaagatttactcctaattatagtaacgaaaagcaatctgtccgttctgttcagaataaaaagaatatagaatttagtgaaaaatattcagataattctttttcttcaaatcaaggtgttttatctaataaaaaattgaatgatttatctaattcatctttgttatttaatcacaataatattcctaatttttcagaacaagtctcatctacaaaaaattctaaaagaaatttaagcgatgaatctgttattccacaatcaagtactaatcagaattatattgttaattatgaattagatcatgtaatttctcataataaatttaatgtgggaaatgttaagcgtctttcggttgcagtagttattaactatgttaaagataaacatggtaagtttgtttctttaagtacagataagttgaatagtattaaaaaattggtttgtgaatctgttgggttttctcgaaaaagaggagatagcgtttctgtagttaatttcaaattttcaacgccagaggtttattttcaatctcctcccagcaattataataaatatatttcatttaataatttgtttgagttttttttaatatgtctaggtgtaataatattatgtttgttaattatcaagttaaattttttaaaaatattatttaaaaataaaaagcggatagatatttctaataattatgcagttaaggacaatttgacatcacagaataaaggtgtagaagatgataaagaattaaaaaaaaaattgagtagcgtattagaatctgatccgaaagagattgctatggttattcgaaaatggataagtggttaaaattatgaatttaaatggcgaacaaaaaagtgctgtcttattagcattagtaggtatagataaagctatagaaattttaaaagaactttctatacaagaaattgagaatattgctaaatgtatgtcttacatggatgttatatctagtataactgctgatttagtgttatctgaattttgtaatgaagttagaataaataaggatcaaaatataagttttatcaataacaattttattatatctcttttaaaaaaagttctaggtgaacatcacgctgtgttacttttagataaatttaaaaatcaaaaaaatatttcagataatataaagaagttaaacttaattaatccagaaaaaatagtaagtttaattaaaggtgaacatcctcaaattattgctacaatattgatttatttaaatagaaatcatgcagcaaatattttatcatattttgaagataatttaagtttagatataattagacgaatagctaatttttctagtttaaagaaattaggtcaagaagagtttgttaaaataattgataatttaataaataaatatcaaaattctatgttaaaccaacaaggtatagttactgctgtagaattgttaaaattaattaagagagatcaggaaacaaaaattttaacaaaaatgttttcatcagataaggtattagctaaacgaattaaaactaagatgcttgagttttcggatattataaatctagacgatgtatatattcggcgattaattaaagtatttccgttatatgaattgtctgaaattatgaaggttgaaaaagaagagtttaaaaaaaagttttataaaaatatgtctctagaaaatacaaatttgataaaaaattattgttcaaaaaaaatatttatttcgaatgatttaatacaaaaaaaaagaaataatttattaaattcagtcaaaaaaattttgtataacagctaagattattaattatcgggaacgtgtaagattatgtctaaaaattttttaaataaagcttgggaaaaatggaatcctggagaaatagatacaactacaaatattacacataataattttaaaaagtcagatcaggtaagtaatttttcaaatacttttactgcagaacaaaataatgataatttaaataatataaaaaaaaatggttatgaggatggttttaaaagaggtaaaaaggagggttttgaagctggattcaaaaagtcgtttgcagagtttgagaaaaaaaatcgtgaaattttaaataaaatggaagattttttatctaattttagacaatcattatcattatttgatgaaaaggtttcttctaaaataataaacacagttttaaaaatttctaagaaagttttagagactactacattagctaatgatgattctagttttttaaaaaaaatagaaacaatatttcaagatcggatgttttctttagaaaatccaaaactatttattagcccgaataatcaattattagttaaaaagtattttggtaagatatttagtcaatatggttggacaatttgttataatcactatattccttcaggagagtttataatttcgtcaggagatactattttagattcgacttcttctacacgttggaacaaattatgtaaactagtatattttcaggaaaaacaatgaatttacgtataaaaaagtggttggaaaaattagatcaatttgagaaaatattagtgcatatgcccagtataatgtattgtggtaaattaattggaattaatggtttggtattagaagtaagcggattgaaattaccaattggtacaatatgcattgttgaaaaaaataatagtattttagattctgatatgatagaagctgaagtgattggttttagacgaaatttgttgttattacttcttttatcaaatgttagcgatttaactgctgattctaaagttacgccaaaaattttaaatggtagctattataatattaataaactaccagtgtgtgataaattattaggaaggatcgtagatggtttaggaaaaccattagataatttttccaaaattgatagtaaatataatgtttcattaactaatgtatcaattaatcctcttcatcgtgagcccgtaactcatgttttagatactggtatacgatctataaatggattattaacgattggaagaggacaaaaaataggtttgtttgctagttctggattaggaaaaagtgttttgctaggtatgatgacacggtacactcaggcagatatagttatattaagtttaataggtgagcgtggaagagaagtaaaagagtttatagattctgtgttaactgaaactgttttatctcgttcaatagttatttctgcaccttcagaatcatcagtgttgatgcaaactagaggtgctatttatgctatgcgaatagctgaatattttagagataaaaattttcatgttttgttaattatggattcattaactcgttatgcgatggcacatcgggaaatatctttatcaataggtgagttacctgttagtaaggggtacccgccttctgttttttcaaaattgttttcattgatagagcgtgcgggaaatggaaaaataaatagtggatcgattactgctttttttacagttttaactgaagaagaggaaagatatgatcccatttctgaatctgcaagatcaattttagatgggcatattatactttctcgtgagtatgcggaatcaggtcattatcctgctattaatatagaaaattcaattagtcgcgttatgccgaatattgtagatagttctcattattcttttgcttgtcattttaaaaaaattgtatcgttatatcagcgcaatagagacttaattaatgttggtgcatatatttcaggaactgacccggatttggatatggctattactttaatacctaaattaaacaagtttttacaacaaggaatgttagagaaaagtaactttttagattctaaaaaaagtttatatagtttatttaattaatatagtggtttattttatgtataagaaaaaacgatgttttaccttattaaagtatttagacgttaaaagtaattatcatatagttcttaacttaaaaaagatattatctggtataattcaagttaaagctcaacttgatatattaatgtcttatcagtgtgaatatttaaaatgtttagatcaagaacttaagttttatatttcaggtacccgactagctcattattataattttattgcttttttaatagatggtgtcaataaacaaaacgatactatgtgtaagctttataaacagtataatgagtatatatatttatggaaaaaaaaacaaaaaaaaattaaaatgtggaataatattaattctagattgttattaaatagatttaaacttagtcagttagatgaccaagatttattagattcatgttgtacgtataaatatctattaaaaaatgatagagaagatacggattatgtttaaaattgaatataacgtttcaagaaatagtacttctgtacgtcgtggtcaattttatttaaatgcatttcagcttaaaaaagaatgcaataattatgtagtttctaagaataagaatactttttttcgtgatatgattttaaaaatgcagcaaactataaaatttaaagataacatgaaaagtattaatgatgattatatttatttaaaaaataattattgccatagttatggcataaaaaataagaatttttgttcttttgattattttatttttagtaaattatttattattaaaaaaactagttctttttcgaatttatttgtgttacctaaaatttctgaattttttgtgcaaaaaaaatgtttattcataggtttaaataaatctaaatatactaatttttcattaggtcataatatttcttcatggttttatgatgacaaattatgttgtttgttttctattttaaattttttagctgatacttcattgaattcaatttttagtctaaatagaaaacgttattatagtataatatattctttagatagagataaaatttttaagtttggtaaaatatataaattgtttgatatatttaaaaaaaaattcatattgtcatgtgattataaattttggaaaaaatttgtttttaaaaaaatgttagtatttttaaataataaaactaaatgtataacatttattttaaattcaaaacatttagggtctgtattcatatattttaagataattaataataaatccataattttagatttagtaacttgtcgtaatgaaattaaaaaaatttttcagtctcatattatttatttgaaaaatgttttaaaagattgcggaatagaagttagttctattaatgtgagtagtcgagaagaatttttaaatgctgtacgaacaaattatgataggaagtttgatagtaaaattcttaatcattataatactgttatatctaaaacaaaaagtcatgcattaagattttatgaattagataaaaacgattatcagtataattataataacattaatatgtatgtttaaaaaataaaaaatttatggttgtatttataatgtagtttatgttgttttactataaattttagtgtttttatttttagtttaaaaatatttgttattttaaaaaatatgaataatttaaataatgttgttttggagcgtattttatgcaaagtgatgttatttctagagttaaaaaaatttatattaaaaataaaatagatatatcttcaaagatttttccatattatcagacaacagattattatttgacttatcataatatgaaagatcgtttagaaaatatgcatgaatgttttttaaaacaatttactaaacatatttcggaatattcagatgttgattgtaaaatttctttttataaatttataattcaaaaatttaaaaatataaaaaaaaatataaagaataattctatttcagattgctttgaaattagtccatataagaaattaggaataatatttgtttctgataatatttcagattatttaatagaatatttatttgggggatgtgaattaaaaaatagttcaaatggtttatttaaaaagttaactttatctacgattaacattgttaaaaaaatgtttaaaataattttagaacagtattattttttatggaacaaagtatcattatgtaaaatgaagcttattttaaatcgtttacaaaatttaaatgaaatatctaatgttaattttataaatagtaaagatacgtttgtaacttttttgtttcgtttaagaatagcaaataagtttggaatgttaggaatatgtttaccaacttcattgtcttttcaatgtaataatgaagctgatgtaaatagtgttcataatgttagtcatattagttatgataatgttgttaatactgaaataagaaaacgattatttcaagtgattgtttataattgtaaaatagtgttaaaaattgtattaatagaaaattatattactctttcaaaaattatagcatttaaagtgggtgatatattacctattcatatgttagataatgttgttgcatattctgaaaatgtaccaattttgattggaaaatataaaatgtttaaaaataaatatgtattttgtgttgtagattattataattcaactttaaattataaaaatggataatatattagtgaataataaaaataaaaacttattagatttaaataaagaagatataaaaaaatcttgtgaaatcgaagataaaatttttcatagcaaaacagttaatgatgttgatttgaatctaaattctaagaatgatatttcatctaaaatgaaatttataatggatgttccagttcatcttacaattgaagtaggaacagttaaaataactataaaagacttattagaactgcgttctaaatcaatattagtattagataagcatgcgggagatcctttaaacatattggttaatggttatgttattgctacaggagagctagtagttacggaaaataaatatggtattagaattatcaatattattgataattctgtatttaaaaagctttaattaaataatttattatcaggataaaaatattttattttataaaattataatcttttaatttatgttgatcgatattatgtttgaaaaaataggaatatcattatttgagttagtgacatcaattatatttattagttggatagtgaaaaagtttattttagataagaatgttataattcaatcgtatatgaaagtagagtctaaaatttctttaggatataatgaaaaaattattattgttgatattaaagatgttagattagttttaggtgttacttcaaaaagaattgtgcatttatatacattacctccaattgtttataaaaaaagtcaagattctctaattaaatcttctaatgttggctataagcgaaataattacattagaactatgtggaataaaacaatggtatatcaaattgcttcattatgcgtatttttattattttgtccttcttatgcatatgcaggtattccagatgtgattagtcatacatcatcagatggtgggcaaatttggtccattccaattcaaacgttagtttttattacatcattaacgtttatcccaactgttttattaatgatgactagtttttctcgcatagttattgtgtttagtttgttacgtagtgccttaggaacgccatattctcctcctaatcaaattttagtgggtttgtctttaatactaactttttttattatggcgcctatttttgataaaatttatcaagattcttatttaccctttagcgaagataaaatttctatagatacagcaattgtgaggggggctaaacctcttcataagtttatggttaatcaaactcgtcaagtagatttagagtttttttcaaaattagctaatatttctactttttctcggaaggaagagattccaatgagagttttattgccgtcatttattactagtgaattaaagacagcttttcagattggttttactatatttataccatttttaatcatagatttggtagtttctagtgtacttatgtcattgggaatgatgatggttcctccttctactatatcgttgccttttaaattaatgttatttgtgttggttgatggttggcaattgttgattacgtctttaactcatagtttttatcattaatttttatgatttagttaaagtaaaataattttgattatctaataattacattttattgttatttaaaagagaattctaattccatgactattgaatctgtaatgagtttattttatgatgctatgaaagtaacgttaatgatttctttacccttattattgtcagcgttatgttgtggtttaattgtaagtatttttcaagctgccactcaaataaacgaacagacgttatcttttattcctaaaatagctgcagtattagtatctattgttatttttggtccatggatgttagttatattatcagattatacacatactttattttataatttgtcttatattacttattcataatgttccagtttaattttaatgattttatattatttatttataatttattttttccagctgtacgtattcttgcgttattttctacggcaccgttatttaatagtaaatttattgaaaaaaaaattaaactgataatggcttttgttattagttggattttttcttcttttttaccaaaggtaaatatagctatattttctgttgacggaattttaattattatcgaacaaatgttaattggtatattattaggattaaccatgcaattgatattttcttctatttttatgtctggagaaataattagtttacaaatgggtttatcattttcttcattgtttgattttaatagccgttctaatttgtctgctttgtcacattttgttcatatttttttattattattatttttagaatggaatggtcatatttggatgttgtctgctttatttgacacttttattactatacctattcaaaaaatatatttagatcctaatatttttttaaaggtagtaaatttttctaaatatattttttttgacagtataatgttattattcccaattattattgttcaattattattgaatttatctattggaattttgaatcgtgtagctcctcaaatttctattttatctttaggatttactgttactttattagttggaataattttgttatatttttttattccaatttttccttcatcttgtattgtaatttttcgtcgtttacagagttttgtattaactttgtttaatagttaaatataaattaaattatgtaaatgtggtttttagggaatttgtgaataaattagttttatttataggtaagaaaatataaattgtatttgaagtattggaaatgttttatattaagaaataatattaaaaatttttaaattttttcttgtaatattatattaaaaatttaatgtataatgttaataatcaactcgataaaatttagatttattaggatgttaaaaagaattgtttttatgtgtagtttaagtagaagacaatatagttttttaacatttatatttttaaatagtaaggaatttaaaattccttactaaataaattaatttaaaatttgtttagtaaaaatttttaatgtataaacatgtattttaattttaaaaatttttaatttattttatttttgcttctttatataaaacatgttttctaattttaggatcgtacttttttaattctatttttttggatggtgcttttttattttttgtagtagtgtagtaatgtttacttcctgaagaagatattaattttattttttctctagagcttttagccatacttgtttatttatatacctttggattgtaattatttaatttcatttgtgtaatttttttattttaagcgaatttaaccctaatttgtctatatttctcattcctttagcagatactcttagtattataaatctttttgttttagggttccaaaatttatgaaaatgtaaatttggaaaaaatcgtctttttgttgcattcatggcatgtgagcgattgtttccggtaataggttttttcccagttatttgacatatttttgacatttttttcctaaaataatttatgtacattataaatttttaatgatattcattaaatatgacttataagaaatgtattagtttcgtatatttatatactattttgaaagttgtaacaatctttttaaaataaaatttttgagtacgattcagtatttaatgatattacttttttaaaagtatggataaactttatgtattagttggatttattttaatgaatattttaaaaaaggtttttttatccacaatttttgttagtatcatattttgtttggggattttatttttagttaaaagtaatttgggattacgcacaatattttttttatcgcattatttagtaccagaattagaagttgatcaattaattggaacattaaataattttaaattaatcaacgtaaaatataaaagtaaaaatattttacttacaattaaagtacttcagttaaattttattgtgcatatttttaaaaaattttatattgatgttaatttagttacgtgtaaaaacgttaatttttttataaaaaatataaatgatgtcaattttaaaacaaatggtgttttccctttaaatttgaaatcgaaatttttttcgtatttttttattttttttaaagatattcgtttttacaattttactgcaaatgttgatggtgttgaattattcacaaattttttttctagtaaaggatattggaataaacaatttttagaattagaattttttaaaacagatgttgttagtataaacaatttctattgttttgacagtactaataattactgtcgatttaatagtagaaattttttagtttgttgtaggcagtatttaaaaatgttatttaattattttaaaaaaggtaattttgatacttttgttaacatagatattgcaaatttttcatgcaataaaatttatttagaagataataaaaatatttctatatcgaaattttttataaattttagaatatttaaaaatagtgtcaatataaaaagattattttttgtttttaggagaatgtttaaagtacgtattaacgggtttataaatatcaatcaaaattatattaatttaacgattaattgtgttaataagaatgagatatatggtagtagttctaatataaaaataataattcatggattgtggttatcaattttaaagataaatttttatatagataaaattaatattaattttttaataaaaagaattttaatgcccgaaaagttgatatttaagtgcaaattacgattatcaaacttaaattcttacattcatagaaaaaatttttcgtatttaaataattttaagttagagatatttactaattcttcagaatatttttttcaaagttatagtgtgttaaatataaaggatgtttttcctataaagttttgtttgttagggataggaaattataaaaatatatttttaaaattgataaagtttaggatatttcaaaaaaaaattttatgtaattatgaatggaaatactgcagtaatagagatttagttcaaaaatttttattaaacaaattttttgataacttaaaaaaaacaaaattattaataaatattaaaaagattattttaaataatgattttaatgaaaagattttattattaagttcaaattttctaaatattcgtgataaatatatttttacagatgtgcatataatttctggaaagaatagtttttccatgcgaagtgattttaatagttttttaaatttaaatgtattttttagtataaaggacttaaaatttttttttccaaattttgatgggaaatttgatattgatgtaaaaatttttagatctataaattattatcatgctatatgtaagttcataggaaataagctagattttaacatatttaaaattgttaatattaaatttttaattgatataaatagtaaagattttttaaatactatttttttgtcagtaacaaaattattttttgggaatttatatgttaaccatgtattttttaaaataaaaaatgaacatgataagcgttatttagcaacgatatgtttatcaagttataataattttatgcgtttaattttagataaatattttaatattaatgtttttattcaaacaaatgttttaagaaaaattaattattttaaattttatttagactctaatgttaataaaacagtttttgcacttatttcttatcttttttctaattattataaaaaaattaatataaattatgtctctttttttaaacattctattaaatctaaatttgtaaagtttttaaataaatttatttatgttaagcaaattttttaatcaattatttgagttttgtaacacaaaaaatattctaagtattgattctattttattaattaacgctaaatttagtataaatctaaataatatcatgaaatatgaattttcttttcttattgatgttattaattatgacgcattaagcgaaaagtttcgttcaaggttgcaaattaaaaatattggtaataaatctaaagtattatcaggagttataaattttgataattataaattagatttttttaacagtacaacatttttttaaagcgtgtgcatcttctatatacatctgtaaagaatgatttaaaatttgggaataataaatatttttgtatcgtaatagataatcttcaatggaaaaatttttttattaaaaatattgtttttttagatgtgttaaatttacacaatattattataaaaattgataaatataatgttgaatttagatgtttattagaaataaaaaatcgtgtatctatgtttttaaaattgaattatttttataatatttctgaaatgaattgcgatagactatatgttttaattagtaattttaagataaaaatgtttgtattgtattataataatttgtttaagatattaaaaacatggaattttttcttcatatgaacaagaaaagtatgttcgttgttctaaatttaacatggataaatttattcctttagatatgaaaatttttgttaatgtgaatcgtaatttttatattaaatgtttaggtattgaaataggtatgtatgatttttttaaaaatttaaatttctttttaaaaaattttgtttttttaattaatgaataagaattattttttttaatttttttgcataaaaagtattattaagaaattgttaatcgggctaattttattgtatattattaaaatttttatatcaaaatttattatttaaattttaaatttagttttaaacaattaaattttgctctccgtgtcaggagagctcttttgtttatttgtgaaatttttcgcacgcagaaagtattattttttctgcattttttttattttcccatcctattatttttacccatttattattttctaaatttttatagtgtttaaaaaaatggattatttgttgttttagtgttggtgataagtgacaaatgtcatttatggaagaatattctagacatactttagggtgagggattgcaataattttgtaatcttctccagattcatcaaacatatttagcacacctataggtttacatcttataattgatcctggtagtataggatatggtgtgtgtactaggacatctagtggatctccatcattagatttagttttattaataaagccataattacagggataaaacataggaacaggtataaatctatctacaaataataatcctagatccttgttaacttcatattttattggattagagtgcgcagaaatttcgataatcacatatatgtcttcaggaatattttttccagataaaactgtatttaaagtcattaaggacctcttttttttaacaaattaattttaaatttcgtattgatatttttgaaaatgtattttaactatattattaaaacaagtagttttagagattttaaggaatttaacatgatgaaattaagtgatataactacgcaagaaaatgatttaaaaaaaattgttgagtatattttgaatttagctgcgaatcattcggttttttctgaagttgttattgagaaaaattgtggtgttgacgttttaatacgaaagaattcagttaactcgattgaatttaataaaaataatattttaacaattacagtttataaaaacaatagaaaaggtatggtttcttctactgatttaagttttaaatctatacataatgtttttagttctgtaatggggattgttttttattcttctcctgatgaattttctggtctacctgatagaaaattattagctataaataaggtaaaagatttagatttatatcatgattgggattggaatattaatcatgctatagaaatagctaaattatctgaaagagaagcttttaaagaagataaacgtattatcaatagtgaaggatcgtgctttaatagtcttgtgcgaacacgtgcatttggaaatagtttaggtatgattgaatgttatagtactactttgtattctacatcgtgttgtgttattgctggtgataatggtgatatgcaaagagatttttctttttcagtatcaagagatatgaatgatttaaatttacctgaaaaagtaggtcaggatagtgcaaaaaaagcattgtctagattaaattctaaaaagttattaactatgaaaacttctgcaattttttcttcagaaattgcttttgaattttttattaattttgcaaaagctattaatggtaataatgtttatcaaaaatctacttttttattacatagtttaaatacacaagtatttccaaattggttgactattgaagagcggcctcatataaagaaaggattatcgtctaaatgttttgatgctgaaggtgttatgacgaaaacaaaaaaaatagttaataaaggtatattaaaaacatggttattagacacttattctgctagaaaaattaatttggttagtacaggtaattctggaggaatacataattggttaattttaggtaattctaatgaaggattgcaaagtttattaaagtcaatgaatactggtttattaataactgaattattaggacaaggagtgagtattactactgggaattattcgcgtggagcagtaggattttgggtagatcaaggagtaattaaatatccagttaatgaaattactatatctggaaacttaaaaaatatgtttaaagatattgtatctataggaaacgatatagacaaacgtcatagtatacaatctggatcaatattattgtctcagattcaggtttctggaatatagcatgtgtgttgaaatatttttttgagtattttgggtttatttgagttttatattaaattttttttatgtattttaaaaatagttttagttattatttaaatatgttattaattaatgaagctgacctataagccgggttcagtatttgacagtcatttatctagactaataattactcattagttcaagcagcctacccgagtattaaaaattgggcgaatactcttatttggccttgctccaaggtagaagtttacctagtcaatacttgttaccaagtattcggtgtgcttttaccacaccttttcacccttgctaattctaatttttagcggtttattttctgttgcactagtcgtgaacttacgttccccagatgttatctggtacctttgcctcttggagtccggactttcctcttctatgtatttttcataatagcagcgactgcccggtcagcttcaatgttttaatattaatgaatatcattattttttgatattgtattattaattgcgtagttatacaaataatttttcggtaatttatatattcctgcagtaatttttattgctttgttaaatgataaatgtgtttttaatatttttaaagtttttaatactgcatctgaaattaaattggtatttttgttgttataacctgagattataattacaatttccccttttttataagtataattttgttttagccatatgagtatattatatgatgtgtttttttgaattatttcccattttttagttagttctttggcaaatgttataattcgttttggtcctagtatatttattatatctgttatgctttcaataattctatgtgtaacttcaaaaaatattatggttctttgttcttcttttatttggtttagaattttacatcgcgagttttgtttagatggtaagaaaccttcataacaaaatctgttagcaggtaaaccggaagcaattaatgctgtaattgccgcacaaggacctggtataggaacaatttttattatatggttataacattcgtttattaaatagaatccaggatcattgattaatggtgttcctgaatttgaaattaacgcaatgttttttttatttttcaattgaataattaaagttttactttttattttttcgttatctttgtttagagatgttgttcttgtaagaatattgtaatgtttcagcaatatttgtgaatgaaatatgttttcagcagctatcaaatctacatgctgtaatatatttatagcgcgatatgatatgtcatttagatttccaattggcgtaggtacaatgtacaatattccagtttgtttaatgtttttagcattcatagtgttttataatatcctaatagtgttgtttagtatgatttttgtagtaactattataaataaatatttaattattaattttaaactttttactaaattttttatataaagaagaatgttaaaatataattcaaaatgtaatataatattgtaaattgcgagtaattatattagatgggaaaattattatacgttagaaagtatttaaaacataaacaaatgctatgaaataacactactttatgataggagaatgttattaccgttttaattaggattattggtgatgaaaagagtcgtaattactggattaggtataatttctagtattgggaataataagatagaagtattaacttcattgttagaaactaaatcgggtatttctttttctaaagaaatggaaagatcaggtatgcgtagtcatgtatggggaaatataaaattagataattatcaagaaaatattgatcggaagatatttagatttatgaatgatgcttcaatttattcatatttatctatgaaacaagctattgaagatgcaaaactaacttctaagatgtatcaaaataatcctagagtaggtgtgattattggttcaagtagtggttctcctagatgtcaaatcaatggagttagtattattaaaaaaacaaaaaggttaaaatctgttagtccatatactgttattaaatctatgacgtctagtatatctgcgtgtttatctactttgtttaaaattcaaggagtgaattattctatcagttcagcttgtgcgacttcagcacattgtataggtaatgctatggaattaattcaattaggtaaacaagatttaatatttgcaggaggtggagaagaattaagctgggagttagcgtgtgcttttgattctatgggtgcattatctaccatgtataattctcaacctattctatcttcaagggtgtttgattattatagagatggttttgtaatttcgggaggggcaggaatattagtggttgaagaattaaattatgcattgtcgagatcagctcatatttatgcggaaattgttggatatggtacatcttcggatggttataatgtggttgtaccgtctggaaatggagctatgcgttgtatgaatattgctatgagtaacatacaagaaccgattgattatttaaatgttcatagtacttccactaaaataggtgatttaatagaattaaatgctattcaacaggtttttcgtaaaacaagtattcctattttgtcgtctactaaatctataactggtcattctttgggtgcatcaggagttcaagagatgatttatagtttgttaatgttaaagtataacttcatagttccgagtattaatatatttaaattagatcctaaagctaaaaactgtaatatattaactactatgatgaggaaagaattgtctataattatgtcaaatagttttggttttggtggaacaaatgtttctttaattattaaaaagtttgtgtaataaaattaagttatttaatatttaatatttcgagaataaaaaatttaattattacttttttaagacaaatattatcttaaaaatgtttaattttacagtagtagttttaaattaatatttgttttagtaaatttaggattagtttgatacaataaggttaagttattttgaaattaatcaagtataaaaaatgtgagaatatgtttactttttatatggtatttttgtaaagaatttattattaaagtatttttaagtattacaatatggaaagatattataaataatatttaatatcacgaaaagtagaaatttaatattgcatattaagttttagacaataaatttgaaaatgataatttattttaaaaagtagttttaaaaattttataatattaaaagatattttagttttaaaagatatttataaattatgatttgttagttttatatcaaattttatattttaattaataaaattaataataatttgtattaatttttttgagtaattagattaatattttaatgtttggaatattaatataaaaagtcaaactttgtataacaattttattgttgtgattacatttaaatttttataattttaaggaacgaaaagattgaatcaattagaatgtttaaaaaaatatacggacattgttgtagatagtggagatttagtatctatcaataaatttaaactaggagatgtgactacaaatccttcgcttattaggcaagtaatgagtttgcaaaaatatcaatatatcatatatgattcgatacgttatgcgaaaaaaaaaggtggaagtcataaatttaagcttgaaaatgctattgataaggtatctgttattttaggttcagaaattttaaaaaatatatcaggaaagatatcaactgaaattgattctcggttgtcttttaatactaatttatgtattgagagagcaaagaaacttatttcgatgtatgaagaacatgatattcatcgtgatcgcgtattaattaaattggctgctacttgggaatctgtttctgctgctaaggaattaaaaaaagaaaatattcaatctaatttaacgttattattttcgtttgcacaagcaaaaatttgtgcagaagctggagtatttttgatttctccatttgtaggtcggatttatgattggtataaatctaaatccttaataaaatctgctatgatcgatgatgatcctggtgtaaatgcggttcgaaaaatttatcagtattataaagaatatggatatcatacaattattatgggtgctagttttagaaatgtagatcaagttttagcgctatctggatgtgatcggttaacgatttctccaaatttattgcacaaattacaattaagtgatgatttggtaattcgaaaattaatacctcctaaacataagaagttacaacctgtttgtatgtctaaaagtgagttttgttggtttcataatgaagatgctatggctgtagaaaagttgtctgaaggtatacgtcaatttggaaaagaccaacaagaattggaaaatataattaataataatttttaaaatgtttgtgcgcaatttttaattaaatataatattataaattttatatattatagtgatcgtaatttttttgtttgtgttttttggaggatatagtatgtgcttgcgtaggaaattagcaaatgcaattagagcacttagtatagatgcagtacaagaagcgcagtctggtcatccaggtatgcctatgggtatggctgatattgcagaagtattatggagagaattttttaaacataatcctaaaaatccattatggaataatagagatcgctttattctttcaaatgggcatggatccatgttattatatagtatattgcatcttactggatacaaactgtctattgatgatttaaaaaaatttagacaattaggttctaatacacctgggcatcctgagataggaagtactcctggagttgaaatgacaacaggaccattaggtcaaggtttaggggctgctgtagggatggctattgctgaacgcacattagcgtcaacttttaataaacctaattatgacattgtagatcattatacttgggtatttgtaggtgatggatgtttaatggaagggatatcgcatgaagtatgttctttagctgggacatttggattaggtaagttaattgtattttatgacagtaatggaatatcaattgatggtaaagtagaagaatggtttactgatgatacggaaaatcgttttaaagcatataattggcatgttgtttctaatgtagatggtcatgattatcgttctatttctagcgcaattaaagatgctatattggtaaaaaataaaccatctcttattatttgcaagactattattggatatgggtcacctaataagtcaggattagaaacatctcatggagcgcccctaggagaaaacgaagtattgttaactaaacaaaaattaggatggacttaccctccctttgtaatacctcaagacgtttatgatcattggaattttaatcttcaaggagtaattttagagaatgaatggaataaaaaatttcagggctattataataagtaccccgatttagctaatgaatatttacgacgtataagtaagaatgttccagacaaatttgtagataattttaataaattcatcaaagaattatatttatgtcctaaaaatatagctactagggttgcgtcacaaaatgtgttagaatttttaggaaaatcgttacctgagttaattggtggatctgctgatcttgctccaagcaatttaactatgtggtcgaagtctaaatctataaaacaagatatatcaggtaattatgtgcattatggtgttcgcgagtttggtatgacagcaatttctaatgggatagcgcattatggagggtttattccttatgttgcaacgtttttagcgtttatggattatgcgagaagcgcggttcgtatgtctgcactaatgaaaactcaaaatatttttatatatagtcatgattcaattggattaggagaagatggtcctactcatcagcctatagaacagctttctgcattacgttttattcctaacgttaatgtatggcgaccatgtgatcaacttgaaacagctattgcttggaaaaatgctatagaaagaaaagatggacctacagcattaattttatcacgtcaaattttatgtcaaatagatcgcagtcaggaacagattaatgatatttaccgtggtggatatattgttaatacaacagtacgtagtcctaaggttatcattgttgctactggatcagaggttaaaattgcattagatgtttccaatattttatttaaaaagggtattttagttagagtagtgtctatgccatctactaatgtattcgatcagcaagataatgattataaagaattcatttttcctagatgtcttgtacatcgtgtagcgattgaagctggaatatctgatttttggtataagtacgttggattaacaggttgtattattggaatagatacgtttggagagtcaggatcttctgatcaattatttagtaaatttgggtttaattctgatataatttctgaaaaaataatttcttatttaaaatcgtcataaaaataatatattttctatgaataggggttatttttcagcccctttaaaactataagttatacttaacaattgttcgttgaataaaattgtatttttaaagtgttttgtttttttatgttatattttattatttttatagttcatttatttttttaggaatatagttatgtcgtcttgttctgttgttaatttagctaagcaattaatttctattccttcaatcagtcctatggatttagggtgtcaaaagttaatttctgatcgattaattaatattggtttttcggtagaaaatatgaatgttaatcaaacaaataacatgtgggcttataaaggaagtggaacgacattagcgttttctgggcatactgatgtggttccaatagggaacaaaattctttggaattccccgccttttagtcctactgttgataaaggagtattgtttggtcgtggttctgctgacatgaaaggtgctttagcagccatggttatagctgtagaaagatttgtaaagaagcaaccagatcatcatggtagaatagcttttttaattacttcagatgaagaatcaatggctcatgatggtacgataaaaatagtttctaatttaattaaacgaaaagagaatattgattattgtattatcggtgaaccgtctagtgaacaaaaattaggtgatgttattaaaaatggacgtcgtggttctattacagcatatttatgtatttatggtgttcaaggtcatattgcttatccgaatttttctgataatccaatacataagtctatttcgtttttttgtactttgatttctaattgttgggataatggtaatgtttttttttctccgactagtgttcagatttatgatattgaatctaaatctagtagtgataatatggtacctagtgaattaacagttaaatttaactttcgttttagtaatgaaattacaagtagtgatattaaaaaaaaagtagaacttttattaaaacattttaatttgaagtattcaatagaatggcatgtgtcgggtaatccttttcttactaaagttggtttgttatctgatattgttgtccgttcagttgaagaattgtgccatattagtccgaatttatctacttctggtggtacttctgatggtcgttttattgctgaattaggttctcaaattatagaattaggtttaattaataaaactattcataaagcaaacgaatgtgtggagattaaagatttaagattgttatgtcatctttatgaatgtattattacaaaaatttttgaaaaatagtaatttttaaatatttttgctattaatatatttttagaatttttaaaattaataattttgtttgataagattaagataattttttatatttttctgagattacgtaataacagagtatctaagatgtgatagatgatactctgttataaaaattttaatgacattacgtattttatatttaaaatacagttagatatttttttatagcatatttagttgtgtaaatttaattgtataagaatgatattataaattttttatttactgttttttttatgtatagcattgatgttgttatatggtactaaatttagtaaagttaataatcgtttatttatgtttgatagcatttttattagtttagaaaaattgatactaatattaattttttattaaaaaaaaagaacttttattaaaattactacaattttaagatttattttgcagtaattttagaaaaataaagtgctttttctaaaattaaacgtgttttattagaaacaggagtcatgggtaaacgtaatgtatctgatgcgattaaacctatttttttagctagccattttatgggaataggattaggctcatgaaagagtccttgatgtaacggaattagtttattattcatgaatctagctaatttaaagtttttattaagtgctagatgacaaatattactcattatttttgcagcgatattagcagtaactgagattacaccatgtcctcctaattgtataaaatctaaaaaagtcgtatcatcgccactaataataaaaaaatttttgtgcactgaatttttgattttttgaacacgtgataaatcaccggttgcttcttttataccgataatatttttaaatttcgataatttaatgattgtttcaggtattaaatcgcaccccgtccgaatgggaacgttatataggatttgaggtatttttgtattttctgagattgctttaaaatgttgatatagtcctttttgcgtaggacgattgtaatatggagttactgttaaacatgcagaaattcctgtgttctcaaattttttagttaataaaatagcttctgatgttgcgttagcacctgttcctgcaatgattggaagacgtttattagttatttctaatgttaacattacgacgttgatgtgttcttcttggctaagagtagatgattccccagttgttccaacagaaacaatagctttggttccattattgatatgataattaattaatttttctaaacttgtttcacaaacatgaccatattcattcattggtgttataagtgctacaatacttcctcttaacattttttgtttctctttttaaataaacgaattataattatgtatcacaaacataccttgaatatttattaaataaagctatttattataattaatataataatttttatgtaaactttgattaatttgagatgtgtaacgtttataattgcataatgttttataatttaataattttattcaaaatatattaattttagttagaaaaactttaataattttaaaatgtgttttgttttctcatttaggttttttgcgtttgttgacatattacaatttatcattgatatttatttaattattgtttaattagtaactgtaatttttaattatgaattatagtaattttactacatttattatatgtatatttagttgttataggttttttataacatgtgtaccgttttaggattagaaatataatatattactaaatactatttcatagttgtttgataatattatattgaacatttatattgttaataagttttagaacattgtcctcgatgtcgtaatatatgatccataattgtaattgacatcattgcttctgctatgggtactgctcttaaaccaacacatgggtcgtggcggcctagaatagatattttttgttctcgtccatgtagatcaatcgtttttcctattttttttatgctagatgttggttttaatgctattgttgctatgatgttttctccattactaattccacctaagatccctcctgcatggttattagtaaagccgtgtttgttcatttcgtctctatgttcacttcctttttgatttacgactgcaaaaccatctccgatttctacacctttaactgcgttaatactcattagtgagtgtgcaagatctgcatctaaacgatcaaaaacaggttcacctaaacctattggcactttttctgcaataatttttattttagctcctatagaatctccttctttttttagttttttaattaataagtttaaattgtttatttgttttacatcaggacaaaaaaatggatttttttcaacttcgttccaagattttagtttacaagttatatttccgatttgttttaaatatcctcggattagaattccatattttgtatatagatattttttggctattgctcctgctgccacgcgcatgactgtttcacgagcagatgatcttcctccgcctcgtgggtctctgatgccgtattttttataataagtaaaatcggcgtgtcctggtcggaatagtttttgtatgttattgtaatcttgtgatctttggtctgtgtttttaacagttaatccgatacttgttcctgtcgtttttccttgaaatattcccgacaagatagttattttgtctaattcacgtctttgagtagtatatttagatgttccaggtcgtcttcggtcgagttctttttgaaaatcattttctgatatttctaatccaggaggtgttccgtctataatacatcctagttttggtccatgtgattcaccgaatgtagttactcgaaataattttccaatagaatttccagccatatgtaatgtttcctgtatagttaggatgtttatttttttagaatggatttttaacaaatattattaacaatttttagaaaaatagaatgattttgaaatttttattacatccattattttttattaaatatgttaaagtattatataaaaatgtttattttttttaggaataatattcctaagatatgtatagcagtactgttgcgtatttttagcttagcatattaatagtaatgtatttattttattaatttaattaaaaggatattttgatgttgtataatatagcaaaattaattaactgattattggtacatttaaaacttaatgtgtttgcatttattttttaatgacgtaactaatgctattttggtaatcaacaatgaataaaagtgattcattattgtctaaagatttatttttattatatcaagaatttagtgaaatacgtaaaataaaacaagatacagtatttcaatctcggcgttttaaattagtacaagatattaaaattaaaaaaaatatgtatgagcaagatattcattatcattatttatcttgtcaaaaatttcagatttcatttaatcatgattctattttttatcttcgcaataaaaattattttgatgtattgaagaaactgaaaataggaaaatatgttccagaaataattttagacgtacatggtttgaatcaagatcaagcaaaaaggaagttaggagaattattaaatatttgtcataaagaaaatttattttgcgctagtgttattcatggacatggaaggaatattttaaaaaataaaataccgatatggctttcacgacatccaagtgtaatagctttttataaaatacctaaaaaatttggtagaagtacagcaattttgtttttaattcattctagtgattagttttagttatttttgtttttagtcttaagtgttttgacattattatatataaatatgaaatgttaaaattttagtagtattttaggttataaaaatataaatactgttaaaattttatttattaagatgaaatcatattaggtaatttggtattttaaactttcttcttggaatacatatgtgtaattaatattacattgttaagttgaatatttaataaatgtttgtaatattcaaataatttttttaatacatatggtatatagtgtttttttgtagatctcttattttttttatgtataaaatgttttatatgcaataagtgattggtttttatggttttaaggaatattttaataatggtttaaaaaatttttaaattcaaataatttaaaaaaaaataggcacctattcaatataaattagatgtttatttgaacatacaacgtattgcaattaattttaaaataggattacaaggtaataagtatgattagtaataatcgattgcggatagctatgcaaaaaactggaaggttgagtgatgattcaaaagatttattgactcgttgtggtattaaaattaatttacataaacaaaaattaattgcttttgcagaaaatatgcctattgatgttatgtgtgttcgtgacgatgatattcctgggttagtaatggataaagttgtagatataggtattattggagaaaatgtattggaagaagaagtactaaatcgacaagttcaattagataattgttcatatacaaaattaaaacgtttagattttggaatttgtagattgtcgttagctgttccaataaatatagaatacaataatattcattgtttaaatcacactagaattgctacttcatatccgcatttgctaaaacgatattgtgacaaaaaaaaacttacatttaaatcatgtatgttaaatggatcggtagaagttgctcctcgtgcgggattatcagatgctatttgtgatttagtttcaactggagcaacattggaagctaatggattgcgagaagttgaagttatttttttttctaaagcttgtgttatttgtaaaacaggatttatctcgcttgaaaaaaaaaatgttatagataaattgatgacacgtattcaaggtgtgattaaagcacgagaatcaaagtatattatgttgcacgctcctattgaaaaattagaaaaagttatgaatttattgcatggagctgaaaatccaacaatactaaaattagctggagataatactcgtgttgctatgcatatggtaagtagcgaaacgctattttgggaaactatggaaaaattaaagttattaggtgctagttctattttagtgttaccaattgaaaaaatgatggagtagatcatatggaagtatatattccaattatttattggaaaagttgtagtgagaaagaaaaaagagaaatattatttaggcctgttgtaaatgataacagccaaattaaggaagtggtaaaagaaattattactaatgtaaaaaatagtggagataaagcattatacgattatactaaaacttttgataaaattcgattagaatctattcaagtttcgtatggtgaaatcgttgattcagattcttttgtgaatgaagaaattcaaaaatctataagtgtagctaaaaataatatcaaaatttttcatgagaaacagacacataatgtagttaatattgaaatacaaccaggagtgttttgtcgacaaataattaggcctatacaatcagttggtttatacattccaggaggttgtgcgcctttggtatctacagtattgatgttggctattccagctaaaatagttgggtgtaaaaacattattttatgttcaccacctccaataactaaagaaatcttatacgctagtaaaatatgcggaattcataatatatttcaagttggtggtgcacaagcaattgctgcaatggcgtttggaacaaaaactataccaaaagtcaataaaatttttggtccaggaaacgtttatgttacagaagcaaaattgcaaataaatgcgttgttaaatgatttatccattgacatgttagctggcccatctgaaatattaattattgctgattttaaagcaaatgcatgcattattgcttcggattttttgtctcaaatggaacatggaatttattcgcaggcaatattagtaactccaagttacgatttagcttgcaatgttatttttgaaattaacatacaactaaaaaatttgtcgcgtaaaaaagtaattaataaatcgttaaaatatagtaggataattgttactaaaactttattagagtgttttgaaatatctaatttatatgctcctgaacatttaataattcaatgtgaaaattcgaatagattattagtttatgttataaatgcaggttctatatttttggggcgttggtcagcggtagcaagcggagattatgtaactggaacaaatcatgttttgccaacgtatggtagtgcaattgtaaattcaggattaacggtaatggattttcaaaagataatttcggtacaaaaattagatcaacaaggattaatagatgtttcatcttctattatatctttatctgaagtagaacgtatggatgcgcatacaaattctattaaacaaagactaattgcattacaggatgtaaaataatatggatattaaaaagttagtacgaaaaaacatattgcaattagttccttaccagtcagcacgtagtattggtggaaatggggatgtttggttaaacgcaaatgagtttcctatttctagttgtttaagtttaattaatatatctttaaatagatatccagaatttcaacctaaaaagttattgaacgcatatgcattttatttggggatttgttcggaaaagatattagttactaggggttctgatgaagcgattgagttattaattaaaactttttgtgaacctagaaaagataaaattatgtattttccgcctacatatgatatgtatgatattagtgctaaaattttaaatgtggaaagcattggcatacctttattgaaatcttttcaattagatttaaatttaatttttagaaatatatgtggtgttaaattaatttatttatgtaatcctaataatcctactggaaatttaattaaaaaacaggatattattgcgctattaacatatactaaagggaaagcattaatagttgtggatgaagcatacatagaattttgtgctatgcatagtatagttcagctaattgaaaaatattctaatttagttgttttaagaactttatctaaagctttttctttagctggcttgcgttgtggttttttattatctaattctaatattataaaaatgttatctaaagtaattaatccttatcctatatctttacctgtttcagatcttgctacgcaatctttgagtaaaaaaaatattgatatcatgaattctagagtattagatttaaataaaactcgtgtatggttcgtaaagcagttaagaacaatgtattgtattaatactatttttgatagtgtagctaattattttttggtaaagtttcatgattctaagttggtgtttaaggaattgtgggagaataaagttattgtaagagatcaaaataaaaaaacaaatttaaaaaattgcatacgaatatctgtcggtacacgtttagaatgttttgaagtgattcgaattttagaaagaatagatcgtttatataaaaatgttaggagataatgtgtctgaaaaagttttattcattgatcgtgatggtacgttaatttctgaacccttagataattttcaagtagacagttttgataaattagaatttaaacaagatgttatttcttcattaattacattaaaaaaatttaattacaaatttgttatggttactaatcaagatggtttaggatcaaaaaatttcccttataaaagttttataagacctcatgaatttatgatagatgtatttttatctcaaggtataaaatttgaagaagtgttgatttgtccacatgagttaaagagtggttgccaatgtagaaaacctaatttaggaatggttcagcattggttattgaatgatatgttagataagcagcattcttgtgttataggtgatagaaaaactgacatgattttagctaataatatggggattttgggaatacgctatggaacaaagcaaggtaattcatggagtgatattgtatttaagttaacaaaaaaacatgatagacatgccaaagtagttcgtaatactaaagaaactaatgtaagtatagaagtatggttagacaagcaaggaggtagtttaataaacactggattgaatatgtttaatcatatgttagatcaaatagcagtacatagttgtattcgaatgaaaattatttcgagtggtgatatttgtgttgatgatcatcatacagtagaagatgtaggaattgttttaggtaaagctattttaaaagctttaggtaataaactaggtattaataggtttggttttgcattgcctatggatgatagttctagttattgtttgttagatatttccggtcggccttttctaaaatttcgttcatatttcaaacatcaatatataggagatatgagttcggaaatggttagacatttttttcaatctttagcctttgctatgaaatgcactttgcatttacgaagcatgggaattaatgatcatcatcgtttagaaagtttatttaaagtttttggaaaaacgttaaaacaagcgattgttgttagtggaaaaaatttaccgagttctaagggattgctataaatgagcattgtaattataaataccggttgtgctaatttatcatctttaaaatatgctattcaaagattaggctacaatgttattattactagtaatcataaaaatatattaaatgctaaaaaagtattcttgcctggtgttggcactgcattttcagctatgaagatgttaaatcaatttaaattaaaagatgttctttataaatatcaacagccagtgttaggaatttgtttaggaatgcaattactgtgttcgtttagtagtgaaaataatggtattaaaatgttagatataattcatgctcctgttaacattttaaaatctaataagtttcccttaccccataatggttggaataatgtcagtgtttgtgatgaaaatccattgtttattggtattaaaaacaattctaaattttattttttgcatagttatgcattgtatgaaaatgattatatgatagctaaaacattttataatgtttattttagcgcagcagtacgtaaagaaaatttttttggtgttcaatttcatccagaaaaatctggtttagtaggcttacaattattaaaaaattttttggagatataaatattgattattccatctattgatttaattgaaggtaatattgttagattgtatcagggaaattatgatactaaaacattttatcaaaataatatttatgatattgcattaaagtattataaccaaggtgcaaaaatagtacatttagtagatttagatggtgcattatgtccaaataataaacaaacatctttaattaaaaatttacttaattattttaattttcatattcaggttggtggtggaatacgtagttataaagatgtagaaacattgttattaaatggtgctaagagagtggttataggttcttcggcaataaataatataacagaagtagaaaaatggttgttagagtttggatataaatctattgttttagcattagacgtatatgttcggaataatggatataaagaagtggttattaatggatggaaaaatcggtctaatgttagtttagaaagcgtattagagaggtttagtacattaggtataaaatatgtattgtgtactgatgttaaaaaagatggaacgtgtttaggtcctaattttactttgtataagaatatttctaaattatttaaaaatgtttgttttcagttatctggaggaattggaactattagtgatgttatttctgctaagaagtctggaattaaagacattattatagggcgggcattattagaaaacaaatttagtttattggaggctattcgatgttagctaaacgaataattccatgtctagatgtgaaatctggaatagtagttaaaggagtacaatttagaaaccatgaaattgttggcggtattttatctttagcaaagcgttatactcaagaaggtgctgatgaattagtattttatgatattgaggcttcatctaataatagattgataaaaaaaaaatgggtttctcagatagcagagataattaatattccattttgtgtagctggtggtatacaaactattcaagatgtacaaagtattttatctagtggtgctgataaaatatctattaattctcctgctatatcagatccttatttaattagtcgtattgcagatcgttttggagttcaatgtgttgttgtaggtatagattcttggtttaataaagaagaatctcaatattatgtatatcaatacactggtgacaatacgaaaactattaaaacctcttggaagacgtgtgattgggtacaaaaagtacaggcattaggtgctggggaaatagtgttaaacgttatgaatcaagatggaatgaaaaatggatatgatttagttcaattaaaaaaaattcgtaaaatatgtaatgttcccttaattgcttcaggtggcgcaggagactattttcacttttatgatgtttttaatgaggcaaaagttgacggtgcgttagcagcgtctgtatttcataatcgtattataaaaattaatcagcttaaaaaatttttaatgaaaaagggtttagaaattagagtatgttaaaaaaaataaattttatagatattaattggaataaagtagataatatgttaccagtggttatacaacataatttatctggaaaagtgttaatgcatggatatatgaatcaagaagctttaaagagaactcaaaatgaaggtatagttactttttattcacgtactaaacaacgtttgtggactaaaggtgaaacttctaaaaactttttgtatgttacagatatacggttagattgcgatcaagatgcattattaatttttgttcgtccagtaggaaaaacatgtcatttgaatcatgttagttgttttcaagtaccttccgaaaatttgttttttttacatgatttagattgtatgttgaaatttaaaaagcattatggtttagaaaattcttatacttttaatttgcataaaaatggagttaatagaatcgctcaaaaagttgctgaagaagcaatagaaacagctatttcagcagtatcgaaaaataaagtggaattgattaatgaatcttcggatttagtttatcatttattagtattgctacatagttacgatttagatttgtatgatgtaataaaaaatttaaaaatgagaagtaataagcaagtgtagtgttgttttgtatgttgtattgttttttaaagatatttttttgacaggttagtttttgttacaattaattatctaattcatattagcattttgcgtgtttttaagttaatgtaataagtttatgaataaattgtggagtgtataaagtatattatggctaagcaacaaattggtgttataggtatggcggtaatgggacgtaatttagcattaaatatggaacgaaatcaatatacagtatctatatttaatcgatcattagatattactgagaagattatattaaataatcctaacaaaaatttatttccatttttttctataaaagattttgttctttctttaatagtacctagatgtattgtattaatgataaaatcaggagtagctactgacgatacgattaaatcgctaattccttatttaagcaaaggagatattattattgatggtggaaatacattttataaagatactattcaacgtggttatgaattattaaaaataggagtaaatttaattggagctggtttttcaggaggagaaaaaggtgcattatatggtccgtcaatcatgccaggtggtcgtcaagaagcttataattatgtatcacctattttaaaaaaaatagcttcaaattctgaaggaataccatgtgttacgtatattggtcctgatggatctggtcattatgttaaaatggttcataatggtattgaatatggtgatatgcaactgatagctgaatcttattttattttaaaaacattgttgcgactagacaatcaaagcatttcaaaaatttttgatatttggaatcaaggagaattaaacagttatttaattgatatcactaaagatattttaattaaaaaggatgatcagaataattatttaatagattgtatattagacgaaggaagtagcaaaggaacaggtacttggaccactaaaagtgctttagatctgaatgaaccgttaactctaattactgaatcagttttttttaggtatttatcttcattaaaatctcaacgtttattagcgtctaagatattgtgtggtcctaaagatttttttatagttttgaatcgcgatgattttattgaaaaaattcgacaggctttatatttaggaaaaataatttcatatgctcaaggattttcacaattaaatagtgcatctcaaaaatataattggaatttaaagttaggtgaaatttctagaatttttcaatcaggatgtattattcgagcaaaattacttaaaaatattactcaagaatattctagtaataataattttgttaatttattacttacaccttatttcagagaaattgctaatacatatcatagttcgttacgtgaaatcgtgtctatttcagttaaatatggaattcctatacctgctttgtcatctgctatttcatattttgatagttatagatcggcattcttaccttctaatttaattcaggcacaacgagatttttttggagcacacacgtataaaagaattgataaatcaggaatttttcacactaattggtattcttaatttaaaaatttttatttttatttttattatgtttatattgatgttagagaaatattgtaaaagttagttttattttaattaaattttatttatttttatatgcaagtaaagttttgaatatgatgaaaaaatataacatatttaaaattaaacaatttattgtttaaacattaatattttagattttaagtttatataaaaatagttttaaaaatttttgtaaaattttgtactattattagtattttgcgttattttatttagaatcatattgttgttgcgtatttaaagaaggttagtattaatgagattaagtgatagagatatagaattgtggattaaaaataaaaaattagttatcgaacctattcctaataaagagttaattcacggtgttactatagatgttcgtttaggtaatgaattttatactttttgtaataaatttaacaaaaacattgatttaagcaagtctcgtaatgaaatttctaaaattttaaaaaaagtaatgaataaaaaacacattattcctaacgatcatgtttttttattaaagccaggtatgtttgttttagcaattactcttgaaaaaatatttttaccaaataatttagtagggtggttggatggacgttcttctttggcacgtttaggattgatgattcatgctacatcgcatcgtatagatccaggttggggaggtaatattgttttagagttttttaattctagtaatatgattttgtccttatgtccagggatgttaattgctgctgtaagctttgaaattttatctagtccttctatacgtccttataatattagaaaaaatgcaaaatattttaatcaaagtgaagttacgtttagtcgaatagatcaagattgaattaatatttgtatttttatatattagtatatacaataattatattaaatatattctatcttttattttttatagatactttaattaaatttaaataatacatgaaaaaaagaattttagttacttgtgcttttccatatgctaatggttctttgcatataggacattttttagaacatattcaagctgatatttgggtgcgttataaaaaaatgcgaggacatgaggtttggtttatttgtgcagatgatgctcatggaacaccaataatgttaaaatctcagagtttaaaaatgtcgcctgaaagttttatttctgatatttataaagatcatgttaatgatttagaaaaatttaatataaattatgataattattattctacacatagttcggagaattcttattttttaaaaaaaatttatcatattttagataaaaaaggattaattcaaacaagaaatatatttcagttatttgataatacaaaaagggtttttcttccagatcgtttcgtaaaaggggcatgtcctatatgtcatacaaaggatcaatatggagatcattgtgaagtatgtggttcgtcttattctgcggtggaattgattaaacctgtgtctatgttgtcaggaaattgtccgatactcaaaaaatctttgcattttttttttaatttgccgtattttgagagtatgttacgttcttgggttatgtcaggcgttttacaagcgtcagttgtaaaaaaattagatgaatggtttaaattaggacttagagaatgggatatttctagagattcaccttattttgggtttaatattcctggttttttagataaatatttttatgtatggttagatgctcctattggctatattagtacttttaaaaatctatgtactcaaagaaataatttgaatttcttagatttttggaagaaaaattcagaatgtgaattatatcagtttattggtaaggatattgtgtattttcatagtttgttttggccatctatattagaagctagtaattttaggaaaccaactaaaatttttgtacatggtcatgtgactattaatggattaaaactttctaaatctaggggagattgtattttagccaaaaattggattaaaaatttagattcagacagtttgcgttactattatgcaagtaaactatcttctaaaattcaggatattgaggttaatgctaaacattttctttataagataaattctgacgtcgttaataaaatagtaaatttagcttctagagtgtctagttttataaatatttattttaataacgaattatcatctcggattgatgatttagcgttgtataaaagatttgttacttcgtcttcttatatagaaaaaatgttagaaaattgtgagtttaattcagctatcagtatggtcatatcattggcagatattgctaatagttatgtagataataaaaaaccgtggaatttgacaaaaaatattaaaaatagtaatactttacatgatatatgtactacggttctaaatttatttagaatcttaatgacatggttaaaacccgttatgccagatttagcgaaaaattctgaaaagtttttgaatattaaattagaatgggctaatatttgtattcctttactaaatcataaaatttcaatttttaaagctcttcgtcataggatagaagataaacaaataaaatttttattaccaaataattttgagtaatattacgaattattatttattttaaaacgtatttatgttttaaatttttttagacaataatgttatggattgagctaatccatgataattttaagtttttttcgttattactttttttgtgggtattagaaacaaataaacctagtgcacatataaatttattgttataaaatattaagggtattttttttctataccatggtggtagtttatattctttgaagattgttttgagttttttgtgcttagtattttttgttattaacactttatgtgatgtgtaaaatctaatattgattgtttcattattattgggatgaggtagtgtagttccaaaatcattttgaacaatatttcccaattgaaatgggagtgttaatttcttttgcgtattgttccaaataagaattatgttttcgattcggggaatttttttagtccaatatagatgattattatatcttcttatttgataatttttgattataatttttggttgagaatcgattttagaaaatataactttattgtaaatttcttttacaattttaaacgttggcattgtattttggtttattttaatccaatgtcttaaaataatactgcatatatttttatctatatatctaaaatttgaaatatttaaaatagaatttaatactaggtatttatttaactttttttttatttcttgttttaaaatttttttttctatatttaatatttcgatacttctagaacaatttttttcaaaatacggccatctattttttagtttcggtataatgttaagtcttaagaagtttcgatcatgtttggtatcattattactagtatcttctatccaatgtattttatgtttatatatccacgttttaatatcttctctagatatttttaagagtggtctaacaatttttattttatagattgtgtttaatttatatgacatactacttaatcctgtaattccgcttcctctctttaatgctaataacatagtttcgcattgatcatttagattatgtcctgttgcaagaacttcttttggttttataattttatatatagcttgatatcttttttttcgtgctatttcttcaattctgtttttatttgaattgatggtaattttttttatgatgattggtatattgtgatttatacatatttttttgcaatgatcgctccatttttctgaatcaggatgtaattggtgattaatatgaatagctctaaatgtaaaatttagattatttttttttagttttaataattgatatagtaaaaatgtagagtctataccaccgctatatgctaataaaatgttaagtatgttagtattttttataaaatctttgagcatataagtgatttttaaaaattaagatagttgtttttaatttttgagtttatagttttagatatttaattggtatgtccgagtggaattgaaccactgacttccatcatgtcatgatggcactctacctgactgagttacggacatgttgtgtaaaataacttatttgatgaattttgtatttagatatagagtttaacaaacaaaatattggaaatcaatgtttttaaaataggacttattattttttttgtaaaatataaattcgaaataatatcattattgatgatgttattaatgcaatcaagattccgtaccaaaatccaatagctcccatgtgtggtacaatataattagttaatgccaaaaaatatccgaagggaaaacctactatccaatatgatgtgcaggttataataaaaattatattagtatctttgtaacttcgtaaaataccattaccaattatttgaaaaaaatcaaaaatttggtaactagctgttatgaataacatttgtttagttaattttattatattagcgtttttagtatataatgttattatttggtaatgaaatagtatgataaatgttgatattgtagtagagataattaatcctataatttgtgatgatagaataatagtagaaattttggagaaagatttttttcctaaataaaatcctagtctaatactagcagcagtagcaatggacaatggcaaaataaaaatagtagaactaatatttaaggcaatttggtgtgcgattatttgaaaggtttccattgatgctattaataaagttattaaagtaaacagagttatttcacagaataatgatagagcaattggaaatcccattttaaataaattccaaattattttgtaattgggaagatacatttctagatttgaaatatttttatttttgatattataattaattaatatatcattttttgtaatttttttcattgcgatgaacataaaccaatatactataatagcagatatgccgcatcctgtacttccataattaaaacaatgaaatttttctgaaattaatgtataacttactactatattaaatagtagtccaattagccctataaccatagctggtttgggttttagtaaaccttcgcattggttttgaataacttgaaaatataagtatccaggtgtactccataataaaattctaatgtatttaatgctttcttgttctattattggatttacttgactaattgtgtgtataattacatcggaattccataaaacaatcataataactagtgatattaatgttgctaaccaatatgcattgttaatttgttctggaattttattgatttttccagatccatgaatacgcgatacggttggtactaatgataatagtaatccgtgtccaaataaaataataggtgaccaaattgaaattccaactgaaatagctgcgatgttattttctttaagatgtcctatcataatactatttataagactcatgctggtttgtgaaatttgagctaaaaaaattggaatagtaatttttaataacatttttatttcatgtaaatgttttttcatttttatacctatttatattttagacgttagaatctaaatagaaattttttagtgttttatttattattgttgtgtattagtttaaagattgttttattagtgtcagtatagtgaataatacaatttgatgtttaaaaaaaaatttataaaatataattaagattataaatagattgttttgtttattattatttttatagtttcgtatatgatttttatatagtgtttttacttaaaatgttagtttttaattataaaaataataatggttagggtgttaattacgtttaattataatttcaggaaaatatgtatgtttactggtattgttcgtggtcttggaaaggttgttaaaatacttaaagaaaaaaagatttctcaatgggaagtagaaacgtctaatgagttagtaaaaaatttaatgttaggtgcttctatttcatgtaatggatgttgtttaactgttcgaaatatttttcgaactattttttgtgtagatattgtagaagaaactttaagatctactagtttaaatactattatagttggtcaatatattaatttagaaagatctataaaatttggtgaagaagtgggtggtcatttagtttctggacatattataacaactggagtagtatccgataaaaaagaattattttcaaatcaagaattatggatttctttaagcgcgtccttttttataaagtattttttttacaagggttttgtttgcgttgatggtattagtttaacaattggatctataaaaaataacgcattttgcgtttttttaattccagaaacaatactgcgtaccactataggacaaaaaattataggagatgtagttaatattgaaatagatttttatactcagattactgtagatagcgtagaacgtttacttaaagttcatcctagtaaatttattaattgtattgatatatagggtgatattttttgtaaaaattaataaacttgtattttttgaatagagttttaatttttattttaagatttaaattttttaatttgtatataaaatattgttttagtaataaattaatattagtttacttagattttagtatatcattataaataaaaattagttttaaggtgtaaaattaaaatagttttttttaagtatctatagaaaaattttatgattttaaaatgtaactttattttaaagatataatctatgtgtttttaaacttgtttttaaatatttaaatttggatttaatggtgatgcatttttttttgctttttgtaagtaatatacttattaataattttatattagttagatttcttggattgtgtcctttcatgggaatttctagaacaatagattcagctataggaatgggattagcaactacatgtgtgattgtttttgtttcaataatttcatggttaatcaatttttatattttaatcccttttcatttgattcatctttgcacgatgacgtatatgttgataatagcagtaagtgtacagatttttgaaattatagtgaaaaaagtaagttctactttatatcgattattaggtatatatttgccattaataacaactaattgttctgtattagcaatacccttaatgaacactaaattaaattctaattttatagaatcggttttatatgggtttagttcttctttgggtttttttttggtattagtaatattttctagtatacgagaacgtatttctgaatctgatgtacccatgtattttcgaggttatccaattgcattaattacagctagcttattagctattgcttttatgggatttgatggattaattaaattttaattattttttatatgataatatctataattatatttagcattttaagttttatattaggcgtgatagtgagtcttgtttcttgtttttgtaaagttaaatcgaatctatctttgattaatgatattgacgaattattacctcaaatgcaatgcgcgcaatgtggttatcctgggtgttatgcgtattctcaggctattgttgatggtaacgaaaatatttataagtgtattccaggaggtaaagaagtagttttaaagttagaaaacttacttaataaaagtgatcatagaggtaattttttagaaagtttagaagatagcgttacgtatagcatagtagaaatagatgaaaacaattgtgttggttgttctaaatgtagattagtttgtcctgtagacgctgtagtcggaacttataattttagacatacagtacttatagattcttgtactggatgtaatctttgtatacctttgtgtccaactaattgtattaaaaaaaaaataatgttctatgaatagcatttataataattattatgtacaaatttattaaatatatatcaatttatataaagaaattattttttttaaatataagcttttttaaaaaagtgatttctatttttcaagtagataatatactttttttaaaaaaaagcagtcaagaattattaaaacttagcagggtaacattgcctaaaaaattttttgttttgataaattctgaggtattaaataggggtaaattatgtgttcgaaaaggtgatttagtcttacgtggtcaaacgttgacgttaggatgtggtaatatagtttcaatacattcacctacttctggtcgtattattgatgtaataaataattatatattttttttagatcaattttttgctgttgtaatagttgaatcagatggaagagatttgtggattagtcgaacacctatatgtaattatacacagtttagttcaaaaaaactaattaatttgatttatcattcgggtatacttggattaagtggatcaggttttagtacttctaaaaaattacaatgtgctgttggtaaagtacatacgttagtagtaaatgctgttgaaagtgaaccttgtgttacttctgatgattgtttaattcaaaatttttcaaaggaaataattgatgggtgcaaaattttaatttggattttaaaaattaaaaaaatacttattgttgtttcagaagaaaaaataattgcatttaatgttttaaaaaaaagtgttattaatctaaaagattttgaactactcaaagtaaaaaataaatatccttctggaagtagtaaaaagttaattcaaattttgtttaataaagaaattccacaaggtaaacatgctattgatttaggtataataatgtataatgttgcaactgtttttgcaattaaaaaagcaatattagatggagagccattaactgagagagtaattacattgtatggagataaatttttaccttcaaaaaatgttttagtacgtattggaactcctattagccatttgatgaaaatttataaacttaatgagaaaacacttaaagtaaatataggaggcccgattacaggattgttaattagaaattttaatttttcagtattaaaaacgaataattgtattatgtttgtatctattcaaaataacgaacttaataattttgaagagaaaaattgtattcgttgtgctgcttgttcttattcatgtccaatgaatttacttccagaacagttgtattggtatagtaaacattctaatcatgaaaaaactcagatatataatattcaagattgtattgaatgtggtatttgtgaacaggtatgtcctagtgatattccgttaatgagttactataggagagaaaaaaaacaaatatctattgcgaaatttaaaaattatcaaataaagaaatttaaaaatttatttttattacgtaaacaaagattaaataatctaaattctagaaaaaaaaatacgattgtatctcaatacattgctcttaataagtttaattttaaggtataaatcatattgtattttatatcttatatataatgtcaagaattaaaaataggggcaaagcgcattaatttttagtacaaaaatgctaagaggtatatatttttttttaacaatatatttaatgttaattgtttaaatttaagtataagagtttataaaaagaaagtatcatgaaatatatgagacattttttagatttttatcatcataaaaatacttctgaaataatgttattagtattttgtgccgctgttccaggaatatgtacagaaatttattattttggatttggtgttttgtttcaaatattactgtctgtttttttttctgtttcatttgaatttttagttaagaggttacggaagcaaacagttaaaagtttgttttctgataattctgcagcagttactggtgttttaataggaataagtttaccatcattatctccgtggtggttgtcattttttggtgcgtttttttctatagtgattgctaaacaaatttatggtggattaggtaataacatttttaatccagctatgactggatattcaatattgttagtatcatttcctattttaatgactaattggtcttttcaaaattcttcatattttaatttatttgatttaaataatacattttctgttattttttgtactgatataaatcattattattctcttattgatgaatttcaaatgatgtataagtttattactcaagctactccattggaacaaataagaacgcatgttttggattttaataataaaattgataatatttttgaatttgtaaattataactattattttaaaaattggaagtggatatcgattaatattagttttttaattgggggtatagtactgcttggttttaatgtaatttgttggagaattccggttagtatattgtttagtttatatgtttttttcgcattggattattatttttttaaaaaaagtatgtattatcctattatgcaacttttttttggaagtactatgttttctgtgttttttattgctacagatcctgtaactacttcaattactaaaataggacgaatagtatttggttgtattgtaggatttttgatttggttaatccgtagttttggaaattatcctgatgcaatagcgttttctatattactgtctaattctatagtaccattaatagatcattatactcaacctcgtgtatatggatatgttaaaaaaaaataataaaagaaaaattttttgctctgcactggttttaggtagttttgggtttttagctgctagttttgtttctattatatatgttattactaaaaataagattcagtatcaagaacagagatataaaaatattatatttaatcacattgttccttcaaatttacacgataatgatattcaaagatcatgtttaattttaaacaataagttattaggagataaaaaaaatcattatttgtggttagcgaaaaagaaacaagatattactgctgtgatatttgaaactattgctcccgatggatattcaggaataataaaaatggttatatctttagatattaaaaatggaaaaattttgggagttagagtgttaagtcataatgagactcctggtttaggtgataaaattgatgttaacatttcaaattggattacaaaattttcgggtgtaaaaatattttctttagatgagcgtgacttatctttaaaaaaatatggaggaaacattgatcaatttacgggagcaacgatcacaccattagctgttgttaattctattaaacgtacaatcgttttagttaaaatgttgttatcatctaaattttctgagttgacatcatgtgataattatgagtaatattttaaaaatttttgttgatggattatggaaaaaaaattcatcgttagtacaattgttaggattgtgtcctgtattagcaattacagtaaatgctattaatgctattggtttaggtttagcaactactttagtattaatttgctctaatgcaacaatttctttaattaagaacaatattcaaaaagattttcgtattcctatttatataattattattagctctgtagttagttctattgatttagttattaaagcttatgcatttaatttatatcagtcattaggaatttttatcccgttaattattactaattgcattgtttgtaatcgtgctgatttaattgctgttcataattctgttttagtttctattttagatggattgagtataggtttaggttctacgttaacaatgtttttattgggatcaattcgtgaaattataggtcacggaacgctgttttttgggattgaacatgtattaggtgagtcttttaggtttctttatattgaagtactagataaaaattcagtatttttattgtttgcatttccatctggagcttttatgattttaggtattgtattagcaggaaaaaattttttagatgaagttttgggtattatagaacataaaaatgtttgtgtatgttcaaataaagttttagtttataaagatggaaataaaaaaattgaatcacaaaaatcgttataaaattttaaaaatgttttcaaatatttatattaactttaaaactggtttggtatttacttctaattttgaattattaatttctgtaatgttatcggcacaaactactgatcgtatggttaacaaaacaacgcaaagattgtttggtattgcaaacacaccttctggttttatttcaataggattacatgctattagagaaaatataaggaaattaggtttatataacaaaaagtctagtaatatattacggacgtgtgaaattttattaaaaagatatggtggtaaagtaccaaataatagagaggatttagaatctttgccaggagtaggtagaaaaacagcgaatgttattttaaatgttatatttaaaaaaaaaactattgcagtagatactcatgtttttcgtttatgtaatcgtattggttttgcaaaaggaacaacagttttgacagtagaaaaaaaactactgaatatagttccagaaaaatttaagttaaatttccatgcttggtttattatgcatggtcgttatatttgtacatctcgtgtgccaaaatgttcaaaatgtattattagtagtttgtgtgaatttaaagataaaaacatataataagatattatattaattattcattatattaatatgaaaagtgttgtcgtatatgtatgtgtttaaattaatttttaaaaatcatctttttattagttttaatttaaataattaaaatatattttttaattacaatgttaaaatatgatcataatttttatgttcataattataaatagaaatttttttaaaaatatgctagttttataaattgtgattttaattgtatatcaataatgattgattaatataataattatttataaaatttttgttttaggataatttatgttaactgatacgttaattcaagagtttcaagatagaaatttaatttctcaaattacaaatgaaatagatttaaaaaatattttgttacataataagatttctttatattgtggctttgatataactgctgatagcttacatgttggccatattttaccattattatgtttaagaagatttcaaaatttaggtcatagaccggtcatattaatgggaggtggtacaagcttaattggtgaccctagttttaaattgttagaaagacaattaaattcgattgaattagttcatacttggaaacaaaaaattacaaagcaattgtcattatttttaaagtttaatgtaggtaaaaataatgctttaattgtagataattatgaatggtttaaaaatatcaatgttctaacgtttttgagggatattggaaaacatttttctattaatcaaatgatagttcgtgatgctattcaaagaagaattaaacgtttagaccagggtatttcatttactgaattttcttataatttattacaagcttatgacttttattttttgaataaacaattagatgtgattttgcagattgggggatcagatcaatggggaaatattatttctggtattgatttaattcgacgtttgcataaaaaacgtgcatatggaattactgttccgttattaacgaaaaaagatggtagaaagtttggaaaaactgaattagataccatttggctagataaaatgaaaactagtccttataaattttatcaatattggatgaatatatctgattcggatatatatagttttttaaagatgtttacttttttaagtttgtctgaaataaaagctttaaaggatacaactaaaccaacagaattaaattctgttaaaaaaattttagctgagtatttaactaacttagtacacggttcgaacgaggttcgagctattcagcgtattacatccagtcttttttctggtaaattttctgaaatgaaagaaactgatttttttcaattggagcaggatggaatgccatctgttcaattatataattcaggtaatcttcaacagttattagtatattcaagattagcactgtcgcggtctcatgcaaaaagtatgattgtttcaaattctgttcgcattaataatattattcagaacaatcccttttatattttgtgtaatcgcgataaaatgtaccataagtacactttgttatcgcgaggtaaaaaaaatttttgtttgttatgttggacaaaataaaattttttggtaaaccgatgaaatgtattatttgttaagttattaaattttaataaatatttttatttagaattcgaaactattaccgcatccacaaaaatttttaatttttgtgtgagaaaatttaaaagaataatttagtccttcttttacaaaatctatttttacgccatccagcatgtgtaattcgttagtgttaacaattattgaaacgtcattagcatagaaaataatttccgataaattggtagacgtatctacaacttcttccatacagtatttaaatcctgcgcatcctgtttttttaagtcttaattttattttttttttatttttttttgttaaaaacaaaatttgttttttggctgaagaagttattttgataccttgtgtattttttattttattattttggggtgaaattaatgtgatacaggaatttttgtgagtcattttaattcctaaaagtagtgttgttagtttaatattattaattttaaaaaattaaaataaaattttatgttacaaaatttaattaaaaatcgtattatgttatataaataaggtataattatttattgaaacattttattttacgttttatatacatatttatttttttatgtaaacattattttaaatgtatgattaagtaaaattaaatattttatatgttaataacatttttatttgattaagatatataaatataattgtattatacaattttaaatgagattttaaagattgttttttgaaattaacgatttatattttattttcagtgttttttggattttatataataaaatatataattcgatgtttattcctatatttaaattgtatctttgattgattattagattatatatggttgtgtatatgtaatataatacaatggaagaaactataaaaaaggtataatattcgtatgcaaaatccgagagaaggtatggatttacctcaggttattttttctttagtttttatttttattatgattatttcaagtttatggattatgcgtccattttttttaggatttgcatgggctagtatggtggtagtagcaacttggccaatttttttaaaattacagatattgctgtggggaaatcgtgcttgtgctgtagttatgatgactttttctttgttgttagtttttataattcctatagtatgtttagtaaatagtttaatagataatagtacttcagtaattagttggttaagttcagataaatttaggtttccaagtttggaatggcttcaggatattcctattattggtataaaattattttctagttatcaaaagttattaaatgaaggtggagctgaattaattaccaaagtacaaccgtatatgggaaaaactactgaattttttgtaattcaagctgggcattttggtagatttatattgcatttaatatttatgttgatttttagtgcattattatattggaatggagaaaaagttcaaagtgttattcggcattttgctattcgattaggttcaaaatcaggtgattcagtagttttattagctggtcaagctattagagcagtagctttaggggttgtagtaacagctttagtacaaggtatattaagtggtataggattagctatttctggaataccgtattcttctttattaatgatgttgataattattttttgtctagttcaattaggcccgttacctgtattaattcctgctataatatggctatattggaatggtaaaactacatggggtactgtgttattaatttggagttgtgtagtatgtattttagatcatatattacgcccaattttgatacgtattggtgtagatttaccgacagtattaattttgtcaggtgtaattggaggtttaatcgcatttggaatgattggattatttattggaccagtagtattaattatttcatatcgtcttatttcttcctggatggatgaaattccagctcctaattcattatctaaaaaatcggtgcaacaattgttatttaaaaaaaaaaattaataaaaagcgttaatacagtcttaatttattaagttgtttatgaatatatttttgtatgaaaattaaaagtagtaataaaaatataattttattaatttttatatttgtattgtaaataatagatttaacggaaaattgatatttatacggtttaaatgaaagttttgaatgtttgtttttttttaaaatcaacatttagttacgtatatatattaatacattttatattttaaaagttgtctaattatttttagattaattttaaataatatttactttagaactaaaatatatttatatttaaatatcaattttcaagacaacattatatataaattttatatttgtgcgtaattttaaaagataatgtattattagttgtatctagagttttattctaatttttgattctaaatttcattagaatgagtttgtgcattttttttttgaatattaaaaatttatttataactatatagagtgatagattttcatttatttttcttaaaacagagatttttatttagtgaataatatgaaaaaaacagatgaattgcgaacaatacgcattgacccgttagttactccagctgaattagcacaacgtcatgttataactccttcaattatggatactgttatttcaacgagaaaaaatattgctaatattatgacgggattagatcctcgtttacttgtcattataggaccttgttcagtacatgatcctgttgctgcagtagaatatgctggaagattacaagtattgcgtaagaaatatgaatcgcgtcttgaaattgttatgcgaacttattttgaaaaacctcgtacagtaataggttggaaggggctaatttcagatcctgaccttaatggtagctttcacgtaaataatggtttatcgatagctagaaaattattgttggacattaataagttaggagttccagctgcgactgaatttttagacatggtaataggacaatttattgctgatctcattagttggggcgctattggtgcgcgtactactgaaagtcaaattcatcgtgaaatggcatcagcattatcttgtcctgtaggttttaaaaatggtacggatggtaatataagaattgctgtagatgctattcgtgctgctagtgtagaacatttatttttagcgcctaacaaatatggtcaaatgactattaattataccagtggaaatcccttcggtcatgttattatgcgcggtggaaaatctccaaattatcatgctaaagatattgctattgcaataaaatacttacacgaatttactctttcagagtatttgatgatagactttagtcatggaaattgtttaaaacaacatcgtcgtcaattagatgtgggtgaatctattgctaagcagataagagatggatcaacagctatttttggtgttatgattgaaagttttttagaagaaggttctcaaaaagttattgacaataaatctttagtatatggaaaatctattactgatccttgtttgggttggaatgatagtgcatttttacttgaaaagttggcaaatgctgttgatagtagattttaattttttttatagataccagttagagtaactggtatctgttttgtagattattagtatataagaaagtaaagtaatatttcaaaattagtttatcgaaaatattattacttgctctaaaatattatttttagaaaagatctataataatgtaaaaattagtaattaaggatcaataatgcctactattaagtttattgatggtacttgtcgggtatatccgggttctatttcagtattagatattttgaaagatgtttctcctaattcagttcaagattttatgtttggatgtgttaatggaattagcgtagatcgaaatgctattgtaactaatgattctattgtgaaatttgtatataaaacggatcagtctactttggatattatacgttattcttgtatatgtttattagggaaagcagttaaaaaattgtggcctagttcgaaaattggagaaagtgatgttttagagaatggttttttttgtgacatagaagtagatttttcatttaatgaaacaagtttacatttgttagaagcatgtatgcgacaaatgattaataaaaaatataagatatatacaaaaacgttttctttaaaaaaagctagtactatttttaaaaataggaatgagacttacaaattgtttttattagataggttagttaatttttctaatcaagttgtatctttgtgttttcatgaagagtatatagatattcaaaaaaagatttctgttccaaatatatttttgtgtcgtaattttagattacaaaagttttctggtgtatattggaagggaaaaagagaaaataaagtattacaacgcatatatggcacttcatggattacgcgaattcaattagaaaaacatttagataacgttaaaaaattggattcaagagatcatagaaaaatttctaaaatattagatttatatcatattcaggaagatttaccaggaatgattttttggcatagaaatggatggattgtttttcaagaattaaaaaaacttattcgtgttaaactaagaaaatataattatcaagaagttaaaactcctgtcatgatgaataaaaaaatatggaaagatagtggtcatttagataattataaagagtccatgttcatggtatgttccagtaattttgagtatggaataaaacctatgaattgccctgggcatgtacaaatttttaaccatgttgttcgttcttatcgtgatcttccaattcgtatttcagaatttggtagttgtcatcgtaatgagccttcgggtgcattgcatggtttgatgcggattagaaattttactcaagacgatgcacatattttttgccgagaggatcaaatatgtagcgaggttagcaactgcatacgaatggtgtatgagatatataagatatttggttttaagaagattctagttagattatctacaagacctaaaaatagaattggaaatgataatatatgggataaagctgaaaatgatttagctacgtcattgcgcgaaagtaagatagaatttgagtatcagcatggagaaggggctttttatggtccaaaaattgaactgtcattatttgattctttaggacgtgtttggcagtgtgctactatacaattagatttttgtttaccaataaatttaaaggcattttacattgatcataataatgaacgtaaagttccaattatagttcatagagcggtattaggttctattgaaaggtttattggtattttgatagaagagtacataggaaactttccaacgtggttagctcccatccaagtagttttagctaatgttaatagtaatcatcttcaatatattaaactattatataaagaattttatgctttgggaattcgttcagaaatagattcaagaaatgaaactattagttataaaattagagaacatattgcacgtaaaattccttatataattatttgtggtgataaagaggtaaaaaataacacgataacacttagaactaggtctgggaagaatttttactgcatagatgttcaattttttatttcaaagctatgtaaagaaattaatagttatagttgtagtctaatggaggaataaagtattaaaggtggaaaaaaaaaaatacaaataataacaaaaccaaataagataaatcatgaaattggtgcagaaaaagtacgtcttactgatgttaatggtcgtcagattggtattgttactttaaaaagtgctttatataaagcagaagaagtaggtatggatttagtagaaattagtcctaattctgaacctccagtatgtcgtattatgaattatggcaagtttttgtatgaaaaaagcaaatctataaaagaacaaagaaaaaaacaaaaggttagaaatattaaagaaattaaatttagaccaaatactgatgaaggagattataaagttaaactacgcaatttagtacgatttttagaagaaggagataaagttaaagttactttacgttttcgtggacgtgaaatggtacatcaaaaattagggattgatgttttaaatcgtattaaaagtgatttaattgagctggcagtagtagaagtatttccttctagagtagaaggacgtcagatgattatgattttaacatctaaaaagaagtaaaacgtaattgcagtaattaaatttatttcctattggaatttgaagatgcctaaaattaaaacattgcgtagtgcagctaagcgttttaaaaaaaccgaatctggtaaatttaaacgaaaacaagcacatttaagacatattttaacaaagaagaatactcattataagcgtcatttacgttcaaaagtaatgatttctaaaaaagatattcaaaaagttcgtttatttttgccgtatttatgagtttagtttttaaaatttcgtacgaaaaaagagagaaacattatggctcatgttaaaagaggagtaattgctagagctcgccataaaaaagtattaaaacaagctaagggttattatggtgctcgatctcgcacatataggacagcgcgtcaagcgattattaaagcaggacaatattcttatagagatcgtcgtcaacgtaaacgttattttcgaaaattatggataacgcgaattaatgcggcagtacgtgaaaatcaaatttcttatagcaaatttatgtacggtttaaagaaagcatcgattgctgtagatagaaaaatgctttcagaacttgctatttttgacaatgtatctttttgttcattaataaaaagttctaaggatgctttaacaagcattgaacttaacaaaaatttgtaaatttttatgtatgaatatattttgtaaaagtttaaataaatagtttttttttaggcctccatattggaggcttttttcaatataattagtattatttaataataaataataattttaaataatttaataataaacaataatatattgtgaattttataagagaatattaacaatgtgtgatgcgctaaaatctattaaaaaaattaaaaaagaaattcaacgaactactactgttgaggaattaaagacattacgaattaaatatttaggaaaaaagggctatttagcttcaaaaatgcaaaaattgttttctttatcattagataaaaaaaaaatatatgggtcaattattaacaaatttaaatcagatttgaatattgaattagatttacataaaaaaattctggacatgattgcagtatcgtctcttaataaaaaagaaaaaaattttgatgtatcattaattagtcgtaaaaatgatattggaacaatacatcctattacgtatgttattagtagtatagaaaatttttttttaaaattagggttttcagttataacagggtttgagatagatgatgattatcacaattttgatcttttaaacattcctaaatatcatccagctagagcggatcacgatactttttggtttgatgctaatcgtttacttcgaactcaaacttcaaatatgcaaattagaactatgaaaaatgaaactcctcctattaaaattatagttccaggtaaggtatatcgaaacgattatgatgctactcatactccaatgtttcatcaagttgaaggactaatagtagatcatgatgttaatttttttcatttaaaatggattattgaaatgtttttaaaatttttttttaataaaacagtaaaaattaggtttaaatcgtcgtattttccttttacagtattgtcagcagaagtagatatattaggaaataataaaaaatggttagaggttttaggttgtggtatgattcaccctaaagtgttgtctaatgctaatataaatcctaaaatgtattctggttgtgcttttgggataggagtagaaagaattactatgctacgttatggaatatctgatattcgagttttttatgaaaataatttaaaatttcttacacagtttaaataagatgagtactaatcatggaatttagtgaaaaatggttattagattggttaggtttttctattagcaatgttttttatgaacaaatgactaaatctggtatagaagttgaagcaattgctaaaatatcaaaaaattttgaacgagtaattgtaggagaagttgttgaacgtttatatgtaaacactatgcataatatagtttttttaagagtaaaactttcagaaaaaaaaatgatttttagtatatcttctaatgacatagaattttcacgtggaacaaaaatagctatagctactcaagattctaaattatttaataatagattaattagtatgttacgatttaaagaaaagatttcagaaggtatggtatgttcatttaaagatttaggtattctaaatattaaaaataaaatagttgaaatatgttctgaagttcctgttggaactgacattagtaaatttttgtggtttgatgatgatcgtattattaaagttagtagcgctccaaaccgtgccgatggaatgagtattttaggtatagcaagagatatgtcagcattaaataatttatgtttacctacattaaaagaatatcatattaatattactaaccatgaaaaatttagaattttaattaatatacctgatgtttgtttaaattttattggacgtactatccaaagcgttaatttaaataggcaaactcctctttggatattagaaagacttagaagatcttctattagttcagaaaatgttttggtagatattattaattatgtattgatagagttaggacaaccaattttttcatttaatattcatggaattgttcagaatataattatcagaactgcccgagataatgaacagttttttgatagttgttcacaaagagtgcctattgataagcgtactatattactttctgatgacaaagaaatattagtattgggaaatcatactaattcttataattcgagattgtcgttgagttctcataatatatttttaggatgtgcactttttaatccagaatatataaataatgattcgcattttaattttggatttaaaaataaaattacagaatattactctagaggagtagattcagatattcaatataaggcattaaattatgtaacatatttggtgttaaaaatttgtggaggtaatgctagtaatgttgttttagcaaattcgtcaagagttactgttattcaaaaaaaaatatttgtgttaaaaaaaacgcttcatagatatgttaataacattattagtgatactttagtagtaaaatatttattacaattagggtatttagttgaaaaacaaaaacattgttggttagttattcctcctagttggagatttgatatccaaattcaagaagatgtaattagtgatttagtgcgtgtttttggatatcataacattcctgcttgcgcgttagttactaattataaattagtacacgatgataatatatatacgtctttgaatagaataaaattattgttagtagatttaggatataatgaagtaattacttatagttttgtagattctcaaatacaaaaatatttgtttcctaagaggaaacaattttttttattaaatcctatttctcgtaaaatgtcgtctatgagattatctttgtggaatggtttgttgtctagtgttttatataatcaaaatagacaagagaaagtcatgcgtttttttgaaagtgggttgtgttttgaagaggatggcaacgaatatttaggagttaaacaggatttgtacttagctggcgttattagtggttataagaatgaaacggattggagatcgtttaacaagatagttagtttttatgatttaaaaggtgatatagaattaattatggctttattaagaaaattagataaagtatcatttaaaaaaatgttatttcaaaatttatgtcctaaacaaagtgcagctatttattttgaacgtgaaatgattggtgttattggagtaattagttctaatatttcaaaaaaaatgggtttaaaatataaaactattgtatttgaattaatatggaaaaaaattgctcaaagtaatgattatagaattcgagatgtatctttatatccaagatgttcaagagacatttctattattgttaatgattcaattgcagctgatgaaattcttaaagttagtaaaaacgtttttttagataaaattgttgaagttaaattatttgatgttttttatggaaaaaatgtaggattaaacaagaaaagtttatcattgagatttatatttggaagtagtaaaagaacgttgtcagaggaaataatttcaaattgtttaaatgaatgtatacgaattttgcaagaaaaatttaatgcgatattgagggatcgaaattttttattttaacaaaaaggtttatattaaaatatggctgtttttttatataaattttttatatttatatttgtttattttaattattggtactaagaataaaacgtagttttaatatcggagttatcgtcttgagtataattttaatattcaatgtagtatttaagaaaatgtttaaaaaaacatagaaaattttttattaacgttatttataggaaaaatgatggataattttatttcacatatttatgctgtagaaaatagtactactattcctagtagcaattcgtattctcttatatttatgttattggtatttttatcaattttttattttatgatttttcgccctcaaagaaaaaagattcaagaacatgatagattaataaaatctttgtcatatggtgatgaagtttttacttctagcggttttgtaggaaaaatagtaaagataacaaaaacaggttatattgttttagagttaaataataatgttgaagttttcgttaagtctgattttatagtatctatatttccaaagggtacgttaaaaaatatgaaatcaatgtaaagacatggatggataattttttatatgttttaaaattatcttagtaatttaaataattatgcgaacattaaatttttatattttttattgcttgttttatatttagttaaatattatattagaatttttttttaagtttttataaaaaactttaataggttattttaagtatttttagacatgtttatatagtaatgttaatatttatattagaaaaatttgaaatagtaaaaaataaattttgtattttaaataaaattgctaaacgattatttttaatagaaacaattttgtggtttatcattactttgttaaaaaattcatggattaattgacaaaaagaatttagcgtaagcatcattgatatgtatgtttcttttgaaaaaggatgtttatattttttttcaataatatttaattgttcaattaatttaatttcttcgatttgttcaagagttttcatgttaatattgaaggatatattttctttaaattgtttcaatatattagagactcgtttttgagttattattaaattttgaagaatttttggatggtttttaaaaacataggttatggcttttattttaggatctatgttagttaatatttttgtattattttctaatattgattttataattgaatgattgtatttgtttttatcatatattgaatatattctattaaataaaaattgaatttctttttttaaaattatgtctgagttatttatttttttatatgtttttagtgatttttctagtaaatcatataaatttatatgtatatttttttttataataatacgcattattcctgttgctaagcgtcgtaatgaaaaaggatctttttcgcttatattataattcttattgatactaaataatcctgttaaagtatctattttgtctgctaatgctaatgagtacgaaatagtattagacggtaaattatctttagaaaattttggttgatattgttctttaattgctatagctatatttttaggctctaaatcatgtaacgcatagtacattcctattattccttgacattcagggaattcaaatgtcatattagttactaaatcgcatttagataaatcagcagctcgtatacaatcatttacattagcgtgcgtaaattttgagatccaggttattaatttttttattctatgtgttttatctaatagagttccaagagtatcatgaaatataattttttttaataaaggtttatagtctattaattttttttttgtatcttttttaaagaaaaattcagcatcaacaaattgggcgtgaattactctttcatttccgcggacaatattattaggatagctagtttcgatattagatacaacgacaaatgagtttaaaattgtaccattattagtgctatatattggcaaacatcgttgttttttttctattatgtgtactaatatttcttgaggaaggtttaaaaatctttttttaaatgtagcaagaagtatggtaggccattctactaacgctgtaatttcttctagcaatgtagtttttatttttaagataccgttgacggattgagctgcaatactagcatgtttttgaattttatgttttcgtgcatcgtaatctgcaattacctttcctgagtttagtaaaagctcaggatattgataagcgtgatttaggataattttattattagtcataaatttgtgtccagacaataatctatttgtttctaatcctagtacattattacgtataatttcatgatttaagagcataattacgtttcgaactggtcgagagaattgaatatcattattactccatttcataaatgtaggaattgaaatatttttaatagctaaacgacatagttctataagaatttcttgaatggattttttatttgtaatttttgaacacgttacccatgaacctttatttgtatttaagtaagtaatttcatgtattttgatattcattttttgcatccaaaatttcatgatagaagtagggtttccaagtttgtcaaatgcattttttattgaaggccccttagtttgtaggtaaaaatttgtatcggaagtattaatatctaaaatcattactgctattcttctaggtgttgcaaaccattttgtttgtttatatttcaagtagtatgttttagatttttcaataatttgtttattaaaagattgtgcgattgcttttaatgatttaggtggaagttcttctgtttctatttctattaaaaaagtgtttttcataattaattagtcctactattaatttaaacttttaaaaaaataaatttatttttgttttttgtagtaatttgttgcaatcattttagatgtattacgaatatttaatatatgtgtttgacgttgtgtagtggaaaacttttttttagcatctagtaaattgaaatagtgtatagaataaattaaatgttcatatgccggaaacaataaattgttaaacaatttcataattctatttgactcttgtaaatgtttttcaaataagtcgaaatgtagtttagaatcagcgtatttaaagttgtatgaagaatgttcaatttcattatttagaaataaatcaccataagtaataatattattattcatatcttgattccaaataacatcatagatgttagatttattttgtatatgcatagcaattctttctaaaccatatgtaatttcagtagtgattggattacaatttatcccccctacttgttgaaagtaagtaaattgtgttacttccataccatttaaccagacttcccatccttgtccccatgcgcctaatgttggattttcccaattatcttctacaaatctaatatcgttagttttacagtcaatatttaatttttttaatgaatttaaatataaacattgtatattgtgtggagatggttttataattacttgaaattgatagtagtgttgtaatctatttggattttttccgtatcttccgtctgacggtcgcctagatgattgtacatatgccatagatattggtttagaaccaattgttccaaaaaaagttttattatgaaatgttcctgctcctacagatatatctagtggttcaataatagtacagttttgattgtgccaatatttttctagtgtacaaattatttcatagaatgttgttgaagtgttcattttttcctttttaaaattacttagcatatataatttaattacacaactatatattttatttggtattattattcaaaaaaaattatattttcatttaaatatatttatacgaagttttttaattatttcatgaattttaaaattgctttatactacttaagtatatatcaaatcaatattaacgttctatagatgatatgtattatttactggttatcttttaatttaatttaaaaatacaaacatttaagttaattttaaaaattatattttttgttttgttatttttttaaataaatattttaaagtttaatagataggaaaaaaaatgaaatacattggtgcgcatgttagtgctgcaggaggtttagatcaagtaatatttcgatctaaagaattaggcgcaacggctttttcattttttttgagtaatccgttaaggtggaatttaatacaatttcgtgatgaaacaattaaaaaatttatatttttatgtaaaaaatttaattatgtttctgatcaaattttacctcatagtagttatttaattaatttaggacatccttctgatgaacatttaaaaaaatctagattattatttgtcaatgagataattaattgcaaaaaattaaatttgtcgttattaaattttcatcctgggagtcatctgcgaaaaataagtgaacaacattgtttaataagggtagctgattcaattaattttgctttgcagaatactgttggagtaaaattagtaattgaaaatacagctggacaagggtctaacataggttattgttttgaacacttagctcaaattattcataaagttaaggaaaaagatcgtattgggatatgtttagatacgtgtcatttgcatgcatcggggtatgatcttaaaacagaattaggatgcagacaaacatttaaagcatttaatgatattgttggattacattatttatctgggatgcatataaatgattctaaaacaaagaggaatagtcgtattgatcgtcatcataatttaggacaaggttatattggaaaatcttcaattagatggattattagaaacattaattttaagctttttccaatgattttagaaacaacgaataataaactttggaaagatgaaataaattggattaattcattataaacataattaatattaagtattataggtataatgttatttatgttaaatatttaaagtttttttctaatttataaattctatagtaaattatttgttaatatattaattaaactgagtaaataataatgttaactatttatggaattagtcgtactaaatgtggtaaaaaagctagtcgcagattgcgtttacagaataaatttccagctataattcatgtttctttaatttctaatatttctattgagttaagtcaaaatgattttattaatatagaaatgaaaaattctgatttttataagagtgaagttattttaatagtagataaggttaaatatattgttaaaatacaggaaattcaaagacatgcatttaagtctaaaatattacatattgattttttaaaagttagtgtataatgaataaaattcacgtttaaaattgataattttatgtttattaagaaatgttttcggcacgtaatttaatttgatatcatactgacatgattttagtcagtaaattcaaaattttaatgttttcgtgccgattatggtagtaaatataatttaaattttagtataattattaattttgatacacaagtcaattttaaaatttataaattaggtttattgaaaatatgtattaaatctttattgagaagagattaatattttccatagtatttttcgaaaaaaaatcagtgtagagttagattgtatatatatcataattgttattccagcagataatgaaatagttagaagtaaacataaatttacattagatatatatattttttttttaccagtatcagtgtatcttttccaaagtttccataataagaatattcctaaccatattaataatattgcagctaaaaactgaattttaaaatatgtattttcgctataattagtagtgttactaatagctattccagtaaaaattccaggtaaaaaatatattggtggccataatatacatcctaatatatttggtatgataaacgtttttaacgatatgtttaacataccacaaaccataggaactaagggtcgagtaggtcctataaatcggcctagtaatattgttgtaataggatagtttgttaaggtgtttgttattttatctaaaacaacgttattattttttaataaatgaagatttgttatgcattttttgaatttaaaaccgcaataataagaaatccaatctccgcacatacatccaattattcctactatccaagctggataaaagcttaatgttccattacctattaatgttcctaaaatagacatcaggactattccaggtaaaaaaagaccaactagtgctagcgattccaaaaaagtgactatcaacaccataaatagagcatatgagatagattttgttatgaaatataaaaaccaagtttccatattttctcgttttttatttgtataatatgtttattttattatttttttaaatatttattaatttgtagaatatgaatcagttttaaaaaagtgttaaattttatggtatttttttaaagtttagatttgtttaaaaaaaaaatttataaaattatttgtatacatttaatttttaaagaatttttgttagcaaattgaaaaatttataataagcatattttagggtgacttgtaacgttagagtgtgtaagacaaatacaataattagtataggttataaatttttaataataatatttagataaaaatttacgttattttaactagtaatttattttttataaaaataatgtgtttttgaatttttacaaataaaaataatagcataaaatttttgctaatttttaaataaatactttaatattacgcgataatatgtaattatgatataaatagcgtagtaaattataaaaattaaatttttgtttaataattttttaataaaacacattgttattttaaaaatatggttaaaaaaaatacgttttttgctaataaaaatttaggtcaaaattttttggtagattctgaagttattaataggattattaatgttattaatccaaaaagtcatgattttatgatagaaattggtcctggattaggcgcgttaacttatcctatttgtaaaatattacataaattattcgttatagaacatgataataatttagggactagattattaaaagacattagtaatatagaggtttttgtagaagacgttttaaaatttaattttttaaatttaataaataatagttttaaatctgtacgtattattggaaatttgccgtataatatttctattccaatattattttatctgtttaaatttcataataacattatagatatgaattttatgtttcaaaaggaggtagcaagtaagttgttggctatacctggtacaaaaagttatagtcgtttaagtattatagcgcaatattattgcgacatagattttttgtttgacgtagttgctcaatctttttatcctatacccaaagtaacttcttcttttgtacgattagtacctcgaaaagtttttaatttatacgtaagagatataaatcaattaagtaatgtaacagcgttagcttttcaacaaagaagaaaaatagtaaaaaatagtttatcttctttatttaatgatgatgcattaaggaagttaggtattgatcctttattaagggcggaaaatttgtctgtaaaacagtattgtttattatcaaatcacgtttgttagattacaatattttttatagttcgcgtgatattcatgttgttgctatacaattttattgtgttaaacattttaataattttaagtatttattgaattaatataggtttttaaaataatgagtacatatttcattggtgatattcatggttgttttaatgaattaatgcatttgttagaaaaagtatcatttgatgctaattcggacgttttatggttaactggagatttaattaatcgaggtcctaaatctttagaagtattacgttttgtttcttctttaggtgataatgtaaaaatggtattaggaaatcatgacgtaaatttaattgcgttgtatgctagtattaagaatagtaaaaaaagtagtttaatgaataatttattaaaatctcatgatattgattatttaatttattggttacggaaacaaccattgtttagagtagatcataaaaaaaagataattatgtcgcatgctggcatgtatccgtattgggacatacaaacagcttcatgttatgcaaaaaaaatagaatctatgttatgtaatcataattatgatacatttttagattttttgtataataatagtgacattaagagtaaactttatgaatgtactgtgtttaaaaatcgagaattagaatgtttaaagttagctttaaatgtattcacaaggatgcgttattgtcttccaaatggagaattagatatgacatgtaaacaatctccatctaaaaatatatcttctttattaccttggttttttattaagaattcatgtttagaagattattgtgttttttttggacattgggcttcattagaaaagaatattactccgaaaaatataatttcgttagatactggatgttgttggggaggtattttaagtatgtttcgtttagaagataaaaaatggtttgttcaagaatctgagataaaaaaataaaaattttatgtaattttttttaatattttaaacgtaacataaaaactatttttagttttctcgtgttctattattttttttttaaaaataattttccatggtaagtggtcataggttggaaaatatgtatctcctagaatgtatttttcaatatgtgtaatatataatttattggcagaagttagcatttgattatataaattacttccaccaataatcataatttcatttttatataaagcagattggatagctttactaatagaatttacaaataaaacgtttgtattttttatatttttttgtctagtcagaacaatattttgtcgcataggtaaaacacgtccaatggattcccaagtttttctacccataattatacttttttttatggtatgttttttaaaccaagataaatctttaggtatattccaaggtattgaatttttttgtccaattactaagttttgcgacatagcaacaataatactaatattcatagttttttaaaatatttgtataaaaaggttattttgttttaaattagattaaaataattaaattcaactaactttgaacgcggtttaatttgtagattttatctgatgatgcattttttgtaaagatgtgatatatttttttggattagaagtaattgccataattgttgcacgtgctccatttattgtagtatcatagtgaattttatcttgtagggcactattataaataatttttgaatctttaatagttttgttagaatctgtagtgttaatgatgtatacatattcattattttttagtcgatcttgtatatctggttttccttcttgtattttatttactaagcgggcatttattccagaattaattagtgataaagctgttccagttgtagcatctaatttgaatccaatattttttaatttttttgctagtgatacaatattttttttatcactgtttttaacagatattaatactcttccagattttttcatgtttgcttgtgctgctagcatagcttttgaaaatgcgtctttaaaattttttccaatacccataacttctccagtggatttcatttctggtcctaattcaggtattactccaaaaaatttgttaaatggtaatactacttcttttactgaataatgtgatggtataatttcatgtatgcagttttgttctaataatgttttaccgatcattacgcgtgcagcaattttagctaaggctacaccagtagcttttgatacaaagggtattgttcttgctgctctaggattaacttcaataatatatatattttcattttgtatggcaaattgaacgttcattaacccttttacagacaaagaaagagctagtttttttacttgtgatctaatttcattttgaatatttttatttagagtatatgcaggcagtgaacaagctgaatctccggaatgtatacctgcttgctcgatatgctccataattcctccaataaaaacatgagtaccgtcgcaaatagcgtctacatctacttcaatggcattttctaaataatgatctaataaaataggaaactttttaaagttaatacatacattgttaaaaaaatttgttaaatttttttcatcataaacaatttccattgattgtccacctaagacataagatggtctaatcataataggatattttatagattttgcttgaataattgcttcttgtaaatttgtaactgtagcatttttaggttgttttaggtttaacattgatacaattttttgaaatctttttctattttctgatttgtcgatagaatccggactagtacctatgataggaacgtttgcttgttctaattctttagctaattttaatggtgtttgtcctccgtattgtattattactccatatggtttttctattctaacaatttctaaaattgtttctaaaatgattggttcaaaatataatcgattagaaatatcataatcagtggatactgtttctggattacagttaatcataattgtttcaaatccatcttctcgaagtgcctgtgctgcatgcacacaacaataatcaaattcaattccttgtccaattctattaggccctccacctaaaataataatttttttattattgttattaggactagattcacattcatcttcccaagtagagtacatatatgctgtatcatttgcaaattcagctgaacatgtgtcaattcttttatatacaggatgaagttttaaattatatctaatacttctaatttttttttcagaattgttgctaagttgtgcaatacgtaagtcagagaatccttttttcttaaaatatttaaaatgattgtaacgtattttattgatgtctattttttgaatttcttgttcgatgtcaattatttctttaatttgaaataaaaaccatttgtcaattagagtcaaagaaaaaatttcagacattggtatcgacatgcgaaatgcatctgcaatataccataatctttctgatcctgcttcttttagctcattttttattttttttatgctttttgatgtatatttcttaatttttgaattaaatccacttactcctatttccaaactttgcatggctttttgtagagattcttggaatgttcttccaatagccattacttctcctatagatttcatttgtgtagttagtctgtcgttacatcccaaaaatttttcaaaattgaatcttggtatttttgtgataacatagtctatggatggttcaaaagaagcagtagagttaattccaataatgtcgtttttcaactcgtctaatgttaatcctacagctaattgtgctgcgatttttgcaattggaaacccggttgctttagaagctaacgctgaagatcgtgaaacacgaggattcatttcaataacaatcatatcgccgttatcaggatttatggcaaattgcacgttagcgccacccgtttctacgccgatttcttttaatattgaaatagatgcatttctcatgttttgatattctttatcagttaaagtttgtgcgggtgctacagtgatggaatcacctgtgtgtatacccattggatctatgttttcaatagaacaaacaataatgcagttattatttttatctcgaactacttccatttcatattctttccatccaattaatgattcatcaattaataattctttagatggagacaattttaatccttctgtgcaaatgtttttaaattcttcatagttgtgtgcaattcctccaccactccctcccatagtgaaagatggtcgaacaattgcaggaaatcctattttatcaatgacattatgtgccatatttatattatgtacaatttcgcattttgctgtttttaatcctattttattcatagatttttcaaataattttctattttctgctttttttattgagttaatagtagctcctattatttctattttgtgtttttttaaaattccgtgattatccaaatctaagacgcaatttaaagcagtttgacctcccatagttggtaatatagcatctggatgttcttgttgaattattttttttattatgctccagtgaataggctcaatgtatgtagaatcagccatatcaggatcagtcatgattgtagcaggatttgaattaactaagattattttatatccaagttctttgagagctttacatgcttgtgcacctgagtagtcaaattcacatgcttgtccaatgattattggccctgctccaagaattaaaattgatttaatatcattacgtttaggcattgttttccttatataattgttttttgttgtgaattatatgattttttcatgagttttataaacttatcaaataatatcatagaatcatgaggccctgggctagcttccggatgtccttgaaagctaaatgcatgtttgtcgtttctttgcagtccttgtatagatccgtcaaataatgaaatgtgagttatatttatgtttttaggtaagttatttgtgtcaactgtatagttatggttttgagaagtaatcataacagtgttagattttaattctttaacaggatgattgctaccatgatgaccaaatttcatttttattatttttgctccgcttgctaatgctagtagttgatgtcctaaacagatgccaaaaatagggatattaatttttaaaaatgcattaattgcattgagagcataagtgcatgatcttggatcacctggtccattagatagaaatataccatctggaagtatttgtagaactttttcagcagaagtgtcagcaggtattactgttaaataacaatttctatgtgttaacatgtttaatatattttttttgactccaaaatcatatactactacatgccatattttttcttttaatttagcgtttgtaatattattatttttttgtttatttacattttttttccaaatataaaactttttggtactaacttgttttactagatctttattagtaataggattatctaatatatttatgtgttttagtacatttataatactgtgaatttttttggtagttatataaccgtattgtgaacctgttgttctaagtatacgtgttaattttcgtgtatcgatgttagatataacaattattttttgatttaataaatagtttagtaaactcatttgacttctgtgattgctataaatagatgagatgtctcttacaattagtccttttgcatgaattacattagattcacaatcgtttttgttgattccaacgttacctatgtgggggtatgtaaaagtaataatttgattagaataagatggatctgttaaaatttcttgatatcctgtcatagatgtattaaaaacaatttctccgtatgtttctccctggatacctactgattttccgtagaatattgtcccgtcttttaaaaccaatgttgctgatatttccaaagttttctcctttcttaggacatgtttaataataagttatataatttttgtagaaggatatcaaatattttgatgaataaagttttatctaacgtttttattgtaaacaaaattaagatttttgtctatttgagttatttttcatattttaaataattttaataaaatttaaatattaagtatgtgattcatgttaaataaaccatttttataattttttgaaaataaccaaattgcagcttgaattgcgcctttggagaaaatggatctacttattgctttgtgtgtaatttcaatatgctctccagaatttgcaaaaagtactttgtgttctccaactatatttccagcacgtattgaagaaaatccaatttcgttgttagctcttgatttcatggaactatgtctttcatagatagcttgttttgaaaagtcccaattcatagttttgcatattttttttcctatttctaatgatgtacctgaaggtgcatctatttttttgttatggtgtgcctctataatttcaatatcagtattttttcctattatttgtgttgttttttctaataatgaaatcattaaattaattccgatactatagttagatgattgaacaatacctatttttttagataaaagtttaatttttttttgttcttcttgagtaaatcctgttgttccaataattatattttttttcgctacagcacagatttctaaatttttcaatgttgttttcgggtttgtaaaatctattaatatatcaaacttatttatattttcttctaaagaattcgtaataggaatatttatttctcctattttagttatttttcctacatttttttgaacatagggcgagttattttttactatagctgcagttaaaaagacattttttgtatggtaaatttcatgaatcaggtttattcccatctttccaagtgcacctgaaatagctatatttagtgttgtttttttcataatttagttttttattatttaatttttattgtctatgaattgaatttggttatttatttcttagtatttttagaagacgaaatataacattttactttttcttatcaattttttaacacttttaaattatttttatgatttaatatattaggagtagattcacttgctattgttcttatagtttttgaacttttaatgagcgttttttatatcatgtgttgaattgattaaaaatattttttttgattatgtattaattttgctaattgattagcattataagaattcgtagatctaatgacaagaatagtgtctaatttttttcgagatatgttttatagctgtttttctattaatagttgcataacatatattattttcatgtgaattaatgattgcaggaaatttttttctcagaatggttataataggatatattttttctgaagagagtgttatttgagcagtaattattgaatttcttgtatttttgattgttaattttattgcgtattttttagatttgactatataaattgagttttttaggtttttttgatatcgttctaatgttccttgtattttagggtgttgagagttttctattagtattacgttgtatgtgtttttgtttttataatgtatttttttatgaacctttttaactaatggacaagttgcatctattataaatatttttttttctaatgttgtttttttaattttattaggtacgctgtgttttgaaagcattaattttgaactttctagaatagaattaatatttttagaaaaaattactccttttaattttaaattattaataatgtaattattatgtacgattttgtgattaacgtaaattagttttccccacgtttttaatgctaaatttacgatagataatgcacgttttgtttctacgcagaaacttcgcggattttctaataaaattttcatatatagttttgttaaccttaataaaataaggtgtagaatgttctatatcaatagtttaattttttaaaaaatatttgttgtggtatataaataaaacactgcctataaaaatgctaacatcagctatattaaacgtagcaaaatgccaattattaatgtgaaaatctataaaatctattacgtatccaagatagcatcgatcaatgaagtttccaatagcaccactaattataaatgcactgggaatgttgtagaagaagttttctatagtagtattattatacatcgttttgagtattattaatatcgcaatgctacttattagacacaagatataatttttttctccaggattgtttgaaaaaaaattaaatgcagttccataattacgaacgtaaaaaatattcattatactaattaatggttttttttcatgtagtaaaaggttatttataatccattttttacttacttgatctaaaattattatatttgctataaaaaaaaataaaattaatatacgattatatatgagtggtattttcattataaaaattggcgtaattcacctggtcctattgtatttaaaatgcaacgtttacaaatttcatgatttttattattttttattttagtaataatatgccagcatctaggacatttaattccattcattttttttattattgttttgaaatttgtaatagtttcgctttgaaatgcatcttttggggcttcataaaagttttttatttctactttagaagttataaataaaaattttagttctttattaagtaatttaagattgcacttaattgtttcatttacatataacgtcatgtgtgcttcaagagattttcttattattttgttttgtcgtgcatgttctaatgctttattgacttcggttttaataattagtaactgattccaatattcgtgattcattgtatctttatgatttaaatcgaataattgattagaccatagttctaaaaatacgaatttgtttttatttgttccaggtatgtattcccataattcatcagaagtaaaaggtaaaataggagtaatccattttacgaatgctgttaatattaagtacatagcagtttgacaacttcttctagctatactatttttttgtgtggtatattgtcgatccttaattatttctaagtaaaaagttcccatatctaacgaacagaaattcattaagtattttattacgtcatgaaaattataatttttgtaacttttaattatttttttttgaatatgtaatgcttttcctattgcccatttatctaatattatcatgtttttagcattgattaaatcgttttctggattaaattcgtgcaaatttgctaaaagaaatctggcagtgtttctaattcttctatagtaatctgatatgtgaattaatgtttcttgagaaattgacatttcttttgaatagtttgtagatgcagtccatagccgtaatatatctgaacctaatgtattaattacttctgaaggatgaacagtatttccaatagattttgacattttttttttgtttttatctactacgaatccatgcgtgattacttttttatagggagtttgattgcttatagcagcagatataattagagacgacataaaccaccctctatgctgatcaagtccttctatatataagtctgatatattattatgttggtgttgtattttgttgtatatatttgaaagttgaatagaacctgattcaaaccaaacatctattacgtccgtgacttttttatattgtttaaatagttcacctaagaatgatttttctgtgatatcaaaccatgcttgaattccattagtttctatgttttgaatgattttttgcgatagttttatagtatcgggatgtaattttccagtttttctatgaataaaaataggaattggaactccccatgttcgttgtcttgaaatacaccaatctggtcgattgataatcatttcaatcattctatttttactccaatgagggatccattttacttcttgaatatattttatgcaacgatttctcaaattattgtgatttatgttaataaaccattgctgggtagctcgagaaataatcggagttttatgtctccaacaataagggtaactatgaacaagtttttcgctgtgtagtaatgcattattattgtttaataattttatgactattttaatagatttaaaaatattgatattgtttaatttaggatggatattatttaaaaagtgtccttttttatcaattgttggtgtgaaattaatattgttttttttacaagcataataatcgtcttgtccaaattctggtgctgtatgtactattccggttcctaactcttgggtaacgtggtcagctaaaattactggaattgtagtatttaaaaatggatgtataacttttaaatttgatatgttctttcctagaaatatatgtatttttttccatttttgaattcccattttattcatagtatcaggtactgatttttcggatataataaataaattattattagtctgtattaattgatatttaaagttaggatttaaagcgatagcttgactggcaggtaaagtccaaggagtagtagtccatacgactaagtgtatatcttgattatgatcatttttaaaaatttggttccaaaaattaatgttatgtgctaatttaaattttattataatagaattagataatttgttgtggtattcaacttctgcttcagctaatgctgatttacagtttatacaccaatgtacaggtttaaaatcttgatatacgtatccgtatttgaacattttcattagtgtacgtgctatgtttgcttcgtttttaaaattcatagttaagtatgaattttcccaatctccgaatactcctaatcggataaattctagtttttgattattaacttgggattgtgcataatttctgcatttaattctaaattcttttttggtgataagtatattttcttttttaatagttttttctactttatgttcaataggtaacccgtgacaatcccatgacggtgtatagtaggtatcgaatcctgataaggttttaaatttaataacaatgtcttttagtattttgttgatggcatgtcctatatgaatattcccgtttgcgtaaggtggtccatcattcaaaaaaaatttcttttttcctatattttgttttttaattaatgaatatatattgttatcattccattttttaaggataaatggttcttttttcgataaatttcctttcatagaaaaattagttttaggtaagtttaatgttgttttgtaatctttcactattgttccttaaattttatgtttttaattattgttatttaaatgaaatttacaattttaaatatcttgataattttttgaattttcagttatgaatttggatttcagttttgataatagtattgtgctatgtgtttatgtataaatttatatcgatatttaattgataattttaaattttttattagaattttttaaattaatagaatttatttagttgagttaattacgacaatttctactaaaataagtataatgtttttatatatgttgttttaatagatattacattatttttatattatattataagttagatatgaagttgttataataaatattattatattatagagtataaagtgtaagtgagaattaatttattttgttatgttttttatgtttagatataaaattggtttgatgttttagatatttaatatttttttataattttgatatattttttatttttatattttgtaaaagtaatgttattaatgttaattttcttagtatatcaatattgttgaatattttaacattttttttatgatggtaaaaatgtaatcacgtataattgatgttttagcaagtttgttctagtataattattatataaatattttttttttaataattgatatttttattgaataggagtaaattttggctaatattaaatcttctaaaaaagattcgataaaatcaagaaaaaagaaaaaattaaacgcaagtaaaaaatccatgattaaaactcttattaaaaaagttaaaatcgcaatactatcgggcgataaattaaaatcagagttagcgtttagtaaaattcagccaattttagatagatattcagcaaaaggtttaattcacaaaaataaagcagcacgacataaatcgaatttaaaatgcaaaattaatgcattatagaatagttgtttttaataatattatgtattttaatctaatttgcttccatataactttttttatggaagcaatttgtagaattcatcttgtgagatcgtcgaaaaatcttttgacaccttcaaaaaatcttttagattttggactatttttttcacctttaaatccgttaaaactttctcctaatttatataaaagatctttttggagatcgtttaaatttacaggagtttctactataattcggcatagcaagtctccttgtctattattatttctaatagattttacacctcttcctcgaattcgaagtagttttcctgattgagtttcgcatggtatttttaattttacttttccatctaatgttggtacttcaatttcaccgccaagtgcggccatagaaaaacttattggaacttcgcaatataagttgttttcttcgcgttcaaaaataggatgttttttgacatttatttgaacatataaattaccagccattgctccattttcaccagcttcaccttcattgtttaagcgtattttatcatttgtatccactcctggaggaactttgactgataatgtttttgatatttctatgcgtccgtttccatgacaacgtcgacatggatctctaataaagttaccctctccgtgacattgtggacaagtttgttgcacggtgaaaaatccctttcgcatttgtatttgtccgttccctcgacatgtcgggcaaaattgaggtttagttcctgtttttgttccatatccgtaacatgtaggacatttttgcaaagttggaattttaatttcttttatagtcccgcgtacagcttcttctaaggttaaagtcatgtcatagcgtaaatctgagccttgtcgctctgatttttgttttcgagttcctccaaaaatatcaccaaacacatctccaaaaatgtcgctaaaatcagaattgctactaaaactatgagtaaaagtattattatttcctgttgagtttccttgttcaaatgcagaatgaccatattggtcatatgcagtacgtttttttggatctattaaaatttcgtaagcttcttttattgttttaaacttttcttcagaatttttgttacctggatttctatcaggatgatacttcatagcaagttttttgtatgctctttttatttctcgctcgtcagatgattgagtaactcctaaagttttatagtaatcttgttttgacattattttttcctgaccgtgcatgttatatcacgagcataatattaagatttatgctcgtgtgatatttttgtacatatctagttgcattttgttgtaatatttatattatgtttatgttctattattttttttgatcttttacttcttcaaattctgcatccactacattttcttcaggtttagacgatgatggactgtttgaattagaagattcggatgtttgttttggtttatttttttctataagttttgttgatatttttaacacttcttgaattttttcttcaattttagttttattttctccttttaaggcagtatctaatttatttaatgcttcatttatttctttttgatcgttaacgtttattgttttttctaagtcttttaattgctttttagtactatgagaaatttgatctccttgatttctaacttttactaattcttcaaatttttgatcagattcagagttttgttcagcatctaaaatcatttttttaatttcagtttcatttaatccagaagatgctttgatagtaattttttgttcttttccggtgtttttatctttcgcagaaacatgaagaattccatcagaatcaatatcaaatgttacttcaatttgtgccattcctcttggtgctggttgaattccatctaaattaaattgtcctaaagatttattatcgatagatctttttctttctccctgcaatacatgtatagttactgctgtttgattatcttctgcagtagaaaatatttgactgtgtttagttggtatagttgtatttttacttattaatgttgtcataacaccacccattgtttcaattcctagtgacaatggtgttacatctaataataaaacgtcttttacttctccggataatactcctccttgaactgctgctcctactgctactgcttcgtctgggttaacatcttttctaggttcttttttaaaaaattcagctacttttttttgaaccattggcattctggtttgcccacctactaatataacatcatcaatatcagatatagataattttgcatcttttaaagcaatttttaatggttctatagagcgtgttattaaatcttctactaatgactctaatttggatcgagtaactttaatatttaagtgtttaggcccggttgaatcagctgttatatagggtagatttacatctgtttgttgtgtagaagataattctatttttgctttttctgctgattcttttagtctttgcatggctaatgaatcatttcgtaaatcagtaccttgatcttttttaaaatcttctactaggtaatttattaatctattatcaaaatcttctccacctaagtgtgtatctccatttgtagctaaaacttcaaaagttttttccttatccacatcatctatttcaataatagagatatcgaaggttccccctcctaaatcgtatactgctatagttttgttaccttttcctttatctaaaccgtatgctaaagctgcagctgtgggctcattaataattctttttacttttaaaccagcgattcttcctgcatctttggttgcttgtctttgagcatcgttaaaatatgcaggtacagttattacagcttcttgtattgattctcctaagtaatcttctgcggtttttttcattttttttaatatttctgcagaaatttgaggtggtgctaattttttatttttaatattaatccatgcatctccattttctgattgaataattttatatggcataatttttatatcacgttgtacttcattatccgtaaattttcttccaatcaatcgtttaatagcaaaaagcgtattttttggatttgttatagattgtctttttgcaggttttcctattagaatttcattatcattagtatatgcaataattgacggagttgtccgatcaccttcagaattctctaatacacgtgctttgttaccatccattatagctatgcaagaatttgttgttcctaaatcaattccgataattttactcattaaagtctccattatttcttttttatatgtatattgtagataattattttgtgtttatgacaattaaaatataattttttctgaacaataaatagatggggtcttttttttaatcatcaaggttaaaataaaaataaacttgttcttgtttttataagtaaacataaacatgttagcatattcacataaatttattttgttttcattaggaaattatgattaattagtttaatatatttatattagaattaataaaatgatgttgtgtctattatgttgaaaagtagtgttattgcagctcagtattgggctttttttacatttttttttatcgctgttagtatttgcgtttttatgttgtctataagttggatattgggaggaaggtcttcgtctaggtataaaaatactccatttgaatctggaatagtacctactaatactaccaatatgtattgttctgtaaaattttatttagtagcaatatattttgttttatttgatgtggaagcgttgtatttgtatgcatggtcggtaagtattgtagagtgtggatggataggatttattgaggcattaatttttattttatttttattgtctggattaatatatttaatatcttctaagttgttagtttggaaatctaaaaataatattcatgttacttaaattcatagctaaatggacattctatatgaaatatactttaacacgtgttaacatttctgatgatgatcaaaattatcctcgcgaaaaaaaaattcaggtatcagatcctactaaaaaatatattcaaaaaaatgtttttatgggaaccctgagtaaagttttacataatttagtgaattggggtagaaaaaattcgctttggccgtataattttggtctttcgtgttgttatgtagaaatggttacttcatttacttctgttcatgatatttcaagatttggttctgaagtgttacgtgcgtctcctagacaggctgattttatggttattgctgggactccatttataaaaatggtacctataattcagcgtttatatgatcagatgttagaacctaaatgggtaatttctatgggatcatgtgctaattctggaggaatgtatgatatatattcagttgttcaaggtgtagacaaatttttaccagtagatgtttatattcctggttgtcctcctagaccagaagcatatatacatggattaatgttattacaaaaatctatatctaaagagagacgcccactttcttggattattggtgaacaaggaatttataaagctaattttaattcagaaaaaaaaaatttacgaaagatgcgtaatttagttaaatatagtcaggacaaaaattaattttttttgtaaaggataatagttgttttaaaatgttttgtacaaactagtagtttaattgatatttaaaaatatatttttaagaatgagattataagttatttatgaaaaaagaaattaaaagagatgatgttaatgttattgaaaaagattttggaaataataattctattattctaaaattgtttaaaaagtttggtgaagatagtttttttatacaaactactgtaacagatataatagttttatggattgatggttcactgttattagcattagctaagttcttattaacgataaataatccatataatatgttatttgatttatatggtattgatgagcgtatgcgtttatataagcataacttacctttatctcatttttcagtagtttaccattttatttcgattaatcgaaatagtgatattattttaaaaattgcattattagaagaaaaattatcattacctacattaacaaaactttatcccaatgctaattggtatgaacgagaaatttgggatatgtttggaatttcttttgaaaatcatccaaatttgataagaattctgatgccaaaaacatgggtaggtcatccgttaagaaaagatcatcctgctagagcaactgaatttgatccttacgtattaaataaatataaagaagatatagaaatggaggcactaaagtttaaacccgaagaatggggaatgaaaaaaaacaaacaaagtaaatatatgtttttaaatttaggccctaatcatccttctgctcatggcgcatttcgaattattcttcagttggatggagaagaaatagtcgattgtgttcctgatattggatatcatcatcgtggtgcagagaaaatgggtgagcgtcaaacttggcacaattatatcccatatacagatcgcgtagaatatttaggtggatgtattaatgagatgccttatgtattagcagtggaaagattagctggcattgaagtatctcagagaatagaagttattcgcataatgttatcagaattgtttcgcattaatagtcatttgttgtttatttctacatttattcaggatgttggagctatgactcctgtatttttagcatttactgatcgtcagaaaatttatgatttaattgaattaattactggatcgcgtatgcatccagcgtggtttagaataggtggtcttgctcatgatttaccgaagggatggaatgctttgttaaaagaatttttattgtggatgccaaaaagattattaaaatatatcaatgtagcattgaaaaatagtatcttaattagtcgttcaaaaggtattgctgagtataataaacatgatgcgttactatggggtgtaacaggtgcaggattacgtgctacaggtataaattttgatgttagaaaaaaaagaccatattctggatatcaaaattttgattttgaagttccaataggagctggaattagtgattgttattctagagttatgctaaaacttgaagaaatttggcaaagtctcgctattttaaaacaatgtttagaaaatatgccagaaggtccatttaaaatggatcatccgaatactactcctccacataaggtgcgcacattgcagcacattgaaactatgatttcgcattttttaaaagtttcttggggaccagtactttcttctaatgaaagttttaaaatggtagaagcaacaaaaggaatcaatagttattatttaattagcgatggtaatacaatgagttatagaactagaataaggacacctagttttccgcatttacaacaaataccatcagttattcgtggtaatttaatttcagacttaattgcttatttaggaagtattgattttgttatgtctgatgttgaccgttgaagtatacgaaatgtctaaaaaaattgatattaaatttaaattaactatacaagaaaaaatagaaatatttaatataataaaaaattatagaactgttcgttctagtttgatagaaatacttaaattcgttcaaaaaagttatggttggatttcaaatgaattgattactgaacttgcatgtatattaaaaatttcaaagtgtgatatagaggaaatagcgacgttttacagtcaaatatttaggcaacctataggtcgaaatataataaaatattgtgatagtgttgtatgttatgttaatggctgcgaaaaaatcagatgttcgttagaaaaaaatttaaatgtgaatgttggagaaactactaaagatttcaaatttacattattacctatatgttgtttgggaaattgtgacaaatctccaacgattatgattaatgatgatctttattctaatgtaactgagtattcagttattgtattattggaatcatatcaatgaaaaaactattatcgcgaacttcagaaacacatccattaacgtggcgtttaaatgcacaacaagatacggtttggattaaagaatataaacgtaaaaatggatatcgtgcttttgaaaaagtagttaatcatatgacctctgaggatgtgattgatttaataaaacaatcaggacttaagggacgtggaggtgcagggtttttaacaggtttaaagtggagtttaatgccacctttaaatgatgaatatggttatactagatatttgttatgtaatgcggatgaaatggaaccgggtacgtataaggatagatttttaatggaaaaggttcctcatcaattgttagaaggaatattaataagtgcatttgctttgagtgttactaaaagttatatctttttaagaggggaatatgttaatactgagcgtattctaaaacaatcaattattgaagctactaattatggttatttaggtaaaaatgtttgtggatctaatctaacctttgaaatttttatacatactggagcaggtcgttatatttgcggtgaagaaactgctttaattaattctttagaaggtcgtagagctaatcctagatttaaacctccatttcctgcttatgttggtctttggggaaagcctacatgtgttaataatgttgaaactttgtctaatgttccagcaatttttctaaatggtgttaagtggtataaaggtttgtctaaaagtcttgatactggtacaaagatgatgggtttttcaggatcagtaaaatttcctggaatttgggaattaccttttggaataacagcgcgcgaaatatttgaaaggtatgctggaggtatgaaaaataataaaaagctaaaagtgtggcaacctggaggtgcaagtacaagttttttgattgataaacatttagatgtacctatggattttgttaatattaaaaaagttggtagcagattgggaactgcattagctatggctgtagatgattctgtaagtatagtatctttagtacgaaacatagaagaatttttttctagagaatcatgtggattttgcacgccatgtagggatggtttaccatggattgttaaaattttaaaagttttagaacaaaaaataggagttcctgaagatattgaaatattagaacaattgtgtgagcaattaggtcctggacgtactttttgcgcacacgctccgggagcaatagagcccttaaagagtgctttaaaatattttagattagaattcgaattgtgtgtcaattccaattctacaataaaatgtaaatatattcatagttctatatcagaatattagtttgaaattttggtatataatttttttgcaaaatttagttaaaattgttttgttttgtattacgaatgtcaaaatattaatttgatcttgaacaatatatattaataatatggaagtagaaattttttatgactataatttttgtagataatgaagaatataatgtagataaatcagataatttgttacaagcttgtttatcatcgggaattaatataccttatttttgttggcatcctgtattaggcagtataggttcatgtcggcagtgtgctgtaacgatatacaaggatcttgaagataaggttggacaattagtaatgtcatgtatgacctctgttcttgatggaatgattgtgtcaacttctgataaaatatctagaaattttcgaaaaggtatcattgaattattaatgttaaatcatcctcatgattgtccaatttgtgaagaaggaggaagttgtcatcttcaggatatgactgtgatggcaggacatactgttcgtcgttatcgttttactaaaagaacgcacaaaaatcaatatttaggacatttcattactcatgaaatgaatcgatgtatttcatgttatagatgtgttaggtattataaagattactcaggtggtactgatttaggtgtgtttggaattagtaataacgtttattttggtcgttacaatgatggttgtttagaaagtgaattttccggaaatttagtagaagtatgtccaactggggtttttacagacaaaacatattctaaaaaatatagtagaaaatgggatatgcaatatgcaccaagtatttgtcagcattgttgtgttggatgtaatattagtgtaggagaaaaatatggaaagatcagtcgaatagaaaatagataccataacgctattaatcattattttttatgtgacttgggtagatttagctatgactattctaatgtagatgagcgtttaacgtattcaatatatcgttctcaaaataaaacaaaaataattaatgatgtaaataaaactattgataaacttgcaatgaaatttaaaaaatcttctaaaattattggtataggatcttgtcgtgctagtgtagaaagcaatttttctttacaaaaattagtaggttcggaaaatttttatttaggtatatcacaaaaagaatatgattgtcttatgttaatcaaggatattttaaaagataatcagattcatgtcccaacgttaagagaaatagaaaaatctgacgttatttttttgttaggtgaagatgttacgaagacgtcgccattaattgctttatctattagacaatctataaagggtcaagttaagacacaagatgtttctaaaaatattcctatatggcatgctgatgcggtaaaaaatagttttagaaataataaaaacaaattatttattactaatttaatgaattcatcattagatgatatagctgatgaaagttattatgcttctacatttgatcaagtattgttaggcgcagaagtatataaatgtattagtaataattgtatttctaatgttactttattaaaacaagatttattaagttgtgctaaaagaatagcaactgcattaacattatctaaatgtcctctaattatttctggttctcattcttataatcttgatttaataaaagtatcttttaatatagctaaatcattaaaggttattggtaaaaatgtaggattaattttattatcttctaacgttaattctataggtgtaagtttattagaaggaatttctatagaaaaagttattaacaaagttttattgaaacaaattgataaaataatagttttagaaaatgatttatatagatatttacctgaatctatagtagatactttatttaaatcatctagttgtactgttgttatagatcatttaaacactcgtacattaaaacaggctgatatagctattccaacatgtaatagttttgagagttctggtacagtagttaattatgaagggcgtgcgcaacgtttttttaaaacatatcatccaaattctagtgaaaataaaaaatctatattagaaagttggaaatggcttcatcttttatattgcaaattacataaaataagtgttttttggcattcgttagatgatgtcattgaagaaatttcattaaaaatttttagttttagtaaattaaaagatgtagctcctaattcttcatttaaaatttttggacaaaaattggctcggtctcatcatcgtgctagtggtagaactgcattgtattctaatataaatatacatgaacctagaccaccacaagataatgatactatgttttctttttctatggaaggatgtcagaatgttcaaaattatttgccatatgttccattttcttggtttccaggttggaattctgttcaatcgtggaatacatataaaaaaataaataatgaaaattacggaaaacatttgtttcaagatacaacaaaatttgtattaacatattataaattgaattgtaagaatgttaataaaatagaagatttatatttaattgttccttgttattttttgttttgtaataatgaattagcacaatattctccagttattcaggagaatgtattaaaaaatgcttatggaataataaatacagaagatgcaaaagtattgttgatagaatcaggttctaagattgaatttagttatttaaataaaaattttagtataaaagtacaattgtctaaagaatttaaaaaaggacaattgggtttacctttaggtatggctgattttccattttttttagctgaaaaacaagtaaaagtatttcggaagataagtatatgatttttttaccaataagttcaattgaaacaaaaacatacatatttcaatcaatagttattttagtatgtgtgttaattacagcttctattatgagtgtagtggaacgtagagttttaggcttgttacaaaatcgttatggcccaaatagagtaggttggcaaggtacattacaagtagtagctgatatgataaagcttttttttaaagaagattggataccaacgtttagtaaaaaaataacatttttgattgcgccaattttagcttttatatcattgttattagttataactattatacctttgagtcctagtatagtaattgttaatttagatattggagttttatttttcttaatgatggcgtcgctatctgtttattctgtattgcttgcagggtggtctagtaataataaatatgctttattaggatctattcgagctactgctcaaacattatcatatgaagtgtttttaggattgtcttgtatgggtgttgttgctcgtgctaaatcttttaatatgattgatattgttgatagtcaaataggtttatggaatattattcctcaattttttggttttttagcattttttatagctgggttggcgttatgtcatcgtcatccttttgatcaacctgaatctgagcaagaattagcagatggttatcatattgaatactcaagtataaaatttggtttattttttattggtgaatatatttctataattgtagtttctagtttaatttctactatgttttttggaggttggttaggtcctttatttccttcatatttttggtttatattgaaaacattgtgttttatgatgatttttattttaattcgtgcatctttacctagacctagatatgacaaaatgatgttgtttggatggaaagtgtgttttccattaacattaataaatttgatttttactgcattgattatgttatattagttattttttagagaatataattatgattttatttaaattctttcttgcttgttttagtcaaattaagagtgtttggttgacttttattaatattttttctaaacgtgaaacacgaatgtatccagaagaatctttatctctttcatctagatatcgaggacgaattatattatctagaaattcatttggtaaagaacgttgtgttgcgtgtggattgtgttcggtagtatgcccagttagttgtatttctttaaagaaatctacgttaaaaaataataagtggtatccaaaattttttagaattaatttgtctcggtgtatattttgtggcttatgtgaagaagcatgtccaacattagctattcaattaatttcagatgttgaattatcagaatataaaagacaagatttagtgtatgaaaaagatgacttgttaatttcaggacaaggaaaatatttagattatgatttttataaattttcgggtgtagaagtaggaacaaagaacaaaggagaattagattttgaatctcatcctattgatgtaaagacattattaccataaggaaaatattgtggaattttttttttatagttctagtttagctacaatagtttttaccgtttgttctatatttagtagaaatttgatgtattcattattatatttgatactttcatttgtatttacatcttgtgtatttttttctttaggtgcaacttttgctgctgcattagaagtaattatttatgcaggagcaatcatggtattgtttgttttttttattatgatgtttaattttaaaaaatctactttatatgcagaaaaaatatttgataaaaataattattattatataaattttttgtttttgttgtgtattttaatttttccattttttttcatcttatcatatttatataaagaaaaaatattttatatggtagttagtactaaactggtagcaataaagttatttagtgattatatactagtcattgaattatcttctatagttttgttaagtgctttgataattgtttcgcatattggaaaaattaggcgttgattaaccagtagtttaactataatagttgggattgtagaataatttggaaataattatatgatacctttgtctcatggattaattttagctttttttttattttcattaggttttgtgtctttagtgatgcataagaatatactgtttatgttgattagtttagaaattatgattaattcagctgcgttagcattggtagtagttgggaattattggaatcaagtagatggtcaaattatgtatattttaattttgactttgggggcatctgaatcgtcgataggattagcgctactaattcagtgttataggcattttaaaacattaaatattgataaattaagtgagatgaatggatgaattttgtttatttggtagttttatgtccattagttagtttttgtttattactatttttcattgattatttaccgaaaatgttagttaaaaaaataggtatcgtatctatttttatatctatgattataacgttttatagcttgtttgattttttaaattgtggtaaacagtgtgtattttatataccattatgggtatggatttctatagattatttaaaaattgattttaattttatgctagatggattatctataaccatgttaacaatgacaacaagtataggatttttaatacatttgttttctagttggtatataaagttacaagacgaatatactcgatttttctcttatatgaatttatttatagctagtatggttttgttgcttttagcagacaatttacttgttatgtatattggatgggaaggagtaggattgtgttcgtatttgttagttggattttattattcgaaaattaattctggttatgctgcgattaaaggttttataattacaagaattggagatatttttttaatattagctattttttttatttataaaaattttggaacattaaattttagggagttaaaattaatttttgagactacaaatgtagttgaaaattttaaatttttaaattatgtttcgttgtttttattgattgcagctatagcaaaatcagcacaggtaccgttacaaacttggttgatagatgctatggcaggtccaactcccgcgtctgcattaattcattcgtctacaatggttactgctggggtatatttaattgctaggatgaattttttattttcgttgtcgccaataatattgtacattttgggtataataagttgtttaactatcattatgtcttgtttatctgcgttggttcaaaaaaatattaaatgtattttggcatattctactatgggacaagtaggatatatgtttcttgcattagctatgaaggaatggacgttagcaattaatcatttagttactcacgctatttttaaaacgttactttttctttctgcaggagcagtgattattttgttaaataatgaaaagaatatttttaatatgggtggattgagaaaaaaatttcctatgttatatttttcttttttaattggaggagcttcattagcttcatttccaattttaacgtcaggattttatagtaaaggtaatattttgttttcagctttagaaaataattattatttgtttttagtacttgggttgttaggttctgtattaacatccatttatacttttagaatgatttttttagttttttgtggagcacaaaaatatcgtgcgcattatgtcttcttttctagaactttagctaatacccttcctttgttaatattaatattattatcaactgttatttttgtattaattcatttgccgttatcctcggttttttctaagacgacaccatcgtttttaattaataataataaattattatttgaaataggatgtagtgtattatctttgttgggtatgtttatatcttactatttatttttagtcaaccgcatgttagttgatttgttattaaatactaaattaggaaattttatatataatttttggtatgattcttggggttttaattctttatataatattttatgtgttaatccgtatttatatgttgccaagcggttaaaacatgatcctattaatatttttatgtcaattcctattaccttttgtttttttgttagcaaaaatttaaaatatatacacaatgggtatctacgagtttatgttttttcgataatgtttggattatttttatttatattaatggctattagattgtataaataatatttttgtgttttatagttagttttgaaagtaaggggatattttatttttttaaaataatttaaaagtatcataaaattttttattaaacaaaagggatatatttaagtatgttacttccgatgttagtttcaattcccttttttggagggtttttgtgtttattattcaatcaaaaaaatgcaaagatttcttattatttagccttgacatctatggcacttgtatttattttgtcattaattttgctgtttaatactattaatgtcattgtttctagtatttcaaattcaagttggagctttgaatatattgttccttggattgaaaagtttggtatttcttttcatttagctgttgatagattgtctattttaatgctgaatttgactagtattttgggattagtatctgtgttttgttcttggaaaaaagttcaaaaaaatattggattgttttattttggtttgttgtggactctaggctcaattataggtatatttatttcagttgatttatttttatttttttgtttttgggagttaagcgttttacctacatattttttaatgatcatgtggggatataaagataatgataggaagttttattataataatattttttctgctaataaattttttatttattcgcagatttctggtttagtgttactactttcaacactagtattagtatatacacattatatttatgatcatattttaacatttgattatgatgttttaaaacatacttcaatgaatattgtattagaaagttgtattatgcttggattttttttagcttttgcaataaaaatacctatagttccatttcatagttggttgcctgattttcattgttattctccggttataggagttgttgatatatctggaattttattaaaaactagcatatatgctttaatgcgttttaatattcctttatttccgcattctactgaaattttttcatctataattatgttttttggaattataaccatattttatggtgctattgtatctttatttcaaaataatattaaacgttttattgcatatgtttctatatctcatatgggttttatacttattgcgatttatagtattaatcaagtagcgtatcagggtgcaataatacaacttatatcatacagtttatctaccgctgcattatttttgttatcaggacatgtatttaaaagtattagtacctttgatatagataaaatgggaggtttgtggtcaaagttaagatggataccaggtttcttattaattttttcaataattaatttaggtgttccaggaacaggaaattttgttggagaatttatgatttttatgggttgttttaactctcatttaatgatagttattttatctattttctctttaatattattagctttgtgttctcttatgtttgttcaaaagatatgttttggtcctattaataataggtatgattttttatgtgatttaaatgtaatgacgatctgtgattttttaatatttgtttttttattggttttaatattaataattggattatatccaaacattattatagacgtatcatattctccattatgtagtattcgtaatattttttcaaattttatttaacttacaaggttataattaataatgattattactggacaacaattagttgcactatctccattgttaattttgatgtcaattgcaatagttgtaatgttatttattgcatataatagaaatcgttatattgtatttttactgactagttttggttttttaagtgtttttatctctctttttatagttaaaaaaatagttccaatacatgcgactacattatttcatatagataaatattcattgctatatattggaatagttattatttctagttttttagcatgtattttttcacattattgttcattaacgaattatttatataattttgaagagttttatttgttacttttgttttgcactataggttgtgtgtcgataattatttctaataacttatgtacgttttttataggttctgaattaatttcgttgtcatctattggtcttatttcatatactttttttgagaaaaaagcactagaggcatctataaaatatatggtgttatctggaattatgtcaacgcttttattatttggaattgcattgatatattctgtttcaggaagcttggaattttctagtataatttatgaattgactatgattacaaaatcatttcataatgctattattttgttttttggtgttagtttatttattattgcatgttcttttaaactgtctttgtttccatttcatatatggacgcctgatgtatatcaaggtatgtcatctgaagcattaatgattttttctacttcagttaaaatagctatatttagtgttttgtttaagatatttattgtgttgtcatattttcatatagaagaggtattttattatttagtaagtattatttcatgtttatcaatgatttttggtaatattatggcaataaatcaaactagtattaaaaggttaatgggatattcatctatttctcaattgggatatttatttattgtattagtaatatccagaaatatgcaattttctttagaagtaacaggtatatatttaattaattatgcattatctaatattggaatgtttggaataatgtctgtattgtctagtttatataaaaattttaacgttgattctatattttcttatcgaagtttattttggagtagtcctattctttctggtgttatgactgttgtgatgttgtcattatcaggtataccaatgacagttggatttttagggaaattttatttaatgtctttagttgtgaaagagcatatgtggttattcatttgtttatttataattagtactataataggtttttgcgcttatttaaaaataatatcgtgtttatttgtagctccttctgatagttattgtcataaaaatataattatttcttctcaaaatattaataataagtttttaataggattattaacgacgatatcgatatttgtgttatttcttggaatttttcctcaaattaccatacatttagttaagtatttttggattcaatggtaattaatacgtaattagtaattattaataatgtttttagtatgtatattttgagatattagtagttttaattatataggattaagatgcataatggagaatactataggtacacccacattatggtgtagttttggtgtatttttaataattatcataattattgaaatgagtatacaaaagatttttgtatataaagaaagtgctttcaagatagcactttactcatcgtgtatatcgatgttgacagcaatcttatttgatgtattaatttggatatatataaaatttactgtgaatagttatttagcaaatattaattttttgacgtttatatcaggatatcttttagaacaaagtttatctatggacaatgtagctatgtggttttttttatttcagttgttttctatttctatggttcatcaaagagttattttgttttatggaacatttttagctttagtgtttcgtagtagtataattttttttggtgtatggttattgtcaaaatggtcctttttgttttatgtattaagtataattttattatttactggaataataacaatattatcgaatggtgttaataagaaaacagatgttcaaaatacgtttattatgagttggatatataagaaatttagaataactaagaatttttccaaaaataatttttttactaaagagaatggagtcatagttgctacaccattgtttttagtactaatattaattgagttaaatgatataatattttcaatagatagtattccagctatttttttaattactaaggatccatttattattataacatctagttttttttctataattggtttacgttctatttatgtaatattagctaatagtattcaaaaattttatattataaaatatggaattacgttgatactaatttttattagtataaaaatattattaaaagaatttgtagatatacccattatgttatctagtttctttattgtatgtattttagttgcatgctttataatagaaaaatttttttttcaagttaagagtaaaaattgattatatattagtatattaatttccatatataatgtattttatcttaaaatataatatatatttataaagaatttatatagtaatgattaataaaaaattagcgagatcattttcattatatgaatggttgtattatttagatcattttatgttagataatattgatccaactttaaatcgagtgttttatgttgcaaagaaattgggagtgttaaaatctaaagcttttgtttttatagtaggaggtacaaatggaaagggaagtacgtgtcatgttttagaaaatttgttattgaattcaggttatcgtgttgggctttatacttctccccatttaatgcgatatactgagcgcgttcgtattaatggatttgaattagaacatttatatcatatatctgcatttaatgatgttaagtattttcaaaatgatgttttattaacgcgatttgagtttattactttatctgcgttaattttatttaaaagttataatttagatataataattcttgaagttggtttgggtggtagattagatgctactaatattttaagtgctgacgtttctgttattactaatatagatatagatcattctaaaattttaggagttaatcgttcatctattagtgttgagaaatcgggaatatttagaaaaaataagattgctattgttgcagataataattttcctaaggttgctcaatatcttgctaaaaaaaaaaaagtgcgattacgtattgttaatattgactggatttataaaaaaattgaattcgaatggtctttttgcagtagtaaaataacttggttgcatttacccttacctagaaatgtgtcattagatagcgttgctacagcattgtctgctgtttccgaatctggtattaagatcaatcaaaaagtttttagaagttgtatttctgaaataactttatgtggtcgttttgaaactatatcttataacccaattattattttagatgtagctcacaatcctcattctgctagatatttatttaaaaaaatgtctagttttaaaaaaaatggaaatatttttgctgtagttggaattttaaaagaaaaaaatattaaagatattgttagtccattaattccaattgtagattattggtattgtattacattattaacacatcgtagtgccacttcgtcagaaataataaaatatttacctaatcataattctcaaatttctaaaaatatgacagtagctttagaaaaaatttttgataaagttacaaataatgatatagttttgatatttggatcgtttatcacagtatgtgaggctaataagtttttagcaaacaaagttaaaaattttaaattactatgaaacatttattataaatacatattacttattagaattgtttatgaatgtcattgattgtatttcaataatagttattattatttcagctgtaataagtttttttcgaggatttttgcaagaattatcgtctatatttatatggatcgtaggtgtatgtgtcttttttagatattatagttttttttctatattttctacatatgttcgtaacatttttttaaaaaatattatttcttatatagtgttttttgtattttttttgttttttaagagtatatttgattattgtattattatttttattgaaaaatgtggaatatctttaattaataaaatatttggaatgttttttggtattatccgaggtgtattatttttgtgcatagttttatttttcttagaattattaacaaattttgcttataataaatattttaaaaattcattttttgtaccttattttaattgttttattaaagttgttattaaatatctatttaaaaaatatatattatttaaaagttaaattgtatggttgtgagtttatatttttttaaatgtgattattactcttatataagatgcgaatgtttttatattatagtgattaagaaatttttgagtacaataattttaataaatgtgatttattttattgtactcatgtttaaaaagatgtatgtgtattgaattaatatttttttatattaatgttcaaacatagcagaaattgattcttcattactgattcttcgaatagcttctgctagcatactagacaatgttagtgttcttacgtttggtagctcttgtattattttagataatggaattgtatcgcatactactacttcgtcaatatttgaattttgcaaattttttacagcatttcctgaaaaaatcgggtgtgtagcgtaagcaaaaacgcgtcttgcaccccttttttttagtgcttcagctgcttgacataaagttcctccagtgtcaatcatatcatctactaatatacaatctcggttaaaaacttctccaataacatgcattacttgagaaaaattaatgtgtggtctgcgtttgtctatgatcgccatatctgtatcatgaagcagttttgcgattgcacgtgctcgaattacgcctccaatatctggagatactactattggattttttaggtctatttttagcatatcttcaaataagattaagcttccaaaaacattgtcgacaggtacgtcaaaaaaaccttgtatttgttccgcatgtaaatctactgttagtactcgatcaatcccaacacttgaaaaaaaatcagcaactaccttagctgtaattggtactcgagaagaacgtactctgcgatcttgtcgagcatatccaaaataaggtataacagctgttattcttcctgcagaagcacgccttaaagcgtctaccataactactaattccattaaattatcgtttgttggaaaacatgttgattgaataataaagacgtcacttccacgtacattttcatttatttgaacattaatttccccgtcgctaaattttccaacagaagcatttcctaaattaacatatagcttattagcaatagattcagctaattttggtacagagtttccagaaaacaatttcatatcagacacgagataaacctcaaaaattcttaaaatacattaattaatagtgtagtcaatattatcaagtttatattatatagataaaatattattataattttttgtgtaatataaaaacattgatgtcgtttgttatgaattcgaaaatattaaatgctaatatagacaatattttatgcgcatgtgatttgtttattgtcaaattcaggaaatatgtaagattttgcaccagtaatgcgtgaaggagtatattgagataaccaagtaagtaggttattaataaatttaaattttttaattaaatttttacaatcattatgaaataggcgtttcagtaatgattgaatgcatcaaaattggagaattttgtgttaacaaaggatcagaaaaaattttttagtagatattccaatttttggataggaaattaagtactattttgattagtattataaggataaagaatgttttcgattccttttgcaatagaagtacgtcccataataaaaattagaacaactgcacctagttttttactaaaataagctatttttttaatctaaattttgttttccataattggtttagagtaatttatgttgttttagaattagataattttcttcctaaactgccttttattggtatttttaaataaatatttttttctaattgtagtgagttatttttaaaagaatgtattttgtgttttaataatttagctttttgaacaattatgttatttgaattagatatgcagtttacattttttgataaatttattttactactagaattcgtagatatatagataagatattcgtaatttagtaactaaaatagagtttgtatattatgatgtctatgtctattaggatgaattcttgagatatataggaataagttaattttagctggagattttcaagtatttattatgatatgttttaattattaatattttatttttattaagttttgttaatttttttcaatagtataaggattgttattttttagtacaaatgttataaaaattatttgttatgaaattttaaaaaatttaaaaacatattgaaatttttagtatgtatgtaaaaatatttgtaagttaggaaatattataatatttaattatagttaaaatttttaaatgttaataatgtaatttaataagtaattagaatttagttttatgtaataaaaccattagttaagacaaaatagatgtaatataaatcaagtttttagaatcatgaaattacaacatgtttagacacatacgctatgttttaaaagtataagaaagatagattgattatattgttttttaattatgcgaatagaatcttcttcttagatattttttttatttaattatgtttttttaagttttattttcatgcatttttataatttctgttatataaagtttaaaagttgtggtgttgttttagttgttaggatatgttttttgtgtatatattttaaaaagtatatataataatgtttgtgtagtgtacatattatatattatagttatttggttgtgttttttgtttatatataaaattaaaaagattagttatatgtaatagttatttttgtttaatcagatttaaataagttaagtagtatttattaatcgcaattaataatatattaaattgtatcataatataaaattttttgttcatgtgattaatatatttataataggtaggatatgtaattttcgtgttttattgaattagcgttaaaaaggtatattaaaacttatgaaaagttctatgatgaaaaaattagaatctttgcatagaagatatgaagaaatagaaagtatgttatcagatcgtacagttatttcaaatcaagaaaaatttcgtgaattgtctcaagaatatcttaaattatctgatattaattattgttttgttcagtggaaaaattgtaatcatgatgtaattgagacaaaattactattgttagatagtgaattacatgatgtagcagaacaagaattacagatgttatctaaaaaaatgaaaaagatagaaacagaaatacaagttttgttattaccgtgtgatcctaatgatcaacaaaattgttttctggaaataagatctgcatcgggtggtgatgaagcagctatattttcgggggatttatttcgtatgtatattaaatattctgagtttcaaaattggaaaactaatataattcatatgactcatagtttaaagggaggatataaagatattattgttaagataacaggtaagggttcgtatggaaagttaaaatttgaatctggaggacaccgtgttcaaagagtccctaaaacagaatctcaagggcgtgttcatacgtctacttgcatagtagctgtaatacctgtagttccaaaaaaggaaatagaaaaagttaatattaatgatttaaaaattgatacttttcgttcttctggtgctggaggacaacatgttaatacaacagattctgctgttagaataactcatattccttctggacaggttgtagagtgtcaagacgaaagatcacaacataaaaataaggctaaagcattgtcagttttggtttctagaattaaggcagctgaattatataatcaacgtaaaaaaaacgctattcaacgacgtgatctattaggtactggtatgagatcagataggaatagaacatataattttgctcaaaatagagtaacggatcacagaattaatttagtggtatactgtttagatgaagtattagatggaaaattagatgttttaatagaacctattattcaagagcataatgcagatgtattatcaaatttatctaatattgaatttttatgaaaattaaaaattggttaaaatatgcatctttaaaattaaaaaaaactagttcaagccctaatttagatgcagaaatattgttaagttatgtattaaaaaagtgtagaacttggattattagcaatgattttattaaattaacttacgataatttaatcgatttaaatgttttattgcaacgaagaatgaatagtgaacctatttcgtatttaattcatgtaaaggagttttggtctttgccgtttttagtgtcgaatagtactctaatacctagaccagacacagaaattttagttgagaaagcattgatttatttaaaaaacttgagtaatgctaaagtattagacttaggtactggttgtggatctatagctttagcattagccagtgagagattagattgtaaaattattggaatagattgtgttaaagaatctattagtatagctagtaaaaatgctaaaatacttaaattaaagaatgttagttttctacatagtatttggttttctaaagtagataatatgtttgatatgattgtcagtaatcctccatatttaagttttagtgaaatgaaaaatgtggataaagaagtattatttgagccttttattgcattgttttcatctgaaaatgggttaggtgcgattcgtcatatcataaaatattctaagaaatatttatattctaaagcatggttattagttgagcatggttggaagcaaaaagacaaagttcaaagttttttttataaatatagttttataaatattaatacatatcgagattattgtgatagtgatcgtgttacagtaggacaaaaacaataacagtaataagtagtgtgtaagttttaatatttattattaagttatttttagtaatatatatttttatataacattttatatgtatagcgtatattaataagatattatatataattatgtaattttaagatttactatattttagtaggttaatattaaaattttggaaatattatgacgtactttttaaattctgatttttctaaattaccattgtgtgaatctattattgaagtatcacgagctatacgtcaagattttccttcaaaaagagtcatagaagatttaaagcataaagtggaagtagctagaaattatgttgtatctgaaaatcttccatttttaaaattaagaaagttaataaaattattttataaaaattggaagtttgaatgtgctagcggaatttataagttatctgacgttttatggctggatcatgttttaaagactcacaagggtactgctgtttcgttgggtattataattttgcatatcgctcagcagttaaatcttcctcttatgccagtaatttttccaacgcaattaattttgcgtgctgacaatggcaatgggaatatgtggttaattaatccttttaatggtgatacattaaataaacatgtactcaaggtttggttaaaaggtaatattagtcctacagctgaattatataataattatctaaataaagtgcagtattttgaagttgttagaaaaatgttagacatcttaaaatctgctttaatggaagaaaggaatttggaattagcgttaaatgtaagtaatgttttattaaaaattgatccaaaaaatccttatgaaattcgtgatcgcggattaatttattcacaattagaatgtgatcatgttgcattaactgatttaatctattttgtagagcattgtcctgatgacccaattagcgaaatattaaaaattcaaattcattctatggaaaaaaaagtaattactttgcattaatcatgtgtattttttagacgttagttatatttagtaatattttaaaattaaattttttaaaatatttaagcataatatttttaattatatttatttaaaaagagtaaatgtaaattgtattatagttaatttgagaaaattaattaatgttgtcgataaataatatagttatatattaattaatagttttatactaaattttagtaatattatattattttattttgtggttttaattattgtatttttattttaataattggtaattttatataatgttttgtttttattgtgtttaataaaaattaaatatatttctataaatttatgtattttattattacatttttttataaattttttaaagttatattttttgacgtgtctgattttaaaaaaaaatatgttagtgttttattacagtgatttaatgttttaaaaaatataatataggtgtaaaatgagattatttttatcgtacatattttaaattatatttaactttcataggaaattatgtttaataaattggttttaatattgaactgtggcagttcctcacttaagttttcagtagttagttcagataactatacaacgaaattgagtggtatcgttgagtttttaaatttatctcaaataagatttttttggaaaattaaaaaaaaagaatatgttcgcgttataaataaaagtaaatcatatgattatgctttgaattatattttaacaaaaattctaaaagaagaatcaaaaatttttaataatattgcatgtgtaggtcatcgtgttgtacatggtggggtaaatcttaataaatctgttcttattacacaagagataattaaattaattaccgatgcatgtagttttgcaccattacataatcctataaatttgttaggaattaaagcatctcatgctgtacttccgcatttaaaagaaaaaaatgtagcagtttttgacacttcttttcacagttctattccaaaatttgcttatttatatgctattccgtataagttttataaaaagtttggtattagaaaatatggagcacacggtattagttgtcagtattctgtttgtagatcttctgaacttttacaaattgaattaacttctttaaacataattatttgtcatttaggtggtggtgcatcagtgtctgttgttaaaaacggtgtatgcgttgatacttcaatgggcttgacaccattagaagggttaattatgggcactagaagtggagatattgatccttcagttattttttttatgaataaacaattaaatttaagtatctcaacaataaataatattttgattaataaatctggtttattaggactaagtggagttagtagtgattttcgtaatttagaaagtgaatataattcgaatattagaataaaattagctatagatatgttttgttatcgtttgtcaaaatatattagtggatatatgtctgttgtaaaaggaaaattgcatggaattgtttttactggaggtattggtgaaaattcttctttagttcgttctattgttatttctaagttagcttttttgaattttaaattaaactctgatattaatatgttgatgaaatctggtaaagaaggatttattaatattaaaaatacttttcctatattagttattcctgctaatgaagaattaattatagcaaaagaatctttttctgaaattaattgatattacaaaaactaatttaaagtttattgtatttttttgaggtgtaataaataatgacacgaacaataatgctagttccaatagggaaaaatattggactaactactattagcttaagtgtaatttcagctatgaagcgttgtaagtttaatgtcaaatttttaaaatctgctattgagtattctaatactaattataatattgatgatacttctttaattttaaaagatacgcagtctttgtcttacattaatcctttaattgttgatttcattaatcaattttctttaaaacaaattaagcaacgaattgtagattatattttatcgaaagtatatgcaaaaaaagaaaaatatgacatttttttaatagaaggttttgatactaaatctcatacttatgtattatctaatgacattaattattatatttctaagagtataaatgtagaaatagtttttgtttgtgctgtagatagatctagtcaattagatattaacaatattgtttatattataaataatgtttttaaaaaaaataaaaatataaatatacgaggtgtgattataaatgaattatgtcaaaaagtacgcaatgattatggaaatgttaatttgttcgatatgtttaaaagttcagttaaaaaaataaattttggtgatgtcaaatatgattttttatttcaaaaaaatggaattgaagttttaggttgtgttccatggattcataaattaatggaaccatcagtaaaaattttgtgtgataaatatttgggagctaatataatttatgatcgatgcatgaattctcagtatatcaaaacttttattatttatgatacgaacgaagatataaaaaatgcaaaaaaatttcatcgttctttgttaattattcctgctatatctaatgataaaataaaagaaatatgtgttcaaataaacaaaaataaaattttgattagtgctattttattaacaaattttttaaatgttcatgataagtgtacagattttattgatcaacttaaaatagctaattgtactatttgttctacacccaacgatgtttttacggtagtgtcgttattacataaatttaattttaaattagataacaaaaattatcagctaaacataattgaaaatgatatgtccagacatattaatttggattggattagatcattgaaacattcatatcaatataatagtatatgtttgccttcattgtttatatataatttaaagcatttagcgaaaaaatttatgaaaaatatccttcttccagaaggatgtgaacttagaataataaaagcggcttctatttgttcgaagaatgatatagcgtattgtacattattaggcaatcctaaaaaaattaaaaacatagctgagtctaataatattgttttaaattctaatatagagattatagatccaaaattaattagaaaaaattatgttgagcgtttatgtcatcttcgcagacatcatggaataactttagctcatgctaatgaattagttaaagataattctattttgtctacgttaatattagaatctaaaaaagtagatggcttagtttctggatctattggtacgacttctagtattattcttcctgcattacaattaattaaaacgtctccgggttcttctttaatatcttctgtattttttatgttattgtcagattatgtaacactatatgctgattgtgctgtaaacattaatcctgatgctacacaattagcagaaattgcaattcaatcttcaaatactgcacgattgtttggaatatttcctaaagttgcgatgttatcttatgcaactggttgttctggttttggagatactgtagataaagttaaagaggctacaagaattgttcaagaacgttctccaaatttaattgttgatggaccaattcaatatgatgcagcaatcaatcgaagcgtagcaaaattaaaatgtccacattctttggtagcaggaaatgcaactgtgtttatttttcctgacttaaattctggaaatataacttataaagctgttcaacgttcagctaatattttgtcaataggacctattcttcagggaattaatcaacctgttaatgatttatcgagaggatcttcagttcaagacatagtatatactattgcagtcacagtattacagtctagtttatctcactaaaaatataacaatttaaaaaatggtagtatttgtttaaataaatatagcataaacttgttaataacatatcaattttaatatttttatgttttaaattttaattagaatgctcccactaattgtacagcagcatggaaaaatgtcttttggcttacaagatgctaatggaaatatgtttttgtaataaacatgaccttttaatagtttaattctacatgacccgcaataaccttgtttacattgagagtctaagataatatcatttttttctaatatagatattaaagtaatgttttgtggtttatagtaaataactttattattatttaatataatgatttttgaatttatcatttataatttaaatttttcaaaatcggaatcattaatttctgagttaatttgtccaattaaatatgaacttacagatatttcttgaggagcgacttggacgttgtctgatatcaaccatgaattgatccatggaatagggttagataaaattttaaaaggtgatggtaaacctattgctttcatgcgaatattggtaatatattcgatatattgtgacaaaatttcttgattcaaacctaacattgatccattttgaaataaatattttgcccatattttttcttgatcggatactcgaataaataagtgataacattcttcataacattcttttgagatgtctgacattccttcattatttttatcgttgtgtaagatatttaaaatatgttgagtgcttgttaaatgtaatgcttcatctcgtgcaattaaacgaattatttttgcatttccttccattttttctctttctgcaaatgcaaaagaacaagcaaaactcacgtaaaatctaattgcttctaatgcattaacgctaattaaacagagatataatttctttttgagctcgtgaaggtcgatttttatttttttaccgttaatggtatgttttccttctccaaacaaatgccaataactagttaattctattagatcatcgtaatattttgcaatgtctttggctcgatttgctatatttttattgtcaataatgtcatcaaagatcaaagatggagtatttataatgtttcgaataatatgggtatatgatctagaatgaatggtttctgaaaatgaccatgtttctatccatgtttctaattctggtaaagaaacaattggtaatagtgcaatgtttggactccttccttgaatagaatctaacaatgtttgatattttaaattactaacaaaaatatgtttttcatgttgcggaaggttttgaaaatctatatagtctcgtgataaatctacttcttctggtctccaaaaaaaagatagttgtttttcaattaacttttcaaaaatttcatatttttgttggtcatatcttgaaatattaacagattgtccaaaaaacattggttcatataattgattgtttttattttttgaaaaagtggtataagtcattatatatttccttagtttttatgatgtaaaagttatgtattttagtaatgtttcaaaaaagaatttatattttgcatgctccatgattacaattttcgtttttagaaaattgtatgtcttctgtttgatgatctgaagcaccatcacgagtattttgatagtataatgtttttaagcctaacttataagctgttagtaaatctaatattagttgttgcattgggattttattattaggaaatagttttggatcgtagtttgtattggcagaaatagattgatcaacaaacttttgcataatgctagctaattgtagatatcctgtattatttggaatattccataataattcatagttattttttaatcttttgtattctggtactacttgtcgtaacataccatcttttgatgcttttatgcttattagtcctcttggaggttctataccattagtagcgttagaaatttgtgatgatgtttctgatggcattaatgctgataatgttgaatttcttaatccatattttttgattttttttctgagtaattcccaatctaaatgtaaaggttcattgcatatttcgtcgacattttttttataagtatcaattggtaagatccctttataataatttgtatgactaaaccaatgacaagctcccttttcttgagctaatacacatgatgcattaagtaaatgatattgaattgcttcgaatgttctatgtgttaagttgtttgcacttccatctgaatatcgaactccatttttagctaaataataagcaaaatttataacgccaatacctaatgttcgtcgtgataacgcagattttttggcacttaaaattggatattcttgataatctaatactgaatctaatgctctaacaattaggtttgacaatttagataaatcattaaggttatttagtgatcctaaatttattgcagataaagtacaaagcgatatttctccatttttatcgtgaacatcttgtagtgcttttgtaggtaatgtaatttctaaacataggttagattgacgtataggtgcaattttaggattaaatgcgctatgagaattacagtgatcaacattttgtatatatattcttccggtagaagttctttcttgcatcattaaagaaaataggtatgatgcttttacttttttttttcgaatagttttatcattttcgtatttaatatataaacgttcaaatttttcttgattgttgaagaaagaatcatataagttaggtacatctgatggactaaataaagtgatatgttctcccagtattaaacgttgatacattaatttgttaagttgtacgctataatccatgtgtcgcacacgattttcttctattcctctattatttttaagtactaataaactttctatttcaaaatgccaaatagggtaaaatattgttgcagcaccacctcttacgccaccttgagagcatgattttacagcactttgaaaatgtttatagaatggtatacatcctgtatgtagtgtatctccattcctaattggacttcctaatgctctaattcttcctgcattaatacctattcctgcacgttgagatacgtattttacaattgcacttgtagtagcattaatagaatttaaattatcttctgattcaattaatacacatgaactgaattgacgtgttggagttcttaaaccagccataattggggtaggtaaggaaattttaaatgtagaaatagcatcatagaaattttttatgtatttcattctagtttcattagggtatttagaaaataaacatgcagatataagaatgtataaaaattgtgcgctttcataaatttttttagtaactctattttgtattaaatattttccttctaattgttttactgcagcatatgaaaaattcatgtcacgtcgatgcttaatgaatgaattcattattaaaaaatcttgtttaggataatcatttagcaagtgttggtcatatttttctaattttatcatgtttttaacatggtcgtatagatttggtggattaaattgtccaaatgctttttttctaagatgaaatatagttaatctagctgccatgtattgataatctggtgaattttctgaaattaaatctgctgcagctttaataattgtttcatgtataatagtagttttaatattattgtagaattgtattctagattttaatgctacttgagatatagaaatattttctagtccttttgctgcccaatttaacactcgatgaattttatctaagtttattagttctatttttccattgcgttttgtaacaaatagcatttgattcatatcatttttttacctaatttaagatgaagataataaatatatttattatttatatttatggtagaaatattaaatttttttaaaagattttattgttgcataagtatttgaatatttaagatgaataatatactaaatatagtttaaattataaaataaagaatatatattttgtaatattaacgaaagatttagtagagaaattttttttgcttgttatatttttttaataattatattaactcataagtgttttaaaattagtggataacatttatacgctgtttagatgtaatgcgtttgctttttgtaatgcgacaactttttctttttttgaagttcggataatgataacaccttgcgtatttcgtcctaatattcctatttctaaaactcttgttctgactaatgtccctgcattagtaattataataatttgatcttgatttacaacttgcattgttccaatcacaatgccattttttttagtaattttcatagcaatagttccttgagtagctctggattttattggaaactcatgaatttcagttcgtttaccatatccatgttctgtaataagtaatatatttccatgttttttcgggactactaaggacactactttatctgatttttttattttaataccttggacgcctatagcagttcttccagtttttctaactagtatttcagaaaaatgaacagcttttccttgcgcagtaaataacataatagtattattgccattagtcaatgatactccaattaattcgtcatctgcttttaaattaatagcaattataccttttgttcttggttttttaaattcgtataaacttgtttttttgaccattcctttagaagttgccataaatatatttatactgtctttatattctgaaatgggtaatattgcagttattctttcgtttgaacttaaaggtaataaatttacgattgggcgcccgcgagcgtgtctactagcttcaggtaattggtatactttcatccaatataagattcctttgctagagaaacagagaattatatcatgtgtattagctactaataagttttctataaagtcttcttcttttgtttttactgctaattttccctttcctcctcttttttgtgcttcatagctagacaatagttgatattttacatatcctgaatatgacaatgtaataactacattttctttatttattaaatcagatgtattaatatcagagtaatttacgtttattttagtgcgtcgtttgtcaccaaagttatcacgaatcttgattagttcatctttcataattttagttaaaatattattattttttaatatattttctaaattatttgatgttttaaaaagttgtttgtattcagaaattaattttttatgttctaaatgagttaatttttgcagacgtaactctaaaattgcttgaatttgttctggagttaagaaaaatttttgtgtatctattggacgtaattttttatcatatggtgttaaagaatgtgcatttttttttaggatttgtgtgtattgtgcatgttttgaataccaatgatatgtttttaatttatttttagcttcttctaatgtggaagattttttaattaaatttatgataagatctatattatctaaagatataattaatccttccaaaatatgtattttttttcttattttgttaagttcaaacaaactacggcgcattattatttttcgcctgtgatttataaaggcatttaaaatttcttttaaagtcattacttttggttgaccgtgaatcaaagctaccatattaataccaaacgatatttctaattgtgttaaagaatataattgattaagaattatttctgcttttgtctcttttttaatttcaataacgattctcattccttctttatctgattcatctcgtaacgtagtaatgccttctatttttttttcttttactaaattagctattcctttaataactcgtgctttattcacttgatatggtaattcatatataattattgattttttttttgtttttttttggatttctatgatacttttagcacgaatataaattttaccttttcctgttttatatgctttttctattccccttttaccatttattaatccagctgtagggaaatctggaccaggaatatgttccataagtttttttaaagtaatgttttgatcgtcaataaacgctaaacatccattaattacttctttaatattatgaggaggtatattagttgccattcctactgcaataccagaagatccattaataagtaaatttgggattttagctggtagtacttcgggaattttttctgttccatcataatttgaaaaaaaagatactgtgtttttatctagatcattcagcaattcgtatgcaattttagacattcttatttcggtatatctcattgctgctgctgaatctccatctattgaaccaaagtttccttgcccgtcaattaatacatatcttagtgaaaatggttgtgccattctaactattgcgtcatatactgctgtatcgccatgtgggtgatattttccaataacatcgcctactatcctggctgattttttatatgttttattccaatcattatttagtactttcatcgcaaaaagtattctcctgtgaactggttttaaaccatctcgtacatcaggtaaagcgcgaccaataataaccgacatagcataatctaaatatgaattttttaattcatcttcaatatcaattttaataatttccttggcaacttctttcataacattaatttctctaggattcttgaatttaaaaatagtactatcatactataataaaatgaagtttattataaagaaaacattatttttaaaatgtcgttaatgattttaatatttgaagacaaattatggaatggtaaacattttgtaaataaaatttaattttaatacttcaattgcattatgttgtcatgaaaaaataatattataacaattttgaaagttacaatattattaatatacaccatgttagcgtgttagaatttttgcttttgtatttttcgttttagattcacagtataataaaatagttaaacatgaattttatggatttacaaaaacgttgtgttagatttttttataatgtatgattattcattacattaattttaaaaataaaatttaatagcatctttagtaaaatatattcgtgttcttgatacatattttagttgacatagtaaaaattttaattaattagcgcgtggcataaataataagcattaataagtttattttgtataaaatgaggtattcattatgaataatgaagaacaaaagttgatagaaaacttattttcacgactgtataaagctgaatctgattttcctaatcgagataaaaatgctgaacagttaataaatgatttattacgtaagcaaccaagttcatcatattatatgacacaaacgattttagtacaagaaatgataattgagaaattaaatgcaaaaattcttgaattagaaaagaatttatctatgaatgagaaacaaactaaacatggttcttttggttttttatcgggtttatttaaatctaagaaaaaagaaatagatgcatgtaatcaaggtaataaagcaggtaatcataaggatgatatttcaaaacgtcctataatggattgtttaaataataatgtaggaaaaacaacatcggttttaggaagggaaactatttataatacttctaataattctatgtcaggatttcttagtgggtctttgcaaactgctgcaggtgtagctggtggtatggtaatggctaatttattaatgaatttatttcagcacaaaagacctgaagaagaaatgattgatcaaattagtcacaatcctacacctgttagtgctgattctgatgaccttgttaataataatatgaacaatgataaacatgatgttgcaagttcggattatataaatgacgaacatgaatatggagaacatgttaaaaacgatcaccaacttcatgattctccattatgttcagatgtttcagatagcactagtaataataattatgatgaaagtcttaattttagtaatgacaataataatagtagttttaatgattttgatgatgacaattttatataaataaagtacaattgcacaatttttaaattataaatccttaatatattttaagttattattcatatttttgaccataaaaccagcaatcaaaaattttacttatgctggtttgtcatggttttacaacttctttaaaataaagactacgtaatttaggttcattttttagaaattttttccaaatatttgtgtatgccttcttgggtagtttttataccggtatctccttttttccaattagctgggcatacttctccgtatttttcgtaaaagtgaagagcatctatcattctcagtgtttctgatatgtttcttccaaatggtaaatcgttgatagtttgatgtcgaatgattctatttttatcaattaaaaatgttgctcttaatgcaactcctaattgaggatgttcaataccataagaacgttgtatttctctttttaaatctgaaaccatagtaaaatttattttatctatttgtccattgtgagataaagtgtttctccatgcatggtgtacataaactgaatctatggaaacacctattagtttaacatttcgttttttaaacttagataattcttgattgaatgctataatttctgatggacatacgaaagtaaaatccattggccaaaaaaataatatactagtttggttattagtgaattctttaaagttaaaattattaatgatgtcaccattacatgaaatagctgaagcggtaaaatctggagctggataagttactaaaaccatattttataattcctatttaataaaatgaatttgtagtaaaaatataataagtaggttagattatatgtgatttataattatattaaaagatcattaagatggataagttaaaataatgtttaaatataattatttaaagaatgtaagtttaagatgcgtattaataactaaatgtaagaagagtattattaattttgtgcaacattatttaaatatatgaggcgtaaaaacttatatggataatcgtacattattaaattggtctagtatattaaaaaatgaaaaaaaaaaatattattttattaatataataaatcatcttttttttgaacgtcaaaaaaagatgattttcccgcctaaaggaaaggtatttaatgcttttgtacatacacaattgtatgatataaaagtggtaatacttggacaagatccttattataaaataaatcaggcgcatggtttggctttttctgttgaaaatatagtaaaatttattccttcgtctttaaaaaatattcaaaaagaaataattagtgatttaggtcaaaatcgctcattttcgcatggttgtttaacaaaatgggcgttacaaggggtttttttattaaattcagttttaacagtggaggctggtaaacctggatctcactataagttaggttgggaacgttttactaataaggttattagtattattaatgaatattgtaaaggtgtagtatttttgttatggggttcatatgctcaaaaaaaaatatgtttaatagatagaactcgacattatattttgttagcgccgcatccatcaccattatcagcttatcgaggattttttggatgccgccatttttcaaaaacaaacaaaatactcaaacaacagaacaaaagtcctattaattggtttttttaatttttaaataatgtataaaacatgctttgttttataaatctattttatataattttagtatgttcgtaaattaagaactattatgtttttttgtctttcgaaagttttactatagcttttcgaataattttttcgtggaacgtataaccatcttgaattatttcagaaacatagtattcattaatatttttacagttttcatttggtatcgttgtgtgtaatttaggatcaaatagttttccttttttattgtttatttttaacccaaatttttcagtaacggttaataatgattttagtattaatggaattccttgaatcatattattgtctttaatattattgtatttattaatatcttttcttatattttttaaactgtctataataggaattaaatttctgaaaaaattttctagttgtgtgtctattattattttgatcttgtttttagtatttttatttatattctctatttcagcttgttctcgtaacttcacttcggaaatatgtttcttaatttcaagtattttttgttttaaagaatttattttatcttgattttgacaatcatcgctcacgttgttttgagtaattgttgtgttatttagatcgtttttagattcagtttgagtttcttttttatgtttatctatatcattcataaatattccttttaaaattatggttgagtttattaatttatatattgaattgcgtagtattgaatatttatctttataagatgaataaattttattataaggaaactatttttgtgaaatactattttagctctattgggatagttggtcatcctcgttacgatagtgcattaaatacacataaattattgcacagttggttagttaataaaggatataatgtaattattgaaaataaagtagcacataaattaagattaaaaaatataaattttgattctttagctaatataggaaaaaaatgtgatttagcaatagtggttggtggtgatggaaatatgttatgtgctgctcgtattttatcttgttataatataaaaataattggaattaatcgaggaaatttaggatttttgactgatttaaatccagatacagcgtttcaacaattatataatgtattatctggagaatattttatagaaaaacgttttttattagaagtaaaaattgttaaagaaaatggcactgctttaattaatactgctattaatgaagttgttttacatgctggacatgtagctcatatgattgattttgaagtgtatataaataatgaatttgctttttctcaacgttcagatggattaattatttctactcctacgggatctactggatattcgttatcagcaggaggtcctattcttgtttcttcactagaagctatggtattaattccgatgtttccgcatactttatcatctcgcccattagttattaatagtactagtattgtttatttaaaatttaaaaaacatatacattctgaattaaaaattagttgcgatagtcaagtgatattaccattaaacagtaaggataatatttttgtaaaaaagagtaagaaatttttatgtttgttacatcctaaaaattataattattttaatgttttaagttcgaagttaaattggtctaaaagattctaatttatttcgtgaatttccaatttaatgtttttatgtttttgtaatttttttaaacttttggagctggcgggattcgaacccgcgtccaaaatttttacgacttcagatactacatgcttagtctattatcttttcttatctatcgatgtatagactcattatagatatatattttgaagtttttatttagcaacaaaaaatctttcaaaatagatttgagttgcgatctctttagattaaccttctatataaattaaacattaagagaatatgtttaaaagaagggctttattcagattattaagctgctaaagcgtattgattttgttttgctactattttttatggttttttaacgaggcaaaccatcctcggcatgcacatcagttttcaataattttgtcaaatccaatatcagcccctcacgtcacattatacattatatataacaaaatagtctacaatatattaaaaatttttattaaaattgtattaattgaattatatggcaagtataatgtttagtaaaataaaaggagtaataaaacttatatgaatgatattataaaaaaaattcaaaaccaaatacaaaataatccaattataatttatatgaaaggatctcctgatgctcctagttgtggattttctgctcaggcagtgcacgctatttcttcgtgtggcaaaaaatttgcatatatagatgttctcaaaaatccagatattagattagagttaccaaaatatgctaattggccaacatttcctcagttatgggtaaatggagaattaattggtggatgtaacatcattttagaattatttcagaagggagagttaaaaaaaacaatttctatatgcgataaattaaatagttaaaaaaactttaaaaacatatagaaatagatgtaaaattttattgatgttataatattaaaattatttataattttattgttcgtgtatcattgggtggccatccgcccaatgttttccagcgattaacaattttacaaaataagtttgctgtttgttgtgtgtcatatagagctgaatgtgcctgattgttatcaaaagttaacccaatagctttgcatgctcttgctaaaacagtttgtcctactgctaatccactcaaagttgctgtatcaaaaataacgaacgaatgaaatggattgtttttaattttagttctagtgatggcagctgttaaaaaattataatcaaaaatagcattatgtgctactattatacttttagtacaattattagattttattcccttgtgaattaaattgaatatagaatataatgcttcatattcactaattgctctacgtaatggactgaatggatcaataccatgaaattcaattgcttttttatcaattcttgatcctttaaagggttgaatatgaaaatgcaataaatgctctttttcgagtaatccaaattcattcatttttaatgtgatgatagctatttctagtatagcatcagtttctggattgaatccggcagtttcaatgtctattactacaggataaaatgttcgaaatcgttttcgtaaagaattatttattttactataacacatttaaattctcgtttaatatacaaatattattgatatgtatttcacatgttcagaaatacaatttaattttactataaatcaaatagaatttaaatgcttatatttatagtattaattaatagttttatttaatatgtgaaaagagatatttttatttgatagaataataatgtttaatttataatagaggttatatattatgacttatgtattaccatctttaccatattcatataatagtttagagccattttttgatgagaaaacaatgataattcatcatactaggcatcatcaagcatatataaataatactaatagtattttaaatggaactcattatgaaaatttattgattgaagagttgatttctaaattaaacatattgtctatagaaaataaattagcacttcaaaataatgcaggtggtcatattaatcatagtttattttggaaatggttaaaattaaatacaattttaaaagatgattttaaaattattcttgaaaaaaattttaaatcagtagatttttttaagaagcaatttgaaaagatagcattaagtcattttggttctggttggatttggttaattaaaaaatatgataatactttacgcattgttactacagttaatcaaaatactcctttaatgggaaaagaaatatcgggtatttcaggtattcctattttgggtttagatttatgggaacatgcatattatttaaaatataaaaataatcgttcggattatgttaatgctttttggaatgtagttaattgggatgaagttagttatcgtttttttaatatatcaaatatgtaatatgtaatctttttaatattaattttatatatcagaaaatcttaaatagtactcatataaattagtctttgataaaaaaataattaggacaatgtttgaaagaaattaaattaatagtaggtttagcaaatccgattaaaaaatataatgatactcgtcataatgttggttcttggctagttaacagtttagttacacaacaaaataaaaaattaaaaaaaaataacaaatttttaggttattctacagaaattaatattttgtctaaaaatattcatgtattagttccggatacatttatgaatttaagtggaatatcagttttagctatatcaaatttttataacattaagttacacgaaatattggtagtacatgatgaattagatttaaaaccaggaaatgtcaagtttagattgagatctagtcacaatggacacaatggaattagaaacgttcttgctgtgttaggaactaacataaaatttttgagaattcaaattggaataggacgtccaattaatagcggatacaaaatatctaagtttgtattatctaaacctaatgtttctgagaaattattaattaatagagctattttatgtgcaattcgtgtcatttatgattcgataaatcaacgcaatgttattatgactgaaagttcgttgaattctatgttagatcattacatgaatagttgtgtaattcatcataattaatgagtatagaaacaataagtttttatgaggtataatatattattatgggttttaaatgtggttttgttggtttacctaatgtaggaaagtctactctttttaattatttaactaaattaaatattcctgcagataattatccgttttgtactattaagtctaatgttggcatagttcctgttttggataatcgccttaataaaatagctcaagtagtttgttctaataaaattattccagcaactatagagttagtagatattgctggattagtaaaaggcgcttataaaggtgaaggattaggtaatcaatttttagatcatattagagacacaaatgtaattatgcatatagtgcgttgtttcgagaatagatatgttacccatatctatggttcagtagatccagtgcgggatgtacaaattataaatcttgagttaatactatcagatatagaagtatgtaaaaatagaatgtgcaagcttgaaataaacaagttatctcataataaacaagttaacaaggagttattaatattaaaaaaatgcgtgtaccatttagaaaaaagtaaaagtttgcgatcattaaatttaactgaagaagaaatttttgtaattaattatttaagattaattacattaaaacctgtagtgtatatttttaatataagtatagatcaatctagaaatttatataaacgggaaatttttgatataattaaaaatgaacataatgctaaaacagtaaatgtttgtttagatttaatgcaaagtagcaaaaatgacgttagtgcatacgatcatctttctttaaaatataaacaattatttaataaaatgttaaaaaatgtaatttgggcaggttttaatgctttaaatttaattactttttttactgctggcaaaaaagaagttcatgcatggactacaactaataatttgttcatttttcagtctgtaaaatgtattcatacagatcttagtaagggattcattcgagctcaagtgatttcttatgatgattttattaaatataaaggagaaaagcgatctaaagagttagggaaaattagaatagaaggaaaaagatatgttatttgtgatggagatataattcatgttttgtataatgtatagaaattgtttttaatttaaaataatttctattttttataaaaataatttatatagagagagcgttttctctctataggtttagattatttttctagtaaaaattttttgagttttgaaaaatctggccttatattatgagaaagtagtggtagttttatttgattgcgtagttttgatggtaaaaataatgttatttgtaatattttttcgatagtttttttgaattttgcaggatgtgcagtacctaaaaataaaccaaattcattttgtttaagtttgttttttaatgtgtagtatgctacagctgcatgaggttctgaaacgtatcctaaaaacgctagtttttttaaacttttttttgttaagatatcggatacacttccgtattttagtgtttttaatgaccaaaattttcttttaaataattcttctactcgtggccaattattcggttgactaatgtccatagcattagaaatagtagatacagtattgttaggtttccagaatccagttttaagaaatctcggaactgtatcgtttgaatttgtagatgcaatgaatgatttgataggtaaacctaacgcttttgctaagagtcctgcagttaaatttccaaaattaccacatggtacagatattactaaatttttttgttgtttttttgtaagtaaagcaaacgcttcaaaataataacaaatttgcgctaataatcggctgatatttatagaatttgctgagtttagtcctgtttctattctgagttgatcatcgttaaaagcttgcttaactaatttttgacattcatcaaaacttccattaacagcaatagtgattatgttttcacctaatgtacaaaacaatttttcttgtaattcgctaatttttcctttgggatataagattatcactctaacatttttcatcttaaaaaatgcatgagctactgcagctcctgtatctcctgacgtagctgttaagatagtaatagtatcatttttgtcatgatttaagaatgataatatttgagccatgaatcttgcaccaaagtctttaaaagctaaggtaggtccatgaaatagttcaaagcaggcaatgtttttggatatagatactattttgggagtagtaaatgagaacgcgtttttaatccgtttagttaattcagagtaatgaatttcatctcctataaacatggataaaattttgctgcttcgagttaaaaaatccatttttaataatttatataattgttcttttgtaagaataggtagttctttaggaaaaaaaagaccttggttttttcctaaaccgagttttacagcttttgaaaaatttacttgatcttgttttttttttaaattatataatttcatttatagtcctatttttcgcgcaccaattgtatctattttacaaatgtgtacgaatcctcggtcatttgtgagataataattagttagccatgtggctatttttttagcagtaagaagattgtcagaaacagcaaaaatagcaggtccagatccagaaattccgcatgcaatagctcccatatctataataatttgctttgtttttagaaaataaggaagtaatttaattctatatggttcagcaataatgtcgtgcataaacattgaagctaattttgattgatgggtatatgtagcgtgaataaatccagctaaattttggctatgttgtatacaaacttttttactatattgtaatggtaataaagttcttgcttgttcggttgatatagaaattcctggccatgcgataacccacaaccaatttttaaaaattgatattttttgacatacaatatcatttttgttgatgataagttgcatacctcctagatatgaaggcgcaacgttatcataatgtacactgcctgaaatttttccttctaattttcccattaattttaatagttcgaaattatttataggtttattaaaaaatgtatttatagctacaactgtagctacaatagagcaagcactagaacctaagcctgacccgataggcatgtttttttcaagagttattgatacaggtagatttttttttaatattttacaaaaatatgtccaacattttttgactatgtttttgttaatatctttaggaagttggttcgaaaatgtgcctgtgctagttaaactaaattgtttggaagaagtaatagttatgacatcacctaataaagaattgtctattggtgagattgcggcccctaaaacatcaaatcctactccaacatttccaattgatgcaggagcataaatttttatcattatttttatttcctatgtgtcataacaagatgcgtaatacatctgaaaatattccagaagcagttacattatttccagctccgtaacctctcagtactaatggaattggttgatagtatttactatagaatgctagtgcattttctccatttttgatattgtatagtggatcgttatgatctacttcgtctattttaacttggcaatttcctttttgattgattattccaacaaatctgagacgttttcctaattttcgcgcttttttaactcgattacaaaatatttggtcgagttctttcagtttagttataaaatcagttgtattagaaatgttgttaaattctttaggtaatagaggttctattttaatatcttttaattctaacttatatcctacttctctagccaatattaacaattttcgagctacgtctattccagataaatcgtcttttggatttggttcagtgaatcctagactttgtgcttgttttgttgcttcagataaagatatattatcttctaattttccaaaaataaatgacaaagatcctgatagaattcctttaaagtgtattaatgtgtctcctgtacgtagtaagttttttaaattttctattacaggtagtcctgccccaacattagtttcgtagaaaaatttctttttttctttttgcgcagctaatcgtatgtcttcataatatttccaatttgtagtatttgcttttttattaggggtaacaatgtgaaaaccacaattaataaaggatatatactggttagctatatttttgtcggatgtacaatcgacaattattggatttattagatagtagttttgaattgagtttagaagatgtttaaaattaaatgattttttagataaatttaaatctcgtttccaattttttgggttaattccgtctaaatttaaaataaaatttttagaattagcaatgccacaaatttttagatctatatttttagattttagccagtttttttgttctattatttgttttaaaaatgtttgtcctactcgtcctattccaattaagaatatttcagcagtgcaatttttgttaaatattcctttatgtagtgctctaactcctaatataccgtcatcatgtttaacgacaatagaaatagagttttttgatgctcccttagaaatagcaagtgtattgatattaacatgtttcagaattgagaaaactttttcagtaattttagtattgtttaatatgtctgaactgataacagaaattagagttagttttttttctactttaattggttttaataacttatgttttaattctaggtatagtgctttatgtaatacatgtaaagctgtattggtcattgtttttaatatacaaaagctaattgtattttgcgaagatgtttgaatagttaaaattatccaaattttagataatgacatacaagaaaatattttagggataattgtttctatatttttagagtataaacatgaaattgaaaacatgtgaacattctcaaggtatgtaacacctgttatcaagtttttatttttgacatgattacaactgattttagtaccaatggaagatggattgtgagtattttttattgtacatggaattttaaacttttgtataggataaatagtgttaggatgtagaatttttgctccaagataagataattctattgcttctcgataagacaatgatgttaatagtttagcatcagacactaatttaggatcacatgtatatactccattgacatctgtccagatttcgcacatagtactatttagacaaacagatagaatagttgccgaataatctgaaccatttcgtcctaatgttactaattctccttgtttatttccagctgtaaagcctggcataagaataatgtgatgttttggtattttcatagaaagaatgcggaatttagatatttttatattaacagtagcattgagataggtatcttctttagttaacagtttttttacgggatcgattattgtagtattataacctctcgatattaaaattgagttcatgatagaaatagacaaatattctcctgaactaattatttttgctcgaattttgtcagggcattgtcgtaataaatttattccttgaagcaggttttttaattctagtagtttgttttcaatattatttttaattttttcgtataatagtttttgttctacttgataaatatcattaattaattttaaaaaatttttttctattttttgaacaattggtattatatttttattatttatggtttgattaatagctatttccaataaattagtggtgttaccaggcgctgataatacaatagcaatttgttcgttatttaaattattttcaataatagttgctacatgaaaaaatagttctgaatttgaaagcgaagtaccgccaaattttagtattttcatatctattataattcctgaatttatatcaaaaaagctcacactaattaaagtgcgagcttttgacaccttgtttaatttagctcggactattcttgatagtattttaatatatgattatgagcttatagatactaagtttttttatgtttcaaacattagttatttttgtataagttaatatttttaattgtttacatcgttaatattatgctgataattagttattaatttgaatataattgtgttgtttaaaatatattatcatatctttataaaaaatatttttatttaattaaaaattcaagaatattattgagtattaaaactactattatacattagtaatattatacatgtttttataattgaaatttatgtatatgtagcaatttttttaaataaaaaacaataaaaaaatgatattaaagtaatttaattataaaaattttgttaggaatgattcaaataatttaaattggtaataattgaagtaaaaataaatatattaaatgatgtttaatgcatttttgtttgaagtgttgtaagagttttttatttatgttttttaaaactattttgtataagtttttttatagcttatgtaagttagagttattataaataattatggtataaacaaaatttagttttttaactaacaaaaaagtgaaacggggaatagtttcccgttcactaaattaaacaatattgttacctctatcctaatatttgtttttcgcgaatttcagataatgttttacagtctatgcaaagattagcagttggtcttgcttctaatcgtttaataccaatttcgattccacaagattcgcaatatccaaaatctttgttttcaactttttttagagttttttcaattttttctattaactttcgttctcggtcacgatgacgtaactcaaaactaaattcttcttcttgtaccgctcgatcaataggatcgggataatttgtcgctttatcttgtatatttaatcttgtttgagaaatatcgtttctcaattgatttttccaagcaattagtatttttttaaaatgatcaatttgttttgtattcatgtatttctcatttttcttgtttttataaggttgaacgcctgccataaatagtatacttaatgatgattgttttttatttttttctttttgcatgatgtttatatctctttttgatttaattatattaaatttttggttcttttcttatttataagtatgttgtaataatttatatattttataatattaaaataaagggttattttttttttaaattattaattgttagatttaagttacaaatgatttttatgtactttctatttttttaaatttttggtaacatcacttatgtatgtgtattgataatttaaagataataaaaattttaaaaatgtgtactaattaataagtagttggtgtttgtttaattttaatattagtttttaataaaaatttttgtttattttatcataaatattaaaattaattagagttcttacttgagtttaaaataaaatatgtataaagaatgttttaaaattgccttaggaatcgaatataatggaagtaattatcatggatggcaatatcagaaatttgcttctagtgttcaggagaaagttgagttagcgttatctattattgctaatcatcctgtcagagttacgtgtgcaggaagaacagatgctggagttcatagcactggacaagtagtacatttttgtactagttcgataagaaatgatcaggcttggattttgggtacaaaccgttatttacctaaagatatttctgtgatatggaaacgtgatgttcctatgcattttcacgctcgttatagtgctttgtcgcgtcgatatcgttatatcttatataataatagttgtcgatcatcaattttttatcagggtttaaagttttatcatagaatattaaatgttgagaaaatgaatcaagctgctcagtatttgttaggagaacatgattttactacatttagatccagtcattgtcagtccaagacaccttttcgaaaaattttatatgttaatgtattttgtataaattgtttaataataatagatattgttgctaattcgtttttatatcatatggttcgaaatattgttggttgtcttattgaaataggtatttctaaaaaaaaagttacttggataagagatattttaaaattcaagaatagaacatcatctactaaaatagtagaatctaatggattgtatttagttcaagtgcagtattcttctttatttaaattaccaatatgtcctgtgggtccatttttcgtatgaaatgtttctgtggttaagtttattttaaattaattttgtttttaactttattcacttaatttgtgatatataatattattgatataaatattttgatagagctttaaattatacggaattatagatagaatattataaaaacatttttaaataattatattatattcatacttcaaatatttttctattttatattatgtgcatttaaaaataataaattaacatattttaagatataaggtataaatgtgtatccagtgaatttaaaattgagtataaaatttttgttttatttctttttatactttttgttaataattattatatatggagtatatttatattttaaaattaatcaagtgattcatggaaaaatatggaagtttccaatatcaatttacagtagaattgttactttagagccaggtaataattatagcaaaaaagacattattgctatattaaaaagtaatcgatataaacaagttaattttttaactatgcctggagaatttttagtaaaaagaaattctttgatcttaattaggcgttcttttaattttccagaaggttttgaagataaaataagcataaaattattgtttgataaaaacaaattagttagaattgtacatttatctaataatcgcaattttagcatattacgtttagatcctcaattgatagctatgatttattcgccaaaaggcgaaaaacgtttgtttgtatctcaaaaaaattatccaaaggcattgattcaaacattattaactattgaagataaatgtttttataatcattatggaataaatttttattctatgtttagagcctttttcgttaatttgatatctggtcacagtattcaaggaggtagtacattaactcaacaattggttaaaaatttatttttaactaatatacgttctttatggagaaaaattaatgaaatatatatggcattgattttagattttcagtatagtaaagaaaaaatattagaattatatttaaatgaggtttatttaggtcaagataaaaatgaacagattagaggatttgctttagcaagtttatattattttggacgaccaattaatgaattacgattagatgaatgtgctttattagtaggtatggtaaaaggtgcttcattatataatccatggaataatccagttttaacgttaaatagaagaaatttagtactatatgtattatttaaacataaagttattaatagaacattatatgaaaaacttaaatcaaaaccattaaatattcaatctaggggtaatattatttggtttagatcagcatttgtacaaattgtagaaaaagaatttcaaaaaaaagttggttattattttcaaaatttttctggtattaagatttttactacattagatttgatatctcaaatagcagcagaaaatgcaattcgacatggtattcaacagttaaaaaaaaaatataaattgcaagatttagaagcttctatggttattattgatagatttagcggagaaattagaggggtattaggaagttcaaatcctaacttattaggatataatcgcgctatacaagctaaaagatcaattggatcattatctaaacctattacatatttagctgcactatctcaaccggagtattttcgtttaaatacttggatcccagatacgcctataaaaataaaaatgcaaaacggaaaattgtggaaacctcaaaataataattttgagtttgttggtaaggtcatgctaatagatgcgttaaaaaattctatgaacgttcctattgtacatcttagtatgaaattgggactaaaaaaaatagttcaaacttggattcagttaggattatctagtaatcacatttttaaatatccttctattgctttaggttcaattaatttaacttctatggaagtagctaagatttttcaagtaatctctagtggcggaaataaagctaatattatttcaattagatcagtattgtcagaaaataataaattaatttatcatagttttcctcaatctaaacaggtaatatcagcgcaagcttcatatttaacgttgtatgctatgcagtcggtagtgagcagtggtacggctaaacatttaggtaaattctttaagaatatgcatttagctggaaaaactgggacaacaaataatttagtagatagttggtttgtaggaattgatggcaggcaggtagtaatagtttggattggacgtgataataataaaactacgaaatgttatggttctactggtgctatgaaaatttatcataactatttaaaattgaacaatcctaagcccttattgttaattccacctcgagatgtttattttttaaatataaataaaagtggggattttatgtgtttccgttcttattctaaatattttcgtgcgataccagtctggattagaaatcataatattttttgtacttaattttatgtgattagtattgattagaattttagtaaataaaacaaaataatatttttaaatttctaattaaaagaaataaacatttgaaaatgtgcttgtaattgtatttataaaatttattagctttctatttaaaagtgtttatttattgaataatatctagtttttatttttaattatactttatagattgtatttaaaatattattttaatggtattagtattgtgaaatagctattatttaacgtttttttttaaaacgtatttaacgatatttaattttgttagtttaaaaattttttaatttattatttaattaataatataaaatttaattaagagttaaaaacttaaaattatatatgaatgcttatgtagcataattttattatgtaaaagtgtttttatagataaactatatttaattgtgtaagaatacaatttaaaatatatttttagatatgagtgttttaatatgatacagaaatttttaaaaaaattatttagcgatcgcaatgatagaatattacaaaatattcaaacggttatatctaaaattaatagtatggaaaaatttttcgaaaaactatcagatttagaattaaagagaaataccactcgattttgttaccgtttaaataatggagaaacattagatcaattgctacccgaatcttttgctactgtgagagaagcaagtaaacgtgtttttggaatgcgccattttgatgtccaattaattggaggaataattttgcatcaaagatgtattgcagaaatgcgtactggtgaagggaaaacgttaacagcaactttacctgcatatttaaatgctttgcaacgtaagggtgttcatattgtaactatgaatgattatttggctaaacgagatgccgaaaaaaacagattattatttaattttttaggtctaactgtaggaattaatatttctggattatcttctaaattaaagaagcaagcatataatgcagatataacttatggaactaataatgagtatggttttgattatcttcgagataacatggttttttgtcgagaagataaagtacaaagggaattaaattatgcgttgttagatgaagtagattctattttgattgatgagtctcgaacacctttggtgatttcagggtccattgaagatgtttctgatgtatatataaaaattaatgaaattattcaggttttgttctctcaaaaacaagaagattcagatgtctttgttggtaatggtcatttttatattgatgaaaaacaacgtcaagtatttttgacagaacgagggttagttagaacagaagaatggttagtcagtcaaaatttaatagataaaaaagaatcattatattcgtcaaaaaatatagttttaatgcataatgttgttgctgctttacgtgcacattatttattttttaaaaatgttgattatatagttaaaaataaaaaagtaattattgttgatgaacatacaggtagaactatggaaggacgaagatggtctgatggtttgcatcaggccatagaagcaaaagaaggtttaaaaatacgaagtgaaaaccaaacattggcgtcaattacttttcagaattattttcgtttatataaaaaattgtcaggtatgactggtacagctataactgaagcatttgaatttcgtgctatttataatttagatacagttgtaattcctacaaacactcctatgatacgagatgataagcctgatttagtatatatgactgaattggaaaaatttgatgccattatagaagacataaagcaatgtgttagccgtaatcaacctgtattagtaggtactatatctattcaaaagtctgaattaatttctcaaaaattgttaaaactaaatattaaacataatgttcttaatgctaagtttcacgctcaagaggctaagataatcgcacaagcagggaagttaagagcagtaacaattgcaactaatatggcaggtaggggtactgatatagtattaggaggaaatttagaatttttattagcacataataatgaaaaacatactgatgaaaaaatggaagatgtaattaaaaaatggaatatagagcataatttagtattgaaatctggtggtttgcatataataggtactgagagacatgaatctcgaagaattgataaccaattgaggggtcgttcgggtcgtcaaggggattgtggttcttctcgtttttatttatctatggaagattcgttattaagaattttttcgtctgaacgtatgattagcattatgagagtaataggagttaaaaagaatgaagcaatttctcatccttttgttactaaagcgattctcaatgctcagcaaaaagtggaatatcgtaattttgaatttcgaaaacaattattggaatatgataatgtttctaatgaacagagaagagtattttattatcagcgaaatcaaataataaattcaaaagatagcaatataggtgacattatcaagaatattttttgtgatgtatttttaaaaattgtaaataaatttataaaacaaaagttattaaaacaatctcaaaaaattttagaattagaatcttgtttaagagataattttaatatagtatgttcgattagcaaaaaaattagagataacattgttgtgtataaatcagatttatctaaaattgttttaaaaaaagtatatcaaagttatcagtgtaaaattaataaatatattttaaaggatgttagaaaatatgaaagattagtgattttggatactttagattatttttggagagaacatttagcttctatggaatatttacgtcaaggtattcatttaagaggttatggacaaaaagatcctaagcaagaatttaaaagagaatctttttttatgtttttaaatatgttatcctcgtcaaggtatgaaatagtttctattttgttaaaaaaaagtatttcaaataatgattttttaaagatatataatcatgctaagttagttttttaaattatatatattagttgttaattgttattttttataaattaatattattacataataaatataaaaaatttatcaatatgttttttaaaatattttgatttttatattttaatttagtgtttagcaataatatgatttagttgtatctaaaataagtatcgatatagtttagtactaaatatatagtattttattatttagatttaaaataaaatgtttttttattttactatattttttattttcaatatttttagatttagtgcataacttataatttagatgattatattgttttattattagtattttgtattttttaaatctttctatttattcttaggttaaaaaaaattaatatcaataagtaatattctatattatttctacagtaaatttcaattcacaaaggtaagtttaataaacatttaagacaaagtttactttttttggttctttgttaatttgtttatttgatttctaaatgtgataaattttatgacaacgttatttttttattaataagtaaacagatatatgttgtttaatttgtatcactttaacaatcaattacataaaatttaatatttttagatatataaataaaatgattagttaatagtttttaaagtatatgtatattatatgttatataagatgtattttagtattgtagtattaatttttggtaatgtcgcgttaaatttttcaaataaattaaaaaatgtagtaatttttttattaattattcttataaagaacaagtaacatcagtagtaagaattttgggatttaaatttttatcaacaactatgtggacactattctagcatacagtaatttagattataaaataattttatatattttggttgttaaagttataaaaagataattttaataagagacaaatagtatatgcgtattgaagaagatattaaattaggattcaaagatgttttaattcgtccaaaacgttcgatattaaaaagtagatctcaggttgatttgacacgtctttttatattcaagcatgcacaaaataaatggtctggaattcctcttattgcagctaatatggatactgttggaacttttaaaatggctatagcattatcatcatttggtatattgactgctattcataagtattattcatacttagattggaaaaagtttattcatactatcccaggcacagtggttaaacatatcatggtatcaactggaatgttagatgaagattttgtaaaacttaaacaaattttatcattatcgtcaaaattaaaatatatttgtatagacgttgcaaatggatattccgaaaaatttgttacttttttaaaaaaagttagggaatgttattgtgataaaattatatgtgctggaaatgtagttactggagagatggtagaagaattaattttgtctggagctgatatagttaaggtaggtattggtcctgggtctgtatgtactactcgtgctaagactgctataggatatcctcaactgtctgcggtaattgaatgttcagatgctgctcatggattaggtggtcaaattattagtgatggaggatgcgttgtttcaggagatattgccaaagcctttggaggtggagcagattttgtaatgttaggaggaatgttagctggtcataaagaatgtgaaggtttaatttttaaagaaaataaaaaaagatatatgatattttatggtatgagttctaagtttgctatggatcgtcatattggtggtgttgctagatataaaactcctgaaggaaaaacggttaaggtattatttcgtggtgctgtatcagaaactataaataatattttaggaggattgcgttcaacatgtacttatgtcggagcatttactttaaaagaattaactaaaaggacgacttttataaaggtttcggaacaagaaaatattatattcaataatcaagaagtgtcaaattgatgttaaatacaacaaatttaaataaatatttatagcatcgtgagatttctaaattagacatatttactaacaagtttttaatttttttttattatgattgttttttaaaacttgtatttgtattttaatgttagcataaatattttacaacgtataaattgatattttatcatttttaatgaatgtaaattttagctgaaatactatagattaatgttattaacattttgaatgaaagttattaatgttaaaattatttaattaaatttattaaattttgtttttttacaattattaataattttttcaaaaatttttataaaagttaacatttaatattaataattagaacattagagtatataaaaatgggtaaatgtatttaagatgatgtaataaggaattttatatggcagaattttcatcaaatgatatagatccaattgaaactgaagattggatacaagctattaaatcagttattcgtgaagatggtttagaacgtgctaattttattattaatactgttaaaaaatatgtaccttataaaaataaggtagtttttaaaaaatgtgctataagtaattatgttaatacaattccagttgaagaagaaccgaattatcctggggatttgtttatagaacaaaaaatacgatctgtcattcgatggaatgctataatgatggtgttaagagcttcaaaaaaaaatttagatttaggaggtcatttatcttcttttcagtcagcagcgactatttacgaggtgtgttttaatcatttttttcatgctactaatgaaaataatggaggagatttagtatattttcaaggacatatatctccaggtatttattcgcgagcatttattgaagatagattaactcaaaaacaactagataattttagacaggaaattgatgggataggattatcatcttatcctcatcctaaattaatgccaaatttttggcaatttccaacagtatctatgggattaggaccaatatgtgctatttatcaagctaaatttttaaaatatttagaacatcgaaatttaaaatgtactaataatcaaaaagtatatgcgttcttaggcgacggtgaaatggatgaaccagaatctaaaggagctatttctattgctgctcgggaaaaattagataatttgatattcattgtaaattgtaatttacaaaggttagatggtccagtaattggaaatggcaaagtaattgatgaattagaaagtgttttcaaaggatgtggttggaaagtaataaaagtaatatggggtagtaaatgggatagtttacttaaaaaagatgttagtggaaagttaataaaattaatgaatgaaacattagatggagactatcaaacatttaagtcaaaaaatggagcatatataagaaaatatttttttggaaaatatttagaaacacaagaattagtgaaagatatgtcagatgatcaaatttggaatttagatagaggagggcatgatcctaaaaaaatttatgcagctctttcaaaagctaattctattgttggaaaaccggtaataatattaatgcatacagtaaagggctatggaatgggagatattgcagaaggaaaaaatatagctcatcaaattaaaaaaattgacataaagggtattacatatattaaaaataggtttaaagttcctgttgaagagaatgagttaaaatatttaccatatgtatcttttgatgctaatagtattgagtataaatatcttcatgctagaagaaaaaaattagggggatatcttcctattcgtttatctaattttactaatttttttacattaccaaaattagatgaatttagtactttactaacggaacaaaaaaaagaaatttcaacaactatagtttttattcgtatattaaatattttgttacgaaatagttttattaaagatagaatcgtaccaataattgctgatgaagcgcgtacattcggtatggaaggtttatttcgaaaaataggaatttataattttattggtcaaaaatatacacctcaagataaggaattattagcttattataaagaagataaaaaaggacaaattttacaggaaggtattaatgaattaggtgctgctgcgtcatggttagctgctgcgacatcgtatagtacgaataattttcctatgattccattttatattttttactctatgtttggatttcaaagaattggtgatttattttgggctgctggtgatcagcaagctagaggatttttaataggaggaacatcgggaaaaactactttaaatggtgaaggattacaacatggtgatggacatagtcatattcaagcattaactatacctaattgtatatcatataatcctgcgtatgcttacgaacttgctgttattgttcatgatggattacaaagaatgtacggtcctagccaagagaatatttattattatattacaacaatgaatgaaaattatgttatgcctggaatttctaaaaacatgtatgaaggaatttgtaaaggaatttataagttaaaacatgtaggaaaaaaaaatgttaaggttcagattatgggatctggatctatacttcaatgtgtatgtagagctgctgaaattttattagaagaatatgacataggatcggatgtttatagtgtaacatcttttactgagttagcaaggaatggtcaagattgcgatagatggaatttgttgcatccaactcaagaaaaaaaagtaccgtttgttactaaaataatgaacaaactacctgctattgctgtaactgattacatgaagttattttcagaacaagtaagagcatatattccagcagttacttaccgtgtattaggaactgatggatttggtcgttctgatagtcgcaaaaacttgcgtaggtattttgaaattgatgaatatcatatagtaatcgctgttcttggagaattagaaaaaattggcgatgttgataaaaatactattgttaatgcgataagtaagtttaaaattgatatcaataaggtcaatccgagattagcgtaggagaataaacatggataagcaagtagtaatgcctgatattggaactgatttagtcgaagtaattgaaattttagtaaaaattggtgatcaagtaaaaaaagatgattctttaattacagtagaaggacaaaaagcatcaatagaaataccagcatcacatacaggaacaataaaaaatataatagtacatattggtgaaaaaataactactggttctttaattgctatattaaatggcattgacgataatgttaaatcaaaaaatgattcaagttcttattcatttaaaaattctaaaaatacatctactaattcaaatttaggtaatgtcaataataatattaacaatagaactattttagtacatgcgactcctactgtgcgtcgtttagctagaaaattcgatattaaattagaaaatattactggtactggaagaaaaggtcgaatattaaaagaggatgttatttcatataaaaacatttcactttttaatgatattaaaaaaagtttaaaaaaaacaaatgttaattattacaaagacaatgtcacttgtgatgattttaaaagtattgaattgactagaacgcagatacgatctagtaaaaatttgttgaagagttggttaactatcccgcatgtaacgcaatttgatgaatcagatattactgaattagaaaattttagacaaaaatataattctgatttaaaagataaaagtaaaaagttgactattttaatttttgttataaaagcagtttctaaagcattagaaatgtttccaaaattcaatggacgcttaattaataaagataataggattgctattgttttaaacgaacatattaatataggaattgtagtagatactgacgatggtcttttggtgcctgtaattaatcgtgtgaataaaaaaaatatttctagtatatcaaatgacttacgtattatctctgaaagagcgcgttcaagaaaattaaatttttcggatataaaagaatatggtagttttactatatctaatttaggtggaataggaggaacaaactttacaccaattattaagtatcctgagcttgcaattctaggtatttctagagcattaattaaaccttattggaatagtcatgcattcatccccaagttaatgttaccattgtcattatcttatgatcatcgtgctattgatggagtagcagcagtgcgtttcattacttttgtaaaaaaaatgttaacggacattcgttttttaatgatttagatataaatacttttttaaatattattaattatatttttgtgatattaataactctcttgagttttcttttatttaaaaacatttatgtattaaaaatacaatcatatttgttgttttgaatttaataatctttatataggtaaaaaaatgataagtaaaaaagttgatactcaagtagtaattattggctctgggccttctggatattctgctgcatttcgttgttcagatttgggtttaaacgttgtgttgatagaacaatattattctttgggaggagtatgcttgaacgttgggtgtattccatctaaatatttattacacattgctaaagttattaaagatgttaagaaattatctagaataggaataagttttgaaaaattagatattaatttaaaagaaattcaatgtaatcaaaaaaaaataattgaaagttttagttctggaattagtaatttagcacgaaaacggaatgtaagaattatttttggatatgcaaaatttttagatgctaatagtatttttgttcaaggcgaacatgacagttatgttgtttcttttaataaaatagtgatagctacaggttctttatctaaaaaattatcttatattccttatgatgacatcagaatttggaattctagttttgctgtttctattccgagtattcctaaaaaattattgattattggtggaggtattattggtttagagatggcaactatatatagtgcattagggtctaacgtagatataatagataattcgcacgatatattaccacatctagatagagatgtgattgacatttttaagcgttcagttaatcatgattataacattttttttaattctaatgtaattaaaattgttcaagaaaagaatggtttattagtacacattgctgaaaatgataacaaaaataaacgtttcgaattatatgatataattttagtggctataggacgtgttcctaatacggatatgttagacatttcaaaggtaggattaaaaacagataataatggatttattaaagttaatgaacaattttgcactaatattccaaatatttatgctattggagatgtaattggacaaccgatgttggctcataaaggaacacatgaaggacatatagtagctgaagttatatccggaaaaaaacattattttaatccgtttgttattccatgtgtgtcatatactgagcctgaaattgcttgggtaggtataactgaaaatgaagctagaaaaaataatataaattatgaagtgtcttcagttctttggaatacattaggacgggcagtatcttcgcaatgttcagaaggtgtaactaaactaatttttgataaaaaaactaataaaattattggtggatgtatagttggttcgaatgcaggtgagttattaggagaaatttctttagctattgaaatgggatgcgatgctgaagatttagcactaacaatacatgctcatcctactttatatgaatctattaatttatctgcgcaaatttttcaaggcacaattaccgatttaattaataaaaaaattaaaaaatagtattaattgtgttatataatatatggtgctcaagaatttttttacgaatttaaatcattttttataagaatttagcagcgattattgttatcgaatagaatatttttggtatttttaaataatgtttgtaatacatttatagttactaatgaagagtttttagatgctaaatttataaaatatttaaaattgtcagcagcgttgatatccgaagaatcggatattgatttaattatcaaaataggtatgttaaattgataacacacatgagctattgctgcggcttccatatctacagcgatagcttttgggaatcgtttttttaataaagattttttttcgcatgtatctataaatatatctccgctaatcattagctttttttggtattttattttgttttcaaataaatatttttcagttaatttaagcataagtgtattactcaaaaatgtttttggacaatttttaatttgtccaatgctatacccaaatgcagtaagattaacatcgtgataacaaacatttgtaggaataatgatagatcctggttttaagtttttatttaaacttccagcagaacctatattaatgataaactttactttatatttttgtaataatagtgcgcatgttatcccagaaaaaacttttccgacacctgatttagctaaaactacgtgtatattatgtatatttccaatatagaaagtaatattagatattttatttattttataattttttagtttgttaaacaaaatttgtacttcttgctgtaacgctgcgattattccaattctgtagttttttttaatttcttttttcatattttatattaagaacgattaatgaaattgaattttatttagatgctaaatgaagatccgcacccgcaagtatgttttgcttttggatttagtataataaattttgatccttctaaattttctatataatctatttgacctccccgaagatattgtaaacttatagggtcaatgattattatattattgaatatattaactatagtatcatttttatttttatttttatcaaatttaaatttatattgaaaaccactacacccgcctcctgcgatataaactctaaactttaaattaggaatgtttttttcactaataatagtttttattttttttattgctgatttcgaaaatgataagggaaatttagatatattatttttcatagtattttatttcagtgatataaatattgtattatttaaacgttttaaaattttaaatataatatataatatataatatataattatttttttaaagaccgagcgttatttgtgtttttttcttagaaacgcaggtatatctaaataattcatttctttgttagtgattccttgctgattaaatgtgtcatatatgtgttgtttaggattattgtatttaggagattcttttgtttgcaagttttctaagttttttggaacatgtttagatgtatgattttctgtattgttattgtgtttaatgtcattatatgtcccaattcctgtagctactattgtaacacgaagtgaatcgttcatatttgtatctagcgatgttccgataactactgttgcattatctgaagaaaatgaacgaatagtatttccgattgtttcaaattcgtctaatttcatatttaatcctgaagtaatatttactaaaacacctttagcaccagataaattaatatcttctagtaaaggactagatattgctattttagatgcttctttagctcgttcatctcctgaagctatacctgtacccatcatagcataacccatttctgacataactgtccgtacatcagcgaaatctacattcattaagcccggtttagtaattaattctgctattccttgaaccgctccctttaggacgttattagctgtattaaaagcatctaacagggaaattcctttagaaagtacttttatcaatttatcatttggaattatgatcagtgaatcaacatattttgataattcagaaacaccttgttcagcagatatcattcttttttttccttcaaaattaaatggttttgtaactactgcaactgttaaaattcctaatttttttgaaattttagcaataataggtgctgcgcctgttcctgtacctccccccatacctgatgcaataaataccatatcagcatcttttaaaatagattttaaattatctgaatcctcttcagctgcacgccgtcctatttcgggattagctcctgctcctaatcctttagttatatcacttccgatttgtatagtttgttccacttcaatttttcgtaatgcttgggcgtctgtattaatagcaaaaaattctactccttcaatatgttcttgtaccatgtattctactgcattacctcctcctcctcctatcccaatgacttttattatcgcattattatttaattctacaggttcaaacatagtttttatccatatttagtttaatgtgtatcttaaaattctttttttatccaattgttgatgtattgcaaccattttttaaaaaaattataagaatttttgttgcggtgtgagtaaaaatatttttttccaaaatataataatccaattacagtagataaacttcctgtttgagtattattagttagtttagcagtatttatgttattttttttaggacatccaattctaacaggtatattaaaaactttttctgcacaatttttaaaaagttttatattagatgctcctcctgttaatactataccagctcctagtttatgaatgcgtcctgatttttttaactttttttgtgtattttttatttcttcattaattaatgttaatagctctatatatctagactcgataacttcagttaatttatctttgtgaaatgtttgaataatcgtattatcttcatttactattttaatttcttcttctgtaatatcagaagattgcatagcatatccatatttaatttttattttttcagcgtacatgaatggtatgttaaacacatatgaaatatcattcgtaacggtatttccagcatacggaattacgcaactatgtttaagtgttccattagtataaattgcaatatctgtagttccaccacctatgtctactatgcaaactccgagatttcgttcatctgttgttaacactgattcgctagatgctaatccagaaaaaactgagtaatcaactcttatcccgcaggattctacagctttaataatatttttttttattgaagaatgacatgtaattaaatgaactatagcttgcatacgtataccggataatccaatgggatttttaattcctgtacgctcatcaattgagtattcttgaggaataatatgcaatattttatgttcattacgtatacgtacagattttgcagtatgtattacgttttctatatcattttttgttatttcttcttgtagtattggaattattcctatttcgttttgacaatttatatatttatttgataaggctaagtaaatagaagtaatattacaattagccatagtttcagcttgattaatgactttttttatgcattctacaatagattttagatcattaattatacctcggtctattcctattgatttactgagtcctatacctataatattaatagtatcatcttctaaaatttctcctactgaaatagtggttttagtagttccaatttctaacccaacaatcaattttttttttagtactttaatcataattctttgcctatagattaaaattatttgttattactatatttgacagtacattttttttaattaatatatgtatgcaaaaatttatgtattaacatatgtacgaaaaattataaaagtgtaacaatatttaaaagatttttttaggtatataattattaatattaaatttttttaattttttaaaaaaataattaaatatttggttattttacaatatttttttttcttgttttttttaggagcattagttttattttttgatagataatcatgttaaactataaaagaacaattgataagtgttttaagtttttttatttttgtgtattttagttaatttattattgataatttttgtatattttaacaattaacaataatgttttgaaaataaattattaattagctagttctaaaattttttgtactagtatttgataagatatacctgctttttttgccgacattggaaataagctatgatcagtcatcccaggacatgtatttgcttctaataaccagaatttatttttgtaatccattattacatcaactcttccccatccagttccatctataatattccatgctgttagagtaattttttttagttctaattcttttagtttatttaagccgcttggacaaaaatatgttgttcggttggataaatatttagaattgtaattgtaaaaggtattttcaggacatattcgtataattggaagtattttttttcccaagatgctaattgtatattcttctccatatataaatttttcaattaatattgaattatcaaatataaaagctgttttacatgctttatataaggtttcatatgaatatacaattgtaatacctatactcgatccttcttggttgggttttacaattataggtaatcctaaaagtgaaatattttttttaaatttttgtaaaaattttttattgaattcatgtttattaatgtgtaaataaggaacaacaggtaaattaaaactttgccataataattttgttttaaatttattaattgaaatagctgaaggtaacgttttacttcctgtaaaaggaatatttaaatattttagtacgctttgtattgtaccatcttctccatctcgtccatgtaaagctataaatgcttttgtaaatttttgatgaggtaattgtgtaataggaaaatctttggtgtctatagccacagcatgaattccagattttaaaagactatttaatatattgtaaccagatattaatgatatatttctttcttgagatgttccacctaaaagaacagctattttttcagttatgattgtcattttaattcttatattgttttagctttttgataaaaaacgtttttacgatattatctacgtttccagcaccttgaactagtattagattactgtcagataattttgacattatatttaaaaacaatttgtttagatctaaaattaatgttacaaaattttttttgttttttttgatcgttttatatagagacgtactatcagctcctggaattatagcttcattagcagcatatacttctagtataaataattcatctacattggaaagtgttttgctaaatgagaacaaaaaattttttgttcgagtatatcgatggggttgaaaaatcattaataatttttttttaggccatccaaatctagcagtatgtatactttccaaaatttcggttgggtgatgtccataatcattaattaacataatttctttttttctatgtgatttagaatttattgtaaatgttttggataattcaaatcttcgttgaactccctgaaaattttttaatgactgtataatgtttttgtcatctatattttcttgtgtagctacacaaattgctgcagttgcatttaatgcgttatggcgacctggaagatttagtgtaacattgagtgtaggtttgttaactctgattacaataaaacgactagtaaattttttttgaacatatcgatcaattcttacatcagcatttgagctaaatccataagtaataatatttcgtttaatgtatgggagtattgtttgtacagcatgattatctatgcacataattgcagttccataaaatggaagattgtgaataaattttataaatgctagtttaaggttatgaaaactcccattatacgtttcaatatgatctttttcgatgttagttagtatgatagtaattggctttaaatgtaaaaaggatgcatcactttcatcagcttcgactatgcaataaaaagggttttttcctatttttatattactattgattgattttaagtatcctccgttaataagagtcggacttaaattactatcttcgaatatgctaaatattattgcagttgtagaagtttttccatgtgttccagaaattgctatattatatttgtagcgaatgatttcagcaatcatttctgcgcgtgaaattacaggaatatttagttttttagctttaattatttctggattattacatgaaatagcactagaaataactattacatcagaacggttaatatttttttcggtgtgtttaaaaaatatttttgcgcctaatttagataattgttgtgtgatattattggaaactatgtctgaaccactaatgttgtatcctgattttaatagtatttcagcaataccacccatactacatcctccaataccaataaaatgaatatttttaatatcgttcattttaataatagatattgtatttatatttttttttttgttattcatcttaaaatagtattttattcattggtttagacaaaaattaatgagttatattttcgattattttagtgatagtttttatagaatttagtttataactagaacgtaattttttagccataacaattaatttttgtctgtttaaattttttaaaagagtgattataacattaacattaaatctttcttgcataattattttagcacctccaatcatttttaatgggtatgcattccagtattggtgttgatctttatgtggaaagggtacgaatatagcaggtaatccaatgtattgtatttcactgactgttaatgctcctgcgcggcatattattaaatcagcccaaaaatatgctttagatatatttttaataaagggagtaattttgtatatagctaaattattgtgtatgtcatatagtttatgtattatattaatgtttttttttccgatttgatgccatagctttattttattttttagtaccaaggctactttaggaaaacaaaaattaaatatttgtgttccctggctacctcctacaactagtattcttagtggtcctgatctattttcaaaacgatcccaagatttttttagattagtaatagaagttcgaagtggatttccaactgtaattgatttagaagttaatatggtattagcaaatgcttgcatattaatagttgtgaatttagataacaatttattagctaatcctgcaattttattttgttcatgtataattagtggttttttgtataggtaagaaattatacctcctggaacggaaacatatcctcccattcctagaataatatctggattaatattttctataattttttttgcttggtaacaagctattattagtttgaatggtatagccattagttcaaataggttttttcctcttaccccgctaatattaatatattttatagtaataccatattttggaactattttactttctatatttttggaagttcctaaccaaaaaactttccatcctttatttattagagattttgcaatttctaatccagggaatatatgtccacatgtaccccctgccatgataattatttttttcatatatctgtcttataaaaagcctgtatgtttttcatgcgtagttcgaaatctatacgtataagtatgataatagcaatagaaacaattattaaacttgatcctccataactaattagtggtagtgttaagccttttgtaggtaacaacccaatagttgttccaacattaattagagtttgaaaaattagccataaaccaattgagaaagcaaaatatccagaaaaaaaaattttattttttagtgcaattttaccaattttaaaagctctaaaagaaatgaaaaatatcataaataatatagtgcaggctccaatatatcctaactcttctcctattatggcaaatataaaatctgtatgtgcttcaggcaaatattctaatttttgtattgaatgtcctagtcccattccaaatatatttcctcgccctaatgccattaatgattgagtaagttgataaccttttccaaagggatcattccacggattccaaaacgacataatgcgttcaaaacgataaggtgattttattattaaaactgtagttgttactacaataatcagtattgttggaataaatttttgaattttagtaccagaaataaacaataatgatagagttgttaataagattactattgtagttcctaaatcgggctctactaatagtaatatcaatggaaaagatattattattataggttttaaaaatcccccaaaattgtttactatttcagaatttttttgagatagataatttgataagtagcagaacattgctaatttggataattcagatggttgcatacttacataacttattgttatccatcttaaagagccgtgaattgagtttccgattatcaaaactagtaataatgtacttatagaaattaataatattattttgttatttttttgccaaaaagaaatgggcacatctaagaatattttaaatataaaaaataatattactaaatataaaatttgttttttagtaaaaaatagcatgtcatgataaatacggtaagcaataggtatagatgaagaagtaaccatagttacacctattagcaataggcatagtgtacaccataaaagtttttcatcatatagcttaatattaagtttagttttcatacttaaaagttaactcaaatatttttaatatttatgtataaaattgtactgattttagtgtattagttcttggattaattttacaaaagtattacctctttcttcaaatccagaaaattgatctaagctactacaagcaggagataataatactacgtcgcctggttgtacttgtactgagatatgttgcataacttcttgcaatgtttcgaaaattttagatttatggggatatagattaaataattcttttttgtcttttccataacaatagataactattgcattgttttttaatataggttttagtaaatttaaatttgatgactttttatctcctcccaatattagtctaatttttcctttggtatttatactttgtattgcagactttgtacttgcgatattagtagatttagaatcgttaatccacgtaatattattgtttttatatactttttgacatcggtgtggtaaccctaaaaaattttttaatatacggacacttattttaaaacttatttttagttcatgtactatagctaatgcagatagcatatttatgtaattatgtcttcctgatagttttaattttttagtatttattagttttagtgatttataacacaaccacgtattagtataagtatgactaagatgataatcacctgaatgaacaccaaatgaaatgcatttcgtgagttgagcttgtctattaattgtaacagggttatccacgttaattatacatatcttagaatttttgtaaattttttgtttagctttttcatattcttttatatctgaagaatatctattaagatgatctggagttatatttaatatagttgcaatgtatgcttttaaactaaatgttctttctaattgaaaactagataattctagtatgaaaaagtgagcgaatttgttaacaatgtttaatgctggtattcctatatttcctcctatataggttgtaaaccctgctttttgtattatttcctttactattttagtaactgagctttttccatttgatccagtaatagcaattattggaactttagtttcttgcacaaatagttcgatatctccaattatttcaatattttttttggtagcgaattttaaagctggatgtgaaggtgttattcctggactaacaataataagatttgattggagtatccatgagtaatttacagatccagtatgataacatatatttttaaattttatgattttttctatatgtttaggacgtttatcagtgtccataattttagggtaaattcctttagataaaaaaaaatttaaacaagaaattcctgttaatcccattccgaatataagaatttttttatgcaaataattacgagtcattgatgaacctttaacattagtagtcctagtaacattaatataaatgaaataatccaaaatctaataattaatcgtgtttcgggacaaccatttaattcataatgatgatgaataggtgtcattttaaaaagtttttttttagttattttataatatagtacttggataattactgataaagtttcaattacaaataacccgcctacaattattagtaatatttcttgtcttaagagtactgaaataataccgatagttccacctaaagatagagaacctacgtcacccatgaatatttgtgctgggtaagtattgaaccataaaaatcctaatgaagatcctataatagcagcacaaataattgttagttcgttagaataaggtatgtaaatagtattaaaatagtaagataaatttacatttccgctaataaaagatatgattgataagttagttgtaacgaaaataatgggaacaatagctaatccgtctaaaccatctgttagattaacagcattgcttgtaccaattattgcaaagtatgatattaatatgcatatcattttagtattaaaaataatattttttgaaaaaggaacaattagttttattgtagagtgatcgttaattatgtaatatattaaaaaaattataatacaagctaaaatagatagaagggaaaatttatgcaaggacgacaaacctttagaatttttataatatattttcatattgtcatctataaatcctattattccataacctattaatattgttagagttaaccaaacataaggattagataatttagtccaaataatagttgatatgataattgaaaatattattaatatacctcccatagttggtgtattttttttattaaaatgagatttgggtccgaaattccgaattatttgttgtattttgtatttatttagccaatttattaaatgtggcccgaatattaacattaataacaatgatgtaaaaaaactaagtataaaacgaataatcatatgtattactaattttatttagagagtgatgttaaatttcataaatgttgatcaatattattaagatcaagctttatgatattcttttattaattgttctactattacgtctaatttttcgcttcttgatgcttttactaaaatggttataatctttttatttagtaatttattttttagattttttaataattcgtctgaattgtagaaatgatgtccttttttgctggcgatactaatttctttactcaatttaccaatactaaaaacttcattaatattagagttatagatagtatttcctatgattttatgatataaaacatcattttttccaagttctaacatatctcctgcaacaaataacttataacctgatatgttttctaaaatttttatagctactatcatagatgcggtgtttgcattatacgtatcgttaataatagttttatatttatttaatcgtatgatttgtagtctgtttttaagtataggtaagcttgataaaccaattttaataatttctaatggtatgttaatagatattgcgatagttgctgcagctaaagcattagaaatattgtgatatcctaagagtggtagggtaacatatatttctccattgggggaatgtattttaaatttcgacccttgattactagttgttatattgctagcaaaaatagtactatttttttttattgaaaaattaataattttttgtgttaataagttttttttccatttagaccaataattactgtctttattataaatagctatgccattttttcttaatcctaaaaaaatttcttgtttcgcttgggcaaccccgaataaagacttaaatcctgctaagtgtgaatgatatatgttgtttattaacgcaatattgggtttggttattttagttgtatattctatgtcttttggataattagcacctaattccaggattgcatatttatgagacttatttaaatttaataatgttaatgggactccaatattattattaagattttgaaatgtagatattgtatttccacagttttttaaaatagatgatgtcatttctttaacagaagtttttcctgaagatccagtaattgcaattacagtagcattagtttgatctcgtatccaggatgcaatttttcctaaagctatagttgtattctgaactattatttgaggtattacattttttggataacattgtttttctagtaataatgcagcagctcccttagaaatagcttcattaacgaacatatgagcatcaaagttttttccaattaatgcgataaataagcattttggagtaatttttcgcgtgtcagtagttatcgagtgtatactaatagagtgtaatgttgcataattagagcaatataaaattccgttggtaattgatgttaattttattaagttaattgaaatcatagttttttttatttaataatttttttattattttgtgatcagaaaaatgataatatttattatttataatttgatatttttcgtgaccctttcctgcaactactattatatcttctttatctgcattattgacagcaaattttattgcatgttctctatttggaataatgcgtattttatttttaaatttacatcctgaaagtatgtttttaataatttttagaggatgttcgtttctaggattgtcatttgttagtataacttgatcagacattttttcagcaattgaacccatatatggtcgctttgttttatctctatctcccccgcatccaaaaatgcaccatattttttttttattaaatatttcttttaatgtgcttaacaagttttttaatccatttgtattatgtgcataatctataataacttttggtttgttaacaatatggatatgttccattcttccagatattgtttttatgtatttgcaaactttaaccaaatcggttataggatagttcaattctaacaaggttgctagagctaataaaatattaataacgttaaaatgtcctattaacgtgctatttaatattccatgaccccaactagaattaaaatgaatattagtacaattttgtttttgtataattttatttgcatgtatccatttttttggcgatatagaattaaagttttggtctttggtggtaatggtgattacatttttgtgatttagttttttgatccaagtttttgctattaaatcatctgcattaataattaatgtattaatgttatatttaaagaaaaatgctttttttgcatttatgtagttatccatagtacgatgatagtcgagatgttctggtgtaatatttgttaatattgctattttaaacggaagttgttcaattctgtgttggactattccatgagaagatatttctatagcgaatgttttaatattttgttttagcatatgatatagaaattgatgtatatttgctgatgattctgtggtattgtcagttttctttaaattgttatttatgccatgtcctaaagttcccataattcctattttaacatttaataaattagcccattgagacacgatgtgcgtggtagtactttttccattcgttccagtaattcctatcagtgtaaaattattttcaaaatggtaatacttttttaatatttgaggtaaatttttagataatttaaaaaaataaattattgggacatggtttataattttctttaatgttccgtttttaaatttttgttttgtatcgtaaagtattatttttgcaccattttttattgcatgaatcatgtgtttatttgtttcattaatattttttttttttaatacgcaaaataagtacccaggtttaactaaacgactgtctgattgaattcctgaaattgtatacgaatatgataattttatccaagatgataataattgttgtaaattattgttttttataagtattgtcataagattaaataactagttataatgtgtttttaatgtattattatagataagcatcaggttttatgttttttatttttaatattttttgcataattgttttaaatattggagctgcaatttcacctccataatatttgttcgattttggttcgtttatcattatcataagacagaatgtaggattgctaacaggtgcaaatccgacaatgtaggaaacgtatttattatcatatttcccttttgaatttatttttttagcagtcccagttttaactgctattcgatatccctttatagctgctttaaatccagctccaccaggtttagcgacttcttctaacatatttataacagttttaatgatttttttagaaaaaacttgtttgctaaaaatatcattttttaaattagtgtcatttttaactattatagataatggtttagatagtccatatcttccaatagttgtatatattcttgctaattgtagcggggttgccattaatccatatccaaaagataacgtaactttgtctagatcagaccaatgttttttattagtatttaaaactccattgcgttcaccaattagtcctaaattagtggatttcccaagttcaaatttagaataaatatcaattaattcagatattggaatagataatgctaatcgtgatacacctgtattacttgatttctttagaatatcggaagctgttaatgcgtgatgatatgatacatcatgtattatgtgtttgtttactactaatgaagatgtattaattacagtttcaggagtaattatctttttttcaagtgctttcataatgatcataggtttaacagtagatcctaattcaaaaatatcagtaattgccttatttctaattagcggattatttttaaataattcgctagagttgtttggatcatatgaaggtgtatttaccatagacaaaatttctcctgttgggatatttactaagatagctaccccgaattttgctttatttgacatgacagcttgatttagtatatggtatataaacttttgaaagctgcagtctatacttaatattatgtcgtgtgattgaattttattcactaaattgtgttgttctataattcttccgtatctgtctgttataatttgtttttttcctggttttcccattaacagtttattaaaacttttttctactccttcaataccttcattatcgatgttagtaaatccgataagttgtgatgttagttttccaaatggataaaatcgtttgaaatcatctagtatatatattcctgggatatgaagttgactgatgtattcagaaatttctgggttaaccttgtgagctagatatataaaatgattgtttttagaatatttaattcgataaaatatttcgcttagagggatagacaaaactgttgataacattttccattttaaattaggatatatatgtgtttgtttagaaaatagtagttttggatctatacaaatattttttacgggtatgttaattgctaatggatatcccaatctatctgtaatatttccacgttgattaaattcaatttgcgttcttaaagaacgtaaattgcttttatatattaattttttcgaaacaataatttgtaaaaaagttattcgtgataatactagaataatagttataataattaaactcagcaatatagtaattctgttattaaaagtttcatttttgatatgaatattttttttgttttgaaaaaagtatttcatttatataagacattccttataagttttgtttatgattattttaaaataagtattttatagggaatgaagatcatatttatatttaagtatctattttttcatgtttaaacttcaaacgcgatgttgatatatatttttctagatttaatggcatctgtttttttttaataatatctagttcttcttgttgggaagttaatagacgagttttatgtattattgtgattattagcagtgctgatataaatatcataaaaataagtatcagttgtgttttgtaaaatgatattaaatcgttaaaaattatttttgataaattgtagtttttattcattattatttttttgagctactcttagtatagcgctatgtgctcgaggatttttgcgaatttctatggtactaggaaaaattttagttataatctttaactgcttattagctaaagattttaactgtgtttctgttattgctagtcctggaggaacaaagggtggtttgctatattttatcataaattttttaacagttcggtcttctagtgaatgaaaacttaaaattaatagttttccaccaggaattaatatgtttaaaacatgttctaatgcttgttgtaattcatatatttcatggttgatatatattctaatagcttgaaacactcttcgagcagggtgttttctatattttttaatgggtatgctattggtaattattttagacagttctaaagtcctggtaatagttttttttttgttataagcaataatgttatacgcaattttttttgaaaaaggttcttctccgtatttttttaatacgtgatataatgttgttaaattagttttttttaaccacatatatgctggaatacctgtatttggattcattctcatatctaaaggtccatctgaaatgaatgaaaatcccctattaggattattgatttgcatagatgacattcctaaatctaacaatattccattgactttacctcgtattttatttttattagaatattttaatatattagaaaattttccatgaattatattaaatcgagtatcgttctttaatttattagctatttttatggcgtatggatcttgatcaatgctatataattttccattttttcctaaatgttttaaaatttctttggaatgaccgccatatccgaatgtagcatcaatatatattccatcattttttatatctaaattttgaattgtttcgtttagtagtacaggagtatgtgaaaagttgtttttcatgattaacttttgtgtgcttaatttgttattttttattttgattgaatctataatcattagtttgattattattaaataagatattaaaatattctaatttttataaatgcttattattccagaacgagaaatttcaattatatttgttagttttttcataatttctatgtatgtatctagatttttgttagtacctgacagttgtataatcgaaatattagacgtagcgctaataatatatcctcgaaatgcgtttgtaatatcttgtacttttcgatattgatcatatgtattgtttatttttatcaacataatttctcttttaaaatgttcttcgtcttctatttccgttacctttaatacatcaatcaatttgtgcagctgttttccaatttgttcgataacctttttatctccaaaagtttgtattgtaattttagaaattgataaatcttctgtaggtgcgactgttatgctttctatgttatatcctctttgtgaaaatagacctacaactcgtgataaagctccagattcattttctaatagaatagataaaatacgatgtttcataaagacgtatgctccgttgttcgtaatatcatttcattcatgccgccacttcgaatttgcatagggtaaacatgctcttcaggatctatagtaatgtctacaaaaactaaatttccttggtctaattttaataatgctaactttagttttttttctaagtcttcaggattatgaatagaaatccctatgtgaccataagattcagctaattttataaaattaggtaatgatttcatatatgaatgagaatgtctacccgaatatataatatcttgccattgtttaaccattcctagagagcgattgtttaagttaagtattaatattgaaagtttatactgcattgctgtagataattcttgaatattcatttgaatgcttccgtcacctgtgatgcaaagcacagtttcttttggtaatgctaattttactcctagagctgctggtaagccatatcccatagtccctagtcctcctgaattcacccatctccttggcttattaaatgaatagtatagtgctgtaaacatttgatgttggcctacgtctgatgttacgaatgcgttcccgttggttaatgcggatattatttcaataacattttgaggttttatttttttgctttttcgatcgtattctaggctatttttagatttccaacaatttatttgtttccaccaatgttctaagttataaatattttttttagaaaattgattttttaataaatttaatatttgttttaaaacgttacgagcgtgtcctactatgggaatatgtgcagaaatagttttagatattgatgttggatcaatgtcaatgtgtatgattgtagcgtttggacaatatttatctacattattagttgttctatcatcaaatcttactccgatagctaatattacatctgcgttgtgtatagccatattagcttcgtaagtaccatgcattcctaacattttaagattttggggatggttctgaggtaaagctcctaatgccattagagaagtagttactggaatatttagtgtttcagctaaaagttttagttccttatgactattggaagttattatcccgcctccaatgtaaattattggttgttttgcttttattaaaatatgtaaagcttttttaatttggccttgatgaccttgtaaaactggactatatgatctaatactgattagttttggccaaatgtatggtttttttattagtgggttaagaatatctttaggaagatcaatgacaatagggccagggcgtccactagatgctaaccagaatgcttttttgaaaattttaggaatatcttcagtattttttactaaaaaactgtgctttactattggtctagatataccgatcatgtcacattcttgaaaagcatcatatccgattagtgatgaggctacttgtccagatattacaactagtggtatagaatccatatacgcagtggcaattcctgtaatagaattagttgcaccaggtccagaagttactaatactactcctatttttccagtagcacgcgcatatccatctgccatatgagtagcgctctgttcgtgtctgactaaaatatgtttaattccatgcatttgttttaaagaatcatatatgtctaaaactgctcctcctggatatccgaatatatatttaataccttgatcaataagtgatctgattaccatatcagatcctgataacattttcattttttccccgggttaatgattaaatttgaaattttatttcatatttttgattaaaagtttaaaaaagaatttaaagttataacgtatgtagaagtttatattaattttacattttttaaaatatttcttacttaataaattattaaataataaaatatttatatttaaatataaatttgtatatgtattctcatttttaaatacatttaaaatgtatgtataacaattattattttttgaactatatgtaatttttaatattaaaattatattaaacgtgattatgtattttatttaattaaaaattttttaaattgtggagaagtccatgtaaatagagtggatttattttttttaatcaaacatactgctaatttctcttgaatagatattttttttgcttggcgaaatcctaatagaattaatcctgtatcccatgcgtctgattttaatgctgattttgaaattacagttactgaaactagatcagtgttggcagggttacctgtgataggattaattatatgaataatttttttatgtagcgtataataatttctatatgttcccgaagtacttacagcattattttttaaagatattagacaatggatttcattatctgtttctgttggtttttgaatggcaataattttattttgtgaatttttaggtgatgtatgagtgactactgtacctcctatagaaatatagtaatcatttattccttcatcatcaagtatcctttttaaattgtctgcagcaaatccttctcctaaagttgataaattaatttgtaacttcggtatatctttttgtaaataatattgctgtttatttataagaagttttatgtgatttagtcctgttaacatttgagctaattttattgtttttttagaaggaatactatgttttcgagatgtaggtccaaaaccccagatatttattagtgttcctgaagtaatatctaataaattatttgttttctttccaactaataaacctattgaaataagtttagctaaatttttatttattttttgaggtttagtggtaaaatttttattaaaatttgaaatatcagagtttttattccatgaagagatttgattattgtcataacataattgtttttctatttttttttttaaattataatatgttaaatgacgattatttatgattttaactttccacgttgttcccattgtatacccgcataaaaatacagtttcatattttttttgtactttattaatttgtatagatattattaaaaagtataaaatacatatatttattacatatgccattagagttgtcctttaatgtagacaaagatctttcgctattttatgcttcaattattttaataaattaagttgtattaaataaaaagtacatctacttatataaaaaataaggataagtagtttatttaatttttaaacgtattttttaatgttatataaaatttttaaaagaattaaatttttaaaatatttgttttagatgattaaatgtacaaattttagtaaaatatttattttaagacgtttttatattacttaatttatgtattttttaaaatatttagtttaatttaattaattaaaatgaattgttggaaatatatttaatacgttaaaaaattaatttaatttcttatttgaatagattgtagtatttaaagtatttagtgttataaattaatatagatgaagtttttatttttagtaagtattatgtatttagtaataattttgttgatcataattcttgttaatattaatttcatttatgagaacaatacatgaaaaaaataaccatgatcttcaatacagtattaatatttctagtttttttattaatttctggtttttcttggcataagtcagaaattcctactcaagaaaagttttttgaatcaaaatcttttagtttgtctacagttttggaaaaagtaataccgtcagtagtgagtattactgttgaaggtaatgtaacacaatctactagaattcctcgtcaattccagtcgtcttttaataaaaaagttttagattgtttcgggatttcacgatgtatgactcgtcagggaaaatttcatgcgttaggatcaggagtgattttagattctaaaaatggatatatagtaactaatagtcatgttgtagatcgtgcaaacaaaattcaagttcagttaagtaatggttgtaagcacgaagcagtagtaattggaaaagatgcacgttttgacattgctataattaaattaaaaaaagtaaaaaatcttcatgaaattaaaatgtctaattcagatatattaaaagtgggtgactatgttattgctattggaaatccttatggtttaggagaaacagttacatcaggcataatttctgctttacatcgcagcggattaaatattgaaaattatgaaaattttattcaaactgatgctgcaatcaatcgaggaaattctggtggtgctttagttaatttaaaaggtgaattaattggaattaatactgctattttgactcctgacggtggaaatattggcattggttttgcaattcctatcaatatggtaaataatttgactacgcaaattcttgaatatggacaagtcaaacaaaatgaactaggtattgtaggtatggaattaaattctgatttagctaaagtattgaaaattaatgttcacagaggtgcgtttattagtcaagtgttatccaagtctcctgctgatgtgtctggaattaaacctggtgatgttataatattattgaatagaaaaccaattgctagttttgctactttacgtgctgaaatagcatcatttccgataaagacaaaaatagagttaggaatactaagaaataaaaaagttaaatttattattgtagaacttaagcaaaaaattcaaagcaaaattgattcttctgttttatgtaaattaatttcgggtgctagtttaagtaattttcgtattcatggacagaataaaggtatttgcgttaattacgtaaataatggaacgccagcttatcgaacaggactaagaaaaaatgatattatttttgaagtcaataaatatcaagtgtcgtctttaagtaattttcaaaaagtgcttaaaactaaacctttaatattagttttgcatgttaaacgtgggaatgatgttttatatcttgtcacgcattaaaaataataatttaactggttatatttttaacctacctagataaatgataaaatatttttttaggtaggaattaatactagaaatatattttttataatataatcgcattaaggtttagcttaagagtgtgctactcagttatttctcttaataatttgttaataccagttttacttagagtttgtgcgttaacttgtttaacaatgacaacgcaatagagattgcagttatttttgctaggtaaactacctggtactaccactgatccagaaggaacttttccataaagtatttttttattatttctatcatatatttttgtactttgcccaataaatactcccatagaaataacggaattagattcaataataacaccttctacgatttcggatctagcaccgataaaacaattatcttctataattgtaggattattttgtaatggttctaaaactcctccaatacctactcctccagataagtggacgttttttcctatttgtgcgcaggaacctactgttgcccatgtatctatcattgttccttcatctatatacgctcctgtgtttacataacatggcatcaaaattgtattttttccaataaaagcaccatgtcgaacagtagctggaggaactattcttattttttcatttttgaatttttcttcagtgtaattacaatacttcaactttattttatcataaaaacatgtttgtttatttgaaaacaaaacgtttttattaactaaaaatgacaataaaattgcttttttgagccattgatgcgtaatccaaaatccatttattttttctgaaactctgagttttcctatgtttaacatgtgtaaaacttgatttatagcatctgtagttttttgatcaacattgtgttgatggatgtttagcttattatcaaatgttttattaattatattttttaaagtatgcatatgttgatttaagttccatttacattaattgtaacaaaaatttttattagttggagtgttaaacatattaattttgattaagtaagattttttaatattcgtgaaatttgttctcctttttgtaacgttaatatttcgcatccctcttcatttactaaaatggtatgctcatattgagcggataaacttttatctttagtttttactgtccatccgtcgtttgtacattgtacttcgcagcttccagaattaatcataggttctacggtaaatgtcatacctgattgcaatatcgtagtgttacttttatagtagttgtgatgtaaaatttgaggaggttcatgaaaacttctaccaatcccatgtccgcaatattcttttactatagaaaaattttgtttttttacataattttgtataacttttcctaatttttgcaaatttattcctggtcttattgtatataatgctaaatataagctttttttagcgacatagcataatttttttcctaattcggtaggttttcctacaaaaaacatttttgatgcgtcactatagtatttatcctttaaaattgcaacatcaatattgatgatatcgccgttctttaatatactatttttattaggaattccatggcatacaatatcattgatagaagtacatatagattttggaaatccttgatatcctaaacatgcaggttttgcatgttgtttatatgttatgtaattatgacaaatgttgtttaattcttctgttgtaattccaggtacaatatattctttaatcatatctaaaacgtcagcaactaattttcctactaatcgcattttattaatttcattaatgttttttataaaaatacaagtcataattttctcagataatgtgtattaaacacttttttgaatactaatttaaaaacaatttttcataaataatttaacataatatattactataatgaataattttttatattagcaaacagtgtgtaaataacaataatcatttgtttaattattaaatttatagtgtttttctttattaatttaaaaatgtttggttttatagcatataaaatgtatgttagtatgattttataatttaataaattaaaatattattgctaatacaaaagttttacgtaacaaatgtttgaataaattgtttaaaaatattagctcgaatttttcattatttatattttgaggtatttatatttatgatggtatcaatgagagatatgttaaatgcaggtgttcattttggtcatcaaactcgttattggaatcctaaaatgaagccgtttatttttggatcaaaaaataaagtacatattattaatttagaaaagacaatgacgatgtttaattttgcgttgttcgaattaaaaaaaatttcattgcgaaaaggtaagattttatttgtaggaactaaacaatcggctagtaaaataataaaagaatcagctattttatgtaaacagttttatgttaatcatcgttggttaggtggtatgttaactaattggaaaactgttcgtcaatctataaaacgtttaaaggatttagaatcacaatcacaagatggaacttttaataaattaacaaagaaagaagtgttattgcgtatgcgcgaattgtcaaaattagaaaatagtttaggtggaattaaggaaatgggtagtttgccagatgcattatttgtagttgatgctgatcatgaacatatagctattcgtgaagctaataatttaggtatttctgtattttcaatagttgatactaattctgatcctgatggagttgactttattattcctggtaatgatgatgcaattcgagcagttaatttatatttaaatgctgtttctaaagttattaaaaaaaatgttaaaaatgaaaaataaaaaattaataatttttaaaattctttaattcaagtataaaaattaaagtatttagatatttaaataaaagtattttgaggatagtgatgacaaatatatcagcgtttcttgttaaaaaattaagagctcgaactggggtaggaataatggattgtaagcgagcattaatgtgtatgaaaggagatatagataaatcagttgattttttgagaaaaatgggtcagataaaagcagaaaaaaaacaatttttattaacgcaaaatgggtcaatttttattagttttgatcataatctcggtgtaatgttagaattaagtagtgaaactgatttcgtttcgaaacataaagattttttgtgtttaggtgaaaaaattttagattatgttttaacgcatccgatggaaagtatagaatttattaggaaacatttcgaagatttgagaactagtttagtaatgcaggtcaatgaaaatattgtgattcgaagaatacaaactttaaataaaaaatatattacaggttacttacatgggcgacgtattggagtattagtacaaactagttctattaataatcatttagcgaaagaaatagcgatgcatattgctgctagtaatcctaaatatttgcggtcagatcttgttcctaagtctattatggaacgtgaatatgaaattcagttagaactagcaatgcaatctaaaaaatctaaacctattttagaaaaaataattaaaggcagaatgataaaatttgctaacgaaatttctttattgggacaaaattttatttttgatccgcatagaaaagtttctgaagttattttaaaaaataatattgacgttatttcgtttgttagatatgaagttggagaaaaatatatataaaatttttattgatttgagaaccgccataagggcggttgtattaaatatttagttttaaataattcaatattcttggttagattagtgtacgtaaatactttacatctaaaattttaaagttattcataaataatgagttattaaaaatgatattttctaataataaaaaattgaaatttaaacgtgttataataaaattaagtggtgaagcattacaaggtgttcataaatttggtatagacattatagaattaaatcgtatagcgaaagagataaaagcaatttttgatttaggtgttcaaataggaattgtaattggtggaggtaatatatttagaggtaaaaaattagcaaaatttggtattaataaagtaatttcagattatgttggtatgttgtctaccattatgaatggattattactttgtgatagtatggatttagttcatcttagttcatgtttaatgtcttcgatttgtattgataaaatctgtgaacaatatagttttaaaaaagctttatctttattgcgaagaaataaagttgtagttttttctggaggactagggaatccatttttcacgacagattcggcagcatgtttgcgcgcaattgaaatgagagctgatattgttttaaaaggaactaaagtaaatggagtttattctagtgatccaaaaaaatcttcgaactctatattatataaaaacatttcgtataatgaagtattacaaaaagaacttaaagtaatggatttagctgcattcgcgttagcacgagatcataaattacctatttgtatttttaatatcaacaaacctaatgcgttgtattatatagttacaggtcagaaggaaggtactttaataaggtaataaaataaagcactaacttttatttatgtaaatatgcattaataaaatataatttttatagacgatttagttttttaaagaaataattaaaatttatgtttacattttatgtaaatttttagaaggttatatatttatggagcgtataaaaaattttactagttcaaagatggatcattgtgttcatatgtttgtaaatcaacttaatacattgagaagttcaagagcttctccatctattttggatacaatacttattgattaccttggccagaagattcaattaaaaaaattatcaaatattattgtagaaaatgttaatacattaagaattactttgtttgaccctaaaattaaaaataacgtagaaaaagcaattataagttctaaattagatttaatacctatttttattaataattattttcaaataaaaattccagtactgactgaagaacgtcgattacagttaataaagttagctaaaaaaatggcagaaaatagtcgaatttgcattcgaaatattagaagactttctaatgaaaaaattaaattatttttaaaggataagattattagtagtgataaggaacgtagattacaacatgaagttcaggatattacaaatagttatatggaaaaaattaatgtaatattaagtaaaaaagaaaaagatttgttaaaataattaattttatgaaaaaggtaattgtgtaaagaaattagctattttaggttctactggtttaattggagttagcactttatctatagttagacgttttctaaaattatttaaagttattgtattatcagctaaaaaaaatgttataaaaatagtgcagtaatgttttatttttagaccattatgggtatctttagaaggtcaagatgcagttcggaaattaaaatttaaattaaaaataagaaatgtattagctataaagtgttatttagttccgaagctttttgttagttggttaatttagagaatcagtagattatattgtatctgaaatgacaggtattccaaacttaaattacaattttatcagttactaaattaggtaaaatagcattattagttagtaaagaatcattggcgataggagaaaactcattgataaaatctgtttatgaaaataatgcgaaattatcacctatagatagtgagtacaattccatttttaagagtttactaacaaatctttaaaaaaaaaagtaattttataaaattgttgtaaaatgactaaaaattaaatctttgttttaactgggtcaggtgatctacttttaaattcgttattatctgaattaaaatattccagtcctgaggtagtttgtaaacatcctaattgagttgtgggtaaaagatatctgtagactcttttactattttgataaataaaggatttgaatgtattaaaaagctaagttattttttagaagtataagttttgaaattgaaatagtaatttattttcaatctatcgtttattttatgattcgatattttgattcaagtattattgttaatatattgtatagcgataatgttaaaatttctattatttatgcattaaattggcctaatataattacttctgatgttccttaatttagatcttttagagataaaaaatttgtttttttttgaattagattttacaagatattcatgtttaaaattagcgataactgcatataatgatggttattctgctacaattatattaaatgtagttaatgatatttctgtatcttattttttaaaatttaaaattcaatttactgatatttttataataaattctatttttttatctaatttgctctcatatttagagctgaaaagttttgaagatatattaaaattagataaaatttaaagattaacaactaaaaaaaataaattttaaattatattaaatagataatataggtttacatacaatacatgagttattccaaaaataatatgttatttaaaaatgtattaaatttcaaaaaaaatataccttcgcatgtagctattataatggacggaaatgggaaatgggcacgaaaaagaggaaaatctcgattttttggacatttttcaggattttatgctgcacgaagagcaatatcttttgcattatttcataaattaaaaattcttactctatacgcttttagtagtgacaattggaatcgttctccacgggaaataaaagtattaatggaattatttttttatgctttatctaatgaaactaacaatttaaataaatataatattcgtttaaaagttattggaaataaagaaaagtttaataccgtattaaaaaacaaaattcgtgttgtagaaaaagaaactttaaagaataccggtttattactaaacattgcagcgaattatagcggtcgttgggaaattcttgaagcgataaaaaaaattgttgtagctattaaatgtaaaaatttatctttaaatgcaattactgaatctacggtttctgattttcttttaattaatgaaaagattcctgtagatttggttattagaacaggaggagagtgtcgcttaagtaattttttagtttggcagatatcatattcagaattatattttactaatacactttggcctgattttgatagaaaagagtttaaaaaagctattgatgaattttctaacagagaacgtagatttggtcgtgtatcacattaaaatgtattgtattaaagtttttgtaacatatttgtttctaacagttaaataatttaaccatgttattttaaaattttttaaatacataatttgattgtaataaatatttttaattaggacgtattttaagtgtaataagattactgaactgaatattttaattttaaaaaaagatgcatgttttacaacattttaattttaaaaataaaacatttaaattatatttaagacaattttgaattttagaaaatttttatataaaatttgtattaaattaatgtatttacaattgtcaggtaaataaaaaatttataagttatattaaattaaatatttattcgcatgatttaattgttttaaatatgttaaaataattaatattatttttcatgtttgaaaaaaaaaatgtataattcaaatattacagatattacgacattattacctcatcgatatccttttttattaattgatcgaattatagcctatcaaaaaaattttaatattttaacaataaaaaatatttcttatagtgaattttgttttactggacatttttataaaaatccagtatttcctggagttttaattttagaagcaatagcacaatcagcttgtctattggtgtataaaagttttggaatgtcatacaaaaataatttgttttatctgactaatattattgatgtcaaatttaaaaaaaaagtgattccgggtgatcaaatgctaattaatgtttttgttgataaacatcaccatagattaattcgttttgtgggacatgtttcagttagtaaatatattgtatgtaaagctacaatttcatgcttattaacaaatgacgtagtttcacgatagatgtatttcgttaaaaacatgtttattaaagtttttaaaattataaaaatatgtaagataaagttttaaaatttgctaaaatatatattttgaattgaaatagttttatatttatagatttttttaggggtaaatagcatgattgtgtcattttaatttaaggtatagatagttattctatttataaaacgaaaagtttttaaaaaaatatattaatttttagttagttagatgcgttatataggttttaaagatttattatataattgatttgattggaaaagttaaatgtttaattttaaatttgttcatttgagagtacatagtgatttttccatgatagatggattagttaaacccaacattttagctcaacatgcaaaaaagttaaatatgcctgcaatagctataactgatagtagtaatttgcatggaatgatcaaattttatcgagcgacattctctcagggtattaaaccaattataggtgtggattttaaagtttttcctgacgataagtatgtatcttccaatatgtttacaaaaattaccttattagctgttaataattcaggatatcgcaatcttcttttattattatcacgtgcatataaaattggatataataataaggtaggtgttttcataacaaaagaatggttagttgaacacagaaagggaataattttattatcaggaggatgttacggagatattggcgttaatttattaaataataataaaagtttagtattaaattgcttatctttttataatcgattttttgaaaatttttattatttagaaattatgaggattggaagaagtaatgaagaacaatatatttctagaattaaagatatttctgctagagaaggtattcctgtagtagctactaatgaagtatgttttttaaataaacaagattttgaggtacataaaattcgtgtatttattaatttaggttgtactataaaaagtaattcagcacattataattatacacctcagcagtttatgcgtactagtaatgaaatggaagaattgtttttagattttcctgatgcaatttcaaatactatagaaatttctaaacgttgcaatgttattcttaaatttaataaatattttttacctaaattccaaacaggtaatatgaatactactgattttttagttatgaaagcaaagaagggaatgcaaaagcgtttaatacaattatttcctaataagcaagacagaattaataatgttaataggtattatactcgtttattatctgaattgaacgttattaataaaatgggttttcctggatattttttaattgttatggaatttataaattgggctaagaaaaatgatattcctgtaggtcctgggagaggatctggtgcaggttcattagtatcatatgttttaaatattactgagttagatcctttatcttttgatcttttatttgaaagatttttaaatccagaacgagtttttatgccagatttagatgttgatttttgtatggacaaacgagataaagttattgaacatgtttcaaaaatttatggagaagagtcagtatctcaaattatttcttttggaacattaacagcaaaatctgttattagagatgttgggcgtgtttttggttttccgtatggatttttaaatagattatctaaattaatacctctagatttaggtatgacgttagaaaaagcaatttctcaaaaagtagaattattagaattatacaagtttgacaaagatgtaagagagttaataaatatagctaaaagattagaaggtataactcggaatgttagtaagcacgctgggggggtagttatttctccaaaaaagataactgattttgttccattatattatgatgaaaacggtaataatccagttactcaatttgataagaatgacattggatatacaggattagttaaatttgattttttaggtttaaaaacattaactgttattcatggaacggtaaagatgattaatactaaattttcaaacaatcaaaaaaaactaattaacataaatactatttctttaaaagataaaaattgttttaagtttttgcaaactgcgcaaactattgcagtatttcaattagaatctaacggtatgaaagatttaattagacgattaaaacctgattcatttgaagatttagttgctttagtagctttgtttcgccctggtccattgcaatcaggtatggtagataattttataaatagaaaacatggtaaagaaaaaattttgtatcctaataaggagtgtcagcatgctttgttaaagcctattttaaaatcaacgtatgggattattttatatcaagaacaagttatgaaaatagttcaagtttttgcaaattatactttaggacacgcagatctgttacgtcgaactatggaaaagaaagatcaagtagaaatgaataaacatagagaaatgtttaaaaatggagctaaagagaataatattaatactaaactgtcaacaaaaatttttaatttattagaacaatttgctggatatgcttttaataaatctcattctgtatcttatgctttggtttcgtatcaaactttatggttgaaattatattaccctgaagaatttatggcttctgctatgaatgcagacatagataatattaagaaaattgttgttttaattaatgaatgcaaagtaatgaaattaaagattattcccccaaatgttaatcaaagtgattattattttaaagtagatgatgataaaaatattatttatgggttaggagctattaaaggaattgggaaaagtgtaatattagatattgttaacgcaagaaaaaatagaaaacgattttctgaattgtttgatttatgtgtatctgttaattctaaaagaataactcacaaagtaattgaaaaattaattatgtctggaggatgtgattgtttcggtttaaatcgttctattttaatgcattcatgcgagtatataataaagtcagctaatcaatatttaaaatctattattttaaaaaaaagagatttatttggattattgttagacgattttaatgtaattaaaaaaaaatattattcaattaaaaaattatattctatgaaacaaatattagattgggaaaaagatagtttaggtttatatttgacaggtcatcctgtagatgaacatgtacatcttcagatgagatataataacgttattcgtttaaaagatttatttaataataaaattacaacagaacaaatttctattttaggaatgatttcatttttaaaatttaaagtaacaaaaactaaaaaaaatatggtgtttatgatattagaagatagttttgttcaaatagaagtaataatatttgacaatatattaagaagatatagacatcttttagagaaagaagtaataattattgtaacaggtcgtattcaaaaatcgatgtttagtaaaaaatatattgttttagcagaaaaattaatataaacaaaatgaatgtttttaattataatgttgtactaaaatgtagtatattgaaattaaatattcaattttaaaaagatatttttaatttttttaaaatatatttaaaataattttatttaattttaaacagcataaaaaatacatttattttaaagaattattcagaataattttaaaaacatgatttttattaataatttttttgacatttttgtgtctttctcgatattcaaccatatcattttttagtaatttttcgctaataataatactatatggaattcctattaattctatttctgatagagttatacttaaattctgttttctgtcatctaggagtgcatcaatgttatttttcttgcaaaagttatatattttttctgattgttgtttgactaatgttgatttgtgaaagcatactggtataattgctatagtaaatggtgcaatagaatcaggccaaattatcccatttttatcattattttgttcaataatagctgcaattattcgtgtaattccaattccataacaacccataattaaagtatctttttttccaattttattttgaatttttacgttcatgattttagaatattttttacctaattggaatatatgggctatttcaatgcttttttgcatttttagttctcctgctccatcaggacttggatcaccttctaaaacatatctaatatcataagtttgtggtattgatatatctttattccaattcatattgttaaaatatttatttgtaatattagatccaatagtaaagttttctaaattaattacagaaaaatcagctattacaggaaaatctagattaataggtccaataaaatctttagttgttcctgttacgtttaatatttcttgtttagatgcaaatattagtggatattcgatttcgtttatttttgaaagtttgtattcattaattgtatgatcttctcgaattaatatggctacaaataagtgtttactaaagttttttgttttaactaatatcgtttttatggtgtttgactttttgaagttaggtgtatttgacagttttttatatatatcgttattatttcttaatattttaatttttttaaagtagttatttgtactatatttaatatggttattttgaatagaagtagctacttgaatattagctaaataattagattgtgtggataatacaataacatcttctccagtattacttggtgcttgaaattcatgtgattttaggcctcccataagtccggaatctgcttctacagcataaaattttagtttcatttttttgaatatttttatatatgtttggtacatcaaattataagttttttctagtgataacatatttatatgaaatgaatatgcatctttcatcataaattcttttgttcgtattattccgaatcttggtcgaatttcgtctctaaatttagtttgaatttggtataatattaatggaagttgtttgtaggattgaagttcatttttaataaaatatgtaatcatttcttcatgtgtaggccctaaaataaattttttatttgttcgatcagttacttgaaataattcttgtccatacgttattacacgtttacttaaatcccataaattttttttttgtaaaaatggcatagctatttccatagctccgcattgtttcatttcattctttataattctaataactttttttaatattcttaaacctgtaggtagccaaatatatgttcctgaggtattttgacgaataattcctgctcgtaacattagagcatgactaatacaatcggaattatgaggtgtttcttttaatgtcgaaaataaatattttcttgcttgcattgtttttaaaaccttaattaaattattttgaaataaattctacgtataaatttaattttcaatgttttataaaagttgaataaacgtaatatttataatattttagtaatttaaattattacgtagtaatattttattgtgacatttatatttacaatgttataaataatatttttttaaataatattatttaatttatgtattaattaataatatcatagaatctattggtaataataaaattaccagataataattatttaaacaattttaataaaataataaataatgcgttagttttattttttattaataatttaattaataaaataagtatatcagcaacaatataattgtgtttttgttaaaattatattttaatttaaaatttaaggcatatttttatgaatcatgatgaatctgaagaaaagactgaaagtccgactagttatcgattaaaaatttccaaagaaacaggacataatagatattatcgtgaattgtattcattacttattttaactattacgttaattaacttttggtataatcagcggttaattttgactttattaaaaagaattttttatttaagttttacttttaataattctatttttcaaaatgatttatttttagatcacaatttcttaatgatttttcaagataatcttatttcattattaggaataattttttttcctatgttaatttttatgtttcctgcaatgatattatgttgttctaattttaattttaaatttataaaatttgatattaataaattaaatccaatattaggatttaagaatgtgttttctattaagagtattgttgatttatttaaaacagtcttaaaaatagtttttgtgagtattgtagtatatttatttatatctaaatattttttaaaagtatgcttttcctcaaattttacatttgattatatattaaattatagtgtacgcactatttttttgtgttttttgactattttaatattttttattccaattattatcattgatttattttgggaaaaatataatttctatagaagtttacgtatgacgcgaaaggaagttagtgatgaattgaaaaatatggaaggaaaccctcgtataaaatctcgtatccgtcaaataatgttttcaatttcaaatcgtcgtatgttatcaaatgtatcaaaatctgacgttatcgttgtaaatccaatgcattatgctattgctattaaatataatgaaactaacatgtatgctccaaaaatattagcaaagggcatcgatgaattagcgataaaaattaaaaagataggtaataatcattctattccaactcttgtttcgcattccttagctcatgttttatattatcgaactgaagttggagaatatataccaagtgtattatatgaagctgttgctgaagtattagcttgggtttggaaaattcggcattggaaaataaaaggtggagtatttccgcgtactcctgaaaaattttttattccttcggaattgtatgaaaagaggataaaaaaacgtggctaacatcttgtctatatttaaaacgttcgaaataaaaagattagttaaatttcagacgttatcaggtccggtattgattttaataattttatctatgatggttttgccgctggcgccgtttattttagatttgttttttacattcaatatagcattgtcaatagtagtattattaatgtctatgttcactactaaaacattagagtttacttcttttcctacaattttattgttttctacattattaaggttggcattaaatattgcatcaacgagaataattcttctaaatggtcatattggatcatgttcagctggaaacgttatacaggcgtttggtcattttttagtaggcggtaattttactattggaattatagtgtttattattttaataattattaattttatggttattactaagggagcaagtagaattgcagaggttggagctagattcacgttagacggtatgccgggaaagcaaatggctattgacgcagatttaaatgctggtttaattggagaaaaacaagctaaaaagagacgtatagaaattaatcaagaagcagatttttatggttctatggatggagctagtaaatttgttagaggagatgctatagctggaattttaattatgattgttaatattattggaggtttagttattggtatattgcaacataatatgacattttcacaagcagcacaagtatatacaattttaactattggagatggattagtagcacagattccagctttagtagtttcaactgcgtcaggagtgatcgttactcgagtgagtacagatcagaatgttagtgaacaaattgtaagtcaacttttttgtaatcctcaggtaattctcttaagtggaatagttttaggagttttaggattagttcctggtatgcctaacattatttttttaatatttacaacattattattttttatatcttggttaatatatcgtaatcctgtaatatttacgaattttgaatcaactatgaaaaaaattgataatactaatttttgtaatatatctgatgcatcatggaatgacgttcaattagaaggttctattagtattgaattgggtaatttattaattccaatgattaaagttaattccaaaaaaagtaatttattagataaaattcgtaacgttagaaaaaaatgtgctaaaaatattgggtttttaccaccgttagttcatattagggataataataatttacctggtaactgttattgtattttaatcaaaggaattgaaataagtaaagggacggtgcaatgtggtaagtttttggcaattaattcaggtaatgcatctggaccattaccattaccagctgaagaaacaagtgatccgatttttaagtttaaatcgttttggattacgagtgagcttataaatcaagctaaacagaagggttataatattgctgaagatagtactgttatttcaacgcatttaaatcatattattttaactcatataagtttattgttcggacgtcaagaagctcaacaattattagactatgtaagtaaattttgtccgaaattaattgaagatttgattccaaattctattaatttaactatttttcatcaggtattgcaaaatttattaattgaaaatgttccgattcgtgacatgcaaactattttagaaaccttaattacgcatgcaccgaattatcaaaatgactcgcaaattttaactagtttagttcgcatttctttgggaaaattaattattcaaaatatttttcaaaataataaaatagaagttattaaatttgactctaaattagaacagattttacttaaaactattgcaaacaaagatagtgttcttgaacccgggttgtataactatattgtagttaaattacagcaagaatataataattgtaaattaaaaaatataccatgtgtattattagtacatcataatttacgtgtttttatagcaaaaatgttgttaaaaaatatcccgaaaatttttgttttatcaaatttagaattagaggatgttacaaaaatatatacaactaatattattggagatcaaacaaaaacataagaaaaaatgtaattatatatctaaaaaagtgtggtacatatttatttttatgtatcactctataaaaattaattttgtatgtaaaatgcaataaaatatatttagcatgaaataaaatttaggtaaagtataatttttaataaatacaaataaatattagtcgtttaagattacatatattttattgtagaaattccaattataaataaacctttttttaaagttctagctgttaacagggacaataatagtcgatttttacgaattttagtgtttttagatttatatatggaacatttttcgtaaaatttcgaaaaaatttttgatagttcatatagatatttgcatataatatgtggagcactatgttgcaacgattctaatattatttcttcaaattgaaataatttaatagctaatttattttcaagtaattctgtcagtatgatatttccggaaagttttaacattgatatattcaattttttaaatatagatagtattcttatatatgcatattgcatgtatggtgcagtgtttccatcaaatgtcaatatttcgtcccatttaaaaatatagtctgttaatctatttttagataagtcaaaatattttattgcacctattcctattttttcagataaatattctaactctttgttggataagtttttatttttattttttgcaatctttttcgcgcgctttattgcttcatttattagatcagataatattatgttgtttccagaacgggtgctgaatggacgtttattttttgaacaaatcattccaaattcattatgtctaataataatgttattagatatgtatccagcttttttagctatttctaagatttgttttaaatattctttttgacgagaatcaataaaatataaaatttggtcagcacgaagaacttcgcaacggtattttaaacacgcgagatcaatagtagaatataaaaatgcaccatcctgtttttgaattatcacgcccattggtgccccgtctctatttttgaatttatttaaaaatacgatgtaagcaccattacattgttttgcaattttttttgtttttaagtcctgtataatgtcaggtagcatatcattataaaaactttctccgacaatatgtttatttgttaaagtaacatttaattttttataaattttttgattttctgttatagtttttttaacaatttttttccaaattcttatgcattctttatcttttttttgtaattttacaacataatttcgtgtttttttagaaaattctgaatctaaatcaaaattcacttttgctttttggtataattcatttaaatcaagttgattgatttcattataagatataaagttttgttttaaataagcgataatcattccgaaatgtgtaccccaatctccaatgtggttaattcgcataacgttatgtcctagaaattctaatatgcgagctgtagcatcacctagaatggttgaacgaaggtgtcctacatgcattttttttgcaacatttggtgatgaataatctataataatattttttggtgtgactttttttattcctaatctaaatgattttattttttttgttaattctttttctaaccatgttttattaataaaaatatttataaaacctaattttgaagctgtaattttcttatacattttatattcataataacgcatgttagaaataatatattttgaaagaacatatggatttttatttaaattattagctaattttataattccatttacttggtaatcccaaacttttttgtcggaagttctgacaattgcaaggtcttcatgtgttataaaaatttttataatatttaatacttttttaatgtgttttgatattatagatttaatagtcatgtgatcctatatagaaatttttattaacattatttattaatatttattgtatattaaataatacaaaatataaattatttcagaaattttaaatatttgtataagtaatatttttgtaattaaaatagctatttgtatttttctattaaaagattatttaaataaactaaattacaaatttattagttaatttaataaataaatatttaaaattgttgacaaatgtataaaaagatgtaagtatgtaaaggtattaaaaacaacgctctttaaaaaaatatcagaaaattcatgtgggcacgccaaattaaagatgaattaagtagcatttagcttttattaaagtattgttcttgtttttttttgagaacttaaaattgaagagtttgatcatggctcagattgaacgctggcggcaagcttaacacatgcaagtcgagcggcatcgaagaaaagtttacttttctggcggcgagcggcaaacgggtgagtaacatctggggatctacctaaaagagggggacaaccattggaaacgatggctaataccgcataatgtttttaaataaaccaaagtaggggactaaaatttttagccttatgcttttagatgaacccagacgagattagcttgatggtaaggtaatggcttaccaaggcgacgatctctagctggtctgagaggataaccagccacactggaactgagatacggtccagactcctacgggaggcagcagtggggaatattgcacaatgggctaaagcctgatgcagctatgccgcgtgtatgaagaaggccttagggttgtaaagtactttcagcggggaggaaagaattatgtctaatatacatattttgtgacgttacccgaagaagaagcaccggctaactccgtgccagcagccgcggtaatacggagggtgcgagcgttaatcagaattactgggcgtaaagagcacgtaggcggtttattaagtcagatgtgaaatccctaggcttaacttaggaactgcatttgaaactaatagactagagtctcatagagggaggtagaattctaggtgtagcggtgaaatgcgtagatatctagaggaatacccgtggcgaaagcgacctcctaaatgaaaactgacgctgaggtgcgaaagcgtggggagcaaacaggattagataccctggtagtccatgctgtaaacgatgtcgacttggaggttgtttcctagagaagtggcttccgaagctaacgcattaagtcgaccgcctggggagtacggtcgcaaggctaaaactcaaatgaattgacgggggcccgcacaagcggtggagcatgtggtttaattcgatgcaacgcgaagaaccttacctggtcttgacatccatagaattttttagagataaaagagtgccttagggaactatgagacaggtgctgcatggctgtcgtcagctcgtgttgtgaaatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccctatcctttgttgccatcaggttatgctgggaactcagaggagactgccggttataaaccggaggaaggtggggatgacgtcaagtcatcatggcccttacgaccagggctacacacgtgctacaatggcatatacaaagagatgcaactctgcgaagataagcaaacctcataaagtatgtcgtagtccggactggagtctgcaactcgactccacgaagtaggaatcgctagtaatcgtggatcagaatgccacggtgaatacgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacaccatgggagtgggttgcaaaagaagcaggtagcttaaccagattattttattggagggcgcttaccactttgtgattcatgactggggtgaagtcgtaacaaggtaaccgtaggggaacctgcggttggatcacctccttaaaaataaaatagtaatctttgatttttaggttgtgcccacatgaattttctgataaaaggcttgtagctcagcttggtcagagcgcacccctgataagggtgaggtcggtggttcaattccactcaggcctattacaagtttcttctaaataaatgattaactttattagaaacaataaggggttatagctcagctgggagagcgcttgctttgcacgcaagaggtcagcggttcgatcccgcttaactccaaatgtattatatttaacttttatcttttatttttcttaagtaaataaaaaaatttaatgaaaaacttaaatcattatgtattttaacttgatgtcttaagttcgtattatttagttgaagaaagggatttatttttttttcaatttttaaagtacttggtagtgtacattgtgtttttgattttttgatgttattgtagtaatttagtatgtttaagttttttggaaatatttttttaaaaaattctaaattagatctagtatattcatgggagcaatatatcaatgtatcattaggtaatttagatattgttcttaaggaattatacatttttatcatcattccatttttaaccctcccgcacccccctgaaaatatgctatcgccacaaaataaaaatggaggacaatagtatgcagtatgtccattagtatgtcctggagtaggtataatataaaattttgtatttaatatttcaatagtatttcgattatctattaggtttttcgttccgcaaaattgtgtttctaatggtccataaatagatatttctggatatttatataataaatttttaacaccttgtatatgatcaaggtgattgtgtgttagcaaaataattttaggattcaaatttaatttttttatctttttaattacagaattagattcacctggatcaatgataatacaatctttacttgaattaaacattatccatacataattatcaaataataccttagtaaaaattattttcatattaattcatttatttcctcaatatttttaaagtgatatgtaggtatacaatattataaaatgtacccgaaatcttttaaagtaggaaattttgctgattcgcgagctaagtgatcacattgttcgttttttttatttccagaatgacttttaatccatttccaagtcacttgatgtaagtttaaagatttttctaagcgtaaccacaaatcaacatttttaacataagtttttctcgaagttttccatccttttgttttccaattcttaatccaatataaaatacctttttgaacatattgactatctgttgatattgtaatacaacatggttgtttaagtgattcggtagctacaatgattcccattaattccattcgattattagttgttaagtaaaatccagaactagatatattttcatattctaaatgttgtataataaaactatatcctcctggtcctggatttcctaaacacgatccatcagaaaatattttaatagtttttaacataatgtgttttctctatttaacttatataattaactatttatacaaaaatatgaaaaaatatgatagaaaaattgttttagacattgaaactactggtatgaatcctgctgggtgtttttataaaaatcacaaaattattgaaattggagctgtggaaatgataaataacgtttttactggtaataattttcacagttatattcaacccaatagattaattgataaacaatcttttaaaattcatggaataacagataactttttattagataaaccaaaatttcatgaaatttcagtaaagtttttagaatatattacaaattctgatttaattattcataatgcaaaatttgacgtaggttttataaattatgagttaaatatgatcaatagtgacaaacgaaaaatatctgattattgtaatgttgttgatactttgccattagctagacaattatttccaggaaaaaaaaatagcttagatgctttatgtaatcgatataaaataaatgttagtcatcgagatttccatagtgcgttaattgatgcaaaattattagctaaagtatatacatttatgactagttttcaacagtcaatttcaatttttgataaaaatagtaatttgaattctattcaaaaaaatgcaaaactagattctagagttccttttcgatcaacattattactagcaactaaagatgaacttcaacagcacatgaaatatttaaaatatgtaaaacaagaaacaggaaattgtgtttggcttgaagataaatataattaaactatattgacacttctcacattaaattatacaatgaataaaatcaaatagatagtttagattatctacagtagtatattttaaaaggtgcggtagttcagatggttagaatactggcctgtcacgccgggggtcgcgggttcaagtcccgtccgcaccgtattacgtagcacattatatttagattttaaaacgtttaacaaaaattttaaaacaaaagtcttagttttttgttttaaaattttagtttttaaaattgagtagtagataataattaaatgttcatgaatatttattctttttgtgatataaattatttatttttaaatgattttgaaacgtagtaacgtgatcataatagcataaattttatagatattatctgtttttataaataggtataccattttgtagttgcaggactattatgagtaagaaatatatcgttacttgggatatgctacaaatttatgctagagaattagcccaaaagctattacctgttaatcaatggaaaggaattattgcagttagtcgtggtggtttaattccgtctgcgttgttagcaagagaattaaatattcgatttgtagatactatttgcgtgtccagttacgatcataatcgtttacgtgacttaaaaatattaaagtatgcagctggaaacagttctcaaattattattgtagatgatttagtagatacaggtggaactggaaaaataattcgaaatttgtatcctaaagcaaagtttgtaactatctttgccaaacccatgggtaaattattagtagacgaatatattatagatataccacaaaaagtgtggattgagcaaccttgggatatgggagttacttatcaatctcctttggtaagagatttgtgattgatctttaattattaaatctattttagagatatttcagctaataaattaataagtaaattttgtaacaataattatgattatgttaatgtaaaatgaattatacggatggaaattttaaattatgaatatagataatgatttattaagtaaaaataaagaagcaaaagtcgtatctgaaaattctaccgtcgaaataaatgatgttactaatagtgatagtaaaaatactgataacgattttcaaacagaagaattaaataatttcgagaaaatttttttaaatttaaattctgatttgttaaatcaacaattgttagttaaaaataatcttaaactgtacaaaataagagcggaaaaagaaattaatcgtgcttataaattttctttaaaaagttttatttcttcgttgtttcctgttattgatagtatggaatacgccttaaatttattcaaaaaagatgataaaatattatgtttaatttttaatgaattagataatgtttctcaatctttaatgaatttgttagttaaattcggagttacgtccataaaagatattaatattgcttttaatcctgatatacatcaagctataactacacaagtatctaaagatattaaaaataattatgttatttcaattatgcaaaaaggttatctattatacgatagattattacgtcctgcgatggttattgtttctaaaaatgatatttaattatatacttttgttatttaagtttacgatttattttttgttttctcagttctcttggatttatttttaacggtctataaatttcaagtctatctttgttatttaaaatatgattaagtgatactaattcaccataaattccaattttattatttttttttatattaatttgtaatatttttagagcttcatgaactggagtgcctatgtttagtttaatttttttaacatgctgaattttatttgtaaaatatacaattgtaattgtgatcattaagtttaaagaaataaaaatttaagtttaactaaaattttctcatactacagaaaatattcaattttgtaaataaaaattttttaactttaagtaataaataataaagtgtgatactaaaataagtgttaataaaattgataatatactatgaaaagaaatagtaatagaaaacctaatgaaatttgtattaatcgaaaagctaagtacagtttttctataaaagaaacatttgaagctggaatagtattgttaggttgggaggtaaaatcagtacgatgtggaaagattaatatttcaaatagttacatttctttaaaaaatggtgaaatgtatctagttaattctcaatttgatccaatttctaaatcaaacttatatataacgtatgaatgtaatagaataaaaaaaatattgttacgcaaacgtgaaattacatatttatatagtaaattatataaaagtcacttaactattattgtgttgtctattttttttaaaaaacaatggtgtaaagttaagattggtatagcaaaaggtaaaacaataaaagataaacgtgaacataagaaattaagtgagtggaaaaaaacacaaaatagatttgtaaaacgaattcgtcattaggacaatttattattaagaagtattcgtttagtataaggattatatattaatatgaagtacgttttttatgcatgatagtgacaaatattttatgaaatgcgctatatttttagctaagatttctgaaatgataggagaagttcctgttggtgcagtattagtttttaataatactattattggaaaggggttaaatagttctattttaaatcatgatcctactgctcatgctgaaataaaagcattacgtaatggagcaaaatttttaaaaaattatcgtttattgcatacaactttatatgtaacgttagaaccatgtattatgtgttatggtgccattattcatagcagaatttctcgtttagtgtttggtgctaaatataaaaatttacaaaaatatatttgttgcaaaaatcatttttttataaataagaattttcgaaaaatatcaattacacaagaagtacttgaatctgaatgttcaaatttattaagttctttttttaaacgtaaaagaaagatagcaacgaaatattttaataacaatattatttaatctaattcattacaaatatttatttaagatagatagttacgtaaagaaatatatctaactgtttttaatcttcgaatattactattgcacatacatataatttttcgtcgcttaaactgacatgtgtgctttttgtgttcatagcttgaagcattttttttgcttgttttaaaaattttaaataaggttttccatttttatcatgatgtaattcaagatcactaaattttagtccatttctaattcctgttcctaatgcttttgatgcagcttctttaacagaaaatctatttgctaaaaattttgtgtagttttgcttacaattaggcaaaatgtttaattcataatttgatagtattttttgagaaaattttgttcctaatttgttttttataatgcgtttaattcttaaaattgacaatatatcaattcctacaccaagaatactcataatgttttattttttttaataacctttaatgataagtaaattgatttgttaaaaaatttttctaaagcttttcgtgctaatgaaccacataattttattttttttcctttacatccaataattatttttttatgttgggtgttgtttactgagattacagcttctatataagacgtttttatatttctatcaataatatttttggtagaaacttgtatagaatagggtaattcatcacctaaatataatattagtttttctctaataatttctgaaacaatacttttaatatctaaattagtttttaaatcaaaaggaaaagttggcttaggtacaattttcaatttgttttgaattacttttgataaaatatgaatattttctcctgtttttccagatattgggattatttcttgaaacatatgttttttgcttaaagttaatatatgtggtagtaaatgttcttttgattttattttatcaattttgttaataatagcaaatattggttttaaatattttttaactatatttagaatatattcatcttcattagtccaactagttttttctaatatcaaaaatataaactgaatactatgcattaatgccattgtatttctgaaagttttattttgatttttataaacgtattttttagatattccaggtgtatcaatataaatcaattgatgttgtaaacctatattcataataccagtaatattgctttgtgtagtatgtttctttttagagacaattgatattttgctatttattaatttattaataatagtagatttcccgacatttggttttccaataataacacttgttccagaaaaatatttttgtttcactctatccccaattttattagtgcattttgtgcagcttcttgttctgcttttcttcgactagaaccaatacctattgttttttcattaattccgctaatttcgcaataaatagtaaacaattgattatgtgcttctccatatacttgttctactaaatatgaaggcaatggtaaatgtttagactgcaaatattcttgtaatctcgtttttgggtctttttgggtatcgctaggattaattgctttcaatcggtttttataccattttaagattaatttttctatggtttttaagttgctatctaaaaaaatactaccaataagtgcttctacagtgttagcaagaattgattctcttctaaaacctccactttttaactctccttgtcctaactgaaggtaatctcctaaatcaaattcgtatgctattttagctaatgtatgacctctaactaaagtagctctcattctactcatatctccctcgtttacatgcggaaaacaatggtataatgcattagcaataacaaaacttaaaatagaatcacctaaaaattccaatctctcattatgcttactgtttgcacttctatgagttaacgcttggatcaataaatcttttttaataaatgtatatcctaaaattttttgtaatttttgtattacagtatgattcatgttattgccaattatactgatatagtgattagtaaatagtaattaattataataacgttattgtaagaaatacttattttataaattttattattaaaatttaataaatatttccaattctatcaaattgaatacctgtaggccactgcccttctttttttattaaatgcatccatataaaaactacttttcctattaagtttttttctggtacaaaaccccaatatcgactgtccaaactgttgtctcgattatcacctaaaacaaaatatttatgtttaggtactatccaagttccctgtttttgactaaattgtttaaaatatagatctttttgatcaattaattttttcttaaaaaatatattatacgctattttttctattttttcttggtacatttctaattgtaataagttgttgtttgaagattctaacgaatgaacattgtttaaaattatattatttaacttaaaatgtttagtaaaatcatttggtttgatatatttatagtttatagaaatattttttgtatgttgttcgttgatattattgggagtaattgttaaacgtttagttaatatattgtaattgattttatctccaggtaaaccaacaattcttttaacataattgatagcattattattaggatgtttaaaaacaactatatcacctcgttttggagtatttatgaaaacaataacattatttgaaaatgggtttttaattccataagaaaatttttttactaatataaaatctcctggtaataatgtaggcatcatagattcagatggaatttgaaagggttcgcaaataaatgtacgtattataaatactattattaaaatgggaaaaaaagatgcaaaagtttgaacaacttgtttacttttataataaatttttgacttctttatattaaatggaattttagaatctagtaagttatgggataaaattttattgataatccataaagttccagtaattaatgaagatgctagtaaaaaacttgacagataattagacatgatgttccgttcttattaagagtatatctttcgtattaattgttatttaaaatttttaaaaatacttcttgaggtattgttatatttccaatttgtttcatccttttttttcctattttttgtttttttaataatttttttttgcgagtaacatcacctccataacatttagctaatacattttttcttaattgtttaatggtagtacgaacaattactttggtacctataacagcttgtataatgatatcaaattgatgtcttggaattaaatttttcattttttcaactacatttttagcttgatttaatatctttgttttatgaactattgtagataaagaatctatttttttataatttactaaaatatctaaacattttacatgagcaactttatacaactcaaaattatattctaatgaagcgtatccgctagatacagattttaattgatcaaaaaagtttaatactacttctgacataggtatactataatctaacaaaatttgattattgtaatatgatatatcattttgtacacctcgtctttgagaacataataacaatgtgttacctaaatattttataggtaataaaattaaacattttgcaattggttctctaatttctttaattttttgtagtgttgacaacttatgtggagtatctaggtaataattagtattatctatcattattattttataaattactgtaggtgatgtagcaataatttgaagattatattctctttctaatctagcttgaacaatttccatatgtaaaattcctaaaaaaccacatcgaaatccatgtcctagtgctagggaatgttcaggttcataaaataaggaagcatcatttaaacttaattttcctaaagcatctcgaaagagagagaattggttagattgaatagtaaataaacctgcataaattttaggtttaatttttttaaaaccagatagtactttttttgcgctgttaggatgttgagtaatagtatctccaacaggagcaccagtaatatttcgtataccgcatataatccaacctacttccccacattttaggatatctttaaatattggctttggagtaaaaattcctattttttcaatattgtaaatttttttagtactcataatttgaattttagttttttttgtaagatatccattttttactcgtactaaggaaactactcctaaataacaatcgaaccaagaatctataattagtgcttgtagtgggtcatttggatttccttttgggtatggaatattatgtgtaattgtttctagtaaattagtaatacctgttccagtttttgctgaacataagataatattattagttgacaaacctataatatcttcgatttcttttttaacacgttgaggatcagcagtaggtaaatcgattttatttaaaataggtattacttttaaattcatatctaatgcggtatgacaattagctatagtttgtgcctctactccctgtgttgcgtcaattattaataatgctccttcacaagcagataaagatcgagatacttcataagaaaaatctacatgtcctggtgtatcaataaagttcatttgaattattttattacatttagatttatattcaatggtaacactttgagatttaatagtaattcctctttctttttctaaatccatagaatctaatacttgagaatgcatttctctttttgataatcctccacatatttgaattaatctatcagaaatagtagactttccatgatcaacatgtgcaataattgaaaaatttctaattgtttccatatataaacaagtgacctcatataaaaataagaaactgtgtacattatttaacacatatatagaagcagtgttaatagcaattttgttagaataatttaaaaaaatgtagaaaaattttttttaataaatgttttaaacattgttattaattttaaactttataattgaaatttcaaatgctatatgttgtatcgatttttaaaattttgttttaaaaatattagatgttgaaaataatgttttttaataattattttattttttatttaattaatattataattatgtataagcaagttaataattaaaatgaaattaaatataattatatagtataattatatgtatcaacacatattctaattttagaacgtatattataattttgatttatattattagtaatagttaaaatatgatttatttttatttaaaggttaatataaatgatatttaaaacataattaatgtaatattgttaaatattagctagtgtaacgaatatatgtacaaattaaacaaaaaagtaattgtagctatgtctggtggcgttgattcatcagtaactgcgtggattttaaaaaaaaaagggtatcatgttgaaggattattcatgaaaaattgggaagaacataatagcgatagtgatatgcattgttcttctaaaaaagatttaagtgatgcacagggtgtatgtaatcaattaaatatttttttacataaagtaaatttttcttttgaatactgggaaaatgtatttcaaaaatttttattcgaatataaaatgggcagaacaccaaatccagatgtattatgcaataaagaaataaagtttaaaattttttttgaatattcaatacaagatttacaagctcattatattgctactggacactatgtacaaaaacgtatatttaaaaataaatattttttgttaagaggattagatgctactaaagatcaaagttattttttgtacactataaaccaaaaagttttaaaacaatgtttattcccaattgggcatttaactaaatgtgaagttagaaaaattgctagaagaataaatttaattgttgctaaaaaaaaagattcgacaggtatttgttttattagtccacaaaatattaaaaaatttttaaatcattatttacctcataaatctggaaatattataactactttaggtcaaaaaataggacaacattatgggttgatacattatactataggtcaacgaaggggattaggtattgggggtataaaaggatttaataatataccgtggtatgtagttagtaaagatattaccaataattctttaatagtttctcaaggaatgaataatttttatctaatgtctataggattaatagctaatgagttacattggattaatgatataaatatccaaaattcatttttttgtacagcaaaaataagatatcgtcacatagacattccctgtaagatagtcatgcataaaaaaaaacagattaaagtactatttgaacgcccagaatcttcggttgctcctggacaatctgttgtattttatttgtcagatttatgtcttggaggtggaattataaaaaaaagattacctgttttaaaataataattttacgtttatcacaattttatatttttggagtacaaaatagttgtgggtaaaaacttttattcaattatgttgtctctagctggaatatgtcaatctattgttttagtaaatcaattgtctgaaacaggagaatgtcattctaaatcatttgaaatttgtattgacagtatgctaaatctttatcctactactgtattatcaatatatggaaataaagagaaaaatttaaagttaggaataacaacattaatgtctttactaaatgttaatgctattttaaaatgtaaaaattctataaaaatgatacgttatatttttaatttaataactttagaaaacagattagaaaataacataaagtataaaaacattttatttaaggaattgtctatattaattcaacagcataaaaatagagtatatacatatgatttgttagctgatagattagcacaaatatatttagatacagtgagcaaattaggctttcgtattcaagtttctgggtcaaaaaaagtattacataatatagttattcaaaataaaattaggtgtattttgttatctggaattcgagcaacaatgttatggaaacaaattggaggacgtcgttatcaatttgttttttatagaaacagcatttttcactacgctgatatgatattaaaaaaaataaatgatacgaaatattcgtaaacatatgtttggtaatatattattatatttagaggtttttgatgattgcatctccattatttgccatttctccaatagatgggcgctatagtagtaaagtaattaaattgcgtaatatttttagcgaatatgcttttttaaagtttagagtaacaattgaattactttggttaaaaaaaatatctttattacaggaatttaaaatagtttataataaagatgttttaaattgtttagatagaattattgataattttagtaaaaaagatgcgttagaaataaaaattttagaaaaaaaaactaatcatgacgttaaatcaatagaatattttttgcaaaaaaaaatttttaaatgtttaggcaatcatgatattttaggactagtacattttggttgtacttcagaagatattaacaatttggcttatgctctaatgctaaaagtgtctcgacgagatataattctacctttatggaataaaattatatttgaaataaaaaaaatagcattattacatcataatgtacctatgttatctcggactcatggtcaaccggccactccttcaactattggaaaagaattaattaattttgcctatagattagaacgtcagttaaagcagtttaagaatatagaaattttaggaaaaataaatggttcaactggaaattacaatgcacttcatttttctcattctagtgtggattggcataaaattagtcaagaatttgtgacttcacttggattgttttggaacccatatactactcaaatagaacctcatgattttatttcagaattttttagttgtttagcacgagttaatactattttaattaatttcaatagagatatttggggatatatttcattacaatattttaatcaaacacccaaattagacgagattggatcttctgtcatgccacataaaattaatccaattgattttgaaaactctgaaggtaatttagggttgtcaaatgcgataattagtcatttaatagaaaaattgccaatttctcgttggcaaagagacttaagtgattctacagttcttaggaatgttggtacggtaatagcttactctataattgcttatgattcaattattttaggattaaaaaaattaaaagtaaacacttctagattgttgcaagacttaaatcatcattgggaaatactagcagaacctattcaaaccgtaatgagaaaatatggaattaatgatacttataatgaattaaaaaacataactagaggaaaacgagtaacttctgatattattttaaaatatgtcaatagtttgaaaattcctaggaatgaaaaggaaaaattacttcaattaactccagaaaactatttaggtttatcctctaaattagttaaaatttttaataattcttcagaacttaaataattattacaaagtttctaaaaatgaccttaaacattataattatatttaaaatatatttttaaataataatttaattaaatcagttctttatttataaaatatatttaaaatatgaaaaaagtaatattattcacatatgtaattatttttttagtattcctgtctggatatagtgttgtaactaaaaatatagtccataatattaaaaataattacaaaaataatgtttgttcaatgaaagttatgcatttatggtttaaaattataaatttattttcgaaaaagtataatgttgataagaaattgattacagctattatttgcgtagagtcttctggaaatacgcatgcagttagtatttctaaagctattggattaatgcaaattaaaccttttagtgcaggccgtgaagtatatcgttttagaggtttattaaatcaaccatctgatgttgatttatatgatccaaaaattaatattgatataggaacttcatatataaatattttgcgaaataaaattttatcaggtattaaaaactcagaaatactactttatgcaacaattatatcttatgctcatggtgctagtaaattattaaagagtttttcttataataagacattagcaataaaaaaaattaataaaatgaaaataaaggaatttttagattatattcataataaatattctgaaaaaaaagcttgggattatcttagtaaagtaatgtacgtatatcatctggtataacttctttcaaagaatatattttgctacttataatacgacaattttattaagtatgtttacgtatttatatatgaattatttcataggatcttttatgggctttttagaagaaaaaaaaattttagtaacagggatatcaaacaaatattcaattgcttttggaattgctaaagcattgcataaacaaaatgctacgttagcattttcttatcatactgatagattaaagaataaagtgtatgaattagctaaagagttaggagttaaaattgttattccatgtgatgtatcagatgataatagtattaaaagattattttttaatatatcaaagaaatggataacttttgatggatttattcattcaatagcgtttgctccaaaaaatcagctttctggagattatgtaagtagtattactaggttagatttttctaatgttttagatgttagttcctatagttttgttggaatggctaaagcatgtcgatcaatattaaaaaaaggatcatcattattaacattgagttacataggttctaaaaaagtggtaccaaattataatgtcatgggaattgctaaagcatcattagaatctaatgtgagatatatggctagttgcatggggttaaatggtattcgtgtaaacgctatatcttcttcacctattaagacattgtcatcatatcatattaaaaattttaagaaaattttaaatcatactacttctcgttcgctaaataataatttaactactgttgaagatgtaggaaatacagctgcgtttttatgttctgatttatctaagggtattactggacaaataatttatgtagatgggggttttaacattactgctatgagtaattcagaataatgttatagttagtaatattcatttttggtaacgtaaaaaatatttatctagttttacagaatgatttatatttttcgtgtgtttattttaaaataggttttataattatgttacggaatcatccattgttatcgaaattaaaaagaaaattaaattctaatataccaagagttgaaggaatagtaaaaagtacagagaaaggatttggatttttggaaatagattcaaaaactagttattttatcccatttaaaaatatgaaaaaagtaatgcatggtgatagaattactgcattattaaagatagataattctcgagaaatagcagaacctgaaaagttaattgaaccatttttaaccaggtttattggaacaattcaagtaaacaaatctataatatcgattatacctgatcatccattttttaaagaaaaaattgtttgttctgtttcttgcatattaccgaaatgtgtaaaaacgggggattgggcagtagctgtattaatgcaacataaattaattcaaggtcattataaatttttggctaaattagtaaaatatattataaaaaaagatgatgttttagttccttggttagtaactttatcacgttatcaattagaatctgattgttttaaattaaattctagttcaataatttttgataattctttgaaaagagaagatcttacacatttagattttattacaatagataattcttctactaaggacattgatgacgcattatatgttgaaaaacaatctttaggagcttttaatttaatagttgctatttctgatcctacttcatacatcccttttggaagttcgttagataattttgcattaaaaagaagttttactaattatttacccggatttactattcctatgttaccttcagagttgtctgaaaataaatgttcattaaaagtaaataaatctcgcccagtgattgcatgtaaaattaggatagatagcgatggttgtatattacacaattatagttatttttttttagcatggattaaatctaaagcgacattagtgtatgagtgtgtgtcagattggttagaacataaaggaaaatgggttccagaatgtagtaatattgcaaatcagttatttatgttaaatagtatatataatataagacgtaattggagaaaaaattatgctgtattatttaaagaacacccagaatataattttaaattatctagtaattttcaagttttaaatgtttttatggaaatgagacgaacagcgcataaaattgtggaagaagctatgattgcagctaatatatgtgcagcaaaagttttatcagaaaagttaggatttggaatatataatgtgcatattggttttgatgcttctaattctgaaaatgtagttagattgttatctaaatatggttttaatttttgtaaagatgaaatacgaacattaaaagggttttgtaagcttagacgtattttaaataagcattcgtataaatatttagataatagaattaaaaaatatcaatcgtttggagaacttcaattttttcctggtccacattttgcattaggtttggatgcttatgctacatggacttcacctattagaaaatatagtgatatggttaatcatagactattaaaatctattattacacatactcatgtaattaaaccaagttgtgatattttgttaaaaataaacgatcgcagaaaacgcttaaaaatggcagaacgagatttagaagattggttatattcaaaatttttttcttcgatagaatatactaaaaatagttttaacgcagaaataattgatgtatttcgttctggaatcagagtgcgatcattaaaaaacggtgcaaacatttttattccatcgtcatttttgcataatattcgaaatgaattgttatgtcatcaagatcaagggatagtctatattaatgataaaaaaatgtatagtgtgtctgatataatacaagtaaaattaataaatatacgtacacaaactagaaacttgataggaaaacctgtttaaaaactatttagattgtatgaacttgtatttttagaaatttttatatttataaaacatcaaaattatgtattcctatataaattagagcataaaaatttttaaagtataaacttctaattaattccattacatgtagtaacttttatatgaaaatttagtatatatttttatactatatcgtatatatttataagttagattctaatatttatgttattcttctcgttttcgttttatgttatttttaatcataattttggagcgaaatatatatgaatgttgaaatgtttgatttttcaatttacattagtttctttttcagtttgtttgctttggtaaatcccattggtatgattcctattttcactagtatgacgaatcatcaatctatagtagaaagaaataaaactaatttaatagctaatttttcagtagctattattttatctatatcattaatatttggtagttttattttaaatttattcggaatttcaataaattcttttagaatttctggtgggatattagtaatgataattgcaatatctatgattaacggaaattttattaataatataaataatcaaaaaaatggaaagttagataaagatattgctagaaacatttctattgttcctttggctatgcctctaatagcaggtccgggagctattagttctacaatcgtatggagtacgcactattcaagtgtagaaaatatttttggatgtatggtaactatcatgttattttcatgtttttgttggacattatttaaagtgtctccgattatagttgatattttaggtcgcactggaattaatattatgacacgaattatgggtttattattgatgtctttaggtatagaatttattttagctggtttaaaagcttcatgttctaattatttttaaatatctttaatttaataattagctatattatgtggttttttaattataccttatcaaaagtaattttgtttgaaattaaaatatttattatttcgtatttttatattttcaattaaatttacaaatattaatgagataatattatgtacaaaaaaaatataaaaatacgtaacttaggtttgcgaagaattcaagatgtatgttcttctatgaacgattttactataacaagaaaaatttcgacacctgatgaaatatggttggtacaacattatcctgtgtttactataggagtcagtggaacaaaacatgatgtattagtctctaataatataccaattatatttagcaatagaggcggaaaaataacatatcatgctccaggacagctaattatatatgtacttattaatttatttcgcagaaaattgacagttagaagattaattttattaatgcaaaatattataatttctactttaaaatctttctctattgattcatatatattaaataattttcctggcgtttacgttaataataaaaaaatatgttctttaggtcttcgtatacgaaatggttgttcttttcatggtatggcattaaatataaatatggatttattaccctttgaatatattaatccttgcggtaatagttttaaaatgacacaagtgattgatattaaaccaaatttatgttttaagataattaaattaatgttaatgcataagattcgagaaatattttcatgaatttatctttaataaaaaatacttcatttaaattattaatttttaaaacatatggatctataatatattctatatattatagacttacaaaagtatatttataatataacactctaggcgtcttataaattatgcgtactaaaaattcaaaaattattaattctgaacaagatatatttcgcaacaaagttattccaataaaatttttatctaattataataatgaaatactaaaaaaacctcagtggatgaaaattaaatttcctgttagcaccaataaaataaaaaatttaactctaatattaagacagcataatttaaatactgtttgcgaacaggcattatgtcctaatttagccgaatgttttaatcgaggaacagctacatttatgattttaggttctatttgtacgagacgttgtccattttgcgctgtaagtcatggaaaaccatcgttagttaataaaaacgaaccacagcaattagcacgggtaatatttgatatgaaaattaattatgtagttattacttctgtggtaagagacgatttgaaagatcgaggagcacaacatttttctaattgtatacaggaaattagaaataaaaataatgttaaaattgaaatattagtaccagattttagaggaatgatgcgtgaatcatgcaaaattattagtatgaatccacctaatgtgtttaatcataatttggaaaatgtcccaaggttatataaattaataagaccaggggctagctatataagatccttgaaattattagagttttttaaaaaattgaatccaaatgttccaactaaatctggtttaatcttaggtttaggggaaacatataaagaaatagttcatgttataaatgatttattagatcatggtgtaaccattttaaccataggacaatatcttcaacctagctctaaacattttcccgtacaaaaatatattactcctgatgaatttaaaaaaattaaaaattatgcgttatccattggttttaaaaaagttttttgtgggccactaatacgatcttcttatcatgctgagaaatattttgaataattataattaaatgttttgtgtttaaaaatatgtaatatttactatattgtaaatatgtatttttttatatgttatatttgtgatctgattaattctagtgtttttaaaggattttgagaagatgtgacaattcttccaattataatatagtcgacattatattgttttgctaacattggagttgtaacatttttttggtcattagaagaacatccatttaatctaattcctggagttaatattttaaagtttttgacattaatatgtttttttatattcgatatttctgttccagagcaaataattccatctaaattacatttatgtgctatttttgctaaagacaatatgtattttgataatgatatctgaattcctaacttagacatatcagttttatctaaactagtcaaaatagttactcccatcagcaacggtttatttttaaacggttttagtgctaatctagctgattttaacatttgtattcctccagaaatatgaatactaaccatccatatatttaaattagcaactgcttgtatagccccaaatattgtatttgggatgtcataaaattttaaatcaagaaatattttaaatcccaatttttgtaatatttttataaaacgaactccaaataaagtaaacattatattacctatttttaatgcataaatagtaggatttaaattataaataaatttcatagctttattttcatcaaaaaaatctaacgcaataatgatattaatatttttaaaattagattttaagtgcatttagaacctctaaaagtgattttttgtcagtatattaaaattgtttatataagaattttaaaaattttataaatatcacatattatatattagtatataataaacattagaagtaataaaattattttaatatgttaaaactacgcacgtaaaataattacattaattttataaaaatataaaattttttttaaataaaataattgtaatataaacgttaaaggtaaaataatgtttatggagaaaatatgaaactgacaaaaatttctgaagcgaaattacctacttcttttggtgaatttttaatgattgtttttgaagaaagtaaaacagataaaaatcatattgcattggtatatggagatataaaagacacaaataattcagtgttgtctaggattcattctgaatgtttaacaggtgatgcattatttagtatacgctgtgattgtggttttcaattaaaatctgcgttgatggaaattgttaaagaaggtagtggaattcttatatatcatcgccaagaaggacgtaacattggtttatctaataaaatacgtgcatacgcattgcaagatatcggattagatactgttgaagcgaatcatcatttaggtttttctgctgacgaaagggatttttccgtttgcatagatatatttaatacattgaatattaaaaaaataaaattattaactaataacccttcaaaagtaacagttttaaataatgcaggaattcaaattactgaaagaatatcattaattgtaggtagaaatgctaaaaattctaaatatttgaatacaaaagctcataaaatgggacattttttaccaattgaatattaaaaaaatattgtttttttaaatatttagtatattgtaataaagtgataaagatatattcctaatttaatgtttggttctgtacagcctcatgttatttattaattttataataatatgaaaaacgatttaatgtgtcattgtttagttgataacagtgatttttaagatagatatgatgcaaaaatatttagtaaaacagaaataaaaatgtgtatttaaattttattgttaactgttttactaaataatatatgtaaatttttgttaatttttatgttttttaagttgttaagtgtaatttatttaaatattctataaaaacttaagaatttagtgtaaataaaaaattaaaaaagttaaaaaattattaatttacatgtattataaacttttaaataaaactctcatatcctaataattttaatatatgggtatttacaaagaatgttatatattttggtagtaaatgtgtagtattctaaaatttttaaaatatctaagtaacgaaagtattaataacattgttttgttagaattttaacatcattattattatttgtacaatttacttaaattaaaaatattttttgtgatttcaattataataatggacttaaaaaataaaaaagtttttctataatttttttccaataagaacgtattttccataacttagggtcaagtaaacttgaatgagatatatattcattatgtattattgcgagtgatttcccaaaatttttgtcgtctataactaatgtaatttcaaaatttaaccataaacttctcatatctaaatttacggttccgattaaactaagttgtttatctactaaaacacttttactatgcaataatccttttttaaattggtaaattttcacgccagattctaataattcgctaaaaaaaactctactagcccattttactaataatgaatcatgacttttaggtatgattaaaataacttctactccccgttgtgctgctgtacatattgcgcgtaatagatcatcgctaggaaccagataaggtgtagtcatagttaatttttgttgtgctgaataaattgctgtaagtagtgcttgatggatcatatcttcagtaaatccaggtcctgaagcaataacttgtactatagaagtacattctttaattggatacgtaggaataataagattatttttaactcttttgggtgaaatttgttgtccagtttctacttcccaatcacaagaatatattgctcccatagtggtagatatgggcccttctattcgagtcattaagtctatccattgcccgattcctaaagattttttaaataaatatggatctactaaattcatacttccaatatatgttatataattgtcaataagtataaattttctatgttgtctaagatccattctcctaaaaaaaaaatgcaataaattgatcttgagtgcttccactatttgaataccagattgttgcatcatatcaacccatttgcttctaaaaaattctaaacttcctgcagaatctaacataagtctacattttattcctcgttttgctgattgtattaaagcaatagctacattgtctgctaatcctccaggtttccaaatataaaaaactatttcaatagtgtttttggctaaatagatatctcgtaccaaattttttattacatctttagtattttttaatagttttaatttattaaactttattcccgatatgccttgtcgatacttacataacttaaataatgatctcgccacttcactattattgttttcaaaaatatagttatgtgattttaaattattaaaatgtttattttttttagaccatacggattttattaattttagttttcgagtacctaaataaggttcttcaagtaagaaccaagtacatataccaataaatggaataatataaattactaataaccatgctgcagaagatgaaattgctcgacgcttagaaagtattcgacaagtaacaataataattataaaccaataactaataataattaaccaagttgttatagtaaatagataatttatcatttaatgaaattcccattaatattgcaaaatttttaaacaaaaaataagtttttcacaatgatatatattttaataagtatacgttatgaaaatatattttatctttggtattttaaaatatattttaaaattataaaactttaacaatttttttataaatattatatttatacaatattttattaattattaaaaaaattcgatatatttttttaaataatactgaatggtagcaatgttttgggttgtccaaattcatctacggctacataaacaaatattgcttctgtagtacaataaaattttcctaacggttctgatgatacttttttaatccatacttctatttttatagtaatagatgtgtttcctgttcgaatgcagtgcgcataacagctaactacatcacctactgatactgactttaaaaatgtcataccattcacactcactgtcactactcgccccctggctatttctttagctaatatagctcctccaatatccatttgagacattatccaacccccgaatatatctccgtttgcgtttgtatctgctggcattgctaaagttcttaataccattttaccctttggtttttgattttttatgttcataagatagtttttgctctatttaaaagataatataatttataatcacattatgattttattgtattatttttgattttaaaaaatatatataaaatccattaattattacagctattaatgttaaaatagttagcccaaatattttaaatgtaacccacgtttgttctgaaaaatataaaataatatatgtgttagaaacagcacaaattaaaaaaaatatagaccaaaacaaacttaatttccgccaaacgtttttagataattgaattgtatttttaaaaattatatttaataaattattttttataaataaataatttattaaaaaaacgatagaaattagaaaatatattatggtaactttccattttatataactgctattatgataaaataaggttaaaaatccaaatactataacaaaaattaaattaattaaatcgtgtttattgattgaattaaaaagaatgcttgtaattataaatgtaaataatgatgctatcattaaagagaaagatgcaataaaaatgtcataaaatttataaaaaataaaaaatgaaattgtaggaattgaatttaataggaatttcataaaattatatccataaaatatatctaattttttaaaaatttaggtaaaatcatataacaacgaaataaataaattattaaaatagatgatatgaaattaatacataagtttaatataaagtatgctagaaagtcagaaaaaaatttaaagtatgaaattattaatattataaaaattttaaaacataaccaaaaaattatggcaggaactattattttaaaatttgataatgtgatatttatgctagcataaatagaatttaaaattgttttttcttcaataagaagtataattggtgataaagaaaataatattatagtggtaaatccaggaataaaatacaataaaaatcctaattgagtaattatagtagtagtaaagattaattgtagtaacttaaaaaaagttttataaggaatgttgttaaaaatggataaagtaatattttttttgtaagacgtcatttgaataaatgttattaaatttcctaaaagaaacgtacttcctattaatagtgaaaatgattttgcaattgacgcatataataatagtttttgttgatctatagttaacgtcctaacaaaatctagtaaagaatgatacttttttatatctaattgataaaatgctagtaaagatcttgcgttaggagtaataatactatctataactacagttatagtagaagataataatacaaaagtaactattataggccactttgatcttaagaaatgaatagtatcacggaatagtgaattagccgtaatatgcattttttctcctagataaatatagtagaaattaatttgttagtcatatgattgtgatatcatttatgtcttgtaaatgatgttatttaattttttttaatatagttaaaatatattcgaaaaaatataacatttatatttaaattattgttgctttcttaaaacggttagataatttttttattttttttaacatgatttttttattatttaaattattagctattatttgtatgataacagatccacatattacaccagatacaccagatagaataatgtttttaatttgattttcattagaaattccaaaaccttgtataattggaatcgacgttaacttttttaattcttttacaaagtttttcaatggtggggtaatcttcatatcaattccagtaacaccagaacgtgatagtaaataaatatatccagtgctatgtttggataatttttttaaaaaatttttgctagcatcaggaggacaaacaaatatagaatctatattatttttaatagaatgttgttcaaattcgaacgattcttctatgggtacatctgctattaaaactgaatcaatatctatttttgaacatattgaataaaatttttgaatacctaatttaaaaattaaattagcataaattaagattcctattggaattttagggttatgtgtacgtattttgaataacatttcaaaacatttcgttagcgttatattagcactaaaagctcttaaattagcttgttgtattattggtccgtctgccaatggatcagaaaatggaatgcctaattctaacccatctgctccatttttaattagtgaatatattatttctagtgaaatttctatagaagggtcaccaagtacaacaaatggaatgtaacatcctaatttatatggtataaggtttttatttagttgataataacgattattcattgttttattccttgtatacatcaatttttcgaatagtatcaatatctttatcacctcgtcctgaaatattaactatgattatttgttttttgtttgtatctttagaaatcaattttaatgcataagctaatgcgtgtgaagattctaaagctggaataattccttccaatttacataaaattttaaaagcattaatagcctcgcaatcagtgatagagacatatgtagctcttccaatatgttttagccatgcatgttctggacccacagcaggaaaatctaaacctgctgaaatggaccaagattcttttatttgcccctcacttgtttgcataactggagctttcattccaaaataaattcctgtactaccatgttgcatgggtgctccatgtttccctgttttaataccttttcctgcaggttctacaccaattaaacatacggatttatctttaataaattcagaaaatattccaatagcattggatcctcctccaatgcatgcaataataatatttggcaaacaagattcttgttttaagatctgacatctagtttctattccaataatactttgaaactttttgaccatagtggggtaagggtgtggcccggctgctgttcctatcatatagtgagatgtacaatagttttcagaccagtcacgcaacgcttcgttacatgcatcttttaaagtacccgatccattttttacagatataacttttgctcccataagttgcattcgaaaaacattttgttgttgtctaatgacgtctttaaaacccatatatattctgcatttcaaaccaagtaatgcacaagacaatgcagtagcaactccatgttgtccagctccagtttcagcgataatttcttttttactcatttttttagctaataatgcttgtcctaaaacttgattagttttatgcgcacctccgtgcaatagatcttcacgtttaagatataattttgtattcgtatttttagttatatttttacacaatgttaaaggagtaggtcttcctgcataattttttaataaattggataattcgttagtaaattgtaaatcattaagtgcttttagaaattctatttctaatttatataatgctggcattaaaatttgtggaacatacataccaccaaattctccaaaatatgattttaataaagtcattatttttttcctaaacaaattaaattgcgataattaaagactgtatgtcttcttaatgaatatgtaagagcaactatttttttaagatctttaataccaggcgaactttctaatttagaattaaaatcataaccgtaacaacctaaatcagtagctaatatgcaattattaatgtcaagaccccccgctagtataacattatctaatttgcaattttttaaatacttccaattaaaagtttttccactaccaccatctttattgtcaataatatatttgttaacgttataaaataaatgtttttggttttttaaaaaatctaagtagataatagacttccatatctttatatgtttcggaagtattagttttaaattattgatgtaaatttgatcttcgttaccgtgcaattgaacggcatgcaaagatagctttgttcctatataagctactcttttcaaattttcattacaaaatacgccaatatattttaaagaaacgttattaataatagaataagcattgttacaattaatataccgaggtgaaaatttgcaaaaaattaaacctccataaacaataccatattcttttattatttttacatcagaagattgagtcaacccacatattttattattccctaaaatcattttacagacagcttcttctaaatttttttttcgcattaaattggatcctattaaaaatccttgtacaaatggttttagctgtcgaatttgattgtaattttgaattccagattcactaatgataattattttttttggtataagaggcgctagaactttagttttttgtatatcgattgagagattatttaaatttctattattaatcccaataattttagattttaaatttattgctcgagttaactcttttttattctcaatttccgttaatacgtccatgtttagcatttcggctatatttcttagaaatacatattgattatcatttaatattgataacattagcaaaatagcatcagcttgataatatcgtgctaaatatatttgataaggatcaataaaaaaatctttacataatattggttggcgatgtgctatttttctaactataggaataaattcaaaatttccatgaaaatatttttcatcagttaatattgatattgatgatgcgtattttttataaattaatgatattttttttaaatctaatttattatttattattcctaatgaaggagaagcttttttaatctctaatatataggaagggtgaattgattttaatgaatttttaaaattatagttcgatcgtactattttattttgaaaagtaaacaatggttgtttttttttatgatatttgacccacattaatttatcatttattatttcttttaaaatactgttcaaaatataaaaccttattaaaatttagaaagttgaattattttttcataaactttaccacttcgaatgacttttagggcatattctgtatttttttttaaatttgaatatccaaaaattttaaataaaatagctacattaacggctatcgtttctgtaacagcactcggtccttttccttgaagtattttttttataatattgtaattttcttcagtattaccgcctaaaatatcgtttttatgacaatattttactccaaaatcatctggatgtaatatataggaagtaatattattattttttagttcaattattttagtaaaactatgtaatgttacttcatctatattatcactacacactattattgcatgatgataatttaatgtctttaatacttgtgctataggtaacatgagcttaaaattacatactcccataacagttaacttaggcatagcaggattaagtaaaggtgcaattatattaaaaattgtttttatacgtaaaatttttcgcacttgtgtaacgactttaaagttaatatggtattgaggtgcgaataaaaaacaaatatttaattcatcaagcatttttttagatttttcaggagaaatttgaatgttaattccaaatttttttaaaatgtcagcagatccagttttactagatatattaccattacaatgtttagcaattttaaaaccgcatgcagaaccaactaaagcgctagttgtggaaatgtttatactattgctattatctcctcctgtgccaacgatatcagaaaacatatacgttggtttagggaaagttatcatatgttctaaacatgctttcactgcacctaaaatttcgttttgagattcccctctaatttttaaggcaattaatatagctgacaattcaatattattaattttttttaacataattgatttaaataatgtataagtttccgatatgtttaacgtatcaccttgataaattttatttaaaattattttcattagatttctcaaaaaataaatgcatgattttatagttatatttaaattttaaataataaaatgcttttatttattaaagataaatttaaatataaacttttcaaaaatcttattttaaattacaagtaatgttcttgtagacagctaagtaagtgtttttaaatgtatttatgacttaaataaaattaatatattatcatatttcaatattaatgagttaaacttccatttataagcagtaatatatcttgtaaataacatcgaaaatttaaaaaatgtatataaataattttataatgaaatatttattgaacaaactaattgtggattattatttttaacgtctgaacgtattattatattttaaaataattttaataatgtaatatttttatgctaaaaatataaattaaaatttttaaaaaacggtttttgatttttttataaaagttatatattacatgaggagtaattatatatcatggaaaacaagttagttataatgatactatttataatagtatctattacttgggggacaacctttatagccataaaaattgctattaatactattcctcctatttttgctactagtatgagatttctattaatgtcacccatattaataggcatgtcttactacactaacacgcctttgttgtttcctgataaaaaaaagatattccaactatttatatgtatattttattttactataccattttcattaatgttatatggtggaacatatgttaattctgaaatttcatcgattatttttgctactatgcctaacatagtcatgttgttatctgttttttttttaaaaaaaaaatatattttttacaaaatcttggattaacattagcaatgttaatattgttgacaattttgtatcaagaaataaaattaggaaacttatattcgattcgtggcatctttgctttaatgttagcaatgttttgtcattctggaatatatttatattctacaaaatattgtaaaaatatatctattcttacatttaatgcattaccttctttttgttcaggattattcctattatgcatttctattctaattgaacatcctatttttcaaaatttttctaaaatttcgatattagctcttatttatcttagctatttttcgggaatatttggtatactagcttatttttatttacaaagcaaagtaagtgccatacatgcatcaatagttttttttatttttcctctagttactttgtttttaaattattatatatatggccatactgtaacaaattttcaatttcatcttattatttattttttgtgtagtattttattagcactaactcctatacgttatatacagataaaaaatattattgcatatatatgtaaagatttttactattaatgagttcactgaaatactttattttaaaaatatatcacttttaaatttttcttaacgaattgataaataaacatatgtgcgaaaaaatacaaaaaattttagctagacatggatatggatctcgtcgttatattgaatcattgattaaatcgcattcagtaaaaattaatgatgaagtagtaaaagttggacaacgtatttctataaatgtcatacaaaaagttataatcaataacaataattataaacctaaactaaacattaataaaagtttaaaagtgttgttatataataaaccggaaggtgaaatatgtactagaaaagatcaacgaaatcgtcgaactatatttgaaaagttaccaaaactatctaatgcaagatggattaatattggtcgattagatttaaattctagtggtttattattatttactactgatggagaattagcatatcgcttaacgcatcctagttttaatatagaaagaatatataaagtacgagtttttgggcagtttactgaaaatatattaaaacaattaaatgttcgagtaaaacttttagatggatatgcaaactttaagtccattcaatttaaatatggagaaggaaaaaataaatggtttaatgtatctttgtgtgaagggagacatcgcattgttagacgtatttgggaaaaattaggatttcaagtaaataaattagttcgaataagttatgctcatttaactctacctaaaacattgtttccaggaacttggataacattaaataaacatgatattgatgttttatgtaaaaaagttaatttaagataattaatatattttatatatatatttaaaattatctcttaaactattaggacttaacgtaatatttaagtaattacataatttctttaataaatgatattccgttatttaaatttaatttaaaataaattatttaatacacaaaattttaaattaattatgtttaaaattaattataaggaagtatatgtatgcattttatttatgactgtagtttatttttatttaaaatagttattgtaattttttttataatttttgttagcagtattattttaaaaatatcaagaaaaaaaaataaaaattttggtattttgagtgtttcgtcattaaatgatcattatgagttagttaaaaatagtattattgttcaattaatggataaaaagacaaaaaaattatggaataaaaaaaacaaaatgttaaaacgtagcacattgctaactaataataacaagttgatagataaagatcacaatattattgtagttagagctcaaccaactttatatgttattgattttaagggtggtatagctgcgcatgaagtaaaatctttaagagaagaaatatcatcgattatttctgttgctcaaaagcatgatgaagtattattgcgattagaaagttcaggtggaacgattcatggatatggtttagcagcagtacaattacaaagattacgatctaggaaaatttttttaacaatatcaatcgataaaatagctactagtggtggatatatgatggcttgtgtagcaaattatattatagcgacaccattttcaattatcggatctattggtgtagtagcacaatttccaaatattcataaatttcttaaaaaaaataatattgatgtagaattacatacggctggagtacataaaagaaccctaactatatttggagaaaatacacctgaagatagaaaaaaatttgttgaagaactaaatgttgctcatgatttatttaaaaaatttgttaaaactatgaggccttcattaaatattgaaaagttgtctaatggtgaatgttggtttggatctatagctttaaaaaaaaaattagttgatgatatcaatactagcgacgattttattatatctcgaatacgaaaatttaatatattgcatgttaaatttaaatacaatgaaagtattataaaagcacttttttataaaaaattaaaaacaattaacaacttaatatataaatatctaaataataaattattttaatatttcaataattgtataataacaaataacattaattaaatttttaataaatattttaaagtttttagctgattttttataaaattataaatgaatgtttcttgaaataatttttattacgatgcatctattattagatgctaattttaaaattttacatgtaacactaagattgcgttattgtaattaaaaaaatatataatgaatatataattagatattaaatatagaacgtaatattcaaacgcttagaacattaaaaagtatttatataatttaaatttattatttatatatgaacatttttaataaattatgatttttctaaaataaaataattttttttaaattaaatacgttgtacaatataattgtattgaaatttatatgcataaatttatgatctaaaatacaaattttaaaataaatgttatatatgaattataaaaaaaattaatttagttttaaattaacaaaaataatagttttacaagtcaatttgttgaaagtaaaatttgtgatatatagcatttcatgaatataaatttaatatatttttttattttaaaatcatttacatttttatattgatctttttttatgttataactatcttaaagttatatttgttactaaaaatttaatatttaaaaaaaccatttttttaaatataaatgaaatttataatagtgttatggtaactgcttttaacataaatattaatttataaaatactagtaaataaatgtcagctttattatagattttactaacttttttatgttattaacaaaatatacttaaaggaataagtatattattttattgattttttaattaaaataacaaaactgtactaataaatattaattattaaataatattattaaatatgttttattaattataaaactttgttttaaaagactagtataacttaattatattacgtttatttattataaaattttagcattattttaaattattttgaaacaattctcgaatttttacgaggatcaccctcataagtttaggatttccgattagtataattcctgaagaaacgtaatcatgacctccattgagatcactaattaacccccctgattcttttatttgcaatgatccagaagaaaataataacggtattaaatttccattaaacaaataatctaatcttcccatagcaacatacgcacaatctaaactaatgcaaccagtacatcttaattttacttcatgtgaaaataataaattaattattgtaaaaaaataattttgaaatttactattattacatggatatactaatcctactaaactacgtttaagtgtattagtacttttacatcgcattctatagccattcagttgagaaccttgtccttttacagaagtaaacagttcatttctaataggatcatatataactgatatttgagtagttttacgtacaataattgcaatagagatacaaaaatgtggtaaattattttcaaaatttttaattccatctaacgcattaattagccatattatctctgtatttttaaaaattttattatttttatgatatgtaataattgaatgttcaggatatgatttgtgaatcatatcaatcatagttttttctaacacaaaaattattttagtaatgaaatctttttttaatatttgtttttcattgttcgttttatttcgatcataatattgaatgaggatatttccacattttcgagctacacgaatagcaatgttaagtattggatgcatgttattcctaatttttttagtatactaagatacatttatatatttatatttcaaaattatttttaagttgtatgttctaaataatgagttattctttcagataagctaaataaaaaattgtaattctatgcatctaaacacgtatatttacatgtaaatatgtctataatatcttatttaaaaatttaagaaacaaaatatttcgaacaatatttatataagaaacatattaatcatatgtaacaaaaaatgaaatattattaatgttttaatttattttttattaatattatgcattaattaaaatattttataattagttttaataataaaatatatatatattatatcaacaaatattttttaaataaaaataatattaaggatgaacatgataaattatgaatgtaaaatgcagaaaataaagttaaaaacaaatttattaaattttgatttgcaatctatgaaaaaatttttttgttcaataggagaactagaatttcgtgcacaacaagtaatgaaatggatatatcaacattattgcgatgattttaataaaatgacaaatattagcttacaacttagaaaaaaattatcaacattgtgttgtatcactcctccaaaatttttaaatcacaaagtttccgtagatggaaccatgaaatggagtgttgttattggaaatcaatgtatagaaacagtgtgtattcctaaaaatcaacgaacaacgctgtgtatttcatctcagttaggttgttcgcttgcttgcagtttttgtttaactgggcagcaaggatttaacaaaaatttgaatgtttcagaaataataggtcaagtttggtatattcaaaagttaatttacttttcaaaaataaatattactaataaaattactaatgtagttttgatgggcatgggagaacctctattaaatttatctaatgttgttcatgcattaagaataatgttagatgaatttggtttaaatatgtctaaaaatcatattactttatctactgcaggtatcgttcctgcattaaaaaaactacataccatgattgatgtttcgttagctgtatcattgcacgcttcaaataatactattagaaatcaattaatgccaattaataaaaagtataatattgaatctgtactttgtgcaattaaaaagtatttatattattcaaatgcgaacaaaaaacgtgtcactatagaatatgtaatgttaagcggaattaatgatgcagcatatcatgctgaagaactttttaaccttttaaaatctatacctcataaaattaatcttattccatggaatcatttttccggaagtaattatatttgcagtaatgatataactattaacaactttgctaatattttaattaaaaaaggttgcattgttactattcgaaaaataagaggttatgatattaatgcagcttgtggacaactttctgggatagtttttgatcgaaaatttaataaaattaattgtattagttaatgttaataaagcaaaaatgttatatttaaaattaatttcataaattaactaaaagagtttaattacatttttttcgatttatatatttttataaaaatattattgcatacaataaggaacaatatgaataaaaaaaagaatttattattttgagacaaaaatctaattatatttatgttaataaaattctaatcggaaatttttattctatttttcacaaagcatgactaatactaaaattctagatgttcaaagttaccgttaaacaaatattaaaattatcagatattggagtagacataatacgtatatctgtttctattttagatatggtagaacctttttaaattataaaaaaaagagtagtagtaccatttggttgaagaatatacattttgactacagaatttctttgaaaacaatagaatatgaagtaaattgtttacatattcattctggagatataggtaataaaaaaaatacaagaagtggtaaattacgctaaatttcataatataccaatttgagtttgggctaatttcggatcattagaaaaagatatattgacaaaatataagtttccttctgaactgggactattagaatcaactctgcgatatattaattatttagataaatttaattatgattaatttaaagtaaatataaaaccttcaaatacgtatatagctcctcaagcatataaagcattagcaaaaaaaaattgatcaacctttacatgttaggaacaactgaatctgaaggatttagaaatggtacagtaaaatcttctattggtataggattaatattattagaaggtgtcggagatacaattagagtgttgttggcttttgatccagttaaagaagtaaaaataggatttgatattctttatacattgaatatgaaatctcgaggagttaattttatagcatatccacttgttctcgctaagaatttaatgcaataaatatgcttgaaatactggaaaacaattggaaaacgtagacgttcctatgggtgttttcagtaattggatgttgtagtaaatagattaagtgaagtgttaaattcacaaatagaagtaacaggactaagaaataaaagtaatatatatagatagaattcgtaaatctaaaaaaattaatagtaaaaacgttattcaaaaactgaaaatgaatattaaaacaaagtataagaattatcgcaataaaacgtattttaaaataagttaaattagttaacatattataaattaatattaataaaaatacttgttaatatttttatctataaaaaattattatcaactaattaataataaaattgaatttaataattcaaaattaataattataattattaactataggataagtgcattgaaagaaattattagatctattaaaggaatgcatgattatattcctgatgatgttatcacatggcaatatatagaatatattgtaaaaagaatattaaaaaattattgttataacgaaattcgttttcctcttatagagaaaacatcattgttcgctcatagcatcggtaatattacagatattattgaaaaagaaatgtattcttttaaagataaaaaaaataaaaaaataacattacgtccagaaggaacaattggatgcatgcgtgcttgtataaataaagggttgttacgaacttcaaaacaaaaattatggtatttagggcctatgtttcgttatgaacgccctcaacatgggagatatcgacaatttcatcaatttggaatagaagtattaggtatgtcagggccagatatcgatttagaaataattttacttgtagaacgtatcttacgaacattgaatatttctaattatgtccaactagaattaaattctataggatcatatgaatctcgattacattataaaaaaattttattttcgtatttcaaacaatacgaagcatgtttagatgaagattgtaaacgacgcttatatgttaacccgctaagaattttagatagcaaagataagaatataaaagctataataaataatgcaccaattttaatggattttattgatgataattcattaattcattttgagaatttgtgtaaattaatgaagaatattggaatttcttatgtagtgaattataaattagtacgagggttagactattataacaaaactgtatttgaatggaaaactaatctattaggtgcaaaagatgccatttgtgcaggaggtagatatgataatttgtcaaaatctttaggagtaacatttatcccggcaattggttgtgctattggaatggaacggttagttttgttaataaaatcattgaaattaaaacctaaaacaaacaatgccattgacgtttttataatttttttaaaagataatatacaaatagaagcaattaaattgtctgagctcgttcgaacacaatttcctaaaaaaaaaataatgctcagcattttatcaagcaatcttagaaagcaatttagtacagcgaataaaataaaagcacgcatagtattattattaggccctaatgaagtaaaaaacaatttaatattattaaaagatttaacaagtggttatcaaaaatcatttttaaaaaataagataatagaagaattagaattagcttttaaaaattaaaaggtattttttttgttaacaataataattttaatatataatttttattatttgatgctttatatctaaattaatagaatattttaaacatataatttcagcaagaactttcatttggaacaaaaatgtttataaaaaataaaacaatttctaattatgatgctgatgtatatcggatgatgaaacaagaatatcaacgtcaagaaaatcatattgaattaatagcatcagaaaattatgttagctcatgtgttatggaagcacaaggttctcaattaactaataaatatgcagaaggatatccaggaaaaagatattatggtggatgtgactatgtagacgcaatcgaaaaaatagctattaagcgtgcaaaaaaattatttaacgctaactatgctaacgttcaacctcattctggatctcaagctaattatgctgtgtacagcgcattattaaaaccaaatgatatagtgttaggaatgagtttatcacatggcggacatttaacacatggctcgtcagttaatttttcaggaaagttatataaatttatttcttatggactagacattagtggagatattgattatcctcaaataagaaaattagcacatcgttacaaacctaaaatgatcgtaggaggtttttctgcatactctggaatatgtaattggaagttattaagagaaattgctgatgaaattaattcatatttgttcgtagatatggctcatatttctggtttagtagcagcgggattatatcctaatccattgaaatatgcccacgtagtaacttctactacacataaaaccctatctgggcctcgagggggattaatcttagcaaaaggagataatgtatccttgtttaaaaaattaaattcttctgtatttcctggttgtcaaggaggacctttaatgcatgttattgcagctaaggctatagcattcaaagaagctatggaacctgaatttaaagattatcaatatcaagtaattaaaaatgcgcaagaaatggctaaaacgtttatatcgcgtggatacaaagttgtttcaggaaaaacgtttaatcatttattattgttggatttatcaaataaaaatataactgggaaacgtgctgatattttattacactctgcaaatattattgttaataaaaatagtatacctaacgacttattaagtccttttattacatcaggaattcgtataggcactccagcaattactcgacgaggttttacagaattagaatcaagacaagtttctaattggatatgtgatatcttagataattttaataatattgaaatatctgctaaggttaaacaaaaagttttgaatttgtgttcattatttcctgtatataaataatattaatatgattttattaaacttttatattataccatctaaattagatggtgtaatatttgaatattttttaaaaaatatagatattttttaaatactgttttttaaaatttgtattactaattttgaagcggtaatttaatggtaattggaatatgatgtatttgattatatatgttaggtgtgtatgcaatacaccctaaatatggtgatttcatattttttttaagaatatcaatatgtgttaaattatatgtatcagtaggaagtaaataattagcaatccatccaaaaaattccaaacctgaagataatatagctttttgtgtcaatatagcatgatttatgcaacctaatttaattcctataaccaagatagtttttaaattttcttttttaatccaatctgacattacgaattcattagaaaagggtgtatgcaaaccaccaataccttcaattaaaatccaattagattttttttttaaacgctgtaatcctgatgataatttattcatacaaacgttcatatgatttttttcatttgtaaaaaaaggacatactggatctataaacagatatggattaacctcctggtaagatagtttaacagtactaaattttcgtaacagaacagcatcgctattatactgtttgaaatcgttagtcctgcacccagcagcaataggtttatatccggatgtattatatccatatcttctcgctaattctaatagtataatgctgctaactgttttaccaatgtttgtatcagttccagtgataaaccaacaatttttcataaatatataactccaaaaacaaatctataactaagcaaatatccatttggattgtatggccaattttcttgtaattgtcttattttttttttagttaaaatttttgaatgattgctactaatataatttgcgcctatttttttaaaagaatacattgcttctaatatttttgaaaaactaaatgtaattaaaatgttgtctatcaatgtttttttattacaacatgataatttaatgtcatttattgataaaaacttattttcttggtaacttgaattaatagtgcgataagctttattgaattcatataatgaaccatgagctatagtagaaaaaacaaccattcctcctggtttagttaccctacataattctgaaatagccttattaaatttattgcaccattgtaatgatagattactccacgataaatcaaaaatattgtcgcaaataggtagttgttccatgtctgcatgtaaataataatcagcagaattcgtatttttagcagttagtaacatatttttagaaaaatctaatgcagttactgtatttcctaattgacgccactttttactaaaccatccagtaccgcaaccggcatcgagaatagaaatattaaaaaaagtttctattttagataataaaatgttaccagctattctttgtattactgaaaaattgtcatagtttgctgctgcttttccaaatgcttctgcaattttttttttatctatcatataatttatatatactttcaatcaattgttcgatatcttcctttgtatgtaatgcattaagtgtgattctcaatctcgaacttttatttggaacagtaggaggacgtatagcatttacccaaatgcctttagattttaattgatcagataatatcatggtttcttcgttatctcctattataattggttgaatagcagtatgtgagcattttaatagatgtgataagcattgagaattttttaaaaaaaaattaatgttttcttgtaattttcttcgtaacttgtcagcatgttgaatacaataaagtgcttgtcgtatagcataagcttgcgctattggcatagcggtactaaacattaaatgtttagaaaattgccataaatattcagcaatattattactgcataatacagcagctccactaataccaaaggcttttccaaaagtaatagtcagaatgtctggtttaacacgatgttgttcgcaactacccttaccattatatccactaactccgatgccatgagcatcatctaccattaacaatccttttattttttttgaaaatgatgaaattatagataatggtgcaatatctccatccatactaaaaattccttctgtaattattaaaggattttttcccgaagaagaatagaatttgttcatcaaactagatggattattatgtataaatcgataacatttaccggaactattatatgaaggttctagtattgaagaatgtgacaatttatccataaaaatacgatcgtttttttgtattaatgtagagattattgcagtgttagcagtatatccagaaataaataatatagctttaggataatctaaccactttgctaatttctcttccaaagattgatgaattgtactatatccagtaattaaactcgacccagtagatccaattccataacgtgtagcagctgttttccaagcttggacgatacgtgcattgtttcgtaatcctaaataatcattgctagaaaaatttatatattgcataccattaacattaataattctattgttatttttttgaactgctacttttactctaaatttcttattaaaaatatgcatatttaatttatgatttatgcgtttattccagttcatgcagtttctgcgttataaaattgctggctatgtatttttgaagtgtaatttaaagaattgtcgcttaatatagaataatttaaattagtatttttgtgtttaatatttaatccaagtttagaaaataattgtttatcgcgttctttcttgggattaggtgtcgttaataatttacatccataaaagatagaattagcaccagataaaaaacacatagcttgagtttgttcattcatattttctctaccagctgataaacgtatataggaagtaggcatcattatacgtgttattgcaatagttttaataaaatcaaatgtatcaatacttgtttgattttccaacggcgtacccttaacttttactaacatatttattggaatactttcaggtgctatttctaaattagatagctcgattaataactcaattcgatcttttaatttttctcccaaacctaaaattcctccagaacaaatcttcataccagactttctaactttttttagagtatttaatctatcttgataagttcgagtagtaacgattttttggtaataactttttgaagtatctaagttatgattataaaaatctaaacctgcttttgcaagtctatcagcttgatcgttatgtagagttcctaacgtcatacaagtctctaatcctaatttttttacttcttgaataacagtttttaaaaaatgcatatctctttccttaggatttttccaagctgctcccatacaaaaacgagtagatcctagtttttttgcttgttgcgctgattttaatatttgctttagcgttaataatttttctatttttatgtttgttttatatcgagcgctttgaggacaatatttacaatcttcagggcatgcccctgttttaattgacaaaagcgtacttatttgtatttgattagcattaaaattttttctatggatattttgtgctaaaaataatatgtcaaagaatggttgatcaaagagctcttttactttttcaaaattccattgtgttttcatattttttccaaaaattaatagctttgaataaataacagtttataattgtaatttataatctaattaaatagataatgaatcatgcaaaaaaataatttaaattttgacaaacaacatatttggcatccatatgcatcaatgattcaacctaccccatgtattttagtaaaatctgcaaaaggaattattttaaaattacataatggtaaaaaattaattgacggtatgtcttcatggtggtctaccatacatggttataatcatcctagactaaacaatgcgctgaaaaatcaaatcaataaaatgtcacatgttatgtttggtggaattactcattatcctgcaatttcattatgtaaaaaactaatagaaattacaccaaattcattaactcgaatttttttgtcagattcaggatctgtttctattgaaatagcaataaaaatgattttacaatattggcaatcattaggtaaaaataaagtaatatttttaactataaaaaaaagttatcatggagatacattcgcagctatgtcagtatgtgatcctaaaaattcatttcatcaattttatcacaactttttaccgattaatatttttgctgataacccaaaatgttcttttgacggattatggaataaaaaagatattatttcatttaaaaaattaattcaaaaacataaagatgttgttgcagctgtcattttagaacctattgtacaaagtgtgggaggaatgaaattttatcatcctaattatttaaaacaagttcgttttttatgcgacttatataaaattccattaatattagatgaaattgcgacaggatttgggcgaacaggtaaattttttgcttttgaacattctaatatagttcctgatgttctttgcataggaaaagctattacaggtggaactattactttatctgccacacttactactgataaaatcgcaaatgtaattagtaatagtgcatccgggtgtctcatgcatggccctacttttatgggaaatccattagcttgtgcagcagcttatgaaaatatattaattcttcaagaaaacaagtggaaaatacaagttaaaaacattgaaacatgtttgcgtacttatttatttccgctaaaaacacattatgaagtttatgatgtacgtgtattaggcgcaattggtgtagtagaatgttatcattatattaatattagtatgatgcaaaattattttgtaaaaaataacgtatggattagaccatttagaaaattgatatatcttgttccagcttatataattgataatgcgtctttaaaaaaattaatcaatgttatttctaatgcattaaattatgaaaatttttttatgaaataatttttttttataacataaggctagatatccagactggtctgtttccagtagaatatgtattttttagttctaataatcctgttattttcgaaattttatatacgctaaagctattagatttttctccaacaactattaaattttctccggtactgttaatagaaaatgttctaggttgtaattctgttttaatatgtcctattttttctatattttgaacatctttttcaagttttataattgaaattgtattttctattctatcagaaacatataaaaatttttcgcatggagaaatatgcaaatcagatgaccaagctgcattacaataatttttagacataatgttgatattttttaatagtatcaattcatttgaaaatgaattaatagaccatatgtctactgatccgtttaactcattaacactatataagcgattattacatttttgaagatctaagtgtctggggccaaaatttacattagtcataaaatttttacgtgtattttttaataatttgccgttttttttaaaattatatgcataaatacaatctttttttagtgctgatataaataagcaagtattgtaacaattcattttggatgcatgacatccaaatatgttcttaatagtttgtgtaactggtcgaggaattcctaatgtatcaaggggagtaatacttagacaattaaaatgatatgaactagaaaatagatattttcctgtatgatcaatttcaaaatgattaggactacctggaagagttgaacatgcatgttttgttaaagttccatcagctttaattttataagaataaactttaaatttaggtcgtacgcctatatataaatatttcttatctttggaaataattattggttgaggttctccttgtgttgatattctttgtaataaatttaaagaaaaatcgtcatgtaatttccatacttcaatttcttgattttttgctaatgtaatataaattatttgtttcataattttatctaaaggatttacctaatatataaatattttatttataatatattatcagttttaatataaattaaaattgttttaattaatatattaataaaaagtttcgatacattaatttatgtgaaaacacttttatatagaaatgaattattttaaaaatattattttttaaaaaagttaattttatatttaacattaaaaataaaataatatagtttttttgaattaatcacaaaatttaataaaagctttaaaatttagctaataacgtgattcaaaaataaatttgaaattaataatttaaataaaactattaaagtttatattttactttagaatgttaataatggttttatttactataaaatatataattttaagcaataatcagtattaaaaatataatgtctatttgttaaatgttttaattatttatatttattaacatatttaaaatccaatcaattctttcgctgttatttttaaaatttttagaaaatcttaaacgattagaagtgtcaaatttccaacagtttttttcttttttgaattcttttagtaaattttgtatgttaattttactatcttcaaaaaattctatatatccccctttgacatcagattttattttttttactcctatttttttagaaattaaacgtatcttagcaatttttattaaatagtctcctgaattaggtaaattaccaaaatttttacacaatgttagtctgattttttctaaatctaaaaagttattagacgttgctattttattataaaaaaacaatctatgatttactttttttatataactatcaggtaataaatttgatacatttaattcaattttaggataagtatttatgatgtcatttaatggtttgtagtaaccattttttatatttcttacagcattcattaataatttcatgtataaagaaaaacctatttttgttatatgcccactttggttatttcctaatatttctccaattcctctaatctctaaatcacgattagctaattcaaaacatgaaccaaaactttctatagaagtaatagcatcaattcttttttttgcatctgattttatatcctttaacgaaggtactaacaaccaagcatacgcttggtgttgagaacgacctactctgcctcgtaattggtgtaattgtgctaatccaaagttattagcattttcaataataattgtattgacgttaggaatatctatacctgtttctataatagtagaacaaactaatacattaaatcgtttatgataaaaatcattcattattgattctaaatctgtactacgtagttgtccatgtcctattctaatgttagcttcaggaacaagtttttttaattctattttttttctttcaattttatttacattgttataaatataatatacttgcccgcctcgtaatatttctctaagaatagctttacgaattaccgtataactaaattctcgaacaaacgttttgacaattaatctttgttttggaggagtagcaataatcgataagtctcgaattccaacgaatgccatatttaaagttctaggaataggagtagcagttaacgttaaaacgtcaatattattagatattaattttatttgttctttgtgatgcactccaaatctgtgttcttcgtcaacaattaataatcctaaatttttccattttaaatttttgagtaaaattttatgagttccgatgagtacatgaacatttcctatatttacattatttattatctcattacattttgtttcggattgaaagcgagacaaaatttctatttttgtagaccaatatttaaaacgtaaagtaaaattgttaaaatgttgttgggctaacagggttgttggaactaaaattgctacttgtttttggttacaaacagctaaaaaagtagctcgcattgcaacttcagtttttccaaaaccaacatcaccacaaactaatcgatccataggagttgatttatacatatcacttagtacagaattaatagcactatcttgatcaggtgttaacgtaaatggaaaacgttcgcaaaatattttgtattttgtatgatgttttttaaatgaaaatcctttttgagaaattctatgtgaataaatatttagaagtatagcagcagaatcatatgctttttcgttagctttttttttctctttattccataaatcatttccaagtctatgtagcggaatatccttttttgaagttcctatatatcgactaattaaatataaatatgtaataggaacatacaatttagaattttgtgcataatttataactacgcattcagtttttatatttctagtcgtaacagtagttaaaccttgatatcttcctacaccatgttcaaaatgaacaataggttgatttattttgagtttagataaatcacatatatttttttcatcaagactattattagtaaaataaacttgattcttttgtactaagctttttattaacataatcagttattttaaattaatacattatatacatttttttaaatagaagtagtaaatttttttagattaaatattatattatgaaatataatatttaatctaaaattttattatctttattttataaatgttagtattgaattctattaagattattatttcagaaaattctttgtcctaaatattattagagtaaaatgttttaatatcaatttaatgtaatatgcgtgtaaaatttacaataaagaatatctgttttgtaacgtaaaatttttagttttatattaaaatatataaataacaatattttttttaaaatattttatatttttaaaaaaaaaattaacgaaattcttatagaatataaaacacaaatgttgataaaattttaaagtaatttaaaataatacactataaattaatttcacaaaagttactaaatattgcaaatatcttaaaacttttcatatatataatacatatataatgtaattattgtattaaacttaatatatatatgagataaaaatttttaagatatacagttagttattttgtttattattataaaaaaaactattatactatgtttttatgattaataggtactatatagatacaagtaagcatatgaacaaaaatattaaattcatgtaaacttcaattgtagattgcttttctgtactaattaattaaaaaaattatatttttgtacaatttatacaaatgcatattattttttttgtgtatttatacacaataatatctaataataaaaattcaaatagttttaaataaattcataaaaatatgtaataaatttttttgttaaatgtataaataaattgtataaacgtaattttagcatgaattagacaagtactaataatctaactaagtattctttattaaaaacattttttaattttatatattgagacaataatttgtaaaaatttaaatataactaactatatattttagatattttgtaatacaaattaaaaacaatgttactaaaatttattttatttatcatgtgaataatattatttgaaatatttaaaattcgtaatttaagaaactagttttaatacattatatttatgcgttttctgttaattaagatttttaaaatagacataaatatgaaaataataaataagcgattaaaaagtattcgttataaaagaaataaaaagaagatgcgacaacgtttacgaaaaaatatttttaaacaaaaaacactcaaattatgtttaaaaatccaattttagtcaaattaaatataataataagtagggtaataaatactattttataattaatttatatacgcatcttaggatgtatataacgattgtggtatggtagagcagtgttagtatattaacgatttaaaactaaatttttaaaataaaaatttgttatttcaaaaatttttgtaattatataaaatggtgtatttaaaaaaatattttttatattatataaaaaaatataataaaaatgttgaattttatagaatttttatatataaaataattaaatgttattaatttttataattactgtggtaaaaatgactattaaaataggtattaatgggtttggacgtatcggaagagtattgtttagattagctcaattacgatctaacattgaaatactagcaattaatgatcttattaacgttcaatatatagcatatatgttgaaatatgattcaatacatggaaattttaatggaaaaattgttattaaaaatgaaacattatttgtaaatggaaaaaaaattagaattacaaacgaaaaagatccaaaaaatttaatgtggggagatttaaatattgatgttgtaatagaatcaacaggtatttttttaactacagaagattcttataaacatatacaagctggagctaaaaaagtaattattactagcccaccaaaagataatactccaatgtttgttcgaggtgttaattttaatgaatatgtaggacaaaaaattgtttcaaatgcttcttgtactactaattgtttagcacccttagctaaagtaattaatgatgaatttgaaattgtagaaggcttaatgaccactgtacatgctactacagctactcaaaaaactgtagacggagtatcctataaagattggagaggtgggagaagtgcgttacaaaacattattccttctaccactggtgcagctcgagcagtaggtaaggtacttcctgaattaaatggaaaattaacaggaatagcttttcgtatacccacagcaaacgtttctgtagtagatcttacagtaagaaacaaaaagattgctacttacgaagatatttgtcaaataattaagtatgcatcaaatcatgacatgaaagaagtaataggatacactgaagatcatgtggtatcttcagactttaatggaaatacgttaacatcaatttttgatgctaaagctggattatcattaaataacaattttataaaattggtgtcatggtatgacaatgaatgtgggtattctagtaaagtattagatttatctgaatttattagtactttttcataactgattttatttacatatttataaaacaatttattataaatttcatattgacattaaatgatttaacgtcatatgaaatttattacgcaaaattaaatcatgctataactaactaattgttataacttattaactaacatgcaatttaattaagtaaagagtttagttctgttttaatttttttagtccattgtattattctctggttactttgttctggttgtcgatcttcatctattactaatcccaaaaaatttttgttcttatctaatgctttagaacattcaaaagaatatcctttcgaagtccatgatccaataaatcttacattttttgaaagtctaataacattatacaaaattccaattccatcacaaaagtattctgagtaatcttcttgatctccacatccaaataaagctataattttattattaaagttaattttttttagagttggtaaaaaatcatcccaatcacactgaagttctccgtagtaccatgtagaaacaccaaatattagaatattaaacaactcaatatcttttttattcgtattagcaatatcgtgaatagaagaaatattcgttcctatatatttgtgaattaatttagctacattttctgtatttccagtatcactaccaaaaaaaataccaatactttccataaataatcctaattttaaatttttgcattatataaataaatgggataacactgtatgtattttagatttgtattattttatttttataaaagagtattaataatatcaataagtattaaaaaattctattatatgaaaatgtattaaaaacattataaatatttaactaataactattatcattaatctttaaacaacgcatatgcgtgcgtttgttatagatatatctcaatatttgaattaaataacaatatttgattattacattgtatatgtataatataaatagttaaaatgttgtttttttgtgaagaaatatattttgtgtaaatatttatttaataaaaataatttaaaacataatattttaatttaaaatttataattttattattaaaatttgattttgcgtaatttatttctatatatcttaataataaaataatttaatttagattaatattaatattaaaatacaaatattcattttaattttcataatatatcaaaatatgaatgtcaatcttatgtggtttcgaaacgatttgcgcctcagtgataattcagcattacatttttcatgtcgaaataatgcgtctacagtattagcattattcattgcaacaccaaaacaatgggaacgtcattgtctagcaccaaaaaaaaaaatgttaatatataaaaatattgttgcactaaaaaaaaaaataacagaattaggaattattttttattattatgaatctacagattatttagaatcaactaattatataattgagttttgtaaaattcataaagttacttctatattttttaatctcgaatatgaattctatgaacgtcaaagagataaaataataaaaaaaaaattaaagaaaaataatattattataaattgttttcatgattccgtattaattactcctggttctataaaaaatagttatggaaaaatgtataagaagtttagttattttaaatataaatgcatcaaacaattacaactaaatattccaagttgttttcctaaacctcaaaacaaaaatttacatgatcattattctttagattttactatcccaatatttcatacttatttagaaaaatttgatgctaatatctttcctattggagaagacatagtttatgaaaaacttaaattttttataaaatatgcatttaacaaatataattttgatcaagaaatttttgaattaaatagtactagcatgttatccgcacatttgtcaatcggggttatatcaccccgacaatgcgtaactttgttatttaaagaatatccggatattattcataaactagaagagtgtaaatggataaatgaactattatggcgtgaattttaccaacatttgttatatttttatccaaatataggtcaaaaccaatctttatatcattgggaaaatcgcataaaatgggataataatttgtattatctaaatttatggaaacaagggaatactgggtaccccataatagatgctggaatgagacagttaaagcaactaggatggataagtaatcgattacgaatgattacggctagttttttggtaaaaaatttattaattgattggagaaaaggagaagaatattttatgtcacaattaatagatggagactttgcatcaaataacggaaattggcaatggattgcatcggtaggaactgatagcatgccatattttcgtatttttaatcctatgttgcaatctaaaaaatttgatataaacgcgaagtttatacgaaaatatattccagaactaagtaatgtttctacgtataacattcataatccttgtgataacaacaaaacaaacaaaatacattctaaatatccacaacctataataaattattatcattctaagaaaaaaacattgttagtatttaaacatgctaaatgtagtaataaattataaaaaataaaatcaatcaaatttattagagatgattcatgaataattttgaactagaaaaaattgttaataaaaaattaaattcaaatcaatacaacgacgttattcctaacgggttacaaatagaaggacgtcctaaaataaaaaaaattgttactggcgttactgcatgtcaacttttaattgatttagctatttcaaacaacgctcatggaattatagtacatcatggattattttgggataatcatcctaaaataataaagggtatatatcgtcatagaattaaatctatacttgctaacaatatcaatttatacagttggcattttcccttagatgtacatcctatattaggaaataatgcacaaattgggcatattttaaatattaatgttcgaggttatataaagtcttgcgtaccatgggggatgttaaaagaacctataaaatcaaaagatatgagtcaattaattacacaaaagtttcacagagttccattctattatggtaataatataacacaaaacattcataaaatcgcttggtgtagtggaaaaggacaaaaatttattaatttcattcccgaatatggagttgatacatttttaacaggagaagtgtctgaagaaactattcattttgctcacgaaaataaattgcattttttttcaattgggcatcatgctagcgaaattaatggcataaaagcattaactaactggttaaaaattaaattctccttggatataaattttattaacattgataatcctatttgatgattcaaatgatcgtttcaagtaatttttcggtgttatttttgtattataaagcttcataaaattatttttaaaactatgtattaatataaaagtgttctatatctttattataaaattattagtaattgttattttaataagtaatttttcaaaatatttatttgtatttgtttagtaaaaagtaattttatacgtatttacttcatataaaaactttaaataattaaacataattaccaaaaatatattatttatttgttgatataaccatataataaatattatttgtttaaaaaaaaatataatttttaaatttaataatatattcaaggaaagtttatgtataaaaatgaattcaattcttcgtggatgtctagttttaacagttcatatatagataatttatataacaaatttttattggatccaacttctatagataattcttggtacattgtttttaccgaattatctaaagaaaattatattaactcaacaaataagtatctaaataataaatttcaagatagtaaagatacaataaaattaactatagaattattaattaacatatttagaactctaggatacaaatttgcacatttaaatcctttagatacatttaaaaatgataatagcttatccttaaaaaaatttttaaaaagttctgaagcatttcgcattcaagattcatatttagtaaagttatctcaatatgttcttgacgatattactacaaaaaatgtttatgatgattataagaatatttattgcaaaagaattggatatcagtttatgcatattcataactcaaatgaaatgaattggattaaaaattatattgaaactaaacatagtaatattttaaaaaagaagaaaaaaattcaaatattaaaacatttaattatttctgaaatgttagaaaagtatttttcttctaagtttcctagtatcaaacgtttttctatagaaggtgctgaatctttaatacctatgttaaaggaagtaataaaatatacaaaaaaattcaatttacataaaataatatttggtatgtcgcatcgcgggcgtttaaatgtacttgcaaatattttagataaaccaattaaaactatttttaacgaattttgtgaaaataattcaaataatttcaacagtggtgatgttaaataccatatgggtttttgttgcactaaaacaataggattaagaaaaattattctagatttaaaatctaatccttctcatttagaagtgattaatcctgttgttgttggatcatcgcgtgcatatattgattcaaatgataatttaaatgatgaaaatatcttacctataataattcatggtgatgcagcaatttcaggacaaggggtggtacaagagttattaaatatgtctcaagcaagaggatataaggttggcgggaccattcatatagttgttaataatcaaataggatttacgacatcaaaagttaaagatttgagaactagccaatattgtacagatattgctaaaatgatagattcacctatttttcatgttaatgcagatgatccagaatctgtaatatttgtaacgcatttagcattaaattacagattttgctttaaaaaagatgtttttataaatttagtttgttacagacgacatggacataatgaaattgacgatccgtcaataacacagccggttttatattctaaaattaaaaatcatcctactactgctacaagttattataataaattattattaaaaaatataattaataaaagctttttaattacttaccaaaaaaaaataaaaaaaaaattagatgtagaatataacttacataataaaaaaatgtcagaaaaacgtctaaaatgttgttcgatagttaaagctgattatataaatgtttccaatacacctattaataatatatctcagtctgacttaactattttagccaaaaaaattttttctattcctaacaatatagaagtacataatcgcgtttttaaaatatataaagatagattaaaaatggctaacaatgaaaaattatttgattggggtgcatcagaattattagcatatgcatcgttattaaacgagggtatatcctgtaggctttcaggtgaagatgtttgtagaggaactttttttcatagacatgctgttatacatgatcaaaaaaatgattcaaaatacattccattaaaaaatattaaattaaaacaaggaaacttttatatttgggattctgtattatcagaagaagcaacattagcgtttgaatatggatattccatagatcaaaaaaacacattaaatgtatgggaagcacaatttggagattttgctaatggagctcaaatcattattgatcaatttatttgttctggcgaacaaaagtggaatgtaacatgtaatctagtaatgttattacctcatggctatgaaggacaaggtcctgagcattcttcagctcgaattgagagataccttcaattgtctgcaaataataatataaaaatcattatacctactatatcatcacaaatataccatattatacgtaaacaagctttttctttaattaaaaaaccactaattattatgtctccaaaatctctattacgttttcctttagctgcatcatcgttatcagaattgtctaatggaaaatttagaacagttattgatgaaattgataatttagatactaaaaaagtacaacgaataattttatgttccgggaaaatatattatgatttattaactcaacgtcgtattaatcagcaaaaaaacatagtgattctcagaatagagcaaatatatccccgtcctactaaaaaattatcagcaatattatataattacaaagatgtacatgattatatatggtgtcaagaagaaccttgtaatcaaggcgcgtggttatatcataaatcttatttaaaaaaactattacctaaacattctaaactaaattatgtaggacgttcatcatcagcgtcaccagctactggatatatgaaaattcataaagaacaacaaaaaaaaataatttatgatgcactaaatatatcagactaagagaaccataatgaatataattaacatttttattcccgatcttcctgaatcagttactgatgctacaatcatcaaatggcataaaaaaaaaggagataaagttcaggaagatactattttagtagatattgaaactgacaaagtaatactagaaataccatcaccttccgatggaatattaaattcaattattgcagataaaggtaaaatagttttaccaggacaagttatagggacattgctaaaaataggtattaaaaatgaagaaaaaataataaaaacaactaataatgttgtaaatacggataacaaccaaaatattaatttaaaattattagaaaaaacatatagtcctactgtgagacgtctaatttccatgcatgatttacgcgatgttgatattatacaaggcacggggacaaaaaataggttaacacgtaaagatattcttaattacttaaaaaatattcgttctaatactaataaaaaaataaataattatgatttaaatgcatataattttaatacgacacataaaaaccatagaagtattaaacgtgttaaaatgacacgtttacgaaaaaaaatttcagaaagattattatcaacaaaaaacaatacagcttcactaacaacgttcaatgaagttaatatgcaatcgatacttaatttaagacgcaaatacggagaattatttaaacaaaaacatggaataaaattaggattaatgtcattttatgttaaagcagttatcgaagcgttaaaaatttttccagaaatcaatgcttctattgataatgatgaaatcatctactataactattttgatattagcattgctatttctacacctagaggattagttactcctgtattaaaaaatgctgatttaatgagcatggcagaaatagagataaaaataaaagatttttctgagaaaggaaaaaattcaaaattaactatagatgatttaataggaggaaattttaccatcactaatggaggagtttttggatctttattttctacaccattaattaatccccctcaatcagcaattttaggtatgcatgctattcataaaagacctgtaattgtagatgaaaatatagaagtgcatcctatgatgtatttagcattatcatacgaccataggttaattgatggaaaagaatctgtaggatttttattaaaaataaaagaattcttagaagattttagtcgtattgtgctaaatatttaaatacacaaaaaaactagatataaaaatagctaaaatttattatgttaaaatttggtgctatgatgaatcttagcaccaatatgtttttagaaattaaaatctttattgatatataatcaccgaacgtctattttttgaatatgaattctctttatttccatgtgctactggtttactagaaccataagaaacagtagttatttgttgatttgaaactcctttgctttctaaatacaatttgactgaatctgctcgtttttgtcctaaatacatgttatatttgtttgtaccacgactatcggtatgtccttcaatcatgattttttgattagagtgatgacataaaaattgtgctaaatcatttaagtttttagcatattttgaatttacttggtgattgttaaagggaaagtaaattgtatttcctttttttaatttttctaacgtttcatcaaaattatcttcagaaaaattggttaattgttgtttacttttatttgtttcttgttcgtaaaaagtgtcaacattattactatttaatttattttttggaaaactacacgaaaatgttgttatcataggtagtaaaagggttaaaattttaaatatttttttcgatttcatcgataattcctaaaattaatgtaattaaactctctatctataaacatcataagcaataaatgtatataaattaattaataattagtataataaacagattaactgtttaacttaaaattaattatataataaataatatttttagtgtgaattaaaaatattttattaaatataacgtaatttatatttatacattttttattttttaaatagtattttaaaataaatatttttatgaagaacatttaaataattacactaacatgttcgtcgttatttagtataaattattcagaatctaaacgtatactgcttatatttagaataattttattataaaactattattataataacattaaatcttaattttaaagtctaattattaatttaaaacttataaaaatttacgttcttaaagttaataataaagcaaaaaaatattttgaacaataattatatggagatttttaaatgttatacaaaactgttatttattctaaaaatataaaatatattaacaaataatatacgttatttattatttgaaaaaaataatcttatatgcaatacaataaatattgtttacgcatgttttaaacatgattaacttttattttattacacggaagttatgtttaaatgtaaaactattaaatgtatattaatactattaaataaacttagcttaaaatataataaacgtatgtttaaaaagaggaaaaattttgaaagtatataaactagttttaatgcgacatggtgaaagtatatggaacgaattaaataaatttactggttggcatgacgtagatttatcaaaccgcggcgttcaagaatcgttgaaagcagcaaaattgttaaaaaaacacggtttttatttcgattacgcatattcatcggtgcttaaacgttcaattcatacgttatggaatattattaaatttcttgatcaatcatggattccagttaaaaagtcttggagattaaatgaacgtcattatggagctttagaaggactaaataaagatgatgtcattcaaaaatatggtaatgataaagtacagcaatggagaagaagttttaatatcgctcctcctaaaatatcatatttagaaaaaaaaaagttagctcatgattctagatataataatataaattttgatatactaccttattgcgaaagtttaaaattaactacgcaaagagtattaccatactggcttaacgaaattttcccgcgttttcaaaaaaacacaaagattattatagttgcgcatggaaattccttgagagccttgattaaatatttgaataacattaatgatatagatattttaaatttaaatattgctactggttttcctataatatatgaatttaactctgaatttaaacccattcaatattattatttaaaacaatagctttatgacactaaaaatttgtattatcaaataaaatataatgcttttaaagtagtatgattataataataaaaatcacatatttatgtttgaaatacaagatttaatattatttaacatcaacgataataatatttattagatcttaataagatctatcactttaagagattattatgatcaaaagaattggtgtattaacaagtgggggagatgctccagggatgaatgcagcaattagaggagtcgtaagaactgccctaagtagaaatttagaagtttttggaatatacgacggctatcttggattatatgaaaatagaatgattctgttagatagatatagcgtttctgatataattaacaaaggtggtacatttttaggttcagctcggttttctaatttttttaaaaaagatatacgatcgatagcaattaaaaatatgcaacaaagaaacattgacttcttagtagttattggaggtgatggttcatatgtaggtgcacaaaaattaacagaaatgggtttcccatgtattagcataccaggaaccattgacaatgatgtagctggtacagattatactataggatattttacagcattagaaacagttgtagaagcaattgatagattacgagatacttcttcttctcatcaaagaatttctatagtagaagttatggggcgtaattgcggtgatttaactttatcagcagctatagctggaggatgtgaatttatagtgttaccagaaattgaattcactaaagaagaattagtaaaggaaataaaaaatggtataaaaaaaggaaaaaaacatgctattgtggctattacagaatacatttgtaacgttgaaaaattagccaaatatattcaacgagaaacatgtcgtgaaactagagcaacaattttaggacatatacaaagaggtggggctccagtagtttatgatcgtattttggcatccagaatgggagagtactctgtagatatattattacagggatttcagggccgatgcataggtacgattaatgaaaaaatggtacaccatgatatttcagatgcactcaaaaatatgaaaagaccatttaaatttgattggttaaagactgctaaacagttatactaaatatatataaacgtttaaaatatatatattatttactaagaaaataaatcctattatttaacttatagaaaaaattatataaaaaatttatttagaatttattatattaataatattttatgttttataaaaaatttcagttcaaatataaatattttattaatttaaaaattatatattgttttatgacgttagaattgactaatattcatagattaagatggaaataagtgtaattattgaattcaaaaaaatattatctaccttgtgttagcatattatactcataaataaaatatattttattaagtaaaatattattatacatttatttataagtaaatatcaacttttaacaaaaaaattaaatttatatattatttcttaaatattaaaattacttattttttgagtcttatctattgaatatatactaagtttaatataagaatttaaaaaaataaaatattaaaaatattaataatttaatctacagatcaaatgacaattttaattcatgttttattttataccagaaatatagtgtataatgtgataagtacattttatattcaaattcatttttctaaaactatattttagataaaaataatattataaatgctaaaaaataaatttgtttttaatttttaatataatcactatttttttttaattcatattatatgttttttttacaattgttatcataaaatttgacatacaatataagaatttaaaacgcattaatatactgatgtttaataaaaaataaaaaacagaattaactgattaaaaaaattaattctatctattttttatacatattttgtttaagatatgtttaaaaaataatatacatacattgtaatattctttttattacaagaaaaaatttaatattttaattattattaaatatattaacaattattaagtaactttttaaaaaaatctaaagataatgatgcagatcctactagaaatccatctatattttttacatcatataattctatgatattatgttcgttaacagatcctccatattgtagagaaaataattttatcgttgaattctgtttattaaaaatataattttgaataaacattaaaattttttgtataaaattgatagatggaatagtatttgtacctatagcccatttaggttcatatgctattacagagttattaaatccacttggtcctaatagatcaaaaatagcatcaatttgaaatttacaaattttttcagttttacatgacaaatattcatgctctgtttctccaatacataatactggaatcaaatgtgaatctttaacaattttaaattttttagcaataattacatcattttctcgatgatattgccgcctttcagaatgacctactaaaacataactcactcccacatcttttaacatattaatagaaacttccccagtaaatgcgccaattaagttaatatctacattttgagaacctaataaaatacttgaatgagaaataattgatttcattggatacaagtacacatatggaggcataataactaattttattgatgatttatttttatgacgaatataaaaatttactaaaggttttaataacgtttgaagtaattgaatatttccatttaatttccaatttgctataattattttttttttcattatttgattctcataatctttatatttaattttataattttaactaagttacttcaacataatctatatccagtaacttagtttttgtaaacatttttccattacattattgaatattaatattaaaaatttttaaattaatacttgcatataatctttaaaaattattgaacaacaacaaatataattactaacacaacctttagtatttaaattattaacattacttactgaacagatagtttttgaaaaaattagttataaatattacacaaaataataattttttaatcaacatttttagctgctttaaacgcttcagtcatagcattggaaaaatttttatctttatctatttcttgtttatgactattatttttttttatgtcattacttattttaagttcttgtttttcaagtatagataaatatatgattctttcttttttgtctatactatttaattttacttcaactatttcaccaatttttgctttattccaaggtttgttgtcatgtacattcataatttcatcagaaatatttaaaaattttatcaatccgtcgatatgttctgataacgaaacaacaataacattattatcaatttttttaatagttccagatactaaactaccttttttatgactagaaacatattttgcaaatgggtcttcttgtaattgtttaattccaagagaaattcgttctctatctggatcaacttgtaacaccactgctaaaacctcttctccttttttatatttttttacggattcttcaccagatatattccaagatatatcagataaatgaactaaaccgtcaatactaccttctaagccaataaatattccaaaatctgtaatagatttaatttttcctactacatgacttcccttgttgtatttcttagaaaactccatccaaggattgtttttacattgttttaatcctaaagaaatacgtcttcgttcttcatctatatctaaaatcattactttaacaacggaattcacttgtaccatctttgatggatgaatgtttttatttgtccaatccatttccgaaacatgtactaacccttctactccttcttcaatttctacaaaacatccataatctgttaaatttgtgactcttcctgttattttagttttttcgggataacgttcagaaatttttgtccaaggatcatcgcttaactgttttaaacctaaagaaactctaatcttttctcgatcaaattttaatattttaattttaacttcatcacctatatttacaatttcactagggtgttttactcgtttccaagccatgtcagtaatatgtaacaatccgtctacgcctcctagatctacaaatgctccataatcagttagattttttacaatacctgatactatcagaccttcttgtaaagtttccaacaataagtttcgttcagcattatattcggattcaattacagcacgtcgtgatacaactacattatttcgtttttggtctaatttaataactttaaattctaattctttaccctctaaatgcatggtttctcgaacaggtcgtatatctaccaatgatccaggtaaaaacgcacgaatatcttctaattcaacagtaaaaccacctttaacttttccatttattaatccaacaacagttttagaatctttatatgcttgttccaaagttaaccaagcttcatgtcttttagctttttcgcgtgataataatgtttctccaaatccatcttcaatagcatctaatgcaacatctatttgatcacctactttaacctcaagttctccttgagaatttttaaattgatctataggaattttagattcagattttagcttcgcatctactaatattgtatctttggtaatagcaacaacagtaccttgaataattgaacctggtcgagtcttaatgtttttaagggattcttcaaataattgtgcgaaagattcagtcatattaataatcgtaaagtataattttaacatctatttagtgtcattacttaaatagagttacgtataagatctataattttccttattataggctaaaataaaaataataattataatttaaacttttgcatttttagtatgtaactcagtaatacattacttacttgttttaaactcatataggtagaatctattaagatagcattttttgcaggaattaatggagatatttttcgattatgatcgcgttgatcacgtgttttcatgtcataaaatatttttttataattacaactattaataccttttttttcatattctaaacaacgtcgtgctactcttgttttaaaatctgatattaaaaaaaattttattattgcatctggaaaaactactgttcccatatcacgcccattagctattaatccaggaaattttctaaatgatcgttgttgaaataaaagaaaatgtctaatataaggaatacaagctaatcttgatgctaagtttccaatgtattcttgactaatattagtaaatagggattgtgatattacatagtttttaaaattaatacgttgaataaaatcatgtaaatttatatttttaaataaaatgtttaaatttcttgatgaaaaacaaacattatttttaaaaattataaatgctaaaactctatatatccaacctgattctaatacgttccattgaagttttttagaaattactttacatactgaactttttcctactccgcttgggccatcaattgtaataacaggtactaagtttttaaaagacatattttatataatgtttttaaaataaaataatttgtgaaagaaatggtttttaaaaatctaaactaaaaaaataatattatttcctaaatctttatttaaaaacttaaaaataacatagtttgtgtataaaatatatatgtaactgcatataaaattttaatatgaacaaatagattttaacttttgaaaataatctgggaacgttttgtttacgcacttgtagttgagtaatgtaacttttataccagataatgctatcagcgcaaaacacatagctatacgatgatcatcatatgtatttatttttgcgtaaacaaaattaattggcggtaagatttcaatataatcgttaccttctatcacctgtgctcctattttttttagttcattagtcatagcagacaatcgatctgtctctttaaccctccaattatatatatttctaattacagtttttcctttagaaaaaagtgctacaatagcgatagtcatagcagcatcaggaatatcattcatatctagatcaattcctattaagtctttttttttgcaaacaataaaatcttttccaaaagtaatataagcacccattttttttagtacatttgcaaattttacatcaccttgaatactatttaaacctattccagtgactttaactgacccacccttgattgccgcagctgctaaaaaatatgaggcagaagaagcatctccttctatactatattcttttggagatatatatttttgccttccttggacattaaatttggtatagtctttgtgtattatctttataccaaacttagaaattaaatttaatgtgatatctatgtatggtttggatactaatttttcagttacagtaattgtagaatcaagttgtgctaatggagttgcaataagcaatgcgctcaaaaattggctagaaatttttccacttacaaaaatattacctccaataaaaccaccttttatttttataggtggatattgatcttgttcagagtatgttatttgtgcacctccttgttgtaacgcttgaactaaatgttttataggtcgttgtttcattcgtttatttccagttaataatatattattattatttaaagaaaatatagcagctaacgaacgaaatgctgttccagcatttcctaaaaatagtgatgttttatgactaatatttaacggtttattacaaccttcaattgtacaacttaaatttgtataagaacaattaaattttatcccacatatttttagtgtatttagcatatattgtgtatcttgactatataaaatgttttttaaatgcgtagtactattagacattgctgacaataataaagctctattcgtaatacttttagatccaggtaaattaattgttccattgactaaagaaatagggtttaatgttaaacattcatgcatatgtatttatttccttctcataaagttgttatttttaataaataattattaatttttttattgataaatattattatccatactttttttcaaatattttcataaaattaattaatttcagtacaccttttatcggcatagcattataaatagaagctctaatacctcctttaagattatgtcctttcaaagcatgtaatccatatttatatgcttcttttacaaaaatttcatgtaatttagtattaataattgtaaaaggtacattcatgcgagaacgattgttactaactacatcattaatataaaaatctgtactatctatcatattatagagcatatttgattttattatatttcttttttcaatttcttttataccacctatttttttgatccattttaaaattagtccagataaatataaagaaaatgtatttggagtgttaaacattgaattactattaacaagtattttataatttagaatagatggtacatatgaattaatattttgtaataaactttcatgcataataattagcgtaattccagaagggccaatatttttttgcgaactagcatagataaaactatatcgttctaaattaattcttttcgacaaaattgtagaagaaaaatcacctataactatttttttatcattaaattttggctcttcatgaattgctataccatcaatcgtttcattaggacaataatgcaaatatagactattatcattaatttcccaagtattcataggaagtatatattgttttttattatttgttttacatacatttaaaatgtttgtataacaatattttttcgcttctaatgctgcactataagaccaatacccactatttatataatctacaacattattatgagaagaatgattagcattttttgaaaaattcatagggatagctgaaaattgccctcttgcacctccatggcaaaatactatcttataactgttaggaatatgtaataattttcgtaaattatgctttatttcttgaacaacagatataaattcttggctacgatgacttatttccatgatagattttttaagatttttccaattgtataattctcttttaacttgacataatacttctcttggaatcatagctgggccagcactaaaattgtaaactttagttgtgtcattcataatcatttactcagataaaatatcttatattctattgttatgtttttataaaaaaaacataaataaattaataatttatagctaataaaaattttaaacatatatatatttttcttatctattctaaaaattctaatccattcatgtagttatttcttaatattttaggtattttaattctcccgtctttttgctgataattttctaaaattgctgctaaagttcttccaacagctaatccagatccattaatagtatgtataaaaatttttttattttgtgcgttacaatgaaatcttgcttttattcttcgagcttgaaaatctaacatgttggaacaagaagatacttctcgataaacattttgagaaggaaaccacacttctaaatcataggttttagaagacgaaaatcctatatctcgtgtacataataacgtttttcgatatggtaattttaataatttcaaaactctttcagcatgtattgttaattcttccaatttctgcatagaatcacttggatgtacaatctgaacaatctctactttatcaaattgatgcgtacgaattaaaccttgtgtatctcgtccgtaagacagagcttctgaacgaaagcaaggtgttttagcaactaacataattggtaattgttgttcatctaatatacaatcacgaaacaaattagttaacggaacttcagcagtcggtattaatgcaaaattattattattttgtgattcatctaaaagtgatttagcgtaaaataaatccgttttaaatctaggtaattgacctgtaccatataaattatttgttttaactaaacatggaacatatgtttctagatatccatgttcattagtatgcaaatctaacataaattgtcctaaaactcgatataaaagagctatttttcctttcataatgaaaaatctagatccagaaatattagctgcagatttccaatcaaaaccattgagatgatttcctaattcaacatggtttttaattttaaaattataattttttataattccccaacgactaacttcttgattatcatctgaacccattccatcaggaatgttaatatctggaagattaggaatattcattaaaaaaatatgaatttgttctaataaaattttgagttcttttttcataacgtctatttttttttttaatgttattattctttctttcatacattgaatatttggatgtataagttttattcttccaatatgtttagataaagtgttatgtcttgattgaagctcttctactttagtttgtaaaatttttcgttttttttccatttcagtaaattgttttacatctaacgaaaacccgcgtctagctaagtttttaaaaacaaactctatatggttgcgtaacaaattaggatttagcataattatattattttattttatctgaattttaacatgaaattgtgtaatatctattaaattagatagtaagtttattgatttttaaaacatttatttagtttcataatctatattacctttaaattcatagttattaatagacattttttaatatctttttaaggaagctatgttgtttctacaagataatttatttatgattaaatataaaaattacattttttatacattcttcttgattattttaagtgaaggttgtattgtcacgctattttaaatgaaattagttctttatttaaaaaacatatttagcaaatattaattattttatatccatgttatttttaataaaattaaaatttatttatttcttctctaaaatgtattctttattaaaaattattatttttaaatattaaaatgaaatgtttaaattatataggattaaatttttaattttttcttattttaaattaaattttttatcaagtttaaaattgaaataaaaattatgttataataatttttatttcaaaaacaattaatatgcaatagataacatttaaaaaaacaaaatatataaattttatgttttttacaaaactaatttaaataactttatgtctatcttataaatgatatatatcattcatgattgaaaatacattgaaaattgaacatcataaattaattattttgggatctggaccagcaggatatactgcagctatttattccgctagagcaaatctagaacccttgttgttcactggaaacaacaaaggaggacaacttataaatactaacgaaatagaaaattggcctggagattcaaaatcacttacaggtttagaattaatggaaagaatgcataaccatgcaaaatcattaaatactaaaattattcctaacgaaattattcgtgtaaacttttttaaaataccatttttattggtaagcgatactaatcaatattacacttctgattcagtaattattgctacaggtgcatctccaaaatatttaggtctaacttcagaatctaaatttataggaaaaggggtatcagtatgcgctgtttgtgatggctttttttataaaaacgaagacgttgctgtagtaggcggaggaaacactgctttagaagaagcattatatttatctaatatagcaagaaaagtatatttaatacatcgacgcaaaacatttagcgctgaaaaaatattaatttctcgtatgttaaacaaaacaaaaaaaaatataattttgcgtacaggatgcatcgtgaacaaaattattggaggagtaaacggtgtacgtggagtacaaattacatgcaatgattctaaagaaaataaatgtttaataaatttatccggggtttttatagctattggacatgctcccaataccaaactttttaaaaatcaattattcatgaaaaatgattatatcctagtaaaatcaggaattcatggaaatgttactcaaaccaacattccaggaatttttgcagcaggtgatgtaattgatcatgtttataaacaagcgatcacatcttcagcaagcgggtgtatggctgctctagatgcagaaaagtatattgatcaaaaatatggttttaaaatataaatatgttaatatttagcgattattgacataaaaatacataataatgagaataacatgacaaaagaagattgcatagaaatgcagggggtggtaatagacactcttcctaatactatgtttcgtgtacaattagataacaaacatattgtaacagcacatatttcaggaaaaatgagaaaaaattatatacgcatcctaactggagataaagtaaccttagaattaactccatatgatttgagtaaaggtagaattatatttcgtagccgataaaatattatagtaaaaattatacctataagaagtatattttgcttttaataaaatcactgttggtagggcctatttatgagaaccaatttctgtggaacattaaatgtatcacatgtaggaaagacgataaaattatgtggttgggttaataaatttagaaacttaaaagaaatattatttatcgatatacgtgatcaaacggggattatacaagtattatttagtaaaaaatcagaattattgttcaaaaaagctgctgatcttcgtaatgagttttgtatacaagtgttaggaattgttcaagaacgaatcacaaaaaataaaaattatacaatgtctacaggagaaatagaaattttcgcattagaattaaaaatttttaataaatctcaaccattacctatagatttaaaatcctgcaatatagaggaaactcgtttaaaatttcgttacttagatcttagacatcctaatatgattcgtaatattattattaggaacgatattactattattattagaaactttatgaaaaaaaataaatttttagatattgaaacacctatattaactaagtctacaccagaaggcgcacgagattatatagtaccaagtagaattcacaaaaataagtattatgcattaccccaatccccccaattatttaaacaattacttatgatatctggaattgacaggtactatcaaattgcaaaatgttttcgagatgaagatttacgttcagatcggcaacctgaatttacacaaattgacattgaagtatcatttttaaatgcaaaaaaagtacgaaaaattatcgaacgtatgattacaagcgtatggaataaaattatcaacgttcatttaaaaaaatttcaaaaattaagtttttatgatgcaataaaaatgtatggtacagacaaacctgatttaagaaatcctatacaattgatagatgtaacaaatatcattcatgtaaaaaataacattaatgctataactttacctaataaaaaaactcaacaaaatatagtgattgcaatgtgtataccaaggggtatgtccttaaatattaattacattaattcatatcatcatttagtacaaaaatacaccaaaaataagttatttaacgttgaagtgttaaatcattgtccgattaaagaacaaaaaaaaacatcttttcataaaaaaccttctagtgatttaacatttcaattaatttctaaaacttctgcaaaacatggagatatgatattctatctatctgaaaaatcccctttagtatatgaaattatgggaaaactaagaatagaattaggaaaagatcttaacttaattgattataattcttggaaaccattatggataactaactttccattatttaaaaaaaatgagttaaatcagtacatttcaactcatcacccttttacagctccaaaatatatgaaaattgacacctctataacaaattatgaagagattgttgctgattcttatgatttagtaattaatggttatgaaataggtagtggatcagttagaattcatgatttagaattacaaaaaactgtttttaatattttaggtataaatacagtattgcaaaagaataattttaatttttttttaaacgctcttaagtatggtacaccacctcatgctggtattgcgcttgggttagatagaattacaatgttattaacaaatagtcacaaccttagagatgtaatagcctttccaaaaactactacaggatcttgtttaactactggagcaccaagtaaaattatacatttttaaattctatgataataatataaaataatatatgtaattaattatgtacataaaattttaaacataatttatttttaaaatttagataaaatcactataatattttttttaaattacttatcacaaaaacaattgaagaacaaaatactattgttggactaattgcaagattataataaacagacattaatattccccaagttattgatataattccaattataacggaaaaaaatgccattttttctggtgaggtagaaaagcgttgcgctgttgctgctggaataattaataatgatatagctatcagtgatccgataaattttatagctattcctatggttaatgtaattaagaatattaatatactattaattttaagaacgtttacaccatctattttagctaaatcagagtttatagtagttaataacattaaatcccaataccatactagaacaaaaagtatgctaacacaactaattattaaaattactatatcaatataagtaacttctaataaatttccaaataaataattagttaacttatttttttgaaaattagaaattgaatttattattatcatacctaacgacaaaaaactataaccaataattccaagaattgtatctaatgacaaaactgtagtataattcaaccagataattaacattccaaataataaaattgtaataattaccataaaaaaaggatgtatatttaacaaaacagcgaaagatatacctaacaatgatgaatgtgacaatgtatcaccaaatgaagacatacgtcgccatattataaataaacctaatggtccagtaatagtagttaataaaactccagctaaccatccaaaaaaaaatgttttatacatgtttaatatctcttaaaacataattataaatatatttaaaaatcatgatgatgattatgcctatgacgatataatgctaaatagttttttcctatattaccaaaaatagcgataaactctgaatttttagagatagtttctggaggtccagaacaacatatgtgattatttaaacaaataactttatctgtatttgccataactatacttaaatcatgagataccattaaaatagaacactttaattcattttttatttgattaactaacttataaaatgctattttcccaataatatctatgccttgagtgggttcatctaaaactaacaattcaggtttttttaataaagctcgcgctaataatactttttgcatttcaccaccagataacttttgcagtggatgatgctttaaatgaataatattaatacgagatagcataccttgaatataatttttatcgttaaaataagataagttcatgaatcgattaactgttataggtaacgtagaatgcaagtttaatttttgaggtatataaccgatgcgcaaattgtttttaaagaatatttttccttgattaggctttaacaaaccaagaataactcgaactaatgtagatttaccagcaccgtttggcccgattaaagttaaaatacaatttggagttaaagctaatgaaatatttgataaaattgaacgattattaaaattaacagatatattgtttaattgaataaatatagacatatattcatgcgcgatatacaaattattaattctatatgatatcatactgacatgtatttatatattaaaagtacaatgttattatttttttaacacagtttgactaaataatattttatatattgttgatttcttaaaaaatagacattaaaatcattaatttattaatcatgagaatttataggatgacaaagtgtaatatatttaacatgatatttttaaaattttcaaatgcatttattaaaaagataaagtatttgtcaattatttctattattagtgtctttttacttaattcaagtatcgtatacagttgtagtaaaattattttaatatttgataataactttaaagaaaataataaaaacatattaaataaattagttcttccaattaaaaatattatcttgaaaggtacttctaatttagaattcaacgattatttactaaaactttcgaatttttatggttcacctatacataaatgtatttataattttccatacaaaaaattacaaaataataatttaaataatttaaaatatattatttttaaaagtaaaatagataataattttattaaaaacatgcaatatcttaatgtttcaaatgataatatagataatgtagtacgttgtataaaactagaacttaaaattcaccaattaaaacaagatcacaaatgcaatattttaattcaaaataatagttttttaaaacataacattgtacaaaaaaatataattttaagttttgaaattccttataataccaaaaatatttacggattttttacaaaaaaaaataaattttttgatgtacatggaattagttccgctcctatttttttaaaatttccgtttctaaaaaaatatcgtatttcttccaaatttaatcccaatagatttaatccaattacgaaaaaaaattcaccacatcaaggtatagactttgctatgccaataggaactcctattttatctataggcgacggagtaatattgaatgccaaatttagcattcaagcaggtaattatattacaatacaacataattgttcttatattactaaatatatgcatttaaaaaagatcctagtgaaaataggcgataaggtaaaaatgcgtgataaaataggattgtctggaaacactggttattctactggccctcatttgcactatgaagtatggttacacaagaaggtaataaatccaaaaaatttaaaaacaagagaatgcttgataaaaaaaaatttgaaagaacatataaatttttctaacataatcattactcaatttgaaatatttaaatgaacttatattctggaaacatgttatttatcttataaataaactattcaataaacacaatattaacacaatcacacttttaaaattctacttgtattagtttttcctacttttcccataatatctccttgagtaataataactaaatttccaggttctaaaaaacccctttttactaataagttaataacttcattagcagcagaaacaccttctttgctactattaaaaaaaattggcgtaactcctcgatataacgcagttaatttcagcgtttgtatatgtgaagataacgcgaaaattggtaaaccagaagtaattctagaagtcattaaagatgttttgccagattcagtcatagtaataatagcagtaataccacttaaatgatttgcagcatacattgcagacatagcaatagcttcttcaatatcatgaaatttgtcatgaatcctatgctgagaaacattgatgctaggcattttttctgcccccatacaaactttagacataactttaatagtctcaataggatattttcctgacgcagtttccgctgataacataacagcatcactaccatctaatacagcattagcaacatccatgacttcagcacgagttggcataggattattgatcatagattccatcatttgtgtagcagttataactactcgatttaattggcgtgctcgccttatcaatgttttttgtattccagctaattcagattctcctatttctacacctaaatctcctcgtgctaccattattgcatcagatgctaatattatttcatcaattatttttaaatctttgactgcttcagctctttctattttagcaattatttttgctttactaccaaattttactgcacacttacgtgcatgatctaaatcacttccatatctcggaaatgaaacagctaaataatctaccccaatatcaatcgaagtgataatatctcttttatcttttttagttaaaatccttgctgataaacctcctcctaatttgttaattcccttattattagataacacaccacctataattattttagtaaatatttcttgatctactatattaataacctttaattgtatttttccatcatctaataagagaatatcacatttttttacgtctttaggtaaattcttataatctattccaactctttccgatgtccctaaattttcatttaaattagcgtctaatatgaaataattatttacttttaaaaaaacttttttatcttgaaatttacaaattcgaattttaggaccttgtaaatcacctaaaagagcaatgtgacaatttaatctttttgcaatacttgttacgagttttgctctataaatatgttcttctcgtgttccatgtgaaaagtttaaacgaaaaacattaacaccagatttaatcatattctctaaaataatatgattatcagttgacggacctaatgtagcaacaatttttgttcgtctaaaacgacgtatcatctatatacttcctctttatgtttcaaataaatgtttttattacgaagcttggaaaacgttcatacactatttttatataatatataattttaatatttttttataaaaatttctaaatacaaactgtctcatataatctattttaaaatttttaactataattacgtatattacgagtatatgacaaaaagattttttagaaaataattatttataattttattagtattatgatgctatactgaacatgttatttacttataaagtttagatacaatagttgaatatatttaataaataaatattaaaaaattaagtaaagaggttatattatacatattttaaaattttatatttataaataacaaagtttatcaaaaaaatgcattacaaaattattactaatttatttaacattttattgcaaatagaatagtgcgagattattatgaaaaataaaaattcaggatatgatttagttatttttggagcaaaaggagatctatcttgtagaaaactactaccttcattatatcaattagaaaaaaaaaataaattatgtactcacactagaataataggcgtaggtcgcgctaattgggataaaattatttatactaatgtagtatataaatcattaattaaatttttaaatgaaacaataatcgaatctatttggaaaaaattttcgtctcggttagaattttgtaatttagatattaattgcttgcacaattttaaaaaattaaaacaaataattcaacaaaataataacattataattaattatctagctatgccacctcacacatttggaaatatttgtttaggattagaatcaataaatttaaatttagaacctacgcgtattataattgaaaaaccattaggttcttctttaaaaacatctataaatattaataacaaaattggaaaattttttaaagaaaaacaaatttttcgaatagatcattatcttggaaaagaaactatacaaaatttgttagcattcagattttcaaattcacttttttactataattggaataataaatttattgatcatgttcaaattactgtatcagaaacaattggagttgaaggaagatttaattatttcgatacagttggacaaattaaagatatggttcaaaaccatttattacaaatattgacgattactactatgtcgacaccaattgattgccatgaaaatagcataagggatgaaaaagtaaaaattttaaaatcattacgaccatttaacattaataatattcataaaaatgtaatattaggtcaatatacttcaggaataataaatcaaaaaaaagttaaatcttatttagatgaaactaataatcaagaatatcaaatgaataaatataccgaaacatttgtatctatgaaaatatatatcgataatgatcaatggtctggagtcccattttatttgcgtactggaaaacgacttccaaaaaaatgttcagaaatcgttattttttttaaaacacctcctttaaatatttttagtaaaaattacaatacgttatctaaaaataagttaatattatcgttacagcctaacgaagcgattaagatatatattttaaataaaaaaccaaaactaacttctcaatacaaattagatttaattactttagattttaattattcaaaattttataaaaaaatacagttatctgatgcatatgaaaaattgttattagaaagcatgaaaggaattcagtctctatttgttagacgagatgaagttgaattagcatggaaatggattgactctactttgcaatgtttacatctaaaacctagattaccagatctatatccagctggaacttggggacctgcacgttcgaaaactatgataaataatgatggttacgaatggaatgaataaaaaaataatttttcatataaatatattaggtacttgatatataagaattagtaactatcatagttgatataattaaatttaagaataaacgtatagtgtttaaagtaattattttaaacaaatgtattgactacatacattttcttgtttgtaatgaaaaataaaaattaatcattaaaaaaaaattataaaaattttattaaacatatttatttaaaaaacattatttcaataaaaaagttttttatactaaattaaatgtaaaaattttatttttttaaaatattttaaccagttgtgtttttattttatacttaggaaaataatattatatgatgcgtataattctttttttattaactaatttggccgttgtatgcgtttttggatttattttaagttttacaaaaataccacctgaaagtattagtggattactcattttctctagcatattcggatttagtgggtcaataatatcattattaatgtcaaaatggattgctttaaagtctgttaatggacaagttatttatcaaccatcaaataataccgaacaatggttaatagatactattaattctcaatctaaaaaaatgggcataaaaactccaactatagcaatatatcatgcatttgacatgaatgcttttgcaacaggtgcatataaaaattcagcattaattgctgtttctactggattactggaaaacatgagttatgatgaagcagaagcagttttagcccatgaaataaatcatatttcaaacggtgacatggtaactatgacgttagttcaaggtatagttaatactttcgttatatttatctctcgaattattgctcaatttgcatcgtctattttatctgaaaatagagaagataataattctaacaggaatacatgggtttatataatttgttcaacaattttagagctcatttttggaatttttgctagcataattacaatgtggttctcacggcatcgtgaattttatgctgatgcaggatcggcaaaattagtaggtcgcaaaaaaatgatttctgcattacaaaaattaaaattaagttatgaacctcaagaaaaaagcaacataattgcattttgtataaatggaaaacacagttcttttttaaatttatttatgtcacatccatcactagacaaaagaattcaagctttatacaatagagactacatgtaaaaataacatagatagaaaacttttgatatatatcattaaatataataacattaatcagattttcaacaacattattaccaaaaagatgttattaaaaatgtttataatattatttatatgaactataaattaataaatgttaataaaaatattaaataaacgtttttaaaaaaacgagtgaaattaaattttgtgtgtttaaaaatattcaatttttataccaatgtcttattttaggatcacttaaacaaaaacattaatttcaaaactaaaaaaatttagtttaaaactaccttatttttttaatatacaaataatattttaattaaaagtttttaaatttacatttaattaaacaattttactatactttaaatttaaatatttaatttaaagaaaattttatttagacaattaatatttgtacatgttttaaaaacataacgtttttaaaaaaggcctttgtatgtttttacaaaaggcctttattattaaaaaatcaataattttgttatcaaagtatgatacttaagatattagatattaaaatttatctttagaaaaaattatttatcataactatattatcaataacgttattacaattcattctgtccttttactttttcggagttttttaatggaactgtttttagatccatcgacttgggcaggcctgttaacacttattatactagaaatagttttaggtattgacaatttagtttttgtagcaatattgtcagaaaagttgcctccatgtaagcaagataaagcacgcttaattggtttaagttttgcattattcatgcgattaggattacttgcattaatgtcttggatggtcactttaacatcagaaataattagcaataaatatttttctttttcaggacgggatttaatactattatttggaggtttatttttattatttaaagcaacaattgaactacatgaaagattagataacgatattcagaaaaatgaaaataataaacattatgcaggattttggacaatagtaattcaaattgtgattttagattctattttttcattagacgctattattactgctgtaggcacaattaataatttacctattatgatgattgcagtagtcatagctatggtattaatgttaattgcttctaaaccattaacaaaatttattaatcttcatcaaacagttgtagtactatgtttaagtttcttattaatgattggatgtaatttagtttcagaagcattaggattttatgtaccaaaaggttatttatatgccgctataggattttctataattatagaaattttcaatcaaatagctcgtaggaattttatgttacatcaatctcgtagacctatgagacaacgtgctgcagaagcaatattaagattaatgattggagatcaatttagaaatacaacaacgaatatctcaacaaaaaataaagataaagaaaaaatacgaaatcgtactacagacacagaatcatttaaagaagaagaacgatatatgataaacggtgttttaacattagctgctagatctattcgtagtattatgacacctagaaatgaaatttcttgggtaaatatctatcaaccaaaaaataaaatcaggtctcaacttttagatacacctcacagcttatttccagtgtgtaaggggcaattagatgaagttataggaattgttcgcgctaaagaattattagtagctttagaacgtacaattaatataattgatttttcatctacaacactaccaattatcataccggatacacttgatcctataaatttattaggagttttaagacgagctaaagggagtttagtgattgtaaccaatgagtttggcgcagttcaaggtctcattactccattggatgttttagaagctattgctggagagtttcctgacgcagatgaaacaccagacattatttttgaaaaagatagttggttggtaaagggaggtacagatttgcactctttacaacaatgtcttaatataactaacttaataaaacaagaaaatagttatgcttcgttggctggattattaattgctcaaaaaggtcaattacctcttccaggagaaacaattgtaattcctcccttacgcttttatattttagaagctacacaatatcgtattaatttagtgcgtattactaaacaacattaactatataactaaacacaattgataacagtttatattttttttgactgttttaaaaacttgaattattatttaataaatattcaattataatgaaatctaacaatgatactaaagttagtgtaaataatatttaattaaaaaaggtttaatatgttaaaaacaatattagcatttgacacttccatgtcagtatgttcaatttcactacttcataagaaccgaaaatataatattcaaaaagaatgccgtaacaaccataccttatatcttttaccaatgatacacgagatattaaaaaaaaatcatgtctctttaaacgaaataaatattattgctacttcaaagggcccaggaagtttttcaggtgtaagaatagctcttgctgttgctcaaggtatatcccttggtttaaatttaccacatgtaatttcattatctactatattaattatggctgaacaagtttggaacaatcataaaatttcgaaagttttagcaataatcactgttaataaaacaagtgtatattggattcaatattctagaaattttcatggtttatggataaaaaaatcaaaagcaataatattgaatctttctaaagctttagaaaaaatattatctttaaaaaaacaatgggcattagtaggaaatggatgggataaatttccaaagaatattttaaaaaaaatttttattacaaatatcacatttccaaattctaaatatattatttctttaatatcagccaactcaatatatcaaaaaaaagaagtattacataaaattattccaatatatttaaatgaacgttaataaatgtaaacatatcgctgttattctgaaagagtcacattcaattctaatatagaaatgtttttatttgtttgatctaattgaattttaattttttcaggattaattttaatatatttacaaataacttgaaaaatttcttttttaagttttggtaaatactgtggttcagtatccattcttctacgctcagctacaataatttgaagccgttcttttgctatattagcagtattttttttacgggacaaaaaaaaatctaataaagccatattttatctcctaaatagtcgtcttaaaaaactttttttttcatccttaacaaaacgaaatggacagtttatacctaataaacgattaacagtgtcataataggcttgcccagcgttagaattataatttaaaatcacaggtgttccctgattagaagcttttaatactgaagtatcttctggaataacaccaattaatggaattctaagaatatctaacacatcttccgtactaagcatatcgccgtttgaaaccctctttggattataacgcgttaataataaatgttctttgataggtttgaaattttgagacgaacgttgagaagtagatgcaataatacctaaaattctatctgagtctcgtacagaagaaacttcaggattagtaataacaattgcttcatctgaaaagtatattgctaaaacagccccagattctattcctgcaggagaatcacaaataattatgtcaaagttcatatttacaagctgagtaaatactctatcaattccagatttagttaatgcatttttatttcttgtttgagaagctggaagaataaacaaaccttcagttcgtttgtctttaattagtgcttgattaagtatagcttcaccattgataacattaataaaatcataaacaactcgacgttcacaacccataattaaatctaaattacgcaaacctatatcaaaatcaatcactactgttttttttcctttttttgcaaaacctgttgcaagtgctgcactagaagtagttttacctacacctcctttacctgacgtaactacaataatgcgcgtcatatatttttccttaataaaatactattaattcaattttacaatatgcaattttttgtttttcatatatatttttacactatttcctatagtatcttcagaaaagtctccacttaacaaatattctcctgaaattgctactagttcagaaaagagttttgtacaaaatatttgacatgtgttatctcctttagcaccagctaaaacacgacctctaacttcaccatatatatgaatatttccatctgcaataacctctgcaccagaatttacattatttgtaataattaaatcagagttattagcataaattttttgtccagaacgaataggagaattaaaaattggcgttttattgtaatttttcttttcaaaagataaaatcttatcatcaagattaatattattgaaaaaattaaacacttctttaccttctgataaaattggcagtcctgattttataatattatttttcaatttaccatttttacaaccactcacacctataatattgaagccacatgaaataattgcattttttatgttattccaatttatttcattggaacatttttccacattaattgctattggagcatttttaaacaatgttggaaaattcttaattttatcacgtaaattatttttaaataattctactggatgattttgtaaatacaaaactaatagtgtaaaaatacttccttttattttaattggtaatattttcatattttgtttaatacatataaatatatgaataatgtcacactgttataacatttggaataaacaaattaaaaataattatatgtgtgatttgtttattataaaaaataataataatactaaaaaaattataaaacgttaacgttatatatagtctaaatttattaatctaacataaacattatctataaattttttacaaaattttatgttttgttattttaaatatataattatgaaaaaaattatttatataaataaattataatttatttgtatttttaatttataatagatataagtgtaaatatttttaaaactaatatcttgaaaataaatagaataaataaaatttttttaaaaaacattgataacgtaatcatgtcatctactaaaaatgttcttataacaggtaatacaattaatttttatatgccgaacagacctaaattaaaagtaaaaatgcatactcaatgttttaataatttcaaaaacaaccaaaaaaatagtatgtttgcaataatatttgatgtattagtaaataaaaaaataatacaaaattctgatgtaataatatatatctggccaaatagtaaactagaagcattattccaaattaattatatcatatcattattaagtaaaactcaaaaaatattttttttagggagtaaccgcagtggtataaaatgcatacaaaatttattaaaaaaatggatcattattactaaaatcgattcatctaaccattgcatattatattctggaattattgttttaaaacctatattcttatacgaaaattttataaaatttaacaaatggaataatattgttgtaaaaactattcctggagtttttagctataataatattgaccatggaacaaaattgttgatgtctacatgcactaaaaatttgagatggaaaacagtattagatataggatgtggttcaggagtactatctacatacttagcaacaatatttcctgaaataaaactgacattaattgattctaatatagctgccttagaatcaagtaaattaacattaacatcaaataatgtttgtggggaaatatttcccagtaacatttattcaaatgtacattatcaaaattttgatctaattatatctaatcctcctctacatgtagaaaataaattaaattttagtatcatagacaacataataaaaaattcagttaaatatttatcaaataagggagaaattagaattgttactttgaaaaatgttccttgccataaaagttttacattatattttaaaaaatacactattctaaaaaccagttctcattataaggtttatcaagctaattataaagatcgagtttaaagaaattgacaaataatttaaaaatatcatgacataactacacaagtcgtgttgttgtataaaaatatagaaaactaaataaaaatttaaatatattttttctgattttttttagaaacatatttacccggagcgggacttgaacccgcaaagccataaggccgagggattttaaatcccttgtgtttaccgatttcaccatccgggcatattaattttaatagtttatatttttaaaaaggcgcatcccggaattgaaccgggctaggcggatttgcaatccgctacataaccaatctgtcaacgcgccataaaaactaaatgatatcaatgttagtacataattacaagtattaaaatttaattgtaataaattatttttaatgaaaaattttattataataaataaaaatttaaaataaaaaaaaaataatttcttttaaattttttgagatagttatataataatatttttcatgcttctatttttataaaattaaaatatatagaaatacattcggaggaatggctgagtggtttaaagcagcggtcttgaaaaccgccgatgagaaatcatccgagagttcgaatccctcttcctccaaaaatattacttgaaataataattacattataaaaacaaatatttttgtaatactttgttaatatttataagattttaaataaaaatgattaaaacgcagtcctaaacaaaacaaagtaaataaatatccacctccagaacttgcgcaaatataaaatagacgcaaaattttaaaaaaaatggaatgtgtattagcactaagtattaagtttttgtttataaataatagaattaacataaccattgctgcagcaaaaatctttaataaaaatcttaaccaatttgtagagggaataaaaaactcgctttgacataattttcgataaagcaaaaaaaaatttatccaagatgctaaactaatagctaaagcaaaactagtatattgaaaatattttataaaaaatatattcatcagctgtgttaaaactaaaataaaaatagaaatcttcattggagtcttaacatttctaattgaataaaatccagctagtaaaatttttattaaaacaaacgggagtaaaccaattgaataaaattcaataacatttttagtcatgattacatcattgtaagtaaacgctccatatttaaacaataaagtaattagagattcagataatgtaaacaaaattataatactaggaataactaatatacatactaatctaagtgcccaatttaacaatctagaatattctttaatattaatattgtttacacttttagataatagaggtaaaagaattgtactcaatgatacaccaaaaattccagaaataaattctactaatctatctgaataataaatccaagatatagatccagatatcaaaaaagatgaactaattgttgcaattattattgaaacttggtttacagacattcctaatgctactattcctatttgttttaaaaatttcaatacacctaaatttaaaatattaaatttaggaaatattaacatgttaatgttcttgagataaggaaattgatacaatatttgaaaaacaccacctacaatgacagcccaagctagagataaaattttaggattgaagtatgcagttacaaatgatataaacataatcatacttaaatttaaaaaaatagaagaatatgctggcacagaaaaataattccaagcatttaaaatagatccagtcaatgaacctaaagatacaaaaaaaatatatggaaacataatttttaacatttttgtagctaaatacaatttttcatgagaatttataaatcctggagcacatatttttactatatcatttgcaaaatatattccaaacgctgtaaacaaactgagaattattatcatcaaacctaaaatatttgatataaaatttcttgtaagttcaatgtttttattatttttgtattctgataaaattggaataaaaacctgggaaaatgcgccttcggcgaaaatacgacgaaataaattaggtattttaaatgctaaaaaaaaagcatctgtaatacctgacgctccaaaactgtaagcaatcaataaatcacgcataaaacctaatattctagatataaaagttattaaacttaaagatattaaagattttaaaatattcacaaaaactacctttttcataatttttaaactatatattaaaaactaatttatttagcgacttattcaatactaccttataataaattatgtttgttttaaaacatttagatcatgtatatccatacaataaataatctgcaaaattattgttttaatatttaaaattagttaattaaaatttacaaaaaagagtattgattgttaagtttaaaaaaatactttttaaaaatgttatgaaaaatatctaattattaatactccttcattaataaatatataaactaaaatgtcttttcaaatattgtcgctttatttaacccaattataaattatatcaaatgtttttaaatctaaaatatgatttatattagattagattgtacaagttaaattaactaaaatacaatatttccaatatcacttttctaaaaaacacaaaattaatttaataatagtttaagaacaatttttactaaaaatttttgtttgaaaacataaatttatcagtaatattctaattaactcgctattttaaaacaaaacaaaatttttaataacaatttttaaggttataatatttaaaataatgaaatctttaaactttaatatataatttcgtatttttttataaaaattaattaaattcaattttatgaaattgttgttaattattaaataataatttttaaaaaacaaattcataaatattttatcataaaataatttagttaacttttaaaaaccatcttttttatatttctattatggagctaaaatttattaacatcaaatacctaataattaatcaaaaataataatagtttaaaatttgatctttaaaaaatgaaaaacctaattttatattattaaatattttaacgttatttttaatatctaattcaatattaatttttgaaatttaaaaataataccgctgtaaacattttttattcttactatttaaaattaatattactatcaaatgtttttattaacaaagttaataaatcaaaaatgataatatatatttattatatagtataaacttcataaaaagtatctgaaaacttattcttaaatatttaatttaaaaagttattagaatttttagatatacttaaaaatacaatctattccttaaaatttatgttataaattataaacgttaaaatttataaaaatttcttaaatttttgttaattagtaatatttaaataaaataacaaatatgcataattcaataaacgaattttatattatataaacaaatatgactatagaccaatgtttaaatgaactttaaacattacatgttattttcaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaatttattaatctataaacttattaatattaatattattaatacaattaaaattaatacagtaaaaatttcaaaaaatttatatatacattgtttgtacaattaatttttactgctataataacttgttttcggaaatactatctttaataatacggactataaaaatttaaataaacaaatcaaataaaaatatatatcttttaaaatatgttaaaaacgtttttttatttgatatttaaatagattattatataattaatgtacatgtattattaaaattaatttccatttaaaattaaaattttaaaatataaaaatttggagtcaaaatatgttagataaaattaataatgattttaatatcaataaaatattgttaaatttacatgcatatcggcaagaaatattagcatctaatattgctaatgcaaacaccccaggacacaaatcatctgatataaatttttcaaaaacatttggtaaattattcagtaatgcgcttcagggaaaaaagaacaatttaactactacgtctaacaaacatatatctaataatgataatgtagaattatctaattatgatgaacaaacagttaaaaataatagctatgtatctaaaaacaatgcaataaatattgatgttgacagaataaattttgttcataatgggttaaaatataacgctgacgttgtatttattaataataaattcaaaaatattatgaatgtattaaaaggataaaatatgtctttatttaatatttttaacatttcaggatcagctttagaaactcaatctaaaaaaatggatgtgcatgcaaaaaatttagctaattcagatagctacatttataaaaatggaaccctttatccatatgttgcaagaatacccatgttacaatttgatcctatatcagaaaataatgttggaggagtaaaaatgcatacagttgctggtgatacttcttcattaaaatcaatatataatcctaatagtcctattgcggattcaaatggatattcaaaagtatcaaacgtagatattatgtctgaaacgattaatgctattacagcatcaaaaaattatcaaacaaatttggagattttaaatacaactaagaatatgattatgaaaacactaaccataggacaataaaataaaagttttttataattacaattattactatttttaaaataatgatctatttttaaaataattagatcacaacaataaatatagaataatatatacattaattatacaaaacattaaataataacaaattatcatcaaaacattaactacacgttgttattgatgataatcaaataatttataaaaacctcaccatataatagatgtgataataactttaatgtattaactacaacacaaaaatgttacaatatgcattaataattaaaatcaagcatatttttaaaattactaaaataatttatataaaatagaatatatcgttttatttacatattattaaacatttaataattaaatattttatcgttaaatatttaattattaaatttaacttatggaattaattctaatatgcttacaaaaataaaatcaacacaaaaaactagaattgtattctaaattttaagtatgcattaaattatatgtttttaaatgaaattctaaatatagagaaacatgtcaaaattattagcaagtaaagtgtaattttagaatttttataacataaacgttattaatcaaaacaatagctgtttaaatataaaaatttttaatattgattaattatacatgttttgaagtacaaattaatcatataattttgacactaataaattaaaaatttttatgttattaaaaactcaaaatagtaggaataatataatatttatggaatcaatagttaacgcaattataacatcaactaataaaatattcgaaaatcaagcaagaatagcaaacaatataactaatatttcaacaccaggttttaaatcagaattagaattaaaaattttactaccttcacaaaaagaccaaaattctcaagaagataattttttatataaacagtacaaaaacaaaaatcaaggtacattaagacgtactaatcaacccttagattgtgctattatagataaaaatgattggtttgtaatcaagatagatcctaaaacaattgcatacactaaaaatggccattttaaaattaattctaatagacaactaactgtccaaaatcatccagttttaggagaagatggagagattttcataccaaaaaatgaaaatattgttatctcttctgatggatacataaatattataaaaaataatgttctacaacataaagttgcacaatttaagttaaaaaattttgatattaatgacttaacgtacaaaacgaacgggttatatttattaaacaaaaacaataaactcaaccatactaatcataaaaacgtttctaatataaaattagtatccggaatactagaagatagcaatgtaaatttagaagaaaatatggttgaaatgatttctaatgcaagaaaattcgatatgcaaataaaaattttatctatgtataacgaaaacacacaagcagcaagtagatttttaaatctaaactattaactgctatctctaaatactaaggagaaaatatgattcctgcattatggattgcaaaaacaggattagacgcccaacaaataaatatgaacgtaattgctaataatttagctaatgttaatacaaatggatttaaacgttccaaagcaatatttgaggatttaatttatcacactgtacaacaacctggttcaaaatcttctgaagaaactatatcaccttcaggatttcaattaggaactggagttagaccaataactacagagagagaacatagtcaaggaaatttatcaaaaacaaattcattaaaagatgtagcaataaacggaaatggtttttttcaagtacaattacctgatggtaatgctgcatatacaagagatggatcatttcaaattaatccaaatgggcaactagtaactaataatggatttcttattcaaccagttattaattttcctgcaaacggaaataatatgagcgtaagtcgagatggaataattactgttcgaattccagaacaaactcaacctattcgagtcggaaaattatatttagctaattttgttaatgactcaggattatctaacataggagaaaatttataccaagaaactgaagcatcaggaaatccttctatttcttcgcctggttctcatggtacaggattgttatatcaaagttacgtagaaacttctaatgttaatattgctgaagaattagttaatatgatacaagcacaacgtgcctacgaaataaatagtaaagtaattactactgcagatcaaatgcttcaaaaattatcattgttataactaccaataaaaacattgtattcaaaaaagttattaacatataattttaattacttaagttttcattttatggtgattacgttgcttaatttaaataaaaaacattacttattaattttattttttatattattaaatggttgctcaattgataagaatatcattctaaataaaaaacagaaacaacacaaaatttttaatttacctataacacatacttctaaagaaactcataattttaattatcaagataacaaacagtccaataataattaccttgaaccattatttgaagattacaaaccaagaaatgttggagatatacttaccattatactacaagaaaatacaagcgctagcaacagtgtctctaataattctatacataatggaaattcaaattttgatatagatataggtaatgcaagagcatttgatgacccaaatggtattctcaataaaatagaactaaactcgtctattaaaaataatttcttaggtaaaggtagttcttctgcaaacaacacatttgttggattaattacagttatagtagatagaatattacctaatggaaatttagaagtatcaggaagtaaaaatattacaattaatgatggtatagaaaaaatttgtttttatggtatagtaaatcctcatactatttctaaaaataattctgtattatcaacaaaagttgctaacacaaatattacatatattagtagtgggcctattaatattggtagtaaaataaattggttacagcgtttatttgtaagtttatttactttatctaaataattcaaaaaaagaacaatataaatatattaatcaagtttttataaaacagtttatacaatttcattaaaaacttagtcataaaaattcaattaataggaaattttatgtttaatcagtcattcttaaagtatatgctgtttggtttttttttatttagttttcatgcacatgctgatagaattcgagatttaataactatccaaggtattcgatataatcaactaatagggtatggattagttgttggacttgatggaacaggagatcgtacaaatcaaatatcttacacaactcacgcattaaaaaatatgctatttcagttagggattacatttcctaacgagcaaaacgcaaaatttaaaaatattgctgctgttatggtaactacgaaattcccaaattttactcatattggacaacaagtagatgttatagtgtcttctgtaggtgatgccacaagtttacagggagggaccttacttatgactccactcaggggaactgataataaaatatatgctgtagcacaaggtaatatcataattaatgacaaaaactctgttgaacgattcaaaaatattttagttaataatcatttaaacaatggaatgattatcaacggagcaacaatagaaagagaaatgcatactgattttggaaaaaatgaaactttaaatttacaattaaacaatgaagattttactgtagcacaggaaattagtaaaaaaattaatatgcagtatcctaaatcagctgttgctttaaattctaaaataattcaagtttgcatacctaacaataatattgaacaagtagaaatgttagcaactattcaaaatataaacataccaattcctattcaagatgcaaaaatattaattaatgctaaaacaggaaatattattaccaatcaaacaataaatattaacacatgtgctattactcataaaaatatttcaatgactattgcgtttaataaactaaaaataaatcgacttgtaccaaatcctataataaaaagcgataaaaataataataaaactctaaatgacgaacaaatctataaaaataattataatacaaataactttcaatatttagaaaaaacttctaatcttaacactattatttgtgcattaaatctttttgatattacaacaacagaattaatatcaatattgcaatctatgcatgatgctggttgttttcatgctaaattagagattacataaatcatgagcactaacttttttacatatctccttaataatacaaaaataaacagtgaaaaaaaatataatcggttaattcaaaacaagaataaccaaaaacatagcatacataaaagctcgaatatttcacaacaagtagaaagtttatttctttacatcatgtttacaaacatgaaaaaaagtagttataaaaatgaattttggacaactagcaattcagaatctatatatcaaaatatgtatgatcaatttatcactcagacatacgataaaaagggtataggactagctaaaattattgataatcaaatacagaaatataagaatcaaaaacatttaacaaacttagaaatatttgataaattttcaaataaattaatctcttttaaaacaaataatactactgatgatattgatactattatcaaaacatcaaaactatttcgctatctgtgataaatgttaacaaaaaatattctattaccaatgtatacaattttaaactattattttataaatatttaataatcttataaattataatattaattaacttataattatttataaaaatattaatcattatattgttaattttcaaaaaggtgaacgttatttttaaaaaagccaacacataatttcccatagctaaataaaaatttcgttatgggaaatttagtttaatattaattaaataattatatatattaataacatataaaaatttaacttataacaacaagtgtaactttaaaaaatactaacagacattaataataagtttttaactaaaacagcttaaattattaattgttcatattacttactaaagaattaatggttttcgtttacaacaataaattaatatttttaaaaattagttatgaatacaaattattaattttttttaacttaaattttaaaaatataaaatcacttcttaaatatcaaaaaattataaaaatataattattttttataatttgtaaattttaatataaaaattcttataaataaatgatctaaattaaaatattattatatatataaatatttaatctatgcattaaagtataatataaaaaacaaataattttaacattaaatataaattatatatctaaaatatatttacttttaacaacatataataaaatttgtttaaattattaccaaaatataacatttacacacataattattttgttttttttttaaatatcacttttgcatatattcaaaaataatataactagaaatttttataatgttattttaatgatattaatagtttttaaaacattttggaatttattaataaaactctcatatttgctatttatttatatattaaacaccaaataatttctaaaaatttaatattataaaattacgtgtaataccgcatgttttatatgtagtgaattttaagatagataaaataatgcattttttctagtagttctaacacttttgcatttcaaataaataattatgatttattttttttagcggcgaacctaaacattgtctagacatttctaataaaccaaattgtgatatagatcctacttgaactcgtgcacgatctttttggagaacttgatgcaaatgtaattcaatcatcttctgatgttttaatacactcatatctataaaatctataacaattaaacctcctaagtcacgtaatctaagttgacgagcaatttctctaacagcttcataattagtattaaaagctgtttcttctatatttacacctttagtcgattgagaagagttaatatcaatagctgttaatgcctctgtgtaatcaattataatagaacctccggatggtaattttacaatcctacgtaacaaagcattaatttgagattctattttgtaataactaaacaaaggatcactaccagtatacaattttatttttttttcaaaatacgagcaattcatattaaacatatagtctcgtgctagttctaatatttcaggattatcaacaataatttcttgaatatctttttttaaataatcccttaatgtacgaataacaatgttactttctttatgaattaaacaaggagctgtattaatttcagcagattttttaattgtgtaccaatttttcacgcgaaaatttaaatctaattgtaaagtttcaattgatcttcccacaccagaagtacgaataattattcccatgttttcagggaccattaacatagatattattttttttaaatgaaatctatcgataccttctatttttcttgaaattccttcaagatggggacaattaggcatcaaaactaaatagttaccagccaaactaatgaatgttgttaataaagcaccttttgtaccccgttcctctttgtctatctgaacaatacattcttgaccttcttttaaaatatttttaatatgaagatgtctataatttgaacaattatttggaaaataatttctagaaatttcttttaatggcaagaatccattctttttttcaccgtaatcaacaaacgcagcttctaaacttggttctatccttacaatttttcctttgtaaatgtttgatttcctttgttttttatctatattttctacgtttaaatcatatagttgctgcccatcaataagagcaatgcggagtttttttatttctattgcattaattaacattcttctcattataaaattttctcgctaaaaataatatttctaaattgttatcaataaaaaatacatacttataatattttataaattaaaattattacttttataataaacttgacagaataatataaatattatttttatttaacgaaaatatgaaataattatttcaaaaatgtacacaaatttttcaaaaataagaacaaaatatatttaaaaactaatatttaaataatattttataaatttgtgataattgtttatattaatcaatatatacactaattataatatatttacataacaacattaaataataatattgttaaatgctattcacagtctaaaattacatataaattaaaaatatttcttaaaaaatttttaaaggtgttacaggatttctaaatgacaaatcaattctcgtctacacattttttaaacattactgaaaattctgaaaaacaaaggatagataactttttacgaaaaacctttaaaaggttaccattcaatttaatttgcaaaattatacgaacagggcaaattagaataaataaaaaaagaataaaccaaaattacaaattaaaattaggtgattctgttagaattccacctattacaatacaatcagacagtaataaaaaaattaaacttaatacaagattgtctattatattcaataatatgattttatatgaagataattattttttaatactaaataaaccttcaggtatgtctgttcacagcggtagtggtattaattacggaatgatagaaaatcttagaatattacgtccatataaccgttaccttgatttagttcatcgtttagatcgtgatacttcaggcgtattaataatagccaaaaaacgttcaattttaagaaatttacatgaacaattaagagaaaaaaaaattaaaaagaagtacgttgcattagtacatggtgtatggccagatatattgaaatcaatttcaaaaccattacttaaaacttcttcaagaaaaaataaaaatatagtaaaaattgatccaaaaggcaaagaatctatcacgcattttaatatcaaaaaaaaatatactaaaaatactttaatatctattactccaattactggccgtactcatcaaattagagtccatttgttacatttaaattatccaattgttctagatgctaaatatggaataaaaaaattagattattttattaaaaataagtttaatattaaccgattacttttgcacgctgaaagtattaattttttccatccaaaacgtaaaaaaaatatattaataacagctcctttagattacgtatttaaaacagtattaaaaaatcttatataagtaatatactaaatttaatttgaacattattacataaataatacgacttaaaaaaaaatagaaattgcttttataatattttgcgattattatcattttaaattgctccttaaaataactagttagttaaacattgttaactaacattaataaatcatattatccataataatttttaattaatatctattcataataatgcaacaaacattttaaataaggattacataactaatggcagtacaaaaaaataaaccaactcgctccaaaagaggaatgagacgttcacacgattatttaaaaatccctctactttccaaagataagttatcaggagaaattcatattcgtcatcatattaccaaaaacggatattacaagggtaaaaaagtaatttaaataaaaaattatatttgaaaacataaattgcacttaataaacagcgtgttaattattaatactctgtttatgcatgcaaataaaatactaaaaatttttatatacttttgttaaatacttttagaatacctgttatttaaaaataatatattaaatatcattctaaactttaaaacataaatatcatggcaaaacatataaaaaaatcattttaaaaacttttatttaaaagtaaacaacaataattgaaacaattctaataatttggaaccttgaattataatgtttaaatatacgttattatttcctggacaaaatgatatcaacaggaaaaaaattctttctccttttttttcaaaaaataaaatagttcaaagcatatttagagaatcttctgaatatattggatatgatatttggaaattaattcaagatgatccaaaaaaaaaattaaaaaacaacaagtattcacaacttgttactcttgtatcatctattgctatatatgaactatggaaaaataaacaatgtacacatccaaatttagtcataggacatagtcttggagaatatactgcactagtatgctcacaatctctaaaattatctgatgcaatacaattgattattacacgttataaatttatgatggaagcaatgtctaaaaaaataggattaatgacagctattataggattaaacgagcgcactatacgaaaattgctaaaaaaatatgattattcccacgaagtttcaattgcttgtattaatactgataaccaaatagttttgtcaggagaacgaaattctgttaaacatattaacttgcattgcaaaaaggcaggggctaaaaacattattaatctttatatacatcctccttcgcattgtacacttatgaaaaaagcttcaaaaaaactattgtatgtactaaaacacacaacatttaaaattccaatatatccagtaattagtagcacgagtttaaaatttcaaaattctgaacaagctattcgaatatcactagccaaacaaatatatagtactgtaagatggaattcaataattaaatatataaaaaaagacatttttatttttttagaagttagtaccaaaagcatattaactaatttaaacaaaaatattatcaaaaaatcattatcaatatcattaaattgtcaagctaactttctaaaagcattaaaaattatcttataaaaacttattatgaaaacaaccaaaaaaatagctgtaataacaggagctaatcgtgggttaggaaaaggtattgcagaagaactttcaaacacaaataatataacagtaattggaacatctacctctcaaaaaggttgcaaaattattaataagtatttaaaaaataatggaatcggcataaagttagatatcactaatcctaatgaaattactaaaacgatggattttgtttacaaaaatttcggacgcgttgatattttaatcaataatgcaggtattatacgagataaattattaataaatatgaaaacacaagattggaattctgtattaaatgttaatttaaattctatattctatatgtctaaatctgttataagaaatatgattaaaaacaaacaaggaaaaattataacaataggatctgtaatcgcgcatattggaaattgtggacaaactaattattccgcagcaaaattaggattagtaggattccacaaatcattagcattagaattagcacctaaaggaatcactgtaaatatgattgcaccagggttaataaaaaccggtatgaccaacaatcttagccaaaaacaattaagtaaatatctttcaaaaataccgatgaaaagattgggaacaattaaagaaatttctaaaataacgttatttttaatttctaatgatgctaattatattacaggacaagtgattcatgttaatggcgggatgtacatgccatgatataacaacaatatttattattcaaattataatttatttataaaccataatcataatacttttaaaatgctaaaaaataaaaattatacaggtaatacaagtacatgcaaaacatagaaaaaaaaataaaaaaaattatcgcacaacaattgggtttaatagagcaaaaaattactaatgaatcattgttagttgaagatcttaatgcagattcattagacatcgtagaattaattatggcttttgaagaagaatttaatatagaaattacagacgaagaagctgaaaatttaacttcagtgcaatctatatttgatataataaaaaaatacgttttttaataaaaactaaaaaaataaaaatctctatatatatttattatattataataacataacattgaatatctaaaatagataaacaatgttataaaaattctagtacactaaaaaaataaaataaatacgattctaatcactgtagaaaacttattaaactaatatacaaataatgttaaaactatggatataaataatatgttaaaaggtaaatttatagttattgaaggaatagaaggatctggaaaaactactatatgtaaaaccctaaaaaacatattatatgaacatggtattaaaaatgttatttgcgtacgtgaccctggaagtactccactagctgaaaaaattcgctcattattaataactaaagacaaaaatgaatacatggtcaatgaaacagaattactattgttttatgcagctcgaattcaattaataaaaaatattattcagcctgccttaaacaagggcgtatgggtaattagcgatcgttatttcttatcttcactagcatatcaatgtgcaggacgaaaaattaaagaagaaatcgttttattattacagtctctttttttaaaaaattttaatccaaacataactttttatttagatgtcacacctgaaattggactaaatagaattaaaaatagaaatgaaatagatagaatagaacaaaatactaaatttttttttaacaatgttcgaaataaatatttaaatttaattaaaacaaaacctggtattattaaaataaatgctaatcgtaagatagataaagttaaacattcttgtaaacaacaaatgctgtcttggttaaatacagaaaatttatgaatttatatccttggttacaacatagttacaaacaaataatttatcctcattatataaataaaggacatcattctataattttagagtcacataaaaatattggaattacttgtttagcaaaacatattagcttatggctattatgccaaaaaaaaaataaaagtatatatcattgtaaaacatgtcatagttgtcaacttatgaacagtaaaaaccatcctgattggcactattttggatcaaatacatgtctttctaaaaattcttctaaaacaattggagtaaatgaagttcgaaactttactaatactatttttaatagcgcacaacaaggacaaaataaaatcgtatatattccaaatattaaaaaattaacagaatttgctattaattcattattaaaaataattgaagaaccaccccaaaacacatattttttgttaataaattatcttcctcacaaaattattactacgttacgcagtcgatgcataatccataatttatatggacctaccaaagaaaatagaattgaatggctaaaagaacaaaatattaatactaatcaaaaaatacacatgtccatgctttactcaaatgaaatatcattcatttctaaatgtaaacattctttgtttttcttgtaccaagagagattaaatttttttgaaactttattaacttcatttcaagaaaaaaattttttaaaaatgctaaacgtgttaaacaacaaaaaatgcttagatcaaatttttatttggatatgcggtattattttagattcaataaaatggaaacatgacataaatacaattattataaatactgatcaaacaaaaattattcaaattttagcatcaaatttttcaatattatcgttagataatagttataaatcatggatttattgttataataatattaaaaatatcccaggtataaatatagaattattatttgttaaacaattactatattgggaagaaattttaaacatttttaattaatttaacatccataaaaatgtagagaaaatattatgtttcttatagattcacattgtcatctagatctattaaattacaacaaaatacatacaggaattcaagatgtattaaataaatctaaaaaaaaacatgttaacgtgatattgacagtatcaacatctatagaaaatttttgctatcttttaaagtttatcaaaggtaatcgcaatgtattattgtcctgcggaatacacccgcattatatacccgaaaataaaaatgaaatattaaaactaaagaaatactctaacaatgaaaaagtagttgctataggagaaacaggattagattactatcgaaataacgataataaaaaattacaacaaatattatttcgagagcatattaaaacatccataacattaaaaaaaccattattaattcatactagaaattcaataaatgatacaataaatatcttaaaagaagaaaattctaaacagtgcataggagtattacattcatttactgaagacatgcattcagcaagaattttactaaatatggggttttatatttctttttctggtattgtaacttttaaaaattctaaaatcgtgcacgaaacggctaaatttgttccaatagatagaattttaattgaaacagattcgccttatttatctcctgttccatatagaggaatagaaaaccaaccagcatatctctatgatactatgttatacattgcacaattaaaaaacatgagtcctgaatgttttgctattcaaacaacaaaaaattttttaaaattatttaatttaccatcctattttactaatatgtcttaattttattatataaatgctttgtttaataatttaatattattcttatattatattttaaaaaacattaaaaattaaaaaataaattcaacagaacttggtacataaaaaaaaattgatttaacaatataaatttaggaatattaatgtatgtttaaaaatgcgttttcaaatttacaaaaaataggtagatcacttatgttaccagtttctgtacttcccattgctggtattttacttggtataggttctgcaaattttaaaataattcctcatactatttccaacatcatgacagaagctggttcatcagtattttctaacatgcctttaatttttgcaattggaatcgcactaggatttactaaaaatgatggagtttcagctttagcagcagtagtatcgtatggaattatgacgaaaacattgtctataactatacctattttttcaaatctttcggatatcaatgtcaatcaaaaatatttgctagatacaggaatattaggaggaattatagctggttctatttctgcatatatatttaatacgttttatcgcattcaacttccagaatatctaggattttttgcaggacgaagattcgttccaattgcttctggattgatttcaataattttcggttgtatattatccattatatggccaccaattggaaatgttattaaaacgttttctgaatgggctgcatatcaaaatcctactctagcatttggaatatatggaacagttgaacgtgcactagtaccgttcgggttacaccatatatggaatgtaccatttcaaatgcaaatcggagaatacaataattctataggacaaatttttcatggagatattgcaagatatatggctggtgattccactgcgggaaaactatcaggtggttttatatttaaaatgtatggacttcctttcgcagcactagctatgtggcattgtgccaataaaaaaaataaagcaaaaattggtggtattatgatgtctggagctttaacagctattttaactggtatcacagaaccaattgagttttcatttatattagttgctccaatattatacgtaattcatgctattttagcaggtttagcatttcctatttgtattcttttaaatatgcgatctggaactagtttttcgcatggattaatagattttatagttttaagtggaaatagtaataatttttggttgtttccaatagttggattattttacggaatactctattatggtatcttttattttatgataaaaaaatttaatttaaaaacacctggaagagaaaaaagcataacatatattaatcagaaaactataaaagaaacagcattattagtgatatcaattttaggcgggaaaactaatattattaatttagatgcttgtattacacgcttgcgtattactgtactagatatctcaaaggtcaatcaaaaaaaattaaaaaatcttggtgcttctggcgtaatagtttctggatcaggaattcaaatagtatttggtactcaatctgaccacattaaaaccgaaatagataattatatgtcaaatacgaatcaataataacaacgatattatctttaacaacgaaaactaaaaaaattttgctttatttccaatttacattataatttgtatattatatatatatttacatattaaattaaaaaaaatatcactatgtgccaaaatattttccaaaaaataattaagggtataataccgtctaaaataatttatcaagacaaagaaattacagctttccatgatattaatccgatagctccaatacatatattagttgtcccaaatttattaataaaatctttaaatgaaattaatgaaaataataaacatatcttaggaaatatgttatatatttctataaaaattgctaaaaaatttaaaattgataaaaatggttatcgtttaattataaattgtaatcaacatggaagacaagaaatacaacatttacatttacacttattaggaggaaaaaaattgaataaaatttaatcataataaatcttaaacatcgcttctaaaattataacaaggtatataaataaaaaaaattgtacatattatttatatttttaataacatttatactaaaaaacaattacaatacatttttaataaaaccgcaaaaaaaattaaatatatctcaaaaaaaatctattcttgtactaaaaaaatacatagaattctctattttagaacataccctaaaatatcaagtaaataatatgataaaaaacgttgcatttccgttattaaaaaataaaactctatatatatgtgacatacaaaataacacaaataataatctaaatgttataaaaacaaaaaatatacttattaaaatatttaaccaaaaacatggaatgttttctataatacaaaacaaaaatatacaaaaaataaaaaaaaaattaaatatatcaccaaaagatacactcgttaactgtaataaagcactattaatatctaaaaaagctcatgctaattatttattgtttagttcgactaaatatcaacctagtaataaaaagttatttttagaaatacaattaatcgatgttacaacaggggaaattatttggacatttaacacattaattaaaactatactacgttatgttacacacaaaagtatattaaaataaattttttacatagttcataaataaaaacataaaatatttatgacattaaatcatatctctatatttttctgcatataaatctaaataatgtaaaaatatagtaaacgtaaaatcatataattttaaaactataaaataaaaatattaacataaactatgtaatctaactttaataaaatattatctattaaaatcttctatacatttaaataccaatacaacccttataaatagaaatcctaagcagataaatttttctaaaaatcagctttataagctgttctaggaaacgggcatacatctcgtatattctttattcctaatatatatgataataaacgctcaaatcctaatccaaagccagaatgaggtattgttccatatttacgcaaatctctataccaccaataatcttctttattcaaatttaattcaaaaaaccttcgatccaatacatttaaacgttcttctcgctctgaacctcctattatttctcctacaccaggtactaatacatccatagctgatactgttttgttatcgtcattcactctcatgtaaaaagcttttagcgattttggataattagtaatcactaatggaaatttaaaatattcttcaactaaaaaacgctcatgatcagatgacaattccataccaataaacataactttatgatcaaaacgattagatttaattaaaatgtttattgcttctttatattctatttgaaaaaattgtttcgaagaaaaatctttcaaacgacaaaaaattttttcatctacattttctctaaaaaagttaatatcaattacgcatttatccaatatgatgccaattgcatacttcaacatattctcggaaaattttatgatatcgcataaatttgaaaacgcagtttctacttccaacatccaaaattcagacaaatgtcttctagtattcgaattttcagctctaaatataggaccaaaagagtaaacttttgataaagaacaagcatatgtttccagagttaattgtcctgatacagttaaaaaagcttcctttccaaaaaaatcttttttaaaattaatctttccatttttatttttaggtatattgttaaggtctaatatagaaactttaaacatatctcctgcaccttcagaatttaatccagtgataataggagatggaatccaataataaccatttttaaaaagaaattcatgtaatgcattaaataaataatttcttactctcgaaacagcaccaaaaaaatttgttctagatcttaaatgaggaacattccttaaatgtttcattgtatgatatttagatgaaataggataactaccaggattattaattataccaataactttaactacttttgcttgaatttcatatttttgttttgttccaatagatgatattaacactccaaaaacatttatcgaacacccgacagataactttgaaatttcactatcataatttgacaaaatatcttttactactacttgcatagtatataaacacgacccatcataaagatcaataaataataaacctaactttgaccttcttctgtttctaacccagccctgaatattaattttactatttaatttgatcttatttaagtatatatcaaatatagaaaccgttttcatagtattaccttaagttattttaactattatcaaaataactatataaaaatgtataatatttattataaataaaacaatacttggaatattattgcactatttccgttgttactattactattactatggtaaattctattatttttatttaactaattaatttaaataagttaaataatcttataaaatacaaatcaacaatattcttttgaatctaatattaatactattgattctgatattttttaaaatgtttaaaaattaataataaattaactgttatatgctatcaataaaaatactatactccctaaacaaccgaaaaaataaaataaaaaaaattatattgttttactttactaaaataaatttattttcaaaaataaaaaatatataaaaattatttaaaaaaacaaaattttttaataaaaaagattttttaaaaaataaatcattaatcatctagaataattaaaaacattatcattgcgcatataaactataaaagttatatatttttaattttaattattcttagttaattttaatatctaaatttttattaaataatatataacatgtttataataaaataatgatattaaaaactataaattacataacgtttcatgaattaattaaaactaaggagataacaaatattaattttaataataactaaattaataaaaacatgagtgtatagatacagtttaatctttcgatagatctttaaataaatttaatgttgtacaattaaaatttttaaaaaataaaaactttctattttcagctaatttatttaatggtaacttgaacaccattttataaataaaaattaaaatttttacgaatactactattcaaaaaatcaatatatttgaaatatttaataaactattaaagagttaaatttttattaaaaaacgtaaaatatattttacatttctacagtttaatcatgtatttctgtaattattgataactaaaattaatattaatttatgttaactgtgtatcttttgtactaaataatttttatattattacgaaaacatgatagcatatatccgcccttcgaataaaaacgttttgaaacaaaactattttaataaagtcttaaagcaatgttcagaacaacaattatgaaactttttacgacaaaaattacattgaataaataaattgtgacaacgactattaaaacaatttacatatgtatcacacaaattctcgcattgatcacacttacttagaacatctttcgatacaacttcgctcattctttcatcaaatacaaaatttttgcctctaaatttaaccaataagttttctattctagcatcacgaacatatttaataatacctcctttaatttgataaacatttttaaacccattatattttatccaagctgttgctttttcgcaacgaattccacctgtacaatacattataatatccctatttttataatgttttaaaaaatcaacaatatgaaacagttgttctctaaaagtatttactggaacatttatagcactatcaaaatgaccaattttatattcataatgattacgcatgtctactaatacagaatttttattttctaacatgttatttacgtctttagctgataaatatgttccaacattattgggatcgaaaaaatcaataggcaaattatcaaatagaattttttttctgactttcatacgcaaaacccaaaaagactctctattatctaatgctaaattaacatttatatcttttaatacggcgaaagacgttgtaataatattaattgctttatgatatatcttttttggaatgctaatttgagcattaataccttcattagcaatatatactcttccaaaaatattaaatttgaaaaacatcctatacaatgagtttcgaaatttgataggttcatgaatgaatatatatttataaaaagaaactgtaactcgattaatattatcaaaaattgcagcgtttcttaatttaattctaggatgtttgttatataaatagagcataaaatttacctgaaaacataacgattgtttaataaataattaaaatgtaaaataaacgatatttatttaaatttattattttagtctcttaacattgtaagttttttatgacataattgagttttatgttctatataaatttgtaattgatttttatattttttcacaacatgtataggagctttaccaataaattcttcattgctaagtctttgttgcaatttattaatagctaactgaattttagatatttctttatttaagttttttaattccttttctttaggaaaaatctttgaataagggattaatagctcagcaccaagaacaatataagatttaaaaaacaacattgaatctacattagataaaataatacttacgttgtctaaataagctatttttttgatgtaatctttatgttcttctattaatttatgtattttagaactaacatttttaaaagatatagaaattaatgttgtatgagaaatttttaaatccatccgaaaacttcttattattataaatatatttttaatccaatccatatcttccaaaatagttttattaaccaactttacatcatactttggaaatgattgtaacataatagtatttttatcatttttcttaacaaaaacttgtaatttttgccaaatttcttcggtaataaacggaatgattggatgtgctaaacgtaagacagaatctaaaatataaactaaagtacacctagtactctttaattctaacatagaacatgagttaataaacgattttactaattctatataaaaatcgcaaaatttattccaaacaaactcgtataatacgttagccgcaatatcgaacctataattatctagtgcagttctataacgttttactaaattatgaaattctgctacaatccaccgatcagataacgacattggttttatcaaaattaattttacaggttctacttcatgagttaaattcattaatataaatcgactagcattccacaacttattacaaaaatttcgatatccatatagacgatttatattccattttatatatctcgtaggagttgacaaagctgcgcaagtaaatcttaaagcatctaccccagaagaattaataccattaggatacaaactttgaatttgtgttattatttttttggagtgtgttgaaaaaactgtactttttattcttttttgaattaatgcatctaaagaaataccatcaatcatatctaatggatctactacatttcctttagattttgacatttttttaccatgttcatcacaaattaaaccagtaatatatacttttttaaatggaactctcccattaccattatgatctttaataagatgcatacttaacatgatcattcgggctatccaaaaaaaaataatatcaaaaccacttacaactacatcagtagaataaaaatttttaaataaatctttattattaggccaacctaatgaggaaaacatccacaaactagaagaaaaccatgtatctaaaacatcagtttcttgaattaaaaatatatcatcagaaatgtgatatttttctctaatgtgcttttcgtctaatccaacataaatattattttttttatcataccaaataggcatacgatgaccccataataactgccgagaaatacaccaatctttaatattattcatccaagaataataaattttttcatattttttaggtataaaaataatttttccactttttacagcttcaactgctatttttgctaatggctcaacacgtaaataccattgatcggttaataatggttcaataacagatccactacgctctccatatggtatggctaaattatgtttttgaatttttatgagtaattttagagcaattaattccttaacaattatttttctcgctataaaacgatctaaatgatgaaatctaagcggtacattttgtttgtaaatgcaagatttttccccagaaatatcatattcttcaattacatcagtaatttttccatttcgagtaaaaacgttgattatagataaattatgtcgcatagctatttcataatcgttaaaatcatgagcaggagtaattttaacacatcccgttcccttatttacatctacaaactcatcacttattattggaataattctattgataataggtactaacgcataacaacctatatattttttatagcgagaatcatttgggtgtacagctatagctgtatcaccaaataacgtttcaggacgagtagtagctatgactagatagtattcttgactaattttaattgaatgattttttactaaataatattttatataccacatatttccaattacatttctattttttacttctaaatcagaaattacagtctttaaaacaggatcccaatttactaatttttttcgcttatatattaaacattcatcgtataatgtcataaatacttttctaacagcaaacgatatttgaggatctaacgtaaatttttcatgtgtccaatctacagaaatacctaatcttcgcatttgactagtaataacatttttagatgtattcttccatttccagattctttctagaaattctttttttcccaactgttgaacagttttattttcttcctttaaaattttcttttcaactactatttgagttgcaatacctgcatgatcagtccctacttgccaaaaagtattttttcctatcatacgattatatcgtattaaaatatccataatagtttgttgaaacgcatgccctatatgtaaatttccagtaatattaggtggaggcatcactatacaaaaattaggtttacctttgttgttttgaggcttaaagtaaccgtttttttcccaaaattcatataaacttttttccattcttaatggatcaaaatatttttttatcatgagatgtacacattacatataataatctttatctaaaataaaattattgaatattaatatttttatcatattaattatttatataatttatttagcaaaaattgagttaataaattaattggacgacctgtagaacccttattttttcctgatatccatgcagtaccagcaacatctaggtgagcccatgcatatttttgagaaaatttggataaaaaacatgctgcagtgatcattcctgctgaatttgttccaacattagccatatcagcaacattagaatctaaatctttatagtactcttcaaataaaggcattctccatattaaatctcttgtttgcttactagctttttgtaaatcttttgctaaaatatcattattagacaacaaaccagtagtatgatgtcctaacgcaacaacacaagcacctgttaatgtagcaatatcaataactacttcaggactaaaacgttctacataagttaatacatcacataatattaatcttccttcagcatcagtatttaatatctctaccgtttttccagacattgtagttaatatatcaccgggacgaaatgacatactacttaccatattttcagaaccagctaaaattcctataatgtttaacggtaattttaagtcagaaataatagacattaaaccaaatactattgctgctcctgacatatcaaatttcatttcatctaaatcacgagaagtctttatagaaatacctccagaatcaaaagttactccttttcctataagtataatgtttttacattgactaaacgaaattccatgatactttataatagacattaacgatttgtttttagaaccttttccaacagacaaataagcattcatgcctaatttgttcatatctatatcatttataatttcaacatcaataaggtcaggataatattgcgacaatttcatagcttgatcagctaaatacgatgaattacaaatattaggtggcatattagaaagatctctagcaattttttttccttttgaaatagcatatccatgttgtatagcattatttccactattgatctcatcatgatcagataaataaaagtaaatatcttctaatgaaattttaaatttatttttattattagatgttttaaaattcttaaaggaatataaattgtcttgaatttcggatacagcatgtctaattttccaataagtattaatattcttaatatgaaaatcagtaacaaaatatattaaagccttaacagataattttttaattatatttatactagttttaaataatttttgatataaattaatattaaaacgttctttttttccacatcccaaaaataaaatttttaacttttgaaagttaggaattgaatgcaataataaagattcgttaatttgtccactaatttcattatctttaattaatcgactaacataaccatcagaacccgaatcaattacttttactgattcacatagctgaagatcatcaaaaattccaaaaactaaacagtcgctatatttttttttaaaaaaatttgtactaatatgatatcgcatattatcctcatacttttatacttgtaaaaatcacttagcaatattaagaaataaattttaaaaaatattttataattctacgaaaaatataaacacactatatttaataatattattttaaaaaatttataacacacaatatatttatgtgtacaaacgtttaatttatcattttttaatgttttaaaatactataatttatttattatacaaaagtccatatacaaaatttaaatttgctaatttgttcataaatgatagtatattaatattactaatattaagtctatttaaaataaataaactattttatattaattaatattaatcggtgtttctgaacatgatacaaaaaattttgttttcattgtataataccaaaattagtactataaaaatatttaaaatttgttcaataaaattactaaaaaagttgtacatattaaaaatgtcaaaattttattctggtataaaacatgaatgcattatataaaaaaaattttttaaaactgtcagattttactagtttagatattagaaatattataaatattgcttgtattctaaaataccaaaaaaaaaataaaaatgaatttccttatttaaaaaataaaaatattgtattaatttttgaaaaacaatcaactagaacaagatgtgcatttgaaattgcttcatttgaccaaggagcacaagtaacatatttagggccaggtagcactcatttaggatataaagaatcaatacaagacactgctagagtattaagtagtatatacgatggaatacaatatcgtggacacaaccatgaaaccataaaaaacttagcaaaatattctaatgttccagtttggaacggattaacagaaaaatttcatccaacacaaatactagcagacttattaactatttatgaaacattaccagaaaaatcattttgcaacattaaatgcgcttatgttggagatgctagaaataatataagtaatactttactagaagcttcctctttattaggtttaaatctttgtttagtcgcacctaaatgtttttggccaaactatgatttcttcttaaaatgtcaattaaaagcaaaaaaaaatcatggaaatattatctgtaccgaagatattcagaaaggtgttcgaggtgctgattttatttacaccgatgtttgggtgtctatgggagaacccaaaaaaacatggcataatcgcataaaactactaaaaaaatatcaagtaaatttaaaaatgctgttattaactcaaaataaaaaaataaaagtattacattgtttaccatcctttcatgacaaaaatacaattgtaggtgaagaaataattaataaacataatttagataatggaattgaaataacaaaccaagtatttaactcgcaatctgatgtaatttttagacaatccgaaaatagattacacacaattaaagcactactattatcaactcttttaaaagaatttccttatatctaaaataaattatcaaaataatattaatgtaatctattttaaaaaactatttatatgtataaaattttagaataataagaataaattatattctattaatttaaaaaacagaaaaattaagttaatgaaaattactgaattatattttaaaatatactctaacctcattatatttaaaatgattttacattaaagttaaatactaccaataacctacacaacttaaagttataaaaaaataaaataattttaattttttgtaactttaaaaaaaattgatttttaaaatttaaatgtaccataattaaaaaatacaaaaacgttaaataatttatattctaaaaaaaaataatcctgaatactcaaaacctactaattattctatacgatctcatttaaattactgaatattaatgtaatattacttttaattttcgtttactacacgcacaaaatatatccaaacttaattaatacatacttacctcactaaacacgaaaattattttaaatccttataaataataataatgttaaacataaataatatctaactaagacaaattacttatatcattacaatatgacatatattatatatagcgtactatatttattgactattaaacttattacatctttgtgctatttacttcaaattatttaatgtactaatatataaatattttaaacaaaatttatattaataataaatataaaaatatcttttaatttttaatctcatataattataatactatatattcatcatgtataataaagtaaaattaaaattaatatataacttattttataacgtttctttaaatttaaatataataacatctattgcttatactgttattatatgttattcaaataacatattttaggaaattatcgtgattaaagaaatacatacacataaatctccaaaacctattggcccctattcacaagcaatacaaataaaaaattttacttttttatcagggcaaatctctcagacagataatattaatacaaatatttctttccaaacacaatcaatacttcaaaatattaattatattttagaatcaaaagaaatgaatgttggtaatattgtaaaaacgactatatttattaccaatttaaatgacctcactatcgttaatgatgtataccaaaaattttttcttaagtatactaaaacatttccagcacgatcatgtgttgaagtatctaaattacctaaaaatgcaaaaattgaaattgacgcaattgcctacaaaaataaataaaaatttactgtttagaaaaaaacaaaggcaaagaaagagttctttgccttaccctttaattgctttaataatattcatgcaataaaagtcttctttataaaagagacatttgaaatgttacaattattaaataatgaacttattataagtttttatacacttctacgacgattacaagaaatattagtcttaattttttttcgtaccccactagaaacaaattttttattattcatttttttagaacgtaatttattactattatatacctttacatctttaatatcattataattacctttaaaatttgaattatacaacaattttatattaataaatttattaagaattttagtacgaataaatgtcttaggcaaagtattagataaaccttttggtaattcaattgttgaataattagaaaataaccgaacgtttccaatctttcgactacttatatcaccttcattagcaattgcacccacaatatgacgaacttctactccatcatttcgtcctacatcaatacgatataaatctacatttttatctctattatagcgcgatacataatttaaacttttataattattatttcgataagtatccttaatttttaaatgtctagctctaactatagactctggttttacgataagagatctttcaccttgcgccatctttaataatgcagctgccaatgattcaatatctaaagaattattattaggttgtaattttggcaataaaccgcgatattcatgtaaatctttactatctaattgtatctgaactttttgagcaaatttttcgagccgtcgtttacttaaaaaatctgatttcggcaaattcacttctgaaatagaaatattcatagcccgttcaatattacgcaataaacgtcgttctctgttttcaacaaataacagcgcttttccttttctcccagctctgcctgttctcccaatcctatgcacatacgattcagaatccataggaatatcataattaataacaaaactaattcgatcgacatccaatcctcgtgcagcaacatccgtagcaattaaaatatctaatctaccatcttttaatttttctaatgtttgttccctaagagattgattcatatctccattaagtgcagcactgttataaccataacgttctaaaacttcagatacttccaatgtagcatttttagtacgaacaaatattattgtagcagaaaaatcttcagcttctaaaaaacgaattaatgcatcagtttttttgccatacaccatccaataactttgttgaatatctggtcttgtagtaatgtttgattggattcgaatttctttcggatttttcataaatcttctagaaattctccgtattgcttccggcatagtagcagaaaataaagccgtttgatgcctatcaggaatttctgtcataatagtttctacatcttcaataaatcccattcttaacatttcatcagcttcatctaacactaaactatgaagattagataaacttaatgttctacgttttaaatgatctaataaacgtcctggagtaccaacaataatttgtggacccttacgtaaagattttagttgtaaatcatatctttgccctccatataatgctaatacatgaactcctattaactttttagaaaaattagaaaaagcttcagctacctgaacagctagttccctagttggggttaatactaaaatctgaggaactcttacatctaattttatgttatgtaataacggcaacgcaaaagcagcagtttttccacttcctgtttgtgccattcctaatacatcctttccttttataaggtaaggaatgcaagcagcctgaataggtgatggttgaacataacctatatcatttaatgcagtaataatacacgaatttaaaccaaaactagaaaatgtcatattagtgtgagtcatctaatgcgtattacctcttgagttacaccaaccagtgtacattagttcataataataatattattattttttattaaaaaatataactgattaaaaattaaataatttattaaataaaatgtttaaactgtatatcagtttaatttcgaaatttttttgatattataagaataattctaatgacaattttatgcaaagacatattttcataaagtgaattaaattttcaataaatacaataatatatatttattaagtgccattcacgtaaaatatttatatacaaaattacatagtagatattatataggattttactataacaagatagctatcaataatttctatcataaaataactctataaaaaactaataattaatatgattcttttaaaatttactattaaaaatatatcttgttataatttcattattaattagacaaatgatatatttatgtcatatttacattatataaatatactagcttacataaaaaaatatgaattagtattcataacataaatatttatttcgctcccttaatactgagtcgcaaacgaccttgtcggtctacttctaatacttttacaaaaatttcctgatgtaaacgaagatgatctgaaaccttatctacacgtttgtgagcaatttgtgaaatatggactaatccttcttttcctatcccaatagatacaaacgcaccaaaatctactattcgagtaacctttccagtataaacagatcctacttcaacctctgcagttatttctttaattctttgaatagcacattttgctttttcttgcataacagctgaaatttttactgttccatcatcttcaatttcaattgttgtaccagtttcttcagttaacattcttattacggaaccgccttttccaataacatcttttattttttccggattgattttaatagtatgaattctaggcgcgaaaatagaaatatcttttctaggaacatttaatgattttttcataatattaagaatatgtattctagcgttttttgcttgatataaagctaatttcataatttcattagtaataccttttacttttatgtccatttgcaatgctgtaattccctttttactaccagaaattttaaaatccatatcacctaaatgatcttcatcacctaaaatatcggttaaaactacaaaatcatctccttccttaattaaccccatagctatcccagctatagcgtttgatataggaactcctgcatccatgagtgctaatgaagctccacaaaccgaagccatagatgaagaaccattagattcagtaatttctgatacaatccgtattgtatacggaaataaatctaatttaggcatgacagctaatatacttcttttagctaattttccatgaccaatttcacgacgtttaggtgatcctaccattccaatttcacctacagcatacggaggaaaattataatgaaataaaaaattatcagttttatcacctaacaattcatctaaattctgtgcatctcgtgacgttcctaaagtcactgaaactaaagattgcgtttctccacgagtaaataatgctgatccatgcactctaggaagaactcctgtgcgaacatctaaagttctaatttcatctttatttcgaccgtcaatacgaattctatttttcaaaactctatttctaactatttttctttcaatattgctgataattgacgtaatttcaaattcatctattccagaatattcactaattataatttctattgctttagattttattttatctaatacatctaatcttatcaccttgtcaaaaatattatatgcttttactatttcttgttcagaaatttcaataattcttttttctaagtcgtcattaacaggatataaacactgttcccatacaggaattttaactttttttgcaaaatgttcaatatttttaattactattttttgttgttcatgtccataattaatagcattaataatttgttcttcggttaacatatttgcttctgcttcaaccattaatacagattcttctgttcctgatataattaaatctaaagaactagattttatttcattcacattaggatttaatatatattgattgttaatataccctattctagctgcaccaataggacctaaaaaaggcataccagatatgcttaacgctgcagacgctccaataattgctactatatccgggtttacttgaggatttaaagatactacagttgcaataatttgaacttcattaaaaaaccttttaggaaataacggacgaataggacgatctattaagcgggcaattaatatttcgttttcgctgggcctaccctcacgtcgaaaaaatcctccaggtatacgacctgctgcatatgttctttcttgataatttacagtcattgggaaaaatttttgttctgtttgtagttttttttgaccaacgacagttacaaatactgtagtatcgtccatactagttaatacagcagcagttgcctgccttgccattataccagtttctaatgtaacaatatgttgaccatattgaaatttacgtacaatagggtttagcaaaataatatccttaatatataaggttaactttgtttataaaaaaacaaaaattaatatgtaaaatttgtttaaaatatgatggatgaacaaaaaaattttaaaaaaaaatgaaaataggtatttaaaattgcgttatattttagcaattagttattcaaataattttttaaaaagggcatttgccccttttaaaaaattatacttttaacactctgaacttatataattatattatatacattatcgacgcaattttaattgattaataatattaatataacgagatatattttcatcttttaaataatttaataattttctacgtttcgaaaccatatttaaaagaccccgacgactgcaatgatcttttttatgaagagaaaaatgattttgtaaataattaattctatttgttaacaaagctatttgaacttcggatttaccactatctttactattaaccccaaattgtgttattattttgctttttatattcatattttcagacatattacacctcactattttaaaatattcttagtaacacaaactaactgtatattatatttttaatctaattactattagttcatagtactatgatatagatataatagtaaataatttaattttttaacctatcatatgattaaacgataagaatataattcattaatattattaatttttccaattccaataaatcttctatttataccttcagttatacgaacaaattgattaataaaaccagaatgagtttttactttttgtccattttgaagatttttaataacatttggaacaatatttacttctggaaaacaagaaatagcattatctacagataacaaaatatgctcaagtacattaatattatattttactaatttatttaatgtctttatgtctatcatctggaaactagtataattacctacttgcaaacgacgcaaagaaataacgtgtgctccacaatttaatttttcacctacatcttctattaatgttcgaatatatgtgcctttagaacaaattatatctaattctaaatacttatgtttataactatagccaagaacttttaattcgtaaattattgcgtctctaacctttctcgatatcacaattccttgtcttgcatatttgtacaatgcatgcccgtgatatttaattgctgaatacattgaaggtatttgttttatctttccatgaaaactttttaaaactttctgtaattgtaagttagtaaacgtaattggtctaacatgaattatttgaccttcagaatcagaagtagatgttttttgccctaattttgcaataacacggtatcgctttttgaaattcattaaaaattgagaaaatttggtggcacgtccacaacacattggcaacataccagttgctaatggatctaaagttccagtatgtcccatcttcttgatttttaaaattccttttactttttgaagagtttcatgagaagataaaccatatggtttatctattaaaattattccatctatacttctaaattcagaatacaatactaactttccttctcatattaatttctaaatcatttattatataatacattgttaattaaattcgttatttttgtaccatttacatatgaactatcatgacaaaaatgtaaagttggaataattcgtaaaaaaataccctttgctaacaaatatcttatatgtttagaagagttttgtaatattgttaatatttctttaaacgatatattcttattatttaaaatactaacatatattttagcataactaaaatcacgagaaagattaacacttgatacagaaattaaaatgttaaacaaacgaggatcacataactgataacagataatccatgaaatctttttctttatttcgttcgatattttaaaagaacgattaagtttttgcatatctataaacctcataaattatacaaataacattatattatgtttaattttttattgtttaatttctattgtttcaaatacttctattatatcttcaatacaaatatcattaaaatttttcattccaattccgcattctactccgcatcgaacttctgaaacatcctccttaaaacggcgtaatgatattaattctcctttatgtataactacattatttcttaatatttgaataatgctattacgtttaattataccctccattactatacatccagcaataacgccaatttttggagacttaaatatacttcgaacgttagctaaaccaataattttttgttgatattttggagataacataccacatatacaattttttatttcatcaataatttgatatattactgaataataacgaaaatctacattttcaaactcaataatacgttttgcagaagaatcagcacgcacattaaaacctataattattgcattcgatgctgctgctaataaaacatcagtttctgtaattcctccaacaccttttcctataatgttaatcttaatttcatcgttagacaactttaacaaagaatatgaaattgcctctaaagacccttgaacatcagattttataacgatattcaaacttggattactactacgtttaacatcttcaaaaatatctaatgattttaactgtcgttgcttagacattttttgttctttaaactttttttgacgatatgtagctacttcacgtgcttgtttttcatcacgaacaacaacaattttatcaccagctaaaggtattccagatagtccaagtattttaactggtatagatgggccaatcgaattaacttcattttctaaatcatctctaatagaacgtacttttccatattcaaatccacacaatactatatcacctttatttaacttcccttctttaattaaaataattgctgttggacctctacctttatcaagatacgattcaatgactaatcctgaagccattccattagatatagatttcaattccaacatttctgattgcgtcaaaattgcgttcaataaactttcaattccttcacctgatttagctgaaatgtttacaaaaatgttatctcctccccattcttctggaagaatattatattttgttaattcatttttaattttttctatatttgtaattaatttatctattttatttatagcaattattattggaacagaagctgcctgagcatgttgtatagcttctatcgtttgaggttttattccatcatcaattgcaattactaaaataacaatgtctgttacttgtgcgccacgagctcgcatagcagtaaatgctgaatgacccggggtatccaaaaaagtaatgattttattatttattttaatatgataagcaccaatgtgctgagtaattcttcctggttcgctgtcagctaccctcgttaatctaattttgtctaataatgatgtttttccatgatccacatgccccattatagtaataattggaggtcgagtttttttaattccatcgccaaaatcacgatctctcataattttatcttctaacttgttttcataacaaattgtaactttatgacccatttcttcagcaactaattgtgctatatcttgatcaataatttgattaatagtcactgtataacccaaccgtgccatcattttaattatttcagagctttttaccgccattttatttgctaaattaaatatagaaatagcactactaagaataatatttctattaatagcacgtaatggctttttaaatacttgctttaataaactttcctttttgttttttatactttttttatgaatgcaattatctagtttaatgtttttatcacttaagtttttttcaaaagaaaaattatctttttgatgtttatttcttaatattttatttcgattacgacgatgtttttctacgttgttatgatcacgaatgttttttgaagttaaaaaattagatactttacgagtattatatttttctgatagttttatataattactaaatttaactttattttcttttttttcttctagcacaacatttttaaaatttattttttttttagatccttgttcaacattaagaacgttatctaaattatttttgtcttctttttcactcaaaatatttattttttgttgttttttaaaatttttattgaactttttccttattgtacaagtgtcattaatatttgagttaatattatccttagaatgactaacaaaaatttttgaatcttcttttgcagataaaacaatttcagatttatttaaatttatatctttatttttttctaaaaatgtttttatatcatcgttactttttgaatatcgtttattttttctaatttcaatagatatacacttatttttccctcctgaactaaaaatttttacggtgctacgaatttttctttttaacattaaaacatttttgtttgaattttttaggttttcatttaaataattcaatatagttaatttttctaattgagtaatagtgtcatattttgtttttaaaataccaatttttatgcacacctgtactaacctatctactgacatatctacttcattagctaagtcttgtatatttatcatttccataacttaatttattcctatgcactagttttattaccaaaccaacatatatttctagcagccataattaacattccagcagtattagaatttaaattttcaatatctatcaaatcatcaatcccctgttcggccaaatcttctaaactaaaaatatttttttttgctaatttaaaagcaagtttttggttcataccttttaaatttaacaaatctttatgcaatttacgttcattaattacttttttattttctaactctatagcacataaagccttttttgcactttctcgtatagaatatgctaattcttgtgttatagaattaatatttagtaattcattaaatggaatgtaaactaattcttctatagaagaaaacccttcgtcaattaaaatattagaaattttctgatcaatttttaaatattttgtaaaaatatttaaaattttatctttctcttcctgatgttttaattttaaatcatctactgtcattacatttatttcccatccacttaattgagacgctaaacgtacattttgcccatttcttccaattgcttgagctaaattgttagaatctacagctatatcaatagtatgacgatcttcatctaatacaatagatgaaacttcagctggagccattgaattaataatgaattgtgctgaatttttatcccataatacaatgtctattctctcaccacacaattcactagaaactgcttgaacgcgtgcaccacgcatacctacacatgctccaactgcatcaactcttttatcattactttttacagctattttagcacgtgatcctggatcgcgtgctgctgattttatttcaataatttcttctcctatttctggaacttcaattttaaataattcaattaacatttctggtttagatcgagttacaaataattgagctccgcgagattcggggtaaatagcatataacacacctcgaacacgatcacctaatctaaagttttctctaggaagcatatcttctttcaaaatcaaagcttcagcattattacctaaatctaaagtaatactttctctatttattttttttactattcctgttagaatctttccaaaatatttcctaaattgttctacaatcattgctctttctgcttcacgaactttttgaacaataacttgtttagcagtttgtgttgttattctatcaaatgttacagaaatcatcttatcttctatataatcattaacttttactgtcacgtcttcaaatttagcagcttctaaagtaatttctttagttggttgtaatacttgattaaccactaaccatcgacgaaacgtttcaaaatttccattttttctatttattttaactcgtacatcaatttcttgatcgtattttttcttagtagcaatagctaatgcgcattctaatgcttcaaaaattttttcacgaggtaacgatttttcattagaaaccgcttctacaactgctagaatttctttattcatctgaattcatatctcttactagtttctattaaaactatatactttcgtaggtgttataattaaacttcttactattattcaaaaatattaaactacaaaactaagcttattatatacactttcttaagattatttataacaataaaaatccccacatctttggggatttttattgttataaataatcttaagaaagtgtatcaatacacataattaaaattttaatacaacaaaaacgtatataccgaggacgggatttgaacccgcatacctaaaaataggaactaccccctcaagatagcgtgtttaccagtttcaccacctcggcaatatttgaaataaatttgtactaacttaattagtagaagaaaatattttttgatcgtacgtaacaattctattattataacttttatgataattaatatttgatattattaaactcattaaaaaaaacaaaccagacagtatagcaataatataaattagcgtattttgactactaaaagatatagatatttgtttattaccaatagtactaaatgaagaactagaataaccatatattctgctttgtatcataattaacaagattaataatatatctatcacaacacacattactaagaaaaaattatacatgtaattagtccaaatattctaattattttattaatcataaaaaattaaaatgactatactattttaaaattaatttttatctaaaaacacactttttatctataaaaatttaataaaactcaattagacagacttatggtataattatttatatttatcaactataaatatctttaaaaaattactaaatacattgcacatcttatacaaaataaaattttaattaaaacatcgttattatagaaaatctagatttcttaaccgaatttatgacattaattaacattttcgaaaaaatattaatctttttagaacaacatccctcaatcattattcgtatacatttttctgttcctgataatcttaacattatacgactatattttcctaaaaaatccttatatttagacaacactgactgaattttaaaattttttaaaaaactaatatcgatattgttttttatatttataattatctgaggtaacatgtgtatatcactacataaagattttaaagtagaattctcgtcaaaaataatttttaaaatctgtaaactagtaataataccatcacctactggtgcatagtctaacaaaataacatgccccgaactttctgcacctaatctccattgcttttctttcaattttttaaatatatacctatctcctatattaacagtaataaagggaataccaatttttgacaatgccagcgataaaccgccattactcattttagttccaactactcctccccttaattttttattttttttgtaattttttgccaaaatatataaaatttgatctccattaactgaatttccaaaatggtctatcattatcacacgatcaccatcaccatcaaaagatatacctaaatcagctttttccgataaaactaatctttgtatttcttgtaaatcggtagttccgcatttatcatttatattcaatccattaggagcagcagacatcaaaacaacatttgctcctaactctctaaaaataattggagctaattcatatgttgatccattagcacaatctaacacaatcttaaaattgtttaaacgaaaattattcggtaacgtagaaatacaaaaatttatatatttttgctgtaatgctcgtttataactaatatgacctaaatctacaaactgttttaatattatagtcttatttaattgtttttctattcgtctttcaaatttagcggataattttacaccattttttacaaaaaatttaataccattatctctaaactgattatgagatgctgatataactacgccaacttctaaattaaataatttcgtaaaatacgaaattgctggagtaggaagaacacctacagaaataactgaaacaccaactaaagataaaccaaattgtaatgcttcttccaacatataactagaaagacgagtatctctacctataattattttttttacatcgtaaaaatataagatctttccaataaccgcacctaatttaaaaaaaaaatcagcagtaataggagttttacctactactcctcggataccatctgtgccaaaatattttatcactctaaaacttttccttaattttattttaatgaaatcaaatcatgttaaataatatataataaatactattcatatattttttatatgaatgctttaaaaattttttaaaacgttcatatgttaaaacctaaactaattattatttaggctatcccccatttaaaaattcaagagatagcataatataacaaaactttatacaaaaaatttttatataaaaaccaacaatacttaaaaaaaaataaaataataaattaatgtccaaattaaagtttaattaaatctagattaaatcactaaaatcacttgttcattatttaacacatttaaatttgcaactaacctaaaatcttattaattctaaaagcatattgttaaaaataaattattaattttaattattgtcatcatctgtacaaatattagaactttgtatagattttcttttcattaaatcatcaatttgacgagaattaattgtttcatattttattaacgcatctttcatagcatgcaaaatatctaaattttcttctaaaatttttttagctctattataatttttttctactaataacttcacttcttcatctattattctagcagtttcatcagacatatgcttagatttcgtaacagttcttcctaaaaatatttctccttcttcttccgaatataataacggtcccaatttttttgaaaaaccccattgcgttaccatattcctagccaaatttgtagctaccttaatgtcattgtgagcaccagtagaaacgttatttacaccataaattatttcttctgctaaacgaccaccatataatgttgatatctggctttccaacttatttttattgatacttaaaacatcatcttttggtaaaaaaaatgtaactcctagcgctctaccccgaggaataattgttactttatgcgctggatcatgttctggaactaatcttccaacaatgacatgccctgcttcatgataagctgtagattctttctgcttctccgtcattaccatagatcttcgttctgaacccatagtaattttatctttcgcactctcaaaatcagacatcataacaacatccctattatttctagcagcaaataatgcagcttcattaactaaattagctaaatcagctccagaaaatccaggcgttcctcgagctataatcataggatcaacattatttcctaaaggcactttcttcatatgtacttgaataattttttctcttcctctaatatcaggcaacgctacaaaaatttgacgatcaaaacgccctggccttaataatgctggatcaagtacatctggacgattagttgctgcaatcaatataattccttcattaccatcgaatccatccatttctactaacatttgatttaatgtttgttctcgctcatcatgccctcctcctagcccagcacctctttgacgacctacggcatctatttcatcaataaaaataatacaaggtgctactttacgcgaatgttcaaacatatcgcgaactctagaagcgccgacacctacaaacatttcaacaaaatcagatcctgaaatagtaaaaaatggaacttttgcctctccagcaatagctttagctaataacgtttttcctgttccaggaggacctaccattaaaatacccttaggtattttaccacctagtttttgaaatctactaggttctttaagatattcaactaactcttgaacttcttctttagcttcatcacatcctgcaacatcagaaaaagtaattttaacttgatcttcaggtaacattctagctttactcttcccaaaagacatagctccttttccaccaccaacttgcatttgtcgcataaaaaagacccatactccaattaataatagcataggaaaccatgaaataaaaatagcagtaaaaaaactttgttcttctggtgcagcaccaataatttttacgttttttactaataaattatctaatagtttcggatcactgattggaatataagttatatatcttccattatcttttctaataatattcatttcacgtccgctaatatgaacttcgcgaacctgatcctgattcacatctgataaaaaagttgaataatcaattttacgattattaatattattagcactaaaattttgaaaaatggacattaataccactgcgattactaaccaaagcatcaggtttttagccatgtcactcaagagactaacctcacatttacaacttatttaaaaaatagcattttggttactacatttttcgaccagatgctagaatataaacttctcttgaacgtgcccgagaagaatttggtttacatattttaacttttgaaaatgtcacatgaacatcttgaataaacgaattaaactcttgtccataaaacgattttactaataaactaccaccttttgataatacttttatagacatttttaatgctaatttactaagcaaaatagcttgaatatgatcaataaaataatgtcctgtcatatttggagccatatcagatataattacatgaacttttttatgacataaataggtttctataaagttaaaaaaacatttgtttttaatatttccttgaaaaaatacaacatccttaataggtagcataggacgcatgtcacatgctattacacgtcccttcttccctactcttttgacagcgtaccccgaccaacttcctggagaagaacccaaatctactactgtcattccaacttttaaaaaattatttgaagactgtatatcatccaatttaaaccaagctcttgaccgaatatcacttttatttttgtgaacttgtttcacatatttatctttgaaatgttcgtttaaccaacgatttgaactagaagaacgttttttagacataatatacaaataataaatattattttttcaaataaattaatcataaatagtataactcaatctttatcaaaaaataatttctctacttctaaaaaactataacactcatacgcatttacatctaaaataatattttagttatattcaatttttaatattttatattttacatcacctacaggtgtttttatcgtagctacatcagaaacttttttacctaccaatcctctagacataggtgaattaatagaaattaactttcgtttaaaattagactcatcatctcctacaatacgatatgtaaattcctgattactagttaaatttaatatagtaactgtagaaccgaaaataattactccattattttttactttagttatatctataattcgagctttagacaattttaattcaatttctttaattcttccttcgcaaaaaccctgctcttctcttgcagcatgatattcagaattttcttttaaatcaccatgttgcctagcttctattattgactttataatcttaggtctctttattgttttcaacatttcaagttctttacggagtttttcaacacccaatatagtcattggaatttgatcattcatataaaatgcctcatgaagtatttaatgttgtctcaaatttctaatgttagtttagtattggtttagaattgacactctgtaaacaataatactatattaatgattaaacttgaaattcaaaattatttaatactacaacaatataaactatacttaatattataatatttaatactgtctttaaatttactttataattcttataaaataaatttttagagtaaaacattaattatttaataataatttcaatttaaaatatttatcaacatttcaaaaatataacatttcctaaaaaaatctaaaaaaagaaaaaactttacatacaaatttttttatttaaattgcttaaagttttacaaaatattcacaatcttatctaaaatattacgctaaaattatattaaatttacaattttagtatatattcacactacatcttctgatattatatatcatatttattacataacaaaacaaattatgactattactaacacaattaaatctctattaaaaaaaaaaataccattaaccgtgatacatgtaactggcgataataaacatataaatatcacagctgttagcgatatctttaataatataaatacgctgcgacgacaacaaataatttataaacctttaatgccctatattataaataaaactcttcacgctatttcaatcaaaacatattctttacaagaatggaaaaataaataaacattttaataaataagctaatgaatagatttcatatatctggaccgaaaaacttatctggtgaaattaaaatatctggctcaaaaaatgcagccttacctatactattaacgtcactattgatatctgaacctataaaactaaaaaacgttcctaaattaacagatatcatgtatgcaataaaaatattaactaaattaggtgtaaaaataaaagttgaaaaaaaggtattatatattgatgcaaaaacaatagcaatatgtacaatacctgattatttaaccaagaaaacacgagcttctatttggatattagggccactattagctagatttggacaagctaaaatatctcttccagggggatgtaaaataggaaaaagaaaaattgatttacatttatcaggattaaaaaaactaggtgctaatatcgctataaaaaataattatatcattggttcagtaataacaaaactcataggaaacactatagtattacctattgcaagtgtaggagctacaattactattatgagtgcagcaaccatagctactggaataactattattaataatgcagcacgcgaaccagaaataattgatgtagccaattttctcaataaattaggagctaaaattattggtgcaggcagtaaaaacatttttattacaggagtattaaaattacacggtggttcatatacaattatgccagatagaattgaaacaggtacttttttagtagctgctgctatttctaatggttccattatctgccataatactaaacctaatgtacttatcaatttaactaaaaaattatgtgaaacaggagcacaaataaaaactggaactaattggattagtttaaatatgaaagggatttattctaaagctattaatattaaaacagcaccatacccagggtttccaacagatatgcaagctatatttagcttattaaatttagtatcacatggaaatagcatagttactgaaacaatatttgaaaaccgattttcatatgtttctgaactaaaaaaaatgggtgcaaaagctcaaataaaaaataattcacttttttgttatggagtaaaaaaattatattctgctacagtatttgcatctgacttacgttcttgtgctagtttaattttagcaggttgtattgcagatggaactactatcgtaaaaaatatacattacattaaacgaggatatgaacgatttcaagaaaaattacaatctattggagcaaaaatatgcaactaaattataaaattctttataatttaagcaatcaattcatattttggaactatttaaagttctaaattttttaaaatattaaaaagttatattctacttttaacgattttttaagatgtataataattacatacacaaatttatctttaacaacaattaaacttatttttttaactaaatttaattaaactactatttcaatcttgttgttttaaatacttatatttataaggaatcctatgtacgcaatttttaaaagtggtggaaaacaacacaaagttataaaaggacaaactattagattagaaaaaataaatcaatctataggaacacaaataaagtttaaaaaaatattaatgtgttgcaatggtacacatattacaataggaaaaccacatatacataataattttatattagcaaatataattaatcatggacgacataaaaaaattaaaattatcaaatttaatcgtcgaaaacattataaaaaacaacaaggacatcgtcaaaattttactgatgtattaattacaaacatacataataattatagagaacaaaacaatggctcataaaaaagcaggtgggtcaagtagaaacggaagagactcacattcaaaaagattaggagtaaaacatttcggaggagaaacaatacgttcgggtagtattattgttcgtcaaagaggtacaaaatttcatgcaggaaataatgttgattgcgctaaagatcatactttgtttgcaacatctcaaggcaaagtaaaatttgaaaaaaaaggaaaatgcaatagaacatacgttagcataatacctgaataataatattttaatattataaatgatgttagtaaaaagaaattaacacaaaacacaaatatcataaatatttagttacatcaattaattagaacgaattttatattttattagaaataatacatctccatatgtattatttcgaaaacaattctattaattactaattaatattatttgttattaaaatataacaaactttatatattattttctaatttcttaattttaagagataaaaatgaaattccttgataaagctataattcatgtaatcgcaggaaacggaggacatgggcgaactagtttcagaagagaaaaatacattcctaaaggcgggccagatggcggagatggtggtaatgggggtaatgtatggttacaaacggtaacaaatttaaatactttaattgactttaaatttaccaaaatatttaaagcacaagatggacaacagggattcaataagaaaaaaacaggaaaaaagggttcagacattgtcattcaaattcctataggtactaaaattattgatcataacacaaatgaaataatagaagatatgattcaagataaacaactagtcttagtagctaaaggtggatggcatggactaggaaatacaagatttaagtcatctaccaatagaattccaataaaacatactaaagggacacaaggagaatttagaatactaagattagaactaatattaatagctcacgtaggtacgttaggattaccaaactccggaaaatctacattagtaagaaatatttccaatgccaaaactaaaatagctaattacccttttacaacattaaaacctgttttaggaacagtaaaaattaatcataaagaattctttgtaattgctgacatacctgggctaattcagggtgcatctcacgggattggattaggttatcaatttttaaaacatttagagcgttgtcatttgttattacatattattgatatatctcaaataaattttaaaaatactattactaatatacatgttatattagatgaattaaaaacatataacaaaatcttacataataaacctatatggtttgtattcaataaaattgacttaattgatgatattgatataaacaccaaactaaaatcgattttagaaaaattaggaagtatacaacaatattttttaatatcagctattaaaaaaactgggttaaaaaaaatagtaaaaaaaatctacgatttcttaaaaaacaaaaacttattgtaaaaataatatataataccaccgacataatattttaaaatcaatacatacactttttactatgcaatatttaaaacaattcatataacttaatgtaacttttaaaactatattcagactcgttaaagttttttaaaactaaattaaaaaaacaacataaaatcaaacccggggttgtaccgggtctttataaatatttgttaattataaattaaaaatattaacgttttgaaaactgcggtcgttttcttgccttacgaaatcctacttttttgcgctctacttgtctagaatcccgagtaataaaaccaagttttcgtaattcattgcgaaaagatgaatcatattttattaatgcacgagaaattccgtgacgaatagcacctacttgtcctgaaataccaccaccttttactgtaatatataaatcacatttcttggacatattcacaaattctatcggttgcaaaattatcaaacgcgcagttcttctactaaaataattatttaatttacgattattaatcgtaatatttccagttccagtttttaaaaatacacgagcagaagaactctttcttctgccagtaccatattgatacatattttccatatttattcctaattaaatattcaaaatctttggattttgcgctgaatgattatggttgtcgttagcgtatactttcaattttttaaacatagaacgacctaacggtccttttggaagcatccctctaactgcaatttcaattattctctcaggataacgatgtaacatatccttaaatgctattttttttaatcctccaacatatcctgtatgatgataataaaatttatcagtacatttttttcccgtaaccttaatgtttttagcgttaatcactattaaataatcaccaatatcaacatgcggggtatattcaactttatgtttaccacgtaatctagatgcaatatttgttgctaatcgacctaatattttccctgtagcatcaatgcaataccacatttttttgaaatcattagatttagcagaaaaactttttatatacatttttattcctatggattttaattacaaattaaatttatttttttgaaatattataagttgtaatttaataatgttattatgttatatcatttcattgtagacaattaaaattcttaattttaattagaaatgttttaaaatacttaagatgtaaaaataatacaaaaatgtatataaatttatattatttaacatattatatttatttactcgtaacttaatatatttacaaaattctatactttttatcattaaatgtttatttaaattatattaaatttaatatatacataaaaaaaaataaaatatttataataaacatattaaaatatttaaaaggcagtaaaacatgacattaaaaaatgctttactagcattcagaaacgccattaatattttagataaaaatttaattaatcttttggcaaaacgtaaacaactatccttaaatatagcccataccaaagtcaaaaataactatccagtgagagatattgaacgagaacaaatgttattgaaaaatcttacaatattaggagaaaaacattttcttaataaaaaatatattgaaagtttattttcaattattcttgaagattcagtattgactcaaaaaaaatggataaaaaaatataacctaaacaagtataaattggaaaaaatctcatttttaggttcttttggatcttattcgcacctagcagcacaaaaatatgctaaaaaacattcaaaaatattaactgacaagatctataaaaatttttctgatgtaattacttcagtcgaacagcagcaatcaacttatgctattttaccaattgaaaatcaatcttctggattaattatagaagtatataagttgttacaaaaaacccctttgttcataattggaaatatttacattcatgcaaaccattgtttattagcaaaaaaatatactccaatacttaaaatacaaaaaatttacagtcatatacaaccatttaaacaatgtagcaaatttatcagcctttttcccaactggaaattaagcaatactactagtacatcagaagctatacaacatgttgcaaaagaaaatgataacactatagccgcattaggaaatgaatcttatggtgaattaaataaattagaagttatagcaaaaaacatttcaaataaacgtaataacattactcaatttattatactagcacaaaaaaaaacatatataacaaacaaaaaaactcatttaaaaacaataatactgatttcaaaaaaaaatgaaaattgcgaaaaaataatacgaaatatacttcataaaaataaaattactttattaaaattaaaatattatgtcacatctaaagttcttctagaaaaaatattttttattgaaatagaaaatatctattgtataaaacatattctaaaacaatttactatagaaattaaatgtataaaaatattagggtgtttttaaaaaaaaagttagtgtctgcgatactaaaaattaaaatataatcaaaatgctctattttctccatttttatgagaaatagagcaaaaaaatttatttttgtatcaaaataatatttgataaaaattttaaaatttatataataaccaatttatttaataccttataatttttttatgtgatcgaaaacataattacgaataacaattttaatataaagtctatctaataccggagcgaacattatgtttaataatctaacacaacgttttttaaaaattattaaaaaaatatctaataaaggaagattaaccgaaaaaaatattaaagaaacattacgcgaaataagaatagctctattagaagctgatgtagcattacctgtcgtaaaaaactttataccatcaatacaaaaaagcgtaatcggaaatcaagtaaacaaaagtcttactcctggacaagaattaattaaaatagttaaaaaagaattaactttaatattaggaaaagaaaatcattctttaaacttatctgttactcctccagcaataatattaatgattggtttgcaaggatctgggaaaactactacaacagctaaattaggacaattaatcagaacaaaatataaaaaaaaggtaatagtcacttcgattgatatatatagattagccgcaataaaacaattaaaaatgctatcaaaacaagcaaaaataagcttttttccatctaataatacacaaagtccaaaagatattgttcaacatgctatacaacatgcaaaattaaaattttatgatgtcctattaatagacacagcaggaagattacaaattgacaaaaaaatgatgaacgaattactagatgtttataacattagtcatccaattgaaacattttttgtagccgatgcaatgtttggtcaagattcaataaacgtaattaatgaatttaataaatacttgcctgtttccagtttcatcataactaaaacagatagcgatactagagctggaataattttatccataaaatatttaactaaaaaaccaattaaatttataggaacaggagaaaaactagaagaattagaactattttatcctgatagaattgcatcacgaattttaggcatgggagatatgctatctttaatagaaaacatagaaaataaaattgataaaaaacatattaaaaaattttcaaatacaatcaaaaaatataacacatttaattttaatgacatgttattgcatatcaatcaaataaaaaaaattggaggagttaactcaatactcggaaaattacctaaaacacaaacaatatttaattctttccaaaataacatagatgaaaacatattattaaaaatgaaaaccatcattaattctatgacaatttctgaaagacatcaacctgaactaattaaaggatcacgaaaacgacgcatctctcttggatccgggataccaataccagaaattaaccaattattaaaacaatttaacaacataaaaaaaattatgaaaactattaaaaaaggcggggtaactaaaataatgcaaggaataaacaatattattaaaaacaaattttaaaaaaaaacattatatcacgttagaaaatattattattttaatatataataccttcaagacaatcaaaaagtgtattattttcgaggaaaatatggtaaaaattcgtttagtaagattaggagcaaaaaaacgtccattttataaaatagtaatagctgacagtagatatcctagaaatggaaaattcattgaaaaaataggtttttttaagccgttattgagcataaaacatccgccacaaatatgcataaatactcttagaataacacattggataaaaaatggtgcgattatgtccaaacgagttaaaaaattagtaaaaatacattcttatattaataaaaaaataaaataacaattttaattattaaaacaatgacaaaaaaattcctaaatatacatttaacaattgctaaatttggagcagctcacggaatattaggatggatacgagttttttcttatacagaaaaaaaagaaaacatatttgattatgtgccttggtttattaagaaagaacaaaaaataatcaaaattcttccaaaatactggaaaattttaaagaaaacatttttagtaaaaattaacgacgtcaataatcgatctatggctcagaaactgaccaattatgatatactaattaatcaaaaaacgttacctaaactaaataataatgaatattactggaaagatattgttgattgtacagtatttgacactaattttataaaattaggaagggtatctgaactaattcgaacaccatcaaatgacattttagttgtaaaagcatcaaacataaaaaatatatcccaaaatgacatgttaataccgtttctgcatccacaaatcatctcagaagttaacatcaataacaaaaaaatcgtaataaaaaattggaaacaaacttttgaataatacttcccttctaaataaaaaactattgctaataaatgtaatcagtatttttccaaaaatgtttgatataataaaagattacggaattactaaaagagcaatacaaaaacatttagttaaaataaatgttttaaatcctagaaaatttactaaaaataaatataaaaatattgatgatcgcccatatggtggtggtccaggaatgataatgaccgctgaaccactatttttagctataaatcaagctaaatcattatcaagcaacccagtcaaagttttttatttatcacctcaaggaaaaaaattagatcaaagtaaaattatggaattatctcatcaaaaacacataattttattgtgtgggagatatgaaggcatagatgaaagattgctaattagtaaaataattgatgaagaaatatctattggagattatgttttaagcggaggagaattaccagccatggtcttaattgactcaatatgtcgtgtaactcctggagtactaaaaaattctaaagctattcaagaagattcattttataatggattattagactatcctcattatactagaccaaaatgtttcaattgtataaaaatccctaatatcttattatctggaaatcatagtgaaattaaacgttggaggttaaaacaatcgttaacaaaaacatggctaaaaagaccagatttattaaacaaattaattcttacaaaagaacaagaatcaatattacatgaatgtcaatccaaaatggataaaccaaaaatttaaaattaaaaattaaaaatttagagccaaatctatgaattatattcaaaaatacgaaaaaaaacaaattaaaaaaacgattccaatctttaaatctggagatacaattataatcaaagtatggatagtagaaggtacaaaaaaaagaatccaattattcgaaggtattgtaatagctattagaaacagaggttttaattcatctttttgtgtaagaaaagtttctaatggcgaaggtattgaacgcgtttttccaaaatattctccaataattgaagaaataattgtaaagcgacatggtgatgttaaaaaatcaaaattgtattatttacgtaatagaattggaaagtcagctaaaattagagaactaataagtaaaaaaacatcataaaaaataaaatactatatgttattcttagattttaaaaactattcatgcagtctaatatttaaattatagctgcatgaaatatgaaatacgctttttaattaatattaacatacacatcgctcttaataaaaagatactaacctttaaatcgtacctccaactgtaagattatttaattttatagtaggttgtccaacaccaactggtatactttgtccattttttacgcaaataccaacaccctcatcaattttaagatcatttcctaccatagaaatttccttcataacatcaattcctgaaccaattaacgtaacatttttgatcgatttacctatctttccttgttttattaaatacgcttctgatgtagaaaacacaaattttccagaagtaatatctacttgaccgccactaaaatttaatgcataaattccataatcaatactacaaataatttctttggggttaaatggaccagatagcatatatgtattcgtcatacgaggtaaaggtaaatgagcatatgattctcttctaccatttccagtaagatccatttccatcaaacgagcatttgttttatcttgaagatattttttcaaaataccgttttttattaatatattatattgtccaggtgttccttcatcatcaatagttaacgatcctcttctatcttttagagttccatcatcaactatagtacacaattctgatgctacttgacgtccaattttattagcaaaaaccgatgtaccttgacgattaaaatccccttctaaaccatgcccaaccgcttcatgcaataaaactcctggccatcctgagcctaatactacaggaaaagtacctgaaggcgcttcttgcgctgataaattaattaatgcaattcttgctgcttcacatgcataatattctgctaaaatttttcctgatttatgcttatttaaaaaaaaggaataaccagaacgacttccacccccactaacaccacgctcaaattttcccttatcattaactaaaacattaatagacaaacgtattaaaggacgaatatcagctgctaaattaccatcagaagtggctattaacacttcatcataactactacttaattcagcattaacactaactactctatgatcataattttttgcaacacaatttatgcgattcaatatctcaagctttttttgtgtatcaatacttgttaatggattacaagacgtatatataggttttgttcttgttgttgtcaatggacaaacattttttgtaatagcttttacatctaagatactcattgccaatttagaactcgaaatcaacgaattaaaggtaatatcattagaatacgaaaaactagttttatctcctaatacaattctaacgcctacgccttgattaatattataagtaccttctttaataatgctattttccaaaatccacgattcatgaataattgactgaaaatatatatcagaataatctatttttttctctaaaatatcactcaaaattgaaaaaacattttgataattaatatcatttttaaataacaaatgttcagctactgattcaagaatcatttttgctcactttttaaaataaatcaaaaaatatttaaaataaaataatttttattgagttttaatataaaaaaaacagtatatatatatgtactttatcatatataaatttaataaaataaacgttattagatcaactattatttaacaaaaatattctaaatatgtttgaagaataaaattaaaactaaattaaaaataaattaataattattatatatatgttttgataattacgctacaataaatactatatagaataatttttataaaaataatttataacatctttaaataaaaaaaataatataaattattattaataaaagtaacaagagaacatatatgaaagaactatttaacatcttattaataaacggtcctaatcttaatttattaggacatagagaaccaaaaatttacggaaatactacattatcacaattaacacacgcattaacaaaagaagcaactacctttaacatacatttgcatcatattcaatctaattcagaaagtacgttaattaataaaatacacaactcaaaaaataatattaattatatcataataaatgcaggagcattttcgcatactagtattgcacttagggacgcgctaataggaattaatataccctttattgaagttcatatttctaatatttatactcgagaaaatttcagatcacattcttggttatctgatatttcatctggagttatttgtgggttaggattagatggttatttttgggctttaagaacagcaataaaaagaataaaaaaaattagtactttacaagtataaatttaaatatatatattttttaaataaataaaaattataaaaaactcaataattttactgttgattattttaaatcaaaaaattttattttatacaaaattcttataacgtcatgtaaaaacacacgtatttattattaaatatttttgtttaataatgcaattaaattcaacatatctctcggtaaagtgctattccattccatcaaatgtttagttacaggatgatacaaacacaatctactagcatgtaaagcttgacgaggaaatttcttaacttgttctaataaagttaacgaaatgtttttataaaatttaaatttattcccatatgttttatcccctactaacggaaaattaatatataacatatgtgttcgaatctgatgtgtacgcccagtttctaatattatttttaaatgtgtatggtgcgtaaaacgttttaaaattctataatgcgttattgctcttttgccacatttatttactatcatagtagtccttttaataggattcctaataatagatttaactatagttcctccagaaattacttttccgtacactattgcttgatattctctaataacttttttacattttatttgatcaattaaagccatataagacaaattatttttagcaatcaccattaatccggtggtatctttgtctaatctatgcacaatacctgctcggggaatattaaaaaacgtactatctctatgtaacaaagcattcaataatgttccacttgtatttcctgctcctggatgaacaacaaaattgtcttgcttatttataactaaaatatcatcatcttcataaataacatttaaaaaaatattttcagcttgataatcatttttcgctttaaattttaaattgatcgatataatatctttatataaaacttttgcgtccggttgatcaagtatacgtccattaacacacacatctttgcttaaaatatgtctttttaagatagttctagaatgctttttaaataaacttgctaatacttgatctaaacgatttttgagcaaagatattttaggtactattgcaattaatttaagtttattttgcataaaattatttccaataataaatatacttctaaaactaagaatttaaaaactaaaaaatataaatactaaagcttatactgtgctttaaacattccattacttttaaaatataattaattatattttcaatttaaaaatatgagaactatcaaaaataaaacagttcttaatataaattaattacaaactattaattttgaatacaaaatataactatttacaacttaaatattaaatcactcaatatttatattacactaaaatgttaaaaaacatcaaaaacttgaaaataatttagtaaaatattccatgtatattattattatctaggaaataatatgatttacacttctaatgaaatatgtcaaatgtttttaaattttttttacaaaaaaggtcataccattttgcctggaagtacattaatccctaataatgatccgtcattgttattcacaaattctggaatgaatcaatttaaagatatttttatacaaaaaaattataattttaaatataatcgagtgactaccttacaaaattgtttgcggactggtggtaaacataatgattttgaaaacgttggttatactccacaacatcatacattttttcaaatgttgggaaattttagttttcgagattattttaaattagacgctatattatatgcttggaaatttcttacatctaaagaacaactaaacttatctaaagaaaaattatggattacagtataccaagatgacttagaatcttataatatttggaaaaacataattaaaattgataaacataaaattataaaaataggtaataaatacaatagctctgattcagataatttttggcaaatgggagaaattgggccgtgcgggccttgtacagaaattttttatgattatggtaatactttaccaggaacaatacctggaaacaacggatgcaatgtaccaagattcgtagaaatatggaacattgtatttattcaattcaataaacttagcaatggaaaactcataaaattaactgaatcttatgtagatacaggaatgggtttagaacgcatatcagcagttataaataatgtaacatcaaactacgaaattgacttatttaaaccattaattaaacatattctagaacttagcaccgttaatacacctaagaataaatctatatatgtaattgcagatcatattagagcttgttcttttattatatcagaaaatattattccatcaaatgaaaaacatggatatgttttaagaagaattattcgaagagctatcagacatggacacaatttaggtataaaaagtttatttttacataaattaatacctacgctaataaatactatggggaaatttaatccagttttaaaaaaacaacaaaataaaattgaaaatgtactaaaattagaagaacaaaaatttattgaaacattagaaaaaggtttaaaattattacataaagaactaaaacaaattcaaccaaaacatgttttaagcggtaaactagcattcaatttgtatgatacatttgggtttcctatagacttaacgatagatatttgcaaagaacataatatttctattaatattatggaattcaaaagatatttaaatcaacacaaacaaaatagcataaataaaaatttcttaaatacaagaaatgcctactatattgaagataataatataaacataaaaacacactttgtaggataccagtttaataaaacacaatctatcataaataacattattattaaaaataataaaaaaactttacaaattaatgattatcaaaacagcatattatttttaaatgaaactccattttatggagaatcaggtggacaaattggagattcaggtataattcataataaaactggaaaatttatagtaaattgtacaaaaatgttcgggaatattattggacatgttggtactttagcatcaggatacttgaatatacatgatactgtatgtgctgaaataaatctcccaaaaagaaaatctatccaaataaaccatacagctactcatttgttgcacgcatcacttcgaaaaatattaggaaaacacgtatttcaaaaaggatctttcatttccgatcaaagtttaaaatttgatttttctcacaacgctcctatgaatttacgtgaaattcaagaagtagaaaatataatcaataaaaaaatacaaaaaaatatttccgttagcacaacattaactactttacaagaaatacaaaataaaaaggtcatggcattatttcaagacaaatataaagataaagtacgcatgatttctattaacgatttttcagtagaattatgcggaggtacacacacaaaatatacaggtgacattggtttattcaaaattacttctgaaattagtatatcatcaggaattagaagaatcgaagcagttacaggtaaacatgcaatatctattatacatcatcaagaaaaaaccattaacaacattgctaatatgttaaattctaaaacaaataatattgaacaaacaattacaaaactattaaataacaatattcacttaaaaaaacagatatatactttatataatcaaaatatttataatatagttaattcattaagcaaacataatatcttaataaaagacgtcaacataattataaaaaatttaaaaaatgaaaacctactatcattaagaaatatagtcgataaattaaaaaacaggtttaaatgtagtgttataattatttctagcataattaataataaatctatcattattgttggagtaacacgcaacgttactgatagaatttcagcattggatatactaaataaactgacaaaaaaattaggaggccggggaggcggaaaaaataatatagcagaaggaggaataaaaaatttaatatcacttccaatagaactcaaaaaaataaaaacgtggattagttctagattataaattatatcatgtaattactaaaatttttaaaatacattaaaactaatattaaataaatataatatcaatgttttctaattaataatattttatctatagtttgtgtttagccttgtatttatgcataaagccaaaaaatggataggcacaatctctgttatatttttaaggaaaaaaaatgcttattttaactcgtcgagttggcgaaacacttataatcggtgacaatatatctataactgtattaggagtaaaagggaatcaagtgcgaattggagttaacgctccaaaagaaatatcagtacatagagaagaaatttaccaaagaattcaaactgaaaaaaaaacacaaactcaataactattaataaattcagcgtcttgcttaataaaaaagcaagatgctgttactatgaattcgtgaacattataaactaacactatttaaaacaataggtatttatttattataaatatatgatataattatactttagatacgaaaatatacttttttacacttctaaatcctacaaaggtgagatggccgagaggctgaaggcactcccctgctaagggagtatgtaaaataaattgcatcgagggttcgaatccctctctcaccaaaaataaaataattattaaaattagcatccgtagttcagttggatagagcactcggctacgaaccgagaggtcggaggttcaaatccttccggatgcataagaaaaataattcaattctaaactctatttaagtttatttttaaagtatacttttatacaaaaattatataaaattttatgtattacacatattttttaacatattatttttataataatttattgagaggtaaatttgattccaaaaatctacaaaaaaattaaatggctgcaatctaatccattaatattaaaaaaaatattaagaggtattgaacgtgaagcattaagaactgatatacatggaacaataattaatacagcttatcctcaagacaaaataggatcagcacttacacataaatggataacaactgatttttctgaatcattattagaatttattactccaactaacgcaagtactaactatatattaaaatttttaaacgatactcataaatttgtaaatgataatcttattcaagaatatttttggccattcagcattcctccttgtaaaaaatacatgcattctataaaattgtctaaatatggaacatctaatctaggacaagttaaaactttatatagaaaaggattaaaacatcgttatggaatattaatgaatattatctcaggagtacactataacttttcattaccaagaatattttggaatcattggaaaaaaatacatcataaaaatactcaatataacactacttcagaaggatatttatgcttaattcgtaactattataaatttggatggatcataccttatttgtttggagcctctccagctgtagaaccactattcattaaaaataaaaaacataattataaatttaaaaaacaccatggcatgctatatttaccatggtctacttctttaagattaagtgatttagggcatacgaatcaatccataaaaaaactaaaactaacttttaactctttatctgaatatgttttagcattagaacacggcataaaaacaccatcaaaacaatttaaaaatttaggtttatacgatcaatttggaaattttaaacaaatcaatactaatttattacaaacagaaaacgaactatatacttacattcgtccaaaacaaaaattaaaaaattgtgaaagtttatctgctgcattgagaaatagaggtatcgaatatgttgaaatacgagcattagacattaatccttttacttctacaggcgttgataaaaatcaaatattactattagatttatttttaatttggtgtgttttagcagattctccaaaaataagtagtcaagaatttcatttttttttgaaaaattggcatacaataattactaaaggtagaaaaccgaaacaaaaaattaatattaacatttataatacaaaaaataccattcaaactattggaaaaactatattatatgatctattttatatagctgaaattttagattcattatcaaataataataactatcaagaaacatgcaaaaacttaatattatattttgactatcctgaattgacttattcagaaaaacttttaaacaaattcatgtgttatggaatatatgaaacaggcgcaaatctttttgtaaaatataaacaaaaacttcataacgactcatttaaaatattatcaaaaaaagacttaaataacgaaatgatgaaatctaacaatagtcaaaaattaattgaaaaacaagacacactaaattttaaagaatacttaaacttatattacacaaaataaatttattcacaaatgtaaaaaaaatcaaataaactagtcttttaatcaataatcgtataaaacttcaatattattaaatgtcataaataaaatttgttaaacatgttttttaaaatatacttaaaatttaaaatttaacaaaaatgaaaaacacaaaaaaatttcgaataaaatataatttaatattacctttaatttttaataaattagaacaaccaaaacgttaggcaaaatctaaatattatgcttattcaaacaacgtaaaaataaaaattttacataaaaaaaaattaaaaatttaatgaaacaaaatttaacttctaaacaatcaaaaacaactactcttctatgttaatacgatcaatatttttttttacaatattaatatttagtacatgtttatcatccaatgaaaacattaaacatcattatcataagaattttaatcaaattaaaaaattagcacaaaaaataaatattgatgcacctggaactttttattgcggttgcaaaatattttggaaagaaaaaaaaggtatccctgaattaaatagttgtggatatcatattagaaaaaatgctaatagagctaatagaattgaatgggaacatgttatgccagcttggcaatttggacattcaaaatcttgctggaaaaaaggaggacgaaagaactgtattcatgattataactatcaaaaaatagagactgatctacacaatttacaaccagttattggagaaataaatggtgatcgaagtaattttatgtataatcaatttccaaaatctactttaaatggacaatatggacaatgctcaatgaaaatagatttcaaaaacaaattagttgaaccacctgatatttctaaaggagcaatttctcgaatctatttttatatgagtgacttttaccattttaaattatctaaaaaacaaaaaaaattatttttaatgtggaataaaaaatataacgtaactaattgggaatgcatgcgagataatttaatttttaaaatacaaggaaatcataatccatatgtatattctaaatgccaaaaaaataatacaaataaaaatatctaaatgtttaatttctaaaaatgagcatatatatttaaaaaaattaaataaaaaattaattttaattttatgaaaatcaattataaactataccacattaaaatttttaacacacgctttttaaaaattataaaaatatacaaacaattatcttataatattaaaatagaaatattaaactaagctttcacgttaattataaaaattaaatcttagacatctaatattataaaaatttacttttaaatttttttaaaaacctaaactaaaacatcaaaaacttgaactatattttatatccatatccaaaactttttaggtgttataatcactggtaaggcaacatcccaatatttaatatttatattttttgaaaattgacaatcaaatgctagacctataggaaaaaaactttttttaatatcgtaattaatcaaaattcgatcgtaaaaccctccacccatacctaaacgatatccaaattcatcaaaagctactaatggtacaaacattatatctaaatcatcagattgtataaaattctttctatcaaagacaggttctaatatattaaatctattttttattaaactagtattaggtaaatacttcatgaatcctaatatttttttgtaattataattaataattggaagatatacattataattttgtctccataattttaaaattaatggataagtatcaatttctccgtcaaatgaacaaaatattgctatgtttttaaccgaatccaaaatattacaataaaatattttttttgaaatagaaatagctaattgctctcgaatcttattatttattttttttcttaattttcgaaaatattttctttgaaaatcacgacattttaataacataatattaaatttaactaaaaatgttttaaaacatttattattccacaaacaaaataaactattttataacatatttactgtatgcactcatactgttttataaaacatactttaagtatattttataatattattttagatatatattatttttataatataaaattctacttaagtatttacatacataaataaactaaacatttatttaattttaaaatacaatatataaaataaaattatcaataataaatattttaatcaatacaaacattaaaaacataatttttaataataaaaaaatatttttgaaacattttaaaattaatatacttaatttaaaaatatatttcttgatttaactaattaatttttttaataaattacttgtacaccagatgacgttccaattaacgcaatatcagctttcctagtagcgaataatcctacacttactactccaggaaaagaattaattttgttttcaagacatacaggatctgttataactaaattaaaaacgtcaataataacatttccattgtctgtaattacattttttcgatattttggcataccacctatcttaattatttcgtttgaaatataagaacgtgccataggaataatttctataggtaatggaacttttcctaatatttctacttgtttagactcatccgcaatacaaataaatttttcagcagttgcagcaataatcttttctctagttagtgctgctcctcctcctttaatcatttgtaattgaggattaatttcatctgcactatcaatatataataccaaagaattaattttacttaaatcataaataggaatacctattctcttcaaacatgcagtagaaaagttcgaactagaaactgctccagaaattaaattttttatagtacttaatacttctataaaatatgaaacggtagaaccagttccaattccgataactgaaccaggattaatgtaatctaccacttttcgtgctactaatctttttaattcatttgtcttcatataataaaaaacctatatcaaacttaattaaaaaaaacttttatgataaaacttaaaataattttcataaaacaacaaaatattattgatgattaataataatttgaactattaaaatataatacaaattcaaatttttttaataacaaagcgttattattgaatgttttatttgaaaataaagtttgaaaggcagttttttacatttttaaataaattaatattaatttttacaacaaaaatattgctctctgggatacctggattcgaaccagggatgccggtatcaaaaaccggtgccttaccacttggctatatcccaatatttataacccatgagacaatcttaatctaatatgatcatgttacatggtacggaaggcgagattcgaactcgcaaagccaataatgacgccagaacctaaatctggtgcgtttaccaatttcgccacttccgcatttgaatttacgaacaaattttataactactccaaatagctacgacaggaattgaacctgtgacctcagcgttatgagtgctgtgctctaaccaactgagctacgtagcccagaaataaatattcaaattcaaatttaatatgttatattaattatttattatatattatactttttatgaattttattaaattacctaataattttaaaataatatttacaaaaaataagagtacaaaaataattgtatcatatttaattaatattaacataatattatttatataatataactttttttaaatgttaatacttgttaggtaaaaatatgaaaaaacaacattcaaaaattagtaattttatccaaaaaattatttctgaagatatacaaaataaaaaaattacccatgttaaaacacgattccctcctgaacctaatggttatttacacttaggacacgcgaaatcaatatgtttaaattttgatttagcacaagagtttaaaggtacttgcaatttaagatttgatgatacaaatccaaaaaacgaagacacttgttatataaatagtattatacaagatataaaatggttagaatacaaatggcataacaaaattcgctacgcttcattatatttcaacaaaatatatcaatatgctataaaattaataaaaaaaggactagcttacgttgatcaattaagtccagaagaaattcgtacatttcgtggaacactaactacttcaggtatcgatagtccttaccgtacccaaagcattgaaaaaaatttgaatttatttaaaaaaatgaaacaaggtaaaatgttagaaggaactgcatgcttaagagctaaaattgacatggcatcaaattgtataacaatgagagatcctgttctatatcgaataatattttctaaacatcaccaaacaaataaaaaatggtgcatatatcctacttatgattttacacattgtatttcagacgcattagaaaaaataacacattcattatgcacattagaatttcaagaccatagaaaactttatgaatggattttaaaaaaaattgatatttcttgtaacactcatcaatatgaattttcaagattgaaattagaatattctgtattatctaaacgtaaactaaatttactagtgaacaataaagttgtaaatggatgggatgatccaagaatgccaacattatcaggattaagaaaccgagggtacacaccttcatccataaaattgttttgcaaaaaaattgggattaccaagcaagaaaatacaattcaattatcatttttagaatcttgcataagatctgatttaaatcctatagcaccacgttatatggctgtaattcatcctattaaaatacaaatttgtaacttatctgataattatgaagaaatattaaatattcctaaccaccccactaaacctaacatgggatgccataaatcaatttttagcaatacattatatattgatcaaaatgatttctacgaaaataaatcagaactgctaaaaaaattagcaataggaaaagaaatacgtttacgttactcttatgttattaaggcacataaaataaaaaaagaccaaaataataatattaaaactatattctgcacttatgataaaaatacgctaggaaaaaaccctaagaatagaaaaatattaggagttattcattggatttctgaaaaaaacgtattaccagcacgattttttttatatgataaattattcactatacaatctcctgaaactgtaaaaaattttttacaatatattaataccaattcacttgttattaaatatggtttcgtagaaaaagatatattaacaaacatatctacaactgcatatcaatttgaacgagaaggatatttttgtattaacaaaaattttagtataacaaaaaatttaacatttaatagaattgttactttaaaagataaaataaaataaatcattctaaattaataatatcagttatacttgttaattaaaaactaatcagttattaatttaatcttttaaaaaaaaatatctttataatattaaacattaaacttcataaaaaaattatgaacaacttatcaaaaatatttaacttttaattttaaatatatttatcctctttcatataattaaaattactttaaaaaaaattatatctatataaaattatgcaaatccatactctaaaaaaaaaatattttaaaaaaactgctatattaaaattacgttttacattttactaaaaatttttggtttaacatgaaaaaacgctttatttttataacagggggagtagtttcatctctcggaaagggtattactacagctgctctagccgctgtactcgaagcacgaaatttaaatgtaactattataaaattagatccctatattaatatagatccagggactattagcccagaacaacacggagaagtatttgttacagaagacggtgcagaaacagatcttgatttaggtcattatgaaagattcattagaaccaaaatgacgcgaaaaaacaactttacaactggaagtatttattcagaagtcttaaacaaagaaagaaaaggtgaatatctaggtgccacaattcaaattattccgcatataaccaacactattaaaaaaagaattatttcttgtgctcataacgtagacatcgtgtttgtagaagttggaggtacggttggagatatagaatctcttccttttttagaagctattcgtcaaatagctatagatattggacgcgaaaatacgatatatatacatttaactttagtaccttatatatctattactaaagaaataaaaacaaaacctactcaacattcagtaaaagaattattatctataggtatacaaccagatatattaatttgtcgatcacaatacactattccaatacaagcacgttctaaaatagctttgttttgtaatgttttaaaagaatctgttatttcattaataaacgtagattctatctataaaattccaaaattattaaatcttcaaaaagttgatcaaattatatgtcatcactttaaacttaaagttccacctgctgatttgtccgaatgggatgaagtaatatataacgaattaaacacaaataatgtagtaacaatcggtatcataggaaaatatataaaatcaccagacgcatacaaatctgtaattgaagcactaaaacacggaggaattaaaaataaaactgttgtaaaaataaaattaataaattcagaaaaaatagaaaaaaatggaacaaatagattaaattgtctacatggaattttaattcctggtggttttggacatcgtggcataacaggaaaattaataactgtcgaatatgctagaataaacaacgttcccttttttggaatatgcctaggcatgcaaattgcactaatagaattctttagaaatgtaatcggtttaaaagatgccaattctacagaattctctcaaaattgccaacacccaataatttcattaattccaaaaggaaatagaaatttaccaaacattaataataacgtcaaaaaaaaattaggtgggacaatgcggttaggtaatcaaacatgctacctaaaacaagacagcatctcccataaactatatggaaaaaatataatctctgaacgacatagacatcgatatgaagtaaataataaattcattaataaaatagaaaaatatggattaaaaattactgggaagtctaaaaaaaataagttagtggaaattatcgaactatcaaatcatttatggtttattgcttgtcaattccatcctgaattcacttctacacctagagatgggcacccattatttatagattttattaaagcagcaattcaatataaaaaaattaagcaaaaataagttaatattaaattcttataaaacataaaaaaaattagataaatcaccactacacaaagagtatttatgtcaaaaattaaaaaaataatttctcgagaaataattgattcccgaggatatccaacgatcgaatctgaagtacacttacaaaacggatctattggacttgcttcaattccttcaggagcttctacaggttcgagagaagcactagaattacgagataacgatccattacgatattttgggaaaggcgtaaaaacagctgtatctatagttaatacttctatatccagtgctatatataaccaagatgcatatgatcaagaaaacattgataaaattatgattaatttagatggaactaaaaataaatctaaaatcggtgctaattctattttatctgtatcaatagcaacggcaaaagctgctgcacaatctaaaaaaatacctttatatcaatacatttctgaattgcacggaatcaaagaagaattactgatgccattaccaatgatgaatattattaatggaggaaaacatgcagacaataacattgacatacaagagtttatgatacaacccattaaagcaaatacgattaaagaagctattcaaataggagctgaagttttttatacgttaggattgattctaaaaagaagaggttttaatactactgtaggagatgaaggaggatatgctccaaatttaaaatctaatgaatcagcatttttaatattatcagaagcagtttcacaatctggatacatgttaggcaaagacattactttttgtatagactgtgcagcttctgagctatacaatagcaaaactaaaacatataaactaacaagcgaacaaaaaaaatttacttcatatgaatttacaaattatttaagtgctttagttgataaatatcccattacatctatcgaagatgggctagatgaatcagattggaatggatttaaatatcaaacaaaaaaattaggaaaaaaaatacaattagtgggtgatgatttattcgtaactaatactaatatacttaaaaagggaatacaaaacaacattgctaatactattttaatcaaattaaatcagataggaacattaactgaaactttaaatgctataaaattagcacaaaattcaaattataatactgttatttcgcatagatccggagaaactgaagatacgacaatatctgatttagctgtaggaacaaactctggacaaataaaaactggttctgtctgtcgatcagaacgtacagctaaatataatcaactaatacgcatagaagaaaaattgggagcaaaaactaaaatatttaaaaatttttattttaatatttaaatcataatgcaattataattttcatttaaaaacacaatagattttaatagccatatctattgtgtttaatacaaaagaaaatagaaaataaatgctaccaacgatcgatcaaacaacatctataatcttaaaaatgtatatattattatatactttgtataaagatgtttttaagtaatcttataaattaaaattaatttaaaaattttttaataaaaatatctaccaatatactttgaaatatactttatttataaaatcataaaagttaattctaaaatttatatatattatttgtcaaataattaaaaaatactacactaaaatattattcaaaatagtttttaagatgttaacaatttttgttaaataatatttatacgaaaattttacatcataaacacttattagtcattaactcaataatactatactttttcacatgcaataccttctctacaaccaaaaaatcctaatttttagataacagtacatttgatattaatatcattaatagaaaacataataaatttttagaaatattccatatcatacgatatttataataaacaagtgttggaaattcagaaacaaactgtaacgtcaacattggatatcatgcatccttttttctaaattatcttttgaacctcttttaataatattttactgctaatatttttatattttttgttagtattataaaaaatcaaaccaatgtctcctaacaaaaaaactcctaataacgaatccataatagcatgtaacactacatcacaccatcagaataaacaattaaaccactgaaattaggaatgattactccaccaataattaaaatttgattgagtacttctaaaagtgtttacgtaaaaactatatccaattctcatttatcatttctcttaatatcattaacataatttatgaaaaacgtgactattataacatcttctaaaacagttgttttaatattattactgttacccctcaactaattctggaaaacatccgaaatattccattgaagaaaattcatctatcatacaaaacctatcaaaatcgccttttttaaacaacattttaacaattttagtagaaaaagttgaatcaacaaacgcagtaatcgattacaattaatagtatgaaatacattagaataactcatatcactatatttaatggtatcatatatagatgctgctaaaacgtccctatattactgatattaactatatttataattttttctaaatctttatatactaaacatggctaaaccaaatcacgaataattacccaattaacatttttaattgacaagtaactcagataatacagaaccagctctaaaatttccgccaatcacagagcaaacacaaagattggataattattagaaatcaatgaaatatattatccgatttactgactacaactattacctattttagaatgaactaataaaagcttaatactatttgcttaagaatagtataattgttaatttctatgtatggttttagaaaatttaacaacattcttttaccacatccagtaacgggaactactttagaaatcttagaaaatgaaaagttataagtaatactcataaaattttagttaactgaaaaattttaattattaccattatatttataatctcgaaaattgctatacaactacatctaaaacactaagtacataaaaacatatcttaaacattattcaaaaaattaaattaataccataactataataatctacaaaaaaaattaatatttttaaatttagaataaaaaacgtacgaaatattctttaaactttttctatctaatattagatattcatataaaccatattgtccaaatataaattttatctgtaacaaaaaaaataataccaataatccaatcgtagacattttcatatttttctctataaaaataaatatttatatttctaaatgtttaacatcttaaatcagaatattaaaaataaatcttaattaaaaaaatcttttgaaattatattcataataaaaattatgttctttattttatattgagagtaaaataaaattttataacgaaatgcttttataaaaacatttaataatataatataagttattaactactaagaataataataaattcgaatttcttaactttaaaacaaaaaaacaaaccaatattttaaaattattaattaattgcttatatataatttaatgcagtttaatatttttaataataataaatttccatgttaaccaaaatttatagctgaaattttaatcaataatttttaattttattccaacaaagtaatctatataataacgttaaaaacatgtttattattttactttatccacatctatttatataatatcattattgaatatattcacaacgttagacatataataaaatatattattccaaaataaatatttagaatattaatactaaataaattattaatgttaaaaatttaaaatatattagtgattacttattatttttaaacttattttttgaattaatttaatgtttaaaaatactaaataatataaatgtttacaaaattttaaaacacttattaatatattaatatattaaaaatttttaaagcttaaaaaatgaaaaatgttaaatctagcattaaatttttaatacaaaacaataaaatacattctaaatatttaaaattttattaaattatctaattgcaataaataattttcaatactaatcattgaaactactttgttttgtataaaaatgttaaattccatatttacaaaaatacaaaattctaaatctaaatcactttttatgataataaataattatttaaaaaaatatgtgacatatttcgtataaatattataacacctattagggatagaattcttttaatttttttttagcagataataatatacacttaggtaacttagctaatgcagcaacaactaatccgtaacttttattaataaaaccattttttataacataagtaaaaacaatttcgttattgtgttctaaaacatcaaaatacatattcctaatattagaataataattttttaatttagttaattcaaaataatgcgtagaaaacaaagtcatagcatttatctttcctgctaagtattctatacatgcccaagctaatgataaaccgtcatgcatcgatgtacctcttcctaactcatctattaacactaaactatttgatgttgaattacgcaagatacttgacatttctatcatctccatcataaaggttgattctccataagctaaattatctgcagaaccaatcctagtaaaaattttgtcacataatccaatacgtgcatacttagcaggaacaaaacttcctatataagccataataacaattaatgctatttgacgcatataggtacttttaccacccatgttaggacctgtaataattaacatattagaacttttagataaattaatcgaatttttaacaaatggagtttttaatagattttctacaactggatgacgactatcagttaacaatataccatattcatcagaaattaccgggcaaacataattcaatacgcaagctctttcggttaaattgtttaaaacatctaattcagatatagtatttacacttatttttaatgaatctatatatggaataataaaatcaaataattcattatacaaataattttctatttctaatactttatctttagcattattcacgttgttttcataatctaataattctaacgtagaatatctaacacaatgcttcaaagtttgaatttttttataattattaggtgctaacttaatatcttttttactaatttgaacataataacccaatactctattattgttaacttttaatgacgttatatgcaaccgttttctctcactaacttcaaaatactgtaaatactccgaagcattattagctatttttctccatttatctaaatctttattatagttttcagaaataacattaccttctttaattgttttagaaggacaaacttttaaagaacgtcgtaataaaattaatattgaattatattcttttatcttacaacttattagctctaatgttttactcttagtactgtttaatacaaaaataatcttagaaaattgaagtaaagctgatctcatagaaacaaaatctttaggtgaagcagacctgcatgctattctagatataattctttctaaatctcctattccttttagtagaagtgataaagacatataaacagtttttaaagatttaattatattatgccgcttattaataattttaatatcttttataggagcacttaaccattttcgtaataatctaccacccattggtgtagccgtattatcaagaatagacaacaatgtatgttctttttttccagaaatattattaataatttctaaatttttgcgagtagctgaattcataaaaatatgattacaatcataccttacttttattgattttacgtgaggtaataacgaatattgaataaattttaaatattttaatagacaacccgctgcagatatagctaaattattctgatatactccaaaactttttaaatttttagtcttaaaatgacattttaattgctgatatgcactatcaatgttaaaatcatttaacttgcatagtcgaataccttttcttttttcaaaaaaattcatataaagaaaatcttcttgtattaataactcttctggatctgtacgttgcaactctgatataaaactttcaaacgtatcatattcagaaatataaaaattcccagaacataaatctaatgtagcatatccaaatctttttttagaataatatacagatcctaataaattatttttagtttcacttaaaaattcttcatcaattactgttccaggggtcactaccctcgaaatttttcgttcaattaaaccagtacgtttatcgattatatgagtttgttcacatattacagctgattcacctatttttaataatttagacaaataacgatttaatgaagtatatggaataccagccatcggaatctctttttgtgaagaatagccccgtttagtcaacgtaatatctaacattaaagaaattcgtttagcatcatcaaaaaataattcataaaaatcacctaatctataaaataaaaacatattaggataatgcaattttaatgataaatactgttttatcatcggagtatcattgttttttttattcattattattttactcatacaaaaatttgaatttttaaataatatttaataaaacttcataataattttaaagattttagatatattttgctttatacttaaacataataatacaacaatatttaaattatacttattaatcaaatttcgaaaaaattagcatatatagttaatcaagacatttaaaccaaaaaaaatatactatttcattgagaaataaaaatatttatcggctattatactaaaattatttataagaaaattatatatgatatgaaaaatttttggatgttgtttttaataatattattaggttttgatagttcgaataaatcctttatcgagggaaaagaatatagtaaagtttataataaaatgtctgatagaccaccacccattatagaatttttttcatttttgtgcccttattgttacgacctagaaaaaaaatataacattaaccattacatacataaaaaaatttcaaaaaacttaataataacaaaatattgcgtaaacttatccaatggagaatttgaaaaacaactacagaaaatttgggcagtatctgttattaaaaaattagaaaaaaaaattttaatccctatttttgaaggaatacaaaaaaaacatacaatcactactataccaaatttaataaatacatttttaaaactaacaaaaatgaataaacatgactatgactttatttcaaatagctttgttgttaaatcatttatttataaacaagaacgtatagaaaaatttataaaactagatcgtgtacctgctaccattatcaaaggaaaatatataattaacgatatgatcattcaaaaaaaatctataactaattttattaataaatatatcgaaattattcaattcttattaaataaaaaattataattttaaacactaaaaactttatatatttttttaaaaaacattaataataaaatagtatttatatacttaatcatataaaatcgtatttaatcactatattaatcgttaaaaaataatttttatgatcatttataaaaaaaacgttaactatttattaatagatggaacatcatatttatatcgtgcttattatgcatttttaaaatttaaaaataattttaacaaaccatgtggggcaatatatggaatgcttaacatgctaagaagtatgctactaaaatatccttattctaacattgttgtaatatttgattctcctcaaaaaacatttagaaatgaattatttattccatataaaaaaaatagacctaaaatgccaaacgatctaaaagagcaaatcttaccaatacatcatattattaaacacattggaattcctattatctctatacctcatgttgaagccgatgatataataggaacattagcaacaaaattgtataaaaaaaaatatttcatcttaattagcactaacgataaagatttagcacaattagtaaatattcacatacacgttttaattggaacatctaacattgttttagatgaaagtaaagtaaaaaaaaaatacggaattatcccaaaattaattccagatttattaggcttaatgggagataattcagacaatattcctggagttccaacagtaggaaaaaaaacagcactaatactactaaaaacttttggatcactagaaaatatttataacaatattgaaaagataccaaaatgcttaataaaaaaagctaaaactatatataataacttacatacttataaaaagttagctttcctttcacaaaaattagctactattaaaactgacataaatgtaaatattactaccaaaaaaataaaaatgttacctccatgtactacagaaatatcaaacttttttttacattacaaattttataactggaataaattattaaaacaggggttgtggttaaaaaattgtaaataaaaaaatatttttttaacgatattttattcaaacattaaatataaatgttaatttacctatatgctaaactaaataaatcaattatttacaaacatacatacataaattatttcataacacattaaaatatgctatctcattatataccaaaaaaatatatttttgctcctaaaaacacaacaatatttttaaaatattgtaacataaatcaaataattactaaaaaacattaaaatcttcattaatttaattaacattaaaaaatttatatattaaattgttttattttattaaaaaaatataaatcaaagcgatttattgacataattttttatctgaactaaaccaattgtttaacacaaattgcaatttatgtattccaatttttttaaatgaagaaaataattcaacattaatattatttgaaaaatttaacattttttcacgagttgaaaataattttgatttttgaattgaacgcgtcaccttatccatcttattgagcaataataatattggaatatttaaagagacagctaaatttattaccaattcgtctatctccttaataggacatcgaatgtcagtaattattactaaaccctgtagacatttttggatatttaaatattgaaaaatcatttctttccattttttcgatatagatctagacacttgagcataaccataaccagggaaatcaactaaacgaatctcagacgtaaccgagaatatattaatcaatcgcgttcttccaggagttctactaatttttgctaactttttttgattagttaaagcgttaattattgaagattttcctgaatttgaataaccaacaaacgcaacttctaaaccataattatatttttctttttgaatattagcaatacttttcaaaaaccatgtcgaatgataatttttctgaaacaaaatattgtcctcaaaagtctttataatacaacaaattttctgataatctattgtatcaactaaatacattataaatatataacttaatatcatacatatactaacaattacactataaaataaatattattttaaaatacctatttatcaatcataaaattaatacaaatatttttaataaaacaaatatttcgttacaaaaaatgttaatattgcttcataataataattatattttatattacatactatgtctctaaatattatgcaaaaaaaaacaaacaaaaacctcagaaatatagcaattattgcgcatgtagatcacggaaaaactaccttagttgataaattactacaacagtcaggaacttttaaaaaacatgaagaattttccgaacgaattatggattcaaatgatctagaaaaagaaagaggaattactattttagcaaaaaacactgccattcaatggaaaaaataccgaataaatatcattgatactccaggacatgctgattttggtggagaagtagagagaattttatctatggtagattctgtattattagtagttgatgctcttgaaggacccatgccgcaaactagatttgtcactcaaaaagcattcagttatggtattaaaccaattgtagtcataaataaaatagacagaaaacatgctcgaccaaactgggttatagatcaaatatttgatttatttgttaatcttaatgctacagatgaacaactagattttcctactatatatacttcagcattactaggaacatcaggagtatcatataatcatatgaatcccgatatgattccactatataatgctattgtaaaatatactccaccaccaactgtttatccaaattgtccatttcaaatgcaaatttcacaattagattatgacaactacttgggaattattggtatcgggcgtatcaacaagggatcagttacatcaaatcaatctatatctataattaataatactgaagttaaaagaaccgggaaaattgggaaaatattacaatatttaggtcttaataaaattgaaatcaatgaagcacaatcaggagacataatagcaattaccggaattgacaaattaaacatttcagatactatttgtgatcctcaatatattagtgctttaccaatgcttaaaatagatgaaccaacagtagaaatgctattttctgtaaataaatcaccattttcaggaacagaaggaaaatatataacgtctagacaaatatttaatcgtttaaaaaaagaagaaaattacaacgtagctttaaaaattaaagaaactaacgatactaacacattttccgtttctggacgaggagaattacacttatctattttaattgaaaatatgagacgagaggggtttgaactagaagtatcacgtcctcaagtaattttaaaaacgattaatgaattaatacaagaacctatggaaacagtagtattagacattgaaaataaatatcaaggaacgatcatgaaaactataggacaaagaaaaggtacgatatcaaatattactcctgatcaaaacaatgagcgtactagactagactgtataataagtagtcgttctttaattggatttagaacagaattttcaactttaacatctggatctggattattttattctacttttagccactatcaaaaaatagaatctaacaaaattaaaagacatagaaatggtgtattaatcgcaaacaaaacaggacaagctattggattttctttatttaatttacaaaaccgtggtaaattatttataacacacggaacaaaagtctatgaaggtcagattgtcggaattcataatcgggtcaacgatttaacagtaaattgtttatcaggaaaaaaattgaccaatatgagagcatcaggttctgacgaagctataacgttaacgacaccaattaaaatgaccttagaatacgcaattagttttattaatgatgacgaattagtagaaattacaccaaaatctataagattaagaaaacgttacttaaaagaaaacgaacgaaaaattttacttcgaaatattaaagaataaacaaaaatctttattgtaataataaaatacaaaactaaaaatttttattcattcaacaaattacgaattaataaattattcctttgtatttgatgtttaatagataaatgtgctactctaataattttatacaaatctgaaacagccaaattaaagttatcattaataattaaataatcataatcaatataatgcttcatttcagaaactgcttgattcattctcttttttatgattatatcactgtcttgtcctcgtttacataatcttctatacaactcttctttagacggaggtaatataaatatgctcttagattctggtagcttattccgaatttgcctagcaccttgccaatctatatctaaaaaaacatctgtaccagtcgacaatccataattaatttgtttctttgaagttccataataattattaaatactttagcgtattctaaaaattcttctttatcaatcatgttttgaaactcagtatttgatatgaagtaataatgttttccatgacattcccctggtcgtataatacgagttgtatgagatactgaaactttaatcgaatataacggatgagtatttactaatgcttgaattaaactagattttccagttccacttggcgctgaaacaataaacaacaaacctttagccataatattcttaattatacaaatagatatttatctacacatttttaaaattaaattcaaaaataaatcttaaaacattcgttcacgatatatatacgattttacatcttaattaaactaaaacaaaactttatattgctattttagcatgaatagaaggatgatatttataattcaataaattaaaatcttgtaaaagataattaaatatttgagtaggttttctgttaataactaattttggaagtaaataaggacgtcttaaaatttgttttttagcttgtttgatatgatttttatataaatgcacatcaccgccagtccatataaaattacctacttttagattacactgttgtgctatcatatgtgttaataaagaataactagctatattaaaaggcaaaccaagaaaaacatcacaagatcgctgatataattgacaatgcaaaacgtgatcaacaacgtgaaactgaaataatacatgacatggtaataatgccattttatgtaaatcaccaacattccaactagatacaactattcttcgagaatttggattgttttttattaaatgtattacattatctatttgatcaattacacgtccatcttttgttttccatgatctccattgttctccataaattggacctaaatatccacgttcatcagcccatggattccaaatagatatattatgatcatttaaatactttatatttgtatctccctttaaaaaccacaaaagttcatgaactatagcaggaaaatgacattttttagtcgtaattaacggaaatcccaatttcaaattaaattccatatgatatccaaaaactgataatgttcctattcctgttcgatctttcctattacttccttcttttaatattttttttaacaaaaccaaataactcttcatatatatatccaaaacttatattataaaaccttaacataaatattaattgcaattaatatacctaatacaatcataggcattgaaagtaattgccccatactaaatgtatttaaaaacaaacctatttgtctgtctggttgacgaaaaatttctaaaaatatgcgaaaacacccatataaaatcaaaaatatactagaaacgaaaccgaatggcatagatttttttgaaaaataatttaatacaaaaaacaatactaaaccttctaaaacaaattcatatatttgagatggatgtctgggtaaaactccaaatttttctattaatgattttaattctaaattattcgctgctacattcagatctatctctcttgaatttggaaataaaacagaaaacttaaagtcaggtgctattcgcccccaaagctctccatttataaagtttccaagtcttcctgcacctaatccaaatggaactaatggaacaataaaatcagatatttctaaaatatgtttatttaatttttttgaaaagaataataaaactattataactcctaataatcctccatgaaatgacatccctccttcccatatttttaatatatgggacatattttcaaaaaaaaatacaggattataaaatataatatatccaattcttccacctataaataaacctataaaacaagaatataataagttttctacttctatttgtgttaaattataatactctgctcgcgtttttcctctccataatgcaaaaataaaagctaaaaaatacatcaagccataccaacgtataggaatggaaaaaatagaaaaaataataggactaaattgcggaaaatgaatgtacatatttctcatatgctatattaaatgcaattatattataaaaaaatttattgtataaaactgtttaactaaaaataatattcaattaaacacaaagtggtcaatatttattttgacgttttaatttaaacatctagcacaaataaaaatataatttgattgacaaggtttatatgcaatttatctctaattctaataattccttcatagtttggcgacgcctaataatatgaaattcgttatctttaaataatatttcagggattaatggacgactattataattagatgacatagatgctccatatgcaccagtatcatgaaaaactaaaaaatctcctatttgaacattaggtaatattctagtctttatatcaccatattcgttttgggtaaaaacatctcctgattcacataatggaccacaaactacagcttctattgtatcatcatagttaacacaacgcccatctcttggaatcacagatatatgatgataactaccatacattgcaggccttattaaatcattaaaacctgaatcaacaagaataaaagttctattatttgttttttttattactctaatttcagatactaagattcctgattctgctactaaaaaacgcccaggttctatttctaatcttattggtctatttaaataattagaaattatctttcttgctttgttccacaaaaaaaagtaatttttaacatttactggttcatcgttacaatgatagggaacagttaatcctccacctgcagaaataacatgtatcttaaatttacattgtaatacttgatctatcatcgctttacaaacacgttttaaatgacaataatccacaccagatccaatgtgcatatgcaaaccaattagtttaaaattatattttgtaatatacggaaaagctaaattaatatcccaaattccatgtttactattttcgccaccagtattcgtttttttactatgtccatgaccaaatttaggatttattcttaaccaaatattatgtccaggagatatttttccaacttgttctaacatatcgattgatccgatgtttattggaatcttgtactgaactactttatttaacgtttcccgctcaattatatcagatgtaaatactacatcctgatccattgtaaatctatactttgatattaaagctcgttcaatttctcctaatgaaactgcatctattttgacattatatttataaaacaaatttaaaatatgaatgttagaacatgacttttgtgcaaaacgaattacatcaaattgactcaattcttttattttttttactataatattagaatcatatacccataaaggtgtcccatatttagaaactatctttaaaatatcattacaactaaaacgttgttttttttttaacaaaccagacacacttattcccttttaaaatttattattttaattattcttaaaataattaaaaaattaatattaatatattcttaaattataaataaaagtttcatgtcaacatacattatgtacattttaaaaaatcagactgaaggctttaatatcggaaaaaaaattacatcacgaatacttttttgattagttaataacattgttagtcgatctattcctattcctaaacctgacgttggtggtaatccatattctaaagcagttatataatcactatcatataaaatgtgtttatcaaaagaactaattttatttaaattattaatattatgagatagtttacattgcattaaaaaccgttttttttgatcatctgcatcatttaactctgaaaatccattaccaatttcataaccagaaataaataattcaaaacgatccacaacatttttattaacatcacttcttctagacaatggagaaacttctactggataatccaaaataaaggtaggttgaattaattttttttcaactgttttattaaatatttcaagaatcaactgacctgcgtttaatttttttttgacattaattcctaatttctttacaattttattcatttttacttcatcatttaaatctgataatctaatactaggattatattttaatattgcctctttaagagtacacctaaaaaatttttttttaaaatcaataatattagtaccatgtttaacctgactattacccacaatttcctttactaaaaacatcaataacttttcagtaaaattcatcatgtcatggtaattagaataagccatatacacttccatcattgtaaactctggattatgacgtgtcgatataccttcgtttcgaaaacttttattaatttcaaaaattttattaaaacctccaacaattaatctttttaaatacaattcaggtgaaattcttaaatataaatctatctctaaagtattatgatgagtaataaacgggcgtgcagaagcccccccaggaatattttgcatcataggtgtttctacttccaaaaatttttttttcaacatatactttctaatattaataaaaattaaagacctaattttaaaaatagaacataatgtcctattactaataagatctaaatacctctgtcgatatctagtttcttgatcagacaatccatgaaatttacttggcaaaggttttaatgctttagttaataattttatttctgtgcaatgaatagacaactctccagttcttgttttaaacaattttccttttgctcccaaaatatcacctaaatcccattttttaacaaactgtttataaaaattcaaagcaaataaattctcttgaatatataattgaatttctccttcaaaatcttttaatataaaaaaagaacttttacccataatacgcttatttgtcatccgtccagctacgctaacacaaatttttaatgaaaacagttgatctctcgtataatctttatatctttgtgtcaaatctgaaaaattattttttggcttaaaatcatttggaaaattatatccatgtttttttatataatttaatttttccctacgctctttttcttcatttatcaacatgtctatatatttcctatgattataaagtgtacactttaaatatatattgtagaaaaattattataatccatttcttaaactacattcaacaaatagatctaatcctccatctaaaacagactgaatatttttactttctacacctgtccttaaatctttaatacgagagttatctaacgtatatgaacgtatttgatgtccccatcctatattcaatttattattctctaatatcttttgttgacattttttttcatttattagttgttcataaagctttgcttttaattgtttcatagcttgatctttatttttatgttgagatctatcattttgacattgcacaactatacctgtaggtaaatgtctaattctaactgcagattcagttttattaacatgttgccctcctgcacctgaagcgcgatatacatcaatttttaaatcacgagtgttaatatcaacattaatagcatcgtctaaaataggatacacatatacagaagaaaaagatgtatgtcttctatggtgcgcattaaatggactttttcgaactaaacgatgtataccagtttcagtacgaaaccaaccgaatgcatacttccctaatacctcaatagtagcagactttatacctactacttcaccatatgtttgttcaataatatctattttaaatttttttgattctgcccatcttacatacatgcgcaataacatgcttgcccaatcttgagcctccaccccgcctgatccagattgtatatctacataacaactcaaatagtcatatttacctaaaaacatactacatttttctagttcatgaatagatttttcaatgtttttaaattcatataaaacattatctaatatactatttatattatttgaattttctaaatttaaaatgtcaattaattcttgaacatcattatctatttttgttatttgagttactacagatattaattgatttttttctttgtttattttttttattaaacttggatgtttccaagtttcaggaagttttaattccatatttatttctagcaatctatttttttttatatcgtaatcaaagacgcctcttaagtttgtttatttgagaaactaaatttgttatacgatcattaattatattattatttttaaacatacttctttcacacatcttatgcaccaacatataatcgttttaggtaaaataaacaatagtaatatactaattataatataatttttatactacaagttttaaataaagtattatatctaatatataaaaatatattttaccaaaacaacataatattaacacaaaaattttataacaatgtttaacacattttaaatacaattcatcaatcaaacataaacgtaattaataaaaatatgaacaatgaacttatagaatataacttacatttttctaaaacgattaaactaacatttttaaaagattggtcatttataacagtaacaggaaaagattgttttaattatctacaaggccaaataacatataatctaaaattattaaaatcaaataaacatataatatgttcacattgcacaattgatggtaaagtactgagtattttacgcctatttatgcataacgacggatatgcgtatattctaagaaaaagcacatctaaatttcaaattaatgaacttaaaaaatattcgatcttttctcatgtgaacatatgtcaaaaaaaagacattatactactcggaataatgggacgagaagctagaacaaagttactccaaatttttaagaatatcccacatgaacgcgattccgtataccaagaaaatgatgttatcatccttaaatatgatcaaccacacgaaagatacttaataattattaaaaagcataatttaattcttaataaaatattatcattagtagacaaaatatatcaccataaaatatggttagctctagaaatagcctcgaactttcctattatcgattacaatataaataaaaaattttttcctcaatcacttaatttagaaaaattaaacggactggatttaaaaaaaggatgctattatggacaagaaatgatcgctaaaatacactttaaaaaactcaataaacattatttacattggttatccggttattcctatcctatccccaaaattggagataatatcgagcaaaaaaaaaataaaaactttagttcatgcggatggatattatctgtagttaaattgtctacgacaaaaatatggatacaagcagtattaaaacattataatcactataaaaccaatgtttttagaattaaaaataaaattaatagttttttttacataactgacgaataaaaaacaaaattttaatatttatgtaatactactaacaaatctcaatataaaaatattgaaatataatttaagtgctaaaactaattgaaatacaaataactatatatatggttttaaaaaaaaaatatgaaaaacaataaaatatatataaaaacatggggctgtcaaatgaatgaatatgattcagccttgattactcaaatcttaaagcaaaaacatggatacgaaaatacaaaagatccaaaattagctaatgttttaatattaaatacatgttcaatacgagaaaaagcacaagaaaaagtttttcatcaattaggaagatggaaaaaattaaaacaaaaaaatccaaatttaattatcgcagttggaggatgcgtagcaacacaagaaggaaaaaatatctataaacgtgctaactatgttgatattatttttggaacacaaactttacattatttaccaaacatgatacaagaggtaaaaaaaaataaaaaaagcgttactaatatcgactttcccttaaccgaaaaatttaatttcatagaataccctcgtaaacctaaagtcacagcttttgtatctattatggaaggatgcaacaaattttgttcattttgtatcgtaccatatacaagaggacacgaaattagtcgcccagtagatgatattttgttagaaatatctactttatctagtagaggagtaaaagaaatacatttacttgggcaaaatgtaaactcatataaagggaaaacttttaatggagatatttgcaaattttctaatctattaagactagttgcatctattgatggaattgatagaatacgatttactactagtaatccatttgaatttactgatgatatcattgaaatctacgctgaaattccaaaaatagttagctttctccatttacctgtgcaaagtggttctaatcgaatattacaattaatgaaaagaatgcacaccattgatgaatataaaactattattaataaaatacttaaattacgtcctaatattcaaattagttcagattttatcatcggatttccaggagaaacattaatagattttgaacaaacattacaattaattaaagatttaaacattgatatgagttatagctttatctattcaccaagacctggaacacctgcttcagaattacaagacaatgttacattatgcgaaaaacagaagcgactacatatattacaaactttaatacgtaataacactacaatgtggaaccaaaaaatgcttggtagtatacaatcggttttagttgaaggtagatctcaaaaaaatcctaaggaattatttggacgaactgaaaataatagaatagttaattttaaaggtaatcaaaatatgattggagaatttataaatttaaaaataactaaaataaatccaaattctttacgtggttcttacgaaaaaagaaataactaaaaatagaattgtcaataaaatattattaattaataattcgatgttacaaactgatgacaatgtctcaaaaaaaaactataaaataaaataatctatatgttatcaacatttgatataaacctattatataaacattttatttaaataattcatatctattatttataaaccaatcatacttatgtgtactattattacatgaataaaaaaattactttaaacatacaaatagctagcaaaaaaataatattcttacctaaaaaatgtcaatatctaatatggattagatcgagtttaatgcatgtttatcaatcaaatattaaagttttaatccgtatagtagaaaaatcagaaattaaatcgctaaactataaatttagacaaaaaaataaagctactaacatattatcattttcatatattaatgataaaatgatagacaaaaattatataggagatttaataatttgttcagaaattgtaaccgaagaagcaaaaaaaaaaaatgtgacattagaatcacactgggcacatataactatacatggaatattacatctactaggttacaatcatgacaatttaaacaatagaattaaaatggaatatttagaaaccaaaataatggcatcattaaattacaaaaatccttatatttattaaaaatctaattatatactcaaaaatgatattttttaacgaacttttaaaaattaatttaaattgtaaaattaatactataacaccatgagtgacgataatgcacaacatagcgacaaagagaacaaaaagggttttttttctattttattaagtcaaatttttcatgatgaaccaaaaaataaagaagaattattaacattaataaaatattccgaagaaaacgagctaatagatcgagaaactggccacatgcttgaaggagtaatacatattactaaacaaaaaatacgagacattatgattccgagaccacaaatgattactttaaaattaacatattctttagaacaatgtttagatgtaattacaaaatctctacattcaagatttccagttatgagtgaaaacgaaaattacgtagaaggattcttaataactaaagatttactaccttttataaaaaataataccgaaatgttttgcataaaaaaaatattacgtcctgctatagttgttccagaaagcaaacatgttaatcatatgctaaaagaatttagattaaccaaaaatcatatggcaattgttattgatgaattcggggtagtatctggattagtaactattgaagatatacttgaattaatagtaggtaatattgaagatgaatatgatgaaactaaaaaaaatatttgtcaattaaatcaatctacttttataataaaatcattaacttctattaaagaatttaatgaaacttttaataccaatttcaatgatgaagaagttgatactattggcggtttagtaatgaaaaaaataggacatctaccaataagaggcgaatatataaatattaatcaatataaatttaaaattcatattgcaaataatagaagaattatactattacaagttaccattccaaaaaaataaaacacaaatatttaaacatatcatatcctctataagaatttcatctaatttacatgtaacttacattaaatatttaaaataaaacttaataaaattagcattaattttttatttttataaatttcttttaaaatgttctagaaatattatatatatgcaaacaaaataatagattttttgaaaatactaaattttctaaaagcttttatttttaaaattttaatttattaaaacttcaaaaaaaaataaataatttttaaataaattaaaaaaactaaatgatatcatagctatacaacaataattttatattcaatatttaatttatttattcaccatcatcttaaaaatcatagatgttttaattagttctaaaaaatatttacattctattaaaatcaaactacatataaataaaattactcataataatattacatattatataaaaaagattaatatttaaacttaacattaaaaacaacatttttttaaaactattaaaatacaaataatatattaatattataaatatataaattaaaataataattaaattaatcttattaagattattattaatgaaataattatttaatattaaagtatttaatataaaaacatgcataacccaaatgaaactttaatatacaaaataataactttaaaatttataaaactattataaaaattagaattaaaaacacaactattccataaatatagatacaataacatttatatttaaaacatttatattagtaacaacgtgatttctaaaaaaaataaattttttttattttgatactaaacattgagtttaaattctaataaaaaacttaaaaacattacactctagatacacaaatcaacatcttctataaagagtataaaaaattatcaaatttatgctattaatttaatttatacataataaggtttataaaaaatatgaaacaaaactattgtccaaaaacaatcgaaccatatgtccaaagtatttggaaaaaaaaaaatacatttaaagttactgaaaattctaataaagaaaaattttattgtcttgctatgatcccttatccctctggaaaactacacatgggacatgttagaaattatactattagcgatgtcattgcgagataccaacgtatgttgggaaaaaacgtattacatcctatgggatgggatgcttttggattaccagcagaaaatgcagcaataaaaaacaatactcatccagcacaatggacttatgaaaacataaaatatatgaagcaacaattaatatcattaggtctaagttatgattgggacagagaaataactacttgtaaacctgaatactatcaatgggaacaatggttttttatagaattatataaaaaaaatctcgtatacaaaaaaaaatcttgggttaattggtgtgaatatgataaaactgtactagccaacgaacaagtaattaatgaattatgttggcgttgtaataataaagtaatcaaaaaaaaaatttttcaatggtttataaaaattacaaaatatgctgaggaattactaaatgatttagataatttgccagagtggcccgaaaaagttaaaactatgcaacataattggattggacgaaatcatggtataaaaattaaattaaaactcgctaatcaacatacaatattaaatgatgtatttatatctaaaccaagtactttaatgggtgctacttttataactctttctccatctcacgaattatcttttaaaattgctcgcaaaaagcataaaattcaagaatttattgaaaattgttcttctaatacaaatacatataatgatatcaataacacaaacataggcatcaatacaaacgaatttgctttgcatccaatcacaaaaaaaaaattaccaatatggattaccaattatgttttatcagattatgataccaattccatattatgcgtaccagcacacaatcaacacgacttaaactttgctataaaatacaacttaaaaattaaagccgtaattttaaatttagatggaacagaacctaaaataaaaaatactgcaatgactagtatgggaaaattatttaattctaatcaatataacaacttaaactatcaagaaggaagttatagaattattcaagatttagaaaataatcatataggaaaaaaaattacctactatcgtttaagagattggagtatatcccggcagcgctactggggagctcctattcctatggcagttcttgaaaacaaaaaaaacgtccctataccaaaacaatatttaccaataatattacctgaaacaataccattcaagaacattaaacctttatcaaataatattttattaaaaaagatatatattgatgaaaaaattgctatttgtgaatcagatacctttgatacattcctagaatcatcttggtattacgctagatttacatgtaataattttcataagggaatgattagtcaaaaacttgctaattattggttaccggtagatcaatatattggaggtattgagcatgcagttatgcatttaatatatttccgttttgtacacaaattattacgtgatctaggattagtttattctaatgaaccagttaaaaaactattatgtcaaggaatggtattatcagacgcattctattactttgatcacaacaaacaaaaacaatggatttcagctaaatccataacaataaaatatgattctaatcataaaattcaatcacatttttattctaataacaaaaaaatatttcacgcaggaatgattaaaatgtctaaatctaagtttaatggaattgaaccagaagatataattaagaaatatggaacagatacgataagactatttattatgtttgctgcacctgtagaatcagcgttagaatggaaagaatctggagtaaaaggtatacataaatttttaaaaaaattgtgggtattatcttataatcatatcaaactttacaaccataaaattaagttacgtattaatttattcactgaacaacaacaacacatctactctgaattacataaaacaattaaaatcgtatcacaatatatcactgatacgcaatcttttaatgtagcaatttctaaaataatgaagttttctaatacattaatgtcaatttctttaaaaaatgaacaaaaccaagcattaatgcaagaatcattgttagctgttatacaaatgctttatccattcataccacattttagttttgcaatatgggaatttttatcaccaaaaaaagaaaacatcgattttatctcctggccaaaatataattttaaagcaattttatcgaaactaaaatacaccataataatacaaattaatggaaaaaaacgacacaaaatccttgcattaaaaaattcttctcaagaaaaaatattagaaataattttgaatgaaaacaaaataaaaaaatatttaaataataaacctatacaaaaaattatttacattcctaataaaatattaaatttggtaatctaaaaacatacatattttatatctctaaaaacattaaacaaagcaaacctttatgaaaataatacattctgaaaatttattttcttactcttttaaaaccttaagttcttattatgttattgtcggaaacgtcaaacatctaattcaacaaagtacaaatattattctaaatctagcaaaaaaaaatggattttctaaaatgtcgaaaataatattttgcgatcctatttatataaacaatataatactatctgctaaatcacaaaatttattttttaaaaaaaaaattatatcaatatctttcaaaaaatatatctcaataaaagaagtacaaaactacatacttaaattaaaaaaatatttacacactaatttgttattaataatttacatatattcaacaaataccaatatattaaataaaatcaacacaaaaatttttccacctaacggaactatgataacttgtacgttttttaatcaaaataatatatccatttggactaaatataaaataaaaaatataaaaatgaacataactaaaaatgctgaaaatttattaattcaatatcatcaaggaaacgttttacacttaaacaacacattaaacattttatcactagtatggaaaaacaaattaattaataccttatcaatcactaattttattgaagactgttctattttcaaaccacttcaatggattaatgcactattaaacaacaacttacagttctctattaaaatattaaaccagtttgaaaatcaaaattttaatccaattattttaatacgttatttacaacatgacttattaacaatattattaataaaacgagatgatgtaaaaaactattacaacattctaaaaaatagaaatactaataaaaatagacattcattaataattaattatgctagacgcaaacattataaaactatttataaatctattaaattactaacattaatagagttacaaataaaaaaaaataatacaaaattaatatggcttcctttttatactttatctataataatttgcttataaaaaatataatactgtctactcaatagataatttatttcaatttcaaaacaaaatagtaaaattcgatacaaaataaaaaattacaatgtttttttagtttaatttactacagataatatataatatgctgttaattttaattttaacaaacaaaattcatatttacatagctataatatatagtttatatgtaagtatataatatccacaatacttatttaaaaaccatttatgaataaatgatctatctatatagctacacaaaaatatgcaaaaaaatataaaaaatacaataaattcactattattatgtctttcataaaattaaagctttaaacattttaacgtcacacttatgattatttttttaaaaattatttacaaaaataaaatataaaaaatataaatttttctaaaacctaaattactattctctatatctattatcacatacaacgcaaaaactaataataatttactatataaaaacagagtattcaaaataaaaaaatatattttttataaatcatcaaacacaatagatatagttacaatgtaaattactttaataattttaaacaaaaatatgactgttgacaacaatgtcttagacttaagaaaattacgatgtcctgaaccaattatgttattaagaaaaaaaatacgagaaattaaaaatggaaccacattattaatactctcagatgatccgtcgactataagagaaattcctcaatattgtaagtttatgcaccataagttattaaaaataaacacaaaagatacaatttacaaattttggatacaaaaaactcataaaatgtaaacttattttataatttgtattcatgcacgtacttgattaaacgttaatattaaaaaaacatatatttaattaaacattacattttacatacatactttttcaaaaataaaattatcactaacaattattaacgtcacaaataattgttagtgatatataaatttaaaatcttgaataattttttgtaaataagatccatagaactaaagttctaattttagatcaaaaattttaacatacgacgcagaggttctgaagccccccataataactggtcaccaacagtaaatgcagacaaatatttttggcctatgtttaattttcttaatctcccaacaggagtatttaaggttccagttactgcagcaggagttaattctgtcattgtatcatgttttctgttgggaataactttcgtccaagaattatgatttaataaaatttgttcaatttctggtatagaaatatcttttttcaattttataacaaaagattggctgtgacagcgtaatgctcctattcgaacacataaaccatcaattaaaatatctttattagaagacaaaattttattggtttctgcttgaattttccattcttctcgactttgtccatttctcatttttttatcaatccaaggtattaaacttcccgctaatggaactttgaaattttttttaggaaatttatcagaacaacttagatttctaacttttttctctatatttaaaatactatgagctggatttcctaaataaccagaagcttcagtatacatagatcccatttgcattaataattcttcaatatatttagctccgcttcctgaagcagcttgatatgtagaaaccgtaatccattctataagtttttcagaaaaaagaccacctaatgacattaacattaaactaacagtacaatttccacctacaaatgttttaaacccactatcaatagattctctaatcgtattagaattaactggatcaagtataattacagtatcttgattcattcttaaaactgatgcagcatctatccaataaccattccacccaatatcacgtaatttaaaatacactttgttagtataatcactaccttgacaagaaataagaatatctagttcttttaatatatccagatcatacgcatcttttaatacaccaaaatattccccattaattgttggccccttactatttttttgagaagtagaaaaaaaaataggattaaaatgaaaaaagtcattttcacatatcattcgttctactaaaacagacccaaccatacctctccaaccaatcaaaccaatattttttttcatcagaaaaaatacccaattattagaaatgatacaccaattctaccatatcataaattaacgaacgcacttaccaattacattttaataaaaatacgacaacgatattatttattatatatgttatattcgttttaataaaactttattaaaaatacctaacattcaaaaaccaaaatattctcttaaattctttttaaaaaaatgataaagatttaaagtgctaaaaaactttaaaaaacacaatcttaatatatttaaatataacagcgtctctcaatattaaaactatgttagttcacaatattacttatatattaattctaaaaacactgaaacttactttaatatcatgattcatatataattttgttaaatgcatctataacaattacatacatatataaatatgatttttacattaatcactaatataaatatttatatattattacaaataataattatatttaaaattttctagttttttttaaaacttttattatataagtttttaactattaaaatcctgttacttttatttactaggaaatttattatgaaagaaataatttctgttaccattttattaattttaattatggatccactaggaaatctacctatattcatgtccatattaaaacatttagaaccacaaagacgaaaaaaaatattaattcgagaaatgatgattgcactattaataatgctattatttttattcgctggagaaaaaattttaatttttcttaatttgcgtgcagaaacagtatctgtctcaggtggaataatattatttttaatagcaataaaaatgatttttccgacctatgaaagcaaaaaaaaatcaggtaacattattaaaagagaagaaccatttttagtaccattagctattcccttagttgcaggaccatcattattagctacactaatgctattatctcatcaatatcctaaaaaaattttatatttaatcggatcattgctaatcgcatggatgataacggtagtcattttactattatctgacattttcttacgtctattcggatctaagggagtgaatgctttagaaagattaatgggattaattttaataatgttatctacacaaatgtttttagatggcatcaaatcttggttttatatataaaaacaatataaaatatcatattaacatatgtcatcatagaaattttataaataacatatacatcattttaatttataaaaatgttcaatttacatacattaaatacttcattcaatatgaaactataaaaaaatccgtcattattcataaaaatatgcaatatgtttgttaaaataaatattacgatatgacataattctcagctaatgttgtatttatgaataaataataatattatatggaaaaaaaatatgtctattattaaaattactgatttaaatcttttaaataaaaaagttcttattcgctcagatttaaacgtaccaataaaaaacaataaaatttcatcatatgcacgtattcatgcatcacttccaacaattaaatttgctctaaaaaatctagctaaagtaattgtcacttcacacctaggtaggccaactgaaggcatatacaaaaaaaaattttcattatttcctgtttttaaatattttaaaaaaatacttcctgaaactaatatatatttttctcaaaatttaactgaatgctcttcaataaaatccggtgaattaattatattagaaaacgtgcgattcaaccaaggagaaaaagaaaatagcaaaattctatctaaaaaatatgctactttatgtgatatatttgtcatggatgcatttggtgcaatacatagaaacgaagcatcaactaatgggataataaaatacgctaaattagcatgttctgggttattacttgaatcagaactaaaaacattaaattcagctttaactaatcctgttcgtcctatggttgcaattgtaggaggagctaaagtatctactaagtttaaaacattaactacattagcaaaaatttcagataccttgatagtaggaggaggtattgctaatacatttatatctattgatcacaatattggaaaatctttacatgatccaaaatttattgaacaagctaaaatactaaaagaaaaatacaacatttttattccaacagattctcgagttagcactacgtttacatatgacagtatagccactataaaaagtacatctgatattcacgctaatgaagaaattatggattttggcgatattagtattaaaaatatgataaatataataaaaaaagctaaaactatcttatggaatggaccaataggagtgtttgaattcaaaaactttagtaaaggaacagaacaattgtcaaaagctatcgcttccagtgatgcattttccatagcaggtggaggtgatacattatcagttgttgaaatgtttaaagtacaaaataacatctcatatctttctactggaggtggttcgtttttaaaatttttagaagggaataaatttcgtataattgagttattagaaaaacactttaataaatttaaaaataataatttttaattatactattttgatctaacaggaaaatgtaattcactatgtgtaatattctaaataaaattaaaccaggcgtaataacaggaaatgaagcattaaaattatttaaaatagcaaaaaaaaatcattttgccataccagctataaattgcattaacacagattctatcaatatagtacttgaaacagctaaaaaggctaaaagtccagtcataatacaattttcttatggtggatcaaattttatttcaggaccaggattaacaacaaatatattacacaaaaaagcaatcataggcgcactgtcaggagctaaccacgtacatattatggcaaaacattataacgttcccgtaattttacatactgaccattgcaataaaaacatgcttccatggattgatgaattaattaatgttggaacaaaacattttaaaacatataacaaacctttatttacttctcatatgatagatttgtctaatgaaaaattagattataatattaatatttgttcaaaatacctagaaaaaatgcgaaaaataaacatgttactagaaatagaacttggatgtacgggtggagaagaagatggtattaataatacaaaaataaataaatctttactatatacgcaacctaatgaagttaactatgcttatgaacgcctttcttccgtcggaccagaatttattatagctgcgtcatttggaaacgtacatggagtatataaatccggaaatgttcgtttaacaccagatattttaaaaaaatcgcaaaattacgtaagcaaaaaacataatttatcttgtaatccattatgttttgtatttcatggtgggtctggttcctcagaaaaagatataaaaaaatccattaagtacggagtcataaaaatgaatattgatactgacatacaatgggcgacttggcagggaatattaaatttttataacaaaaataataaatatttacataaccaaataggaaatttagataatgaaaataaacctaataaaaaatattatgatccaagaacatggatcagatcttcccaaatttccgtatcaaatcatttaacaaaaatatttcgcatattaaattcttgtaatacattgtaaaaaattataaatttgtttatacatactcaaattgttaaaattaaaggagaattgaaatgtcaatgttctccttaattttaaaattaaaacaataatatctatataatcattccaaacattattaatataatctattaacatttatcgaaaataatacaaatgacacaattaaatgtagtaaatgacatcaaccatgcaggaaattggttaataagaaatcaagaactattactaagctatattattaatttaatttcatcaattattatattaataataggtttttttgctgctaaaataatttcaaatttaattaacaaagtgttaattactcaaaaaattgatactacaattgctaattttttagctgcattagttagatatattattattacttttgcattaatagcttcattaggatgtataggggtacaaactacttctgtaattgcaatattaggtgctgcaggaatggctattggattagctttacagggatctttatcaaattttgcagctggagtattattagttatactacgtccatttcgaactggggaatacgtaaacttagaaaaaatatcaggaacagtgttaaatatacatgtattttatacaacttttagaacactagatggaaaaatcgttgttattcctaacggaaaaattatatcaggaaacataattaattattctagagaaaaagccagaagaaacgaatttattattggcgtatcatatgattctgatattgataaagttatcaaaatacttaaaaatgttgtgaaaaatgaaaaaagagtactcaaagatcgagatataatagtgggattaagtgaattagcaccttcttctttaaattttatagtacgatgttggagtcatactgatgatataaacatagtatattgggatttaatggtaaaatttaaaaaagcattagactccaataatataaatattccataccctcaatttgacattaacttaaagaaaaaatattaataataaaaatagaaaccatgtttacattatataaatctcttaaatttaatctatttgttaaatcagctttcaaagtgatattaaatgaaccattactaaatccattaactaaagaaatattcattgtaaacaacaaagaaacagaacaatggatcaaaatatttatagccaaaaaatataaagtttgcactaacattaaattttttaaactcaaacattttattttaaatattttaaaacaaaatactcctaaattatattctaaatcagaatttagtaaatattcaataatgtggaaaataataaatataccagacatccaacatttacttactaaaattgtttctaaaaataatacctatagcacattatttaaaatagcatcttctatatcaaatttatttcaattatatttaaagtatcgaccagattatataaaaaaatgggaacaaaagtctaatatccctaaaactcgtttaaaacaaaaatggcagcaaataatctggatgcgcattattaaatatacaaaagatgcaaacaaacctattttacatttttcaaatttactatatgacagtataaaaaaaatgcaacgaaataactttattaatacaaaattacctgtcagaatctttatttttaatataacacctattaccccgcaatatgcaatttttttaaaatctataagtaaatattgttctgtgcattttttttatgcaacagcatcatataatgataaacaaatgttttccactagttttattaaattcaaacaaacacaagaaatttcaaataatcaattattatctttactacattctaaaaataaaaacattatttatcatgaaattgaaaattttcaaaaaaatactaaatttcaatcatactggataacatatgaatatgagcaaatgttatttttgtcattaataaaagacaaaacaattaatttaaactttaaaataaaacaaaattctctattacaatatcttcaaaataaaatattaaatttacatagcattcaaaaaaaaaataatgaacaagaaaataataaaatacttatactgaagacagataaatctctttcaatacattcttgccatactttaataagagaaattgaagttttgcataataatttacttaatattttaaatgataacaacgacattttattccaagatgtactagttattagcaaaaatctagatacatatattccttatataaatcaaatttttaattctgcttcatccaaaaattttattcccttttcaattaattacaagaatataaaaaacattgaattttataaaactatattagaattgatagatttacctaatattgaactaaatattaataaaattactaatttattgaatattccaactttattaaaaaaagtacaaataaacgaacaagaaatacctattttattacaaattataaatcaaactgaaatacaatgggaaaacgacaatatcttatcgaacgattggttgtctaacgacataacaaaatgttgggaacatggattacaaagaatttttttgggacaaattataaataatattgattataaattttgggaaaatattgtaccctataacgaatttagcacgctatattataacatttttaataaattaatatctttaatatcactactcaataaatggaaaaaaatattatctaaacctaaattcttatcacattgggatattacgtttaaaaaactattaaatgacttttttacagatcatgaacaaaaacaacccgaagctaaattaattataaaaaaatggacagaaataatacattccggaatgcaagaaaaatatactaaaaaaatttctataacattactaaagaacgaactatgcaattctgtttcatacatttctcaatcaaattatttattttctggaaaaataacattttgtaataactttactttaacaaatattccatttaagataatttatttaataggattaaacgataacataagttctaatacacatgaatcattcgacatatataatttacttaaattacacccaagagcatatgatccatgtgatgaaataaatcataaaaatctacttttaaaaacattattatcagcaaaaaaatttttctatataagtcatcaaattgtctctaacaattataaaaagttaaataacattcctattgcaatagacaaaattattaaatatattactcaatacttttatataaaaaataaaaacaaagacaatttcaatgataacttaaaagatataaaatctcacatatatcataattatactttttatgcccatgaaaaaagaaattttttagaaaaactaaattatcctaattttaatacaacaatatggaaaatggctactttaattaataattctcataaagaatttataaaaaaattaccatccattaaaaatcaaacgataaactataacacattaatcttattttggaaaaaccctattcaaacattttttcatgtacgtcttaatattcaattaaatacaacaaaaaataaacatatgcaccaaaacaaacattttataaacaaattagatcaatataaaatgaataaaacacttttaaaattttttttatataaacaaaatactaaccaattatttcaatattataaaaacataggaattattcctaataacaatattggaaacattatttgggaatatacaaaaaaattaataacaccattatacgaccaaattatgaaaataaaaaaaatattaaataattctaaattttgcataaatgttaaaaataaatgtatgttacacggacaattaaaaaatattaatagttcaggaggattattacgctggaaagcaacaaaacttagttttcaagatatcatatcgtgctggctagaacatttattatattgttcactatataaaaaacataacagtatattaataggaactaatcatcaaataattactttttataaattagaaaataaaacagctaaatactatttgaaaaaatacatatcgggctattttgatggaatggaacaaccaatattgctaactaaatctggaattaattggattaatgcaatttatgacaaaaaaaataacaagttttatactaatacaaataaaaacctaaatgcttataaaatatttctaaatacatggaacggaaataattggataactggtgaaaaagatgatccgtatatacaaaaaatgatagtttatttaactaaaaaaaatattcaaaaaatatataaaacaactaaaaaatggttaacaccaatactaaaaaatatttcttattcgaaataccattaataatttataaaattcattaaaatatacacaacaaaaactatgattacaactataccaaaatctataaatgtaacaacaattcctttatctggaaaaattttaattgaagcttcagcagggacaggaaaaacattttctctaactattttatatattcgcctacttttaggaatcacaaatcatgttaaatataaaaaaggattattaattaaagaaattttagtagttacatttaccgaacacactcgagcagaacttgaaataagaattaaaacatatattaaaatttttaaaacagcatgtataaaaaaatatagtaataactatgtattatcaaagttactatctaaaatcactgattttccaaaaactattgatatactatctaaagcggaaaactcaatacacgaattatcaatttatacaattcatggattttgctataaaatattaaaactaaataaatttaattcagagctaatgcttcaaaataaaattctaaaacatacatatccattatacctaaaaataagtattaaattttggaaatactattttgcttttctatcattagatattacttccattcttttagaatattttaataatcctaaaactttattaaaagaaattttacctttactcaataaaacacaattaataagtaaattaactaaaactaaaagaaaaaatattgtccaagaatattatatcttgattaaaaaaataaaactatttaaacaaaaatgggcgaactatagccacttaatacattctgaaattataaaaaccaatgttaataaacgaatatatactaaaagtaatttaaaaagatggataaataacattaccgcatgggctactcaaaaacaaacaaaaaatttttttataccttcagaattaaaatacttcagatatagttttataattaaaaaaacaacgtcagaaaaaattttagacgataaatttttcaaatttatagatacatttttagattcaaaattctctttaaaagaaatattcataatagatgcaagtctagaaataaaagctatgtttatgcaagaaaaaataaaaaacaggtatttcgaatatgacgatttaattacattttgctggaatatggttaacaaaaataatttcaatatatcacaaacaatactaaaaaaatatccagtagcattaattgatgaatttcaagacacaaataataagcaatataatatttttaaaaaaatttataaaaaagaaaacttattaattctaataagtgatcccaaacaagctatctacagttttagcggtgcagacattacttcctatttgcaagcaaaatctaatataaaaaatcaatattttcttgacactaattggagatcatcaccaaaaattataaatagcattaatttattattttctaggcttaaaaatccttttttaacaaaaaatattacattttatcctgtaaagtcatctcgtattaacaaaacaacaaaatttgaagttaacggaaaaaaccaacccgcactacgatttttactaaataaaaataaaaatatttcaataaatgaatataaagaatggatttctattaccactgcaaaatatatatcttattggatatcttctggaataaaagggaatgcaactataacaatatctaataaagttcgtactgtaaacttcagtgatattgctatcatagtacgaaataacttagaagcaaaaacaatacaactagaacttacaaaattaaatattcaatctctatatctcacttctaaaaataatatctttcaaagcaaagaaatattagaaatattatggatattacaagcaattcttaatcctaatattgaacgattattaaaaagagccatgtctaccaacataatgtcaaaaaatacaaaagaaattatatctattccgaataaccattcttattggataaaactatctcaagaatttaaccaatatttaattttttggaacaactatggaattttatacgttattcaacaattaataattaattataatatatctaataataacaatttactgcacaatttttccccaaatattaaaaatatattgtatataggagaactactagaagaaaaatctattacaataaaaaataaatttttattaataaattggctcaaaaaaaatattacacaagatttttatctaactaaaccaaaatatataaaacctaactatgaaaaaaacaactatattaaaattgtaagtatacataaatcaaaaggattagaatatcccataacaattattccttttgccacaataacatttaacaaaactgtaagtactgtcgaaaaaatatgttttaatttaaataatactaaaataaaaaaacaaaaaactttaaaaatagaaaaacataaattttcagaagatatacgattattatacgtagcactaactagatctatcatacattgtagcattggaatttcgttagcacaaacaataacacaaaaaaaaaagatacaaaaagaaaaatctaaatttaaaattaacgttctaagatatattattcaatctggaaaaaatcatattagtacaaaaaaattgtatactgaattatctattctaaaaaaaaataaaaacatagaaattatatccgaaataccaaacattataaaaaaaaattttcaaataccaacacttaatactaacagtcaatctttaatgcattatcaagtatctagaaaatttaactataactataattttactagctattcgcaactaaaaaaaaatattaaaccgtctactatgtattcaacattaaacacaaaaaaactatttgagttaaatgtaaaaaaaaaacactgtttcgaaaataaaatattaacaccacatacctttcctagcgggaaaatatatggaactttattacacaaaattttgaaaaatatttcatttcataaaagtattaactccaattggttattaaaaaaactctctgaatacaatcttgacaaacgttggtgtctaatattaaaaaattggatgtattcaatactatacaaaaatttagacaaaaattataacttaagattatctaaactagattctaaaaactatatcaaagaactaaagtttttattacctattaaaaaaaaattaacagctttaaaattaaataatatttttcaaacacaccaatgttctagcttagaaaacaaattatgttttcatccaatacaaggaatactatctggctctatagatttagtttttctgtggaaaacaaaatatttcttagttgattataaatcaaattggataggaaattcaaaccaaagttattcacaacaaaacattaaaaaaataataaaaaaacatcattataattttcaacttcaactatatagtttagtattacacagatatttaaaacaacacataaaaaattacagtttttacaatcatttcggtggcacatatatactttttatacgatctattaatgaaattccatctcaaaatggaatcttttattctattcctaatatagaaataataaaaaaattagaacaaatcttttaaaataaacttattcggacaaatatgacaataacatcaatattacaaaaaatggttaaacttaaaataatcacatcatcaaatttttatctttcaactatgttatttaataaaaacactttagcaacatttctatctatatgtgttaatcacttcacaaatcatggacatgtatgtctacctcatgttcttattcaacatcaaaaaatatttttcacaaatcatatagcattaattacaaaactatgggaaatagctaaaataaatacatgtggttggattgaacagctattaaatagtaataccatcagcaatggctcaaaaaatacacctttcatattttataaaaacaatttttatattaataaattttggttagctgaacaaaaaattttaaaattcatttctcaaaaacaaaattttaaattaattaataaaaataaaattcaaaaaatattgaaaaatatatttaatacgaatattgacgacacgcaaaaattagcaataattttatcaataattaataatataacttttattattggtggacctggaacaggaaaaaccaccataatacttaaaatattacttgtactaattcgtttacataaaaaaaaaattaacataaaactaactgctttgacgggaaaagctgcaaatcgtttgtctgaatcaattcatgaaaatataaaaaaattaaatctaactgaacatgaaaaaaacatttttaatcaaaaaacaacaactttacacaatttattagatttaaaacctaacaaatctttcaattattcatgttgcaaaaacaaattatataatttaaatctattaataatagatgaagcgtcaatgatagatataacaatcatggataaacttatttcttctatacctaaaactacaaaaataatttttttaggagattataatcagttaccttcaataagtggcgggaatattttaaaaaacatatgtagctattatcaagaagggtttagtacaactacaaataaatttctaaaacaactatttccaaatcgtataactattaaaacaattaaaaaacatcaattctctaatatcaatgataaaataataatgttaaaaaaaagttacagatttaaaaaaaaatcagatatttttaaaatatctgaaatgcttacaaaaaataaaataaataatataaaaacactataccaaaatattaataatgatgtaaattttaaacaaatatcgtctaaaactaattacaacaatataatatttgaaattactaatagttatagcaaatactggagtgcactaaagcaatcattaccatttcttaaaataataaatatatttaataattataaaatattatgcattttaaaaaacggattatttggtattacagaattaaatctagctatagaaaaagaaatgaaaaaaataggttggattaaaaaagtaactattattaatggtcaaacgtggtattttggaaaaccaatattaatattaaaaaataatgaagaaatgaatctttttaacggagaatgtggattaacattattagacgctaacaaaaaactaaaagtattttttttaccaaaaaatcaagaacaaatctattcaatacctatacatctagttccagaacaccaaacaaactggactatgacagttcataagtcacaggggtcagaattttctgaagtagtattaattcttccaacgattatgacatcaatattgactaaagaattaatctatactgctgtaactaggtcaaaaaaaaaactaacaatatattctgacgaaaacatatttattaaatcattaaaaaaaaatataatacgatatagtggattatctatacatcaaaaaataaaattttaaaaataatctaaaatataaaaagtttacattcatacttttggttgcgggggtcggatttgaaccgacgaccttcgggttatgagcccgacgagctaccaaactgctccaccccgcgatttctatatatgagagtagttcatttttctattaaaagcaacctttttttttaataaaagcttaaaacacaaataaaaagtctataattgtttaaataacagtcaaattacatgtaccattatttataaaatttttacttgaaattatcacaaaagatacaaattaaaattttatacatcatataaatatatttaaaaattgcaataaatattgctatcttcttagtaaaaaaacatttaaaataaattaaactatgtgaaaattattacttacatcaaacatgaaaatagttcaagaaacaatttccacaaaaactaaaaaaaacattgccataataataagtagatataataattttattaatcaacatttactagatggagcacttgatattcttaaacgaataggccaaattaaccaaaaaaacatacctataatacatgttccaggagcatatgaaataccaataatcgctagcattatttcaaaacaaaaaaaatataatgctattatagctttaggtactattattaaaggacatactcttcattattcacatatatctcatgctgttaactctggattaactaacattagtattactaacaatatacctatttctattggaataataactgctaataatatagaacaagctatagaaagagcaggtacaaaactagggaataaaggctcagaagctgcattaacagcattagaaatgatcaatattattaatattcttgcacaaaataaataaacgaaataagattaatcaaaaaaaaccacgctaaatatttgttataaatgtaacatctttattataagtaaggattatcgaaattcgttatgaaagatattttttatatgaaaaaagctattaagttagccaaaaaaggaagtttaacgacatcacctaatcctaacgtaggatgtattatcgttaataataacattatagtaggaagtggatggcacaaaaaaactgggatgaaacatgcagaaatctatgctctaaaaacttctggagaaaaagcaaaaggagctactgcatacataacattagaaccatgtagccattttggtaaaactcccccttgttgtgtagcgctaacaaaatatggaatttctcgcgttgttatagcaacattagatcccaatcctaaagtttctggaaacggtgttaaatggcttaaaaaacatggaatattagttacaataggaaccttatctaaagaatctataaaaattaataaaggattttttcaaagaatgacaacaggaataccgtggattaaacttaaattagctagttcaattgatggacgtacagcattaaataacggaaaaagcaaatggattacttctgataaagcgcgccatgatgttcaacatgttagagaaaaatcagacgcaattattagtagtagcgaaactatactttttgacaatccactactaactgtgagaaatactaataataatgataacaatcaaaaattattaaaacactctaaaacgtttttaaaacaacctattcgtgtaattattgatagcaaaaatagaataacaccatcacataaatgcattaaacaaccaggtttactattcttaataagaatacacagcgataataatatatggccaagtcatattaaacaaattatattaaataataaaagcaaaaaaatagatttaatagatttagtaaaaatgttagccaaataccaaattaataatatactaatagaggcagggccatcattgtctagttcatttttaaaattaaacataattaatgaattaattatatatatagctccaaaaatattaggaaattatgctaaacccctatttttcctagaaaattattcaaatttatcagatgttccacaatttaaatttgaaaaaattactcaaataggaaaagatttaaaattaatattaacaaaacataactcaagctaaacaaaaatgttattttactttataaaaaaagtatcattaaacatatgacattcaattatcctcacaccagtttttataatttaatacatatgataataaaataccttattttaatattcatattaaataaacaaaataaaaccatttaggaacatataatttcatgaaatctaaaacaaaaactagacgtaaagcacgggaatatgccgttcaagcattatattcatggcaaatatccaaaaatgatatttatgatgtcattaatcattttaaaaaaaataaaactattaatgaaatagaccaaatatatttttatgaactgataatcggaattactaaaaacttaaaatatttagatgaattaatgagaccttatttatctagaactatacaagaacttggacaaattgaaaaagcaattctaagaatatcattttttgaactagataaaagatatgatattccttttaaagtaacaattaacgaaagtattgaactagcaaaattattcggagctaaagatagtcataaatttattaatggtgttctagataaagcttctttaaaacttagaaaaaataactctaacaaaaactaaaaattttaatatctataactaataaatttttgttgttttaagcaaaataaaatttgttctcgaattccatctgtatctaatttatattcattacgaatttcattttgatcaccttaagacacaaatttgtctaaaattcttatatttaaaacaaaaacatttattttttgtttcatgaaaaattcgttaacaccacttctagctcctcctgaaataatatcttctttaattataacaaaaagactataattatgagtcaaaccaagcattaaagaaaaaatctagggttttaaaaagcgcatatctactaaagtagcatttaattctctttaaataatctctgcatgtatatataaaataccaaagtttcgaattactaaattctttccatactgctgaattatttcctcacctacaagaattaaagatttaggttttaacacttgtctcctattccaaaacctttttgaatacctaaccatacttaaaccgtagtgataacaataaccagtatacaacatttacaaacactcatttttattacttaggtgtcataataattaaatttgggatgcatcttaaatattctaaataaaatgttccttgatatgttttttaatcgcaaccaaactatacctcttcaatcaatagcataaacaaaacaagtaatttttgaagtgcaacatcatgttatcaattgattataagcacgttgttaaaaagtaaaataaaccgacaaaacaggtttatatcctcctaaaactaatccagaagaaaaagttactgaatattgttcaaatgtcgctacatcaaaacgtcgtttaggaaaacactttgaaaatgtctccattccagatccctctgtcatagctggagcaaccccattaaccttttatcctcatttgctacaatacataaaaaaaattaccaaaaactttggaataattaaaaatttttgatttagaagtataaaactttacactagaaacactaaacttaggaacggaataccattccatggaatttaattcagatagtaaataattttttcctcttttagtttttatatgtaacaatttaatattagatttaatttttaatctgttcagaacgttaattaataaatatacatcatgcccatctaataaaccaaaacattttaaacctaaactttcaaaaaaagtattagatgaagcaatatttttaaatatttttttaatatattttatctttgtataacaagtcatattttttacaaaacgcactttgaaatttatacgctataatattatctttattaaaacgagaattaaataaatgtttgtgtaaaaacaccaacatttttagaaatagacatactattgtcatttaatattataagcaagtaaattttgttgtattgagcattatttattccttcaaaaacaatacctaaagttaatgcccggggggttcaccaataacacatactgtatttctatttttttattctttttttgatgtaacagctaatcctatccctgtactaatagacgtaaaagaatgtcctacaccaaaaatatcatattcgcttttacttttacaaaaaaacatgtaagctatttttacgaatactttgaatgctatctcttcatttagccaaaattttgtggaaatcaatttgatatccaacatatcccatactagattttcaaaagaagtatttgatacataatataatgctactattaattctacttccccaagattagatgctaagtgccactactggattaactcattacatctaataaatactatcttaattcacaacataaaattggtaattttttaataggaagtaactttaattactttactaaatttacaaaatttaatgtagaatattttatacaatcaaaattcattaaaaattactcattaagacataacacatttatttttaatgataatgccatatgaaaattttttaaaaaaacatccataaatttaaactttacagtattttaatattctaaaaatttttatataaatttttattttatacgggattataaaaataaaacaaatgtaacaaaacatgttttattatgtatttatcatcactataattattctttatacatcaattaaattaaataaattcataaattatattgttgtaaatagatttaaaatattatgttaattaattttgaataaaattctaactaaaaaagtttatgtcttcttgaaaaacacattaatacaaaattaacactaattacataaaacattcaaacaatacttctgttttatactaataaatttaaaatctaaaaataactctacaaacattgctgttgttccgaaaatataatatagttctaaaatcgtgttgatataaataaaacactatatgctcttgttataacattgtcatttagacaaaatattaacaaacaaacatttcaacatatttcctactaaatgccacttgtaaaatatcccatattcatcaatataaccaaaaagtaaaatactccacctatatgaattgttgtctaacactagtatatttactgtaaattaaagttaacctaatttttaccactatataacaataaaatatattacgtaatataaaataacaaataatattaaaataatcatgttattcaatagtcaatacttaaaattattaatataaattttatttaaaccagtaaactttaaaaaatttatttacatacatcccgttttaaatacaccataaataatataaaagtattacattaatatataaaaacaaaatcatatatgaataattaacaataaaatatttctatatttatactaaataacattatactataatttattttattaaatataaaatacttgttataaaccataaaatagatactacaaactcaaagaataacacttcaaaataatttaaataactaaacaatatacccccaattattcctcccatagaagaacccaaaaattgactagtagaataaatcgccattgtcgtacttttataatttttagaagaaaatttatttactaatgctggaagtatagtttctaaaaatataaatgctataaaaaatatctgcaatcccaatattaatgatatattgttatgtccaaataataaaaatatcccataacataaaacaaataaaaacgcagacgttgttatcgtaatattactatacaatacttttgattgtatgaaacaaatacaaaataaaacaattaaaaatgatactaacaaaattactatatatataatttcaggaacatactcaaaaaattcaaatattttctttaattcaaccggtataataataaaattacacattaaaaaaaaatgaataagaaaaacacttaaatttatttgacataaaactctattacttaaaattttaaaaaaattgcttatttcactcctaaaattacaaacaacatttttatttaacaatgatgccggaatataaaacattccaaaaaaaagacaaaaaatcgataacaaagaatttattaaaaataaacaataaaaaccaaacatatttacaataataggacttaatattactgctaaaaaaaaactaattccaaaacttactcccaataatcccataattttaattctattatgaggtaatactaattcagataataatgtcatacatactgatgaaattgcacctgaaccttgtaatcctcgaccaagaataataccccaaatagaattagagctccacgcaataatatttcctaataaaaaacataacaatccaatattaataattaatttttgtccatatttgtcagataaccatccatatggaatttgaaaaataatctgaaatattccgtaaataccaatagcaactcccactaaaaaaatattactattttttaaacacattccatatgtactaagcacaggaacaatcataaacataccaaatacacgtaaagagaagatcataaatatgcctattatagccttcttattatgtgttttaatttcatcaaaactcatattatatttccaattcatattgcaaatctgaacataccacatataataaagtagtttacgtatttaaagttatcataataataaagttgcaacatgcatacgtaaataaaataacattcatactattaacaaataattaatacgcaatatcatgaactatatacccgattggaatgaagaattagcaaaaaagattgcaaaatcagaatttataaacatgacaccagatcattgggaaataatatacattataagaaatttttatctaaattttaatctagcaccttctataagaatattaataaaaacactagaaaaaatgaaatataataaaaaaaaatgttcaagtagatatttattaaaactatttcctaaaaatcctattaaacaagctagtaaaattgcaggagttccaaaaactaatgattgtatataattatttaccaaatatctaaaatatttattaaatatttattcgaaaaacatttttgttatacaaaaccaaataacataataatatttaataaaaaaatgacaataatagaccatctaaaaatgtttttagcccacaatttactatttttaatagtcaattctaataaagaataatataaccatgttaaacataaaaaaaacgaaattattaaaaatttataattgatactatttataaaagtaagcacaataacagaaataaaaaatagaataatatgcaatattatatgatatctagtaattttaaatccatatataactggaaatactggtatattagcaattttataatctctaaaatgaagaatacatattgcataagaatgaggaatttgccataaagcaaacataattaacagatttaatgaacaaaaatcaaaattattagtaacagagcaataacctactataggtggcaaagagccagaaatactaccaacaatcgttgatatagctgacgttttttttaaaaaaaaactataaagaaatatatacgtcaaccatcctaacagaaacaaacaaaaacatacaacattaataaacttaacacaaagaattaatcctaaaaacaacataaacattgcaattaaaattgctaatttacaaaatttattatattttactaataatctacattgagttcgaagcattattttgtctatatcacaatcaataacgttgtttaatacacatgcagacccaacaattaaaaataaactaagcgaatctaaaaataataatttagaatatatatgtccacgtgctgctacaccatatcctccatataaagatagtaaattccctaaaattatttttggtttcaatacttctagcagatacaagatgacatttacataatacataaattattatttaaatttttaataacccaaatagaacctaacaatataattaaacctacaactaaagaaaaaataacggatatcaacttccatctttgttctaatgaaaaatctaaatttaagaaaaactttatatgggctaatatttgaaaaaacaaacatacaattataaatgcatacaaatagtttctagaaaatattctatatataattgcaaaaataggcattatacttaaaatacttaataaaattaaaataaacagatattttaaatatcgatttttcaacataaattaccttaaattttaaaaaacattataccattccaaacaagtatacaaatgaaaatataaatacccatactatatctaaaaaatgccaaaataaatttaaacacaacattcgataataaattaaattagtaatattaaaagtataaacgtacttaatcattactataatccaaatcaatcctgaaattacatgtattccatgagtagctattaagacgaaaaatgacgataaaaagccacttcgagtaggcccgaatcctaaatttattaagtgaaaaaactcaaacaactctaaaaaaacaaataataatcctaataaaaatgttatacctaaccataaaaaaaccatatataaatttttattcttcatttcaaataatactaaattacaagaaaacgaactaaacaaaagcaaaaacgtttctataatgattaaattattctgaaaaatattatgacccgatggaccttgagcaacattatctactaaaataaaatacacagaaaacaatgtacaaaaaataatgcaatcactcattaaatataaccaaaatccaagaagttcttttgaaaaaatattagtatcaatcttatatttttttttcatatcatttttacattgaaattttttatttatcacaattgttttaatccatctttttaatattaatacatttttcaatctctttaatctcttctatagaaataatataatcacaatttgtatctaaactctttataaccaataaataaataatgacaaaaaaagatataaaaaataaccaaaaaatgtaccaaactgcagaaaaacctaataaaaaagcaaaaaacccaattaaaaaaccaaacttggtatttttaggcatatgaaaactagtatacaatattggtaatttattacttttgaaacttttcttagactcccaaaaactatctcgaaattgcactataggtaatactgcaaaattataaaatggtggaggagaagtagtcgaccattctaacgtcctaccattccaaggatcaccagaacaatcccgattcaaatttctatctctaatcgaaacaaatatttgaattatctggaatacaattccaataaaaattaaaattgttcccaaagcagcaatcgttaacatagaatgaaattgaggattaatattttgactaagacgacgagtcattcccattaatcctaaagcataaagaggcataaaagcacaaaaaaaaccaaaaaaccaacaccaaaatgcacgttttccccatttttccgatagcataaaaccaaataattttgggaaccaataagttattccagcaaaacatccaaaaactactccaccaataataacgttatgaaaatgcgctactaaaaacaaactgttatgtaacgaaaaatctataacaggtaaggataataaaactccagccataccgccaatagaaaacgtaattaaaaaacctattgtccataacataatagaattaattcgaacatttccacgatacatggtaaataaccaattaaaaatctttaccccagtgggaatagaaataatcatggttgtaataccaaaaaatgcattaacgtttgcacttgctcccatcgtaaaaaaatgatgtagccaaactataaaagataaaatagtaataacaatagtagcccatattaaagaagtataaccaaacagttctttactagaaaaagtagctactacttcagaaaaaattccaaacacaggtaatattaaaatatatacttcaggatgcccccaaatccaaattaaattaacatacatcatcatattgcctccgaaatcatttgtaaaaaaatgaaatccaagatatcgatctaacgtaagcaataataaacttacagttaaaacgggaaaagaagcaataattaaaatatttgtacaaaaagacgtccacgtaaaaacaggaattttaaaccaattcattccagaagatctcattttaataattgttactaaaaaattaatagctgttagtgtcgtaccaataccagatatttgtaaactccaaatccaataatctactccaacacccgggctatattgtagttctgataagggaggatacgctaaccaaccagtttgcgcaaactctcctatacctaaagaaacgttcattaaaagagctgaaaaaatagttaaccataaacttaaattatttaaaaatggaaacgctacatcacgagatcctatctgtaatggaaccacaaaattcattaatccaattactaatggcatagccacgaaaaaaatcatgataacaccatgagctgtaaatatttgatcataatgatgtggcggcaaaaaacctgttccatttccatgatatgaagataccaaaaattgttgcattcgcatcataattgcgtcagcaaaaccacgaaataacattataaatgctaaaaaaatatacatcttagctatctttttgtgatctactgtacaacaccattcattccataaatattgccacttttgagctatcgtaattattatgctaataacaagaaacactaaaatcactacacagcaagtaatcatgataataggatcatgatatggtattgaatttaaactcaacttaccaaacattatctacacttccttaaaaatgtattccacttatttagataaattaaaaaaaattgtatattattttattcttataacgaaatttttaaaacattcgctattactacattaaataaattttcttttaaattagaaaaatatttaatagcattattatcactcggtattgctaattgattaaattgatacatagaatttaatttatatttagatttttgaattttttttacccattcataaaaaaaaatatgatcagaagtaactaatacatcaaatttcatatttgaaaatccttttccgctgtaattagaagaaaatcccttaaactgtcctaatttattagctattaaattcaaattagttttcattcctggcataacatatatttgactacctaacgaaggaataaaaaatgaattcattacagaaccagaagttaaattaaaaattattggagtattaattggaattattaatttattaattgtagcaattttttgatctggataaataaataaccatttccaatccaacgaaattacattaattttaataggttgaacattagatacaataggttttttaggatctaaatcatgaaccgatttccatgaaaaaatagataaaaaaactattataataattggaattccccaaattaataactctattatattagaatgtgaccactttggatcatacgttttagaaaagtttgattctctataacgtaaaacaaaaaaaatagtcataaaaatgactggaattattattaataacattgtaaagaaagaaacaaataatacaaaacgctgttcttgagcaatcaatccattaggacataaaattgtacagtcacatccattaatacaaaaaatacaacttactaataaaaatttcaaaatataacttttatacttgataaattgcatttttatagctccaaacattttatctttagaataaataatattactttaaaaataattaatacaaactaaaatactaaaaatagcgtttaaatattctatacttatgaaattattataaaaataataaatatttcacttaaaatttatgctaactaaacttttaatatacaaaaatatattgtattatttaattaacaatgactaaactgtctaaatattccatgtaaaacgaaataaatttataagatataacaacctctaaacacgaataatgctatattatatagcatacgaagtaaatatttacttatgtataattaattttattctacctttaactaatcaaaaatgataaaacaaaaaataataaatttacttcaaaaaaaaataaactacgaaaaattaaaaatatacaacgaaagtaaaaaacataatataactcacaataaaaattctcattttaaaattttaatagttagtaactattttataaacattgatattattgacagacacagaaaaatatattcttggttatcaatatttttttttaaatataaaataaaatcactatcaatatacgcttacactactttagaatggaaaaataaaaaatgcaaaagtttttttaactctcccttatgtaaaaataaacctaattcataatcatactaaataatactttaaatatacgtacttattagaaacaatgcttaaaatacttatacaattacatatatcaaatttctaatttgaaaaattttaatattcattaatattcttacgagtataactaatttcaacaacgaaagaattatttgtcaattttatcttcctaaatgtaaaatcgacaaactatgcattacgtgtatcaaaaatgtttaaaaatttaccaaaattttcattcacaatacaattttgacatgcttctaaaaaatacacatcattacttacaaaagatatcaaaatatataaatgacatatcaaaatctctaaataaatcttaatactattttaacatacataataaataatctgttaacttaaaaactatacattcttcttttcaaatataacttctaaactatatctaaattttaaatagcgctaatattttttaaaataatttaaataataaatatgaatgttttgacacttattaacacatactaaaataaaattaatatttaactaaaatacgactacataatgtaaaatattattggttcaataatgtaaaactaaatacatgtaacataattctggtaaaaaatataatttcaataaatcctaatattcaagagacactataatgacactttatgacaaagaaattaataaaaattcacttcttattcctatggttatcgaaaaaacttcatatggagaacgttcatatgacatatattctagacttttaaaagaacgaataatatttttaacaggaactatagatgacaacacagcaaatttaatagtagctcaaatgttatttttagaagccgaaaatgccaaacaagatatttatatctatataaattctccaggaggggtgattacagctggaatgtctatttacgacaccatgaaatttataaaacccaatgtaaatactatatgtataggacaagcgtgttctatggctgcattaatactaactgcaggaaaaaaaggatatagatactgtttacctaattctagaattatgattcatcaacctataggaggttataacggacaagcttcagatatcgaaattcatgctaaagaaatcataaaagtaaaaagaaaactcaatgaactaatggcatttcatacttcacaaagtattaatactatagaaaaagataccgaaagagattgttttctttcagctaatcaagctataaaatacggattaatagatactattttaagctacagaacataaaaactactatttaaaaacattattacatttttaaaatataaattattacatttaaaattttttgttaaaataaagagaaatcaatggtagataatagcaaaaacaataccgaaacactattatgttgttctttttgtgaaaaaaatcaaaaagaagtaaaaaaactaatagctggattatcagcgtatatttgcgatgaatgtataaaattatgcaataatattcttgaagaagaaaataacaatttatcatcatattatgatgttaaaaaaaaaatacctacaccatatgaaatatttaaacatttagataactatataataggtcaattacacacaaaaaaagtactatcagttgcagtatataatcattataaacgcttgaaccatttaaactcaaaaaaaaataataatattgaactaggaaaaagtaatctattgctaatcggacctacaggatgtggaaaaactctattagctgaaacattagcaaaatttcttgatgttccattttctatatctgacgctacaacgctaactgaagctgggtatgtaggagaagatgttgaaaatatcatccaaagattattacaaaaatgtaattataatataaaaaaagcagaaacaggaattatttatatagatgaaatagataaaatttctcgaaaatctgaaaacccttctatcacccgtgacgtttctggagaaggtgtacaacaagcattactaaaattaatagaaggtacattagcttcagttccaatgcaaggcggaagaaaacacccgcagcaagaatttttaaaagtggatacttcaaaaattttatttatatgcggaggagcatttttgggtttaaataaaattattgaaaaaagaacaaaattaggtactaaaattgggtttaatgctaaagtaaacaaaaatcttaaaatttgttctaaagacgcactaatgcaacaagtcattcctgaagatttaattaaattcggactaatacctgaatttatcgggcgcttacctatattaacaatactacatgaattagataaaaaaatgttagttaaaattttatctgaacctaaaaatgcactaattaaacaatatcaaacactatttaaacttgaagatgttgaactaaaaatttgtacaaaagttatagaatatatagctcaaaaagctatgaaccaaaatacaggagcacgaggtctacgatcaattatagaaatgcttttactagacaccatgtaccgcttaccttctatgactaatataaaaacaattataatagacgaatcaaccatagtgaacaataatttaaccccaatattaatttacaaaaaacatgattctaaaaccacatctggtaaataaaacacataactatctagtttctaataagattagattatttatttttaagttaataacgttaaatacctcgagtatttattcaaaacatactcaaaattttattatagtttttaaataatatggtggtctactcagtataattttttaatttttaaaaaattatcattgaaactaagagagaatcgtatgaatccagagcgttccgaatatattgaaattcctgttttaccgctacgtgatgtagttatctatccgtatatggtaattccattatttgtaggaagagataaatctattaaatgtattgaagcatctatgaataagaataaaaaaataatgttggttacacaaaaagaagcagaaattgatgaacctacagataatgatttatttaccattggaactacagcttctattttgcaaatgctaaaattacctgacggaacagtaaaagtattagtagaaggattacagcgtgcaaaagttaaaaaaattaataatgaaaacggctatttcactgctcaaattcaattaatatgcacacctgaaatcacagaaaaagaacagtctatactaatcagaacaacattaaatcaatttgaaaactatgttaaattcaataaaaaaatttctcctgaaattttaaattcattaaacaatattacaaatgcttcgcaattgtctgatatgatcgctattcatatgccgctaaaattatcagaaaaacaatctatattagaaacatataatactaatgaaagattagagcgtctaatggcaataatggaatcagaaattgacttattgcaagtagaaaaacgaattcgaaatcgagttaaaaaacaaatggaaaaaagccaaagggaatattatttaaacgaacaaatgaaagccatacaaaaagaattaggtgaaatggacgaaacactcgatgaacacgaaattttaaaacgaaaaataactacaataaaaatgccaaaagaagcacaagaaaaaatggcatctgaattacataaattaaaaatgatgtcacctatgtctgctgaggctacagtagtcagaagttatatagattggatgattcaaatcccatggaatatacgtagcaaagtcaaaaagaatttaacacaagctcaaaaaattcttgattcagatcattttggattagataaagtcaaagaacgaattttggaatacctcgcagttcaaagtagaattaacacagtaaaaggacctattttgtgtttagtagggcctcccggggttggaaaaacatctttaggacaatcaatagcacgcgcaacaggaagaaaatatattagaatggcactaggtggtattcgagatgaagctgaaatacgtggacatcgaagaacttacataggttctatgccaggaaaaataatccaaaaaatggcaaaagtaggcgtaaaaaatccattgtttttattagatgaaatagataaaatgtcttgcgatatacgcgttgatccagcatcagcactattagaagtactagatccagaacaaaatgtagcatttaacgaccattatctagaagtagactatgatctttctaacgtaatgtttattgcaacatctaattctactaatatcccagcacctttgctagatcgaatggaaattattcgcatttcaggatatactgaatttgaaaaattaaatatagcaaaatcatatttaaaaccaaaacaaattaagagaaacgctttaaaaagcaacgaactaactatagaagactctgttgttactaacataattcgatactatactagagaagctggagtaagaaacttagaacgcgaattatcaaaaatttgccgaaaatgtgttaaaaacttaattctaaacaaatccttaaaaaaaataaaaattaccactgataatttacacgattatcttggaataaaaaaatacgattttggaaaaacaaactacaaaaatcaaattgggcaagtaattggtttagcatggactgaagtaggcggagaactattaacaatcgaagcagcttgcatatcaggtaaaggaaaattaatttatacaggatctttaggagaagtaatgcaagaatctattcaggctgctttaacagtagtacgttcacaagcaaacaaactgggaattaaaaaaaatttttacgaaaaaaatgatattcacgttcatgttcctgaaggtgctacacctaaagatggacctagcgctggtatagctatgtgtacagcaatagtatcttgtttaaccggaattcctgtaaaatctgatatagctatgacaggagaaataactttaagaggccaaatactaactataggaggattaaaagaaaaactcttagcagcacatagaggtggtataaaaaaagttttaattccttatgataatgaaaaagatttacaagaaattccaaaaacaattcttaaaggtctttttgtacatcctgtaaagcacattaaagaagttttaaacttatctttagaaaatactccttattttagttctaaataaaatataaccttgttattaaataattttaaattttatctggcaaattaaaacatagtttgccagactgcaattataaatttacatataaggtaacttagtatattaacaatgcacaaactaacatcaaaattatctaatttaattctactattattaataataataatttttatatcattaattttaacaaactttaataactatttgttagaaaatttatcagaatacgaaattaaaataaacaatacagagattagtcgagaagaatttatccaaagatataacctagaatgtttctataatgataaaaattttaaaaacgatattattacaaatcctaaaaatccaaaatatatctcagaaatttataatataacattatcaaacataatatatgaatcattattacaacaatacgtacatcaactccattttaacattgattattcacatgtaaaaaattatatatacaaacaaactatttttagacaaaatcaaaaatttaataaagaaaaatactatgaatatttaaaaaaattacaaataagttctaatgaatatattaaaaaagttatgacatatttagaaataaaagaatttattaagactcttactaatacagactttatactaaataatgaaaaaaataatattctaaaattatttgaacagggtagaatagttaacaaatcttatgtcaatcttaataatctaaaattaatagaacacataagtaataaagaactcaaaagatattacattaatcataaacatcaatttttatcaccaaaaaaatttaaaattagttattttttaataaataaaaataatgtttttgtaccatgtattaaaaaattttattttaaaaacaaagataatacttttcaacatgaattatttttacaacacaaaaaatcaaaaaaacaaaatgataatattattaaaaaattactgacaacacacacaaatacctctcagtttaaaaatattattcaaaaaaataacatatgtatacatcatacaccatggttaacacaaacattatacaaacacgaaaaattacctaaaaaattattaaaatatattattaacaataatattttatttcataataacaaaaacactattaaaaactatcctacaatcatacatatgaataacaataatgcttatgttttatggatacaaaaatatgaaaaagcaacaatagaaaatttttctaaaaaaattcgaaaaaaaattataaatattctaaaaaacgaacattctaaaaaaattcgttaccaaattgttcaaaaaatagtatatcaattaaatcatggtgacacgaacttgtttagtcaactaaaattaaaattcagtaattcagaatattattctagatttaacactaatacattaactaataaaatattttcactgccaattccaaaaaaaggacaaaaaatttattttatatttcatgatcaaaaaaaactatttttataccaattttcaaatatcttctattttaaacttactaaaaaacaaaaaaaaatgattgcgtcttatatatcacaatctcattcagaaataatactaaatgctattttagaaaatttatataaaacagcacatatttcttataaaggatatattaattaatattaataagtaagtatatgttacaaaacaaaatgcaaaatttattttaatttactaaacataattatcaaaaaagtacattgtttttctaaaatttaaatacaaaaattattattccaatattaatatttatttaaaaaaatatactaagaatataaatattaaattttaataagcatactattaaattataaaaaattaaaaattcttacttttgaagaaatattctattatctatttaaataaaatttactttttatttaatataaaaataatgttatttcatatttactatttaaacataattcaaaaatatagtttactataaaataataatattaattttataaaattctttaaaatactgattgcgttatctaaaaaattaccaaaaaaaaaataataaattaataaagaaattattataaaaacaattactataggaactatatgtgcaactacttaaacaactaaaatggtatttcatacaagaatacaaaaactataccatagcaatattcttattaatttctatttctatcttgcaattatatcctccaaaattaataggaatgctaatagatattagtattagaaaacaaacacaaaaagcaccaatattgcctttaattttaataattttatttatttccataattatttatattttacgctacatgtggagactatttttattcggcgcatcctataaattggctatcaaactcagaattgaaatttataattatttatgtcaacaaaaaaacgatttttatttaaaacataaaacaggtgatctaatcgctagaattaccaacgatgtagacaaagtagtattcgcagctggagaaggtgtcttaactctagtggattctttaatcatgggagtatctgtcattatagttatgattactcaaataagctggaaattaactatcatttctctaattcctatgccaattatggctataataataaaacgttttggtaagaaattatattcgagttatcatgatgctcaaactacattttcgcatcttaataattatgcgcaagaaaatcttaataatatccacatgattaaagcatttggattagaaaattactatagcaaaaaatttcttaaaatcgctcataaaacaagaaaaaaaaatataaaaatcgcaaaaattgattcaaaatttaatccaataattcacttatttatttcaatttcacacttattagctatcactattggaagttatatgattacatataacgaaattagcactggagaattaatgagttttatactgtatctaggacttataatctggccaatgttagcattcgcatggatgtttaatatcatagaaagaggaagtgcatcatgggatagaataaaatcaatgattaataacaatttatttatacataaaaaaaaatataaaaatatatccaatattccaggaatattagaagttaaaattaattattttaaatattccaaatctaataaaacaatattaaaaaatatcaattttaaaattcgtccaggacaaatactaggtatttgtggtcctactggatcaggaaaaagtacactattaaaactaatacaacgtcaaattgaactttacgacggaaaaatatcatatcattccattcctattacacaatttaatatagtagaatggcgaaaaaaaatgtctatagttaatcaaaccacttttttattttcagatacaattgcaaataacattaaattaggaaagccatatgcttcacaaaaagaaatagaacaagcaactactttttctgaccttcataatgacattatgacgtttcctcaagggtacaatacacaagtaggagaacgcggaattatgttatcaggaggacaaaaacaaagaatatcaatcgcacgagcgctattactaaaatcagaaatattaattttagataatgctctatcatcagttgataacaaaactgaaataaatattttagaaaacctaaagacttggaaaaaaaacaagaatactatcataatgtgtacacatagattatcttcattaataaactcagacctaataatcgttatagaaaatggttctataacacaaattggaaaacataagctattaattcaaaatttaaaacaatggtatggaaaaacatatttacatcaaaaattatccaatcattaaaaaataaaaataaggacaattttataaaatgaataatgttatagatttttggcctacgttaaaacgtctattatattatggcacaaatgtcaaaaaatatctaatactcggatttactttgttgttattttcatctatttttgaagttttaaatccaatacttattagttgttttattaaacattacttcattaacaatacagttaattattcattaaaaattattacatattatttaattctacaaatattagcagctatattaaattatcatcaaaacataatctttaataagatatcccttactgtcattcaaaaattacgttatgatgtaatgtcttctacacttcaacttccaattaaaatgtttgatcaaagaccaataggtcaatttatctctcgaatcacaaacgatactgaaactattaaagaattatatgatactgtaataaaatcattattccaaaatattatattaatattaattaccttaataacgatgtttatactagaatggagaatggcatgcatagcttctattatttttccaatcgcgctaataataatgttattataccaatattttagtaaacctatactcagaaaaataaaagtttatattgctaatatttacaatatatttaacgaaataattaacggaatagatgttattcaacaatttcatcaagaacaaaaatttagaaaatccattaaaaaaattagtatatctcactattactttcgaatgaaaattttaaaattagacagttttttgctacgaccactattaaatttttgttctacactaatattatgtggactaatattaatttttggcatttatccaattggattttttgaaattggaacactatatgcattcattacatatttaaatagattaaatgaacccctaattactataacctcacaacaatctatttttcagcaagctattgtagccggggaaagaatatttgaaataatacatacgcccaaacaacaatatggagatgattcattacattttcgagaaggaaatataaaagtaaaaaatttatatttcagttataccaataataacgtttacgtattaaaaaatattaatatttttattccttctaaacaatttatagcttttgttggaagaactggaagtggaaaaagtacgctatcaaaattattaataggacattatcctgcaacacttggtaaaatttgtttagacgaaagaaacattcaaacatttactcataatgtccttaaaaaaaatatttctattgtgcaacaagatcctataatacttaatgatacaattttagaaaatattactcttggaagaaatatatcaacaaaaaaagttttaaaaattttaaaaacaataaaactaatacaatttgtaaattctttgccaaaaggactaaaaacattattaggcgaaaacggaaatattttatcaattggtcaaaaacaattattatctatcgctagaactttaatttcttgtcctaaaattttaatattagatgaagctacatcaaacgttgatttagatacggaaaacaatataaaaaaaatactatcttctgttaaacatctcacaacaatcatagccataacacatagattatctacaatcaaacacgcagataacattttcgtattcaataatggggaaattgtagaatcaggtactcattacaatttaataagaaaaaaaagctactataagaatatgtattattctcaagcaataaaaaattaaaaaattaaaaaatttcaatataaattagataatatataattatactaaaactaacaatctctgttagtaatattcgtaatacctgtactgtcttaatatggctgctattttccaatcctgaccaaattcttaagaattacagtattatagagtactaacagagatttatactagttatattgcactaaaaatttattaattgcaaatttttttcctaatttttattttcgaaacatatattgtaaaaatcttcttaaaaaattttatttgtgataaaataaattaaacaaacttgatatttaatcaatcacttaataccatgaactatcatattttagctaaaaaatggaggccacaaacatttaatgacgttatcggacaacaatatattgtttctgcaatctctaatagcttattattgggtcgcatacatcatgcttggttgttttttggaattcgaggaacaggaaaaactactattgcacgaatattggctaaaagtttaaattgtaaattaggaatatctccaaatccatgtagaaaatgttctaattgtgtagaagtagaacaagggaactttattgatctatacgaagtagatgcagcatctcgtactaaagttgaagacatgaaagaactactagataatataagatatttaccttctaaggggagatttaaaatatatctaattgatgaagttcatatgttgtcacgatatagttttaattttttactaaaaaacatagaagaaccaccacaacatattaaatttattttagcaactactaacttagaaaaaataccagatacaatactatcacgctgtttacaattccagttaaaaccaataaatttaaatgaaatagttgcttgtatttctaatattttacacaaagaaaacattacatatgaaatcaaagctttatctttaatatctcaaaaatcagaaggtagcttgagagatgcaattacgttaacagaacaaatgatatccatgggaaaaggaaacataactgaaaaaatagtaagaaaaactttgggaatgttatacgaagatcaaatattatatattctaacaacactattaaataaagacctaaaaaatttagtcttatgttttaaatatatttcagatacacacattaattttgaaaatatattagtagaaatattacaactattacaccaaatttcgataataaaaattattccttctataaaactaaacgatactaaatattctaaaaacatgcaacatgcaatacaaaaaatagctgaactatctaattataatgatatatatttatattatcaaactgcattattaggaaaaaaagaactacatatcgctcctgatcaaaaaattagcatagaaatgacattattacgcatgtttaatctaaataccaaacctatatacataaaataaaaaaaaatactctaaattagaattaaaaaacgatttctaaaaataaaaattataattaataaacataaacattttgacaatattgattacattgaccgaaatattgcaacttcaatttttttaaactattatacataataaaaagtttaacgtcttaaataattctttaaataacatatataaagctgctatattaacaataatcttaattattaaggattcttatgttttcaaaagatggattaaataacttaatgcaacacgcacaaaagattcaagaacaaatgaaaaaaatacaacaagaagtatctgaaatagaagttactggagaatctggagctggagcagtgaaagtaactttaattggatcacactactgtaaaaaaattgaactagacaaaaacacaattttagaacatgataaagaaatattagaagatttaatcacagccgcatttaatgatgcagtacgaaaaatatctgatcttcaaaaacaaaaaatgtcatccatatcatcagaaatgaaattttctaataatttgaatttacccttttagttcacaaaaactatctcaaaataaatattttttttttaaattattcttgtacatggtaaattatcattctaaaacatttacctactttaatgatcatatttaactctactactacagcgaataaatttatgactgcaaataaaaatcaaaaaaaaacatataattttaaatcagaaacaaaagaattattacatttaatgattcattctttgtattccaatcgagaaatattctttagagaattaatatctaatgctgcagatgcaattgacaaattaaaatttaacgcaatatctgcaccagaactatacgaaaatgatactaatctatacattagaatcttctcaaataaaaataataatagtttaacaattagtgacaatggcattggaatgaaatatgaagatatcattaataatttaggtacaatagctaaatctggtacaaaagaatttataaaaacgttaaataaaaacaacaaaataaaaaacgatttaattggtcaatttggagtgggattttattcttcatttatcgtatctgaaaaagttattgttaaaactagatttgcaggattaaaagaaaatcaaggtgttatatggacatcagatggaaaaggaacatatgaggttaatgaaattaataaaaaagaacgaggaactgaagttacattatacctcacaaaagatcattatgaattcttagaaacatggaaaatacaaaatacagttagtaaatattcagatcatatttctattcctatcgaattgaacacatacgatgaaaaagaaaaaacttatttttggaaacaaataaatcaagctgaagctatatggactagaccaaaatctgaaatcactgagttacaatataaaaacttttataaaaaaattgctaatgataccaacgatcctctcacatggacacacaataaagtagaaggaaatcaagaatatacaattctattatttataccttcaaaatcagcctgggatatttggaatagagacaataaacacggattaaaattatacgtaaaacgtgtctatatcatggacgatgcagaacaatttttgccaaattacttaagattcgtaaaaggaattatagattctaacgatttacctttgaacgtctctcgagaaatattacaagaccacaaactagtttataatctaaaaaaatcactcacaaaaaaagtattacaagtacttcattcattaagtcaaaatgtttcaaaatacgaaatattttggaaacagttcggtttaattctaaaggaaggacctgctgaagattcagaaaatcggacatcaatttccaatcttatcagattttcttcgctgttaaacaatactcaaaaaccaactatgtcactagaaaattatgtaaagaatatgaagcaaaatcaagagaaaatatattttataacagctgacaattatgcctctgcagttagtagtccgcacttagaatttttcaagaaaaaaaatatagatgtattaattttatcagacaaaattgacgaatggatgatgaattatttaattgaatataatgaaaaaaaattccaatcagtaagtaaagatgataaatctattgaaaaattggtacatgaacaaaatagtcaaaatgaaacttatcaagaaaacatgaacgatttcttaaacagagctaaaaaaacattaagtgataaaattaaagatatacgatttacacataaactaaccaatactcctgctatggtcatcactgattctaatgaaatgagtactcaaatggctaaacttttttctgctgcaggacaaacagtcccaactataaagtacatccttgaaataaacccaaaccatcttttaataaaaaaaattaataatgaaaaaaatgaaaaaaaatttaaaaattggatcaatttcttatttgagcaatgtttacttgccgaaaaaaatacattagacaatcctaataaatttatagctagaataaatgatttactaataaataattaaaaaacttaactacatcaaacaaacaatcattcaaaatttaacaaggacaaattatgcatatcgttttaattggagggcctggaacaggaaaaggaacacaagcagagcttctgtcaaaaaaatatatgcttcctgtgatttctactggacatatattacgaaagattagtacaaaaaaaacattgtttggagaaaaaataaaaaatattataaattcaggaaaattagttccagacactataatcattaaaataattacaaatgaaattcttcataaaaattatacaaatggatttattttagatggatttccaagaacaataaaacaagcaaaaaatttaaaaaatactaatatacaaatagattatgtctttgaatttatattaccaacaaagttgatttttaaaagaatacaaaccaggacaattaatccaataacaggaaccatatacaataatgtaatacaaaaaaattcagaattaaaaaatcttaaaataaataccttaaaaagtagacttgacgatcaatatcctataattctaaaacgactaaaagaacataaaaaaaacattgtttatcttaaagatttttacataaacgaacaaaaacataaaagtcttaaatatcatgaaataaatagtcaaaatacaattaaaaatgttaatatcgaaataaaaaaaattcttgaaaataaactttaatatactaagcgaattaaaaaattataatatccttatgtttttctctgcgctctataggattcgaacctatgacctacggcttagaaggccgttgctctatccatctgagctaagagcgcaaatacttacttgttttatttcgatttatacatacattaaataatataataccattaattttaataaaataaatttttttttaaattgagtgtacactaatatgctaaaaaaagttttaaacggaacacgcattgcaaaaaaattagaattcaaaatcctaaaacaagttaattataaactttctttaggacaaagaccacccggtttagctgttattttaataggatctaactctgcatccacaatttacgttaaaaaaaaacgtttcatgtgcgaacaagtaggatttatatcaaaattttggaaattttcaaaaaatatacaagaatcaaaaattcttaatcttatttataaactaaattatgatactactattgatggaattttagtacaattacccatacccccgaacataaacaatcaaaaattatttagtagtattattcctaccaaagatgtagatggttttcatccatataacataggttctctatgccaaaaatcaccttacttacgtccttgcacacctttcggaataattacgatgctgaaacattataaaataaaaattcgaggattacacgcagtagttataggagcttcaaatattgtaggaaggcccatgagtatggaattattactggccgggtgtactactacaatcacgcacagatttacaaaaaatctcaaacactacgtaaaacaagctgatctaatagttatagccattgggcacgcccattttttaaaaggtacttggattaaaaagggagctatcgttattgacgtaggaataaatcgtctaaaaaatggagaaatagtaggtgacgtagattttaaaacagcatacaaaaaatcatcatacattacaccagtccctggtggagtaggtcctatgactgtaattacactattaaataatactttaaaagcttatgaacaaatatctaaagattgcaaataaaatctatcattacacatttactgcaatgatctccaaaaagtgttaaaactagtatcctctaatactatgcctaattccaataattctttgcgtattctatcagctctaacccaatctttaactcgtctagctttatctcgttcatatattaaactatttattttccctatgatactattattacaattaaagttattctgtaaaaaatattctggatcttttaataaaattcctaaaatacttcctaattgtcgtaatttactagctaactgactagccttattgctatctattaatttaaatttatttatttctttagataacctcaataatattgacaaagccaatggagtgttaaaatcactattcatagctttataaaaatcagttttaaaattatcaacaatatcaagaccctttatgtcaaaatctactccacgtaaagacaaatataactttttcaataatttactcgaattactcaaatttttgtaacaaaaatacaaagggtgcctataatgagtagacaataaaaaaaatcgaataatttctgaatcatattgagttaataaatctcttaataacaaggtattattcaatgattttgacatcttttcattattaataatcactaatcctgtatgcatccaatgttttatagaaaaattactatcaatacaaaccgattgtgctaactcattttcatgatggggaaataataagtctacacctcccccatgaatatctattttatttttaaatgcagatctgcacatagatgaacattcaatgtgccaaccaggtcgtccattaccccaaggagaattccaaccaacaaatatactacttttcgaagttttccataatgcaaaatctgcaatatttttcttagtagaataatgtgaaatattaatttctttatttaatatttttgaaaattgattagataatgcaccataatttaaataactgcttacagaaaacataatatcaccattgcatgctacatacgcatgctttttatttaataaaatagaaataaatttaataatatcactaatattttctgtaacacgaggttcactatctggaggcaaaatatttaatgcagaaaaatcatccttcatattagaaatcattcgattagataaacttatataactttcattattttttaaagatgcagcaataattttatcatcaatatctgtaatattgcgaacatattttaatgcatatcctagggaacgtaaataacgtactactacatcaaaaaatatgaatgttctaccatgaccaatatgacaaaaatcataagctgtaatgccgcacacgtacatattaattgttttttttttatctacttctaactgttcttgtaatcgcgtgtaagaattaaaaatttttaacatagtattaaatttcataaaagaaaaaagattattactatataatatgataaaattttatataaatgcaaaaatatatataaaaaactattacaattaaaattaacataaaaaaacaaaacacatgatcctaaactattatggctagaggtattatttttatctaacctaactgcactaaactctaacaacttataataatttctacacaattatgtattcttaatattcaacctaaaatttttaatattataatgaaaaataattaaatttttaatttttaaaatttatcaaaaaaataaatttttatcttattacaaaaaaactaacaaaattaattcctaaaaataaaatatttaaaaaaaactcttattaaacaaatacgacaattttctatataaattcaaaataggaataaaaatgagaaaaaataaactagaaaaaatgttaaaatttccttgtttatttacatataaagtaattggattagcacaaccagaacttgttgataaaatagttaaaataattcaatgtaaattacctggagattatgttcctcaaataaaatctagcaataaaggaaattatttgtctatctccattactatatgtgctaatacctttgaagaaatagaaagtctctattatgaattaagtaatattaatatagttagaatggtcttataaataaaaatgcacaaaaaaataatcactccaaacaccagacaaaatataaaaatgtaatgcagctttattactagcgctgcattacgacattaaaatatttttaaaataattttaataaaattataaactaatcacattagccgctgatggcccttttgctccttcggtaatttcgaattcaacactttgaccttctgataaagtcttaaatccgttgctttggatagctgaaaaatgaacaaaaacatctttgcttccatcttcaggagtaatgaaaccaaaccctttagattcattaaaccattttacattacctttaatcttggacatctatattaccttcacatgaaaaaatatacactaaactttaaattacaagttagtacaacgaattgtagattattttatttataactaatctatgttaaattattataaataaatactatataaactaaaagatagattaacacgtaaattatctgttagctagtatctattctataaattctaaatttttcgtaaaaaaaataaaattttttatagaatttacttttttaaataaataaagcttttatcaatacaaaaaaaaatccgaatttagatttcggatttttgaaacctggtaatgtcctactctcacacagggataccctgcactaccatcggcgttgaaatgtttcacttctgagttcggcatggtttcaggtggtaccataacactatttttaccaggtttaatattcttaaaaaatgtaaataataaatgtttaagaaaatatatcggattgcaagaatattttatttaaattttatttaaacacctctggtgttgtaaggttaagcctctcgggtcattagtactggttagctaaacatattactacgcttacacatccagcctatcaacgtcgtagtcttcaacgtcccttcagtaaaccaaaatataagtttcagggaagactaatcttggagcaagtttcgcgcttatatgctttcagcacttatcttttccgcatttagctaccgggcaatgccattggcatgacaacccgaacaccagagatgcgtccacttcggtcctctcgtactagaagtagccctcctcaatcttcctacgcccacggcagatagggaccgaactgtctcacgacgttctaaacccagctcgcgtaccactttaaatggcgaacagccatacccttgggacctgcttcagccccaggatgtgatgagccgacatcgaggtgccaaacaccgccgtcgatatgaactcttgggcggtatcagcctgttatccccggagtaccttttatttgttgagcgatggcctttccatacagcaccaccggatcactaagacctgctttcgcatctgctcgcattatcacgctcgcagttaaactggcttatgcctttgcactaaccttacgatgtccaaccgtaattagccaatctttgtactcctccgttactctttgggaggagaccgccccagtcaaactacccaccagacactgtctctataccggattacggtattaggttagaaaactaatcattaaagggtggtatttcaaggttgactccacttaaactagcgtctaagattcattgtctcccacctatcctacacattaaaaataaattttcagtgtcaagctatagtaaaggttcacggggtctttccgtcttgccgcgggtatactgcatcttcacagaaatttcaatttcactgagtcttgggtggagacagcctggccatcattacgccattcgtgcaggtcggaacttacccgacaaggaatttcgctaccttaggaccgttatagttacggccgccgtttaccggggcttcagtctagagctttaagttgcctttaactccttcgattaaccttccggcaccgggcaggcgtcacaccgtatacttccactttcgtgtttgcacagtgctgtgtttttaataaacagttgcagccagctgttatcttagactggattcagcttataaaagtaaattttattcacttactaccagtgtgccttctcccgaagttacggcactattttgcctagttccttcacccaagttctctcaagcgccttagtatgctctacttaactacctgtgtcggttttagtacgattcaatattacttatagcttagaggcttttcttggaagtatggtatagattacttcgtcaccgtaatgactcgtcatcacgccttgtattttaaaagaagaccggattttcctaatcttcatacgtacacgcttaaaccaggataaccgtcacctggataacttaaccttcttcgtccccacttcgcaaataacattgagcacaggaatattaacctgttatccatcgattacgcctttcggcctcaccttaggggtcggctcaccctgccccgattaccgttggacaggaaaccttagtatttcggcgaacaggtttttcacctgttttatcgttactcatgtcagcattcgcacttctgatacctccaatatactttacaatatatcttcactggcttacagaacgctcctctacccaacaaaaaaacatattttgttgccgcagcttcggtacataattttagccccgttaaatcttccgcgcaagccgactcgaccagtgagctattacgctttctttaaatgatggctgcttctaagccaacatcctggctgtttatgccttctcacatcgtttcccacttaattatgattttaggaccttagctggcggtctgggttgtttccctttccacaacgaacgttagcacccgctgtgtgtctcccgtaataacattcttccgtattcggagtttgcatcggattggtaagccgggatggctccctagccgaaacagtgctctaccccagaagatgaatttacgaggcgctacctaaatagctttcgaggagaaccagctatctcccggtttgattggcctttcacccctagccataggtcatccgctgatttttcaacatcagtcggttcggtcctccagtcagttttacctaaccttcaacctgcccgtggctagatcaccgggtttcgggtctgtatcctgaaactaattcgcccaattaagactcggtttccctacggctccccttaactcggttaaccttgctacagaatacaagtcgctgacccattatacaaaaggtacgcagtcactcctaaaaaaagctcctactgcttgtacgtacacggtttcaggttctatttcactcccctaaccggggttcttttcgcctttcccttacggtactagttcactatcggtcagtcaggagtatttagccttagaggatggtccccccatattcagacaagatttctcgtgtctcgccctacttttcgaacgtataaataaattgttttcgtatacaggactatcaccttgtatcgttaatctttccaaattattctactaacaactaaaaatataactatgttctaggctcctcccatttcgctcgccactacttagggaatctcgtttgatttcttttcctcaagatacttagatgtttcagttctcttggtttgctttactaatctatgtattcaattaataatgatacttatataaagtatcaggtttccccattcggatatcgtcggttattaacgtttcatatcaacttgccgacgcttttcgcagattagcacgtccttcatcgcctctgactgccaaggcattcaccatgtacgcttttacgcttaaccctacaacccacagatgtttattgtaaaatttaatataatcttcttgattccgaatttttaaagaacataactcaaacttaactattgctaaaactaataaagaataacatattcaatgaacatagtatacaaataaattaaattattttattaatcacttgtcccctaggggatttgaacccctgttatcgccgtgaaagggcgatgtcctagtcctctagacgaaggggaccttataaaaaaatacttataatttatttaaaaatgaactaaatatatcattctacatttctatgttacataatgaaaaaaaagagtcaagtttttttttaaatttttaaattaaatattacaacctcgtaaaaaacacttagaagttatagttatattaattaaatcatatctctgaatatcctattatgtatattaaaacgttttaaagcatataaaactgtctattcaacttacaaattatagaatttgtttccggtaaaataccataccataaataaaatgagtgtgctgcttgactcaccaacataccaataccattagaaacacatattgcaccattttttatacaccataataaaaattcagtatacttgtgttttatagaataatttatatcataacaataaacatctttatgtattaaagatttaatggtactcaaattactattttgacatatatttattgttgtagcattaataattaaattaaaagaataattagatgcaaatttttctttaaaaatagaaatagaacctacatttttaaaatcttcaactagttgaagagctcttgttattgttctatttaaaacaacaatactacaaccatatgataacaatgaaaatattatacctcgagctgcacctcccgcaccaattaataaaacacgattaaactttgactttataaattttattctttttaagtcatgtaaaactcctattccatcagtgttgtctcctaaaattttattattatgtaattttttaaaagtgttcacagcacgagacattttagctcttattgtcaaattattagatattacatatgcattttctttaaatggaacagtaatattagcacctttacctttatttagaaaaaaattcaaaacataactattaaattctttaaacggaactaaccgtgcactatattcataaacaattccagtttgttttgaaaacaaactatgaatatatggtgattgagtatgattaataggatttccaaacacacaaaactgatctatacaatgtttaaccatgtctaattaaacttccatttattatatttaaaattttagatggatttttcctggtacctaatggtccacataaaataggaacagtagtaccaaactgttttaaaaattcttcatacgttctacacggatttcttccagaaatattagcactagtagatattatagccttaccgaacgcactacacaatttattaataccattatgagcgctaatacgaattcctaaaaaattagaccttccagttaaccaatcaggcacaaaagatttggctggtaacaaataagtaatagtatcaggccaactactatataaaatttttttatgataaatagaaagtttactttcagaaatataagatctaatctgattaaaatgcgatgcaactaatataaatcccttattcaattttcgcttttttaattttaataacacttttactgcgtctatactttcaggattacaacctaatcctaataccgattcagttgggtaagctataactaaattttttcgtaatctatcaacacattcagataatgaaagaatattcactaatcttaaaccccttatgttaaattttactttactttagaattttaataaaatgtctaaataaaatttaaaaaataatgataaaataattaaaaatgagaattttaattactaattatataaaactattctataatagaataaaaactaaatttaaaattttaaaattactatgtcagtgctaaaaatactcaaatatcccgatgaccgtctacgcataattgctaaaccaatttcaaaaatagatacaaaaatacacaacatcataattaatatgtttgatactatgtattatgaaaatggaattggattagcagcaactcaagtaaatattcctcttcaaattatagtcatagataaaattgaagaattaaaccatcctctcgttcttattaatcccaaaattactaaaagaagcggattaactagtattcaagaagggtgtttgtcaataccaaattatcaagcagaaatatctagatcaaaaaaaataacagttacagctttaaattattttggaaaacgcattaaactaaaaacaagttctactttatctatttgtattcaacacgaaatagatcacctcataggtaaactattaatagattatctttctaatttaacaaatttaaaattattaaaaaaaaataaataatatgattcttaacactctaaattcacttaaaattgtctttgcaggcactgataaattttcaaaagatcatttaaaaattcttgttactaacactacacacaaaattttaggagtcattactaaaccagatcaacctctcggaagaggaaaacaaattacttcatcattaacaaaaaaactagctaaaaaattaaaaatacctgtttttcaaccaacagcactaaatactagtacattttataatcaaatatataaccttaatgcagacattataatagttgtttcatacggaaaaattatccctcaacttatactgaatatttttccattaggaggtattaatgttcatacatctttgttgccaagatggagaggtccttccccaatacaatccgcattactaaacggagataaattaacaggaatcacaatcataaaaatgaataataatattgatacaggagatataatttattcatcatcttgtatcattaataaatcagatactagcgtaactcttcaaaacaagctaaaaatattaagttgccaaggattaattcaagtacttaaaaattttaaaagttcatacttcccaatccgtcaaagcaatttagcaacctattcaaacaaaatcaataaagaagatgcgaaactaatatggttaaaaagtgctatccaattagaaagatcaattagagcatacaatccctggccaatttgctattttaaaattaacaatcaattatcaataaaagtatggtcagctaatgttattattcactttaatcaacacaaataccaaattggagaaataattttaataaacaaacatggaatgcaaattaaaactagtaaaaatattctcaacataacgactgtacaacttcctggaaaaaaaattatgcatgccaacaatttatgcaattctaaaaataaatggtgtatacctggaacaaaactgaccaatacgtaaacataattaaactaatatcaaaaaatttatagtttaataaaaatttttttgaaataaaattttatcttattattacaaatttattaatttgttttttaacaaacaattttaaaaaaaacaatactatattaatatttaaataccattaaacataacttgtacaataattttaattactaaaataaaataccctatttatacctaaatttttagttaacataaccaaaatatttgttttatcacaattagttacaaatataaaaacacctatttaatctaactgctcttaaatgtataattattaatttttaacatcccaaaaaattatattctataaattttttgacaactcattaatttttattacatatataattctattaattttattacgtattttttaaaatattttataacttcatcattaaaacttatatttaatacataaatcaacataaataacaatatttttaaaataaatgactaaaatatacaaatcaatatattgattttataataataattcagaaataattatttcaaccaatacactttaatcatttaactacaaaactaatataacaattatgttataatacagtttcttctatagtttttagaatttcactaaaaactcaaaaaaacagtaatttcatatacaaaaaatcattctagcgaaacaacataacttaaacacaacgcattcattactataaaaaaataaacaaaaactgtttttgctttatgtaatgaaattctgataatactttttggaacattaaaaataaataagaaatttaaaaagaattatattcatctccctaaaataagttactattattatttaagttaaactatttcaacttcttaaaacattttcagaataaataattatatccaaatacataacacataaactatatttgttttttaacctaaacaaataattttaaaaatcatctcaatttcaattacttcaatatctttatttttattactaaacatttaactaaaataccttttacacaactttaatctaaaacagaaatttttataacatatatcatatactcattaacacattaatttataaataaactactttacatattttactaaaccctattaatttcaatttataactcgccatcttaacaaacaacgttttatttattgtattaatgcaatacattaaaattaataactacctttaaaaaataatattttactcaaattgaatacaaagataataaataaatgattttattttttatacactaattcttttttattttttactcgatttatcaattgaatatatgccataggtgcttgatcaccagatcgaaatccacatcttaaaatccgagtatatccaccgaattgacctaaaaaatgtggacctaaatctctaaataacttaaaaactattttattatcacgaattctagaaaaaaccaaacgacgattagcaacagaatctattttcgcacaagtaattaaaggttctgcgacacgtcgaagttcttttgctttagatacagtagtttttatcatttcataacgaaacaatgaacaaaccatattttttaacatagctttaacatgagtagcacttttgttaaacctacgtccaatttttctatgcctcataattagaaatactccatataagtaaagaaagtttataaattaaataacaaattaattgtctaaaatattatcaggaggccaattttctaaattcatacctaaagataaattttttgctgctaatacatctttaatttcagttaaagatttttttcctaaattaggtgttcttaacaattccacttccgttttttgaactaaatcaccaatataatgaatcatttcagcctttaaacaattagcagatcttacagttaattctaaatcatctaccggtcggagtaaaataggatcaaattctggtttttcttctttaatttcaggctctctaatatctcttaaataaacaaacgactctagttgattagacaatatagtagcagctctacgaattgcttcttctggatccaaagttccattagtttccatttcaataactaatttatctaaatctgttctcttttctacacgtgcagcttccactttatatatcatgcgctctacaggactataacaagcatctactaatagctttcctacataattttctttattatcactaattacatttgtcctcgaaataaccggaacataacctcgaccgcattgaaccttaattcgcatagatatagatgcatttttacatgtaagagtacaaataatatgatctaaattaattatttctacatcatttccatgattaatgtcagctgcagttacaactcctatacctgtcttcactaacgttaaatatacttgatcttttccatatactcgtatcgctaatccctttaaatttaacaaaatttcaataatatcttcttgtacaccttctttagtactatactcatgaagaattccatcaatctctacttcagtaactgcaaatccaggcattgaagataacaaaatgcgacgtaaagcatttccaagcgtgtgtccaaaacctcgttctaatggctcaagagtaatttttacatgtgtcatactaatttgttcgatatttactaatcgtggtattaaaaactcagtaacagaactctgcattattattcctcaaaataatttttaccttttacttcgaataaagctcaataattaaatactcattgatttctgcagataaatcagaacgctcaggaactcttttatatattccttgcatcttgttaaaatctacttctatccaaattggagtttcgcgttgttctgacaattctaacgcagctttaattcgagattgtaatttagaatttttatgaatgctaattacatctccaggggaaacctgatatgaaggaatattgaccgtacaattattaactaatatagatttatgactaactaattgacgtgcttcagcacgagtagaaccaaaacctattctataggtgacattatctaaacgattttctaaaagaaataataaattctctccagtatttccttttaatctagacgcatgtttataataatttcggaattgagcttctaaaataccatataatctacgaaccttttgtttttctcttaactgcacaccataatcagataatcgttgtcttttagaaccatgttgaccaggaaactgatcaaatttacatttagaatcaattgcacgtatacctgatttaaaaaataaatcagtgttttccctacgacataattttaattttggacctaaatattttgccattttaaactcttttgaattatttaattaaacttatttattaaaactaaactaaaccctacgctttttaggagaacgacaaccattatgaggaataggagtcacatcagtaatattaatgatacgaaatccaatagtgtttaaagttctaatactagattctcgaccaggtcctggacctttaaccattacttctaaattttttataccataacttttcacaatatctgcacaacgctcaacagcaacttgagcagcaaatggagtagattttctagatcctcgaaatccagatcctcctgaagtagcccatcctaaaacatttccttttttatcactaatagaaattatagtattattaaatgatgcatgaatatgtgcaataccatctaaaatttgttttttaacacgtttttttacacgaattagttcttttaccatattattttacctttgtgattattttttcattaacttacgcgggccttttctagttctagcatttgttttagtcctttgaccacgaactggaagtttttttcgatgacgagaaccgcgataacaattaagatcttgtaaacgtttgatactcagcgttacttcacgacgtaaatctccttcaactacaaatttcaatacttcacatctcaatagttctaactgatctttagttaaatctaaaatttttatactttcactaatatttgttcgtaaacaaattaatttagacctagttttaccaattccatatacatccattaaagcaaccacaacatgtttatgattagcaatgttaatacctgcaatacgagccactataaacccctataaatgtcgttatttatattttatattttatacaataaaaaaatattctcttttaatacaaacctatcataaaattaaatttatacataacttttaaaatacttataattgtaaaactatttaatattttttaaccttgacgttgtttatgtttcggttctgatttacaaattacgcgaactacattatatctacgaactattttacaatttctacataactttttaactgaagtacgcactttcattattacctcaattgtcttgaacaaaaatttaaaatctaaatttattttttttaagcactgattcatactgcgtagacataatatatgtctgtacttgagatataaagtctataattaccactactataataagcaatgaagtaccaccaaaataaaatggaacatccataaaaaaacgcataagttcaggaactaaacaaataaaagccatatacatagaaccgagaaaagttaaacgtaacataattttattaatatattgagcagtcttttcgccaggtcgaattccaagaataaaagcgccagatttttttaaattatcagcagtttcacgaggattaaaagctaatcctgtataaaaaaaacaaaagaaaattatcgcagtaatataagttaatatatataaaggttttgtaggttgcaaataaaatacaatatcgactaaccatttgaaatggtctctattaccaaaccaagatgcaatagttgcaggaaacaaaacaatacttgatgcaaaaatagctggaataacaccagacatatttaattttaacggcaaatgcgtactattcatagaatatgttcgatgtcctaaatttcttttagcataactaatagtaatttttctttgactacgctcaatataaacaactagtagggttactaaaaatattactattccgatgaaacaaaataacaatacatgcaaacttccttgtctaactttttcaacagtatttaaaaaagaactaggtaaacctgaaacaataccagaaaaaataattattgaaataccatttccaatacccttttcagtaattaactcacccaaccacattaaaaaaatagtaccagtaattaaacttatgattgctatgccataaaaagaaatacttggatctataataacgtcttttaatccaggtatattaggcaaacttatagacattccaaatgactgtaatgccgctaatattaacgtaatatatctaatatatttattaattctatgacgaccttgttcaccatcttttttcatttcaataaattttggatgaattaaagttaatatttgtacaattatagatgaagaaataaacggcataatacctaaagcaaaaatagacgcacgacttaaagctccaccagaaaacatattaaacatttctataatagtacctctatgatgttctaataatgaagctaaagctacagtatcaattccaggaataggaatatacgaacccattcgaaatactattaacgaaaatattacaaaatacattctttgttttaattcgctaaattgattaccaaaattttttaatttagtttctagttttttttttatcatattaactcacaattaattattttcttcaattttaccaccagaagattcaataatattacgaacacttttagaaacaaacaaattacgaattattaatatattagttataattgatccagacgatattattttaacatatttaatattctttttaataagacctgttttttttaaaaattgtaaattaataatacaattagaaaaattttttaaatcttctaatcttacttcagctactttttctttttttaaagaaacaaaaccaaattttggaatacgcctataaagcggcatttgcccaccttcaaaacctcttcgtattttacaaccagaacgcgatttttgtcccttatgtcctctaccagaagtttttccaaaaccagacccaattcctctaccaactcttttagattttttatgagatttagaatttggagacaaagtatttaaatacattattacattcctaattaattcttaacataaaagatagtaattttatcattccacgtacagaaggagtgttcttacgaagaactgtatgtccaatataacgtaatcctaatccagataacgtagctttatgtttaggtaaacgacctatagaactcttaatttgagtaatactaattagcttaatcataaataactattctctaatatttcttttactaatttatttcgttttaatgcaatcatttccggagatttcatactctctaaaactagcattgtagcacgtacaacattaataggattagttgatccataagttttagctaaaacattgtgtacacccgctacctctaaaacagatctcatagctccaccagcaataatacctgtaccattcgaagctggcttcataaaaatatatgatcccgtatatgaaccggtgacagaatattgtaatgtgccattatttaacggaacttgaatcatattacgacgtgctttttccatagctttctgaatagcagaaggaacttcacgtgcttttccatatccaaatcctacttttccatgaccatctccaactactgttaatgctgaaaaagaaaaaattcttcctcctttaactgtttttgaaacacgattcacggatattaatttttcttttaaatctccactaacatttcttccaatgttactcaaaatttctacctcaaaacttaagcccagattctcttgcagcatctgcaagtgcctttacccgaccatgatattgaaaaccagaacgatcaaaagaaacattaataatacccttcatcaatgctcgttctgcaattttttttccaatacaaatagacgcatgtatatttccagtatatttcactaaattaagtatttctttttcaacagtagaagcactagttaatactagagcgttcttagaatctataatctgagcatatatatgcttagaagttcgatgtacaactaaacgaataagatgtaatttcttaatttgaaagcgtgttcttgcagctctacgaagacgagctttttttttatttattgaaattatcatattacttcttttttgcctccttaacacgcacaatttcattactataacgaataccttttcctttataaggttcagattttctatatgctcgcaaattagcagctacctgcccaactaactgtttatttattcctttaacaattatttctgcttgggaaatactttctacaaaaataccaaaaggtaaaacgtattcaataatatgagaatatcctaaagacatatttaaattttttgaactatttattgaaattctataacctactccaaataacttaagtttcttaaaaaatcctacggttactccatgaatcatagaattaactaaagatctagcagttccagcctgtgcccaacctttaacactactattaattcgactagaaaaaactaaacatgacttcacgctttttactaaaacactatcatgaatcaaacgttttaactcacccttacttccctttacaatgaccatttgtccaatcaatgtaatactaacatcagaaggaataacaatcggttgtttagcaatacgtgacatttatcctccaaatactatgaaacattgcaaataatttcaccgcctaaacctttcttgcgagctacttgatcagttaaaaccccttgagatgtagaaataataacaatgcctaaaccagacataacttgaggtaacttattatttctagcatatattcgtaaactaggagaactaactctagttatattttcaataacaggtttacttctaaaatattttaaaaatatttctaatataggtttattagtactatttacagaaaaatctttaatataaccttcttcttttaataaaatactaatttttacttttaatttagaagatggcataattacagaaatcttactagcaaattgaccgtttctaattctagttaacatatctgctataggatcttgcatactcatataatattattctccaaaaaacaaacataaatctttttaccaactagatttttttaaaccaggaatttcgccacgcatagcagcttcacgtaccttaattctactcaacccaaactttcttaaaaaagcatgaggacgtcctgtttgactacaacgatttcgctgacgaataggactagaatcacgcggaaatgtttgcaattttaaaacagctttccaccgatcctgttctaacacagacaaatctgaaataattgattttaaatgttctctcctagaataaaatttttttgctaattttattctttttacttctcgagctttcatagattgtttggccatatattttacagtcccattttaaatttatgttcgaaaaggaaaattaaaagctgataataaagcataaccttctcgatcagacaatgcagtagtagtaatcgtaatattaattcctctaatacgatcaattttatcaaaatcaatttctggaaaaataatttgttccttaataccaatactataatttccttttccatcgaaagatttattagaaaaaccacgaaaatctcgaattcttggaattacaataaaaattaaacgttcaaaaaaatcccactttcgattgcctctcaaagtcactttacaaccaatgggatatcccttacgaattttaaagctagcaatagatttacgtgccttagtaattaaaggtttttgaccagaaatttttgttaaatcagatattgcaaaatctaaattttttttatcgatcgttgcaattcctactcctatatttaaagtaattttatcaattttaggaacttgcataaccgaagaataattaaagttcaacatcaattttttagatatactatttttataataatcatataaagctaccatataaactactccattttaattacaaatagtattattagatttaaaaaaccttacttttttgccattttttactctaaaaccaatacgatcagatttttttgttgtaggatttaaaatagctatatttgaaatattaatactagattcttgctctacaatacctccttttttattttgtgaaggagaaggttttgtatgttttttaacaatattaacaccttctacaataactttactcttcgcaataacttttcgaactataccaattttccctttatcttttccaattaatactattacttgatcatttttttttattttagcagccataatatatcctccttacaaaacctctggagctaatgaaataattttcatgaatttatcatttcgaagttcccgagtaacagggccaaaaattcttgtccctattggttgatcattattatttaatacaacacaagcattagtgtcaaatcgaattatagaaccatctgaacgtttaacacctttttttgttcttattattacagctttaaatacttctcccttctttacttttcctctaggtatagcttcttttatagaaatcttaatgatatcaccgattcctgcataccgacgacgagatccaccaagtactttaatacacatagcgagacgagcaccagaattatccgctacatttaatatactctgttcctgtatcatattcgaattccaaatttaaatatcagtttaaaatgttcatatatctaagaaacttttatgtttatataataattttaatttaactatcaaaacataaattttatatatgcattttattcacactaacaacaaacgtataacactctaacttatattcatgatcttaaagatttttttgaaatgcgaactaacatccaagatttagttttagaaattggacgacattcacgaatttctacgatgtcaccaaacgaacattgattattttcatcatgtatacacaatttagttgtttttttaacaaactttttatataaaggatgcttaattaatcttttaatagaaactattgcagacttttgcattttattactaataacttgaccagacaacgtacgaaatttatcaatcacactctttttccttttcggctaatatagtattaacttgagcaatattacgacgaacatgttggagtaaatgcgactgctgaagttttttagcagaatgttgtaaagtaagattaaattgttctcgcaacaaattcattagctcaatatttaattctttgattgtttttttttttatctcaacttttttcatcacattaccaacttagttacaaacatagtttttacaggtaatttagctgctgctaacttaaatgctattcgcgataattcttctgatacaccagatatttcatataaaatctttcctggctgtactaatgctacccaatactcaacatttcccttcccctttcccattcttacttctaatggttttttagtaataggtttatcaggaaaaattcgaatccaaattttcccctgccttttaatagcacgagtaatagctcgtctagcagattcaatttgactagattttaaacgccctctagtaattgcttttaaaccatataatccaaaatgaacattagttccaatagctaatccacgatttttacctttatgcatttttcgaaatttagtatttttcggttgtaacattaaaacttctccttatttcctatatcttcgttgatgcttttttaattgagacataggtttttgtttttctatttttggaatagatcctataccgcctaaaatttctcccttaaatatccaaacttttacaccaataacaccatatgtagtatgggcttcagaaacattgtattcaatatcagcacgcaatgtatgtaaaggaacacgaccttctcgataccattctcttcttgcaatttctgttccacccaaacgaccacttatttctactttaatacccttagcaccctgtctcatagcattttgtacagctcttttcatagctctacgaaacataattcttcgttctaattgtgatactatattatcagctactaattttgcatctaattctggttttcgaatttcagcaatgttaatttgcgtaggtacaccagtaatatttgttatagacaacctcaatttttctacgtcttcccctttttttcctattactataccaggccgcgcactatatattgtcactcgaatactttttgacggacgctctataacaatcctagaaacagacgctttaaataactcctttcttaaaaataaacgcacttgataatcactatctaaaattttagcaaaatctttactatttgaaaaccacaccgaattccaatgtttaattatccctaacctcataccattaggatgtactttttgacccattgtacttaacctctaccttttttatcttttactttactatcagaaactactatagtaatgtgactagtacgttttaaaatacgatctgaacgacctttagcacgtggcatcattcgtttcatagttggcccttcgtcaattaaaatttttttaacttgtaagttatttatatcagatccatgattatgctcagcatttgaaattgcagatttcaaaactttttttactaaaattgatgcctttttattacaaaaagttaaaatatttaatgcatgttctatattttttcctcgaattaaatcagctactaaacgtaatttttgagctgaagaacgagcttgactatgtctagcaattgtttccatatattttcacctcgatttataaaaatctaacgttttttaacttttttatcagcagtatgacctctatatgttcgagtcaaaacaaattcacctaatttatgtcctaccatatcttcagtaataaatactggaatatgttgacgaccattatgaattaacattgttaaaccaaccatctttggaaatattgtagaacgacgagaccaagtacgtatcggttttttatcacgtatttctacagcttgttctacttttctcaataaagctatatcaataaacggaccttttttaagagaacgtggcactgttatttatctccttaaattatttatgacgatggcgaataataaatttttccgtacgtttattttttcttgttttctttcccttagtttgcaaaccccaaggacttactggatgtttcccaaaatttctcccttctccacctccatgaggatgatctacaggattcatagcagttcctcgaacagtaggacgtataccacgccatctagatgcccctgctttacctaacacccttaacatagattccgaatttcctacttctcctatcgtagctctacattttgattctagttttctagtttcaccagatcgcaatcgaatagtaacatatgaattttcgcgtgatattaattgaacataagtacctgctgaacgcgcaatttgtcctccttttccaggttttatctctacattatgtataaccgtacctataggaatatttttcataggtaacgcatttcctatttttatttctgcgttaaaacctgatacaatttttgaacctaccattaatcccttagaagctaaaatatatcgtctatctccatcagaatacaatattaatgcaatattagaagatctattaggatcatattctaaacgctcaacaatagcaggaatattatctttatttcttttaaaatcaattattctataaaatcttttatgtctaccaccaatgtgacgagtggtaattcttccacaattattacgaccgccacttttactattttttctaattaatgaggaaataggttttcctttatataaactaggatttactacttttatagcatgacgacgacctggagatgtaggtttgcatttaataatagccattttttttctcttttcatcattactaatctagtatattgtcttattccgaacttccaataaaatttatgttttgccccctttttaaagtcacataagcttttttccaattactagaacacgttatacgacttttttttcgcttacattttccttgaactaccaatgtattaacattttttactgctacattaaacatattttgcacagcacgtttaatttctaatttagtagcacaaatagatactttaataattacagtgctaaaatttcctgacaacgtagaagatttttcagaaatatgaggacctaacaatacttttaataaaattttttcataaatcattgttttactaatcaagttaataactcctctaccttttggatagctttagaagtaattaatacgtgattaaaagaaattaaacttcgtggattcatatgattcacagtttgcacatcaactttatacaaatttcgagatgctaactttaaattattatccttagttttagtaataattaaaacatcatgtaatttaatatctcttaacttatcaattaataatcttgttttagggaactctatagtaaactccctaaaaactactaaacgtttttgacgaattaattcagaaaaaatactttttaaagcacctctatacatttttttattaattttttgataaaaactttttggtttagctgcaaaagtaactccaccagaacgccacaagggacttctgagtgaacctactctagcacgtcctgttcctttttgacgccaaggttttttacctgatccagaaacttctgaacgatttttttgagcatgagttccttgtcgaatactagaagaataagaaataattacttgatgtaccaatgcttcattaaaatcacgaccaaaagtaatatcagatacattgagaacactatgttcatcgtctctcaacactaattccatattaaactcctcgtgttttaattgctggcttaataataatgtttccacctgaataaccgggtacagctcctttaaccaaaattatttcttgatttaaatcaattttaactatatctaaattttgtactgtaactctatgattacccaaatgccctgccatcttttttcctttaaaaactctaccaggagtttgattttgaccaatagaaccaggtgctcgatgtgacaaagaatttccatgagtagcatcctgagtatgaaaattccatcgctttacagtaccgcaaaacccctttcctttcgatgtaccaattatatctactttttttatattagaaaataattctaaattcaaactttgacctattttaaagtcatttatactactattagtaagtttaaattcccataatccttttcctatttttactccagatttcaaaaaatgacctatttccggctttaataatttattagatttttttataccagtagtaacttgaacagcatgatataaatcacgactaatagttttaatttgagtgattctattttctttaactttaattattgttacaggataaactgtcccttcttctgtaaaaattcgagtcattccaagtttttgcccaattaaacccatcattacgctataaatccttgaataatttattgatataactaacctaaactaatttgaacatcgacgccagcagcaagatctaatctcatcaatgcgtctactgttttctcagtaggttctacgatatcaattaatcgtttatgtgtacgaatttcatattgatcacgtgcatctttattgacatgaggagaaattaatactgtaaatttttctttatgtgttggtaaaggaattggtccacgaacttgagctccagttcttttagcagtttctacaatttctgacgttgattgatctattaatctatgatcaaaggctttaagacgaatacgtattctttggttctgctgcataagaccagaactcccataatatacaaattaaaaaacatacctcttttcaaatttaaaaagaatatgtaattatttaaaatttagtttccaaattagaaacattgttaaaaatttgaactgtaagttaaacaaccttaaaatcacaacttaacgaatagcttaaaaatcaacattaatataaatacatcatactatttaaatgtattcttatatataatgtaaatattaataatatcataaaaataaattaaatattaaaataaaaacataaatttttataaaaattttattttaaacgatattgtttctatctatttaaatatctattacaattaaacattataatattgtttcaaaatattaaattattaacataatttataataccttaaaaatcttaaaaaaatcaagaaaagaacttattctatgcttcttttcttgactttattaaattaatcatatattttttagattattgttaaaaaatatacttttactgcagaactttaactacaattccagctcctacagtttttccgccttcccgaatagcaaatctcaatccatcagacatagcaataggatgaattaaagtaattaccattttaacattatcaccaggcataaccatctccatatcctctggtaattcaaccgatccggttacatctgtagttcgaaaataaaactgaggacgataacctttaaaaaacggcgtatggcgaccgccttcttctttagacaacacatatacttcagattcaaattttatatgtggggtaatcgttccaggtttcgctaaaacttgaccacgctcaatatcatctcttttcgtaccccttaacaaaacaccaacattttctcctgctcgcccttcatctaataattttctaaacatttctacaccagtgcatatagtcttaacagtagattttataccaactatttctacttcctcacctacttttataatacctctttcaatacgtccagtaactacagttccacgtcctgatatagaaaatacatcttcaataggtaataaaaaaggttgatcaatagatcgtttaggctcaggaatatatgtatctaaataattggacaaatctaaaattttttgttcccattgaggatcaccctctaacgcttttaaggcagatcctctgacaataggagtgctatcaccaggaaaatcatattgcgttaataaatcacgtacttccatttccactaattctaataattcttcatcatcaaccatgtcacacttatttaagaaaactacaatataaggaacacctacttgacgccctaacaaaatatgctcacgagtttgaggcatcgggccatcagtagcagcaactaccaaaatagctccatccatctgtgcagcaccagtaatcatgttcttaatataatctgcatgtcctggacaatcaacatgcgcataatgtcttatagaagtatcatactcaacatgtgacgtattaattgtaatacctctagctttttcttctggagcattatctatttgatcaaatgcacaagcagcacctccatactttttagataatacagtagtaattgctgatgttaaagtagttttaccatgatcaacgtgaccaattgttccaacattgatatgaggcttagaacgtttaaatttttctttagacacaactcatttcctttctataaaaataaaataatttaaacaaaattaatataaaaataacaattactaattcttgtccctattttgaataatagatgacgctacatggacaggcgcttcagaatactttaaaaactccatagaataagaagctcttccctgagtttgagatcgaacatcagtagcataaccaaacatacaagacaatggaacctgagcacgaatagattttcctatagataaatctatcataccttcaatcatacctcgtcttcgattcaaatcacctatcacgtcgcccatatactcttccggagtctctacttctactttcataataggttcaagtaaaacaggattagcttttttaaaggcgcttttaaatgctaacgatgcagctaatttaaacgcaatttcagatgaatcaacatcatgataagatccaaaatgcaaccgaacaccaatgtctactacagaataaccagcaagaggaccatataaaagttgttcttgtatacctttatctatagctgaaatatattctccaggaataattccaccttttatatcatttataaaaatataccctgactgattaagaggttttaatggaaatagatctataacaacatgtccatattgtcctcttccaccagattgttttatatattttccttctacattcttaactgaactctgaatcgtttctcgatatgacacttgaggttgaccaatattagcacctactccaaattctcttctcattctatcaacaattatttctaaatgtaattcacccatgcctgaaataatagtctgattagattctcgatctgtatgaactttaaatgaaggatcttcctttgctaatctatttaaagcaacactcattttttcttgatcaattttagtttttggttctactgctatggaaataacaggatccggaaaatccattttttctaaaacaactacattatttggatcacataaagtatctccagtagtaacacttttcaaaccaattgcagctgcaatatcacctgctctcacctcttttatttcttcccttttatttgcatgcatttgaacaattcttccaaatctttctttttttttcttaactgagttataaataacatctccagaacttactttacctgaataaactctaaaaaatgtcaaatttcctacaaatggatctgtagcaattttaaacgctaatgctacaaatgcttcttgatcatttgataaatccatatttgaagaacatgattttttactattactcttttgactaatttttttaacattgtaagaagctacatccataggagaaggtaaatactcaactatagcatctaacaacgcttgaactcctttatttttaaaagctgatccacaggtaatcagaactatttcattgtttaatacacgttgacgcaaagaattcttgatttcatactcagataattttttcccagttaaatacttatccattaaaaaatcatcattctcaacagctgattcaattaatttttgacgccatctatctgataatactgttaaatcagaaggtatattatcatatttaaaagtaatacctttatctaaatcatcccaataaatagctttcatcctaattaaatcaataaccccagaaaaattttcctcagaatttattggaatttgtatcggtacaggatctatacccaaacgttcgttcatttgtttaactacattaaaaaaatttgcccccatacgatccatcttattaataaaagctatcctaggaacattatatttgtttacttgtctccacactgtctctgattgaggttgtactccaccaacggcacaataaatcataacagcaccatctaatactcgcattgatctttctacttctatcgtaaaatcaacatgtcctggcgtatcaataatattaattcgatgtggtaaaaattgttttgacattcctgaccaaaaagtagtagtggctgccgaagtaattgtaattcctcgttcttgttcttgttccatccaatccatggtagctgcgccatcatgaacttctccaatcttatgattgattcccgtgtaaaataaaatacgttcagtagtagtagtttttccagcatcaatgtgtgcactaatacctatatttcgatattgtgacacaggtgtaatacgagccattctatccctctaatttttaatttttatacagtaaattatttcacttatatagaaattaataattaatttcaatttaaaaactataatttttcaatgttttaccaacgataatgtgcaaaagctttgttagcttcagccatacgatgtacatcttcacgctttttaacagcagatcccttgttttctatcgcatccgataattcattagacaatcgtataatcattgatttatctatgcgttttcgcgctgaatgcacaatccaacgcatagctaaagcatgacgtcgcactggacgaacttctatcggaacttgataagttgatccaccaacacgacgagattttacttcaacagtaggacgtacattctctaaagctaattccaacacttctaattcgggttttcctatcttttttgctaacattgttaaagcttgatatacaatttcttcagcaatagatttttttccatcaaccattattatattaattaattttgcaaccatttcagaagaaaattttggatcagacaaaatttttcgatgtccaataccacgacgtcttggcataatagtatgtaccccacataaaaatttttattaaatttaataaaaaataaaataaattatactaaagctattttttctttttaactccatatttagatctaccctgacttctacttttaactcctgaacaatctaaagcacccctaataacgtgataacgaactccaggcaaatctttaacccttccccctctaattaaaattactgaatgttcttgtaaattatgaccttctcctcctatataagcagtgacttcatatccatttgttaaacgtactctacatactttccgcaatgcagaattaggcttttttggtgtagtagtatacacccgtatacatactcctcgtttttgaggacatttatttaatgcaggaacattatttttaattaactttcgtgaacgagattttcgaactaactgattgactgttgccataataactcctaaattatcactaaatattataaataatgtttaaaaaatgcgatataatccatattataaaaaaattaccatgacatttgctgcttatgttttacagttaaatcaacaaatctgttatatcctattacgttaacattcggagaaatattgtctaaaataccacgggcacacaaatcttgttttaaagcatacatagaaacagaataagataaaattttatttaaaaatacattattttttaatgctaacaccacactattttgtagcattaatatatcatctacagattctaacatattcattaataataccatattagtttcaaacggagaacgcattaaaatatgcaacatttttaatcaattccctttaaaaattaattattaaatcactattttttaacttgtttcgaatttcaatagcagataatatagaaacgtctaataaaaagtctgtctttttaaacaaaccgcgttccttcaaagactcattacataaaaaaaaatcataaataccaaaaaacggtaatattttaaaagataaaacataattttttgacaaaatttcatctggcttttgattttttaataattgaaaaataccatcaccaataaaaaaaactgaaatcttactattcataatagaaacagacaataataaatctaaaccttcacgacctaaactaacgccatgcggtacataagaaaaaacaaaagctatttttttcatatcattatcattatgctaaaattgtataacacgatcgctaatcttcaagtaatttgaaaattcacccaagccagttaaaaaaaatgatgattttaaattacctactttaatattcttattttgttttgtattagatactacatcaataactcctcttcttaaagcggcactaacacatacacataacttaactaaatacttgttatgcaaccaagtccattcttctactaaattacattcgttaaaattaggagatataaatttattagcatttaatgctccatcacaataaaaaaaaatactcaataatttatgatgatttaagataactgcacgtgaaaacaaaaacgcactagtagaattttgtgtgctatacggtggcccaataactaatacagtataattcataaaatatatcaccttatttcgtaaattttaatataaaataaaacttgttaatacatatttctttttaaaatagtaaattttacttagattgtatgtctattaattctatttcaaatattaaagtcgaatttcctggaattccaggtactccagtttccccatatgctaatttcggtggtattactaattttattaaaccacctttttttatatattttaaaccttctatccaacctggaataacgctatctaaagaaaaagataaaggttgacctcgcttgtaagaattatcaaactcattaccattaatcaatgatcctttataatgaactgtgataacatcactatcatgcaaaaatttaccacttccttttttcttaataaaaaaaactaaacccgaagacgtgtgtctcgcatcttttttctttagcatttttttaatatataaatctccttgaattttattattatgtgcttccttctttaaaactatatcttcaaaatattttaattttttttctaattttattaattccattgaaatttcttggtcagataatatagtctttcctgaaagagagtctcttattcctgataataaactatttttatctaaaatcactcctaatcgcttctgctcacgaaaagaatgattaatgtaatttcctaatgatactcccaacgcataagctgattgatcatcaaaattttcaagattcttttgaataatatgatcttttcgaatcaaagatgtactagcatataaagattttggaaaaaatattgatagaaaaatcattacaaaaattatgtgtataattttcaacaaaatcataatttctccgacgaatcattctaattaaaatttttattaaaattcacttaaactaatatttttaaatataaatctttaatacctaaaatatttttttatattattaaaacttcaaatattttactgtccttttaaaataataaaaaaataactattatatttaaaacttcataaacatatctaaattcttataatttctaactttacttttattgtaataataaatatttttagcacttttaaaaaaaaccataaaatacattaatttattatacgaatttattttattacaaatattaacactcaaaaactttctaaatataaacataaaacatttaaacaaaaattattactattaaaaatttattgatatattacaaatattcactcttaaagttaactacagttacaacactttataaagtaattttattactacaaaactatactcacatttatattaattatctattataataaatattttaagttatgaacgtattttatttaatgataaaaaaatttatatactctaaactataatttaatcaacaaataaccgacatatacggatttctaaaatgataaataaaagtaatcttataggacttacttgtattagcttcctatcttacgctttaaccggagcattaattacaatcactggcatttttttagaaaatatttcaaaatattttaatatacctataacagacatgggtaatacgtttacttttttaaatgcagggattttatcttctatttttataagttcttggataacaaatattattaatttaaaaacacaattaatttttggatttatattaactatcattgctacattaatattaatttttagtcataacttaacatatttttctatcagtatgtttatgctaggaataattagcggaattaccatgtctattggcacatacatcattacaaatttgtatactgatcaaacaagagcttcaatgctattattaaccgattctttttttagcatgtcaggtataattttccccattataacagcactaattatttccaataatatgaaatggtactgggtgtattttattataggaattatttatttaataatatttttaattacaataaatacaaaatttcctataatttacacagaaatttctaaaaaacgtattaaaacatggaatttttctatcttatgtctatccatttctgcactattatatattttaggtcaattaagttttatatcatggatgccagaatacactatgaaatatattcatataagtattaatcaatctagtaagttagttagtgcattttggatggcgtatatggtgggcatgtggatttttagttttatacttaaattttttgatttaaaaaaaacaataataacgctatcaggaatttccttatttttaatgtctttatttaacatattttatgactacgcattactatatattataatactctcgctaggatttttttcaagtgcaatttatacaattataattacactagcttcgcaacaaacaccattatcttcacctaaaacaattaattatatcctgactagtggtactgttggtacactattaacatttattattacaggtcctatagttcaaaaatatggaattttctcagcactacttgtctcaaacattttatatggaatagtattttttcttgtaataatattcgctacgttaacaaagacaaaaccaatacatgactaaaataatcccatcgaagttttaactttcttaagtaatttttttgcataccaactcgctcttttcgaaccttcagaaagtattttttctaaataatcttcattttttctaaaactaaaatataaattttgaaaattagtcataaaattcactatctcttttattactactgatttaaaatcttgatacgaataataataaaactctttctctatatccgatatatccctattctggaaacaggataaaatattaattaaattagaaatacctatcttagtatccttatcataacgaattctaggaggattatctgaatcagttactgctaacttaatcttttttttaacggagctaagattgtctaataaaaaaataacaccgttctcattcacatctgatttagacatttttttagttgggtcagacaaagataaaatattagaaccataataagacattttattcttaggaatcttaaacgtgtttccatataataaattaaatctccgtgcaatattgcatatcaattccatatgttgtttttgatctaaaccaataggaacaacatcagtatcatataataaaacatctgaagccattaaaataggataacttaataaaccaacgttaatatttttagaattttttctagctttatccttaaattgagtcattctaattaactctccataatatgtacaacacgttaataaccaatgcaactcagaatgctcatgaacacaagactgcaaaaaaataacacttttacaaggatcaagaccacatgctaaatatgttgctactacatctaaaacactattttttagtatagcagatgaacgtcgtacagtaagagaatgcaaatcagcaatacaaaaaaaacacgtaaaatcatgttgcattaaaatccattcacgcaacacaccaatataattaccaatagtcaattgtcctgacggttgtactgcactaaatacatttttgtttaacttttccattagcgttgctttccgaaaaataaaaatataataaacttaatttacccaatattaatttaaaaataaatactagataaaataacatctaaattaaatttttttataaatattatcttttaaatctaataaatcattttttacaattaatgttttttaacacgtctctaaaacttcgaatagttaaatcataatttatagaattaaaaattgctgaacctattacaaagatatccgtaccaaaactagcaattttaaatatattactcaaatttataccaccatctacttccaataaaatattctttttacttttgtcaattaattcccgaactatacgtattttatttaatatagatggaataaacttttgtccaggaaatcctggatttacagacattaataatattaaatcaattttatcaagcacattgtctaatacacataatggagttaaagggtttaaagctaaaccaactttacaaccataactttttattaatttaattgttttctcaacattattcgttgattctggatgaaatgaaataatgtttacatctaattttgcaaacttaataattaaatcatccaccggacaagtcataagatgaacatcgattaccattgatttaattttttcaacacttctcaaagattccaatactattggaccaaaagttaaatttttaacataatgattatccatgacatcataatgaatcatatcacttccactttttaatacatcaaaaatatcttcgcctaatcttgaaaaattcgcggacaaaacagaagatgataataaaaattttttcataactttccttaaaatgtaaccaaattaaaaataataaattttatcatcatcatgtaatatacatttctataaatataacataatactaaataaatatttatcacctaacaattttttattactgacatcaatatattttcatgaacattagaaaaaattttaacattaccaataaaaactggtaaaaccattcttaattttcctgaaataacttttttatctcttttaaaatttgaaatataagattcaaaactcatatttttaggtccactaattggtaatcctaccctctgtagtaaagatataatacgagttatatcattgtctttcataaatcctaataactccgacgttttagaagccataacaatgcccactgatacagcttctccatgtaaccatgttccatatcccaaaaacgtttcaatagcatgaccatacgtatggcctaaatttaacaacattctatcatgaatttctttttcatctttttctacaatactgattttaatttcacaacatcgattaatacaataagataacgcactataatctaattttaaaacacgctctaaattttcttctaaccaattaaaaaaattgacgtcaaaagaaacagcatattttacaatttccgctattccggatattaattgacgtctaggtaacgtatttaaaaaatcaaaatttataattacggaactaggttgccaaaaagaaccaatcatattttttcccaaaacatgattgacagaagttttaccaccaatagatgcatctacttgtgctaataatgttgtaggtatctgtacgaatttaatacctctttgataaatagaagccacaaaaccagttatgtcaccaataactcctcctcctaatgcaattaaaactgcatctcgacaatacgaatattttaataaagtagataaaataatttctactgtatcaatgtttttataaatttcaccatcagatatgataacgtttttgacttgtgctcccaatttatgcaaataatatgtaatctttttattccaaattttgaatactacatcgttagtaataattgcaacttgagtgttcgattcaattggaaaaaaaatattacttatttccaataaattagatcctatataaactggatatgtatcttttcctaaatttaccattaaatttttcaatatttataatctcctataattaaattaaaaaacttatatcaaaaattatttaacaaacgaataatgtaaaatacaatagctttaatacttctatcattcatgcgtattgtaatatcagctattgattgataaagaggatttctatgaaaagccaattcttcaagaacagtttgaatagatgtattatctacttgtaataatggacgttgtttgttttttttagttctaactaattgtttttccacagaagtttctaaataaataaccacgccacgagatgataatttatttcttatttctcttgaaagaatagatcctcctcctgttgacaaaactataccccttttgtcaattatttcactaattattttttgttcccgttttctaaaccctaattctccttcaatatcaaaaatccaactaacatctacaccagtacgtttttcgatttcttgatctgaatcgtaaaattccatacttagttgttgagctaaatgacgaccaatagtactttttccagctcccataggtccaattaaaaaaatatttcgtttttctgtcatttttattcaaattattgaaatgatttgttaataaattccatacacagtattaacactggtaggacataaattctcaatacacactttatgaatattatttaatcaaataaaacttattaaaaattttaagtatataatttactcacaataaaaaaatataagattttaaataaacaattttactattaaaaaaagaccaaaaatatttaacatacatatcaacttaaaaattcatgtcaaatactatttgaattataaaaaattaactaacaatttttaaatatgcaccttttataaaaaaaaccacaatatattttgattataaaactaataatttgaactataacagtatcaaataaatccttttaaatttctagaataattttcataatcttaattataattaaaaatataaaacaaactttagattgaatatataaaatactccatacaaaaatgtaatataaaaaagaattgtatataattctataaaataagtacacatattcatcgaatgtacattaattgatgaacatttatacaaaattttatgttaaactaacatcatccaaatgtattatcacaaaatatataaatatactctttatctaaatatacttatactaaatagaaatttattctacttacattcatttattaaaaatttactaaaaaagcataagttgacaaataaaaaacttaattttatgatatacaagagttgttcgcttattttaggatcaatacatttgatggtgagatgtccgagaggattaaggagcacgcctggaaagcgtgtatacgattttaaaacgtatcaagggttcgaatccctttctcaccgaatcaaattttatatacattaatttaaacactctaaatcttaattaatatagatagtataaatgaaataaacatacctatataaaacattaatttataatacaattttaaataaaattgttaaccaaaaaaatcgtttttatacttttttgagtatcagtgcttctaaagaaatataaatcatattattcaaatttgactctcgatctatatagctcatttgatccttttttaaaatatgatctgatacagtacatattgatgctacttgtattcctaattcagaagctaaactatagattcctgctgtttccatatctattccaagaatattatatctctgtaatgtatctaataatttatcatttttaacataaaataaatcagttgtaaaaaaatttcctatattaatttttatgccggcattatttgcagaattaaataaatctaaaatcaaataaaaatcagcaactgaagaaaaatcgttatcatgaaatcgtagtctattaactttagaatccgtagatgctccaagacaaataataatatcattaatatttatatgctcaataacagtaccacacgttccaatacgaataatttttttcacattatattcagaaactaattccttaacataaattaaagatgaaggtatacctatcccatgactcattacagaaatacgatgtcctttatatcttccagtatatcctaacattgaacgaatattagtaacttctatagcattttttaaataatttttagctatatatcttgctcgaagaggatcaccaggcataagtacacaatcagaaaaatctcctttttttgcattaatatgaggagttaccatacaattatcctttatattcaatttaactatattattttaaaatatagatgttccataactcatagtcgacaaattaaaatattttgctaacgtttgaccaatatcagaaaacgtttctcgataaccaaaattttttgattccattgatctctgataaattaatattggcacattttctcgtgtatgatccgttcctatccaagtaggatcacaaccatgatcagctgttataattaacaaatcttcattatgaactaatttcaataattttggcaaattataatcaaaccattccaaatctttagcataaccagatacatcgcgtcgatgtccccataaagaatcaaaatccacaaaatttacaaatactatagtattatttttagcattttttatctcttgaatagttgtattaaataaattaactaatcctgtagcgtacatactacatgatattccttttcctgcataaatatcagaaattttacctatagcaattacccttccttttttttctccaatcaatttttccattacagtgattttgtgcggttccattgaaaaatctctacgatttccagtacgtctgaaatgttctttcttaaatccagtaaaaggacgtgctattattctcgcaatattaatttttcttttatcaaatatttttcgaatagatctacataaattatataaacgctttaaaccaaaaatactttcgtgacaagcaatttgacaaactgaatcgattgaagtatacaaaattggtttttttgtactaatatgtatttctccaaatctatccaatatatctgttccagacgcatgacaatttcctaaaaatccacttaaattacattgatctacaatatcttggattaaatatttaggaacactatttaaagaagaactaaaataatcccaatcaaacaaaactggagcacctgcaatttcccaatgaccagacgatgtatcttttccagatgaaatttcatttgaataagcataactaccaatcacattatttgtatcttgtatccctaacaaatcttgtcctgaagatgctatagctactttagctaaacctaatgaaagcaaatgaggaatatataacaatccttttctaccataattattagctttatttaaaaaacaaaacttagctatatttccaaatgtattagctccaacatcaccaaatctatgcgcatccttagttgctccaattccaaaagaatctaacactattaaaaacgcgcgtttcatataatcctcatattatcattatcttaataaacattttattgcaataataactattattaaacacaaaacatccttttattaaaaaattacaaaacacaaacatacaattttaaaattaatatgtaaattcattctaacttattaaaacttaataacattaattttcacatgtaacattaaaaattatatcaggataacgcgactgaactaaacgtaaattaatttcgctagatgcaagataaactaaatgattgttaatatcaagtgctaaacaagatttgttttgatttttaaaagtagatagtgtatctaatgaattagatgaaatccaacgaatagaaaaaatatttactttatgtactaaaataaaaatattatattcaatttttaatctttctataacaatatcaaattgcaaacttccaattgctcctaaaattaactcattattttcataaggtttaaaaacttgaatagcaccttcttccgacaactgagttaatccttttaataacttttttttatgaaacggatctactaaagaaacaagacgaaacagttcaggagcaaaatttggaattccaaaaaattttaacttttctccctcagtaaatgtgtctccaatttttatgctattataactatgaaaaccaattatgtcccctgggtatgctgtttctattataaaacgatcgccagcaacaaaagaaaaaacttccgtttgtataatatatttcttaatacgaacatgatataacttcatcctttttctatattttcctgaaactattcgtataaacgccattctatcacgatgtcttaaatccatatttgcttgaattttaaacacaaaccctgaaaaatttttttcatatggttgtacttttctaatattactttttttaaaaacaggtgaaggagcccaatctaatattccttgcattaaaaaattaacaccaaaattttttagtgcgctaccaaaaaaaattggggttaaatcactctctaaaaaaattcttttattaaatgctttataaatagaattaactaattctacttcttcgcgaaactcttgtgctaattctaaaccaatgattttatctaaaaaaacatcatttaaacaacatgttttcaataaaaaattattagtatcattaattccttcagatgttttataagaataaaaatataccaaattattataaatatgatatattcctttaaacgcttttccacaactaataggccatattataggcgaacattttatttttaattctatttcaagttgatctaaaatttctataggatccaaagaatttctatctaatttgttaataaaggttataataggagtacgatgcgttctagcaacgtgtattaatttccttgttcgttcctccacaccttttgcagcgtcaactatcattacacaaaagtctactgcagtaagaacacgatacgtatcttctgaaaaatcttgatgccctggcgtatccaaaatatttattaaatatctattatatggaatttgaataactgatgtagtaatagaaattccttttttcttttcaatttccatccaatcagatttagcatattttttagatcttctagctttaattgtaccagaagtacgaattattttaccatttaataaaaatttttctgttaaagtagttttacctgcatctggatgggaaataattgcaaatgttcgtcttttttgtaatgcataagtattaattgttatcataatatgcaattcactgccctaaataattcgttaaatgtattaattctaaaacacctttaatctatgattgtaaataaaaaaaaatatatttaataactttaatgaaaattaaattttcataaaatgagtattacaattaataacttaacaaaataataacgctaaacaaaaatatattataaatattaatttatgtaaataatgttattaaaatccaaaaaaaacgcgcaattaaaaattaatttaataaaattattcatagtaaattattatgctttataaatttaatatactaataaatataaacatacacttatatacaaaacactactttcatagtgaatcgaatatattagaaataactaactataaaaatatatctacatatatatcataaaactaaacttctaacacgtaaaattattacataaataaaatgtatatattaaacacctactaaaaaagaatcactatgtaccttcttcgtattaatctaaacatcatttattaactttgtaaattaacactgtaattattaaaaatccttaacaataaaattgtaaaaaattactaccgagaagaaatttataattattaactaaaaaacgtaacatttttatttttttgtataaaatatgtaataattaatatttctaaaataaatttttacgtactaaaaattcacgaaaaaattagccatgactattaattcataatctattttatctcaaaatgaaacattacttacaatgacattttcaaaatttattattttaaataataaattttactttttttaaaaaaatattgttacttgataataactatattaaacaaataaaactaaaaattatgcatttaattaaataaaattattaaattccaattctatactataaataataatcaaaataaaattatataataaatatatcaactattaattattcattaacatatttaattgcatgatccaataactaaattaaataactaatttatctaaaaaatttaaaaaatatttatttataaatatatttaaaaattaaacttataaaagttataataaaaaatacgttactatctagtaactcaatatatcaaaattaataataagagtgattgccacgattatgttgcgttatatcatatacacctttaaattctgaaaacttagctaatatctgtttttcaattccttcttttaacgttttttgaaccatcgaacacccattacaacctccagaaaactttaaagaaagataaccagattcagtaatattcatcaaatcaacctttccaccatgagcagacaactgaggatttatatttaaattcaaaaaattttcaacacgacgttttaagtcattatttttaataaaataacacttattagcataaggagctatcaaagttaattgagaattacattcttctacattaatatcaattttagactctcttaaatatggtatatgaggcttgtatacataaacaatgaacttattcattgtaaacgcaacatctaatcgcgtaacatcatctttataacaatatgaaacaccacattttgccacaggagtacctggatatttgacatatactctaatatttgtgccatatttctgttttttcaacaaatttaaaaaatagttttgcgctgattgtgatacagaaaccatatatatatctccaaaaaaaaataaaatttttaaactaaatatctaaaaataatttttattaaacaacatatattatgtaataatataccacatcaaacacttataattcataattaaaattaaattgtatgaataaaaaattacattggaaatctttaggtacaggaactacaaatttaatactaatccatggctggggagtaaattcaaaaatttggagtattttagtacaatcacagctatatcaacattttaaattacattttgttgatttaccaggatttggacatagcaatcaattactaccaatgacattaaatgatacagcagaattactttctgtatatatacccaaaaactctatattattaggatggtcaatgggaggattaattgcaagtaaaatagcattaaattatccacaaaaaattaaaggaataattagcgtttgttcttctccctgtttcattgtgcgtcctaactggccaggcattcctaaaaaaatttttcttaaattttataataaactaaacattaattttgatcgtacaatatccgaatttattacattgcaatcgcacaatactaattatttagaaataaaaaatttaaaacaacaaatcttgtctcaaccttatccaactatctatacactaaaaaaaaatttagaaacaatttttaaaacagatttaagaactaaaataaaaaaattgaaaatcccaatgttgcgaatatacggatctttagatacttttgttcctaaaaaaattcgcgaaatattagatattttatggcctaaaactaagtctataactatagcacatgcttcacacataccatttgtttctcatcaaaaagaattttatgaaagcataataaatttcaaaaattatttaaatactttaaaaataacatgtcaaaaataaaaataatgtacaacaataagtttgttttaataaaaaaaattatttagatattttaaaaaggaatatcttcatcatcaaaatctaaattattattttggagtttgctatcattaaacgattcttgttttttttctgacaacaattgttttgatagattatcattattcttagataagccagacgacgcagttaatgaactagaattgcgacttcctaacatttgcatagttccacccacactaactataatttcagtaatataacgttctatcccattctgatctttccattttctagtctgcaatgaaccttcaatataaacctgtgatcctttttttaaatattctcctgcaatttcagctaacttattaaaaaaaacaatacgatgccattccgttttttcttttatttcaccattatttttatctttccaagtttcagacgtagccaatgtaatgttggttactgcactaccattttgcatatatcgaacatccggatcttgtcctaaatatccaatcaaaataactttgttaatacctctgctagccatattatctttatcccccaaaaaaacataaaaactataccaaagtgtgcatcttgatattttatcaactaaactactcactataaaaaatatataatatttaaatactataaatacaattgtttaattatctaaataattaaatgtctatttttgtaactatttacatttaatttaaaaaaataatattcattattaaaataatatcatttaacatacgactaactaaaatatatcaaataacatttcaataactaatatgctaaccaaaaatacaaaaaattttaaaacatttcaaaaaatgatttacttaataaacttaaaatatacatataataatctcatttaaaatacaacaatacacatctttataataaataataccacaaatttctattatacctatgttatattatataaacaattataaagattcagactaccacatagaaatttaaaattagacatatattcaataataatatctttaatataataaatattaaacaaaataattaaatttaataaagtacctaaataattaattatataaattaaataactgtgtctaactaaaaaaataattatatacaataaaatacaccataattttaaaacaaactaaaacatgcaaataaaacatttttataattaaaaatatatttaaatacataattaaattcaataaaaaaatccatctttatacgaaaaatcgtatttaacatataatatttaaaaacattaaaattaatacactacatcatactataattttaaaatactaataataattatccatttcaaaataaatcatttaacatgaagtttaaaagaaaaaaattaattgtattttaacaaacatttatattattgattaataattaatgttcatatagaaaatataaaatacaatttcaacttttgttaaaaagtttataccctaataaaaaacaagtatcgtataatatttttcttaagatgtaacttttataattaaaatttggtatcaaattaaaaatgttaaaaaaaaaaatcttgataatcaagtcgaaaaactgattgaattacctaattctctagaagcagaacaatcaatcttaggtggtttaatgttagataatgaacaatgggattatatttccgaaaaaatctcggaaaatgatttttttagtctatctcatcaattaatttttcgagaaatgaaatatttattaaataaaggatatcctattgatctcattacattatctgagtctttagaacaaaaaggaaaactcgaatatataggaagatttgcatatttagctgaattatcaaaaaatgttcctagtacggctaatattacaacttacgcagatatagtccgcgaacgttctatggttagaaaaataattaaaatagcaaacaaaattatccaagcaggatatgatccaagaggaaaaacaagccaagaattacttaatttagctgaatcaaaaatacttagcatctcagaacaaaactttcaaaaaaactcaggccctaaaaatattgaagaattgttagatattactctagccaatattgaaaagttatttaacactccatacaaaggcataacgggaattaatacaggataccaagatcttaataacaaaacatccggattacaaccttccgatttaataataattgctgcacgtccttctatgggaaaaactacgtttgctatgaatatttgcgaaaatatcgctatgacatataaaaaaccagtattaatttttagcttagaaatgtcaggagagcaaattatgatgagaatgttatcttccttgtctcgagtaaatcaagaaaaactaagaactggacaattaaatgacgaagattgggcaagaatttctagtactattaatattttactcaaaaagaaaaatatgtacatcgatgattcttcaacattaacaccttctgaaatgagatcacgatcaagaaaaatttatcgagaaaacaatggactaagtttaattatggtagattatttgcaattaataaaagtaccatcattaataggaaacagaacattggaaatagcagaaatttctagaatgctaaaatcattagcaaaagaattaaaaattccaataattgcattatcacaattaaatcgttcattagaacaaagaagagataaacgtcctataaattcagatctacgcgaatctggttcactagaacaggatgcagatctgataatgtttatatatcgcgatgaattatatcatgaacacacagacttaaaaggaatagctgaaataattataggaaaacaaagaaatgggccaataggaacgattaaattaacatttaacggacattggtcaagatttgataactattctgaatctaaatattcagacgaataaaataatgtaatatataaattttaattaactaaaaaatacatatattagctatacaaataatatttactctaaaaattctattaaaattcttgaatttcaaaaaaaataaattttactaaaaatatgtaataatttatttatagtttaactaaaaatattaaatactatgcaattaacgaatatatgaaattaaaattaatgattgctataacatttgaactaatttaagattataatataacgttaatttttaatatctactgtttaattctagtaaatacataaaatataatgattttaaatactatctgtaacaattattattaccttaaataataatctcaaaaaacatttaaatactacataaaatatatgacaattaacttaggtattattatggatcctatcagttccataaacattaaaaaagattctagttttgctatattattggaagcacaaaacagaaaatataaaatctattacatggaattaaaagatttatatctaaaagataataaaccatactcacatacaaaactacttagaattaaaaataataaaaaacaatggtttacattagaacaacaaaaagatgtttcattatctaatctagatgtaatattaatgagaaaaaatcctccaattaatcgagcatatatctatgcaacatatattcttgaacaagcagaacgaaatggaagttacatcattaataaacctagtagcttacgaagctacaatgaaaaattatttactaccactcatttcccacaatatattccaaaaaccttaattaccagtaactctactaaaatacataattttataaaaacatacaaagacattataattaaaccattacacggaatggctggattatctatttttagaataaaagaacacgatcctaacacctcagtaattatagaaactatgacaaaatacgaaacaataccatgtatctctcaaaattatattactgacatacaaaaaggcgataaaagaatattaattattaatggaataccattcccatggtgtttagctagaattccaaaaaaacacgaaaatagaggtaacttatcaattggaggatatggaaacacacaaaaactttctaaaaacgactgggaaatagctctatctatagcaccaactttaaataaaaagggaatatttttcgctggaattgacatcataggtactaaattaacagaaataaatattactagtccaacatgtatacaagaaatagaacaagataccgggatatctattagtactattatactggataatttagaaaaaaatctaaaaaaacgcaagaccaataggtatttataataaaaaaaatttatatacatcaacaaaaatgtgttcataatataaaaataaataacttacatatactctaatctttatagataaaagcataaaaacgatgataataaattttaaaaatcactttttaattgcaatgcctgggctcaaagatcccctgtttaaaaattctgtcatatacatgtgtaaacatgataataatggagcaatgggtataatcataaataaaaaaataaaaaatttaacaatacaaaaaattttacatcaattaaaaataaatattaaatcatcaaatactttagattttaaaaatcctgtaattataggtggacctatattagaagatagaggttttattctacacactttcaaaaaaaagtttacaacaagtacacatatatctaacgatttaagtattaccacatctcgagatattttagaatacatagccaatttgaataatccaaaaaatatattaatggcactaggtcattgtatatggaaacaacatcaattagaacaagaaatagcaaaaaatatatggttaactacacccgctgatattgatattatatttaacacacctatttctgaaaaatggaaaaaatcaatgtatagcattggtattatgaacatattacaattaacttctgaaataggacatgcataataataaacattatgatcataattgcactagattttggaaccaaaaatattggagtagcagttgggcaaaactatacaaacactgctcgatcattaccgtcaataaaagttaaaaataaaaaactaaatatagaaaaattgaataaattaattgacgaatggaaaccaaatgctatagttgtaggtcatccattaaatattgacggaaccaaacaaaaaattactcaatgctcagaaaatttttcaaaaaaattaaaaaatatatttaaaatacctattttactacatgatgaacgattgagtactgtagaagctaaagcaatactatttgaaaaatatggatataaatctttaaaaaaagaaagaatagattcaatgtcagctgtaataattctagaaagttggtttttatattcaaaaaattaaaattttattaaacacttataaaataatattatcattatacacttatcatattaaaaattatcatttttaaatacatcaatgtaaaaatataactaactatctttacacatacgataaaatatctaaatcatatttagaaatgattaattaaattttaaaattaattatataatttttattatataaaatattttatattattttacacttttaaattataaaacaacatatgacataacctatataacttaaaaaataacaatgctaaaatatcaaaaatttttataagcaaacatctctctatactattttatgatatatttaatcctttaaattttttaatttattattaaaacatactaactgttttaaatcactatcagatactcgaccttttttatcagctaactttaaaaacctagaatacaaaatatctatattataatcactatctttataacctatctttttcatgcgatattttacagctgcacgaccagatcgagaagttaaatttaatggctgagacacaaatcctatactttctggcactataatttcataagtttttttatcttttaaaattccatcttgatgaattccagatgaatgcgaaaacgcattacttcctattatcgctttattcacaggaacaggtatattacaaattgaactaataaccctacaagtactgtaaatttcttgatattttatatttgttttaaaatttaaaatatcttttcttatttttattgccatcaatatttcttccaatgctgcatttcctgcacgttctcctactccagtaatagttccttcgatttgtctagcaccaacttgaatagcagaaatagaattagctacagccattcccaaatcatcatggcaatgtacagatattatagctttatcaatatttggaacttttttgtaaatagatgaaataatattactaaattcataaggaatagtatagcctactgtatcaggaatattaatagtttttactcctaaatctatagctaattctataatacgacataaatcatctaatgatgttctaccagcatcttcacacgaaaattcaacatcatcagtatatttctgagctctttttacagaagaaaccatcatatctattatttgatcaaatgttttctttaatttagattgaacatgcaaagcagatgttcccaaaaatatatgtatacgaaatgaattcgcttttttcatagctttagctgctatatctatatccccatctatacatcgtgctaaactacaaattttagcgtctttaattctttccgaaatttttttaacagactcaaaatcaccaggcgaagaaattggaaaacctgcttcaattacatcaacacctaatttttctaaagcaaaagcaattttgagtttttttttaacacttaaactcatttttagagactgttctccatctcgtaatgttgtatcaaaaataattattttttgagtcatttcattgtccaaaaaatgcattttatgcaataaaacatagtatttagtttaattttatcatattcttttaaaaaaaataattatttaaaacttttgataatgcaccaataagagttttatatattacatttaatttatttttaagtaaaattgtgtattaaaaataagaaataaaacacacaacaactatcttgtcttacaaacacatccgcgaacataaaaaaaatttaaaaatcatttttttaaaaattcaggaattaaagtttcataattcaaaatcttagaactatattttaaagtcaaatcaatatcatctaatccatgcattaagcagtatttattaaaactattaattttaaaactatattgtttctcacgaacaaatattttgttattaagtaaatttactgagataaacatacccatatttttatatacttcttgaaataaaatatcaattgtttctttggataaagttataggaagtaaactatttttcaaactattactataaaaaatgtctgaaaaactagtagctattattgttttaaatccataatcaactaaagcccatactgcatgttcccgtgatgacccacaaccaaaattttctcgagctaacaaaatcgttccatttttataaatatcgttatttaatataaattttcgattcagaattgtacctttttcatctacatatctccaatcattaaacaaatgtttgccaaatcctttcttagtaattttttgtaaaaattgtttaggaataattacatctgtatctacatttgaaacatctataggaactacaatcccagtatgttgaataaatttagacatttttatccttattaattaattaatcatttatctaaactattataaattgttctaacatcaacaaaccgaccaaatattgctgctgctgctgccataacaggactcactaaatgcgttcgacctcctctaccttgacgaccttcaaaatttctgttactagtagaggcacaccgttctttattatttaaacgatcatcattcatagccaaacacatagaacaccccgaataacgccattcaaatccagaatttttaaaaattttatccagtccttctttttctgcttgcatttttaccatacctgatccagggacaataatcgcatgcactgaattacatactcttttattcattactattttagcaactgctcttaaatcttctattctagaattagtacatgacccaataaaaactttttgtatattaacatctattaaagacattccaggctctaaacccatataaagtaacgaaagttcagctgaacgtcgttcaataggatcagaataagattctaaatgcggtattgtgtcattaatagatataacttgactaggattagtcccccaagtaacttgaggtgacaagttagatatgtcaatattaaattcttgatcaaaaattgcacctgtatcagattttaaagttttccaataatctattgctaaattccaattttttcctttagggacatattttcgattacataaatatgaaaaagttaccgaatctggagcaataattccagatttagcacccatttcaatagacatattacataatgtcattctactttccatacttaatttagaaacaatttcaccagaaaactcaataacatatcctaaacctcgagatactcctaattgtttaattacaaataatataatatctttagccgtaatacctatatcaatatctccattaatctttatatgcatactttttaaacgattttgttttaacgtttgagtagctaaaacgtgttcgacttccgaagtaccaattccgaaagctagcgctccaaacgctccatgagtagaagtatgcgaatctccacatacaatagtcataccaggcaaagtaatgccttgctctggaccaattacatgaacaattccttgatgtggatgatttaaatcaaataatttaatattaaattttgtacaattttttattaatgcttccatttgtttttttgccaataaaccagaactatcaatatttcgatctattgttgaaacattatgatccatagtagcaaaagtttttttaggttgtcttactactctatttttagaacacaatgaaaaaaaagcttgaggggatgtaacttcatgtactaaatgtaaatcaatatataatattggcgattgacttttttcttcataaacaatatgtgaatcatataatttttgatataatgtttttttcatattttatgtattctattagctaatatttcagcaataatgtcacccatagaactagtattaataaatttattattctctgaaatgtcttgagttcgataacctaactttaaagttttatttactgcccaatcaatcaaatctgctacatcataaagcttaaaactatatcgcatcatcattccaattgaaagaattagtgctataggattagcaatattttttcctttaatatccggtgcagagcccccagcaggttcatataaaccaaaatttttgtcatttaaactagcagaaggtaataatcctatagatccagtaattgctgcacattcatcagaaagtatgtctccaaatagattagaacataaaagtacatcaaattgactcggatttttaataatttgcatagcagcattatcaacatacaaatgtgataattttacttgagaatattgagtagatattctattaactatttttctccaaaacatagaactttctaatacattagctttgtctattgaagtaactttgcatcttcgagttaacgctaaatcaaaagccatatgtgctattctttctatctcaaattgataatatacctcagtgtcaaacgcacaattcaaagactttgataccttactacctttaggatcaccaaaatatattcctccagttaactcccgaacacataaaatatcacaacctaaattactaattctagattttaaaggagataatttttctaatccagaatatattcttgctaatctcaaatttgaaaataaattaaaatactttctcaaaggtaataacgctcctctttccggttgtaaatgagatggtaaatcttcccatttaggtccaccgatagaaccaaaaagaatcgcatgagaatctctgcaaccttgcaatgtttttttaggtaaagcaacaccatatttatctattgcaactccacctacatcaaattcttgtgtcataatatttaacgataatttagattttaaaattcttaaaatcttatatccttctctcataatttctgggccaattccatcaccaggcaaaactgctattttgtaatttcgtttcataagttattattttaagtcacaaaaaatattttaaaaaaataaacattttaattatacccacttaataatgtttatattgtttataaaaataaactttaaaaaattaaaatttttataattttaaatacaaaaattcataaatgttgaaatctaaacattactaattgtactattttagaaaagttaaaaaattcaaattttaactgtttaatcacacctatcccaaaaaaacattacgaattcaataaaatactaatataataccaaaatatctactattacttaaaaacatttaccattgacgttatgtattatatatataataatgacattaatacaatgaattatcattataataatactttacaaaataaaaattaaataacacatttataattactaaatattttaaattaaataatatcaatatattttaaaacaattgattatgaaaaatatacaaaaaaatataaaaaaacttaaacaaaaaattactaacataagcaaaaaatttaaaattaatactcaaaaaataaaattactagcagtaagtaaaaatcgttcagttaatgacataaaaaaagccatattatgcgggcaaaactcttttggagaaaactatgttcaagaaagtcaaccaaaaataaaattatttaataacatagaatggcactacatagggcaaatacaatccaacaaagcacatataatagcaaagaattttagttggtgtcatactatcacaaataaaaaaactgctgtattattaaataagtatcgtccgtattcattacctaaattaaatacattaatacaaataaacatcagagataacactatcaacatagacgatgatatagaaaccataaaacaattagcaaaaactataaatagtttagataacttaaatttacgcggaattatggctatgccatattttaaaaatacatatttagaacaaattcaatcatacaaatatatacatttatactttgacattctaaaaaaaaaatatacatatattgatacagtatcactcgggacgagtcatgacattcaagcagcactatattctggtagcacattactaagaattggttcatctatttttgatgtctgaaattagtagatcaacataataataaatatcaaaacgaaaaataattaaattacctacttttaaaaacatttaaaacttttaataactaaaactaatttattataaccaaaatgaaactattaggtctttacattaacataccatggcctacaaaaagatataaatatcatgattttaaatttccagaatataaaaaaaaaattaatgaaaaaaaatacattcatcatctacttcaagaccttaaaaaagacagcttattagttccaaatagaacaattaatacaattttcattggaggaatagccccaaatttttttaaacttacttcaataaaatatttattaaaaaaaatcaaaaatattatacctatctctaaaaatgcagaaaacactatcgaatttcatattagtaaactcagcgaaaaaaaaatcttttattacaaaaaatttggaataaatagattttccataagaattcaaacttttgaccaaaaaaaatttaattcactaagtaaagtccatatttcaaaaaacatactacacaaaataaaaaaaattaatatagaaaaatttaaaaatataaatctagatttaatatatggattacccaaacaatcgttacaagaagctctattagatttaaaaacagctattagtttaaaaccaaatcatatttcttggtgcgaattttatattgaaaaaaataacaataattacaaaaatttatctaaatcatgcaatttaaatataatttggaaaatatttttacaaggcgaaaaattacttaaaaaatcaggatataaaaaatatgaaatatcatcatactcaaaaactaactatcaatgcttgcataacttaaactattggaaatttggagattatttaggaattggttgtaatgctcatggaaaaataacacaaaaaaatggaaaaataattaaaactattaaaaataaaaacctaaaaaaatttatgaatggaaaatatacttataaaaatcatattatatctaaaaaaaatttatcactagaattttttatgaaccgattgcgactaaatacacccatatatcgcaaagattttaaaaaatatacttatatttctgaattttatattaaaaacgaaataaagcaagcaattgaacaaaattacctaatcgaaacaaaaaaatattggaaaatgacatcaaaaggcattcaatttctcgattcattattagaaatatttattacataaattaacatattttaaattatttaaaaaaaaataaaattttaataatttataaaataatttttgctaaaattactttagcattataaataattataaaaaattactattattaaatatagatttaaattttaaattaaaaattttgtttcctaaaacaagtccttttttttcaaactttgtcactaaacgataatctgatctaataacataatctcctgtattagataaatttatatatcctttaatattttcaataatattaagaatacttttagcatatatttgacaatctgtagctatattaagatatcctccaaacaccaatttttttaatatgacttccaataattccttcgtaataattctccttttatgatggcgccttttaggccaaggatctggaaaaagaatgtaaacttcagataaactattatttgaaatcatataagaaatcacttctactgcatcataaaaaatgactttcacatttggtaaattatacttgtgtatatatcgtaagcaagacaaaatactaggaatataaacttcaatacccagaaaattactaaacaaattttttctagccatattaattaaaaattcaccagttccaaaaccaatttctaatattactggatattcattattaaaaataaaattaaaatttacatatgaacaactaaaatctataccatattttaataaataatttttcaagaactgacgcttattttgtgttaacttcctatttctagatacaaaactacgaactcgacgcattatcatattatttatattatactttaaataaaaatacatctaatattagagttattctttaaaatatttaaaatatttatacaacaacaataactctacaaaaattcactttaatatatgaactataaaattaaatatactaactgttttaatactatattaaaccttatacatactcttatataaaacaacaattatatgacgactttagttttttatcaaacaattttaaattggtatcaccattttggaagaaaaacattaccatggcaaataaaaaaaaacccatacaaaacatggatttcagaaataatgctacaacagacgcaagtaaaaacagttattccttattattgtaagtttataaaaagatttcctaatattgacactttatcagattctccattagattctattttaaatctttggagtggattaggatattacaccagagctagaaacatctataaaacagctaaaattcttaaacaaaaatttaatggcatatttccaaatagttacgctgaaattatcaaactaccaggaatcggaaaatcaacagcaggagctatactatcttttggatttaatttatattcttgtatcctagatgggaatattaaaagagtgcttatacgttattattctataaatattaataataaatatattgaaaaactactatggaaaacaatagaatccattacgcctatatatcatactaataaatttaaccaagctttaatagatataggagcactaatttgtctaaaatctaatccaaaatgtaatatttgtccattgaaatcaacatgcaaatcttatttaaataacaaattattccaaataaactgtaaaaaaaacaaaaaacatattattcctaaaacaaaatactggtttttaatactacaatataaaaattacatctttttagaaaaacggcaaaatcttggaatatggaaaaaattattttgtttccctcaattcatacgtcaaaatgatatattatcttggatacaaaaaaataatacaaaaataaaaaaaataaatatattaaatgaatttaaacataaactgtcgcatttaacattatatattaatccaatatggattataattaataaaatatcaattttttcaaacaataataaaactatttggtataatttaaataatccacaatgtattggtttacctacaccagtaacaaaaataattactaaaataaaaaagtttaatacacatcatgaataagaaaaatgatatcaatcgaaaaattttttgtaattttttcaaaaagtacgaagaaggtttaacatatataccctatccaggattattagggcataaaatttataatgaaatttctaaactagcttggaacaaatggatattacaacaaacaatcattatcaacgaaaaaaaaatgaatatgctaaataaaaatgatcaaaaaaaaatagaaaattatatgatcaaattcttatttaaaaataaacaacaactttaataatgatacttatttgtaataagtatttaaatcattaaatattaaaagtattaacaagaataattaaaatatgaacttaaaaaattatatcataatatttgattcaagtttaggcggattatctatttacaaacaaataaaaaaaaaatttccgtacatgaactatatttatgtatgcgataataaaaattttccatatggagaaaaagacgaaatttttattctaaaaaggagtataaaaataatttccactataacaaaaaaaattactaccatattagtcatattagcttgcaatacaatcactgttacgagcttaacaacattaaaaaatttttttaattttccaattattggggttattcctaatttaaataaagcaagaaaaatcacaaaaaataatataataggattacttggcacaaaaataacaattcatcattattatatccaaaatcatatttcactatttgttccaaaatacaaaataaaactattagccaataataccttagttaaaatagcagaacaaaaaattaaaaatcaattaatttcaactaaaaatattaaatttattttagaaccattattaaaaaaacataatatgccagataccctaatactaggatgtacacatttttcatttttaaaagaagaaataaaaaaaatttttccaaaaaaaattcaaattattgattcaaaagtacatattccaaaaaatataagcacaatacttgcacgtaatcttaaaactactaacaataacatagcttttttctctaaaaaaataataactactaaaactatacattatctattaaaaaaatataattttaaaaaaattaaagaattaaatacatgagttaattaaaaaaattaacataaaatctataccttataaaataatttataaaaatgttaattagtaaatatacttttcaaaaaattttttcttgtatatttaacatattcaaatagttcttcaagtaattggacattgcgaacgtgatttttgtacttaactattaatttcaaaattttattctcatacttttgaatattagcataactaaaaatatttaaataacgttgaatccaaaaatatttttcagaataatctaacatatcaggacgataacgcgctagaaataaaataaacaactgattaatcctattatcgtacttcataaaatttatctttattcgtttaggtaaagtgctatgtatattttttataacattgttatcaatataactaaaaaaagaattatacatttttaaatctacattagaaccattatattttggtgcctcagcaatagaacacaaaaatttcttcaattttttttttaaaaaaatgttcttacgtaataagactaaattattttggaacaacttataattaattcttaaacgtattctatctttcatacgaataacattcgtaggtattaaaataggacaacgattaacatatataaacctaattcccattaaaaaaatttctttgtaattaacatttaaaatactgtttcttttaaaaaaatttaatattttttgtacgtcctgagataaatctatactcacaagtatattagaattaatcgggtgccataaaatcgggacaatataacttatataacgattaactactccaaaaaaacgagatatatacacaattggatttaaactatttacatcaattaaagttaatatggctttttttgttctatatttaaaaaaaaagttaaataatttaggctttttttgtttaattaactttgcgatattcatagttgcatatacatcactagaagcattatgtgctacattatgaacaatgttatttgctaatgaaatatcagataatctaagactaactgaattatcttcattacgcggccaatttattccctctggtcttaaaacataacaagctcgtaacaaatctaacatatcccatctggaatttccattcttccaactccattcataagaatttaaaaaatttcgataaaaaatgtttctagtaaattcatcatcaaaataaatattattatatccaataatacaagtatcagatttcataaataaactataaatttttttagcgaactcaaattcattaacaccaaataatgaagtatattttggagaaataccagtaatcaaaactgattctggatctggcaaataatctacagaaggataacaaaaaatttcttgaatagaaccaatgatattaaaatcaatatcagtttgaatacacgaaaattgagatggtttgtctaacgcaggattttttccaaaagtttcatagtcataaaataaaaacgttaatgaagtatttttttgtatgtccattattaccaaaaatgttacaaaagtttttatttaaaacaaattatactttatgctaaaaatataactaaaaatatatagttatcaataaaaacacatgttttatatcatctctcccctgactggattcgaaccagtgacatacggattaacagtccgccgttctaccaactgaactacagaggaaggtaaattatcttaccaaaaaaaaaaatgtatgtcaaatgaaaataaaatacaattaaaaaattatatatttatatataaaaatattatgaaatataaaattaaacttaaaattttttaaaaataagtaaaacttatgtagattagataataaatttaatttatactaatactcagtaaatatcgaaatttcggcctcttagctcagtggtaagagcaggcgactcataatcgcttggtcgctggttcaaatccagcaggggccactaaaattttcatttacaaaaataaaattatttattaaatataatattttacattaaaaaacacatttgatattagcatgcttaattacattttatttaattaaaaattttaggatataaagtgtgtaaatggaaaatacaatttcttgatttttgccttgaaaaaaaagtattaaaatttggaaaatttcagttaaaatctggaaaatgcagtccttattactttaattcaggtttatttaacacaggaaacgaccttcaaaaactgggatatttttatgcaaaaactataatagaatcaaatttagattataaagctatcttcggagtagcatacaaaggaatacccatagtcatatcaactgctatagctttaagaaaatattttaacataaatataccatattgttttaatagaaaagaattaaaaaaacatggagaaaaaggaaattttataggacaaaaactaacaggaaaaataattttgttagacgatgtaatgacttctggtttttctataaacgatacaataaattttatccactcgcatgctaatactaaaatatcaggaataataatagctttagatagaacgagaaacataaataataaaaaaaatattcaaaaaaacatagaaaaaaaatacaatttaaaaatattttctataattagcatcctagatataatcaattattttaaaaaaaagaaacatttacacatatatctaaaatacattatatagaacataacaatacttatacttttacttaactccagaatgtccaaaaccctgtacctttctctctgtatctaccacaaaatttgttactatttcaaaaataggacgaataattgggataaaaactatttgcgctattctcatacccactttaacactaaaatttctactaccacgattccacaatgataccatgacttgcccttgataatccgaatcaattaaccctactaaatttcctaatacaatcccttgaacatgacctagtcctgaccttggtaaaataatagcagtaatataaggatcatcaatataaacagctattcctgtaggaattaaaacagtttcgttaggcaacaaaataatagaatcttttatacaagctcttagatctaaacctgatgatcccgaagtcgcataacttggtaaagaaaactgagttcctattcgatcatctaaaatttttatttttatctttttcatttttatacttttcttaaataaacatatacttatattaaaacacaacattaataatcttacttctataatacccacataaaaacatgggtacaataaaaaatctatataaaaacgccgtatcaaaaatcatgtgcatttattcatgcaaaactattatgcatctattatttttacaaaaatgtaaaaacatttttattaacatgtcctaatataccaattttatgagcagtaaaatattttatatttaaatctaagatataaaacaaactacaattattaccatcaacataaaataacactaatgcatcaattcagataaaattttaataattactaaactctaaaaatacaactttgacccctattttttcatatacctcttaacacaccatactcctttgctattaatcaaataatataaaaaatacatttaaaatatttagtcacccatactcaaaaacgtactttaaatcatattgttaatattaattaaatatcttgaaattatcgtttttaactttatttctgaaatagacattacatcaatatttaattctaaaatgtcctaagaaaacaagcaaaacatcaatattaattaattgaattattaaaattaatttaaaatatgtatctaactaaaattttataaatttttaaaatttaacataaaaaaacctactttctttttaacaatctttaatattttcaaatacttattttatgaaatcactaaataaattttatacatatattttattatacataacaactactttattgatcaatatactaagaattatctcagcaatttaaaaaaaacatacttaaattatttatttgttgcttcaaacacatttagcaaaataataatattatatttaaaattctacactcaagtaaaattacttatctttatcttgagatactatatttatttcaacagttatagaaacactatgatggggtttaaaaattactttatgttgaccaacatgtttcaatgctccatttaaaaagtaaatctcatgtttttttattttaatattacttaattcagacaatttttttgcaatatctcttgaacctacagaaccaaacaattttccttcaataccaacttgagcaggaataactattgatttaatattctttattttttcacatttagttttagcaatagatattttcttaattagttctctttctagttcttcttttttatttatttcaaatttaatattatctttagttgcaaaaattgcttttccataaggtatcaaaaaatttctagcatatcctgattttacaaacaaaatatcacccttattacctaaattatctaatttttccaaaagaattatttgcataaattatatttccgatatataaaatgtaactatacgtcaattactgatgttgatctgtatatggtaataacgaaagatatcgtgcacgtttaatagcccgagctaattgacgttgatatcgcgcacttgttccagtaattctgctaggaacaatttttccactttctgtaatataattttttaacatagataaatctttataatctatttctttgattttttcaacagtaaaacgacaaaattttcgacgacgaaaataacgaaccataaccttaatcctataacataaaaattacatttatcgtgcagtttatttaaaaataattaatttcacagaaacatacattatatctatatattaaaaatcttaattttttaaaacctaaatcaagagacaacaacacgatcctttttatctaatttatcctctttactttttaacataggtgatatttccgtaactgatttttttacatgcataataatatttcttataactaaatcatcatatcgaaatgtatttgacaagtcttgtatacaattagaaggtacttctatattcattaaaaagtaatgtgctttatgtaatttgtttatagaataagcaagttgacgtctaccccaatcttctaatctatgtatccttcctttataaccaataactaattttttaaatttttcaatcattattggaagtttttcactacaatccggatgtatgagaagtattatttcataatgacgcactaatataactccttattaataactaaaactatacatgaaatattcgaatgaatataaaaaaaacatatacaatatctgaatcttaataaataaatataaattaaaatttaatgctatgttcgcatattttataatatcataagtgtgacaataaattgtatactaattattcgatatattaaactacaaaaactttatatgacaactagtaaatacatataaattatttaaaaactatcaatttaatacatttatttaatttggtatataaatgtttttatttcataattaaaacttaaatattattatatatatttaaatataaaaataaactaatatgataagtgtattaatttacttttaatgtttaacataaaatattttaaaaaaatacatctatgttaatacataattcaatataccttgctttaaaatcatattttaaacattaaaaactgtttataaaactaaatatctataaaccaacctacaaaaaaaatttaatataaaacaaaactataactaatttacattaaaattaacttttataacaaaatacatcctaaataatattagagcttcaaactttaaaatacttatttaaataacatttaaacctattaattatatatttatcaatttcgaataataatatcttgtctatctggaccagtagaaataatatacacaggtactttaatcaactcttcaattcgatgtatatatttttttgcaagtttgggtaactcatcgaactctgttattcccctcgtattttgtttccaacctaaaaaagtttcatatacaggtttaattttatcccaatcattacgacaaaatggcacactatcccactttttatttttaacaccttttaagtgataacttgtacaaattaatattttttctaaattatctaatatatctaacttagttaaacaaatttttgtaatagaatttatagaaataactcttcgtaataacacaatatctagccaaccagttcgacgtcttcgacccgtagtagccccaaattcatttccaaaacgacaaaaatatgcatctaattctccgaacaactcagtaggaaacggtccatttcccactcgggtagaataagctttcacaactccatatatatcacctaaatttttaataccaacacctgcaccactacatacactcccagatacactacttgaagaagtaacatagggatagataccatgatcgatatccaataacgttccctgtgctccctcgaaaattattgatttattatcatttatcgcgttatttaataaatcaggaatatcattaatcatacttataataacgtctgaaactttcaacaaattgctaaaaatctctttgaaactaactttttcagtatgataaaaattagtaaattgatgattataaaaattaacattttcttctaatttacgagaaaaaaaagaaagatctaacaaatcacctacgcatagaccacgcctagcaactttatcttcgtaagctggaccaataccacatccagttgttccaataaaattacgatacttttgtttttcccttgctaaatccataaaaacatgatatggaaatattaaattacacgattctgatataaaaattcgttttcgaatacataaattttctgcttctaataatttaatttcattaataaaagattgaggttctaatactactccatttgctattatcgaaataatattattatgcagtattcctgatggtaaaacatgtaaaacaatttttttgttatccactactaaagtatgacctgcgttatgcccaccttgataacggacaacataatctgcatgcgtagccaaaaaatcaactattttaccttttccttcatcaccccattgcattccaattacaacaatatttacgctcattacctaattatcacctatttgctttgaatatacattaaacactttccatcatataaacttaaacttctactacactattttatatacatataacgcaaaaatgaactattattttcattgactactattaaattctgattttttttcttgaaaatattctcatacgcctgaagacttcgaataaaactaaaaaattcaggttcttgactaaaagcatccgaaaataactttgccactaatgcttcaccttcacttttaattattaaagcactacgttgtgcttttgataaaattttaaccacttcataattagctctcaatttaagttcttcagcttgtttatcacccatcaatctataatgtttagctatagctctatactcagaatttatacgactacatattaaactaaaaaaatcttctgaaacactaatttttccaatacgcacatctaaaatttgaacacctatttcagacaaatcactaatactttgcaacaaattattttcttgattaatattttgattagaagttccgttaatcgcttttttaaaaattacatttttataattaattttactacttgcatttaacgaatattttatatttgaagttaactgatccttaacattaaaaataatttctttaatatttaaatgagaaatttgagcacgtaatcgattattaaacttctgttttattaacgtttcagcatagtaaatattatcttctccagtagataaataataacgacaaaaatcattaatcttccaatttatgtaagtatttaaaactaaatttttattatctttagtaagtacgctatctaacctattatctatagtttgaattttagaattaaatattttaactgattcaataaaaggtaatttaatatgcaaccctggcttataaaccaaaacatgatgattatcatcatatgaaatttttccaaatcttaatataatacctcgctggccttctttaattataaaaaaacatgtaaaaaaataaattactactacaataagaattattaatattacttttctcatttattattctcttcctattctcaaataatcttttctaaatgagtttaatttacgttgatttataatattgtttgaactaatcaataaattattactattaacatgatcaatactctttacatgagaagaagagactgtatttaacatagaactatgtttattactgttggaatgagactgagttaatgaattataattgtttttaagaaataaatcatttaacgaaaacaaaaaaaagttattatcactgttagttaataccttcctggtatggctaaaaattttttccatgcagtcaaaatataattgtatagtggttattttctttgaagatttataaattggtaaaatttttaaaaatttaaaaattattccttgagcgttaagtattgttcgcaacctatcagacttagcttctattaaaatctttttcgcattataaaaggcttgagacttaatttcattagaatatattcttgcctcattaagagattgttttttactttctattgcagaaaaaatatcttcaaaagctaattttactgcttgaggaagatacagcgtcctaaaatttatatctgaaataactattcccatatgatatggtttaattattttttgaatatttactttaatatcgtttttggctaataacgaaaattcgttttttaaaaaaatatctatgttagaacgactaattacactacgtaatgcactatttatcgattgacgtaaacaattatcaggattcgttactgaaaataaatatttcttaggatcaacaatacgatattgaacagtcatatttacttgaacaaaatgttcgctataagttaatatagtcccagaagtatttatttctcttacagttgaaacgtcaatcggaatgactttttgaattaaaataggtttccaatgtaatccaggattcgctaaataactaaattttccaaaacaagtaacaacaccatattcagattcttgaataaaataaaaaccactacctataagaaatattatagtagtaaaaataatcattgttattaaatttttaaaatatttaaatgatccagactcactaaagaatattttcttctttcgttttaaaaaatttaccaaacattctatttctaaaaacaaatataatttactttttttgttctcatcaaaatttttaagttttttatcttttttgttccaaggatctttatctttttcgctatcacttggctcattccaggccatatttttctccatatcttattcctaattctaacaaataatattcataaaattttaaattcatatttaaatcatactattataaatacattattatgctagaatcatcacttttataactactcatattgaaattaattataactacgaacaacaaaactaaacaatattaattctatcaacatttatatattgaaacaaacatacaaaatatcaatttttcactaaaaacaatacttttctaaattaacattgaataaataaacttacatatacatcttattttacacaaaaatattagcattaataacactaattatcttagtaattaaattttttaacgtatcactactactcaaaacattcaattttttccaattatttaaccaagttaattgagatttgactaatcgttttgtagcttttaatgattcgcatatcatatcgtcgtaagtcaaattatgcataaaataatcccacatttgacgataacctacacatcgaatagatggcaaatttttatgtaaatcccctcgattaaacaatttttttacttcatattcaaaaccacaagacaacatttttttgaaacgtatagtaattttgttaaacaaccattctttactttcaggcattagtgaaaattgaacaatgttatatggagaaacaaagttttttaaccgacacaactcagttaaagttttccccgaaataaaaaaaacttctaaagctcgtaaaaccctttgaacgtcattaaaatgaatgcgttccgctgatataggatcaattgactttaattgattaaataaaaaaaatttagattttttttgtaataacgttaataaatattttcgaatgttatcatttgatgatggtaaattagataatccaccagttaataaaattttaaaataaaacatagtaccaccaactaataaaggtactttatttattgaatgaatataatcaattatttttaagatgtctttataaaactcacctactgaataagtttgcaatggatctctaatatttactaaaaaatgaggatatttcaataattccatattagaaggttttgctgttccaatatccattccacgataaattaaagctgaatcaacactcactaactctattggtaaaatatcttttaatgtcattgcaagtaaacttttattacaagcagttggacccatcaaaaatataaccaaaggttttttaagtttttcaaatttttcaaactttactatcattcttaaaaaaattcaccgtagaatcaaaattaataggctgtaaaatatacgatatcacatttaattccaagatacttttataatatttttcacattctgatataactgacaaaacttgtaaatgatcccaatatttaactaatattttgctatgattcataattgtagttactagccgcgataaactcatttcacgttttattttgaaaaaatataatatttctgatataataatacccagattagtatcatcaatcataaatggtatagaatttagttctgcatattttaacgtaatgttaaaatttaatcctacatgagataaaatttcataaaaacgtaaaaaaaaatgatattctgtgttatttttaaaaaaataaaaatattttttacgtaatttttttattaataacccatttttaactccaaattttaattttagttcacaaatcaatgatttagctctcggcaaaaaaaataaaaacaattcatcatttttttcaattaataaataaaaattttttattaccatcaatacattaccaaatatagtattaagataatctttacatttaaatctcttaaactttaactctgtctctataatactaacattgtccaaattaaacagtttttgaggtatactatacgaattttcttgaacaatacaacttgtaatatctaaattactctgaaaattgtaattcaaattatttttttttttattatttgaaatatttttaataattttagtacaatcttttttcaagatacattctttttttaaagaatataaaatagcttggcatataaacacatgaattaaacgaatgttaataatctttattattttttttgccggatgaatattaacatctaattcattgcaatttaatttcaaatacaaaatatatgatacgctatattgataatgattaatttcagatacagcttgatatactgcatgatgaacagaccgatttaaaataatacgtccattaatataaaaatactgaaactttttttttgaagtatgataagaacctaataaatataaccaaccagtaattttcatagtatttaaaaaatagtctaccggtacaactttaataacagaagacaaaccataaattgcattgagcatgtttatattacaaaaatcaatattacaattatcataatatctaattaacttatcattatgtcttaaagatacactaagcttgttattagacaaagataagctacgaacaatttcatctattctcaaaaattctgaatattcagatttaatagttttttgtcttactggtctattaaaaaataaatctagaaccgtacatattgttcctttgttatgtactactaattttggaactgaaataacgccaaacccatctgaatatatactccatcctaccttctttgacgatatattacaagacgataatataattcgagataccgcactaatgctagctaaagcttctccacgaaatccaagagtagtaatattatttaaatcacatacagaataaattttgctagtggcatgatgtaacaatgatgcttttaaatcagatttatctattccacaaccattgtctttaacaacaattgattgcaatccacctttttttatctcaatatgaatgcacgtagcacttgaatcgatgctattttccattaattcttttacaacagatgctggattacatattacttctccagcagaaatataactagatgtagacaatggcaaaattttaataaacataaaactctcgaatatgacatctatcacatcacaaaaaatataaatatttttttataaaacaatataaaaaacatcattgcaaaaattattttaacaatattcattaaatatttactttcataaaaatattaaaataaatactaatttcagatattattaacaatgaagaatctaaactactaattttcgacaaaacatatttaattcctttattaataatcatatttcgaagtttttttgcttcaatatctttttcatcgatataacacaatgctgcagcaattcctttcattaaatttgcattaggtaaattatatttaattgtatctatcaaaggactaatcaatctgtcatcttttttcaatttttgcaaaggatttcgtcctactcttttcaaactatcagttaaataaatgtttttaaatctagataaaattttcaaaatataatttttatgttcggaatcagtaaaaaaattatattttcttattaataccatcccactttctttcatagctccataaacaatattaaatatcaacggatctaaaattgcctgatatatatttttataccctattaacaaacccaaatatgcagcaattgcgtgaccagtatttaaagtaaataactttctttcaaaaaacgcatctaaatgattactatatatcattccaattatattaggacgatcatgtttaaattgtgtgcaatcaactatccactcactaaatttttctactttaactgacaaattaatatcatcactattgtttttatcatttggacacacaattttatctactactgaatctacaaaactaatatttttatctaaatacttatgataaatgcctggtaataaaattttaatattttcttttagtttagatgcacaacgaaaaacattctcacatgcaataatagtaagaaaaacaaaatcattagtttctattttatatcgaattaatttttcaaaaaatactactaatgaattaatagcatgaacacctaccgatattgtaattacatttatttttgctattttaaaataaatattcggatcatttatataaatagctttaactttttttactgtcgttatgtaactaaaattatttcctactaccgttatatcatatttctgatgtcgattaatagcatcaacaatagcttgattattatctacaaatgttaaattaaatccagatttcagtaatagtggaccaatgaaaccacgtcctatatttcctgcaccaaaatgtagagcattcataaaaatttccaaatataaaagttaacaaaacattaacaaataaaaacctttgtaattttaacaaaataatatcaactattaattataactaatataataataatttatgtttttaaatgttttttcttgaaaaaagatataatacatcatcaatattttttgtaatagataaacttttaataacgtcattattatccagtatattcgtaatattactaacaacaggaatatgctcattattacgtgctgcaacaccaataaccaaatgtgcaatgtcttcaggatcatctccaaataatatcccattaggaaattgacaaaatattataccagtatttaagataaaatctttagattgtatagtaccatggggtaacgcaatagattctcccaaccatgtagacatcattttttcacgttctaacatagcttcaatatattcttctttaacatatccttgatttactaattggcgtccgataaaacgaattacctcttccttagaagaagctatttggcctaaaaaaatattttctttagtaagactaaaaacatttttttttgaactaaaattattttgattccgtaccgaaaaatctaaaatactgctattattatctaaattattttcaactaaatatttagataattcattataaaatgcattatctaaaaaactatttaaagacaaatgtttagcattagaatttctttttcgagctctatcagtaagactataatgcgtaataattaaatctacaccaaaatttggtatgctatcaatagcagcattcgatactgttatattaaaaatatttaaatcatgtattttgtttcttaaaattccagcagcaacagcgctagaacccattcctgcatcacatgcaaaaataatatttcgtatgcatttatgactatctaaagaacttttaatacatgttcgatttttctgaaaactagaattaattagaaaattatctttttcaatttttgtattagaaccttttacatagtgatttcgattactaatctttaataacatgcaagatactaaaaaagaaaccaaaaaagaaataattattgctaataaattaattacatacaaacctttaggcgtcatagccaatatagaaattattgatccaggagacgctgctgaaataagacctccacgtaatactatcaatataaaaatccctgttatgctgcctaaaatcaatgcaagtattaatcttggattttttaaaacataagggaaatatatttcatgaatacctccaaataattgaatgactatggcttcctttagagattttttaatattatcacaaccaaaaaaaaaccaggccatcaaaacaccaataccaggtccaggatttgactcaataagaaaaaaaatagatttattaaatttaactacttcctgtattcctaacggaaataatacaccatgatttataacattatttaaaaaaaatattttagctggttcaatcagtattgctataaacggtaataaatgattattaatcattaaattaacaacataccctaaaaaacaagataacttttcaatcattggacctatacacaaaaacgatatgaacaacaacaaaacaccaagtatgccaactgagaaattgttaactaacatttcaaaaccacttttaactttatacttactaattttatcaaaataataagtaatccaacctcctataggaccaataatcatagctcctaataacataggaatagcagtactaataatagctccaactactgctatactacctactatagctccccttttaccattaattaaataacctccggtgttcgcgattaaaataggaaaaaggtacacacttataggagataaaactttttctaaagtttgattaggacaccatccagattttataaataacccactaataattccccatgcaataaaaacactaatatttggcattatcatagcacttaaaaaacgaccaagattctgcactttaaccgtcataggcacagacatacttttctttccttatttttaatttaaactattttaaaattttttattgaaattatcttaaaaaacatttaaaaatagttataaactaaaattattatgttttaattttagcatttaaaatattttaaaatacaaataacaaaataccaaactagtaatattttaagcaacaagtcatatcattaatagaacagaaaaactacaattaaaacacaagactgtttttaaaattattaagtaatatagaataaaattttgttaaaattatttaaaataacacaaggtaataaaaataaattaataaatttcttgactaaactatctgaatacattaaaaaaaactaaaaatcttaaaacactcaagctataacatcttgataaaattaaaacaaaaaactaaaaaaaataaaaaacttacaattttactttaaatattatattatcaatgatataaacattaactaaaatagaaacaattaatcaccatctaatttgtataaaaataaaaaattaaactcatgtattattactatgaattttataaaaattaattaatccatttgtagacgaatcatattcataatttttgctacctgttgtgttcatatttaaaaatatttctttagctaataattttcctagctcaacaccccattgatcaaaagaaaaaatattaaatataactccttgcgtaaatactttatgttcatataaagcaatcaatatacctaaattataaggatttaattgatctaacacaattgaattactaggttgattacctttgcatactttatgaaatgaaatagatgataatctttcatcaaaagtttttttatcattaatatgaacattacatttttgattaaattttccaaacgccaaagcttgcgtttgtgcaaaaaaatgagataataaatacttatgatgatctttaaaaggatgtttaggaataattgaaataataaagtcagaaggtattaatttagtaccttgatgcaacaattgataaaaagcatgctgaccgttagtacctggttctccccaaataattggaccagtttgccaatttacaaattctccgcttctacaaatattttttccgttagattccatattcatttgttgtaaaaaagaagaaaaataattcatattccaatcatagaaaaatattgcttctgtttctgacttaaaaaaattattataccaaacaccaattaatgctagtaatactgggatattattatcaaatttagtatgtaaataatgctgatccatcatatatgcaccatctaacagttgttcaaaatttttgaaaccaacagctaaaacaatagataatcccacagaagaccacaatgaaaatctacctccaacccaatcccaaaacaaaaaaatatttttatatctaataccaaagttcatagcctcttgagcatttgtagtaacagcaataaaatgctgatctaaaaattcatttttattaacagcatttaacatccatttttttgcagtatttgcatttacaattgtttcctgtgtagtaaatgttttagatacaattataaataaagtggattctgggttaagtttttttaatacattaaaaatattcgccccatcaacgttagaaacaaaatgaatattaagatgatttctataagaatttagtgcttttattaccattttaggacctaaatctgatccaccaataccaatattaactatatctgtaatatattttccagtatatcctaaccattttcgattaataactaaattagaaaaatgtttcattttttctaatactttatttatatcgaacataatattgcaaccattatgaatgattgaactattactacgatttcttaacgctgtatgcaaaacagcacgattttctgtttcattaattatttttccgctaaacatagatttaatggaattatttaaatccatttcattagctaattttagcaataatttaatggtaaaactagtaattctgttttttgaataatccactaaaattctattatcaaattttagtgaaaattttttaaatctatttttatcttttttaaataattcttttatatgaaaactttttatttcataaaaatgattttgtaacattttccaagattctgtattattaggattaatttttttcatatagtaatgttcttttattttgtattacaattcacaattgttaacatttttataaaaattttacgaaaataaaaatttttaaaaatctcttctgcaattaataattattaacaaatatataatctatatttaaaatataaaattagccagattcataattaacatgaatttaaaaaaatatattttaaatgaattcttaaatccacatttacaaacatatacaacaaaaatcgttattaatttagataaactatttcatagttattataaatataaataaaccaaaaatttctaattactaaaaaaatacatccattacataaaaattaattagttagttaaaataatttaatatttaaaataatatatttaaaaaattattttgttttaaatacgtaaaaatttttataaaattattttttaaaaagatagaatctctatttactaaaaattttattcttaatgccaaaaactatttttctgattgtataacaaaaaacataaaataatgtaatatgaattaaacatttttataacacaaaacaaaacatatactaaaattataatcattgatttaatataaataagatacaaaataatttaacttaatcaatcaattaatataattatgtaaagaaaacatacaataaaatattcacatgagcaaaacatgaatactgacataaaaaatttaatatggattgatttggaaatgactggattaaatccaaatatacataaaatcattgaaattgctaccttgataacagataaaaatttaaaaattttatcttatgggccagtaattgctatttatcaaaataatcatcaattaagttttatggatccatggaacaataaaatgcatacaaaaaatggactaatcactcgaattaaaaatagcttatacaccgaacatttagcagaaataaaaacaattactttcttgaaaaaatgggtaccaaaaaatacttctcctatgtgcggaaatagtataagtactgatagacaatttttatttaaatacatgccaactttagaaaagtactttcactatagacaaattgatgtcagtactatcaaagaattagcattacgttggaaacctaaaatatataataaacttaaaaaaaaaacactcatcaagcattaaacgacctatatgaatcagtttgcgagttattattttatcgaaaaaatttttttaaaacataaaatattcacacctaaaatataaactaaaatactaattaaaacttgcaaaaaaaaaaaaaatgtatataattaattatatttttatgcgggaatagctcagttggtagagtacaaccttgccaaggttggggtcgcgagttcaaatctcgtttcccgctgaatagaaataatctaaaaattagtaaataccttaaaaaaatatacaaaacatatactttacttaaattaaaattaaatgagcaaaagtaaaataggtcaaaacttatgcttgaacgcatactacatatagtaatcatgttagtattcttatttatatcacaatattccctaggaagacaaaaatatttgaatactattcaccctctttgtcatctaaaaaacaaaaaaaattcgtctaatatttactacccttctaaaaaaatattctttttttttgcgaaccaaaacctagttttaaactgatatataaaaaaaattttctaaattctaaatttaaaaaactaaacaaacagttttcaaattcactaaatttgtatagaacaaaatttattttgactcattatatatctaataaaagtaaaaaaaaaacaaaaaaattatcattgctattgacgcaggacacggaggacaagatccaggcgcaattggaaaaaataaatttcaagaaaaaaatatcactttatcgatagcaaaaaaattaacaaaattattaaatcatactaatttttttaaagctgtaatgatcagacgtggaaattattttttatcagtttttaaaagaacacaaatagccgaaaaatatcatgctaatttattaatctcaattcatgctaattcatcaaaaaacagaaaaatatcaggagtgtctatatgggttcttcctaagaatgttcataatactcgcattcaaaaacataaattaaataaaaaaaccaagaatatacacaaaaaaataaatactaaaacctcaaaatttaaaaatttctatgaaatagaatacgatttagccaaaataatcatacaagaattacgaaaagtctcaactttaaatcaaaaaaaaccaaaatatgcaaaatttggtattcttaaattttctcaatttccatcaatattagtcgaaacgggttttataagtaatccaatagaagaacaacacttgaacaaaaaattttatcaaaaccttatttcaaaatctatatctatagctttaaaaaaatattttctaaaacgcataaaacaatacaactaacgttaaaattttttatttctataatacacactttaattaaataacataaacatttattaaaataaaaactaaatataaacgctaaataaaacatttaaaaaaaaatatatttaagtatacgtttacttttaaaaatcaatcattccactacgtcattaaactatatttttagaaacacacaagagtttaaaaacaattaaataaaatttaaaaaccttgtttttaaaaaaaaagtaatatatttagtataaactaatgactggaaatattaaatcttttatgaaatttttctatacgtccaccagtatcagacgttcgttgttgacctgtataaaaaggatgacatttggaacacacatcaacatttatatttttacttaaagtagaaaaaatatttatattattcccgcaagaacacgttacgtttatcttaaaataatcaggatgaattttttttttcatataacctttaaaattaaataaatatatattttataaattaaataatttacttcaaacagtaatatattagcattaacattaaaaatatgatatcactaaatttaaataaaacaaagcataaaaatttaaaattttagaacattttagaactttattaaaatttttttaaacataaaattaatttattaaaaaatactaatcaattttaattactattaataatactaaaatttttatttttaataataaatagttaaacatactattattttaatagacttaaaatcttaatgtattattatacataacatataaaatactattttaaccaaataataatgataaataaagattttgttctaaataaaaacgattttaaatatacttttcctgaaaaatatcataaaccaaaaaaaaaattactaaaatagtaattatatttataatatttttgctatttacattatgtattaaattaatactaaaaaaaacaatatcgcataaaaatattaaaaataatgcacgtacatttatttcaacagattcagccatttacttacttaaaaaacctcaagaacaatacttttttttcaaaaaatataaaataaattacaatattaaaaaactaaaaacttaataatacataaaattaaaaaaatcttttcaataattatttcaaagacataatgtattaaaattacgtttgaatcaacaaaattcacgataaaaataattattaatatgatagtataaaaaagtaaaattatatatttaatagttaaatgtactttatacacaattaattttatataaataacttattgaatgtttacgttcatacataacgattatatcatactgaaattatatatatttgtagtttaatataaaaaggatcaaatctgtgacaactattctaagcgttcgtttaaacaaacaagtagtaattggaggtgatgggcaagctacattaggaaatactatcattaaaagtaatgttaaaaaagtaagaactctttataataataaagttattgctggatttgccggaggaacagcagatgcatttactttgtttgaattatttgaaaaaaaattattaatgtatcagggacaattgcaacgttcagctattgaattagcaaaagattggagaactgataaaatactacgaaaacttgaagcattattagcagttgctgataaagaaacttcattaattgttactggaaatggtgacgtaattcaacctgaaaacaatcttatggcaatcggatctggaggttcttatgcgcaagcagcagcaatagcaatgatagaaaacacttctctcactgcaaaacaaatcgtagaaaaagcattaaaaattacttctggaatttgcatatatactaataatatttttaccatcaaagaattaacttcagaaaagtaaggataaaactccatgtctgaaatgactcctcgcgaaatagtcaaagaacttgatcgatttataattggtcaaaaaaaagcaaaacgcgctgtagctattgccttacgaaatcgctggcgtcgcatgaaacttaacaaagaactaagatatgaaataacaccaaaaaacattcttatgataggtcccacaggcgtaggaaaaactgaaattgctagacgcttagcaaaattagctaaagcaccttttattaaagtagaagcaacgaaatttactgaaataggatatgttggaaaagaagtagattcaattattagagatttaaccgattcagccataaaaatgattaaaagtacagctataaaaaaaaataaaaaaagagctaaagaactagcagaagaaagaatattagatgttttagtacctacaattaaaaataactggaaaaaaacaaatactaataacaattctgaagcaactcttcaaatttttagaaaaaaattacgagaaggaacactagatgataaagaaatcgaaataaatgtcgcagttactcctatgggaatcgaaattatggcacctccaggaatggaagaactcactaatcaattacaatcattatttcaaaatctaactggaaataaaagaaatattaaaaaattaaaaattaaagatgctatgaaattattgattgaagaagaagcagctaaactaattaatctagaagaattaaaaaaagaagctatttatgctgttgaacaacatggaattgtattcattgatgaaatagataaaatatgcagaaaccacggttcttctggacctgatatttcgcgagaaggcgttcaacgagatttgcttcctttaatcgaaggttgtacagtatcaactaaacatggtatggtgaaaactgatcatattttatttattgcatctggagcatttcaagtttctacaccttcagatcttattccagaattacaaggacgccttccaattagagtagagttacaagccttaacaataaacgactttgaattaattctaacagaaccaaaagcttcagttacaatgcaataccaagccttgcttaaaacagaaaaagtaaaaattaatttcactaaagaaggtatacgacatattgccgaagcagcatggaaagttaatgaatctatggaaaatattggtgcaagaagactacatactgtgctagaacgtctaatggaagatatatcttttcacgcaagcgatcatcgtaatgaaataactattaccattgatgaaaaatatgttcaaaaacacttagataaattaatatctaatgaagatctcagtcgctttatattgtaaatattattttaaaatatttcacaatacaataataaaatctttcctatctttagaataaagacaggaaagatttaaaaaacttcctgtttaaataaaactaaattttacttacatatattatttacaaaaacacatttaaaatctataatttattatcaatacacaattataaaatttattattaaataactacactacttcaaaaaaattatttaactaatattactttattaattatattgagcctgttaataattatttattttaaattccatatatattaaataatcttaaacttttatctaaattaataattttaaatgttaaattttaacattgcaaattagttttcaaaatattccttaaaactacataataattattcatttaccataaattattatatgttttaattaaaaattaataacacataaaaactaatttaaaaagaaaaaatgattttatattttagtccattgtattactctttgtaaaaattcagtacctcgagtagttaatatagattccggatgaaattgaaatccacaaatcttttcgtaatcatttctaacagccattaccatattattaaaatgtgcatttacaactaacatgtttgggatattactgcaaattaaagaatgatatcgcgctacaggtaatggattagacatacccaaaaacatagccttattatcatgattaattaacgatgcttgaccatgtaatatttcacctgaataccctacatgccctccatacattttaactatagcctgatgtcctaaacaaattccaataataggcaattttccttttagttccattaacaattgcggcatgcaacctgcattatctggatttcctggccctggcgacaatattaaaataggattaatcattttagataacttttttaaaataatattttttctaactgtatttcgataaacaaatacttgatgaaaatttgaacgcaattgatcaactaaattatatgtaaatgaatcaatattatccaataaaagtatattacccatcacaaatactctatctgacaagaatgcgaattagctatagcttgaataactgctttagctttatttttactctcatctgattccaattgaggtacagaatccaatactattccagctccagcttgaatagttgctattttattttcaacatacgcagaacgaattacaatacaagtatctaacatacctaaaccagtgaaatatcctatcgcgcctccataactccccctcttttcgccttcaatttctgaaattaattccatagctcgcactttaggagcaccagttagtgtccccatattcatgcatgcttgatatgcatgtaaaaaatctaaatcaaaacgcaattttccaataactcttgatactaaatgcatgacatgcgaataacgatcaactctaattaaatctgctacatgacgtgttcctggttcgcaaattttagctaaatcattgcgagctaaatctactaacattagatgttcagccaactctttattattggtccgcatttctaattctatccgattatctaaatctaaatccaacgatccatcagatcgtctacctcgaggtctagtaccagcgataggatatatttcaatttgcctagaatttatatcatattttaaagcactttcaggagaagctccaaacaaagtaaactttcgatcttgcataaaaaacatatatggactaggattatttttttttaaaacttcatatgaagacaatggattcacacaagaaagataaaattttctcgatggtactacttgaaaaatttctccttgtaaaataaatttttttacattaacaataattttattgtattcttcgtctgttttattacaccataatttcatgttttttagcgtatcaaattttatagggcacaaatttttagataatttatttttcaaaatttctaatctatcctttaacctctttttttcaaaattatcattagtaaatgaagtgacttgaacgatagatgttttatttttatgatctaatattaataatgtttcagaaagataaaaacaaaaatcaggacagtgttgatgagtatttaatattggtaaattttcaaaactggtaattaaatcatacgaaaacaaacctccgaaaaacatagattttggggcgaattcgctaagatttttaacacttttaattaaaaatcttattgcatcaaatacagatagtgaccgtaatcgctgatcttcatctaaatacatagataaaattggaaattttatttctaatggattattatctgatagtataataacatttttaggtaataaagatttaaaaacagacaataaattaacaccatttttagttaatgcctctacaataactatttgattcaaaaatgaaatttttaatgcagcatctataatcatcatactctctaaatgatgctttttattaatttctgcggattctagtaataatgtttctgatttctttttgcatatttgattaaaaatagcagtaggatttggttgataacgagtctctgttaaaaatacatctatacttattagattttttttcattattatctttccatgaatattacatgtatcacatttaaaacttaaataattaatatttgctatacatcaatcataccaatttaatacaaaactttttcaaaaaatgtaacgtatttcaatataaaacatttaaaattattaattgtattcaaaaacatgttatacttttttgcgagaacattaaatagatatataagtataccttgtatattattaataaaaacataaattctattttaaaaacaatttcgaaacaaatttttaaaaacatttaatgttttataaaaactttaaatataaacatgacttaaaataataattattacaaaattaaaaaaaaaataatattaactaagaatttagctaatataaaataacacttacaattttatttaaacttgttataacattttatgtctacagtttttgattaataaatacaatatataaatgttaaaattataacgtctcctattattaagtaaaggttgtttaaaaaggcttataatatgaatacttggataacagctaaaattattaaaattaaaaaatggaaaaataacttatttagcgtaatcgttaacgctccaatatccccctttactgctggacaatttactaaattaggttatcaaaaaaaaaatggaaaaataatacaaagagcatattcttttgtaaatgctcctcatgaaaaaaatttagaattttacatggtcttaattaaaaatggacaattaactactaaactctacaatttaaataatacagaccatattcaaattaaaaaaaaatcatatggtttttttacactaaatgaaattcctacttgcaaaatattatggatgtttgcaactggaacaggtattggtccttatttatcaatgttaaaataccaaaaaaacactgaaaaatttcaaaaaattgtattgatacatgctgttcgttatagacatgatcttacatattttaacgaaataaacaatttaaaaaatatttataataaaaaactatatacgcaatttataataagcagagaaaaaactaatttttcactttccggaaggatacctcaattgttaaaaacagaagaactagaaaaacacattaatttatttattgaaaacaatacctcacatgttatgttatgcggaaatccagatatggtaaaacagacacaaaattttcttataaataataaaaacatgaaaaaacatcttagaagaaaaccaggacaaatttctagcgaaaattactggtagtattatattaattttttttagtattattacattaatggcactaaaacttacttaacaacgctctattggaaaagcaataacttcattaatagtttttaaatttaaagacaacataattagcctatctaatccaatagcaattccagaacagggaggtaagcctcgcgataaagattttaaaaaaaattgatctacttctactgaacaaatacctttatgtcttctttgaatattatttagtttaaatcgtctaatatgttctgcttgatctgttaattcataaaaaccgtttcctaattccacacctttaaaaaatacttcaaaacgatccgatactctactatcattatcattaatagcagctaaaattgcttgatcagcaggatagtgataaacaaaaatcaattttttattattcaggttaggttctatttttaacgtaaataatatttctaacaaagttgatatagaatcacaatcagaaattaaatgattaaatttaaacttattaattaaatctaataattctctttttttagctaacaaagggtcaatattaagatattttataaatgctcgttgataagatatatattttacttgaacaacttttaaacaaaaaactaaaaatttttctacttttttcataaaatcaaacatattacagtatggcgaataccactcaagcatagtaaattcgggattatgatatggtcctccaaattcattattccgaaaactacgactaatctgataaatagcaccaatattttgtactaacaatcgtttcatgtgatattctggactaggtactaaccacattctttttttagtaatttgaagcttagtcttaaatggaataaaatttacgtctgtcactgaataattcgacaaaatcggggtctctacttctaatattcccaaattaaaaaaataatttctaatttcaaaaataatcttcgcacgcctatgcaaattttttagtaatgcactagatttccataaataattacaattcataaatttttctcaattataaataaaactcaaaaccttataatttatttacactaaaaaatcatcttttatatattacacataaagcatataacacaaataattgactttcttaataacaaaaatatcacctcaaaaaaaaaaacaatattatttatatactaaaatattcttattatttgatcattatcctaaaaatataaaaactattcaaaattataatattgtttaattatattaatattaaaacacttaacaactttaacaactagcacaaatataaataaatttcttattataattacattaccagtactacatatataattttatttaagaatagatttataaaatctcaaaatattataaaattccaaaaatattacattattcttataaaaatggagtatataaaattaatctatatactccacgtaaacaaaatgttattaaatgaaacaaaaactcaataatataaatatcagttttataaaaatacataaataaagctaatgtaattttataatatgtaaacttttaacctacatccttatctaaggtagtacgaatattctacatcttctggagatttatcttttgacaatgtcatagatacttgtactccaaaagcattatattttttatgatctgatgtttcataagatgattctaaatccgcttgactagttgcagtaaattgaaatacaccatcttcaacctcatgcactacgtaagaaaattgagaatcctttggtttaaatttcactaaatctggatgttcagaaaacaattctatatatggttgagaaaaaattccttgatgtgaaaacgaagaaattaattgtctagatgctaaatctggaatagcagttttaaaatcatctaacatagtttttggagaatatttagatacctgctgaccattaatttgcaaaatagaatgttcaccttcaaaaataaaactatcatctaatctagaagtatttcgtaacgacataaaacgattgaaaaattttttaccagtagacacttgttgattatcaccgataattttatttaaacttttccaatatggtttcgatatttcattactcattaatgattgatgaatttctctagacactctatgtaaattactaggaatactaccttcaaactttttttccgtattttcctcccctaaatctagagtagaactatcaccactgaaaaaattaactactgcagaaaatatactttttccaaaatctacagtataatcaaacgcactttttcccatatctccaatagcatcaacagaatcacaaacaatatcttttccagtttgatatgctgaaactccaaaatcttctactgattttgcagcatttgtaatagaatcaaaactaggtaataaatcctttaaaaaagcataaatgggagcaaaaaattcagaaacccgctgaaatatactaggttgattcacagcttcttcactaaacgaaaaattactactgttttgcattactggaccaacttcaaaatctataagttgatttggaggtaattcagcatatacagcattaccatcattacttcgcgttttatattgcaattttactatttcatttgaatcaatatcagacaatactgaatcattcaaattctcgttattaaatttatcattctgaattaaaatggcttgagggtgtgtttttttattcacatctacaagttgtacattatctacaactgacattgatgacataatattacgtcctcttttttattaatttttcactttgttttcactttttagttaaatcttatgttactatattatatgacatatacatttaaaatttaagtcaaaaaaataaattaaatatttataaatctaacctaatattttagatttaagtaaataaaacttaacatattaggaatacacaatacaatactaatttaaaccaaaataatgtttgtaaagatattactacactatctattttaaaaaaattattattttaatttgtattaaactatttatttaaatagttaacattatatttctatttttttaaaaaattgattactaatgctatcataaaactactttaaatttaaatttaaacaaattttataacatatataaattttaaaatattaattatttaaaaatgtgatatatcaagtataattttaaaataaaaataattgttatttttattttaaaattattaacactaacaattttacattaactacttaataaaaaggaacaattaacatatcaatatgtaacgaattaattatttgacgtagcgaaaaaactattttactccaaaagtcttgataatgtccaaaaataattaaatctatattatacttttgtgttacatctaacaaacatgatgtcatatctccgtttccaataaaaactttatgaacgggaaaataaatataattttttaaattttttaacatattattaatatcttgaagccgatatgattgtatatttctaatgtcaacatcaattaaccccgtataagcatcagaataatcagtatttacataaattaaagatatcttagcatcattatgaagattagatataaaacttgccttatgaattaatgaataactgtctggagacaaatctatcataactaaaatatgtctataattcatcatgatatttccttaatactaacagtttatattttaaaaattttttaacaaacatacaaatgatttaacggttattttaaatttatttttagataaatactaaatatttgattagtttagtatttatctaaaaatataaaataataatctatataaaaattaataattaaaaatattaattaaaacattttaaactaatccaatacaaaaaactagctaataacatagaaataggtattgttaatatccaaataataatagtttttttaattgtattaattcgcaaaccactacgattaactaacatagttccaaccaatgatgaagacataatatgagtagttgaaacgggtattccagaacaactagctaaactaaccgaacacgcagttgttaattgtgccgatatagcctgagcatatgttatatcttgtgtacctaacttattctgaaacgtattagtaatacggcgccatcctattatcgttccaatagataatgataatgcaataaaagtaacaacccaattaggagcatattcaattgtacttaacaaattctttttcaaacaataaaaaaagtgtttatctttaacctgaacaattgaaaaatgacttaatacttccataaaatttcctatacataacaaagattgacgtaattgatgacactgaataacgttcaattctttataacttgatatattatgtaataaattccgcataaaattaataataaccaatacattatcatttttagtattatctatattttttaaaaacaataacggttgaataatttccttaaacataatgttactaacattttgttttattaatgtttgattacgtaagtaatatttttcaaaactatcaatagaaatcctagtatttattatatcataagtagacgtatttaaatttattaaatatttcgatggaaatatacaaattaacactaacataattaaaccaattcctttttggccatcattcgcaccatgaaaataacttattccgaatgaagataatattaatgttattttaatccataataatgattgttttttcttttgaatacgataatacaccggactgatattaatgcaatattctttatatttagaattataatatttttttaacaaaaaaaccaaactgcccgctattatcaacccacatattggagataatattaaagataaaaaaacatatataattttattaaaactaattaaacttaaaatagaaaaattattaataaacgcattaacaaaattaattccaataattgatccaattaatgtatgcgaactagatgtaggtaaacttaaataccaagtacataaattccacaatatagccgataataatatagaaaaaattgcttttaaaccacacgaagtattaatgtttaacaataaattacttggtaataaataaattatagcatatgcaatactcaatcctccaaaaaatactcccaaaaaattcaatattcctgatattaatattgccattttttcgttcatagaacgcgtataaattattaaggctattgcattagctgagtcatgaaaaccattaattacttcatagataaatataaataataatgaaaaacatgaaaatacgacactactattataacaaaaaaaagaaaaataatatgacataatctttaaaccacttttaaagatatagacttaatacattatctataacaaactaaataaaaaaacataatatattttattaccacaatactaaaatactaacttaaattttatattttatacgaaataattatattacactattaattgtaataataaaaaaaatataatttacaaaataaagtttattaaaatgtattaagtttaataaaacgtgtaacatatcttcatttttttatatatttttatattgcaataatcttattgatagtaaaattccaatacataaaaatgtaataataaaaattgaaatacctaaccatttttctgtaatccaaaatataccactaaacgttccaaaaatactagatcctaaataatatgaaaataaataaattgatgaagttgatcctttatttatttttgaacattgactaatccaagtactggtaacagaatgagcagcaaaaaatccagcggcaaataatgtcaatcctacaattattaataatacaatattacattgcgtaattaaaactccaaaaatcatcattgttaaagctaatgttaatataactccttttctatatctttcaataagtacacctgcttgaggagaactatatacacctattaaataaataatcgataacaaacctatagttgtttgacccaagaaaaaaggctgtgatatcaatctatacccaacataattaaatagcgtaataaaactccccattaatatacaacccataaaaaacaattttgataaaacaggatccctccattgaaatataaaataaagaagaatttttcgaagatctaagggtgaagaacaaaaattttttgatttaggtaataaatacacgaacaagaccgcagatgtaaaagccaaaaaactaataaattctaaagctatgttccatgaaaaatactccgaaaacaaactacttaaaaatcttcccaaaaaaccgccaatagtatttccactaatgtacaatcctattgaaaaagataaaacacttggatgcatttcttcactgagataagtcatagctactgcagcaactccactgagtgctaatcccgtcaacgcacgcataaaaataatactttcccaactattcatattagaacaacaaaaggtacaaaaagaagctaaaaataaagaactagacataactacttttcgccctattgaatccgacaatggacctgtaaacaacattccaaatgccatcatagctgtagatgctgacaaagataaactactttgagctggatttaaagaaaactcttttgaaaataaaaataaaataggttgtacacaatataacgtagaaaatgtcgaaaaaccagctaaaaaaaaagctatagtaacttctgtaaatgctttagttcctctttgtatataattcttattacttgaataaatttttaattgcatgatataatcttttatataaaatattttatatttgtttgtcaagaaattttctattagttagcaatatattccttgagaatgtcatatacattgaaacaatctaattaataaattaaaattacacataaaaaaatttttatttagatttttagagatattattacaaatagaaatatccatcatatacatgcacagctggaccagtcatatataatttttcactcccacctttccaattaattttcaaaattccatttaataaatttacttgaacttcattaaataataacccttgttgaattcccaaagctacagaagcacatgctccactaccacaagcaagggtttctccaacaccccgttcatacacacgcaaagcaatttcatttttcgataatacctctacaaaatttacatttatcccttcaggaaatattttatgagtagataaataaaatcctatttttttaacaggatacttttttaaattatttacataaataatacaatgtgggtttcctattgatacaagatcataatttattatcttattaacaaactttattgaatgtaatgaattctctataatattttcaccaaaaatatttttcaatttaaaacacgggacacccatatctacacacacgttcccattatttaatacattcaaaattaatgttgtagtatttgtactaacatataatgttcttttcttagttagtttttttaataatacaaataatgcaaaacatctcgctccattaccacattgagaaacttcagtaccattagcattaaaaatgcgatagtgaaaatctatatttacatttttagaattttctactaataaaagttgatcaaaacctattccagtgtatctattagataaattttgaattatattggacgtaacaggaaaagttttttgcatcatagcatttataattataaaatcatttcctaaaccatgcattttagaaaattttattttaacacttttatgtactacttttatatgcatattcactaaataaataatttgtttactaatacatttataaacctagtgtactattattacataaaatttcaataataaaatactaccgaaattttattatcaataaaataagactgaatttatattactaaatgaatgtagaaagaaacacatataatactaaactttattaatataatcttaaatattcaatatttaaaaaaaacatgcaggactaataatgaaaaaaaacaatagcaatccattaaaaattaatgaatatcatacactagtaaataaattatttttacttattgaagaaaacattgataaaaatcaagaaaaatgtgacattgattgtgaattacatcacaacatgctaataattaatcttaataatacaaatcaagttattataaacaaacaagaatcactcaaacaaatttggttagcaacaaaaaaaaatggatatcattttgaatacataaataaacaatggatttgtaatcgtactaaaaaagatttttggaatgtattgcaagaatcttgtgtatatcaaactaataaatgtatacaatttttaaaaaatatttattaaaaaacaacattctattttataaaatcacttcattattataaagaaaaaactaaaaatataatatcaaaacttaaaaaacacgttatttatttcggcgagagaggatttgaacctctgacctactggtcccaaaccagttgcgctaccaaactgcgctactcgccgatataaaaatcatgcaaaaaacttagttaccttattgggtggctaatgggacttgaacccatgacaactggaatcacaatccaggactctaccaactgagctatagccaccattaaaataaacttgttaaacttttctatataaatattttgcgcttgacaggattcgaacctgaggcctctaccttcggagggtagcgctctatccaactgagctacaagcgcatttcgtctttataatattatagatattaaatttatttatctacaatgtctagttatttttactttaatattaaaattaaaatattttaaaaaaataatttttacattaaagtaataattttatttttcatgcttaaacacatatttttacgaaaaaatttactaatcaccttaaaataaacattgtattatcataaaaattatttaaatatattaagaataaaaacattttgtatattttttatgtaaaaatatattacaataaaaattattctataatttttaagaacgtttcatcatatcaaaaaattcattgtttgtttttgtcattgctaatttgtttattagaaattccattgcatcaatttcgctcattggatgaataattttacgtaaaatccacatcttttgcaattcatcagatttagttaataactcttcttttcgcgttccagaacgattataatcaattgctggaaatactcgcttttctgctatttttctagacaaaggtaattccatatttccagtacctttaaattcttcatatattacttcgtccatttttgaacctgtatcaattaaagcagtagctataattgttaaactacctccttcttctacattacgagctgcaccaaaaaaacgtttaggtctatgcaaagcattggcatctacgcctcctgttagaacttttccagacgctggcacaacagtattgtacgcccttgctaatctagtaatcgaatctaacaatataattacatcctttttatgctcaactaatctcttagctttttcaataaccatttctgatacttgtacatgacgagaagaaggttcatcaaatgtagatgctaccacttctcctttaaccaatctgcgcatttcagttacttcttctggtctttcatcaatcaacaataccattaatacgcaatcaggatgattataagcaatactttgagctatattttgtaacaacatagttttaccggctttaggtggggctacaattaaaccacgttgtcctcttccaataggagaagctaaatctaatactcgagctgttaaatcttcagtagatccattccctcgttccatccttaaacgagaattagcatgtaaaggcgtcagattttcaaacaaaattttacttctagcattttcaggtttatcataattaactttatttacttttaataacgcaaaatatctttctccttcttttggaggacgaatttttccagaaatagtatcacctgttcgtaaattaaatcttctaatctgacttggagacacatatatatcatctggaccagctagatatgaactatcagaagaacgcaaaaagccaaatccatcttgtagtatttccaaaacaccgtccccaaatatatcttctccacttttagcatgttgttttaatatagaaaaaataatatcttgttttctcatacgagctaaattttccaatcctgcattatcaccaagaaaaattaactcagaaactggtatattttttaaagcagtaagattcataatgatgggttcttaataaacttagaataactctcgaaatgattttatatataaaacattaattcaatcaataaaaacatacatttttacattacataaaaaaaatttatatacatactataataataatttaaaattaaacaataaaaatataaattttaaaaataaaatttggaaaacatttaatactaccacagtggtagtattaaatctataatttaaataacattttataattttcataaatttttatataacaaaactttattttaaataaagatttaaaaaatcttttaactgaactttagataatgcaccaactttagtacctactaactcactatttttaaataataataaagcaggaatacctctaatagaatatttaggtgcagtatttggatttttatcaatattaatttttgttacgattaatttatgttcatattctttagcaatatcttctaaaataggagctaaaattttacatggattacaccactctgcccaaaaatctaccaatactgctttttttgattctaaaatatactgtttaaaaatgccatcagttaactctactatacaattagtcattttttcctctaaaattaaataattttgtcatttttaaaaatataaaatgtttttactaacatagatcacaaaacaactatattatttaaaacattaaacataatttattaaaaacaataaatatataactttattaaattttaaatatttatcgtaataatttcttttttaacgattttttgtatgctttaaataaaaaattatttttttcatttaaatttaatattttacttttctgccataatatatcagattgaggtaattctcgcaaaaatctactcggtttagtatttattacaactccatactgacaacgctgtatagcataacttaaaaataactttttttgagctctagtaatgcctacatacgctaatcttcgttcctcatcaatgttattttccatagtagtatttcgataatatggcaatactccttcctctacacctacaataaaaacatataaaaactctaatccttttgacgcatgtaaagtcattaattgaacataatcgttattaattacaatatcttcattgagtgaattctgtaaaataaactctgaaataatatcaattaaatacttcattacaaacttcttcgaattcataattttatattttaattcattaattatccaatttaaaactatcgaaatatttttaatactagcaacatataatttagaaaattttaaacttctcattaaccatttttcatattttattgtcgctactaatttttctaaaacctcaataggatttaattgaatttgatacgaaatagtttgaattaaataaacaaattcttgtaaactttttaaattatgaacaggtaaaatagattctaaaccaatgtctaaactagccataaaaaaactttgatttctttttttactccactcttttaacttctgcaaagtaacagcaccgattccccttaacggtctatttactactcttaaaaacgctgcattgtcatcaggattaattatcaaacgcaaatatgctattaaatctttaatttctggtctagagaaaaaagatatattagctaaaattttatatggaattttaaatttaattaaaaatttttcaaatattttaacttgataattactcctatacaaaatagcataatctttatattgagcattataattagatttgtgcaacatcaatgtttgcaatattactctagcttcatcttcttcgttctttgctgatattatttctactatcgaaccataatctaaatttgaaaataatttcttattaaaaaaatgcaaattatttgatattaacgcattagctacttttaaaattcttccagaagaacgataattatgctgcatgataatagtacgtaaattaggataatcatgctttaaagattcaaaattatgaatatttgcacctctccaagaataaatagattgatcgtcatcaccaactaaagtaaaattagacctcttactgcttaataatttaattaatttatattgaataaaatttgtgtcctgatattcatctactaacaaatatttaattttatcattccaacgttccctagataacttattatctctcaacaatattgttggtaaaaatattaaatcatcaaaatctaatatattagaagacttcaaatatgcattatataattcgtaatagcgaaaaaatttaaattctatgctagaattagaaattttattaacttgatttggacataataacttatttttccaattagaaattgattgacgaatttgacgtacaaaactcctatcttcttttgaaacaatttcctgcaatattgaaatttgatcctgttcatcaaaaatagtaaaattagattttatatttaataattctatttcagatttaataatttctaaacctaatgcatgaaaagtagaaattttaactaaattagatacattaacagataatacatttaaaattctacttttcatttcacaagcagctttattcgtaaaggtaatagctgtaatacatttgggatcaaaatgacaaattttaattaaatgaacaattttattaataattaccctagtttttcctgaaccagctcctgctaatattaaacagggtccagaaatataacttatagcctttttttgatgttcattaaataacatttcaatatttaaaccttaatttttaaaattcctacatattactaattataattcaatgaaaatattattttgatacatttttaaaaattttataaaatttttaataacaattaatctgttttatattagtcatataacgtctcaatttttgtccaatatgttcaacaggatgatttctaatcgtagtattaatataattcaaatctacattattaatagcttgatccaacattttattacctaaatcaccatgttctagtgtattcataaaatcctgcaataatggaaacgctgattgaaaaaacaaatgacttccatattctgctgtatcagaaattattaaattcatttcgtaaagtctttttcgagcaatagtattagcgattagaggtaattcatgtaaagattcataataagctgattcttcttttattcctgcttcaatcataatttcaaatgcaagttctacacctgctctaataatagctaccattaacaatccattttcgaaatactcatgttccaataacgtaatatgactaatactacattgttcaaaacttgtattttgaatacttctcctccaaatttttaactgtttgtcatcatttttccaatctaacatcatatttttagagtaataacctgaaagtatgtcatccatgtgcttcttaaaaatcggtgataaaattttttttaaatcatttgataatttatatgccctaatcttagctgtattagataatctatcaaacataagtgtaataccaccatgttttaaagattctgtaataacttcccatcctgattgaactaattttactgcataatgacaatcatgtccttgagaaattaacttgtcataacataatactgacccagtttgaagtaaaccgcataatattgtttgttcacccattaaatctgatttaacttctgcagaaaaagaagaatgcaatactcctgcacgatgcccaccaatagcagtcgcccattcttttgctacttctaagccaatattatgacaatcattatctaaatgaacagaaattaacgtaggaaccccaaaattacgtttatactcttctctaacttctgttcctggacacttaggagcaaccataatcactgtaatgtcttgtcgtattttttgaccaaattctataatattaaacccatgcgaaaatccaagaatagaattttttttcattaaattttgcaaaacatctaccacatgttcatgttgtttatcaggagttaaattaataactaaatctgctgttggtataagttcttcacaagtacctactaaaaatttattatcaatagcacgtttccaagaagaacgctgagaaataatagaatttttacgcaaagcatatttgacgtttaaacctgaatctctcatatttaaaccttgatttaaaccttgagaaccacaccctacaattacaatattttttccctttaaaattttaaatgtttcagaaaactcttctttacgaattaatgtgcattgtcttaattgaattaatttttgacgaaaattaagcgaattgaaataattacttcccataataaattattcctaattattagttgataatattaaaaactaaatactatcgtgttcttatgttaataacaactctatctgatatttctaacagcacctttatcagcactagtaacaaattttgaatacaattttaacgcagaagtaactatacgttttctatgacttggtgtataagcatctattcctctgtctttttcatttttaatccttaataataattcattgtcagtaatatctaaatgtattttccgattaggaatattaatatcaataaaatcacctgtccgaactaatgcaataataccttggttcgcagcctcaggagaaatatgacctattgataaacccgaagtacctccagaaaacctaccatcagtaattaacgcgcaatcttgatccaacttcattgatttaagatatgaagtaggatatagcatctcttgcattccgggaccaccctttggaccttcataccgaataattattacattacctttaacaattttattatttaaaattgcatgcactgcttcatcttgactttcatacactactgctttacctcggaatatcaaatttttttcatgtactccggcagtttttacaatacaaccatctttagcaaggtttccatacaatacagctataccgccatctaaactaaaagcagaattataatcacgaatacatcctaatttacgatctatatctaaagaattccatctacaagactgcgaaaaaggcttaattgttttttgtccagaaggtgctgcataaaacatttttataatatttttgtcattgccagtcaaaatactatatttagacaacatttcttctaaatttaatccgagaatattaaatgtttgtttatataacaaattaactttatttaattcatctaaaacaccaaatacaccaccagcacgatgaaaatcttcaatatgataaaaagtagtattcggagacaatttgcacaaatttggaatttttctagacaacaaatccacatctaacattgtaaaatcaacacaaccttctctcgcagctgccaataaatgcaaaacagtgttagtcgatcctcccatagcaatatctaatgccatagcattacaaaaagcttcttttgtagctacatttcgaggtaaaaatttttcattattatttttataatactcttgagtgatttttacaattaattttcctgcttgtacaaataatttttttctgtcaatatgtgtagctaatatagttccatttccaggtaatgataaaccaattgcttccattaaacaattcatagagttagctgtaaacattccagaacatgaaccacacgttggacatgcagatttttcaatttcattaatcatgtcgtcagaagaatctggattaacaccacacgtaatcgcatctactaaatttaattttatttctttatctgaaataacgatttttccagactccataggacctccagatacaaaaacgcatggaatatttaaacgtaatgcagccattaacattcccggcgtaattttgtcacaattagaaatacacaccatagcatcaacacagtgtgcattaatcatgaattctactgaatccgcaataagatcacgcgaaggaagagaatataacattccagaatgtcccatagcaattccatcatctatagcaatcgtattaaattctttagatactcctccacttgatataatatactgagaaactaattgacctaattcgcgcaaatgaatatgtccaggaacgaattcagtaaaagaatttactacagcaataattggtttattaaaatcatcacttgacatacctgtagcacgccacaatgctcttgctccagacatatttggaccctgagtagttgtagaagaacgatattttggcatgttttatatatcctatagaaaataatcgtcattaaataaaaaataaatttaattttagttaattaacgacgtttatacatttttactaaaaatgaaaatcaatatgcgatgattacggaattgataaaattaagaaaaaactttaaataattttgaaatgtttttctataaaaatctcaataaaacaatattcgtaaatatagacattactgtaattcagaatatttattctgacattaacactttaaataacattgacataaaaaaacatttcttatttcagggatggagggaattgaacccccaacattcggttttggagaccgatactctaccaattgagctacatccctaaaaatttatataaaaaacatagttgattacataccaaacttgtatattgttttaagtaaactatcaatttagtatactatgaaatatatcttaagtctagaatacaagctttttaaaccattttatactttaatcagaaatcaaaaatcaaaacttgaaaatattctataatataacacaaaatttaaggataaacatttaatgaagtttccaatttatttagattatgccgcgactactcctgtagaatttgaagttatgaaggaaatgatgaattatttaacgttagaaggagaatttggaaatccagcttctcgttcacataaatttggatggaaagcagaagaagcagtagatattgcaagaaatcaaatcgctgaactaattcatgctgattcacgagaaataatttttacttcaggtgctactgaatctaataacttagctattaaaggaatagctgaattttacaaaaagaaaggtaatcacattattacatgtagtactgaacataaagcaacattagacacttgcagatatcttgaaaacaagggttttgatattacatatttaaatccattacaaaatggtacaattaatatttatgaactacaagaaaaaattcaaaaaaacaccattttagtatctataatgcacgtaaataacgaaataggagtaatacaagacatacataaaatttctaaaatttgtcaatcaaacaatattttatttcatgtagatgctgctcaaagtataggtaaaattaatattaatctcaaacaactaaaaatagatttaatgtccttttctgcacacaaaatatatggaccaaaaggaataggtgggttatatattcgacgtaaacctcgcgttcgtttatccgcacaaattcatggaggaggacatgaaaaaggcatgagatcaggaacattacctgtacatcaaatagtaggcatggggatagcatataaaatcgctaaaataaaaataaacagcgattttaattatataaaacatctccgaaatcgtttatggaatggcataaaaaatattgaagaaatacatttaaatagtaattttgaaaatacagtaccacacattctaaatgtaagttttaattacgttgaaggtgaatcattaataatggctttaaaaaatttggcagtatcatcgggatcagcatgtacttcatctagcttagaagcatcttatgtattacgttctttaggattaaaagatgaattagcacacagttctatccgattttctctaggtcgttttactactaaagaagaaatcgattatactattcaattaatacaccagtctatcaatcgtctaagaaacctatcgccactttgggaaatgtttaaatcaggtgttgacatgaacaatgtaaattggacacataattaatttttaatatattaaaaacgagaataattatatggcatatagtaaaaaagtaatagatcattatgaaaacccccgaaatgtaggttcatttaagactattgatgcaaacgttggaagtggtttagtcggcgcaccagcatgtggggatgttatgaaattacaaatcaaagttaataaaaacgggattatccaagatgcatgttttaaaacctatggttgcgggtcagccattgcttccagttctttggtaaccgaatggatcaaaggaaaatcattaatagaagcagaaaatataaaaaatactaatattgcagaagaacttgatttacctccagtaaaaatacattgttctatcttggcagaagatgctattaaagctgctattactgactataaaaataaaaacaaataatcttaaatcattaatatattattaataccgaacaattttgtaatttttaaatttgtgctaaagtcaatatgtatactttagtacaaattaaaatattacctgtaaaaatgtttaaaatatttttatactaaaatcagttaaaatagtatttattataataaacaattagaattggaaacatattcacaaagttatgaattattttaaattatttaacttacctcaaaaatttgaattagacgtaaataatcttacatctcaatattataatttacaaaaaaaatttcatccagattcatatcaagataaaaatatttatacaaaaaaatatttagaaaaatctatgctactgaatcaaggttaccaaacattaaaaaacatgttaacacgagcagaacacttattattcttaaataattataaagtcgacaaaaaaaagaaaatagtttttaatgcaaaatttttagaaatgcaaatagaactattcgaaagattagaaatacacaaaaataagaataataaacacgaaattaataaaattttattagaagttagccaaatagaaaaaaattatataaaaaaattgaaaaatttttgtaatttagaaaaatggaaaatagctcatagcatattatacaaattactatttttaacaaaatttattaaaaaaacgaaaaaaatacaacacgaaataataaattaattagtatctttggatatatttatcatgattacattaaaaacaattaaaaaaaaatataacatagaacaaaaaaacactaaattatctatcggaattgattttggaactacatattcattagttgcttcagcattagaagataatatttatattatacttgatcaaaataatcgcgcactattaccatcaataattaattatacatctaagaaaccaatagtaggttgggaagcacaaaaacaagctattaatgatccaaaaaatacaatcatttctataaaacgtttaattggacactcttatgatgaaattaataaattatatccaaatttaccttaccatttaacatatgataaaaatggaattttgtcatttattgtccaagacaacttaataaataccataaatgtatccagcgaaatttttaaaactttaaaaaaccgagttaatactatttttaatcaaaaaattttaggtgctgttattacagtacctgcacattttaacgatcttcaaagacaagaaataaaaaaatcagcagagttagcaaatttaaatataatacggcttttaaatgaacctacttcagccgcaattgcatatggcctacatttaaataaaaataaaattgttgctatttacgatttaggaggaggaacttttgatatttctatactaaaactaaatcaaggaatttttgaagtattggcaacttccggaaatactaatttaggaggagatgattttgatcaattgttagtcaattatattcaaaaaaaaacacatttttcatattctaaattagattttatttttcaaagaaaattattatatcttgctaaatcaataaaaataaaactaacatctcataattcagtacaatttcaatttaacaattctaaaatgcatactataactagatttgaatttgaaaaaatgattgaacccttaattttaaaaacattaaatatttgtcaacatgtattacacgattctaatactaatttaacacatattgaagaaattattctagtaggaggttctacaaatattcccatagtacaaagaaaagtttcagatttttttaaacaattgccgttatgtacaattaatccagaacaagtagttgtagcaggggctgcaattcaagcaaacatgttaactaacggaagtaaatataataattttatattattagacgttgtaccattatcattaggaattgaagtaataggaaatattgttgaaaaaataattttaaaaaatacgccattacctatttccaagactaaaacctttactacttttaaagacaagcaaacaacaatgttaatacacgttctacaaggcgaacataaattggtaaataaatgccaatctttatgtcgttttgttttaaaagaaattcctaaaaaacctgctggtaaaataatagtgctagttaattttcaaatagatgtcaatggactattatccgttacagcagaaataaaatctacgaaaattagaaaaaatattactgttaatgcttctataccaatcaaaaaatatcgaaattaataaaaatattacataattaaacacgatcattaatttaaattaaataatatcaattgatttaaaaaattaaaattaatataattaattttttttaaatattttaatttaggatgaactatgccaaaacttataattttaccacataaaattttactaccaaaaggaggtgtttttaatgctatgaaaggagaatccatcttaaatgttgctttaagaaataatgtcgaaattgaacatgcttgcgaaaaatcgtgtgtatgcactacctgtcattgttacatctggaaaggtgcatcttctttatcaatatgcgaagaaaaagaagaagacgttttagataaagcatggaatttgcaatttaatagtagattaagctgccaagctaaaataaataataaagatatagaaattgaaattccaaaatatactattaatcaataaatataatgaatgaaaaattacattattcaaaaaatattttaaaaaacataactatttaataaaaatttatttaataaaaggatttttgctactcttaaagtataaaacaatagacgagcctactaaattaagtttagattggaaaaaattagtaagatactttttgtagacattagaaagtttttctaatttatttccatgaattattatagtcagtgggttgtgctttcctatatgtgcatattttattttaattctatcccttttatatattggaggttgatgttttgtaatcgctaattttaagatttctgttatttttgaagtatgaatttttttaatggaattaaaaaatgcttcgttaattaatttaaaaataatacttgttcccatgttatgtttcgcagatataaaatgacacttaacatgacttattaattttaacattttagaatttaaaacattaattctcattttttcagaaagtttatcatttttatttaaaataataattacagaacaaccattcttaattataagatttaataaataaaaatcctgatctgaaaatccatccattgcatcaataactaacaataccacgtgtactaaattcaaaatctttaatgttttatgtacagatattttttctatatatgtactaattttatttttttttctaattcctgcagtatcaaaaaacatataatttatcttattacgaataattaaactccaattagaatctcttgtagtaccgggattagaatcaacaattactcttttttcattaagtaaaacattaattaaagttgatttaccaacattaggtttgccaataattgctattttaatagttttatttaaattttgacaacaattttttttatcattagtaatagaataaattatatcaaaatctttattttttttatataaactatttttttgagatgtaaaaaaagaacaaatgttattagttaaaaaatcgatccctattccattagtagctgaaataaaatgcatattccttaatcctaatgtataaaattcatattttactaaatcaaaatttaaaccttcaattttattaactaacaaaaaaatttttttttgaaactttcgcaacatttctataatttcaacgtctttatgcattaatttattacgagcactaactactaaacatactaaatccgcttgttttatagaaaattttacctgttcaaaaatttctttatctaaagaaattttttttttagaatcttcatttattcctggtgtatcaattaaaactatttttgtattatttactataataaaaccatgttttcgatctcgcgtcagtgacgcatgattggatgctaatgcatcatttcggttaccagttaacttattaaacaaagttgatttaccaacattagttcttcctattaatgcaatagtaattaccatattgctccttttatatcgaaatcaataaacattattaattataattattaattttcatttgtataattttttcaaattcaatttttttattttgtattatacttcttttccataaagtaacagctcgtttttgattatctaatttaaaataaacatcccctataaaattatttctaatgctatcccatgaatcacctaaaatatctttaattgttgttatagctttttttatattatttttttgaaagtaaatttgcgctatcttaaaagatattaaattaaaaaaatttaaatcaactgaattatttttacttttttcgagtattttgagtgctttttctagttgattattaataacatatactttagctaattttaatgacattaaatttccagaaatagttttttttgtccagattaaatttttagaaatattcaattcattgctatttgttaaaaatgtcatcatcttagtatgtacataagaattttttggtttatctaaataatttttactaaaaaaatatacaattactattactattaataacatgcaggttaaaaaagatttttggtaaaaatttaatttttcatttatgtaactatttttaatcat",
     "id" : "NC_004545"
   }
  ],
  "domain" : "Bacteria",
  "features" : [
   {
     "function" : "5S rRNA ## 5S ribosomal RNA",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        508007,
        "-",
        122
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "73baa746-aa3f-460e-88ea-a1816ffff871",
     "type" : "rna",
     "id" : "kb|g.22889.rna.105",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by find_nucleotide_homologs based on data in RNA_reps_5S_rRNA",
        "find_nucleotide_homologs",
        1401738116
      ],
      [
        "Set function to 5S rRNA ## 5S ribosomal RNA",
        "find_nucleotide_homologs",
        1401738116
      ]
     ]
   },
   {
     "function" : "LSU rRNA ## 23S rRNA, large subunit ribosomal RNA",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        511028,
        "-",
        2926
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "0f85e764-d78f-4cfc-9734-3a4c1a7b776f",
     "type" : "rna",
     "id" : "kb|g.22889.rna.106",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by find_nucleotide_homologs based on data in RNA_reps_LSU_rRNA",
        "find_nucleotide_homologs",
        1401738116
      ],
      [
        "Set function to LSU rRNA ## 23S rRNA, large subunit ribosomal RNA",
        "find_nucleotide_homologs",
        1401738116
      ]
     ]
   },
   {
     "function" : "SSU rRNA ## 16S rRNA, small subunit ribosomal RNA",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        266922,
        "+",
        1566
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "5deb8ddf-d33b-4783-b6a6-f1d4b2b63468",
     "type" : "rna",
     "id" : "kb|g.22889.rna.107",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by find_nucleotide_homologs based on data in RNA_reps_SSU_rRNA",
        "find_nucleotide_homologs",
        1401738116
      ],
      [
        "Set function to SSU rRNA ## 16S rRNA, small subunit ribosomal RNA",
        "find_nucleotide_homologs",
        1401738116
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "74987",
        "+",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Ala-GGC",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.108",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Ala-GGC",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "268543",
        "+",
        75
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Ile-GAT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.109",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Ile-GAT",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "268665",
        "+",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Ala-TGC",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.110",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Ala-TGC",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "270888",
        "+",
        74
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Asp-GTC",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.111",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Asp-GTC",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "358559",
        "+",
        85
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Ser-TGA",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.112",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Ser-TGA",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "423943",
        "+",
        89
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Ser-GCT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.113",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Ser-GCT",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "424056",
        "+",
        74
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Arg-ACG",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.114",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Arg-ACG",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "542496",
        "+",
        90
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Ser-GGA",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.115",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Ser-GGA",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "566714",
        "+",
        76
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Met-CAT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.116",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Met-CAT",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "584164",
        "+",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Gly-GCC",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.117",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Gly-GCC",
        "search_for_rnas",
        1401738123
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "609376",
        "-",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Trp-CCA",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.118",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Trp-CCA",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "601237",
        "-",
        74
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Arg-CCG",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.119",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Arg-CCG",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "601123",
        "-",
        75
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-His-GTG",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.120",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-His-GTG",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "601013",
        "-",
        74
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Pro-TGG",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.121",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Pro-TGG",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "566520",
        "-",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Asn-GTT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.122",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Asn-GTT",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "511260",
        "-",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Glu-TTC",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.123",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Glu-TTC",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "504207",
        "-",
        74
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Arg-TCT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.124",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Arg-TCT",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "476139",
        "-",
        77
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Met-CAT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.125",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Met-CAT",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "429398",
        "-",
        74
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Met-CAT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.126",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Met-CAT",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "429287",
        "-",
        88
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Leu-TAG",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.127",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Leu-TAG",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "429151",
        "-",
        71
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Gln-TTG",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.128",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Gln-TTG",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "401226",
        "-",
        86
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Leu-GAG",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.129",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Leu-GAG",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "358349",
        "-",
        71
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Pseudo-GCA",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.130",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Pseudo-GCA",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "358247",
        "-",
        84
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Leu-TAA",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.131",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Leu-TAA",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "116766",
        "-",
        77
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Val-GAC",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.132",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Val-GAC",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "73360",
        "-",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Val-TAC",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.133",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Val-TAC",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "73277",
        "-",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Lys-TTT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.134",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Lys-TTT",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "51021",
        "-",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Thr-TGT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.135",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Thr-TGT",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "50923",
        "-",
        82
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Tyr-GTA",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.136",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Tyr-GTA",
        "search_for_rnas",
        1401738124
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "50803",
        "-",
        75
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Gly-TCC",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.137",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738125
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Gly-TCC",
        "search_for_rnas",
        1401738125
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "50716",
        "-",
        74
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Thr-GGT",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.138",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738125
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Thr-GGT",
        "search_for_rnas",
        1401738125
      ]
     ]
   },
   {
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "19595",
        "-",
        73
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-Phe-GAA",
     "feature_creation_event" : "7e302e53-eb2f-4db6-b88b-08fd6dc0ab9b",
     "id" : "kb|g.22889.rna.139",
     "type" : "rna",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by search_for_rnas",
        "search_for_rnas",
        1401738125
      ],
      [
        "Set function to tRNA-Phe-GAA",
        "search_for_rnas",
        1401738125
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNARSQNISGTKALILYNLYKNKLILFQTIQNIEI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "1",
        "+",
        108
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2142",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLREQNFDVIIVGGGHAGTEAALACSRMKKKTLLLTQNINTIGALSCNPAIGGIGKSHLVKEVDALGGIMAKAIDKSGIQFRILNSKKGFAVRSTRAQADRKLYSQTIKKTLLFQENLLVLQAEVDDVIVSNYKIMGVITQTKIKFFSKAVVLTTGTFLGGKIYIGSKCFLGGRINDYSSINLAQRLKDLPIKIGRLKTGTPPRINKHTINFSKLDVQYSDNPLPIFSFMGNQKEHPRQIPCYITATNEKTHEIVRKNLKKSPIYSGLITGIGPRYCPSIEDKIVRFSDRNAHQIFLEPEGLHDIEIYPNGISTSLPEDVQVEMIHSIKGLERAQITRPGYAVEYDYCDPRTLKLTLESKFIEGFFLAGQINGTTGYEEAAAQGLLAGLNASLYASNKCGWFPNRGQAYLGVLIDDLCTKGTKEPYRMFTARAEHRLILREDNADLRLTNIAKSMNLIDNSRWTRYVEKLSNIKNETTRLENLKIRSKLYSITELNNFFSIKINTESTAKDLLKRPEINYSTLMLFKKFSPGIKDKEAYEQIEIQEKYCGYIKRQIKAIKNQLNNDYIVLSKIKNYKVVKGLSNEVVSKLNFYKPYSLGQASRISGITPAAISILLIYLKKKLYST",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "469",
        "+",
        1881
      ]
     ],
     "function" : "tRNA uridine 5-carboxymethylaminomethyl modification enzyme GidA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2143",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to tRNA uridine 5-carboxymethylaminomethyl modification enzyme GidA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40593,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNLEHNFNLPNYINHHLHHLQLNLSNLKFLNFNDNYIRNFWVCNFDSIFLSIFLGLVILISFFKISKTFTIQTPNKIQICIELIIDFINNNVKEIYHGKNKLIAPLSLTIFVWIFLMNLMDLIPIDLVPFIFQNFFETQIPIKLVPTTDVNITISMSLVVFLLIIFYSIKIKGIKGFLKDLFLQPFHNPIFFVFNFILESISLLSKPVSLGLRLFGNMYAGEMIFILISGLLPWWLQWILSVPWAIFHILIISLQSFIFMVLTIVYLSMASTKH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "2668",
        "+",
        825
      ]
     ],
     "function" : "ATP synthase F0 sector subunit a (EC 3.6.3.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2144",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to ATP synthase F0 sector subunit a (EC 3.6.3.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40596,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MDNVSMDMLYIAVAVMIGLAAIGAAVGIGILGSKFLEGVARQPDLTSLLRTQFFVVMGLVDAIPMIAVGLGLYMLFAVI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "3545",
        "+",
        240
      ]
     ],
     "function" : "ATP synthase F0 sector subunit c (EC 3.6.3.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2145",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to ATP synthase F0 sector subunit c (EC 3.6.3.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40597,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MDFNVTIVGQAISFVLFVFFCMKYVWPSVIFIIETRQKEIKDSLTFIENSKKELNIFKENSKNEIKIIKKNASKIIDSAIQQKTQILKQAYLAAEKEKQTILKQAKLDVMIEYQKARYELRQKVSKIAVEIAKKIINRSICIEEQNSIISSLIKKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "3909",
        "+",
        471
      ]
     ],
     "function" : "ATP synthase F0 sector subunit b (EC 3.6.3.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2146",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to ATP synthase F0 sector subunit b (EC 3.6.3.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40598,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSSTKDELQLYAKAIYNCAISNHQSLDHWKTMLQLMANILNNEIIKNLISKAYFSQHVISLFIDLCCNKVNQYGINLIKILAENKRLMLLEKLYKEFINLCELYQGVVNITVISAHKLNEEYISKINIMLKKRFFKKINVTYVIDESIIGGLIIKFCDTVINASIHSRLEKLLNILQY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "4392",
        "+",
        537
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2147",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQISSSEICELISKKIAKFDIISSMHNEGRVISVSDGIIQIYGLSDVMQGEMLSLPGDKYAIALNLEKNVVGAIVMGEYTHITEGTKIISTGRIFEIPVGSKFLGRVINALGVPIDGKGRIQEEKFLPVEINAPGVIDRQKISEPLQTGYKSIDAMVPIGKGQRELIIGDRQTGKTSLAIDTIINQRNTKIKCIYVAIGQKFSTIVNLVRQLEDNQALNHTIVIVASASESAALQYLVPYSGCSLGEFFRDQGKDALIVYDDLSKHAIAYRQISLLLRRPPGREAFPGDIFYLHARLLERACRVNSNYLKNILGTVNKFSTGSLTALPIIETQDGDVSSFIPTNVISITDGQIFLESNLFNSGIRPAINPGISVSRVGGAAQCQIIRKLSSGIRTSLAQYQELIAFSQFSSELDEITRNQLIHGKKLIEILKQKQYHPMSIAEQAIILFAAENNFLNDVSVEQIIKFEKMLLLFFNTNNSELVLSINNYKRINDVVENQLSDVINAFKLTKCWS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "4942",
        "+",
        1545
      ]
     ],
     "function" : "ATP synthase alpha chain (EC 3.6.3.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2148",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to ATP synthase alpha chain (EC 3.6.3.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40599,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIGIREIRSKMKSINNTKKITKAMEMVSISKLRKIKKRMCSSRPYFNIINQVISHVITGNLEHYHTYFNQRNVKRIGVIIVSTDRGLCGNLNTLLFKKVLEVLTEHINEHILNNLFVIGTKALTFFKSFTNNIVFSLSNLKNDFKIIDLMEMIRISLEMYISGKIDKLFLAYNKFNSTIIQTPTLVQLLPILKPKLGKKEVKKTWDYIYESNSKVLLNVVLNRYIEFQIYQSILENLVCEQASRMLAMKQATDNSADLLKALQMNYNKVRQSSITQELTEIISGAAAVSLN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "6524",
        "+",
        876
      ]
     ],
     "function" : "ATP synthase gamma chain (EC 3.6.3.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2149",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to ATP synthase gamma chain (EC 3.6.3.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.406,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MITGKIVQIIGAVVDVEFSQQSVPKIFNALKVDNQGSILILEVQQQLGSGIVRTIAMGSSNGLKRGLLVVDLEHGIKVPVGTATLGRIVNVLGQPIDMKGPLKNHDNSDIEYWEIHRKAPSYSEQLTSYEVLETGIKVIDLICPFSKGGKVGLFGGAGVGKTVNMMELIRNIATEHSGYSVFTGVGERTREGNDFYHEMSDSRVLDKVSLVYGQMNEPPGNRLRVAFTGLTIAEKFRNEGHDVLLFIDNIYRYTLAGTEVSALLGRIPSAVGYQPTLSEEMGVLQERITSTNKGSITSIQAVYVPADDLTDPSPATTFSHLDSTITLSRQIVSLGIYPAIDPLNSTSRQLDPRIVGQLHYDVALGVRSILQRYQELKDIIAILGMDELSEDDKILVSRARKIQKFLSQPFFVAEIFTGFSGKYVKLQDTINGFKDIIEGKVDHVPEQAFYMVGSINEVIEKSKKL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "7427",
        "+",
        1398
      ]
     ],
     "function" : "ATP synthase beta chain (EC 3.6.3.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2150",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to ATP synthase beta chain (EC 3.6.3.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40601,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKLLKNQKSYNMNNNKVYSLNVVSFEKIIFNDFVKKIQVSGSEGELGIYPGHLQLLSLIKPGPLLILDDHDYQHVIYISGGIIEVQPTVVSILADTAIRGLDLDLNVVLDKKLKLENKISNVDCIDRNDVIQQLSCELAKLRVIEMFKNQYIKKNN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "8793",
        "+",
        471
      ]
     ],
     "function" : "ATP synthase epsilon chain (EC 3.6.3.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2151",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to ATP synthase epsilon chain (EC 3.6.3.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40602,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKNTYTSSNIKILKGLDAVKKRPGMYIGNTDDGTGLHHMVFEVVDNSIDEALAGFCKNIIVTIHDDNSISIQDDGRGIPTDIHDEEGISAAEVIMTVLHAGGKFDNTSYKVSGGLHGVGVSVVNALSKKLELFIYRDKKIYYQIYKNGYPKNTLSIIGYTKITGTKIRFWPNLEIFTNVTQFNWEILSKRLRELSFLNSNVSIYLDDAKKHINENFYQQGGLKEFIIYLNKNKKPIHSKIFYFSSKKNNVEVEIAMQWNKGFQENIYCYTNNIPQQDGGTHLSGFRSALTRTMNNYLDKEGYIKKNKINIIGDDTREGLTAIISIKINDPKFSSQTKNKLVSSEVKSALESLVNEFLMEFLLENPQESKNIVTKIIESSRVRNAARRAREMTRKKGTLDLIGLPGKLSDCQERDPALSEIYLVEGDSAGGSAKQARNRKNQAILPLKGKILNVEKARYEKMLSSQEVTTLITALGCGIGKNEYNPEKLRYHRIIIMTDADVDGSHIRTLLLTFFYRYMPEIIQRGYLYIAQPPLYKVTKNNKTRYIKDKNTMENYKLSTALENTILESNTDKEIKIKCNYTLKKIISEYKIIQTIFFKIKDNFPLNILNEMLYHPKLNNLNDEVYVNNWINNFVIQLQKKSSSTRNYSAHITFNSKDKIFEPLIKIQKNAEVKEYKFDITFINSYEYQKIYSLGKKLQEMIQKNIHIKKNNKTYSIKNFQKNFELLIQNSFKNVLIQRYKGLGEMNPEQLWKTTMNPETRRMLKITLHNIDTTNKLFNTLMGDSVEPRKLFIELYALKASNIDI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "11811",
        "-",
        2415
      ]
     ],
     "function" : "DNA gyrase subunit B (EC 5.99.1.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2152",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA gyrase subunit B (EC 5.99.1.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40602,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKFEILNKFLIKSLKKVNNLITRNHIFPILENILLIAKDNTITLTSTNIDMEIKIIILDVTLLEPGSITVSGKKILNICQNLPKDHNLKIQYINNKLKIVSHNNQYLLATLPIKNFPNLKISENQNNFVISQNDLKDVLCATYFSMAIQDLRNFLNGLFFEVRNQHLYAVATDGYRIAICKKPLHNLDKKKYNSIILPRKGVLELIKLLNYSNEVISINISNNYFQIEFKNLIFTSKIITEKFPDYTSLILTHISKKMILNTTLFKEALSRVAILSNENFRGVNIKNDQNKLLITTSNQHDEEASEIIDIIYTNIKIKMSINASYMIDILNAIQDQEICLSKNDVTHSIQIQAHHYKIAPKAIYIIMPLYA",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "13109",
        "-",
        1116
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2153",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40604,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSPSIWEKCLKYLQNKLSPIEFSMWIRPLKAEFKKNILILYAPNEFSFNWIKDNYIENLKKLLKNFCNINTTPTLMLKICKPKIIQKKFFNELTLKKNILNSKLTYNVNTKLSNIIYSSEINTNYTFQNFTKGQSNQLAFKTIYKIAHNPGKNYFNPLFLYGKSGLGKTHLLHAVANTILKYKNTIKIIYINSENFIQNMITSLKNNTIEEFKKYYRSVNTLLIDDIQFFAYKKHSQEELFHTINALLNRNQQIIITSDQFPQKIHGIETRLKSRFECGLTIRIDPPDLNTRTKILIKKSHIYDINLSYKVAFFIAKNLKSNIRELEGALNKILANSDSKKKIITINFAYKTLQELFSLPKKSITIKNIQKVVSNYYHITIINLLSQCRLKSIVKPRQIAMAISKKLTNKSLSEIGREFNGRNHATVLYACKKIKKLQEKNNNIKKDFLTLLKILSS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "14487",
        "-",
        1374
      ]
     ],
     "function" : "Chromosomal replication initiator protein DnaA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2154",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Chromosomal replication initiator protein DnaA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40605,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKRTFQPSTLKRNRSHGFRARMSTKNGRHILSRRRSKFRTRLTVSSN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "14903",
        "+",
        144
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L34p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2155",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L34p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40606,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIEFYFNKKRRLITPNDFNYVFKSPNVIRCKEITILGRLNLLSFSRLGISVSRKNVKYAYQRNKIKRLIRENFRIIQHRLVSSDFVVIVNSSSMQISFKLLAKKLENLWSYYYQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "15067",
        "+",
        345
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2156",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MVLLLSMISRCLILIILCYQRYISVFLSPRCRFYPTCSHYAVDALYTFGLLKGLLLIAKRILKCHPFHSGGLNSISIKTKSKREY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "15390",
        "+",
        258
      ]
     ],
     "function" : "Protein YidD",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2157",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Protein YidD",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40607,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHLQRNFFILIFFFISFLLWKTWQQKEFSSDVHKIINKYENVNLVNNNINKLASNIIIKTDVLKIQVNLYGGDIEKAELLHFKSKLNSSQSLVLLDTNENFVYQAQCGITGKDGADNLQKHIRPLYIAKRKYYELSRHNKKIEVPLQWISKDGIIYKKIFVLKSGEYDVSVKYKINNITNKHLKVSMFGQLKQTINLPEDKNTYTNNFALQTFRGAAYSSDNDKYVKYSFDSIVNKEKKNIVVTHSGWVAMLQKYFATSWIPDNSYLNTMYIGSSGDNLAEIGYYSRPIDIFPHSTISLSSKLWIGPEIQNKMAVIASNLDLTVDYGWLWFLSQPLFKLLNFLYNICGNWGVSIILITFIIKGITFPLTKSQFKTMAKIRKLQPKINYIKKKFKNNNQKISEEIMSLYKTEKVNPLGGCFPLFIQMPIFLALYYMLISSVELRHAPFFLWIHDLSDQDPFYVLPILMGVTMFFIQRVTPSNVTDPVQKKIMNYIPILFTVFFLWFPSGLVLYYLISNLVTIIQQKIIIKALNKTLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "15650",
        "+",
        1611
      ]
     ],
     "function" : "Inner membrane protein translocase component YidC, long form",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2158",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Inner membrane protein translocase component YidC, long form",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40608,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNVFNDTIVSRVTSEGKSSVGIIRISGKLAFEVSIKVLNRDYLPIRTACYLSFLDLSGKIIDQGIVLWFPGPSSFTGEDVLELQGHGNPIIIDLLITTILSIPGIRLANPGEFSERAFLNGKIDLAQAESISDLINATSEQAARSAMQSLQGLFSIYINNLIKDFTKFRAKIEAQINFSDHEINADNLDVFIEHEINRIISRIKKIRNTAIQGSVLREGIKVVISGAPNSGKSSLLNALSLTNRAIVTNFPGTTRDVIYENIIINGVLFILIDTAGLRITNNPIENIGIERAWNEIKLAEHILFVIDGSRSVQNQLKNYNNFIKSLSKTSCITIVFNKSDLSKFKINSDLRNLNNGVLVSSKTGVGIEALRQHLYFSFKSSFEVNNSEGVVSARRRHINILSMVLEKFLSSKKDWKKINNIELLADDLRTCQDLLGGITGKITSDELLSEIFSEFCIGK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "17419",
        "+",
        1380
      ]
     ],
     "function" : "GTPase and tRNA-U34 5-formylation enzyme TrmE",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2159",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to GTPase and tRNA-U34 5-formylation enzyme TrmE",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40609,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MCVFCEKKLFMHAIGLSGYSIREIVSSLDQPVSNSLVRNKGFVGKILELILGVNVLHGYKCIDFPSLGIELKSIPINSSGYPLEPTFICNIPLKNNSLNITWNNSYFYRKIKKILWIPIIGNRVVSFLDKIVGEAFIWTMSSVQEKILKKDWEEFMDLIIIGKVEYISSKHGQVLQVKKKCKNKHVCIKFINYNGCVKFTNPRAFYFRKSFTWSLLNLSK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "18848",
        "+",
        663
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2160",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKIRPLHDRVIVKRKEAESKSAGGIVLTGSAAGKSTRGTVIAVGNGRILDNGNLKSLDVKVGDTVIFNEGYGAKVEKIDNEELLILTESDILAIVEE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "19865",
        "+",
        294
      ]
     ],
     "function" : "Heat shock protein 60 family co-chaperone GroES",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2161",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Heat shock protein 60 family co-chaperone GroES",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40611,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAAKDVKFGNEARVKMLRGVNVLADAVKVTLGPKGRNVVLDKSFGAPSITKDGVSVAREIELEDKFENMGAQMVKEVASKANDAAGDGTTTATLLAQAIVNEGLKAVAAGMNPMDLKRGIDKAVISAVEELRIMSVPCADSKAITQVGTISANADEKVGSLIADAMDKVGKDGVITVEEGTGLQDELEVVKGMQFDRGYLSPYFINKPETGIVELENPYILMADKKISNVRELLPILEAVAKSGKPLLIISEDLEGEALATLVVNSMRGIVKVAAVKAPGFGDRRKAMLQDISILTSGSVISEELAMELEKSTLEDLGQAKRVVINKDTTTIIGGIGEKYNIQSRISQIRQQIQEATSDYDKEKLNERLAKLSGGVAVLKVGAATEVEMKEKKARVEDALHATRAAVEEGVVPGGGVALVRVAAKISNIVGQNEDQNVGIRVALRAMEAPLRQIVSNSGEEPSVVTNNVKDGKGNYGYNAATDEYGDMISFGILDPTKVTRSALQYASSVAGLMITTECMVTDLPKDEKSDLGNSSAPSAGGMGGMGGMM",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "20209",
        "+",
        1653
      ]
     ],
     "function" : "Heat shock protein 60 family chaperone GroEL",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2162",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Heat shock protein 60 family chaperone GroEL",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40612,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLNKKIKKNHKEDWITELTNAITNPDELLRTLNLKSNTKYFKNIQVQKLFSLRVPKTFVSRMKKNDPFDPLLLQILPHTKELKNNHNFVQDPLEETKNVIIPGLIRKYNNRILLLLKTNCAINCRYCFRRYFPYSQHPGNKENLNLAIQYIKNQTDLNEVILSGGDPLMAKDHEIQWIVNTLSNIYHIKRLRIHTRLPIVIPSRITNNLCKILSTTRLKILIVTHINHAQEINHELQYNINKLHKLGITLLNQSVLLRGINDNAKILSQLSNKLFDINILPYYLHILDKVKSTTHFYVSEKQASIIVVELLSMISGFLVPKLVCEHPGKNSKIYINLNMK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "22966",
        "-",
        1023
      ]
     ],
     "function" : "Lysine 2,3-aminomutase (EC 5.4.3.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2163",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Lysine 2,3-aminomutase (EC 5.4.3.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40612,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MELCHSNQLKIGLKIIYNNEPCIVVSNEFIKPGKGQAFFRVRLKNLLNKKLIDKTCKYSDCFKIANVIEITATYMFTDKKVWTFMDKKSFEQIFVEKNIIKNVLPWLLEQHDYIISLWNDQPISIVYSSNFIELIVVNTIPNARSGAINTYSKLALLNTGVTIKVPIFIQIGQIIKVDTRTSEYISKIS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "23004",
        "+",
        570
      ]
     ],
     "function" : "Translation elongation factor P",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2164",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Translation elongation factor P",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40613,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKNHIKFLKRLKCIVPKHIKPKFHNDEELLAWNQEQGRLSSEAILRKNKAMKMQRILGRSGIRELYMNCSFENYHIEHEGHKKVVIASKEYAHNFNKNMASFIFSGKPGTGKNHLASAIGNYLILNGKSVLIVTVADLMSNIKSTFNGNNNVTEERLLNNLSNVDLLMIDEIGMQIESRYEKVIINQIVDRRSSSKRSTGMLSNLDYRGLKILLGERVIDRMRLGNSLWLTFNWDSYRKKIHGNEF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "24370",
        "-",
        741
      ]
     ],
     "function" : "DNA replication protein DnaC",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2165",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA replication protein DnaC",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40614,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKILKKKSKITSIQIISGKYKNSRIPIINTKNLRPTTNYIRETLFNWISNEKIKKSHCLDCFSGSGALGIEAVSRYALSSTCIEIQKKAIFFLKKILIKLSITNVHVIRANTIQWLKKPNKSYDIIFLDPPFKTTLLKQTIALLIKNNWLKNNALIYIEQENTLNKLITPPNNWILKKEKKTKKIHYSLYMNVNNF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "25185",
        "-",
        591
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2166",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFKKRVFSWFGFKKNKTKINDLDDHIKKNNQDNLSQKKCNNICSQDSIAKSTKSDCCSENVANSSAVNESHSSSLMKLKLKQHVSHVNNKNSFLLTLTTKLVRTKEAFSIKLKNLFFKKKTYNSLLDDIEEQLLVSDIGVRTTRELVDSLIKVSTQHELKNLNLIIEILKSKMKKILNKVEGPLNINYKNLFVILVVGVNGVGKTTLIGKLAKNYKKKGKSVILAAGDTFRAAAIDQLKLWGEINSVSVITREIGSDPASVVYDAIKIAKLKCIDILIIDTAGRLHNKNNLMEELKKIKRVIHKIDSTISQETMLVLDACIGQNSIKQVKIFHESLNVTGLVITKLDSTAKGGVIFSIAQEFLIPVRYISFGEDFEDIQVFNSNIFVNAILSNNTLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "25316",
        "+",
        1194
      ]
     ],
     "function" : "Signal recognition particle receptor protein FtsY (=alpha subunit) (TC 3.A.5.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2167",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Signal recognition particle receptor protein FtsY (=alpha subunit) (TC 3.A.5.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40615,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIKVETKTLPAISLGNLDSYIREANSWPMLSSQEEKYLSEKLFYHGDLNAAKTLILSHLRFVIHVSRNYSGYGLLQADLIQEGNIGLMKAVRRFNPKIGVRLVSFAVHWIKSEIHEYVLRNWRIVKVATTKSQRKLFFNLRKTKQRLGWFNDHELELVAQELGVKREDVREMESRMSAQDIALHHVPDNFREEQNFSYTIPYLKDSLSDFANHVEEDNWEAHKTNKLSNALSSLDERSRNIIHARWLDDSDHKMTLREIAHNYGISAERVRQLEKNAMKKLKVAIET",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "26669",
        "+",
        864
      ]
     ],
     "function" : "RNA polymerase sigma factor RpoH",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2168",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to RNA polymerase sigma factor RpoH",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40616,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MCGIISAISKKNVTNILIEGMKRLEYRGYDSSGLAIINKKKEIIRLRSQGKIKNIINLIHKTKQLIGNIGIAHTRWATHGLALKKNAHPHVSKNIAIVHNGIIENYLNIKTKLQKNGYIFTSDTDTEVIAHLIHYEQNKNNKSLLKTIQTVILKLTGSYSMVIMDRYHPNILIAIRSGSPLLIGLGKQENFISSDQLSLLKITKKFIYLNEGDIAILSHKKITIFNKNSILVHRPIVISNIQNDSITKGHYQHYMKKEIYEQPYAIKNAIRNRITKNEKIQFSELNNNAHALLLKIEHIDIIACGTSYNAGMVSKYWFESLSKISCNVEIASEFCHRKFIVKKNSLLLILSQSGETADSLTALRNSKKHEYLGSLVICNSSSSSLVYESNFSILTNAGIEIGVASTKSFTTQLTILLMIAAKINNLKTNDEKIENKVAKTLRLLPEITKNVLKCDSLIYSLAKELSDKNNIIFIGRGHNYPIAMEGALKLKEISYTHAEAYAAGELKHGPLALVDSSTQIIVIAPNDNLIDKIKLNISEIRTRGGVLHIFSDNLTKFNDNTNVIRLPYDGILLSPIIYVIPLQLLAYYVALIKGKNIDKPRNLAKSVTVE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "29462",
        "-",
        1833
      ]
     ],
     "function" : "Glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] (EC 2.6.1.16)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2169",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] (EC 2.6.1.16)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40617,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNNHTLNIIILAAGKGTRMQFDHPKLLHLLGGKPILEHVINLAQSLCPKTITVIYNKQYKKFKIKNKNNSITWIKQKKILGTGNAISQIINNYKDHENILILYGDVPLISKNSIQKMLLKKKNSTITLLTAKLNNPEEYGRIIRKNKKIVKIIEYKDATDEQLNIKEVNSGILIVSSTNLKKWIFQIHAKNNQNEYYITDIISLANKDNHKINSVRPEKNDEIQGINNLLQLVRAEKIYQKQQAKLLLLSGIMIYNPSNFSLRGTLKHGKNIKIDHGVILEGSVKIGNSVIIEPGCIIKNSTIGNNCTIKAYSIIEKTIISNKCIVGPFTHLQHGTVLKNNTHVGNFVEIKKTTLGSYSKAKHLSYLGNSQIGQKVNIGAGTVTCNYNGKKKLDTIIGDNVFIGSSTQLIAPINIKKGTIIAAGTTVMKNIHEPSLVYNEKKQIHKKL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "30894",
        "-",
        1347
      ]
     ],
     "function" : "N-acetylglucosamine-1-phosphate uridyltransferase (EC 2.7.7.23) / Glucosamine-1-phosphate N-acetyltransferase (EC 2.3.1.157)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2170",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to N-acetylglucosamine-1-phosphate uridyltransferase (EC 2.7.7.23) / Glucosamine-1-phosphate N-acetyltransferase (EC 2.3.1.157)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40619,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYYIVASDLDGTLLSPQFYLTEYTKKIIKRLVNKGIYFVIATGRHYNEAKEIQKMLNVPVFLITSNGARIYDLNKKLIYSCDIEQKVVKELLQKCLLNHDILIQLYSHNNWYVSNNNYSASSLYVSFSFRSKIFEFKTIIKKKISKIFFTCKNVKKLLCLEKYIISHWGKYVNVSFSFLNCLEIMSKTVSKGNSLQLIANMLGLSIKNCISFGDGMNDKEMLDMSGKGCMMDNSHYLLKKSLPNLEIIGSNKFDSVAMYLNKIYFKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "31189",
        "+",
        804
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2171",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MINNHTLGFPRIGLFRELKVAQEKYWSRKISKEELFSVGKTLRVRHWQQQKELGINYIPVGDFSWYDHVLGTSMLLGNIPKRHKNGNDLVTLDTLFRVARGVAPTGASVSASEMTKWFNTNYHYIVPEFSIKSEFCFSWRQILDEIDEALLLGHQVKPVILGPLTYLWLGKVKGKKFDRLNLLKEILPVYKYLLSEINDRNISWVQIDEPILTLELPEKWKNAFRFAYQSLYGYNSLLLTTYFGSVQHNFSLICELPIQGVHLDLVHGKYDLVFLNSFIPEKWLISLGIINGKNIWKADLVMWFKRLQLFSKLRHSLWIGTSCSLLHVPIDLKLENKISSEVRSWFSFALQKCQELTLLRDALNNSNTVTEDIRVWSQPIHSRKKSAIVHNVDVKERLKSITSNDFKRNNVFSVRKQKQHKNLKLPILPTTTIGSFPQTADIRKARFDFKKGNINHDQYNTFISKHIQNAILKQEKLGIDVLVHGEFERNDMVEYFGEHLNGFVFTEFGWVQSYGSRCVKPPIIIGDVSRSKPISLDWIKYAQTLTSKPVKGMLTGPVTILLWSFVREDLSKKIISRQIALALRDEVLDLEQSGVKIIQIDEPALREGLPLRLSLRNEYLSWAVDSFKLSSSGVCDETQIHTHMCYCEFNDIMNAIVLLDADVITIETSRSDMELLEFFKEFKYPNDIGPGVYDIHSPNIPSIEWIMTLLRQAMHYIPVKRLWVNPDCGLKTRTWDETYYSLENMVRAAKILRKKL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "32186",
        "+",
        2271
      ]
     ],
     "function" : "5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine methyltransferase (EC 2.1.1.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2172",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine methyltransferase (EC 2.1.1.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40619,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKYTLKIMTNRNVIKNVLISVSDTSNIIEFSKSLISKNIKLFATKGTANFLKKNNIYATDITNYTNFPEIMNGRIKTLHHKIYASILAQPKHDKKTIEKYNIILMDIVVINFYPFEEASNNTNLHLNDIIEHIDIGGPAIVRAAAKNYKNVLVVTQPNLYQSIVNEMNLNNNIISETTKLKFATIAFKHTMNYDNNIYQYLSKKNKTVPKNTQLQTLLPSHLTINFKKKQDLCYGENKQQQASWYTNTSKNTSGRMKIKQLQGKILSYNNLSDIHLALSCIHEFNKTTCAIIKHGNPCGVATAKNNDQAYKLAYETDPISAFGGIIVFNQKLNDVTARKIIKTQFSEIILAPDFTQEAKKIFDKKPNLRIIKYDPNYNYLNYNIDIKSIYGDILVQSNTNSIININQWDIVSKKRPNEQEINDAKFALRVVKHLKSNSIVLIKNQITISIGSGQTSRIDATKIAIYKANNNNISLNHTTLASDAFFPFSDSIDLISKSGITCIVQPGGSIRDNEIIMSANKYNISMIFTKQRYFKH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "37420",
        "-",
        1611
      ]
     ],
     "function" : "IMP cyclohydrolase (EC 3.5.4.10) / Phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase (EC 2.1.2.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2173",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to IMP cyclohydrolase (EC 3.5.4.10) / Phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase (EC 2.1.2.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4062,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNKSELINIISKKSNLSKIQIKNILEITLTAIIQSLKDGNSVQLVGFGTFKVNNRAARIGRNPQTGQTIHISATKTPVFISGKTFKTAIKTI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "37771",
        "-",
        279
      ]
     ],
     "function" : "DNA-binding protein HU-alpha",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2174",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA-binding protein HU-alpha",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40621,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKDLLKIFKSQIKTDEFDAIKIALASPDMIRSWSFGEVKKPETINYRTFKPERDGLFCARIFGPVKDYECLCGKYKRLKHRGVICEKCGVEVTQSKVRRERMGHIELATPIAHIWFLKSLPSRIGLLLDMPLRDIERVLYFESYVIVNEGLTNLEKNQILSEEQYLNALEKFGDEFDAKMGAEAIKLLLNSINLKQECNKLRDELNNSNSETKRKKLTKRIKLLESFIHSNNKPEWMILTVLPILPPDLRPLVPLDGGRFATSDLNDLYRRVINRNNRLKRLLELSAPDIIVRNEKRMLQEAIDALLDNGRRGRAITGSNKRPLKSLADMIKGKQGRFRQNLLGKRVDYSGRSVITVGPYLRLHQCGLPKKMALELFKPFIYGKLEKKGLATTIKAAKKMVEREESIVWDILDEVIHEHPVLLNRAPTLHRLGIQAFEPILIEGKAIQLHPLVCAAYNADFDGDQMAVHVPLTKEAQYEARSLMMSTNNILSPANGEPIIVPSQDVVLGLYYMTRKKINAKGEGMIFKNSKEAEKSYQMGFSELHAEVQVRITEYKKIDKQNFLKNTKIENTTIGRAILWMIVPKGLPFFMVNKILGKKSISKLLNTCYRILGLKSTVNFADQIMYTGFNYAARSGSSVGIDDMEIPKKKSDIISEAEIEVSEIQEQFQSGLVTAGERYNKVIDIWAAANERVSKAMMKNLSTESTTNKQGNEEKQISFNSIFMMADSGARGSAAQIRQLAGMRGLMAKPDGSIIETPITANFREGLNVLQYFISTHGARKGLADTALKTANSGYLTRRLVDVAQDLVVTEDDCNTHKGIIMTSVIEGGDVKESLREKALGRVTAENIIKPYSSDILITRNTLLNEKWCNVLEKYSIDSIKVRSVVHCDTNFGVCANCYGRDLARGNLVNKGEAIGVIAAQSIGEPGTQLTMRTFHIGGAASRAASESSIQVKNSGIIKLHNAKSVINSEGKIVITSRNVELKILDKFRRTKESYKVPYGAIIAKMDEELVNSGEIVAKWDPHTIPVISEVNGYIEFVDMIDGQSITRQTDELTGLTSIVILDTSERTSLGKDLRPALKIVDSNGENVLISGTDMPAQYFLPGKSIVQVDNSIKISSGDTLARIPQESGGTKDITGGLPRVADLFEARRPKELAILAEISGFISFGKDTKGKRRLIITPYNNNTPYEEMIPKWRQLNVFEGERVEKGDVISDGPESPHDILRLRGVQAVTKYIINEVQEVYRLQGVKINDKHIEVIIRQMLRKATIIKSEHSEFLDGEQVEYSRIKVSNRNLSKIGKKTAIFSRDLLGITKASLATESFISAASFQETTRVLTESSVAGKKDELRGLKENVIVGRLIPAGTGYAYHKKRLKNCQKDKTKEKNKPSSISVEEASANLSELLNSTL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "42392",
        "-",
        4215
      ]
     ],
     "function" : "DNA-directed RNA polymerase beta' subunit (EC 2.7.7.6)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2175",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA-directed RNA polymerase beta' subunit (EC 2.7.7.6)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40622,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MVVYSSTEKKRIRKDFGKRPKVLDIPYLLSIQLNSFQKFIKHDPNGIHGLESAFRSIFPIRSYNGNSELQYINYKLGQPIFNVKECQTRGMTYSSPLRVKLRLVIYEKETLDITVKDIKEQEVYMGEIPLMTTNGTFIINGTERVVVSQLHRSPGVFFDSDKGKTHSSGKVLYNARIIPYRGSWLDFEFDPKDNLFFRIDRRRKLPISIILKALNYNTEQILDTFFKKNIFKFTENSILMKLVPHRLRGETASFDICIDNKTYIKKGQRITARHINILKEKKIHTIKVPTEYLIGKISAKNYFNKKTNEIIVSANTELNINIIKELKNNEYTNIETIFTNDLDHGPYISETLNIDPTHDKLSALVEIYRMMRPGEPPTREAAENLFENLFFSEERYDLSSVGRMKFNRSLQKQNITERGVLNQSDIISVIKKLIDIRNGHGEIDDIDHLGNRRVRSVGEMAENQFRIGLIRVERAVKDRLSLGDLDMLMPQDMINAKPISAAIKEFFGSSQLSQFMDQNNPLSEITHKRRISALGLGGLTRERAGFEVRDVHPTHYGRVCPIETPEGPNIGLINSLSVYAQTNSYGFLETPYRKIHNGKVTNEIKYLSAIEEGNFIIAQANTNLDETGAFVEDLITCRYKGESSLFNKNQINYMDVSTQQIVSVGASLIPFLEHDDANRALMGANMQRQAVPTLRSEKPLVGTGMERAVAVDSGVTIIAKRGGIVQYVDASRIIIKVKKNEINSEEAGIDIYNLKKYTRSNQNTCINQIPCISLGENVEKGNVLADGPSTDLGELALGQNMRVAFMPWNGYNFEDSILISEKVVQEDRFTTIHIQELACISRDTKLGSEEITSDIPNVGEAALSKLDESGIVYIGAEVNGGDILVGKVTPKGETQLTPEEKLLRAIFGEKASDVKDSSLRVPNGVLGTVIDVQIFTRDGVKKDKRALEIEEMQLKQAKKDLTEEQKVFELGLFTQIKSTLINSGMNIDQLNKIPKSELFKVKVTNNLYQKKIHKLFLKYEELKKCFNKKLETTRNKITQGDDLAPGVLKIVKVYLAVKRHIQPGDKMAGRHGNKGVISKINPIEDMPYDQNGLPVDVVLNPLGVPSRMNIGQILETHLGLASKGLGNIIDTMLKQQKSILNIRKFIQKAFNLGNNTRQKTNLNNFSDDEILSLAKNFKNGIPISTPVFDGAQESEIKALLKLADLPSSGQITLFDGRTGEKFERPVTVGYMYMLKLNHLVDDKMHARSTGSYSLVTQQPLGGKAQFGGQRFGEMEVWALEAYGAAYTLQEMLTVKSDDVNGRTKMYKNIVDGNYKMEPGMPESFNVLLKEIRSLAINIELENE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "46512",
        "-",
        4032
      ]
     ],
     "function" : "DNA-directed RNA polymerase beta subunit (EC 2.7.7.6)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2176",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA-directed RNA polymerase beta subunit (EC 2.7.7.6)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40623,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSITKEQILDAISEMSVMNIVELISDMEKKFGVSSIIPSSSTSTQNIETAEAKTEFDVLLKSIGGNKVSVIKAVRSATGLGLKEAKDLVESAPTIIKERITQDAAESLKKILNETGAEVEIK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "47108",
        "-",
        369
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L7/L12 (P1/P2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2177",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L7/L12 (P1/P2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40624,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MMLDFKKKKELVTQINLIAKTALSIVVANPQGIKSNDITQLRKLARKSNVKLGVYRNTLLNLGIKNTPFECLKNILIGPTLIAYSSEHPGSAAKLLKNFSMSQSSNPNFKILGAVFEGKAISGSNINSLADIPTFNEALRRFIIIAKEISAGKLLRILVSIKNIKENS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "47688",
        "-",
        507
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2178",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKLTKKQNLFKTFLNHTKKYDIDEGITLLKKMATSKFIESLDVAINLGINPKNTNQNIRNTTILPHGIGRLIKVAVFTQGENEKIAKKFGAEFVGLHNLIETVKTKTILFDVAIATPDVMPYVSQLGPILGPRGLMPNPKLGTITEKLEYAIKNAKSGQIHYKNDKNGIIHISIGKINFENTKIKENLNALISSLKQSKPSQSKGTYIKQVVISTTMSSGIKIDLNTLNNAS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "48671",
        "-",
        702
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L1p (L10Ae)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2179",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L1p (L10Ae)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40625,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAKTIQAYIKLQVSAGTANPSPPIGPALGQKGINIMEFCKAFNTRTNNLEKGLPIPTIITVYSDKSFSFITKTPPASVLLKKAAGITKGSSKPNQNKVGTITMQQILDIAQIKKIDMTGSNIDNISKSIIGTANSIGLIIAEGTNK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "49108",
        "-",
        441
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L11p (L12e)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2180",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L11p (L12e)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40627,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYKSYKKRWYVLQAFSGFEGRIAQSIREHVKLKKMEKLFGEVMVPSEEVIEIKAGQRKKSEYKFFPGYVLIQMIMNESSWHLVRSIPRVLGFIGGTPDRPLPITDQEVNTIINKLKQVGDKPRPKTLFEPGETVRVNDGPFSDFNGIVEEVDYEKNRLKVSVSIFGRSTPVELDFSQVKKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "49868",
        "-",
        546
      ]
     ],
     "function" : "Transcription antitermination protein NusG",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2181",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Transcription antitermination protein NusG",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40628,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIKATKLKKKYDKLKIAKWSFLGILIILFILSNHYYIKHSNIFQNILLTSLTILSTGLIFLTKSGKKFLIFTKSAIHETKLITWPNFKDTLHVTFTVIIVTILLALILWGLDNILIWFISLITSLRL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "50256",
        "-",
        384
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2182",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKTYYTSLKKFHTFKINVFAKKIIIVKTIKTLIKTWKKCNQENLPFLLLGKGSNVLFTKNYNGFVVVNRISGITIHEQKDYWLLHVKGGTKWNNLVKYTIQKKIYGLENLALIPGTVGAAPIQNIGAYGVEFKDVCQYVDVLYLNNSKIVRINSNNCLFGYRDSIFKKKHNPNSIILSVGIKLPKTWKPKISHLELQKLSFKNITSHQIFHYICKLRKKKLPNPKKIGNAGSFFKNPIIKKNKAHKIICEYKDLPFYPEPHGMIKLSAGWLIEKCKLKNFSVGNAKIYHKQALILINKNNLATSKNIIKLAKIIISKVKKKFDITLELEVQIIN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "52399",
        "-",
        1005
      ]
     ],
     "function" : "UDP-N-acetylenolpyruvoylglucosamine reductase (EC 1.3.1.98)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2183",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to UDP-N-acetylenolpyruvoylglucosamine reductase (EC 1.3.1.98)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40629,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKLVYKNYHETLNQHLMNICEKVNISFEFFPPNNILSEKNLWQVIDKLKLLTPKFFSVTHGTNSKIRATCTSNIVKKIKKYTGIETVPHLTCINSTEEELKVIAKTYWDSGIRHILALRGDIFNTNCKPKIYAVDLIKLLKSIANFEISVAAYPEVHPEAVNAKYDIINLKRKVEAGATRAITQFFFNIDCFLRFRDLCVKNNITIDIVPGIFPISNFKQLLKFSSVSNVSIPKWLCCMFHGLDNDLNTSRIIGSSIAIDMVKVLYSEGIRSFHFYTLNKSEISFAICKILENKS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "52577",
        "+",
        888
      ]
     ],
     "function" : "5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (EC 1.5.1.20)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2184",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (EC 1.5.1.20)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4063,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MRNKNIKKVVLAYSGGLDTSAIIPWIKENYSSEVIAFVANVGQNQADLKDIEYKALKSGASQCIIKDLREEFIRDYVYPVLKSGALYEENYLLGTALARPIIAKSQVDLALKLKADGVCHGATGKGNDQVRFETAYVGLAPELKIIAPWREWSFKSRGELLSYLKEKNVKTTASIEKIYSKDENAWHVSTEGGVLEDLWNKPNQDCWTWTNDPKDAPNVPEIISIKIKNGSVIAVNNEFLSPFKCLEKLNLVGIKHGIGRIDVVENRLVGMKSRACYETPGGTILVNALRSLEQLVLDRDSYKWRQQIALEMSYVIYNGNWFSPFRKSLQAAATELATEIDGEVILELYKGTVTAIRKFSPNSLYSKEFATFDQDEVYRQSDADGFIKLYSLPSKIRAINKCMNKALMK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "53764",
        "+",
        1230
      ]
     ],
     "function" : "Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2185",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40631,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKLWGGRFVHESNSFFKKFNSSIQTDYKLVEQDIFSSMSWADALLKSGVLIKSECNEIKNALQKLLCIVKKTPNIVLDSNLEDVHSWVETQLILLVGDLGKKLHTGRSRNDQIATDLKLWCKHKIKDLFNRIIEFKIELIKISDNTQSVIMPGYTHLQRAQPITFSFWCLAYLEMIKRDEDRLKDALKRLNSSPLGCGAISGTTWNIDRENLAKSMGFKSATNNSLDSVSDRDYVVELASVASISMMHLSRFAEDLIFFNSSESKFVELSDTITSGSSLMPQKKNPDSLELIRAKSGRVFGFLVSILVVLKGLPLSYNKDMQEDKKGLFDALNTWSKCLFMSSLVLKNLHINSINCLKASKKSYSNATELADYLVNKGITFRDAHHITGQIVLEALKLNVPLEKLDLSIFKKYSSSIELDVYNFLDVISLLEKRNSKGGVAPKIVSKAIICEKKQLKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "55107",
        "+",
        1377
      ]
     ],
     "function" : "Argininosuccinate lyase (EC 4.3.2.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2186",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Argininosuccinate lyase (EC 4.3.2.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40632,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFKIIVSFFCDHVFLSVIWLISCVLMIFFTLKDILFCTQFISIMKLIRCINYDRCLLIIDARTEKCFLKGHIINSVNIPYIDVKSVCNISVFKKYKNFSIVIVFKNDNQIDRNYVNFFKSIGCNKIYILRGGMNGWLSNNYPTVCLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "56667",
        "+",
        444
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2187",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSSKEVEIIWHQIISEVEILMDQEPELAGFYHAYILQHDSFDMALSYILSNQLSNKVMSTVFVRDIINKVYIACRKIVAYAIQDIKALFNHGLVHCYSFSLLHSKGFHALQAYRISNFLWCEEKKSLALYFQNRISCLFSVDIHPASMIGSGIVLDNAIGITIGQTSAIKDSVSVLSQSLALLGSAFKISSVQCPKINEGVIIGANVAILGNVVIGEKTKIQACTVVLQSVPPNSIVTSVLAKIVSFKNINE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "57364",
        "+",
        759
      ]
     ],
     "function" : "Serine acetyltransferase (EC 2.3.1.30)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2188",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Serine acetyltransferase (EC 2.3.1.30)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40633,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MEQNPQSQLKLLVTYGKEQGYLTYSEINDHLSDNIINSDQIEDIIQMINDMGIQVVEKAPDSDDLILHEIKRNNETDEDIVEATAQVLSTVESELGRTTDPVRMYMREMGTVELLTREGEIDIAKRIEDGINQVQCSVAEYPEAITHLLEQYNRVELGELRLSELIHGFVDPNAEAVHTSITNHINTNSEEHHHNDNTEENNDDDHLVDPELAREKFIALKNQYHITNYAIKTKNRNHQDTLIEINNLSEIFKQFRLVPKQFDHLVINMRKMMQKIRIQERNIAKLCIEYGNIPKKALLNFFSLQKTNQIWSKIVQNIKKPWIDKFNTIKPDIQMILKKLQKVEEETGLTIHQVKNINKRISLGEAKAKRAKKEMVEANLRLVISIAKKYTNRGLQFLDLIQEGNIGLMKAVDKFEYRRGYKFSTYATWWIRQAITRSIADQARTIRIPVHMIETINKLNRISRQILQEIGREPTPEELSERMLIPEDKIRKVLKIAKEPISMETPIGEDDDSHLGDFLEDTNIELPLDSATSASLRSATKNVLSGLTTREAKVLRMRFGIDMNTDHTLEEVGKQFDVTRERIRQIEAKALRKLRHPSRSEILRSFLDD",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "60142",
        "-",
        1830
      ]
     ],
     "function" : "RNA polymerase sigma factor RpoD",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2189",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to RNA polymerase sigma factor RpoD",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40634,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFKYGQNLLNTYASTYNDMPSLIPKEFINELIFKTNIIDIINTRLPLKKVGKNYNTHCPFHQEKTPSFTVNFEKQFYFCFGCNTHGNIIDFLMNYEQLTFVESIKELAKIHGLTIPCKNINKEKLFNYEKITNLYLLTKNIADLYHRNIFKTEYAYQYILNRGIDKSMIKYFNLGFSPKNWYDLEKKNKKQCYNQKELQEIGILKTTILGYTYDRFKNRIIFPIRNKNGNIVGFGGRTLNNHIPKYINSPETQIFHKGFQLYGLYEMLKTNPKPKQILIVEGYVDVIALVQFKINYTISTLGTIISNEQIKLLFRTSNTIIFCYDGDVSGQKAAWRTLNISLSHIHDGKNVKFIFLPNNEDPDSIIRKEGHDNFKIRIKKSIDFSKFLLQTLFKKTDLNSISEKSHTSTIAISLIRKIPGKITQTYLFQTLSKKIGILDYHVLINNNINNINTKIYTKKPIKKTTIRIVIALLIQNPWLALTLPSLKHLQNYKIIGLSCFLDLVEKCISMPNSNTGQILEKYRNKNIFKHLANLAKWDHMIHNEKIKDFFLDSLTKICDIILEDRQNKLISQERLNGLNKQEKYELWSINKELAKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "62170",
        "-",
        1791
      ]
     ],
     "function" : "DNA primase (EC 2.7.7.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2190",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA primase (EC 2.7.7.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40635,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MPIIKVRDNEPFDVALRRFKRSCEKAGILSEIRRREFYEKPTTERKRAKASAIKRLTKKLSRENLKRIRLY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "62438",
        "-",
        216
      ]
     ],
     "function" : "SSU ribosomal protein S21p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2191",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to SSU ribosomal protein S21p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40636,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTCILGIETSCDDTCVAVYDTNNGVIFNQVYSQSQLYNYYGGIVPEFSARKHLEILIVLLKNIFKKGKISKNLIDAVAYTAGPGLVGSLLVGASVGTALAYSLKVPVVLVNHMEAHLLTPMLENIKPTFPFLALLVSGGHTQLINALGIGEYELLGETLDDAVGEAFDKVAQALGLGYPGGSNLSKLARSGIPGTFNFPRPMINNSNLNFSFSGLKTFVLNIIQKNNNDFQIKANIAREFENAVVDSLVIKCIRALKKLKYTTLVVSGGVSKNDVLRMHINRIIKQYNYKVFYSHLKYCSDNAAMIAYVGSIRYKKFKSLNLEIKINPNWSIVDLAKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "62606",
        "+",
        1017
      ]
     ],
     "function" : "Kinase-Associated Endopeptidase (Kae1), required for threonylcarbamoyladenosine t(6)A37 formation in tRNA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2192",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Kinase-Associated Endopeptidase (Kae1), required for threonylcarbamoyladenosine t(6)A37 formation in tRNA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40637,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLSRTKFKILKKYNKLSKIKVYNMTQNLLDQFGTPKTRVKNAISALRYGHGIIVLDNEDRENEGDLIFSGETMTTEQMALTIRYGSGIVCLCITESKRKQLKLPMMVQNNTSKFGTNFTVTIEAAEGISTGVSAKDRLTTIRAAINDNAKPSDLNRPGHIFPLQAHKNGILGRIGHTEAAIEFVTLAGFKPAGIICELTNRNGTMSKVPDIIKFSKLKKMTIVTIRDLIQYISR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "64438",
        "-",
        705
      ]
     ],
     "function" : "3,4-dihydroxy-2-butanone 4-phosphate synthase (EC 4.1.99.12)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2193",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 3,4-dihydroxy-2-butanone 4-phosphate synthase (EC 4.1.99.12)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40638,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKVYLVGGAIRNKFLNLPVQDRDWVVVGATPEILLSLKFKQVGKGFPVFLHPYSKEEYSLARVDRKIGVGHTGFSFDYSNKVTLKEDLMRRDLTINAIAQDNNGNYIDPFKGIRDIKNRILRHVSPAFSEDPLRVLRIARFCALFHHLGFRIATETMKIMSIVVKNNELLNLTRDRVWKETEKAFNTDNPHVYFQVLKNCNALSVIFPEINLVYQRQYYCIDNMYHNFYDTFDIFMGLAELSKISRDIDIRFSYLFFCINRMLFIDTSSYILVINQKELVRYFKALCQRFCIPAYIKNVSICFSRFYKFLSVIHYQSSKDIIMFFYIIDAWRKPYMIRKLSVLNNFCVSRNAYFKNITCQQYPRNFLKYAFNVANKISIKPILKMGFSGLQIKYELIRLRINAIENWRQNITVYKKCCF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "64717",
        "+",
        1260
      ]
     ],
     "function" : "tRNA nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.27)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2194",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to tRNA nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.27)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40639,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTMTTNIFNAIILGIVEGITEFFPISSSGHLLIFTNILEMKNNEIKILNTIIQTGAALSILLHFKEKFVIFLEQIFICKQITKKNDLIYHHIILGNIPIIFIGLCIYQYIKYLSNFYSIIYALIFGTILLILTEISKTKISSNKNIETPQILIIGIFQCLALWPGFSRSCATISAGILSGLKQSKSVEFSFILSVPIFFGASVLDVINNFYDISINNIPMLFSGFLSAFITSNIVIKRCLNTMKNCSLIPFIIYRSILSIIIYLFFMH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "66779",
        "-",
        807
      ]
     ],
     "function" : "Undecaprenyl-diphosphatase (EC 3.6.1.27)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2195",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Undecaprenyl-diphosphatase (EC 3.6.1.27)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4064,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKFFSNFFKNKNNLSSHNVINIFAPISGDIVEIESVPDEVFSNKIVGDGIAISPNSNILLAPINGTIGRIFETLHAFSIKSDDDIELFVHFGIDTVKLKGRGFKKISEENIAVKIGDPIIFIDLPFLKKLVKSTLTPVIISNIDKFKKITKNTGSVIAGKTVIFSVQK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "67411",
        "-",
        507
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2196",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MISGILASPGITFGKALLLKNEILSINYKKISNQDIHQEVKKFINGKNKTICQLQEIKNKTQQKFENTQSNIFEGHIMLLEDDEFQQKIISLIQDRNISSEYATKIIIEEHAKTLEQLNDEYLKNRAIDIQDIGNRLLKNILNIDIKDLNNIKNPVILIARDLTPSETAQINLKKVLGFITDLGGQTSHTSIIARSLELPAIVGTKNITEKAKNDDFIILDSINNKISINPSLEEIHRIKQKKKKYESEKKLLIESKNLYAITKDKHKVEIGANISTIQDINNAKKYGAECIGLYRTEFLFMNRNYLPSEEEQFNTYKTIAEEMKNKSIIIRTMDVGGDKNISYMNIPKEENPFLGWRAIRIAIDRKEILHAQLKAILRASAFGKLRIMFPMIISVEEVRTLQYELEKLKQLLHHQKIPFNAKIEVGIMIETPASAIIAHHLAQEVDFFSIGSNDLTQYTLAVDRGNDLISHLYNPMSPSVLSLIQQVINASHKVGKWTGMCGELAGDEKATLLLLGMGLDEFSMSAATIPKIKKIIRESTFLDVKKLAKKVLLQPTYNEVNNTINTFININNKNK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "69150",
        "-",
        1731
      ]
     ],
     "function" : "Phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase of PTS system (EC 2.7.3.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2197",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase of PTS system (EC 2.7.3.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40641,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFQRDIKITTPNGLHTRPAALLVKEAKKFISEINIISNGKSANAKSLFKLQTLGLVQNSLITISAHGIDEKVAVEDLAKFLTTLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "69582",
        "-",
        258
      ]
     ],
     "function" : "Phosphotransferase system, phosphocarrier protein HPr",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2198",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phosphotransferase system, phosphocarrier protein HPr",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40642,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKDIKNYILKLQDEIRYHAYLYHTLNSPKISDEKYDFLVIELQRLEKKCKYSVRFKDSPTQSVGSENLPEFKKFSHITPMLSLNNVFIKNDFLKFYKKIVNNITVEKIFFCSELKFDGVAINLIYINGLLFRAVTRGNGYEGEDVTSNVNMISSVPKKLIGIDIPETLEVRGEIFMLKSDFKKLNVRLTKFKKKLFSNSRNAASGSLRHKNAKVTELRSLTFYCYGCGYCSYENFTDSHFLRLKKLKSWGFPISDYNFLHSSYDEILRFYNFIQNERYFLNFNIDGIVIKVDSICLQKSLSTTSKAPRWAVAYKFSDKIKITTIMNILYQVGRTGVITPVAQVTPIYISGVLIKKVSLHNFNEIRRLNLNIGDSVFIKRSGDVIPHIIEVASKCKLQRNEDISIPKFCPECGSKLKVDSFSNIKIRCMAGLKCLSQFKKLLHYFCSKKGLNILGLGPKIIDKLVDLGYVSDLSDIFDLNVSLLTKVENIGIIKSQNIIRSINNSKNVSFSKFLCSLGIFEVGSIVARSISNYFFTLDKFMNSSKEEFLLINGIGVNIADNLYNFINDEFNKNIIFKLSKKLNISSDINAIIDNNNTLFRKKIVFSGSFSNFSRSKIIELSKKLGIIVVSSVSKSVDYIIIGKKPGRKLIKAKKFSIPGIYEKEFLNIINVYL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "71142",
        "+",
        2019
      ]
     ],
     "function" : "DNA ligase (EC 6.5.1.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2199",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA ligase (EC 6.5.1.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40643,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIIKTRFAPSPTGPLHIGSVRTALYAWLFAKSMNGKFVLRIEDTDKRRSTNAFTSEIINNLEWLGLNWDEGPYFQSDRLEYYRNIIKKMVEAGLAYKCYCTNDRLLKLRKFQISLGKKPKYDRKCRYLVKKDILSTDYVIRFCNPDFGCVTFCDKIRGKISIENKELDDLVIQRADGIPTYNFCVVIDDRDMNITHVIRGEDHISNTPRQINILRALNANIPIYAHVSMVLSEDKQKLSKRNNTITSISEYRLCGYLPESLLNYIVRLGWSHGNQEIFSISEMIKYFTLESLNKSSSCLNKKKLLWLNRFYINNLPETVIKKHLQYQFNKNNIDYKNDSDLLKLVKLLGSRYYTLQEIVDYSRCFYNKSICFNSNIMSKHLDNSSKLILKKIYDKFLDLEVWNVEVIRSLLNSSVCELQISFKKVSMTIRIAVTGHVFSPNLCSVICFLGKNKFLLRIKEALLYIKNMCFEV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "73495",
        "+",
        1419
      ]
     ],
     "function" : "Glutamyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.17)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2200",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Glutamyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.17)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40643,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKIQNINNNLYSDDVIPYLSTEKITHPKNFYENFTNALKKTSANERNIFDKINNSQIDESNSSLNDIMVDLQKISISIQFLVQVKNKLVESYQEIMNMQI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "75492",
        "-",
        303
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2201",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNMGRTSNLNVKNRDLKRNFFSNLSLNVRVLLLVFLITLIVFYIFFFKPLNYSILYNNLSNDDEKSIVSRLISLKIPFKFNQNHSELLIPSNALKKVYLDLAEQGLPKEKKVGFELLDTEKFGLSQFNEEVNYERALEGELARSIQKLENIKTARVHIVLSKSSVFIREKKIPSASVILEIKPGRYLNYNQINSILHIVAQGVSNLQIENITIVDQFGNLLSSMNDLYNDSYSNNQLKYSNEIETGYKNKIESVLVPLVGVNNIHAQVTAQISFDKQENSEERFTPNYSNEKQSVRSVQNKKNIEFSEKYSDNSFSSNQGVLSNKKLNDLSNSSLLFNHNNIPNFSEQVSSTKNSKRNLSDESVIPQSSTNQNYIVNYELDHVISHNKFNVGNVKRLSVAVVINYVKDKHGKFVSLSTDKLNSIKKLVCESVGFSRKRGDSVSVVNFKFSTPEVYFQSPPSNYNKYISFNNLFEFFLICLGVIILCLLIIKLNFLKILFKNKKRIDISNNYAVKDNLTSQNKGVEDDKELKKKLSSVLESDPKEIAMVIRKWISG",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "75688",
        "+",
        1668
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar M-ring protein FliF",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2202",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar M-ring protein FliF",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40644,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNLNGEQKSAVLLALVGIDKAIEILKELSIQEIENIAKCMSYMDVISSITADLVLSEFCNEVRINKDQNISFINNNFIISLLKKVLGEHHAVLLLDKFKNQKNISDNIKKLNLINPEKIVSLIKGEHPQIIATILIYLNRNHAANILSYFEDNLSLDIIRRIANFSSLKKLGQEEFVKIIDNLINKYQNSMLNQQGIVTAVELLKLIKRDQETKILTKMFSSDKVLAKRIKTKMLEFSDIINLDDVYIRRLIKVFPLYELSEIMKVEKEEFKKKFYKNMSLENTNLIKNYCSKKIFISNDLIQKKRNNLLNSVKKILYNS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "77360",
        "+",
        963
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar motor switch protein FliG",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2203",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar motor switch protein FliG",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40646,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSKNFLNKAWEKWNPGEIDTTTNITHNNFKKSDQVSNFSNTFTAEQNNDNLNNIKKNGYEDGFKRGKKEGFEAGFKKSFAEFEKKNREILNKMEDFLSNFRQSLSLFDEKVSSKIINTVLKISKKVLETTTLANDDSSFLKKIETIFQDRMFSLENPKLFISPNNQLLVKKYFGKIFSQYGWTICYNHYIPSGEFIISSGDTILDSTSSTRWNKLCKLVYFQEKQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "78353",
        "+",
        678
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2204",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40646,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNLRIKKWLEKLDQFEKILVHMPSIMYCGKLIGINGLVLEVSGLKLPIGTICIVEKNNSILDSDMIEAEVIGFRRNLLLLLLLSNVSDLTADSKVTPKILNGSYYNINKLPVCDKLLGRIVDGLGKPLDNFSKIDSKYNVSLTNVSINPLHREPVTHVLDTGIRSINGLLTIGRGQKIGLFASSGLGKSVLLGMMTRYTQADIVILSLIGERGREVKEFIDSVLTETVLSRSIVISAPSESSVLMQTRGAIYAMRIAEYFRDKNFHVLLIMDSLTRYAMAHREISLSIGELPVSKGYPPSVFSKLFSLIERAGNGKINSGSITAFFTVLTEEEERYDPISESARSILDGHIILSREYAESGHYPAINIENSISRVMPNIVDSSHYSFACHFKKIVSLYQRNRDLINVGAYISGTDPDLDMAITLIPKLNKFLQQGMLEKSNFLDSKKSLYSLFN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "79027",
        "+",
        1365
      ]
     ],
     "function" : "Flagellum-specific ATP synthase FliI",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2205",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellum-specific ATP synthase FliI",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40647,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYKKKRCFTLLKYLDVKSNYHIVLNLKKILSGIIQVKAQLDILMSYQCEYLKCLDQELKFYISGTRLAHYYNFIAFLIDGVNKQNDTMCKLYKQYNEYIYLWKKKQKKIKMWNNINSRLLLNRFKLSQLDDQDLLDSCCTYKYLLKNDREDTDYV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "80408",
        "+",
        468
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2206",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFKIEYNVSRNSTSVRRGQFYLNAFQLKKECNNYVVSKNKNTFFRDMILKMQQTIKFKDNMKSINDDYIYLKNNYCHSYGIKNKNFCSFDYFIFSKLFIIKKTSSFSNLFVLPKISEFFVQKKCLFIGLNKSKYTNFSLGHNISSWFYDDKLCCLFSILNFLADTSLNSIFSLNRKRYYSIIYSLDRDKIFKFGKIYKLFDIFKKKFILSCDYKFWKKFVFKKMLVFLNNKTKCITFILNSKHLGSVFIYFKIINNKSIILDLVTCRNEIKKIFQSHIIYLKNVLKDCGIEVSSINVSSREEFLNAVRTNYDRKFDSKILNHYNTVISKTKSHALRFYELDKNDYQYNYNNINMYV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "80868",
        "+",
        1071
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2207",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40648,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQSDVISRVKKIYIKNKIDISSKIFPYYQTTDYYLTYHNMKDRLENMHECFLKQFTKHISEYSDVDCKISFYKFIIQKFKNIKKNIKNNSISDCFEISPYKKLGIIFVSDNISDYLIEYLFGGCELKNSSNGLFKKLTLSTINIVKKMFKIILEQYYFLWNKVSLCKMKLILNRLQNLNEISNVNFINSKDTFVTFLFRLRIANKFGMLGICLPTSLSFQCNNEADVNSVHNVSHISYDNVVNTEIRKRLFQVIVYNCKIVLKIVLIENYITLSKIIAFKVGDILPIHMLDNVVAYSENVPILIGKYKMFKNKYVFCVVDYYNSTLNYKNG",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "82082",
        "+",
        996
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2208",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNNKNKNLLDLNKEDIKKSCEIEDKIFHSKTVNDVDLNLNSKNDISSKMKFIMDVPVHLTIEVGTVKITIKDLLELRSKSILVLDKHAGDPLNILVNGYVIATGELVVTENKYGIRIINIIDNSVFKKL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "83085",
        "+",
        390
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2209",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLIDIMFEKIGISLFELVTSIIFISWIVKKFILDKNVIIQSYMKVESKISLGYNEKIIIVDIKDVRLVLGVTSKRIVHLYTLPPIVYKKSQDSLIKSSNVGYKRNNYIRTMWNKTMVYQIASLCVFLLFCPSYAYAGIPDVISHTSSDGGQIWSIPIQTLVFITSLTFIPTVLLMMTSFSRIVIVFSLLRSALGTPYSPPNQILVGLSLILTFFIMAPIFDKIYQDSYLPFSEDKISIDTAIVRGAKPLHKFMVNQTRQVDLEFFSKLANISTFSRKEEIPMRVLLPSFITSELKTAFQIGFTIFIPFLIIDLVVSSVLMSLGMMMVPPSTISLPFKLMLFVLVDGWQLLITSLTHSFYH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "83536",
        "+",
        1083
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar biosynthesis protein FliP",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2210",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar biosynthesis protein FliP",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40649,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTIESVMSLFYDAMKVTLMISLPLLLSALCCGLIVSIFQAATQINEQTLSFIPKIAAVLVSIVIFGPWMLVILSDYTHTLFYNLSYITYS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "84702",
        "+",
        273
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar biosynthesis protein FliQ",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2211",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar biosynthesis protein FliQ",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4065,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFQFNFNDFILFIYNLFFPAVRILALFSTAPLFNSKFIEKKIKLIMAFVISWIFSSFLPKVNIAIFSVDGILIIIEQMLIGILLGLTMQLIFSSIFMSGEIISLQMGLSFSSLFDFNSRSNLSALSHFVHIFLLLLFLEWNGHIWMLSALFDTFITIPIQKIYLDPNIFLKVVNFSKYIFFDSIMLLFPIIIVQLLLNLSIGILNRVAPQISILSLGFTVTLLVGIILLYFFIPIFPSSCIVIFRRLQSFVLTLFNS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "84974",
        "+",
        774
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar biosynthesis protein FliR",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2212",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar biosynthesis protein FliR",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4065,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAKSSREKIKLISSSGSKHYYTTTKNKKAPSKKIELKKYDPKIRKHVLYKEAKIK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "86307",
        "-",
        168
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L33p @ LSU ribosomal protein L33p, zinc-independent",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2213",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L33p @ LSU ribosomal protein L33p, zinc-independent",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40652,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSKICQITGKKPITGNNRSHAMNATKRRFFPNLHFHKFWNPKTKRFIILRVSAKGMRNIDKLGLNSLKIKKLHK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "86573",
        "-",
        225
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L28p @ LSU ribosomal protein L28p, zinc-independent",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2214",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L28p @ LSU ribosomal protein L28p, zinc-independent",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40653,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNILKKVFLSTIFVSIIFCLGILFLVKSNLGLRTIFFLSHYLVPELEVDQLIGTLNNFKLINVKYKSKNILLTIKVLQLNFIVHIFKKFYIDVNLVTCKNVNFFIKNINDVNFKTNGVFPLNLKSKFFSYFFIFFKDIRFYNFTANVDGVELFTNFFSSKGYWNKQFLELEFFKTDVVSINNFYCFDSTNNYCRFNSRNFLVCCRQYLKMLFNYFKKGNFDTFVNIDIANFSCNKIYLEDNKNISISKFFINFRIFKNSVNIKRLFFVFRRMFKVRINGFININQNYINLTINCVNKNEIYGSSSNIKIIIHGLWLSILKINFYIDKININFLIKRILMPEKLIFKCKLRLSNLNSYIHRKNFSYLNNFKLEIFTNSSEYFFQSYSVLNIKDVFPIKFCLLGIGNYKNIFLKLIKFRIFQKKILCNYEWKYCSNRDLVQKFLLNKFFDNLKKTKLLINIKKIILNNDFNEKILLLSSNFLNIRDKYIFTDVHIISGKNSFSMRSDFNSFLNLNVFFSIKDLKFFFPNFDGKFDIDVKIFRSINYYHAICKFIGNKLDFNIFKIVNIKFLIDINSKDFLNTIFLSVTKLFFGNLYVNHVFFKIKNEHDKRYLATICLSSYNNFMRLILDKYFNINVFIQTNVLRKINYFKFYLDSNVNKTVFALISYLFSNYYKKININYVSFFKHSIKSKFVKFLNKFIYVKQIF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "86788",
        "+",
        2118
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2215",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40654,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLSKFFNQLFEFCNTKNILSIDSILLINAKFSINLNNIMKYEFSFLIDVINYDALSEKFRSRLQIKNIGNKSKVLSGVINFDNYKLDFFNSTTFF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "88886",
        "+",
        288
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2216",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHLLYTSVKNDLKFGNNKYFCIVIDNLQWKNFFIKNIVFLDVLNLHNIIIKIDKYNVEFRCLLEIKNRVSMFLKLNYFYNISEMNCDRLYVLISNFKIKMFVLYYNNLFKILKTWNFFFI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "89179",
        "+",
        363
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2217",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTLNTVLSGKNIPEDIYVIIEISAHSNPIKYEVNKDLGLLFVDRFIPVPMFYPCNYGFINKTKSNDGDPLDVLVHTPYPILPGSIIRCKPIGVLNMFDESGEDYKIIAIPHPKVCLEYSSINDICHLSPTLKQQIIHFFKHYKNLENNKWVKIIGWENKKNAEKIILSACEKFHK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "90425",
        "-",
        528
      ]
     ],
     "function" : "Inorganic pyrophosphatase (EC 3.6.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2218",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Inorganic pyrophosphatase (EC 3.6.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40655,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MMKLSDITTQENDLKKIVEYILNLAANHSVFSEVVIEKNCGVDVLIRKNSVNSIEFNKNNILTITVYKNNRKGMVSSTDLSFKSIHNVFSSVMGIVFYSSPDEFSGLPDRKLLAINKVKDLDLYHDWDWNINHAIEIAKLSEREAFKEDKRIINSEGSCFNSLVRTRAFGNSLGMIECYSTTLYSTSCCVIAGDNGDMQRDFSFSVSRDMNDLNLPEKVGQDSAKKALSRLNSKKLLTMKTSAIFSSEIAFEFFINFAKAINGNNVYQKSTFLLHSLNTQVFPNWLTIEERPHIKKGLSSKCFDAEGVMTKTKKIVNKGILKTWLLDTYSARKINLVSTGNSGGIHNWLILGNSNEGLQSLLKSMNTGLLITELLGQGVSITTGNYSRGAVGFWVDQGVIKYPVNEITISGNLKNMFKDIVSIGNDIDKRHSIQSGSILLSQIQVSGI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "90540",
        "+",
        1347
      ]
     ],
     "function" : "TldE protein, part of TldE/TldD proteolytic complex",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2219",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to TldE protein, part of TldE/TldD proteolytic complex",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40656,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNAKNIKQTGILYIVPTPIGNLNDISYRAINILQHVDLIAAENIFHSQILLKHYNILTRTTSLNKDNEKIKSKTLIIQLKNKKNIALISNSGTPLINDPGFYLINECYNHIIKIVPIPGPCAAITALIASGLPANRFCYEGFLPSKQNSRCKILNQIKEEQRTIIFFEVTHRIIESITDIINILGPKRIITFAKELTKKWEIIQKNTSYNILIWLKQNYTYKKGEIVIIISGYNNKNTNLISDAVLKTLKILKTHLSFNKAIKITAGIYKLPKNYLYNYAINNTISKNNDIH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "93240",
        "-",
        879
      ]
     ],
     "function" : "rRNA small subunit methyltransferase I",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2220",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to rRNA small subunit methyltransferase I",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40657,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKRVVITGLGIISSIGNNKIEVLTSLLETKSGISFSKEMERSGMRSHVWGNIKLDNYQENIDRKIFRFMNDASIYSYLSMKQAIEDAKLTSKMYQNNPRVGVIIGSSSGSPRCQINGVSIIKKTKRLKSVSPYTVIKSMTSSISACLSTLFKIQGVNYSISSACATSAHCIGNAMELIQLGKQDLIFAGGGEELSWELACAFDSMGALSTMYNSQPILSSRVFDYYRDGFVISGGAGILVVEELNYALSRSAHIYAEIVGYGTSSDGYNVVVPSGNGAMRCMNIAMSNIQEPIDYLNVHSTSTKIGDLIELNAIQQVFRKTSIPILSSTKSITGHSLGASGVQEMIYSLLMLKYNFIVPSINIFKLDPKAKNCNILTTMMRKELSIIMSNSFGFGGTNVSLIIKKFV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "93527",
        "+",
        1224
      ]
     ],
     "function" : "3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase, KASI (EC 2.3.1.41)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2221",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase, KASI (EC 2.3.1.41)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40658,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNQLECLKKYTDIVVDSGDLVSINKFKLGDVTTNPSLIRQVMSLQKYQYIIYDSIRYAKKKGGSHKFKLENAIDKVSVILGSEILKNISGKISTEIDSRLSFNTNLCIERAKKLISMYEEHDIHRDRVLIKLAATWESVSAAKELKKENIQSNLTLLFSFAQAKICAEAGVFLISPFVGRIYDWYKSKSLIKSAMIDDDPGVNAVRKIYQYYKEYGYHTIIMGASFRNVDQVLALSGCDRLTISPNLLHKLQLSDDLVIRKLIPPKHKKLQPVCMSKSEFCWFHNEDAMAVEKLSEGIRQFGKDQQELENIINNNF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "95374",
        "+",
        951
      ]
     ],
     "function" : "Transaldolase (EC 2.2.1.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2222",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Transaldolase (EC 2.2.1.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40658,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MCLRRKLANAIRALSIDAVQEAQSGHPGMPMGMADIAEVLWREFFKHNPKNPLWNNRDRFILSNGHGSMLLYSILHLTGYKLSIDDLKKFRQLGSNTPGHPEIGSTPGVEMTTGPLGQGLGAAVGMAIAERTLASTFNKPNYDIVDHYTWVFVGDGCLMEGISHEVCSLAGTFGLGKLIVFYDSNGISIDGKVEEWFTDDTENRFKAYNWHVVSNVDGHDYRSISSAIKDAILVKNKPSLIICKTIIGYGSPNKSGLETSHGAPLGENEVLLTKQKLGWTYPPFVIPQDVYDHWNFNLQGVILENEWNKKFQGYYNKYPDLANEYLRRISKNVPDKFVDNFNKFIKELYLCPKNIATRVASQNVLEFLGKSLPELIGGSADLAPSNLTMWSKSKSIKQDISGNYVHYGVREFGMTAISNGIAHYGGFIPYVATFLAFMDYARSAVRMSALMKTQNIFIYSHDSIGLGEDGPTHQPIEQLSALRFIPNVNVWRPCDQLETAIAWKNAIERKDGPTALILSRQILCQIDRSQEQINDIYRGGYIVNTTVRSPKVIIVATGSEVKIALDVSNILFKKGILVRVVSMPSTNVFDQQDNDYKEFIFPRCLVHRVAIEAGISDFWYKYVGLTGCIIGIDTFGESGSSDQLFSKFGFNSDIISEKIISYLKSS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "96422",
        "+",
        2001
      ]
     ],
     "function" : "Transketolase (EC 2.2.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2223",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Transketolase (EC 2.2.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40659,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSSCSVVNLAKQLISIPSISPMDLGCQKLISDRLINIGFSVENMNVNQTNNMWAYKGSGTTLAFSGHTDVVPIGNKILWNSPPFSPTVDKGVLFGRGSADMKGALAAMVIAVERFVKKQPDHHGRIAFLITSDEESMAHDGTIKIVSNLIKRKENIDYCIIGEPSSEQKLGDVIKNGRRGSITAYLCIYGVQGHIAYPNFSDNPIHKSISFFCTLISNCWDNGNVFFSPTSVQIYDIESKSSSDNMVPSELTVKFNFRFSNEITSSDIKKKVELLLKHFNLKYSIEWHVSGNPFLTKVGLLSDIVVRSVEELCHISPNLSTSGGTSDGRFIAELGSQIIELGLINKTIHKANECVEIKDLRLLCHLYECIITKIFEK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "98589",
        "+",
        1134
      ]
     ],
     "function" : "N-succinyl-L,L-diaminopimelate desuccinylase (EC 3.5.1.18)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2224",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to N-succinyl-L,L-diaminopimelate desuccinylase (EC 3.5.1.18)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40661,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLRGSIVALITPMNEYGHVCETSLEKLINYHINNGTKAIVSVGTTGESSTLSQEEHINVVMLTLEITNKRLPIIAGTGANATSEAILLTKKFENTGISACLTVTPYYNRPTQKGLYQHFKAISENTKIPQILYNVPIRTGCDLIPETIIKLSKFKNIIGIKEATGDLSRVQKIKNSVHKNFFIISGDDTTFLDFIQLGGHGVISVTANIAAKIMSNICHLALNKNFKLARFMNNKLIPLHQGLFHEPNPIPIKWLAKKIGLIASDTLRLPMTPVSNKTRLILEKALYFSKITAK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "101043",
        "-",
        885
      ]
     ],
     "function" : "4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase (EC 4.3.3.7)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2225",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase (EC 4.3.3.7)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40662,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAGNSIGKLFRVTTFGESHGPKLGCIIDGTPPGLEISENDFQKELDRRRPGTSKYTTQRRELDKITILSGIFQGKTTGTSIGLTVKNTDQRSQDYNNIQKLFRPGHADFTYYKKYGIRDPRGGGRSSARETVMRVAAGAIAKKYLYTKYGILIRGYLKQIGNITCKLKSWNEVEKNPFFCPDVKQINNLNLLIKKLKKEGDSIGAKIKIIAEKVPIGLGEPVFDRLDADLAHSLMSINAVKGVEIGDGFAVVNQKGSEHRDEMNKHGFTNNHAGGILGGISNGENIIATIALKPTSSIKKIGKTIDLHGREQKISILGRHDPCVGLRAVPIAEAMMSITIMDHILRHRGQCSKTY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "102593",
        "-",
        1068
      ]
     ],
     "function" : "Chorismate synthase (EC 4.2.3.5)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2226",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Chorismate synthase (EC 4.2.3.5)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40662,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNKSDSLLSKDLFLLYQEFSEIRKIKQDTVFQSRRFKLVQDIKIKKNMYEQDIHYHYLSCQKFQISFNHDSIFYLRNKNYFDVLKKLKIGKYVPEIILDVHGLNQDQAKRKLGELLNICHKENLFCASVIHGHGRNILKNKIPIWLSRHPSVIAFYKIPKKFGRSTAILFLIHSSD",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "102976",
        "+",
        531
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2227",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MISNNRLRIAMQKTGRLSDDSKDLLTRCGIKINLHKQKLIAFAENMPIDVMCVRDDDIPGLVMDKVVDIGIIGENVLEEEVLNRQVQLDNCSYTKLKRLDFGICRLSLAVPINIEYNNIHCLNHTRIATSYPHLLKRYCDKKKLTFKSCMLNGSVEVAPRAGLSDAICDLVSTGATLEANGLREVEVIFFSKACVICKTGFISLEKKNVIDKLMTRIQGVIKARESKYIMLHAPIEKLEKVMNLLHGAENPTILKLAGDNTRVAMHMVSSETLFWETMEKLKLLGASSILVLPIEKMME",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "103996",
        "+",
        900
      ]
     ],
     "function" : "ATP phosphoribosyltransferase (EC 2.4.2.17)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2228",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to ATP phosphoribosyltransferase (EC 2.4.2.17)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40663,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MEVYIPIIYWKSCSEKEKREILFRPVVNDNSQIKEVVKEIITNVKNSGDKALYDYTKTFDKIRLESIQVSYGEIVDSDSFVNEEIQKSISVAKNNIKIFHEKQTHNVVNIEIQPGVFCRQIIRPIQSVGLYIPGGCAPLVSTVLMLAIPAKIVGCKNIILCSPPPITKEILYASKICGIHNIFQVGGAQAIAAMAFGTKTIPKVNKIFGPGNVYVTEAKLQINALLNDLSIDMLAGPSEILIIADFKANACIIASDFLSQMEHGIYSQAILVTPSYDLACNVIFEINIQLKNLSRKKVINKSLKYSRIIVTKTLLECFEISNLYAPEHLIIQCENSNRLLVYVINAGSIFLGRWSAVASGDYVTGTNHVLPTYGSAIVNSGLTVMDFQKIISVQKLDQQGLIDVSSSIISLSEVERMDAHTNSIKQRLIALQDVK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "104901",
        "+",
        1308
      ]
     ],
     "function" : "Histidinol dehydrogenase (EC 1.1.1.23)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2229",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Histidinol dehydrogenase (EC 1.1.1.23)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40664,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MDIKKLVRKNILQLVPYQSARSIGGNGDVWLNANEFPISSCLSLINISLNRYPEFQPKKLLNAYAFYLGICSEKILVTRGSDEAIELLIKTFCEPRKDKIMYFPPTYDMYDISAKILNVESIGIPLLKSFQLDLNLIFRNICGVKLIYLCNPNNPTGNLIKKQDIIALLTYTKGKALIVVDEAYIEFCAMHSIVQLIEKYSNLVVLRTLSKAFSLAGLRCGFLLSNSNIIKMLSKVINPYPISLPVSDLATQSLSKKNIDIMNSRVLDLNKTRVWFVKQLRTMYCINTIFDSVANYFLVKFHDSKLVFKELWENKVIVRDQNKKTNLKNCIRISVGTRLECFEVIRILERIDRLYKNVRR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "106210",
        "+",
        1083
      ]
     ],
     "function" : "Histidinol-phosphate aminotransferase (EC 2.6.1.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2230",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Histidinol-phosphate aminotransferase (EC 2.6.1.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40665,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSEKVLFIDRDGTLISEPLDNFQVDSFDKLEFKQDVISSLITLKKFNYKFVMVTNQDGLGSKNFPYKSFIRPHEFMIDVFLSQGIKFEEVLICPHELKSGCQCRKPNLGMVQHWLLNDMLDKQHSCVIGDRKTDMILANNMGILGIRYGTKQGNSWSDIVFKLTKKHDRHAKVVRNTKETNVSIEVWLDKQGGSLINTGLNMFNHMLDQIAVHSCIRMKIISSGDICVDDHHTVEDVGIVLGKAILKALGNKLGINRFGFALPMDDSSSYCLLDISGRPFLKFRSYFKHQYIGDMSSEMVRHFFQSLAFAMKCTLHLRSMGINDHHRLESLFKVFGKTLKQAIVVSGKNLPSSKGLL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "107294",
        "+",
        1074
      ]
     ],
     "function" : "Histidinol-phosphatase (EC 3.1.3.15) / Imidazoleglycerol-phosphate dehydratase (EC 4.2.1.19)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2231",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Histidinol-phosphatase (EC 3.1.3.15) / Imidazoleglycerol-phosphate dehydratase (EC 4.2.1.19)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40666,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSIVIINTGCANLSSLKYAIQRLGYNVIITSNHKNILNAKKVFLPGVGTAFSAMKMLNQFKLKDVLYKYQQPVLGICLGMQLLCSFSSENNGIKMLDIIHAPVNILKSNKFPLPHNGWNNVSVCDENPLFIGIKNNSKFYFLHSYALYENDYMIAKTFYNVYFSAAVRKENFFGVQFHPEKSGLVGLQLLKNFLEI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "108368",
        "+",
        591
      ]
     ],
     "function" : "Imidazole glycerol phosphate synthase amidotransferase subunit (EC 2.4.2.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2232",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Imidazole glycerol phosphate synthase amidotransferase subunit (EC 2.4.2.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40667,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIIPSIDLIEGNIVRLYQGNYDTKTFYQNNIYDIALKYYNQGAKIVHLVDLDGALCPNNKQTSLIKNLLNYFNFHIQVGGGIRSYKDVETLLLNGAKRVVIGSSAINNITEVEKWLLEFGYKSIVLALDVYVRNNGYKEVVINGWKNRSNVSLESVLERFSTLGIKYVLCTDVKKDGTCLGPNFTLYKNISKLFKNVCFQLSGGIGTISDVISAKKSGIKDIIIGRALLENKFSLLEAIRC",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "108962",
        "+",
        726
      ]
     ],
     "function" : "Phosphoribosylformimino-5-aminoimidazole carboxamide ribotide isomerase (EC 5.3.1.16)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2233",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phosphoribosylformimino-5-aminoimidazole carboxamide ribotide isomerase (EC 5.3.1.16)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40668,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLAKRIIPCLDVKSGIVVKGVQFRNHEIVGGILSLAKRYTQEGADELVFYDIEASSNNRLIKKKWVSQIAEIINIPFCVAGGIQTIQDVQSILSSGADKISINSPAISDPYLISRIADRFGVQCVVVGIDSWFNKEESQYYVYQYTGDNTKTIKTSWKTCDWVQKVQALGAGEIVLNVMNQDGMKNGYDLVQLKKIRKICNVPLIASGGAGDYFHFYDVFNEAKVDGALAASVFHNRIIKINQLKKFLMKKGLEIRVC",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "109681",
        "+",
        777
      ]
     ],
     "function" : "Imidazole glycerol phosphate synthase cyclase subunit (EC 4.1.3.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2234",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Imidazole glycerol phosphate synthase cyclase subunit (EC 4.1.3.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40668,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLKKINFIDINWNKVDNMLPVVIQHNLSGKVLMHGYMNQEALKRTQNEGIVTFYSRTKQRLWTKGETSKNFLYVTDIRLDCDQDALLIFVRPVGKTCHLNHVSCFQVPSENLFFLHDLDCMLKFKKHYGLENSYTFNLHKNGVNRIAQKVAEEAIETAISAVSKNKVELINESSDLVYHLLVLLHSYDLDLYDVIKNLKMRSNKQV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "110451",
        "+",
        621
      ]
     ],
     "function" : "Phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase (EC 3.5.4.19) / Phosphoribosyl-ATP pyrophosphatase (EC 3.6.1.31)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2235",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase (EC 3.5.4.19) / Phosphoribosyl-ATP pyrophosphatase (EC 3.6.1.31)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40669,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAKQQIGVIGMAVMGRNLALNMERNQYTVSIFNRSLDITEKIILNNPNKNLFPFFSIKDFVLSLIVPRCIVLMIKSGVATDDTIKSLIPYLSKGDIIIDGGNTFYKDTIQRGYELLKIGVNLIGAGFSGGEKGALYGPSIMPGGRQEAYNYVSPILKKIASNSEGIPCVTYIGPDGSGHYVKMVHNGIEYGDMQLIAESYFILKTLLRLDNQSISKIFDIWNQGELNSYLIDITKDILIKKDDQNNYLIDCILDEGSSKGTGTWTTKSALDLNEPLTLITESVFFRYLSSLKSQRLLASKILCGPKDFFIVLNRDDFIEKIRQALYLGKIISYAQGFSQLNSASQKYNWNLKLGEISRIFQSGCIIRAKLLKNITQEYSSNNNFVNLLLTPYFREIANTYHSSLREIVSISVKYGIPIPALSSAISYFDSYRSAFLPSNLIQAQRDFFGAHTYKRIDKSGIFHTNWYS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "111225",
        "+",
        1407
      ]
     ],
     "function" : "6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating (EC 1.1.1.44)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2236",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating (EC 1.1.1.44)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4067,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MRLSDRDIELWIKNKKLVIEPIPNKELIHGVTIDVRLGNEFYTFCNKFNKNIDLSKSRNEISKILKKVMNKKHIIPNDHVFLLKPGMFVLAITLEKIFLPNNLVGWLDGRSSLARLGLMIHATSHRIDPGWGGNIVLEFFNSSNMILSLCPGMLIAAVSFEILSSPSIRPYNIRKNAKYFNQSEVTFSRIDQD",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "112936",
        "+",
        582
      ]
     ],
     "function" : "Deoxycytidine triphosphate deaminase (EC 3.5.4.13)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2237",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Deoxycytidine triphosphate deaminase (EC 3.5.4.13)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40671,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKRILVTCAFPYANGSLHIGHFLEHIQADIWVRYKKMRGHEVWFICADDAHGTPIMLKSQSLKMSPESFISDIYKDHVNDLEKFNINYDNYYSTHSSENSYFLKKIYHILDKKGLIQTRNIFQLFDNTKRVFLPDRFVKGACPICHTKDQYGDHCEVCGSSYSAVELIKPVSMLSGNCPILKKSLHFFFNLPYFESMLRSWVMSGVLQASVVKKLDEWFKLGLREWDISRDSPYFGFNIPGFLDKYFYVWLDAPIGYISTFKNLCTQRNNLNFLDFWKKNSECELYQFIGKDIVYFHSLFWPSILEASNFRKPTKIFVHGHVTINGLKLSKSRGDCILAKNWIKNLDSDSLRYYYASKLSSKIQDIEVNAKHFLYKINSDVVNKIVNLASRVSSFINIYFNNELSSRIDDLALYKRFVTSSSYIEKMLENCEFNSAISMVISLADIANSYVDNKKPWNLTKNIKNSNTLHDICTTVLNLFRILMTWLKPVMPDLAKNSEKFLNIKLEWANICIPLLNHKISIFKALRHRIEDKQIKFLLPNNFE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "113619",
        "+",
        1638
      ]
     ],
     "function" : "Methionyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.10)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2238",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Methionyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.10)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40671,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLKDFIKNTNILNILLAYSGGIDSTFLLYQLLKLKKNNLNFTFRAIHINHQLHPDSEKWSDHCKKICINHNIPIIIKKITINSNKNRIEEIARKKRYQAIYKIIKPKEVLATGHNLNDQCETMLLALKRGSGITGLSSMSYKLNTIYKIKIVRPLLKISREDIKTWIYKHKIHWIEDTSNNDTKHDRNFLRLNIIPKLKNRWPYFEKNCSRSIEILNIEKKILKQEIKKKLNKYLVLNSILNISNFRYIDKNICSIILRHWIKINQNTMPTFKIVKEIYNKVIFSKIDSQPKIIIKNYQIRRYNNHLYWTKKIPRIENIILIWNNTQKKLTLPFQLGNIVQNDFGTTLPHPNNNETINIRFYTSHKVLITKNTKHKKLKTIFKEYKLPPWYRKKIPLIFYNNKFICALGLFVSNTHKKSNNEKNLKLSWISSIHNIIV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "116622",
        "-",
        1317
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2239",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40672,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKHLHEIKMLLKITIPIFLAQISQTSMSLINSIMIGHLKENNIAAISVGISIWSPIILFGHGLLLSLVPTVSRIHGSGKINKIPEQINNAYWLATLISLVIMIVLWNSDVIIHTISQVNPIIEQESIKYIRILLWSTPGYLYFQVIQNQCEGLLKPKPAMVIGLIGLLFNIVVSYTLISEKFHCFNYGSTGCGISAIIVYWFMFIAMKKITKNDILINYNIKNKNISNLEMYLPNYKIIWNLFKMGFPIALSLFCEITLFTLITLLIASMETFQIIAHQIALNISSTIFILPLSIATAASIRLGFYLGKKSFSKISTIILSSQIIGLIISTTISTFIILFHYQIITLYTKNANIIKLTKQMLFITASYQIFDFFQIIGNGILRSYKDTNIIFIITCTSYWIVGFPFGYFLALTNYIVPHMGAIGFWYGILIALITSSIMILFRIYILQKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "118216",
        "-",
        1356
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2240",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFTGIVRGLGKVVKILKEKKISQWEVETSNELVKNLMLGASISCNGCCLTVRNIFRTIFCVDIVEETLRSTSLNTIIVGQYINLERSIKFGEEVGGHLVSGHIITTGVVSDKKELFSNQELWISLSASFFIKYFFYKGFVCVDGISLTIGSIKNNAFCVFLIPETILRTTIGQKIIGDVVNIEIDFYTQITVDSVERLLKVHPSKFINCIDI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "118530",
        "+",
        639
      ]
     ],
     "function" : "Riboflavin synthase eubacterial/eukaryotic (EC 2.5.1.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2241",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Riboflavin synthase eubacterial/eukaryotic (EC 2.5.1.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40673,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHFFLLFVSNILINNFILVRFLGLCPFMGISRTIDSAIGMGLATTCVIVFVSIISWLINFYILIPFHLIHLCTMTYMLIIAVSVQIFEIIVKKVSSTLYRLLGIYLPLITTNCSVLAIPLMNTKLNSNFIESVLYGFSSSLGFFLVLVIFSSIRERISESDVPMYFRGYPIALITASLLAIAFMGFDGLIKF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "119473",
        "+",
        579
      ]
     ],
     "function" : "Electron transport complex protein RnfA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2242",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Electron transport complex protein RnfA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40674,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIISIIIFSILSFILGVIVSLVSCFCKVKSNLSLINDIDELLPQMQCAQCGYPGCYAYSQAIVDGNENIYKCIPGGKEVVLKLENLLNKSDHRGNFLESLEDSVTYSIVEIDENNCVGCSKCRLVCPVDAVVGTYNFRHTVLIDSCTGCNLCIPLCPTNCIKKKIMFYE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "120063",
        "+",
        510
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2243",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYKFIKYISIYIKKLFFLNISFFKKVISIFQVDNILFLKKSSQELLKLSRVTLPKKFFVLINSEVLNRGKLCVRKGDLVLRGQTLTLGCGNIVSIHSPTSGRIIDVINNYIFFLDQFFAVVIVESDGRDLWISRTPICNYTQFSSKKLINLIYHSGILGLSGSGFSTSKKLQCAVGKVHTLVVNAVESEPCVTSDDCLIQNFSKEIIDGCKILIWILKIKKILIVVSEEKIIAFNVLKKSVINLKDFELLKVKNKYPSGSSKKLIQILFNKEIPQGKHAIDLGIIMYNVATVFAIKKAILDGEPLTERVITLYGDKFLPSKNVLVRIGTPISHLMKIYKLNEKTLKVNIGGPITGLLIRNFNFSVLKTNNCIMFVSIQNNELNNFEEKNCIRCAACSYSCPMNLLPEQLYWYSKHSNHEKTQIYNIQDCIECGICEQVCPSDIPLMSYYRREKKQISIAKFKNYQIKKFKNLFLLRKQRLNNLNSRKKNTIVSQYIALNKFNFKV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "120590",
        "+",
        1518
      ]
     ],
     "function" : "Electron transport complex protein RnfC",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2244",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Electron transport complex protein RnfC",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40675,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MRHFLDFYHHKNTSEIMLLVFCAAVPGICTEIYYFGFGVLFQILLSVFFSVSFEFLVKRLRKQTVKSLFSDNSAAVTGVLIGISLPSLSPWWLSFFGAFFSIVIAKQIYGGLGNNIFNPAMTGYSILLVSFPILMTNWSFQNSSYFNLFDLNNTFSVIFCTDINHYYSLIDEFQMMYKFITQATPLEQIRTHVLDFNNKIDNIFEFVNYNYYFKNWKWISINISFLIGGIVLLGFNVICWRIPVSILFSLYVFFALDYYFFKKSMYYPIMQLFFGSTMFSVFFIATDPVTTSITKIGRIVFGCIVGFLIWLIRSFGNYPDAIAFSILLSNSIVPLIDHYTQPRVYGYVKKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "122284",
        "+",
        1056
      ]
     ],
     "function" : "Electron transport complex protein RnfD",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2245",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Electron transport complex protein RnfD",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40676,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MDMLKKNNKRKIFCSALVLGSFGFLAASFVSIIYVITKNKIQYQEQRYKNIIFNHIVPSNLHDNDIQRSCLILNNKLLGDKKNHYLWLAKKKQDITAVIFETIAPDGYSGIIKMVISLDIKNGKILGVRVLSHNETPGLGDKIDVNISNWITKFSGVKIFSLDERDLSLKKYGGNIDQFTGATITPLAVVNSIKRTIVLVKMLLSSKFSELTSCDNYE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "123317",
        "+",
        657
      ]
     ],
     "function" : "Electron transport complex protein RnfG",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2246",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Electron transport complex protein RnfG",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40677,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIIMSNILKIFVDGLWKKNSSLVQLLGLCPVLAITVNAINAIGLGLATTLVLICSNATISLIKNNIQKDFRIPIYIIIISSVVSSIDLVIKAYAFNLYQSLGIFIPLIITNCIVCNRADLIAVHNSVLVSILDGLSIGLGSTLTMFLLGSIREIIGHGTLFFGIEHVLGESFRFLYIEVLDKNSVFLLFAFPSGAFMILGIVLAGKNFLDEVLGIIEHKNVCVCSNKVLVYKDGNKKIESQKSL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "123957",
        "+",
        735
      ]
     ],
     "function" : "Electron transport complex protein RnfE",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2247",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Electron transport complex protein RnfE",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40678,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MEIKKLNHKNRYKILKMFSNIYINFKTGLVFTSNFELLISVMLSAQTTDRMVNKTTQRLFGIANTPSGFISIGLHAIRENIRKLGLYNKKSSNILRTCEILLKRYGGKVPNNREDLESLPGVGRKTANVILNVIFKKKTIAVDTHVFRLCNRIGFAKGTTVLTVEKKLLNIVPEKFKLNFHAWFIMHGRYICTSRVPKCSKCIISSLCEFKDKNI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "124654",
        "+",
        648
      ]
     ],
     "function" : "Endonuclease III (EC 4.2.99.18)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2248",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Endonuclease III (EC 4.2.99.18)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40679,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLTDTLIQEFQDRNLISQITNEIDLKNILLHNKISLYCGFDITADSLHVGHILPLLCLRRFQNLGHRPVILMGGGTSLIGDPSFKLLERQLNSIELVHTWKQKITKQLSLFLKFNVGKNNALIVDNYEWFKNINVLTFLRDIGKHFSINQMIVRDAIQRRIKRLDQGISFTEFSYNLLQAYDFYFLNKQLDVILQIGGSDQWGNIISGIDLIRRLHKKRAYGITVPLLTKKDGRKFGKTELDTIWLDKMKTSPYKFYQYWMNISDSDIYSFLKMFTFLSLSEIKALKDTTKPTELNSVKKILAEYLTNLVHGSNEVRAIQRITSSLFSGKFSEMKETDFFQLEQDGMPSVQLYNSGNLQQLLVYSRLALSRSHAKSMIVSNSVRINNIIQNNPFYILCNRDKMYHKYTLLSRGKKNFCLLCWTK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "125590",
        "+",
        1275
      ]
     ],
     "function" : "Tyrosyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2249",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Tyrosyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4068,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTHKNSCITLISPQNNKIKNTQGIKITSSAKKQILFLTKKNKKKIKLRLKKTGCAGFKYCMEEVVDTSTNLSEIIFYANDVSIIVNTNELHMLDGVKIDFVKEGLNYSFKFSHTKIKNFCGCGNSFEF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "127317",
        "-",
        387
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2250",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQNPREGMDLPQVIFSLVFIFIMIISSLWIMRPFFLGFAWASMVVVATWPIFLKLQILLWGNRACAVVMMTFSLLLVFIIPIVCLVNSLIDNSTSVISWLSSDKFRFPSLEWLQDIPIIGIKLFSSYQKLLNEGGAELITKVQPYMGKTTEFFVIQAGHFGRFILHLIFMLIFSALLYWNGEKVQSVIRHFAIRLGSKSGDSVVLLAGQAIRAVALGVVVTALVQGILSGIGLAISGIPYSSLLMMLIIIFCLVQLGPLPVLIPAIIWLYWNGKTTWGTVLLIWSCVVCILDHILRPILIRIGVDLPTVLILSGVIGGLIAFGMIGLFIGPVVLIISYRLISSWMDEIPAPNSLSKKSVQQLLFKKKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "127799",
        "+",
        1107
      ]
     ],
     "function" : "Putative membrane protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2251",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Putative membrane protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40681,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNNMKKTDELRTIRIDPLVTPAELAQRHVITPSIMDTVISTRKNIANIMTGLDPRLLVIIGPCSVHDPVAAVEYAGRLQVLRKKYESRLEIVMRTYFEKPRTVIGWKGLISDPDLNGSFHVNNGLSIARKLLLDINKLGVPAATEFLDMVIGQFIADLISWGAIGARTTESQIHREMASALSCPVGFKNGTDGNIRIAVDAIRAASVEHLFLAPNKYGQMTINYTSGNPFGHVIMRGGKSPNYHAKDIAIAIKYLHEFTLSEYLMIDFSHGNCLKQHRRQLDVGESIAKQIRDGSTAIFGVMIESFLEEGSQKVIDNKSLVYGKSITDPCLGWNDSAFLLEKLANAVDSRF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "129432",
        "+",
        1056
      ]
     ],
     "function" : "2-keto-3-deoxy-D-arabino-heptulosonate-7-phosphate synthase I alpha (EC 2.5.1.54)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2252",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 2-keto-3-deoxy-D-arabino-heptulosonate-7-phosphate synthase I alpha (EC 2.5.1.54)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40682,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MPTIKFIDGTCRVYPGSISVLDILKDVSPNSVQDFMFGCVNGISVDRNAIVTNDSIVKFVYKTDQSTLDIIRYSCICLLGKAVKKLWPSSKIGESDVLENGFFCDIEVDFSFNETSLHLLEACMRQMINKKYKIYTKTFSLKKASTIFKNRNETYKLFLLDRLVNFSNQVVSLCFHEEYIDIQKKISVPNIFLCRNFRLQKFSGVYWKGKRENKVLQRIYGTSWITRIQLEKHLDNVKKLDSRDHRKISKILDLYHIQEDLPGMIFWHRNGWIVFQELKKLIRVKLRKYNYQEVKTPVMMNKKIWKDSGHLDNYKESMFMVCSSNFEYGIKPMNCPGHVQIFNHVVRSYRDLPIRISEFGSCHRNEPSGALHGLMRIRNFTQDDAHIFCREDQICSEVSNCIRMVYEIYKIFGFKKILVRLSTRPKNRIGNDNIWDKAENDLATSLRESKIEFEYQHGEGAFYGPKIELSLFDSLGRVWQCATIQLDFCLPINLKAFYIDHNNERKVPIIVHRAVLGSIERFIGILIEEYIGNFPTWLAPIQVVLANVNSNHLQYIKLLYKEFYALGIRSEIDSRNETISYKIREHIARKIPYIIICGDKEVKNNTITLRTRSGKNFYCIDVQFFISKLCKEINSYSCSLMEE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "130663",
        "+",
        1932
      ]
     ],
     "function" : "Threonyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2253",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Threonyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40683,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MDLVEISPNSEPPVCRIMNYGKFLYEKSKSIKEQRKKQKVRNIKEIKFRPNTDEGDYKVKLRNLVRFLEEGDKVKVTLRFRGREMVHQKLGIDVLNRIKSDLIELAVVEVFPSRVEGRQMIMILTSKKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "132754",
        "+",
        390
      ]
     ],
     "function" : "Translation initiation factor 3",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2254",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Translation initiation factor 3",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40683,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MPKIKTLRSAAKRFKKTESGKFKRKQAHLRHILTKKNTHYKRHLRSKVMISKKDIQKVRLFLPYL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "133189",
        "+",
        198
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L35p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2255",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L35p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40684,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAHVKRGVIARARHKKVLKQAKGYYGARSRTYRTARQAIIKAGQYSYRDRRQRKRYFRKLWITRINAAVRENQISYSKFMYGLKKASIAVDRKMLSELAIFDNVSFCSLIKSSKDALTSIELNKNL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "133429",
        "+",
        381
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L20p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2256",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L20p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40685,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MCDALKSIKKIKKEIQRTTTVEELKTLRIKYLGKKGYLASKMQKLFSLSLDKKKIYGSIINKFKSDLNIELDLHKKILDMIAVSSLNKKEKNFDVSLISRKNDIGTIHPITYVISSIENFFLKLGFSVITGFEIDDDYHNFDLLNIPKYHPARADHDTFWFDANRLLRTQTSNMQIRTMKNETPPIKIIVPGKVYRNDYDATHTPMFHQVEGLIVDHDVNFFHLKWIIEMFLKFFFNKTVKIRFKSSYFPFTVLSAEVDILGNNKKWLEVLGCGMIHPKVLSNANINPKMYSGCAFGIGVERITMLRYGISDIRVFYENNLKFLTQFK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "133982",
        "+",
        987
      ]
     ],
     "function" : "Phenylalanyl-tRNA synthetase alpha chain (EC 6.1.1.20)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2257",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phenylalanyl-tRNA synthetase alpha chain (EC 6.1.1.20)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40686,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MEFSEKWLLDWLGFSISNVFYEQMTKSGIEVEAIAKISKNFERVIVGEVVERLYVNTMHNIVFLRVKLSEKKMIFSISSNDIEFSRGTKIAIATQDSKLFNNRLISMLRFKEKISEGMVCSFKDLGILNIKNKIVEICSEVPVGTDISKFLWFDDDRIIKVSSAPNRADGMSILGIARDMSALNNLCLPTLKEYHINITNHEKFRILINIPDVCLNFIGRTIQSVNLNRQTPLWILERLRRSSISSENVLVDIINYVLIELGQPIFSFNIHGIVQNIIIRTARDNEQFFDSCSQRVPIDKRTILLSDDKEILVLGNHTNSYNSRLSLSSHNIFLGCALFNPEYINNDSHFNFGFKNKITEYYSRGVDSDIQYKALNYVTYLVLKICGGNASNVVLANSSRVTVIQKKIFVLKKTLHRYVNNIISDTLVVKYLLQLGYLVEKQKHCWLVIPPSWRFDIQIQEDVISDLVRVFGYHNIPACALVTNYKLVHDDNIYTSLNRIKLLLVDLGYNEVITYSFVDSQIQKYLFPKRKQFFLLNPISRKMSSMRLSLWNGLLSSVLYNQNRQEKVMRFFESGLCFEEDGNEYLGVKQDLYLAGVISGYKNETDWRSFNKIVSFYDLKGDIELIMALLRKLDKVSFKKMLFQNLCPKQSAAIYFEREMIGVIGVISSNISKKMGLKYKTIVFELIWKKIAQSNDYRIRDVSLYPRCSRDISIIVNDSIAADEILKVSKNVFLDKIVEVKLFDVFYGKNVGLNKKSLSLRFIFGSSKRTLSEEIISNCLNECIRILQEKFNAILRDRNFLF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "134983",
        "+",
        2409
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2258",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40686,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MDNFISHIYAVENSTTIPSSNSYSLIFMLLVFLSIFYFMIFRPQRKKIQEHDRLIKSLSYGDEVFTSSGFVGKIVKITKTGYIVLELNNNVEVFVKSDFIVSIFPKGTLKNMKSM",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "137603",
        "+",
        348
      ]
     ],
     "function" : "Preprotein translocase subunit YajC (TC 3.A.5.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2259",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Preprotein translocase subunit YajC (TC 3.A.5.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40687,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKNTFLIEIETEELPPKSLKAIAQSFNKQIIEKSKTYYLKYKQTKWFATPRRIAVMILDINTSDTNFYLQTKGPSIKNAFDKLGNPTSIMKFWMQKMNIKIHEITYLNTNKGSWVTCSKITNKKSIQEILIELCRLAIKNISIPTFMKWSNNDIQFSRPVRNVIMLLNHEIIRNNVLGLETNRLLSGHKFMTNNKIILNHAYQYPELLLNSGKVIADYDARKHKIQKHASIAAQSVNGILKIKTTLLEEITALVEWPTILLATFKKRFLNLPQEILVHIIEKKQRCLPIYSTNNGTILNSFVVVSNIETSYPNNIVRGNERVIHAQFVDAEFFFKKDTKKKLIDYKPLLKKIIFHDTLGTLLDKTHRIKKLITWISKFTHANVNDCIRAADLSKCDLVTNMTFEFPECQGIIGMYYALHDLEPKNIAIAIKEQYQPKFSKDNLPSNTISYSLALADKIDTLTGLFSINKNYNISEKDPFSLRRLATGIMRIIIKKNIHINLYDLLEKSLKTYKKINNSDIILKKEIQFLFNRIYSIYDKNKYNHSIIKSILENNTKILTNIDPKIKAITYVFKNHPKILQNLIITQKRVSNILKQFKENISFNINMKTLEQIEEIKLIEQLNIIEKKYKHPFSKETYISMMLTLNSFCQLIHEFFNKVMINHKIVSIKNNRLAILFKIQNLFFTISNFSNININITI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "140228",
        "-",
        2094
      ]
     ],
     "function" : "Glycyl-tRNA synthetase beta chain (EC 6.1.1.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2260",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Glycyl-tRNA synthetase beta chain (EC 6.1.1.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40688,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNTSTTFYEIICTLEKYWHNQNCTIIEPLDISVGAGTFHNKTFFGTIGSKPISMAYVQSSRRPSDGRYGKNPNRLQHYYQFQVIIKPSPHNIQCLYLNSLKKLNIDCKTNDIRFVEDNWENPTLGAWGQGWEVWLNGMEVTQFTYFQQVGGINCNPITTEITYGLERIAMHIQNKSNIYDVIWNQDMNNNIITYGDLFLNNEIEHSSYNFKYADSKLHFDLFEKHLQESNRIMKLFNNLLFPAYEHLIYSIHYFNLLDAKKKFSTTQRQTHILNIRNTSKMIATNYYKKQK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "141149",
        "-",
        876
      ]
     ],
     "function" : "Glycyl-tRNA synthetase alpha chain (EC 6.1.1.14)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2261",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Glycyl-tRNA synthetase alpha chain (EC 6.1.1.14)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40689,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKYIGAHVSAAGGLDQVIFRSKELGATAFSFFLSNPLRWNLIQFRDETIKKFIFLCKKFNYVSDQILPHSSYLINLGHPSDEHLKKSRLLFVNEIINCKKLNLSLLNFHPGSHLRKISEQHCLIRVADSINFALQNTVGVKLVIENTAGQGSNIGYCFEHLAQIIHKVKEKDRIGICLDTCHLHASGYDLKTELGCRQTFKAFNDIVGLHYLSGMHINDSKTKRNSRIDRHHNLGQGYIGKSSIRWIIRNINFKLFPMILETTNNKLWKDEINWINSL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "141478",
        "+",
        837
      ]
     ],
     "function" : "Endonuclease IV (EC 3.1.21.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2262",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Endonuclease IV (EC 3.1.21.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4069,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLTIYGISRTKCGKKASRRLRLQNKFPAIIHVSLISNISIELSQNDFINIEMKNSDFYKSEVILIVDKVKYIVKIQEIQRHAFKSKILHIDFLKVSV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "142440",
        "+",
        294
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2263",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "METWFLYFITKSISYALFMVLIVTFLESLALVGLFLPGIVLMSILGTLIGNGTLSFYPAWIVGIIGCMCGDWISYYCGFKFKKCITNLHLLKNNNVVLDKITNTLTNYPITTILLGRFIGPTRPLVPMVCGMLNISLKTFIIPNILGCILWPPIYFLPGIFTGIAISNTTNYSENTYFKIQFLAAILLIWLGIFLLWKLWKRYTDTGKKKIYISNVNLCLLLTISLSAGITIMIYIQSNSTLIFFRKILWKILISSQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "143744",
        "-",
        774
      ]
     ],
     "function" : "DedA family inner membrane protein YabI",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2264",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DedA family inner membrane protein YabI",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40692,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MVKKNTFFANKNLGQNFLVDSEVINRIINVINPKSHDFMIEIGPGLGALTYPICKILHKLFVIEHDNNLGTRLLKDISNIEVFVEDVLKFNFLNLINNSFKSVRIIGNLPYNISIPILFYLFKFHNNIIDMNFMFQKEVASKLLAIPGTKSYSRLSIIAQYYCDIDFLFDVVAQSFYPIPKVTSSFVRLVPRKVFNLYVRDINQLSNVTALAFQQRRKIVKNSLSSLFNDDALRKLGIDPLLRAENLSVKQYCLLSNHVC",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "144271",
        "+",
        783
      ]
     ],
     "function" : "SSU rRNA (adenine(1518)-N(6)/adenine(1519)-N(6))-dimethyltransferase (EC 2.1.1.182)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2265",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to SSU rRNA (adenine(1518)-N(6)/adenine(1519)-N(6))-dimethyltransferase (EC 2.1.1.182)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40694,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSTYFIGDIHGCFNELMHLLEKVSFDANSDVLWLTGDLINRGPKSLEVLRFVSSLGDNVKMVLGNHDVNLIALYASIKNSKKSSLMNNLLKSHDIDYLIYWLRKQPLFRVDHKKKIIMSHAGMYPYWDIQTASCYAKKIESMLCNHNYDTFLDFLYNNSDIKSKLYECTVFKNRELECLKLALNVFTRMRYCLPNGELDMTCKQSPSKNISSLLPWFFIKNSCLEDYCVFFGHWASLEKNITPKNIISLDTGCCWGGILSMFRLEDKKWFVQESEIKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "145169",
        "+",
        837
      ]
     ],
     "function" : "Bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase, symmetrical (EC 3.6.1.41)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2266",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase, symmetrical (EC 3.6.1.41)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40695,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNISIIVAMSQNLVIGQKNSIPWNIPKDLSWFKKHTIKKSIIMGRKTWESIGRVLPMRQNIVLTRQKNIKNTNVLFVNSISKAIQSALYKNEIMIIGGSNLYNQMLTSANKLYITHIEKYILGDTYFPTYDHLPWKIIFKKKIIEHEKTKNSFYVTFKILKKIT",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "146505",
        "-",
        495
      ]
     ],
     "function" : "Dihydrofolate reductase (EC 1.5.1.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2267",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Dihydrofolate reductase (EC 1.5.1.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40696,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MPKRNDIKSILILGAGPIIIGQACEFDYSGAQACKALKELGYKIILVNSNPATIMTDPDMADSTYIEPIHWSIIKKIIQQEHPDAILPTMGGQTALNCVLDLDNHGILKKHKIEIIGATINSIKKAENRKLFEKSMNKIGLKTAKCEIVHNINMAHNVIDKIGFPAIVRPSFTMGGSGGGIAHNYEEFKNICTEGLKLSPSKELLIDESLIGWKEYEMEVVRDKNNNCIIVCSIENIDPMGIHTGDSITVAPAQTLTDKEYQNMRNASISILKEIGVETGGANVQFAINPDNGDMIVIEMNPRVSRSSALASKATGFPIAKIAAQLAVGLTLDELKNDIIGINSTASFEPSIDYVITKIPRFNFEKFLGCNDRLTTQMKSIGEVMAIGRTFQESLQKAMQSLEIGVSGFNSKIKKYTSKSIKKIKNELKEAGSERLWYIADAFRMSIPMSEIFSLTLIDKWFLFQIKEIIDIEQEIQKIDINKIRYNHFKYFKKKGFSDLRIAQLSNNSEKKIRSIRYNLKLHPVYKRIDTCSAEFANDTAYMYSTWEDECESSPNNNNKKIIILGGGPNRIGQGIEFDYCCVHAAQALREDGFETIMINCNPETVSTDYDISNRLYFEPIILETILEIVRIEKPYGVIIQYGGQTPLKLAKELEQANVPIIGTSPDSIDKSENRKRFQKIVSMLNLKQPKNATVTNLQEAIIQAKSIKYPIMIRPSYVLGGQSMEIVYDEKNLTNFFNNVCINFKKFPILLDHYLENAIEVDVDAICDGTHVFIGGIMEHIEQAGIHSGDSACSLPAYTLNKNIQNEIRSQVKKLALSLSVKGLMNVQFAIQNENIYIIEVNPRAARTIPFVSKATGVALAKIAARVMIGKTLLEQNCIHEIIPSHYSVKEVVLPFNKFFGVIPELGPEMKSTGEVMGIGKNFKDAFSKAMLAAQANMKKSGRVLISVKNSDKKNIVSLAKKLKNIGFKLDATTGTALSLINSGINARLVNKIQEGKPDIQDRLKNNEYVYIINTTDSNKTIKDSKIIYNSALQDKIHYDTTINGARATIMAITSNPKKYITSLQKMHHQIKSTN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "149820",
        "-",
        3231
      ]
     ],
     "function" : "Carbamoyl-phosphate synthase large chain (EC 6.3.5.5)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2268",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Carbamoyl-phosphate synthase large chain (EC 6.3.5.5)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40696,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MEISATLVLKDGTIFYGKSVGIQGETYGEIVFNTSMTGYQEILTDPSYSNQIITFTYPHIGNVGINKNDCESNVIHAKGLIVRDISSIYSNHRSQMSLLNYLLNQKIIVISNIDTRKLTRILRTTGSQYGYITTKKIHSIINVLKHINILDNPITNKDLVKQVSTKKFYIWKKNVNKQKNNNITNAKLKEKIWHVVVYDFGVKKNILNMLTHRNCYLTVIPADTSAEKVLQILPDGIFLSNGPGDPRSCTYALNAINAFLKINIPIFGICLGHQLLALASGAKIIKMKFGHHGSNHPVKELKSNTVMITSQNHNYTVDTNNLPKNINITHISLFDGSIQGLQRNDKHAFSFQGHPEASPGPHDSMILFDKFIKLMKKSYNSQQKTII",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "150992",
        "-",
        1164
      ]
     ],
     "function" : "Carbamoyl-phosphate synthase small chain (EC 6.3.5.5)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2269",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Carbamoyl-phosphate synthase small chain (EC 6.3.5.5)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40697,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKTTLNIAISGALGKMGINLIHEIYHTKNVFLTAAIVKNNSPYVQKNVGKITKIGEINIPITNSLEENINKFDILIDFTNPKTTLKNLEICAVAKKNIIIGTTGFTQEEQKKIKLLSKKIGIVQSSNYSIGINLMISLLEKTTQIIGKNTDIEIIEAHHNKKIDAPSGTSLEIGKKICKTMNWDFSKQAIYERHSSMKSRANNEIGFSSIRAGNIVGEHKVLFANSGEHIEITHKAISRSIFSKGAIQAAIWLFSKNYKNGLFNMNHILNI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "151979",
        "-",
        819
      ]
     ],
     "function" : "4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate reductase (EC 1.17.1.8)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2270",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate reductase (EC 1.17.1.8)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40698,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKILLENPRSFCVETKRALSIVNLALKTWGKLIYVNHKIVHNNYIINNLKLKGVIFSKNINSILESSKLMLSKHSVPNKIKKTTLEKKIFIIDATCPLVKKVHKKIHYKNKNTYNVILIENSQHPKIQGTLERYQKNLKNSIYIVKSKKYAIKLTIKNTRNSIITAQITLSSEKIYPIITILRKKFPAIINSHENNICYATINRKTAIKHISKKIRHYSCH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "152939",
        "-",
        666
      ]
     ],
     "function" : "4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl diphosphate reductase (EC 1.17.1.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2271",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl diphosphate reductase (EC 1.17.1.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40699,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKIPLIYNRILILFFFIANIIILDQVSKKWIINNLLLHEKKPLISIMNIFYVRNYGTAFNFFSNNPGEKNYILCLISSIAILIILKTMYNNTTIENFFYNIPSAFIISGAIGNFIDRCYLGYVIDFIDFHINNWHFATFNIADVSIFIGSVLFIYHNKYFLKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "153486",
        "-",
        492
      ]
     ],
     "function" : "Lipoprotein signal peptidase (EC 3.4.23.36)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2272",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Lipoprotein signal peptidase (EC 3.4.23.36)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40699,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKDYKTTLNLPKTNFSMKGNLSKKEPFILKKWNDNNIYSLIKKQNIGKKKFFLNDGPPYANGNIHIGHAINKILKDIVIKFKTLSGFDTYYTPSWDCHGLPIEHKVEKTIKKENILITKKEFRIKCRNYAQSQVNNQKLEFIRLGVFGDWENSYLTMNFKNEANIARTLMKMFKYGYVYQDFKPVHWCINCKSALAEAEVEYHNKLSNSIIIKFKLAHNINFWNQIFKNDHNQDIHLVVWTTTPWTLPASQAIALNPNFKYQLIQTNNNLFIISEKSVPDTMNKMGIQKWKKIHIFLGKNISNLKVIHPFLNTTIPVILADHVTQELGTGIVHTAPEFGQDDYYACKKNNINFTPTIDKKGHFLNNIHPKLNNINIFKSIKIVIKLLNNNNALLHSEKLVHSYPYCWRHKTPIISRATQQWFININHNNLRNRCIKYIQEVKWIPHWSKNRMIEMIINRPDWCISRQRTWGVPIPIFIHRKTGKLHPDTIKLSQKIIQNIETNGIQAWFDITEKSFLGELFKQYKKVTDVIDVWFESGSIQLSNIYNKIQHQHNNISDLYIEGLDQHRGWFMSSLIISAAISNQTPYKKVITHGFVVDKNKKKMSKSIGNTVHPSEVINTLGSDILRLWTASTNYSKEMSISQETLIHISDYYRRIRNTARFLLANLHEFNPENDLINAKNMIILDKWAIGKALHIQKKIIKSYKNYNFHDVIKYLMNFCSLDMGTFYLEIIKDRQYTTQKNSIARRSCQTAMYLILTAFVKWITPILPFTSDELWEYIPGTNKNKFVFLELWSNQLFDLNHKDTMNHEYWNQLLIIKTEVNKALEHARQNKIIRKSLEAHMTLYVNETIKCNLKLLNKELKFLFITSKVEIKNFYEAPKDAFQSETITNFKTIIKKMNGIKCPRCWHIITKIKNNKNHEICKRCILNTIGPGELRQFL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "156305",
        "-",
        2820
      ]
     ],
     "function" : "Isoleucyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.5)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2273",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Isoleucyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.5)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40701,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MANIKSSKKDSIKSRKKKKLNASKKSMIKTLIKKVKIAILSGDKLKSELAFSKIQPILDRYSAKGLIHKNKAARHKSNLKCKINAL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "156975",
        "+",
        261
      ]
     ],
     "function" : "SSU ribosomal protein S20p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2274",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to SSU ribosomal protein S20p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40701,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSKQDYYKTLGVTQSSDEREIKRAYKKLAMKYHPDRNPGNKNSEEKFKTIKEAYEILIDPKKRTAYDQYGHSAFEQGNSTGNNNTFTHSFSSNSDFSDIFGDVFGDIFGGTRKQKSERQGSDLRYDMTLTLEEAVRGTIKEIKIPTLQKCPTCYGYGTKTGTKPQFCPTCRGNGQIQMRKGFFTVQQTCPQCHGEGNFIRDPCRRCHGNGRIEISKTLSVKVPPGVDTNDKIRLNNEGEAGENGAMAGNLYVQINVKKHPIFEREENNLYCEVPISFSMAALGGEIEVPTLDGKVKLKIPCETQSGKLLRIRGRGVKSIRNNNRQGDLLCRIIVETPVNLNDLQKDLLYKLGESFNGFKGEKNSPKSKRFFEGVKRFFDDLTR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "158468",
        "-",
        1152
      ]
     ],
     "function" : "Chaperone protein DnaJ",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2275",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Chaperone protein DnaJ",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40702,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSKIIGIDLGTTNSCIAIMDGNKARVLENSEGDRTTPSIIAYTNDNEILIGKPAKRQSITNPKNTLFAIKRLIGRKFTDNEVQRDIKIMPYKIIQSENGDAWINIKNKKLAPPQISAEILKKMKKTAEDYLGESIQEAVITVPAYFNDAQRQATKDAGRIAGLKVKRIINEPTAAALAYGLDKGKGNKTIAVYDLGGGTFDISIIEIDDVDKEKTFEVLATNGDTHLGGEDFDNRLINYLVEDFKKDQGTDLRNDSLAMQRLKESAEKAKIELSSTQQTDVNLPYITADSTGPKHLNIKVTRSKLESLVEDLITRSIEPLKIALKDAKLSISDIDDVILVGGQTRMPMVQKKVAEFFKKEPRKDVNPDEAVAVGAAVQGGVLSGEVKDVLLLDVTPLSLGIETMGGVMTTLISKNTTIPTKHSQIFSTAEDNQTAVTIHVLQGERKRSIDNKSLGQFNLDGIQPAPRGMAQIEVTFDIDSDGILHVSAKDKNTGKEQKITIKASSGLNETEIKKMILDAEQNSESDQKFEELVKVRNQGDQISHSTKKQLKDLEKTINVNDQKEINEALNKLDTALKGENKTKIEEKIQEVLKISTKLIEKNKPKQTSESSNSNSPSSSKPEENVVDAEFEEVKDQKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "160506",
        "-",
        1917
      ]
     ],
     "function" : "Chaperone protein DnaK",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2276",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Chaperone protein DnaK",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40703,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLKSSVIAAQYWAFFTFFFIAVSICVFMLSISWILGGRSSSRYKNTPFESGIVPTNTTNMYCSVKFYLVAIYFVLFDVEALYLYAWSVSIVECGWIGFIEALIFILFLLSGLIYLISSKLLVWKSKNNIHVT",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "160780",
        "+",
        399
      ]
     ],
     "function" : "NADH ubiquinone oxidoreductase chain A (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2277",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH ubiquinone oxidoreductase chain A (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40704,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKYTLTRVNISDDDQNYPREKKIQVSDPTKKYIQKNVFMGTLSKVLHNLVNWGRKNSLWPYNFGLSCCYVEMVTSFTSVHDISRFGSEVLRASPRQADFMVIAGTPFIKMVPIIQRLYDQMLEPKWVISMGSCANSGGMYDIYSVVQGVDKFLPVDVYIPGCPPRPEAYIHGLMLLQKSISKERRPLSWIIGEQGIYKANFNSEKKNLRKMRNLVKYSQDKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "161204",
        "+",
        669
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain B (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2278",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain B (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40705,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKEIKRDDVNVIEKDFGNNNSIILKLFKKFGEDSFFIQTTVTDIIVLWIDGSLLLALAKFLLTINNPYNMLFDLYGIDERMRLYKHNLPLSHFSVVYHFISINRNSDIILKIALLEEKLSLPTLTKLYPNANWYEREIWDMFGISFENHPNLIRILMPKTWVGHPLRKDHPARATEFDPYVLNKYKEDIEMEALKFKPEEWGMKKNKQSKYMFLNLGPNHPSAHGAFRIILQLDGEEIVDCVPDIGYHHRGAEKMGERQTWHNYIPYTDRVEYLGGCINEMPYVLAVERLAGIEVSQRIEVIRIMLSELFRINSHLLFISTFIQDVGAMTPVFLAFTDRQKIYDLIELITGSRMHPAWFRIGGLAHDLPKGWNALLKEFLLWMPKRLLKYINVALKNSILISRSKGIAEYNKHDALLWGVTGAGLRATGINFDVRKKRPYSGYQNFDFEVPIGAGISDCYSRVMLKLEEIWQSLAILKQCLENMPEGPFKMDHPNTTPPHKVRTLQHIETMISHFLKVSWGPVLSSNESFKMVEATKGINSYYLISDGNTMSYRTRIRTPSFPHLQQIPSVIRGNLISDLIAYLGSIDFVMSDVDR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "161977",
        "+",
        1794
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain C (EC 1.6.5.3) / NADH-ubiquinone oxidoreductase chain D (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2279",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain C (EC 1.6.5.3) / NADH-ubiquinone oxidoreductase chain D (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40705,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLTVEVYEMSKKIDIKFKLTIQEKIEIFNIIKNYRTVRSSLIEILKFVQKSYGWISNELITELACILKISKCDIEEIATFYSQIFRQPIGRNIIKYCDSVVCYVNGCEKIRCSLEKNLNVNVGETTKDFKFTLLPICCLGNCDKSPTIMINDDLYSNVTEYSVIVLLESYQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "163757",
        "+",
        516
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain E (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2280",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain E (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40706,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKLLSRTSETHPLTWRLNAQQDTVWIKEYKRKNGYRAFEKVVNHMTSEDVIDLIKQSGLKGRGGAGFLTGLKWSLMPPLNDEYGYTRYLLCNADEMEPGTYKDRFLMEKVPHQLLEGILISAFALSVTKSYIFLRGEYVNTERILKQSIIEATNYGYLGKNVCGSNLTFEIFIHTGAGRYICGEETALINSLEGRRANPRFKPPFPAYVGLWGKPTCVNNVETLSNVPAIFLNGVKWYKGLSKSLDTGTKMMGFSGSVKFPGIWELPFGITAREIFERYAGGMKNNKKLKVWQPGGASTSFLIDKHLDVPMDFVNIKKVGSRLGTALAMAVDDSVSIVSLVRNIEEFFSRESCGFCTPCRDGLPWIVKILKVLEQKIGVPEDIEILEQLCEQLGPGRTFCAHAPGAIEPLKSALKYFRLEFELCVNSNSTIKCKYIHSSISEY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "164269",
        "+",
        1335
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain F (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2281",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain F (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40707,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTIIFVDNEEYNVDKSDNLLQACLSSGINIPYFCWHPVLGSIGSCRQCAVTIYKDLEDKVGQLVMSCMTSVLDGMIVSTSDKISRNFRKGIIELLMLNHPHDCPICEEGGSCHLQDMTVMAGHTVRRYRFTKRTHKNQYLGHFITHEMNRCISCYRCVRYYKDYSGGTDLGVFGISNNVYFGRYNDGCLESEFSGNLVEVCPTGVFTDKTYSKKYSRKWDMQYAPSICQHCCVGCNISVGEKYGKISRIENRYHNAINHYFLCDLGRFSYDYSNVDERLTYSIYRSQNKTKIINDVNKTIDKLAMKFKKSSKIIGIGSCRASVESNFSLQKLVGSENFYLGISQKEYDCLMLIKDILKDNQIHVPTLREIEKSDVIFLLGEDVTKTSPLIALSIRQSIKGQVKTQDVSKNIPIWHADAVKNSFRNNKNKLFITNLMNSSLDDIADESYYASTFDQVLLGAEVYKCISNNCISNVTLLKQDLLSCAKRIATALTLSKCPLIISGSHSYNLDLIKVSFNIAKSLKVIGKNVGLILLSSNVNSIGVSLLEGISIEKVINKVLLKQIDKIIVLENDLYRYLPESIVDTLFKSSSCTVVIDHLNTRTLKQADIAIPTCNSFESSGTVVNYEGRAQRFFKTYHPNSSENKKSILESWKWLHLLYCKLHKISVFWHSLDDVIEEISLKIFSFSKLKDVAPNSSFKIFGQKLARSHHRASGRTALYSNINIHEPRPPQDNDTMFSFSMEGCQNVQNYLPYVPFSWFPGWNSVQSWNTYKKINNENYGKHLFQDTTKFVLTYYKLNCKNVNKIEDLYLIVPCYFLFCNNELAQYSPVIQENVLKNAYGIINTEDAKVLLIESGSKIEFSYLNKNFSIKVQLSKEFKKGQLGLPLGMADFPFFLAEKQVKVFRKISI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "165732",
        "+",
        2724
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain G (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2282",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain G (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40708,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIFLPISSIETKTYIFQSIVILVCVLITASIMSVVERRVLGLLQNRYGPNRVGWQGTLQVVADMIKLFFKEDWIPTFSKKITFLIAPILAFISLLLVITIIPLSPSIVIVNLDIGVLFFLMMASLSVYSVLLAGWSSNNKYALLGSIRATAQTLSYEVFLGLSCMGVVARAKSFNMIDIVDSQIGLWNIIPQFFGFLAFFIAGLALCHRHPFDQPESEQELADGYHIEYSSIKFGLFFIGEYISIIVVSSLISTMFFGGWLGPLFPSYFWFILKTLCFMMIFILIRASLPRPRYDKMMLFGWKVCFPLTLINLIFTALIMLY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "168452",
        "+",
        969
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain H (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2283",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain H (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40709,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MILFKFFLACFSQIKSVWLTFINIFSKRETRMYPEESLSLSSRYRGRIILSRNSFGKERCVACGLCSVVCPVSCISLKKSTLKNNKWYPKFFRINLSRCIFCGLCEEACPTLAIQLISDVELSEYKRQDLVYEKDDLLISGQGKYLDYDFYKFSGVEVGTKNKGELDFESHPIDVKTLLP",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "169443",
        "+",
        543
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain I (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2284",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain I (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40709,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MEFFFYSSSLATIVFTVCSIFSRNLMYSLLYLILSFVFTSCVFFSLGATFAAALEVIIYAGAIMVLFVFFIMMFNFKKSTLYAEKIFDKNNYYYINFLFLLCILIFPFFFILSYLYKEKIFYMVVSTKLVAIKLFSDYILVIELSSIVLLSALIIVSHIGKIRR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "169996",
        "+",
        495
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain J (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2285",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain J (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4071,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIPLSHGLILAFFLFSLGFVSLVMHKNILFMLISLEIMINSAALALVVVGNYWNQVDGQIMYILILTLGASESSIGLALLIQCYRHFKTLNIDKLSEMNG",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "170548",
        "+",
        303
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain K (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2286",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain K (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40711,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNFVYLVVLCPLVSFCLLLFFIDYLPKMLVKKIGIVSIFISMIITFYSLFDFLNCGKQCVFYIPLWVWISIDYLKIDFNFMLDGLSITMLTMTTSIGFLIHLFSSWYIKLQDEYTRFFSYMNLFIASMVLLLLADNLLVMYIGWEGVGLCSYLLVGFYYSKINSGYAAIKGFIITRIGDIFLILAIFFIYKNFGTLNFRELKLIFETTNVVENFKFLNYVSLFLLIAAIAKSAQVPLQTWLIDAMAGPTPASALIHSSTMVTAGVYLIARMNFLFSLSPIILYILGIISCLTIIMSCLSALVQKNIKCILAYSTMGQVGYMFLALAMKEWTLAINHLVTHAIFKTLLFLSAGAVIILLNNEKNIFNMGGLRKKFPMLYFSFLIGGASLASFPILTSGFYSKGNILFSALENNYYLFLVLGLLGSVLTSIYTFRMIFLVFCGAQKYRAHYVFFSRTLANTLPLLILILLSTVIFVLIHLPLSSVFSKTTPSFLINNNKLLFEIGCSVLSLLGMFISYYLFLVNRMLVDLLLNTKLGNFIYNFWYDSWGFNSLYNILCVNPYLYVAKRLKHDPINIFMSIPITFCFFVSKNLKYIHNGYLRVYVFSIMFGLFLFILMAIRLYK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "170847",
        "+",
        1866
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain L (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2287",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain L (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40712,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLLPMLVSIPFFGGFLCLLFNQKNAKISYYLALTSMALVFILSLILLFNTINVIVSSISNSSWSFEYIVPWIEKFGISFHLAVDRLSILMLNLTSILGLVSVFCSWKKVQKNIGLFYFGLLWTLGSIIGIFISVDLFLFFCFWELSVLPTYFLMIMWGYKDNDRKFYYNNIFSANKFFIYSQISGLVLLLSTLVLVYTHYIYDHILTFDYDVLKHTSMNIVLESCIMLGFFLAFAIKIPIVPFHSWLPDFHCYSPVIGVVDISGILLKTSIYALMRFNIPLFPHSTEIFSSIIMFFGIITIFYGAIVSLFQNNIKRFIAYVSISHMGFILIAIYSINQVAYQGAIIQLISYSLSTAALFLLSGHVFKSISTFDIDKMGGLWSKLRWIPGFLLIFSIINLGVPGTGNFVGEFMIFMGCFNSHLMIVILSIFSLILLALCSLMFVQKICFGPINNRYDFLCDLNVMTICDFLIFVFLLVLILIIGLYPNIIIDVSYSPLCSIRNIFSNFI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "172823",
        "+",
        1527
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain M (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2288",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain M (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40712,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIITGQQLVALSPLLILMSIAIVVMLFIAYNRNRYIVFLLTSFGFLSVFISLFIVKKIVPIHATTLFHIDKYSLLYIGIVIISSFLACIFSHYCSLTNYLYNFEEFYLLLLFCTIGCVSIIISNNLCTFFIGSELISLSSIGLISYTFFEKKALEASIKYMVLSGIMSTLLLFGIALIYSVSGSLEFSSIIYELTMITKSFHNAIILFFGVSLFIIACSFKLSLFPFHIWTPDVYQGMSSEALMIFSTSVKIAIFSVLFKIFIVLSYFHIEEVFYYLVSIISCLSMIFGNIMAINQTSIKRLMGYSSISQLGYLFIVLVISRNMQFSLEVTGIYLINYALSNIGMFGIMSVLSSLYKNFNVDSIFSYRSLFWSSPILSGVMTVVMLSLSGIPMTVGFLGKFYLMSLVVKEHMWLFICLFIISTIIGFCAYLKIISCLFVAPSDSYCHKNIIISSQNINNKFLIGLLTTISIFVLFLGIFPQITIHLVKYFWIQW",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "174371",
        "+",
        1485
      ]
     ],
     "function" : "NADH-ubiquinone oxidoreductase chain N (EC 1.6.5.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2289",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NADH-ubiquinone oxidoreductase chain N (EC 1.6.5.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40713,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MENTIGTPTLWCSFGVFLIIIIIIEMSIQKIFVYKESAFKIALYSSCISMLTAILFDVLIWIYIKFTVNSYLANINFLTFISGYLLEQSLSMDNVAMWFFLFQLFSISMVHQRVILFYGTFLALVFRSSIIFFGVWLLSKWSFLFYVLSIILLFTGIITILSNGVNKKTDVQNTFIMSWIYKKFRITKNFSKNNFFTKENGVIVATPLFLVLILIELNDIIFSIDSIPAIFLITKDPFIIITSSFFSIIGLRSIYVILANSIQKFYIIKYGITLILIFISIKILLKEFVDIPIMLSSFFIVCILVACFIIEKFFFQVKSKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "175946",
        "+",
        966
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2290",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40714,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MINKKLARSFSLYEWLYYLDHFMLDNIDPTLNRVFYVAKKLGVLKSKAFVFIVGGTNGKGSTCHVLENLLLNSGYRVGLYTSPHLMRYTERVRINGFELEHLYHISAFNDVKYFQNDVLLTRFEFITLSALILFKSYNLDIIILEVGLGGRLDATNILSADVSVITNIDIDHSKILGVNRSSISVEKSGIFRKNKIAIVADNNFPKVAQYLAKKKKVRLRIVNIDWIYKKIEFEWSFCSSKITWLHLPLPRNVSLDSVATALSAVSESGIKINQKVFRSCISEITLCGRFETISYNPIIILDVAHNPHSARYLFKKMSSFKKNGNIFAVVGILKEKNIKDIVSPLIPIVDYWYCITLLTHRSATSSEIIKYLPNHNSQISKNMTVALEKIFDKVTNNDIVLIFGSFITVCEANKFLANKVKNFKLL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "176994",
        "+",
        1281
      ]
     ],
     "function" : "Dihydrofolate synthase (EC 6.3.2.12) @ Folylpolyglutamate synthase (EC 6.3.2.17)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2291",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Dihydrofolate synthase (EC 6.3.2.12) @ Folylpolyglutamate synthase (EC 6.3.2.17)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40715,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNVIDCISIIVIIISAVISFFRGFLQELSSIFIWIVGVCVFFRYYSFFSIFSTYVRNIFLKNIISYIVFFVFFLFFKSIFDYCIIIFIEKCGISLINKIFGMFFGIIRGVLFLCIVLFFLELLTNFAYNKYFKNSFFVPYFNCFIKVVIKYLFKKYILFKS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "178315",
        "+",
        486
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2292",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSDMKLFSGNSVPKLAESIANKLYVNLGNASVGKFSDGEINVQINENVRGSDVFIIQSTCFPTNDNLMELVVMVDALRRASAGRITAVIPYFGYARQDRRVRSSRVPITAKVVADFFSSVGIDRVLTVDLHAEQIQGFFDVPVDNVFGSLILFEDMLKIDLKNPIVVSPDIGGVIRARAIAKLLHDTDMAIIDKRRPHINFSQVMHVIGEVFNRDCILVDDMIDTGGTLCQAAEALKKRGARRVFAYATHPIFSGNAVKNLQNSNIDEVVVCDTIPLSKIIQELPNVRTLTLSSMLAEAIRRISNEESISAMFEH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "179929",
        "-",
        948
      ]
     ],
     "function" : "Ribose-phosphate pyrophosphokinase (EC 2.7.6.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2293",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribose-phosphate pyrophosphokinase (EC 2.7.6.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40717,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKSSMMKKLESLHRRYEEIESMLSDRTVISNQEKFRELSQEYLKLSDINYCFVQWKNCNHDVIETKLLLLDSELHDVAEQELQMLSKKMKKIETEIQVLLLPCDPNDQQNCFLEIRSASGGDEAAIFSGDLFRMYIKYSEFQNWKTNIIHMTHSLKGGYKDIIVKITGKGSYGKLKFESGGHRVQRVPKTESQGRVHTSTCIVAVIPVVPKKEIEKVNINDLKIDTFRSSGAGGQHVNTTDSAVRITHIPSGQVVECQDERSQHKNKAKALSVLVSRIKAAELYNQRKKNAIQRRDLLGTGMRSDRNRTYNFAQNRVTDHRINLVVYCLDEVLDGKLDVLIEPIIQEHNADVLSNLSNIEFL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "181702",
        "+",
        1089
      ]
     ],
     "function" : "Peptide chain release factor 1",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2294",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Peptide chain release factor 1",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40717,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKIKNWLKYASLKLKKTSSSPNLDAEILLSYVLKKCRTWIISNDFIKLTYDNLIDLNVLLQRRMNSEPISYLIHVKEFWSLPFLVSNSTLIPRPDTEILVEKALIYLKNLSNAKVLDLGTGCGSIALALASERLDCKIIGIDCVKESISIASKNAKILKLKNVSFLHSIWFSKVDNMFDMIVSNPPYLSFSEMKNVDKEVLFEPFIALFSSENGLGAIRHIIKYSKKYLYSKAWLLVEHGWKQKDKVQSFFYKYSFININTYRDYCDSDRVTVGQKQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "182787",
        "+",
        834
      ]
     ],
     "function" : "Protein-N(5)-glutamine methyltransferase PrmC, methylates polypeptide chain release factors RF1 and RF2",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2295",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Protein-N(5)-glutamine methyltransferase PrmC, methylates polypeptide chain release factors RF1 and RF2",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40718,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTYFLNSDFSKLPLCESIIEVSRAIRQDFPSKRVIEDLKHKVEVARNYVVSENLPFLKLRKLIKLFYKNWKFECASGIYKLSDVLWLDHVLKTHKGTAVSLGIIILHIAQQLNLPLMPVIFPTQLILRADNGNGNMWLINPFNGDTLNKHVLKVWLKGNISPTAELYNNYLNKVQYFEVVRKMLDILKSALMEERNLELALNVSNVLLKIDPKNPYEIRDRGLIYSQLECDHVALTDLIYFVEHCPDDPISEILKIQIHSMEKKVITLH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "183795",
        "+",
        810
      ]
     ],
     "function" : "FIG002708: Protein SirB1",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2296",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to FIG002708: Protein SirB1",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40719,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFNKLVLILNCGSSSLKFSVVSSDNYTTKLSGIVEFLNLSQIRFFWKIKKKEYVRVINKSKSYDYALNYILTKILKEESKIFNNIACVGHRVVHGGVNLNKSVLITQEIIKLITDACSFAPLHNPINLLGIKASHAVLPHLKEKNVAVFDTSFHSSIPKFAYLYAIPYKFYKKFGIRKYGAHGISCQYSVCRSSELLQIELTSLNIIICHLGGGASVSVVKNGVCVDTSMGLTPLEGLIMGTRSGDIDPSVIFFMNKQLNLSISTINNILINKSGLLGLSGVSSDFRNLESEYNSNIRIKLAIDMFCYRLSKYISGYMSVVKGKLHGIVFTGGIGENSSLVRSIVISKLAFLNFKLNSDINMLMKSGKEGFINIKNTFPILVIPANEELIIAKESFSEIN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "185121",
        "+",
        1203
      ]
     ],
     "function" : "Acetate kinase (EC 2.7.2.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2297",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Acetate kinase (EC 2.7.2.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4072,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTRTIMLVPIGKNIGLTTISLSVISAMKRCKFNVKFLKSAIEYSNTNYNIDDTSLILKDTQSLSYINPLIVDFINQFSLKQIKQRIVDYILSKVYAKKEKYDIFLIEGFDTKSHTYVLSNDINYYISKSINVEIVFVCAVDRSSQLDINNIVYIINNVFKKNKNINIRGVIINELCQKVRNDYGNVNLFDMFKSSVKKINFGDVKYDFLFQKNGIEVLGCVPWIHKLMEPSVKILCDKYLGANIIYDRCMNSQYIKTFIIYDTNEDIKNAKKFHRSLLIIPAISNDKIKEICVQINKNKILISAILLTNFLNVHDKCTDFIDQLKIANCTICSTPNDVFTVVSLLHKFNFKLDNKNYQLNIIENDMSRHINLDWIRSLKHSYQYNSICLPSLFIYNLKHLAKKFMKNILLPEGCELRIIKAASICSKNDIAYCTLLGNPKKIKNIAESNNIVLNSNIEIIDPKLIRKNYVERLCHLRRHHGITLAHANELVKDNSILSTLILESKKVDGLVSGSIGTTSSIILPALQLIKTSPGSSLISSVFFMLLSDYVTLYADCAVNINPDATQLAEIAIQSSNTARLFGIFPKVAMLSYATGCSGFGDTVDKVKEATRIVQERSPNLIVDGPIQYDAAINRSVAKLKCPHSLVAGNATVFIFPDLNSGNITYKAVQRSANILSIGPILQGINQPVNDLSRGSSVQDIVYTIAVTVLQSSLSH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "186377",
        "+",
        2148
      ]
     ],
     "function" : "Phosphate acetyltransferase (EC 2.3.1.8)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2298",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phosphate acetyltransferase (EC 2.3.1.8)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40721,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MINSKIIILNNNKVIYYKPQNITLISILEKNDIILDSQCKQGYCGSCRIKLLKGHVYYKNIFPLASCKPKDIFPCCCTISGSILIKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "188878",
        "-",
        264
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2299",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTYTTFSKNKNNQLYEPMFFGQSVNISRYDQQKYEIFEKLIEKQLSFFWRPEEVDLSRDYIDFQNLPQHEKHIFVSNLKYQTLLDSIQGRSPNIALLPIVSLPELETWIETWSFSETIHSRSYTHIIRNIINTPSLIFDDIIDNKNIANRAKDIAKYYDDLIELTSYWHLFGEGKHTINGKKIKIDLHELKKKLYLCLISVNALEAIRFYVSFACSFAFAEREKMEGNAKIIRLIARDEALHLTSTQHILNILHNDKNNEGMSDISKECYEECYHLFIRVSDQEKIWAKYLFQNGSMLGLNQEILSQYIEYITNIRMKAIGLPSPFKILSNPIPWINSWLISDNVQVAPQEISVSSYLIGQINSEINDSDFEKFKL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "190009",
        "-",
        1131
      ]
     ],
     "function" : "Ribonucleotide reductase of class Ia (aerobic), beta subunit (EC 1.17.4.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2300",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribonucleotide reductase of class Ia (aerobic), beta subunit (EC 1.17.4.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40722,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNQMLFVTKRNGKIELINLDKIHRVLNWAAKGLENISISQVALKSRIQFYNNIKTTIIHETIIKAAADLISENSPDYQYMAARLTIFHLRKKAFGQFNPPNLYDHVKNMIKLEKYDQHLLNDYPKQDFLIMNSFIKHRRDMNFSYAAVKQLEGKYLIQNRVTKKIYESAQFLYILISACLFSKYPNETRMKYIKNFYDAISTFKISLPTPIMAGLRTPTRQFSSCVLIESEDNLNSINATTSAIVKYVSQRAGIGINAGRIRALGSPIRNGDTLHTGCIPFYKHFQSAVKSCSQGGVRGGAATIFYPIWHFEIESLLVLKNNRGIEENRVRHMDYSVQLNKLMYQRLILGEHITLFSPSDVPNLYDSFFNNQEKFERLYIKYENDKTIRKKKVKASYLFSLMMQERTSTGRIYIQNVDHCNSHSAFNPKIAPIRQSNLCLEITLPTKALQDVHDKNGEISLCTLSAINLGSLNNLNDLSKLSNLIVRALDSVLDYQEYPILSAKKSALSRRTLGIGVINFAYYLAKNGVRYSDGSANNLTHRTFEAIQYHLLNASCVLAQEKGACHWFSHTNYYKGILPIDTYKKNVDEICNEPLHLDWELLRKKIKKYGLRNSTLSALMPSETSSQISNATNGIEPPRGLISIKASKDGMLRQVVPEYKRLKNNYELLWNIPNNTGYLQLASIMQKFVDQSISANTNYDPKLFPNNKIPMQQLILDLLTAYKLGLKTLYYQNTRDGASDHQTEDIQFSKNENCNHGACKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "192359",
        "-",
        2286
      ]
     ],
     "function" : "Ribonucleotide reductase of class Ia (aerobic), alpha subunit (EC 1.17.4.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2301",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribonucleotide reductase of class Ia (aerobic), alpha subunit (EC 1.17.4.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40723,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKEVAKEIIKIDIEDELKNSYLDYAMSVIIGRALPDVRDGLKPVHRRILFAMKVLNNDWNKTYKKSARIVGDVIGKYHPHGDTAVYDAIVRMAQPFSLRYVLIDGQGNFGSIDGDSAAAMRYTEIRMSKIAYELLNDLDKNTVSFFSNYDGTEKIPEVLPAKIPNLLINGSSGIAVGMATNIPPHNIKEVINGCLAFIDDQNITLKKLMEHIPGPDFPTAGLINGKRGIEKAYKTGKGKIYIRAKSIIEIQKKTKKKSIIIYELPYQVNKARVIKGIANLVKEKKIEGITTLRDESDKEGMRIVIEIKKETKAEIILNQLYSLTQLEISFGINMVALIHGQPKVMTLKEILNAFINHRRKIIMRRSLFELNKIRKKIHILEGLIISLDNIDLIINLIKKSSTLEEAKNKLKTYHWYSKHAQYTQILKKNAHSLTPYDKKLRPIDTQKFFLTPEQIQAILELRLQKLTHLEHKKLISEYKQLFKTSNNLENILKNNNILTKIMKDELIKIRDNFGDKRRTKINVNYSDINTSDLINKENVVITLSYSGYVKYQLLSSYEAQKRGGKGKLAVKTKEEDFIENLLVANTHDIILCFSSKGILYWMKVYQLPEASRHARGRPIVNLLPLSSNERITAILPISEYKDSINIFMATSKGMVKKTSLYEFKKPRTKGIIAINLKADDELIGVSLTNGNNTIMLFTAQGKAVHFSEILVRKTGRTAIGVQGIKIKKSDKVVSLVVPKKHGNILLITEHGYGKRTEIHEFPIKSRATQGTIAMKITKKNGIVIGTMQVVNQDQIIIITNAGTLVRTRVLEIGILGRNTQGVIIIRTSKKEKVVALQKANALHLNSV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "195177",
        "-",
        2544
      ]
     ],
     "function" : "DNA gyrase subunit A (EC 5.99.1.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2302",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA gyrase subunit A (EC 5.99.1.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40723,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNNEEQKLIENLFSRLYKAESDFPNRDKNAEQLINDLLRKQPSSSYYMTQTILVQEMIIEKLNAKILELEKNLSMNEKQTKHGSFGFLSGLFKSKKKEIDACNQGNKAGNHKDDISKRPIMDCLNNNVGKTTSVLGRETIYNTSNNSMSGFLSGSLQTAAGVAGGMVMANLLMNLFQHKRPEEEMIDQISHNPTPVSADSDDLVNNNMNNDKHDVASSDYINDEHEYGEHVKNDHQLHDSPLCSDVSDSTSNNNYDESLNFSNDNNNSSFNDFDDDNFI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "195718",
        "+",
        840
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2303",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40725,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MVLVTYPAPDFTASAISCNGDIINNFNFKEFTNNQTSILFFWPMDFTFVCPSEIIAFNQELSKFKKRNVKLIGVSIDSVYVHHAWRNTLSHNGQIDKINFTMVSDLKREIQRSYGIEHPQLGVALRATFLIDKNRIIRHQTINDLPFGRNISETLRMIDALHFYEKYGEVCPANWKKGDTGIKTTQEGIHKYLEKISKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "197315",
        "-",
        600
      ]
     ],
     "function" : "Alkyl hydroperoxide reductase subunit C-like protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2304",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Alkyl hydroperoxide reductase subunit C-like protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40726,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MDNRTLLNWSSILKNEKKKYYFINIINHLFFERQKKMIFPPKGKVFNAFVHTQLYDIKVVILGQDPYYKINQAHGLAFSVENIVKFIPSSLKNIQKEIISDLGQNRSFSHGCLTKWALQGVFLLNSVLTVEAGKPGSHYKLGWERFTNKVISIINEYCKGVVFLLWGSYAQKKICLIDRTRHYILLAPHPSPLSAYRGFFGCRHFSKTNKILKQQNKSPINWFF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "197551",
        "+",
        675
      ]
     ],
     "function" : "Uracil-DNA glycosylase, family 1",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2305",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Uracil-DNA glycosylase, family 1",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40726,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNDIDKHKKETQTESKNDLNNTTITQNNVSDDCQNQDKINSLKQKILEIKKHISEVKLREQAEIENINKNTKNKIKIIIDTQLENFFRNLIPIIDSLKNIRKDINKYNNIKDNNMIQGIPLILKSLLTVTEKFGLKINNKKGKLFDPKLHTTIPNENCKNINEYYVSEIIQDGYTFHEKIIRKAIVKLSKDKKT",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "198890",
        "-",
        585
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2306",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKYYFSSIGIVGHPRYDSALNTHKLLHSWLVNKGYNVIIENKVAHKLRLKNINFDSLANIGKKCDLAIVVGGDGNMLCAARILSCYNIKIIGINRGNLGFLTDLNPDTAFQQLYNVLSGEYFIEKRFLLEVKIVKENGTALINTAINEVVLHAGHVAHMIDFEVYINNEFAFSQRSDGLIISTPTGSTGYSLSAGGPILVSSLEAMVLIPMFPHTLSSRPLVINSTSIVYLKFKKHIHSELKISCDSQVILPLNSKDNIFVKKSKKFLCLLHPKNYNYFNVLSSKLNWSKRF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "199004",
        "+",
        879
      ]
     ],
     "function" : "NAD kinase (EC 2.7.1.23)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2307",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NAD kinase (EC 2.7.1.23)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40728,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNDIIKKIQNQIQNNPIIIYMKGSPDAPSCGFSAQAVHAISSCGKKFAYIDVLKNPDIRLELPKYANWPTFPQLWVNGELIGGCNIILELFQKGELKKTISICDKLNS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "200435",
        "+",
        327
      ]
     ],
     "function" : "Glutaredoxin-related protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2308",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Glutaredoxin-related protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40729,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MCYSKINNSLRKRFRTFYPVVIDIETAGFNPETDAILEIAIITLKMNEFGLLEKEHLLHFHIQPFKGSRIDKKAIEFHGIDPFSPLRRAISEYEALYSIFNLIHKGIKSNNCTKSIIVAHNAIFDYNFLTAAITRTKIKNNPFHSFVIFDTATLSGLAVGQTVLARACKAIGLTFDNNQAHSALYDTQQTANLFCKIVNRWKTLGGWPPNDTRTIKL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "201479",
        "-",
        654
      ]
     ],
     "function" : "Ribonuclease T (EC 3.1.13.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2309",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribonuclease T (EC 3.1.13.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4073,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTYVLPSLPYSYNSLEPFFDEKTMIIHHTRHHQAYINNTNSILNGTHYENLLIEELISKLNILSIENKLALQNNAGGHINHSLFWKWLKLNTILKDDFKIILEKNFKSVDFFKKQFEKIALSHFGSGWIWLIKKYDNTLRIVTTVNQNTPLMGKEISGISGIPILGLDLWEHAYYLKYKNNRSDYVNAFWNVVNWDEVSYRFFNISNM",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "201679",
        "+",
        627
      ]
     ],
     "function" : "Manganese superoxide dismutase (EC 1.15.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2310",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Manganese superoxide dismutase (EC 1.15.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40731,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKEIKLIVGLANPIKKYNDTRHNVGSWLVNSLVTQQNKKLKKNNKFLGYSTEINILSKNIHVLVPDTFMNLSGISVLAISNFYNIKLHEILVVHDELDLKPGNVKFRLRSSHNGHNGIRNVLAVLGTNIKFLRIQIGIGRPINSGYKISKFVLSKPNVSEKLLINRAILCAIRVIYDSINQRNVIMTESSLNSMLDHYMNSCVIHHN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "202401",
        "+",
        624
      ]
     ],
     "function" : "Peptidyl-tRNA hydrolase (EC 3.1.1.29)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2311",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Peptidyl-tRNA hydrolase (EC 3.1.1.29)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40731,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MGFKCGFVGLPNVGKSTLFNYLTKLNIPADNYPFCTIKSNVGIVPVLDNRLNKIAQVVCSNKIIPATIELVDIAGLVKGAYKGEGLGNQFLDHIRDTNVIMHIVRCFENRYVTHIYGSVDPVRDVQIINLELILSDIEVCKNRMCKLEINKLSHNKQVNKELLILKKCVYHLEKSKSLRSLNLTEEEIFVINYLRLITLKPVVYIFNISIDQSRNLYKREIFDIIKNEHNAKTVNVCLDLMQSSKNDVSAYDHLSLKYKQLFNKMLKNVIWAGFNALNLITFFTAGKKEVHAWTTTNNLFIFQSVKCIHTDLSKGFIRAQVISYDDFIKYKGEKRSKELGKIRIEGKRYVICDGDIIHVLYNV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "203069",
        "+",
        1092
      ]
     ],
     "function" : "GTP-binding and nucleic acid-binding protein YchF",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2312",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to GTP-binding and nucleic acid-binding protein YchF",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40732,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKLYNLKKKQDQVNFSKAVKLGLGKNQGLFFPKELPILTKEQLYKLLKMDFLTRSSKILSMFIGDEIHYSELTKRIKNAFSFTTPKIVSISKNIACFELFHGPTLAFKDFGARFMAQILSFLNHDKNDTITILTATSGDTGAAVAHAFFKMKNVRVIILYPKGKISELQEKLFCTLGENIITIAVNGSFDECQKLVKQAFNDDQLRIETGLNSANSINISRLLAQICYYFEAFALLTKKQQKNLVISVPCGNFGNLTAGLLAKALGLPIKSFIASTNSNDTVPRFLKTGFWKPNNTVSTISNAMDISQPNNWPRVEELFKRKFWSLKTLKYGSVSDILTKKSLKKLAFLGYVSEPHAAVAYYTLKNKLKQNEFGLFLGTAHPAKFKKTIEKILQITLFLPSKLRNQIKLPLLSHNIRPDFSKLKKFLLEK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "205536",
        "-",
        1293
      ]
     ],
     "function" : "Threonine synthase (EC 4.2.3.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2313",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Threonine synthase (EC 4.2.3.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40733,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIKIYAPASIGNVGVGFDVLGAAISPIDNSLLGDVITITSSKQFSLTSTGTFSNQLPKDINKNIVKKCWTYFCKILKKNLPVSITLEKNMPIGSGLGSSACSIVATVVAINTFFNKPINNFELLKLMGKLEGKISGSVHYDNVAPSYLGGMQLIINKNDIVCQKISIFKNWLWVIAWPGISISTEQARTLLPLQYSKKVCIQHSQNLAGFIHATYTHQSKLASMFMHDIIAEPYRIKLLPYFLKTKQIIIDMGAIACGISGSGPAIFAVSDNLLTAKKIATWLTNYYLTNDRGFVHICKIDTIGARKIGL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "206469",
        "-",
        933
      ]
     ],
     "function" : "Homoserine kinase (EC 2.7.1.39)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2314",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Homoserine kinase (EC 2.7.1.39)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40734,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSKARTLISVSFFDINSGIIIDMKILKFGGTSLSNSELFFHVATIIENNLNNEQIAIVLSAPGNTTNLLEIAINQTINNKNIIPIVQKIEKNFLKLINDIYQVEQKLLYEKIKNNIENKLLELKNLLQGINLLRQCPDKIRAKIISSGEYLSISIMNSILISRGYNTTIIDPVKKLLTKEDTYLNATVNIKISKFRILSMKIPKHHIILMPGFTAGNKQGELVTLGRNGSDYSATILSVCLNSTMCEIWTDVNGVYTCDPKLVSDAKLLTSLSYREAIELSYLGAKILHPNTIYPIQKFKIPCTIKNTHNPSSIGTKISCNHVKNKNLITGVTYLENVHMFSISCLYSKNIETIIPKIFSCMSLSKIWIILTIQTSSQNTISFCILKTMTNTALHVLHKALYLELKHKLLKPIKVEKKLTLISVISSDILNNTKITEKVFSILKHVNINTLAISKGASKNSISIVVKHDDGILGVRALHKGIFNKNCTAEIFLIGIGRVGQTFLKQIIEQKNWLKSKNIDLKICGIANSKNFILNLDGINPKNWKRDLNLSKKSFNFKHLLNSIQNYYLINPIIVDCTSDKNIANQYISFINCGFHIVTPNKKANTTNWKYYEDIRLAAQKEKKKFFYETNVGAGLPVIENLKNLLRTGDTLIHFKGILSGSLSFIFGKLEDNISLSEATKQAQSLGFTEPNPKDDLSGIDVARKLLILAREVGYKLELKDIKIEPLLPKEFNNISNTTDFITKLKELDQIFCNRVKKARKLGKRLRFVGIINQKGNCQVKIDEVDHNDPLYNIKNGENALAFYSKYYQPIPLVLRGYGAGNNVTASGIFSDVLRILL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "209005",
        "-",
        2517
      ]
     ],
     "function" : "Aspartokinase (EC 2.7.2.4) / Homoserine dehydrogenase (EC 1.1.1.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2315",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Aspartokinase (EC 2.7.2.4) / Homoserine dehydrogenase (EC 1.1.1.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40735,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQKEKNKKQSSLSILFMAGVQPYKNKKNEKYMNTKQIDHFKKILIAWKNQLRNDISQTRLNIQDKATNYPDPIDRAVQEEEFSFELRHRDRERKLIEKIEKTLKKVENKDFGYCESCGIEIGIKRLEARPTANLCIDCKTLSEIREKQILG",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "210112",
        "-",
        456
      ]
     ],
     "function" : "C4-type zinc finger protein, DksA/TraR family",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2316",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to C4-type zinc finger protein, DksA/TraR family",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40736,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYKECFKIALGIEYNGSNYHGWQYQKFASSVQEKVELALSIIANHPVRVTCAGRTDAGVHSTGQVVHFCTSSIRNDQAWILGTNRYLPKDISVIWKRDVPMHFHARYSALSRRYRYILYNNSCRSSIFYQGLKFYHRILNVEKMNQAAQYLLGEHDFTTFRSSHCQSKTPFRKILYVNVFCINCLIIIDIVANSFLYHMVRNIVGCLIEIGISKKKVTWIRDILKFKNRTSSTKIVESNGLYLVQVQYSSLFKLPICPVGPFFV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "210481",
        "+",
        795
      ]
     ],
     "function" : "tRNA pseudouridine synthase A (EC 4.2.1.70)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2317",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to tRNA pseudouridine synthase A (EC 4.2.1.70)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40737,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYPVNLKLSIKFLFYFFLYFLLIIIIYGVYLYFKINQVIHGKIWKFPISIYSRIVTLEPGNNYSKKDIIAILKSNRYKQVNFLTMPGEFLVKRNSLILIRRSFNFPEGFEDKISIKLLFDKNKLVRIVHLSNNRNFSILRLDPQLIAMIYSPKGEKRLFVSQKNYPKALIQTLLTIEDKCFYNHYGINFYSMFRAFFVNLISGHSIQGGSTLTQQLVKNLFLTNIRSLWRKINEIYMALILDFQYSKEKILELYLNEVYLGQDKNEQIRGFALASLYYFGRPINELRLDECALLVGMVKGASLYNPWNNPVLTLNRRNLVLYVLFKHKVINRTLYEKLKSKPLNIQSRGNIIWFRSAFVQIVEKEFQKKVGYYFQNFSGIKIFTTLDLISQIAAENAIRHGIQQLKKKYKLQDLEASMVIIDRFSGEIRGVLGSSNPNLLGYNRAIQAKRSIGSLSKPITYLAALSQPEYFRLNTWIPDTPIKIKMQNGKLWKPQNNNFEFVGKVMLIDALKNSMNVPIVHLSMKLGLKKIVQTWIQLGLSSNHIFKYPSIALGSINLTSMEVAKIFQVISSGGNKANIISIRSVLSENNKLIYHSFPQSKQVISAQASYLTLYAMQSVVSSGTAKHLGKFFKNMHLAGKTGTTNNLVDSWFVGIDGRQVVIVWIGRDNNKTTKCYGSTGAMKIYHNYLKLNNPKPLLLIPPRDVYFLNINKSGDFMCFRSYSKYFRAIPVWIRNHNIFCT",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "211524",
        "+",
        2226
      ]
     ],
     "function" : "Multimodular transpeptidase-transglycosylase (EC 2.4.1.129) (EC 3.4.-.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2318",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Multimodular transpeptidase-transglycosylase (EC 2.4.1.129) (EC 3.4.-.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40738,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIQKFLKKLFSDRNDRILQNIQTVISKINSMEKFFEKLSDLELKRNTTRFCYRLNNGETLDQLLPESFATVREASKRVFGMRHFDVQLIGGIILHQRCIAEMRTGEGKTLTATLPAYLNALQRKGVHIVTMNDYLAKRDAEKNRLLFNFLGLTVGINISGLSSKLKKQAYNADITYGTNNEYGFDYLRDNMVFCREDKVQRELNYALLDEVDSILIDESRTPLVISGSIEDVSDVYIKINEIIQVLFSQKQEDSDVFVGNGHFYIDEKQRQVFLTERGLVRTEEWLVSQNLIDKKESLYSSKNIVLMHNVVAALRAHYLFFKNVDYIVKNKKVIIVDEHTGRTMEGRRWSDGLHQAIEAKEGLKIRSENQTLASITFQNYFRLYKKLSGMTGTAITEAFEFRAIYNLDTVVIPTNTPMIRDDKPDLVYMTELEKFDAIIEDIKQCVSRNQPVLVGTISIQKSELISQKLLKLNIKHNVLNAKFHAQEAKIIAQAGKLRAVTIATNMAGRGTDIVLGGNLEFLLAHNNEKHTDEKMEDVIKKWNIEHNLVLKSGGLHIIGTERHESRRIDNQLRGRSGRQGDCGSSRFYLSMEDSLLRIFSSERMISIMRVIGVKKNEAISHPFVTKAILNAQQKVEYRNFEFRKQLLEYDNVSNEQRRVFYYQRNQIINSKDSNIGDIIKNIFCDVFLKIVNKFIKQKLLKQSQKILELESCLRDNFNIVCSISKKIRDNIVVYKSDLSKIVLKKVYQSYQCKINKYILKDVRKYERLVILDTLDYFWREHLASMEYLRQGIHLRGYGQKDPKQEFKRESFFMFLNMLSSSRYEIVSILLKKSISNNDFLKIYNHAKLVF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "214226",
        "+",
        2553
      ]
     ],
     "function" : "Protein export cytoplasm protein SecA ATPase RNA helicase (TC 3.A.5.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2319",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Protein export cytoplasm protein SecA ATPase RNA helicase (TC 3.A.5.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40739,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MRIEEDIKLGFKDVLIRPKRSILKSRSQVDLTRLFIFKHAQNKWSGIPLIAANMDTVGTFKMAIALSSFGILTAIHKYYSYLDWKKFIHTIPGTVVKHIMVSTGMLDEDFVKLKQILSLSSKLKYICIDVANGYSEKFVTFLKKVRECYCDKIICAGNVVTGEMVEELILSGADIVKVGIGPGSVCTTRAKTAIGYPQLSAVIECSDAAHGLGGQIISDGGCVVSGDIAKAFGGGADFVMLGGMLAGHKECEGLIFKENKKRYMIFYGMSSKFAMDRHIGGVARYKTPEGKTVKVLFRGAVSETINNILGGLRSTCTYVGAFTLKELTKRTTFIKVSEQENIIFNNQEVSN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "217697",
        "+",
        1056
      ]
     ],
     "function" : "GMP reductase (EC 1.7.1.7)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2320",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to GMP reductase (EC 1.7.1.7)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40739,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAEFSSNDIDPIETEDWIQAIKSVIREDGLERANFIINTVKKYVPYKNKVVFKKCAISNYVNTIPVEEEPNYPGDLFIEQKIRSVIRWNAIMMVLRASKKNLDLGGHLSSFQSAATIYEVCFNHFFHATNENNGGDLVYFQGHISPGIYSRAFIEDRLTQKQLDNFRQEIDGIGLSSYPHPKLMPNFWQFPTVSMGLGPICAIYQAKFLKYLEHRNLKCTNNQKVYAFLGDGEMDEPESKGAISIAAREKLDNLIFIVNCNLQRLDGPVIGNGKVIDELESVFKGCGWKVIKVIWGSKWDSLLKKDVSGKLIKLMNETLDGDYQTFKSKNGAYIRKYFFGKYLETQELVKDMSDDQIWNLDRGGHDPKKIYAALSKANSIVGKPVIILMHTVKGYGMGDIAEGKNIAHQIKKIDIKGITYIKNRFKVPVEENELKYLPYVSFDANSIEYKYLHARRKKLGGYLPIRLSNFTNFFTLPKLDEFSTLLTEQKKEISTTIVFIRILNILLRNSFIKDRIVPIIADEARTFGMEGLFRKIGIYNFIGQKYTPQDKELLAYYKEDKKGQILQEGINELGAAASWLAAATSYSTNNFPMIPFYIFYSMFGFQRIGDLFWAAGDQQARGFLIGGTSGKTTLNGEGLQHGDGHSHIQALTIPNCISYNPAYAYELAVIVHDGLQRMYGPSQENIYYYITTMNENYVMPGISKNMYEGICKGIYKLKHVGKKNVKVQIMGSGSILQCVCRAAEILLEEYDIGSDVYSVTSFTELARNGQDCDRWNLLHPTQEKKVPFVTKIMNKLPAIAVTDYMKLFSEQVRAYIPAVTYRVLGTDGFGRSDSRKNLRRYFEIDEYHIVIAVLGELEKIGDVDKNTIVNAISKFKIDINKVNPRLA",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "219162",
        "+",
        2664
      ]
     ],
     "function" : "Pyruvate dehydrogenase E1 component (EC 1.2.4.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2321",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Pyruvate dehydrogenase E1 component (EC 1.2.4.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4074,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MDKQVVMPDIGTDLVEVIEILVKIGDQVKKDDSLITVEGQKASIEIPASHTGTIKNIIVHIGEKITTGSLIAILNGIDDNVKSKNDSSSYSFKNSKNTSTNSNLGNVNNNINNRTILVHATPTVRRLARKFDIKLENITGTGRKGRILKEDVISYKNISLFNDIKKSLKKTNVNYYKDNVTCDDFKSIELTRTQIRSSKNLLKSWLTIPHVTQFDESDITELENFRQKYNSDLKDKSKKLTILIFVIKAVSKALEMFPKFNGRLINKDNRIAIVLNEHINIGIVVDTDDGLLVPVINRVNKKNISSISNDLRIISERARSRKLNFSDIKEYGSFTISNLGGIGGTNFTPIIKYPELAILGISRALIKPYWNSHAFIPKLMLPLSLSYDHRAIDGVAAVRFITFVKKMLTDIRFLMI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "221836",
        "+",
        1251
      ]
     ],
     "function" : "Dihydrolipoamide acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex (EC 2.3.1.12)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2322",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Dihydrolipoamide acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex (EC 2.3.1.12)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40742,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MISKKVDTQVVIIGSGPSGYSAAFRCSDLGLNVVLIEQYYSLGGVCLNVGCIPSKYLLHIAKVIKDVKKLSRIGISFEKLDINLKEIQCNQKKIIESFSSGISNLARKRNVRIIFGYAKFLDANSIFVQGEHDSYVVSFNKIVIATGSLSKKLSYIPYDDIRIWNSSFAVSIPSIPKKLLIIGGGIIGLEMATIYSALGSNVDIIDNSHDILPHLDRDVIDIFKRSVNHDYNIFFNSNVIKIVQEKNGLLVHIAENDNKNKRFELYDIILVAIGRVPNTDMLDISKVGLKTDNNGFIKVNEQFCTNIPNIYAIGDVIGQPMLAHKGTHEGHIVAEVISGKKHYFNPFVIPCVSYTEPEIAWVGITENEARKNNINYEVSSVLWNTLGRAVSSQCSEGVTKLIFDKKTNKIIGGCIVGSNAGELLGEISLAIEMGCDAEDLALTIHAHPTLYESINLSAQIFQGTITDLINKKIKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "223234",
        "+",
        1428
      ]
     ],
     "function" : "Dihydrolipoamide dehydrogenase of pyruvate dehydrogenase complex (EC 1.8.1.4)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2323",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Dihydrolipoamide dehydrogenase of pyruvate dehydrogenase complex (EC 1.8.1.4)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40742,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKEIKKNYRIGIIAALQQEVQILFNKLKNYKINKISNITFYIGNIHNIHVVLAKSGVGKVFSGITCALLLQKYKVKFIINIGSAGSLNKNLKPGSIIIPTNVCYHDVNLTAFGYSIGQIKNCPKTFLSNTLMLKLTEKYLFENKIKYQKKLMISGDIFIDTCEKKSLLKKRFPKAIAVDMEAAAIAHVCYQFNIPILIIKSISDSSDINAADNFKYFINLASKNSSLVTINVLQTLFKNTKNILFDNNNRC",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "225491",
        "-",
        759
      ]
     ],
     "function" : "5'-methylthioadenosine nucleosidase (EC 3.2.2.16) @ S-adenosylhomocysteine nucleosidase (EC 3.2.2.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2324",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 5'-methylthioadenosine nucleosidase (EC 3.2.2.16) @ S-adenosylhomocysteine nucleosidase (EC 3.2.2.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40743,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKNNISKFPLSFSKSAIKKIKTIISEKNIPNLKFRVYIAGGGCSGFQYKFKFDKNKNKNDTIVNIFNNIIIIDPISLQYLRGGQIDYIENLEGSKFIILNPKAKHTCGCGSSFSI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "225877",
        "-",
        348
      ]
     ],
     "function" : "probable iron binding protein from the HesB_IscA_SufA family",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2325",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to probable iron binding protein from the HesB_IscA_SufA family",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40744,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFEPVELNNNAIIKVIGIGGGGGNAVEYMVQEHIEGVEFFAINTDAQALRKIEVEQTIQIGSDITKGLGAGANPEIGRRAAEEDSDNLKSILKDADMVFIASGMGGGTGTGAAPIIAKISKKLGILTVAVVTKPFNFEGKKRMISAEQGVSELSKYVDSLIIIPNDKLIKVLSKGISLLDAFNTANNVLKGAVQGIAELITKPGLMNVDFADVRTVMSEMGYAMMGTGIASGDERAKEASKIAISSPLLEDINLSGAKGVLVNITSGLNMKLDEFETIGNTIRSFSSDNATVVIGTSLDTNMNDSLRVTIVATGIGTYNDIKHNNNTENHTSKHVPKNLENLQTKESPKYNNPKQHIYDTFNQQGITNKEMNYLDIPAFLRKKHK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "227140",
        "-",
        1158
      ]
     ],
     "function" : "Cell division protein FtsZ (EC 3.4.24.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2326",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cell division protein FtsZ (EC 3.4.24.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40745,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIKVLKKKLIVGLEIGTTKTTISVGEILEDDTINIIGIGLSKSIGIDRGIINDLKSIVECIKKVINQAETMANCNITSIYLALSNKYINCQNEIGIIPILQEEITKNDIENVIHTAKSVRIRNEHKILHIIPQEYSIDERTGIKNPIGLSGIRMQAIVHLITCHSSIKKNIIKAVESCGIRVDYSVFSGLASSESVLTTDERNLGVCIVDIGGGTTDIAIYTNGTLKHSCVIPYAGNTVTNDISYVFNIPFMYAEKIKIKYGYAMQSSDITEEEIKIVNEDNTIIQTFHKDKLTEVIESRYIELLTLINEEIKNTQKKLKKSGRIHKLGAGIVLTGGASNIKLFKNCAEKVFNIPVRIGCPKKNNINTAKLTNNTQTGSLSTVIGLLYFGKKYFYSHRNKNSYNFFKKWLQYINNWIKKEF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "228438",
        "-",
        1266
      ]
     ],
     "function" : "Cell division protein FtsA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2327",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cell division protein FtsA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40746,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTIITEKIAVLLGGTSQERNISLISGYNILNSLLKSGIHAVAIDTKDFPITQLPHQKFTKAFIALHGRDGEDGTIQSVLKYLNIPFTGSKTLPSAISINKFKTKLLWQSFNLPVVPYLHINKHEFNKKFLQKFKKNISLLGLPIIVKPNQEGSSIGITIVYSYETLYKACKTAFIFDNSILIEKFIYGEEYTISILGKKILPIIRICPENTFYNYNSKYLSNRTTYFCPSGLNKLKELELKKITLTAWNIIDGTGWGRVDVIMDYKNKFWLLEANTCPGMTDHSLFPMSAKKAGISYQILVQKILELAN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "229769",
        "-",
        930
      ]
     ],
     "function" : "D-alanine--D-alanine ligase (EC 6.3.2.4)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2328",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to D-alanine--D-alanine ligase (EC 6.3.2.4)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40747,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNNKKKNINTISIIKMNDIKNIHFIGIGGCSMGGIAEILLKSGYNISGSDIVSNNITQQLSKLGAKIFFKHTEKNINRSDVIVISSAISCNNPEIIKAKKLNIPVISRAEMIAEIIRYKYNIAISGTHGKTSTTAIIFSIFEDSNLSPTLINGGYLKSINSNIKIGKNPFYCIVEADESDASFLHLKPITIILTNIEKDHIETYNGSFHNLKLAFIKFIHNLPFYGTAIMCIDNHAVQTILPYIKRNIITYGFSSNADVRIDRYVQKKFTSRFIVIRVNKPTLNVTLNLPGRHNALNATAAICVATQENIDDKNIIQSLKNFQGVQRRFELSKTFTINSKSHRKKEIMLINDYGHHPTEILESIHTARFGWPKKKLLMIFQPHRYTRTKNFLFSFSKTLSNVDELFILEVYAANEAIIPGADSTSLYKTIKKNKKNFVTLILDLNKLFLNIMSKLSDSNLILVQGAGNVDNIVKTFFIKKLKQYKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "231231",
        "-",
        1461
      ]
     ],
     "function" : "UDP-N-acetylmuramate--alanine ligase (EC 6.3.2.8)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2329",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to UDP-N-acetylmuramate--alanine ligase (EC 6.3.2.8)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40747,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKIIIMAGGTCGHIFPGLEIAKSLINKGWKVFWLGTSKNIESKIVPKYGITIKYINISGVRGKNLFELMAIPFKLIIACYQAKKIIENINPDIILGMGGYVSVPGGIISYLYKKPLIIHEQNKIAGLANKLLSKFTTINMQAFANTILTSKSITVGNPLRTSITNLKKSWDRFENRSGPLRILVVGGSQGTQIFNFCFPKVALVLKNKIKLWHQIGKKNINIIHKLYDIHNNLAIYKITPFIKNISKAYFWADLIICRAGALTVSEIQYIGLPAIFVPFPHKDQHQYWNAYPLKMIGGAKIIMQERFNVNVIITLLKNLNRQKLIVMAKKLRSSYKLNSIKTITKIIENITH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "232330",
        "-",
        1062
      ]
     ],
     "function" : "UDP-N-acetylglucosamine--N-acetylmuramyl-(pentapeptide) pyrophosphoryl-undecaprenol N-acetylglucosamine transferase (EC 2.4.1.227)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2330",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to UDP-N-acetylglucosamine--N-acetylmuramyl-(pentapeptide) pyrophosphoryl-undecaprenol N-acetylglucosamine transferase (EC 2.4.1.227)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40749,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKTKLNIKLYDEKLLWCTLCLLLIGVTMVTSSSIPIAYRIYHDMLFFTKKQILYLVILFFIFKIFLDVPISFWQKNNKIILLISISTLLLVLIIGNSIHGSLRWITISYVSMQPSELSKLAMFCYLSNYLSQKNSEIVNNFGGFLKPIIIISFPLILLLVEPDLGTTIVILLTTLSLLFISGTKIQKFIPTILIIVVTTTVLIIKSPYRFERIMSFWNPWNDPFGKGYQLTQSLMALGRGNIFGMGLGHSIQKLEYLPEAHTDFIFAIIGEELGYIGACTILFMIFFISFRAFKIGKIALKNKIFFSGYFAFSIGLWLIFQTLINVGTTIGLLPTKGLTLPLISYGGSSLIIVSIAIIILIRIDFELRMKNIQAFYKTDI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "233469",
        "-",
        1143
      ]
     ],
     "function" : "Cell division protein FtsW",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2331",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cell division protein FtsW",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40753,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTRNYLHKKILIFGMGLTGISCLNFFLSKGIYPKIMDTDKRPKHIEKIIKFKNICYHTGSVNYSWILQSNLIIVSPGITPSHPALKFATKKNIEIIGDIELFVQETKVPIIAITGSNGKSSVTKIVKEIIQKAGFTTYIGGNIGIPALNIVNKFAHFFILELSSFQLERTFSLKAYIATILNITPDHLNRYSSDIKEYEKAKQKIYKNSKICIINVDNPVTINRQAQLTKCISFGVHSGDYHLSHTYTNTWLCYKSLKLINTKKLKLSGRHNYINMLSALAIVHELKISFKISVRILKNFLGLPHRCQKVYKNNNITWINDSKSTNIASTKSAIQSINTKGKIRLILGGDKKSSNLNLLKPILKNNAIVIYCYGKDKKELFNLYPHKSKIFETLQEVMQHISVQVQPGDVVLLSPACSSLDQFSGFEERGNTFVKLIQELIH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "234852",
        "-",
        1329
      ]
     ],
     "function" : "UDP-N-acetylmuramoylalanine--D-glutamate ligase (EC 6.3.2.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2332",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to UDP-N-acetylmuramoylalanine--D-glutamate ligase (EC 6.3.2.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40754,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIIRFILSFFTSLLLMLIFGPHLINWLNKYKIQQIIRNFGPKSHFNKKNTPTMGGILIIFSIIISTIIWTKLSNPYVWLTLTILIGYGIIGFIDDNMKIYYKNSKGLSSLHKFSLLSILACIIIFLIYYIINDHSTIKLIVPFSKNIIFNTKMICILISYFAIIGTSNAVNLTDGLDGLAIVPIIFVTTNLSIISFISGNVNLSYYFNTIYIPYSNELTIICAAIIGSSLGFLWFNTYPAQIFMGDVGSLSLGGTIGIISVLLRQEILLIIVGGLFVIETLSVIIQVLYYKITKKKLFKMTPIHHHYELNGCPETRLIIRFWIISFILMLLGLLMLKVHQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "235871",
        "-",
        1023
      ]
     ],
     "function" : "Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase (EC 2.7.8.13)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2333",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase (EC 2.7.8.13)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40755,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MISINLIKLTSITNGILYCSNYATLHSISIHSITTDTRKITPKCLFIALIGKNFDAHMFVNEAISKGAAALLLEKQCYPKNVIPQIIVQNTTIALGKIASWIRDQTNATVIAITGSSGKTSVKEMTSSILKNCGNTISTFQNLNNNIGVPLTLLNLNKSHKYAILELGANYPKDIEYTTKITKPNIALINNIYHSHLAGFKSLFGVAQAKQEIFLGLRKNGIAIYNKDSNYWSKWKKNLLTQKIINFSIKKNSTIFASNITTSNQGSKFKIHSPNGEIYVTLPLLGYHNISNALAAATIAISINIPLEIIKIGLSSLPILKNRLQIIRLNKYKTIINDTYNANTASMIVAIKILENISGYKLFVAGDMLELGKNDVLYHKIIGNTIYNSNINEVFSIGKLSKEISIASKKGHHFYNSDELLKNLKNKLLNKKIITILVKASRSEKLDVIVEQLIKEYHKA",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "237320",
        "-",
        1383
      ]
     ],
     "function" : "UDP-N-acetylmuramoyl-tripeptide--D-alanyl-D-alanine ligase (EC 6.3.2.10)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2334",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to UDP-N-acetylmuramoyl-tripeptide--D-alanyl-D-alanine ligase (EC 6.3.2.10)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40756,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTILIKNNNLQQLLSSWIKLSYSYTISGIQSDSRLVKPGYLFCVLKKKNINETNKHMIHAIKNGAKIILYDTKQKFKNGTLKKIINHVPIIYFFKLSKNLPQILKKYYHFENNFTLIGITGTNGKSTTTHIVSQWANLLNVKIGIMGTLGHGINNNLKKTDNTTESSANIHQFLYHMLKQNIKTFAIEISSHGIVQHRIEQLPFKIAILTNITPEHLDYHRTMDNYINAKKAFFFKYNINTLIINADDLIAKTWIKKLNHKNVITITTKDQNFNSISPKKWIHANKIIQKQNCTNIHFNSSWGHGILNSTLIGHFNVINILLALATLLELNYPITDLVKVCKYIKTISGRMEHIHIVNKPKVIIDYAHNTNGLKNLLSTLKEIFNKKKIWCIFGCGGDRDKTKRPYMGSIAEKMSDQVILTNDNPRNEHPLKIIKNILSGCKFKNKIRIIPNREHAIKFAVNNADKEDIIVVAGKGHEKYQIINNKYYHFSDHKIIKKLLNKKNYDFN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "238833",
        "-",
        1527
      ]
     ],
     "function" : "UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamate--2,6-diaminopimelate ligase (EC 6.3.2.13)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2335",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamate--2,6-diaminopimelate ligase (EC 6.3.2.13)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40757,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKYFFQNKKNIHIKNETFNNRITILLSLIIITIILVLSRITFLQIIVSKKLIYKSNLRSLRTQIEFNQRGNITDRLGYPLAINIPVKNICIDPKLLFSKQTHIYPNLKWKMLSTVLSIPLSEIFYRIKYSKNNHFIYLAHKVNPEISEYISQLHIPGIYILDDFKRFYPFGKLTSQLIGFTNIDNEGIEGVEKSFNKLLMGKPGKKQIITDRYGRIIEQHNLVNKIQSHDIILSIDCSFQKFIYHILNQAVMSNKAKFGVAILVNIPTGEILSMVNTPSYDPNNSSELFKNNPLIRNKAITDIFELGSTVKPMIIMKALEKKIITPETVINTSSLVVNKHIIHDVSYHHALTASDILKKSSNTGVSRLALSIPISELIDIYSKFELGKSTNLGLIGERNGVLNTNKKHWSDLDKVTLSFGYGLMATPLQLARIYTTIGRYGLSKPLSIIVKNDTNLKNDIFSKQVFSKKIIKTVINMLEEVAKPGGAGFKAAIKGYRIAVKTGTAKKINSKGKYDNKYVSYIVGFAPVSNPTFCLMIMINEPKSNKYYGGEIAAPIFKTIMQKILKIKNIKPDAYL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "240604",
        "-",
        1731
      ]
     ],
     "function" : "Cell division protein FtsI [Peptidoglycan synthetase] (EC 2.4.1.129)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2336",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cell division protein FtsI [Peptidoglycan synthetase] (EC 2.4.1.129)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40758,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNKNYNLSKIIFNDLISFYKTQLILIFMIFISALLIITIIHKTRLLTSQQEELDIIKKKQMPLNLEKYISTSRLKFKHEKIDT",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "240938",
        "-",
        252
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2337",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIIDSIKIKNNKLSTQKLIMKNNFSHTPVLLNETIQNLDIKNDGIYIDATFGYGGHSKEILKHLGKNGKLYSIDQDPYAIKIANKLKNDTRFNIIHGKFSNILKYSNKNKIRGKVNGILLDLGMSSMQINNPNRGFSFISDGPLDMRMNPNTGIPAYMWLKKTNLTTLYHVLKKYGEEPFSKKIAYNIIAYNKKKTITRTLELSKIITNSIPIKKYRKHPARRVFQAIRIYINHEIYELQQALEHVLNILIPGGKLLILSFHSLEDRTVKKFMIKYSKPPFVPPGLAITETQLKSLANKQLKIITKIFPSTIEIRKNPRAHSAILRVAQKNNNE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "241935",
        "-",
        1005
      ]
     ],
     "function" : "rRNA small subunit methyltransferase H",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2338",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to rRNA small subunit methyltransferase H",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40759,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKHRILSILLENESGALSRVVGLFSQRGYNIESITVAPTEDLSISKITIQTFGDKKVIEQIGKQLHKLIDVLKVTEIEDEEHFKREIMLIKINNTYDQYRKVQDITNAFRGYIISATSNISIIQLSGTNKNLDTYIEIMKKLTNIIEISRSGIISIYKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "242451",
        "-",
        480
      ]
     ],
     "function" : "Acetolactate synthase small subunit (EC 2.2.1.6)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2339",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Acetolactate synthase small subunit (EC 2.2.1.6)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4076,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLSGSDMVIRSLIDQGIKYIFGYPGGAVLDIYDSLKQMHGIKHILVRHEQSATHMADGYARATGKIGVVLVTSGPGATNSITGIATAYMDSIPLVVISGQVASSLIGYDAFQECDMIGISRPIVKHSFLVKNTEDIPKIFKKAFWLASSGRPGPIVIDLPKDILNPLIKKPYIWPKLISIRSYSPVLQGHQGQIKKALHILIKAKQPIIYIGGGIITSNSHKELKLLAETLNIPVTTSLMALGALPQNHPQNLKMLGMHGTYEANMAIHNADVILAIGVRFDDRTTNNVDKYCPNATIIHIDIDPTSISKTISAHIPIVGHARNVLKQILNLLKNQFSKKNIYNLEHWWKQINCWKSKNSLEYDRKSKKIKPQNVIEIISALTNGNAFVTSDVGQHQMFTALYYSFNKPRRWVNSGGLGTMGYGLPAALGVKLALPKETVLCITGDGSIQMNIQELSTAMQYKLSILILNLNNRSLGMVKQWQDIIYSGRHSHSYMKSLPNFIKLAESYGHIGISIHNPEDLEKKLKLALLKLDQGNLVFVDITIDPEEHVYPMQIRSGGMNEMILRTTEHTSL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "244172",
        "-",
        1725
      ]
     ],
     "function" : "Acetolactate synthase large subunit (EC 2.2.1.6)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2340",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Acetolactate synthase large subunit (EC 2.2.1.6)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4076,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAYVINICILYFLIISIQINKVQKKYETVFLCGYTMGTTWKVKIINNRHLTYYNLKKKIEKQLCYDNNQISSWNKNSDISNFNKNFTTKPQKINKNLAKLISIGLLVGKKTNNLLDITSGTLINIWGFGPTSRKHSIPSKKTIKLAQMLTGLNHIKLLINKQQYYLQKDIPKLQINLSTLGEGFAADNLKRILDDEGINDYYISIGGTVVTHTSPKNSQNKIIAIQKPTETDNEIHCLISLKNNAVSTSGTYRNYYTLHKKIIHIINPITGNPANTDLVSVTVISKSALKSDAWDTGLILLGFRQAKKISIQEKLAVCLIKKNKSTLFTWTSPQFKKFLIK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "245494",
        "-",
        1026
      ]
     ],
     "function" : "Thiamin biosynthesis lipoprotein ApbE",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2341",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Thiamin biosynthesis lipoprotein ApbE",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40761,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKITMIFNTVLIFLVFLLISGFSWHKSEIPTQEKFFESKSFSLSTVLEKVIPSVVSITVEGNVTQSTRIPRQFQSSFNKKVLDCFGISRCMTRQGKFHALGSGVILDSKNGYIVTNSHVVDRANKIQVQLSNGCKHEAVVIGKDARFDIAIIKLKKVKNLHEIKMSNSDILKVGDYVIAIGNPYGLGETVTSGIISALHRSGLNIENYENFIQTDAAINRGNSGGALVNLKGELIGINTAILTPDGGNIGIGFAIPINMVNNLTTQILEYGQVKQNELGIVGMELNSDLAKVLKINVHRGAFISQVLSKSPADVSGIKPGDVIILLNRKPIASFATLRAEIASFPIKTKIELGILRNKKVKFIIVELKQKIQSKIDSSVLCKLISGASLSNFRIHGQNKGICVNYVNNGTPAYRTGLRKNDIIFEVNKYQVSSLSNFQKVLKTKPLILVLHVKRGNDVLYLVTH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "245995",
        "+",
        1398
      ]
     ],
     "function" : "HtrA protease/chaperone protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2342",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to HtrA protease/chaperone protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40762,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHTLKNIINKTFDNKLNIHQHNVDQKTTDAINQVLHMLNIGKLRVSEKINGFWITHQWLKKAILLSFLVNKNVLFSNKQTCFYDKIKLKYCNYTEEKFKNEKIRIVPPATVRHGAFIGKNTILMPCYVNTGAYIDEGTMIDTWATVGSCAQIGKNVHLSGGVGIGGVLEPLQNNPTIIEDNCFIGARSEIVEGVIIESNSVISMGVFIGQSTKIYDRNNKKILYGKVPSGSVVVPGSLPSKNNCNLYCVVIVKQVNAQTLSKTGINKLLREITE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "248347",
        "-",
        825
      ]
     ],
     "function" : "2,3,4,5-tetrahydropyridine-2,6-dicarboxylate N-succinyltransferase (EC 2.3.1.117)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2343",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 2,3,4,5-tetrahydropyridine-2,6-dicarboxylate N-succinyltransferase (EC 2.3.1.117)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40763,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTCIFIKNINEINKMRLVGKLVADVLDMIKEYIVPGITTEELNNICHNYITYKQHAKPACLGYQGFPKSICTSINDIVCHGIPNKNSILKNGDIINIDVAILKDKYYSDASKMFFVGKPTELGKKLCYVAKKSLYLALYTIRPGINLQKLGKVIQNYVKKQNFSIVKEYCGHGIGRSFHEPPQILHHNYYKSNTTILQSGMTFTVEPMINSGSCEVQCTNDGWTVKTKDKSLSAQYEHTILVNEEGCEILTLQKGEQISRILKNLT",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "249225",
        "-",
        801
      ]
     ],
     "function" : "Methionine aminopeptidase (EC 3.4.11.18)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2344",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Methionine aminopeptidase (EC 3.4.11.18)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40764,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MMVSMRDMLNAGVHFGHQTRYWNPKMKPFIFGSKNKVHIINLEKTMTMFNFALFELKKISLRKGKILFVGTKQSASKIIKESAILCKQFYVNHRWLGGMLTNWKTVRQSIKRLKDLESQSQDGTFNKLTKKEVLLRMRELSKLENSLGGIKEMGSLPDALFVVDADHEHIAIREANNLGISVFSIVDTNSDPDGVDFIIPGNDDAIRAVNLYLNAVSKVIKKNVKNEK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "249579",
        "+",
        687
      ]
     ],
     "function" : "SSU ribosomal protein S2p (SAe)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2345",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to SSU ribosomal protein S2p (SAe)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40764,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTNISAFLVKKLRARTGVGIMDCKRALMCMKGDIDKSVDFLRKMGQIKAEKKQFLLTQNGSIFISFDHNLGVMLELSSETDFVSKHKDFLCLGEKILDYVLTHPMESIEFIRKHFEDLRTSLVMQVNENIVIRRIQTLNKKYITGYLHGRRIGVLVQTSSINNHLAKEIAMHIAASNPKYLRSDLVPKSIMEREYEIQLELAMQSKKSKPILEKIIKGRMIKFANEISLLGQNFIFDPHRKVSEVILKNNIDVISFVRYEVGEKYI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "250352",
        "+",
        801
      ]
     ],
     "function" : "Translation elongation factor Ts",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2346",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Translation elongation factor Ts",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40766,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIFSNNKKLKFKRVIIKLSGEALQGVHKFGIDIIELNRIAKEIKAIFDLGVQIGIVIGGGNIFRGKKLAKFGINKVISDYVGMLSTIMNGLLLCDSMDLVHLSSCLMSSICIDKICEQYSFKKALSLLRRNKVVVFSGGLGNPFFTTDSAACLRAIEMRADIVLKGTKVNGVYSSDPKKSSNSILYKNISYNEVLQKELKVMDLAAFALARDHKLPICIFNINKPNALYYIVTGQKEGTLIR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "251299",
        "+",
        729
      ]
     ],
     "function" : "Uridine monophosphate kinase (EC 2.7.4.22)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2347",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Uridine monophosphate kinase (EC 2.7.4.22)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40766,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MERIKNFTSSKMDHCVHMFVNQLNTLRSSRASPSILDTILIDYLGQKIQLKKLSNIIVENVNTLRITLFDPKIKNNVEKAIISSKLDLIPIFINNYFQIKIPVLTEERRLQLIKLAKKMAENSRICIRNIRRLSNEKIKLFLKDKIISSDKERRLQHEVQDITNSYMEKINVILSKKEKDLLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "252164",
        "+",
        552
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2348",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFLNLDLLEIKNLFFFELDFTRYSCLKLAITAYNDGYSATIILNVVNDISVSYFLKFKIQFTDIFIINSIFLSNLLSYLELKSFEDILKLDKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "253635",
        "+",
        282
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2349",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40767,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSYSKNNMLFKNVLNFKKNIPSHVAIIMDGNGKWARKRGKSRFFGHFSGFYAARRAISFALFHKLKILTLYAFSSDNWNRSPREIKVLMELFFYALSNETNNLNKYNIRLKVIGNKEKFNTVLKNKIRVVEKETLKNTGLLLNIAANYSGRWEILEAIKKIVVAIKCKNLSLNAITESTVSDFLLINEKIPVDLVIRTGGECRLSNFLVWQISYSELYFTNTLWPDFDRKEFKKAIDEFSNRERRFGRVSH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "253985",
        "+",
        756
      ]
     ],
     "function" : "Undecaprenyl diphosphate synthase (EC 2.5.1.31)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2350",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Undecaprenyl diphosphate synthase (EC 2.5.1.31)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40768,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYNSNITDITTLLPHRYPFLLIDRIIAYQKNFNILTIKNISYSEFCFTGHFYKNPVFPGVLILEAIAQSACLLVYKSFGMSYKNNLFYLTNIIDVKFKKKVIPGDQMLINVFVDKHHHRLIRFVGHVSVSKYIVCKATISCLLTNDVVSR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "255146",
        "+",
        453
      ]
     ],
     "function" : "3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase, FabZ form (EC 4.2.1.59)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2351",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase, FabZ form (EC 4.2.1.59)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40769,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFNFKFVHLRVHSDFSMIDGLVKPNILAQHAKKLNMPAIAITDSSNLHGMIKFYRATFSQGIKPIIGVDFKVFPDDKYVSSNMFTKITLLAVNNSGYRNLLLLLSRAYKIGYNNKVGVFITKEWLVEHRKGIILLSGGCYGDIGVNLLNNNKSLVLNCLSFYNRFFENFYYLEIMRIGRSNEEQYISRIKDISAREGIPVVATNEVCFLNKQDFEVHKIRVFINLGCTIKSNSAHYNYTPQQFMRTSNEMEELFLDFPDAISNTIEISKRCNVILKFNKYFLPKFQTGNMNTTDFLVMKAKKGMQKRLIQLFPNKQDRINNVNRYYTRLLSELNVINKMGFPGYFLIVMEFINWAKKNDIPVGPGRGSGAGSLVSYVLNITELDPLSFDLLFERFLNPERVFMPDLDVDFCMDKRDKVIEHVSKIYGEESVSQIISFGTLTAKSVIRDVGRVFGFPYGFLNRLSKLIPLDLGMTLEKAISQKVELLELYKFDKDVRELINIAKRLEGITRNVSKHAGGVVISPKKITDFVPLYYDENGNNPVTQFDKNDIGYTGLVKFDFLGLKTLTVIHGTVKMINTKFSNNQKKLININTISLKDKNCFKFLQTAQTIAVFQLESNGMKDLIRRLKPDSFEDLVALVALFRPGPLQSGMVDNFINRKHGKEKILYPNKECQHALLKPILKSTYGIILYQEQVMKIVQVFANYTLGHADLLRRTMEKKDQVEMNKHREMFKNGAKENNINTKLSTKIFNLLEQFAGYAFNKSHSVSYALVSYQTLWLKLYYPEEFMASAMNADIDNIKKIVVLINECKVMKLKIIPPNVNQSDYYFKVDDDKNIIYGLGAIKGIGKSVILDIVNARKNRKRFSELFDLCVSVNSKRITHKVIEKLIMSGGCDCFGLNRSILMHSCEYIIKSANQYLKSIILKKRDLFGLLLDDFNVIKKKYYSIKKLYSMKQILDWEKDSLGLYLTGHPVDEHVHLQMRYNNVIRLKDLFNNKITTEQISILGMISFLKFKVTKTKKNMVFMILEDSFVQIEVIIFDNILRRYRHLLEKEVIIIVTGRIQKSMFSKKYIVLAEKLI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "255887",
        "+",
        3234
      ]
     ],
     "function" : "DNA polymerase III alpha subunit (EC 2.7.7.7)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2352",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA polymerase III alpha subunit (EC 2.7.7.7)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4077,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQARKYLFSTLKETPHNSDCISHALMLRAGIIRQNTSGTYIWLPTGLRILKKVIRIIKNEMKQCGAMEIAMPFLQKKNLWDLSKRVITYGQELFQVTDRTNKKFILGPTHEEMITYFIKNELQSYKQLPLILYQIQTKFRDEIRPRFGIIRTKEFMMKDAYSFHINMLSLEKTYNLMYQTYIKIFKKMKLKFYAVEADSGLMGGLKSHEFQAPSNTGEDVIVLSTQSNYLANIQVATSIQNNHIKYSTNNYFKKIKILRNNNDIYKKLSNTPNFKKSNTIKTILVKTKNFSKHLFVAILIREDHTINEYKLSKINEIEYPLIFASKQEILNVTGTTKDFIGPINLDFPVIADFSVINLENFTIGSNITNKYFNNMNWNKDISIPQTYDIRYVLEGDPSPDGAGELKMQKSIEIAHIFQLGKKYSKIMNVKIQNKIGKKDTLIMGCYGIGITRIIAAIIEQNNDKNGIIWPDSIAPFTIAIIPVCFHKSTLVKQQSEKIYNFCKKNNIDALLDDRKQNLSITLSEIELIGIPYSIIISEKLLKNDMVEYRERHKNVKKIINKNHVFKIILNNSLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "260989",
        "-",
        1725
      ]
     ],
     "function" : "Prolyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.15), bacterial type",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2353",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Prolyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.15), bacterial type",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40771,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNHDESEEKTESPTSYRLKISKETGHNRYYRELYSLLILTITLINFWYNQRLILTLLKRIFYLSFTFNNSIFQNDLFLDHNFLMIFQDNLISLLGIIFFPMLIFMFPAMILCCSNFNFKFIKFDINKLNPILGFKNVFSIKSIVDLFKTVLKIVFVSIVVYLFISKYFLKVCFSSNFTFDYILNYSVRTIFLCFLTILIFFIPIIIIDLFWEKYNFYRSLRMTRKEVSDELKNMEGNPRIKSRIRQIMFSISNRRMLSNVSKSDVIVVNPMHYAIAIKYNETNMYAPKILAKGIDELAIKIKKIGNNHSIPTLVSHSLAHVLYYRTEVGEYIPSVLYEAVAEVLAWVWKIRHWKIKGGVFPRTPEKFFIPSELYEKRIKKRG",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "261394",
        "+",
        1149
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar biosynthesis protein FlhB",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2354",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar biosynthesis protein FlhB",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40772,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MANILSIFKTFEIKRLVKFQTLSGPVLILIILSMMVLPLAPFILDLFFTFNIALSIVVLLMSMFTTKTLEFTSFPTILLFSTLLRLALNIASTRIILLNGHIGSCSAGNVIQAFGHFLVGGNFTIGIIVFIILIIINFMVITKGASRIAEVGARFTLDGMPGKQMAIDADLNAGLIGEKQAKKRRIEINQEADFYGSMDGASKFVRGDAIAGILIMIVNIIGGLVIGILQHNMTFSQAAQVYTILTIGDGLVAQIPALVVSTASGVIVTRVSTDQNVSEQIVSQLFCNPQVILLSGIVLGVLGLVPGMPNIIFLIFTTLLFFISWLIYRNPVIFTNFESTMKKIDNTNFCNISDASWNDVQLEGSISIELGNLLIPMIKVNSKKSNLLDKIRNVRKKCAKNIGFLPPLVHIRDNNNLPGNCYCILIKGIEISKGTVQCGKFLAINSGNASGPLPLPAEETSDPIFKFKSFWITSELINQAKQKGYNIAEDSTVISTHLNHIILTHISLLFGRQEAQQLLDYVSKFCPKLIEDLIPNSINLTIFHQVLQNLLIENVPIRDMQTILETLITHAPNYQNDSQILTSLVRISLGKLIIQNIFQNNKIEVIKFDSKLEQILLKTIANKDSVLEPGLYNYIVVKLQQEYNNCKLKNIPCVLLVHHNLRVFIAKMLLKNIPKIFVLSNLELEDVTKIYTTNIIGDQTKT",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "262535",
        "+",
        2109
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar biosynthesis protein FlhA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2355",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar biosynthesis protein FlhA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40772,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTIKSIISKHIKKVLNIIKIFITHEDLAIVRTSDKKVWDYQVNGIIKLANNLNKNPYVLSKYIISNMRYYEYKMYKKITASKLGFINIFINKTWLEKELTKKIKSFRLGIKKVTPKNIIIDYSSPNVAKKMHVGHLRSTILGDATARILEFLGHNVMRINHIGDWGTHFGMIIAYLKQNFISYNEINQLDLNELYQKAKVNFDLDSEFSKKTRNYVVKLQKKDKECIRIWKKIVKKTITENQKIYKKLNVTLTNKHIVGESFYNDMLPDIIQDLKTKKIAKQCNGAYIVFLNKFKNRDGAPMGVIIQKQDGAFLYSTIDLACLKYRCEVLRADQILYFIDSRQKEYLKQILEIAKKAGYISNNIIIRHNEFGMICSKNKRPFSTRSGNNIILSDLINEAIKRAKKIAKNKNKNLSNKELEYLSEKIGIGAIKYFDLSKNRLTDYIFKWDEILTFDGNTAPYMQYAYIRILSIFKKLNISMLKLSGNIILTELLENKLAIKLFQFEEIILESLQHSAPHIICKYLYELSKIFSKFYEKCSIYKSKNTKIRKNRLLLSLLTARTLKKGLFIIGISTIKYM",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "266550",
        "-",
        1737
      ]
     ],
     "function" : "Arginyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.19)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2356",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Arginyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.19)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40773,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKIIFTKVLFDNYVWIMFNSSKDCIIIDPGESNSVIKKIKKLNLNPKIILLTHNHLDHIQGVKNLLYKYPEISIYGPLETQFCGTKNLIDNRNTIEILNTKFYIIPTPGHTNGHTAYYCPPFLFCGDSIFSGGCGRVKNGMMIKMYNSLRTISKLPNDTLIYCSHEYTRSNLEFFKKIFPKNLNILNYYNNIKKSKTQCTLPSTLKIEKKINPFLQLNNTNLRHQVKIHNDLSFSLNFFIYLRKIKDKS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "269499",
        "-",
        750
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2357",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40774,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLKTIKIFSDGSCLGNPGPGGYSFIIQHLEYENISSSGFYLTTNNRMELMGIIVATESLKQPCCITISTDSQYVQKGILYWIKNWKTKGWKTSRKTYVKNVDLWLRLEKSLNLHQVTWKWIKSHSGNKKNEQCDHLARESAKFPTLKDFGYIL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "270014",
        "-",
        462
      ]
     ],
     "function" : "Ribonuclease HI (EC 3.1.26.4)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2358",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribonuclease HI (EC 3.1.26.4)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40775,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKYDRKIVLDIETTGMNPAGCFYKNHKIIEIGAVEMINNVFTGNNFHSYIQPNRLIDKQSFKIHGITDNFLLDKPKFHEISVKFLEYITNSDLIIHNAKFDVGFINYELNMINSDKRKISDYCNVVDTLPLARQLFPGKKNSLDALCNRYKINVSHRDFHSALIDAKLLAKVYTFMTSFQQSISIFDKNSNLNSIQKNAKLDSRVPFRSTLLLATKDELQQHMKYLKYVKQETGNCVWLEDKYN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "270064",
        "+",
        738
      ]
     ],
     "function" : "DNA polymerase III epsilon subunit (EC 2.7.7.7)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2359",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA polymerase III epsilon subunit (EC 2.7.7.7)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40776,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSKKYIVTWDMLQIYARELAQKLLPVNQWKGIIAVSRGGLIPSALLARELNIRFVDTICVSSYDHNRLRDLKILKYAAGNSSQIIIVDDLVDTGGTGKIIRNLYPKAKFVTIFAKPMGKLLVDEYIIDIPQKVWIEQPWDMGVTYQSPLVRDL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "271229",
        "+",
        462
      ]
     ],
     "function" : "Xanthine-guanine phosphoribosyltransferase (EC 2.4.2.22)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2360",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Xanthine-guanine phosphoribosyltransferase (EC 2.4.2.22)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40777,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNIDNDLLSKNKEAKVVSENSTVEINDVTNSDSKNTDNDFQTEELNNFEKIFLNLNSDLLNQQLLVKNNLKLYKIRAEKEINRAYKFSLKSFISSLFPVIDSMEYALNLFKKDDKILCLIFNELDNVSQSLMNLLVKFGVTSIKDINIAFNPDIHQAITTQVSKDIKNNYVISIMQKGYLLYDRLLRPAMVIVSKNDI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "271815",
        "+",
        597
      ]
     ],
     "function" : "Heat shock protein GrpE",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2361",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Heat shock protein GrpE",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40778,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MITITIVYFTNKIQHVKKIKLNIGTPVHEALKILQINIKKNNKIGIYGELVSLNHILNNKDRLEIYRPLKINPRELRKQKINRKLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "272685",
        "-",
        261
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2362",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKRNSNRKPNEICINRKAKYSFSIKETFEAGIVLLGWEVKSVRCGKINISNSYISLKNGEMYLVNSQFDPISKSNLYITYECNRIKKILLRKREITYLYSKLYKSHLTIIVLSIFFKKQWCKVKIGIAKGKTIKDKREHKKLSEWKKTQNRFVKRIRH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "272836",
        "+",
        477
      ]
     ],
     "function" : "tmRNA-binding protein SmpB",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2363",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to tmRNA-binding protein SmpB",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40779,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHDSDKYFMKCAIFLAKISEMIGEVPVGAVLVFNNTIIGKGLNSSILNHDPTAHAEIKALRNGAKFLKNYRLLHTTLYVTLEPCIMCYGAIIHSRISRLVFGAKYKNLQKYICCKNHFFINKNFRKISITQEVLESECSNLLSSFFKRKRKIATKYFNNNII",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "273380",
        "+",
        489
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-specific adenosine-34 deaminase (EC 3.5.4.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2364",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to tRNA-specific adenosine-34 deaminase (EC 3.5.4.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4078,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSILGVGIDILSILRIKRIIKNKLGTKFSQKILSNYELNILPNCKQNYTKFLANRFSVKEAASKALGTGIRNGLKFSDLELHHDKNGKPYLKFLKQAKKMLQAMNTKSTHVSLSDEKLYVCAIVIFED",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "274319",
        "-",
        387
      ]
     ],
     "function" : "Holo-[acyl-carrier protein] synthase (EC 2.7.8.7)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2365",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Holo-[acyl-carrier protein] synthase (EC 2.7.8.7)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40781,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKQKYFSGTSVIIGKPNVGKSTIINKLINSKISIVSKKKHTTQSNITGIMNIGLQHQLIYIDTPGISKKYVYKNQNKTFRNTMALMHSIQFIFLILEKTSWTNEDEYILNIVKKYLKPIFAIINKIDKIKSKEHLLPHILTLSKKHMFQEIIPISGKTGENIHILSKVIQNKLKIVPKPTFPFDLKTNLDIKSIVSEIIREKLILYLGDELPYSIQVSTKNIIDRNIKTSYIEAVISVNNTQHKKIIIGCKGKKIKLCGSLARKALEKFFNKSIYLSLKVIKKNKTL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "275179",
        "-",
        864
      ]
     ],
     "function" : "GTP-binding protein Era",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2366",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to GTP-binding protein Era",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40782,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNHTVIQKLQKILGYTFIKKDLLIQALTHRSANSKHNERLEFLGDSILSFVIANALYHCFPHVNEGDMSRMRATLVRGHTLAKIAYEFDLGDYLQLGQGELKSGGFRRESILANTVEALIGSIFLDSNLKTIEKLILKWYKNRLKAINPSDTQKDPKTRLQEYLQSKHLPLPSYLVEQVYGEAHNQLFTIYCEISGINEKTIGIGSSRRKAEQEAAQNALIKLGIE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "275856",
        "-",
        681
      ]
     ],
     "function" : "Ribonuclease III (EC 3.1.26.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2367",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribonuclease III (EC 3.1.26.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40783,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSNYLSSFLLASSLITGTLWIINKILSHNLLDSKIPFNIKKSKIYYKSKQVVQTFASFFPILIIVFIIRTFICEPFQIPSESMMPTLLPGDFILVKKFSYGIKNPFSNNVIVFINTPKRGDIVVFKHPNNNAINYVKRIVGLPGDKINYNILTKRLTITPNNINEQHTKNISINYKYIKPNDFTKHFKLNNIILNNVHSLESSNNNLLQLEMYQEKIEKIAYNIFFKKKLIDQKDLYFKQFSQKQGTWIVPKHKYFVLGDNRDNSLDSRYWGFVPEKNLIGKVVFIWMHLIKKEGQWPTGIQFDRIGNIY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "276889",
        "-",
        933
      ]
     ],
     "function" : "Signal peptidase I (EC 3.4.21.89)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2368",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Signal peptidase I (EC 3.4.21.89)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40784,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "METIRNFSIIAHVDHGKSTISDRLIQICGGLSKREMHSQVLDSMDLEKERGITIKSQSVTIEYKSKCNKIIQMNFIDTPGHVDFSYEVSRSLSACEGALLIIDATQGVEAQTIANCHTALDMNLKVIPILNKIDLPTADPQRVKKEIEDIIGLSTNNIILCSAKTGTGITNLLETITHNIPYPKGNPNDPLQALIIDSWFDCYLGVVSLVRVKNGYLTKKTKIQIMSTKKIYNIEKIGIFTPKPIFKDILKCGEVGWIICGIRNITGAPVGDTITQHPNSAKKVLSGFKKIKPKIYAGLFTIQSNQFSLFRDALGKLSLNDASLFYEPEHSLALGHGFRCGFLGILHMEIVQARLEREYNLQIIATSPTVIYKIIMIDNTNYYLDTPHKLSTLQKIKEIREPIAKCLILLPIKYLGNTLLLCSQRRGVQNDISYYNNQILLDYSIPMSEVVLNFFDQLKSVSSGYASLEYNFELYKVAHVKCLDILVNYKKIDSLSTIVHKTKILNQAKNVVEKMKNLIPRHQFDIIIQAVIGTKVIVRTTIKQLRKNVLAKCYGGDVTRKKKLLKKQKIGKKRMKQIGNITIPQEVFLKILNNN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "278712",
        "-",
        1788
      ]
     ],
     "function" : "Translation elongation factor LepA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2369",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Translation elongation factor LepA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40785,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYKLNKKVIVAMSGGVDSSVTAWILKKKGYHVEGLFMKNWEEHNSDSDMHCSSKKDLSDAQGVCNQLNIFLHKVNFSFEYWENVFQKFLFEYKMGRTPNPDVLCNKEIKFKIFFEYSIQDLQAHYIATGHYVQKRIFKNKYFLLRGLDATKDQSYFLYTINQKVLKQCLFPIGHLTKCEVRKIARRINLIVAKKKDSTGICFISPQNIKKFLNHYLPHKSGNIITTLGQKIGQHYGLIHYTIGQRRGLGIGGIKGFNNIPWYVVSKDITNNSLIVSQGMNNFYLMSIGLIANELHWINDINIQNSFFCTAKIRYRHIDIPCKIVMHKKKQIKVLFERPESSVAPGQSVVFYLSDLCLGGGIIKKRLPVLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "279218",
        "+",
        1113
      ]
     ],
     "function" : "tRNA-specific 2-thiouridylase MnmA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2370",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to tRNA-specific 2-thiouridylase MnmA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40786,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MGKNFYSIMLSLAGICQSIVLVNQLSETGECHSKSFEICIDSMLNLYPTTVLSIYGNKEKNLKLGITTLMSLLNVNAILKCKNSIKMIRYIFNLITLENRLENNIKYKNILFKELSILIQQHKNRVYTYDLLADRLAQIYLDTVSKLGFRIQVSGSKKVLHNIVIQNKIRCILLSGIRATMLWKQIGGRRYQFVFYRNSIFHYADMILKKINDTKYS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "280379",
        "+",
        654
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2371",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIASPLFAISPIDGRYSSKVIKLRNIFSEYAFLKFRVTIELLWLKKISLLQEFKIVYNKDVLNCLDRIIDNFSKKDALEIKILEKKTNHDVKSIEYFLQKKIFKCLGNHDILGLVHFGCTSEDINNLAYALMLKVSRRDIILPLWNKIIFEIKKIALLHHNVPMLSRTHGQPATPSTIGKELINFAYRLERQLKQFKNIEILGKINGSTGNYNALHFSHSSVDWHKISQEFVTSLGLFWNPYTTQIEPHDFISEFFSCLARVNTILINFNRDIWGYISLQYFNQTPKLDEIGSSVMPHKINPIDFENSEGNLGLSNAIISHLIEKLPISRWQRDLSDSTVLRNVGTVIAYSIIAYDSIILGLKKLKVNTSRLLQDLNHHWEILAEPIQTVMRKYGINDTYNELKNITRGKRVTSDIILKYVNSLKIPRNEKEKLLQLTPENYLGLSSKLVKIFNNSSELK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "281074",
        "+",
        1383
      ]
     ],
     "function" : "Adenylosuccinate lyase (EC 4.3.2.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2372",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Adenylosuccinate lyase (EC 4.3.2.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40787,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKVILFTYVIIFLVFLSGYSVVTKNIVHNIKNNYKNNVCSMKVMHLWFKIINLFSKKYNVDKKLITAIICVESSGNTHAVSISKAIGLMQIKPFSAGREVYRFRGLLNQPSDVDLYDPKINIDIGTSYINILRNKILSGIKNSEILLYATIISYAHGASKLLKSFSYNKTLAIKKINKMKIKEFLDYIHNKYSEKKAWDYLSKVMYVYHLV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "282568",
        "+",
        639
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2373",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MGFLEEKKILVTGISNKYSIAFGIAKALHKQNATLAFSYHTDRLKNKVYELAKELGVKIVIPCDVSDDNSIKRLFFNISKKWITFDGFIHSIAFAPKNQLSGDYVSSITRLDFSNVLDVSSYSFVGMAKACRSILKKGSSLLTLSYIGSKKVVPNYNVMGIAKASLESNVRYMASCMGLNGIRVNAISSSPIKTLSSYHIKNFKKILNHTTSRSLNNNLTTVEDVGNTAAFLCSDLSKGITGQIIYVDGGFNITAMSNSE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "283301",
        "+",
        783
      ]
     ],
     "function" : "Enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH] (EC 1.3.1.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2374",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH] (EC 1.3.1.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40788,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLRNHPLLSKLKRKLNSNIPRVEGIVKSTEKGFGFLEIDSKTSYFIPFKNMKKVMHGDRITALLKIDNSREIAEPEKLIEPFLTRFIGTIQVNKSIISIIPDHPFFKEKIVCSVSCILPKCVKTGDWAVAVLMQHKLIQGHYKFLAKLVKYIIKKDDVLVPWLVTLSRYQLESDCFKLNSSSIIFDNSLKREDLTHLDFITIDNSSTKDIDDALYVEKQSLGAFNLIVAISDPTSYIPFGSSLDNFALKRSFTNYLPGFTIPMLPSELSENKCSLKVNKSRPVIACKIRIDSDGCILHNYSYFFLAWIKSKATLVYECVSDWLEHKGKWVPECSNIANQLFMLNSIYNIRRNWRKNYAVLFKEHPEYNFKLSSNFQVLNVFMEMRRTAHKIVEEAMIAANICAAKVLSEKLGFGIYNVHIGFDASNSENVVRLLSKYGFNFCKDEIRTLKGFCKLRRILNKHSYKYLDNRIKKYQSFGELQFFPGPHFALGLDAYATWTSPIRKYSDMVNHRLLKSIITHTHVIKPSCDILLKINDRRKRLKMAERDLEDWLYSKFFSSIEYTKNSFNAEIIDVFRSGIRVRSLKNGANIFIPSSFLHNIRNELLCHQDQGIVYINDKKMYSVSDIIQVKLINIRTQTRNLIGKPV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "284191",
        "+",
        1941
      ]
     ],
     "function" : "Exoribonuclease II (EC 3.1.13.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2375",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Exoribonuclease II (EC 3.1.13.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40789,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNVEMFDFSIYISFFFSLFALVNPIGMIPIFTSMTNHQSIVERNKTNLIANFSVAIILSISLIFGSFILNLFGISINSFRISGGILVMIIAISMINGNFINNINNQKNGKLDKDIARNISIVPLAMPLIAGPGAISSTIVWSTHYSSVENIFGCMVTIMLFSCFCWTLFKVSPIIVDILGRTGINIMTRIMGLLLMSLGIEFILAGLKASCSNYF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "286404",
        "+",
        648
      ]
     ],
     "function" : "Putative membrane protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2376",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Putative membrane protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4079,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYKKNIKIRNLGLRRIQDVCSSMNDFTITRKISTPDEIWLVQHYPVFTIGVSGTKHDVLVSNNIPIIFSNRGGKITYHAPGQLIIYVLINLFRRKLTVRRLILLMQNIIISTLKSFSIDSYILNNFPGVYVNNKKICSLGLRIRNGCSFHGMALNINMDLLPFEYINPCGNSFKMTQVIDIKPNLCFKIIKLMLMHKIREIFS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "287195",
        "+",
        612
      ]
     ],
     "function" : "Octanoate-[acyl-carrier-protein]-protein-N-octanoyltransferase",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2377",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Octanoate-[acyl-carrier-protein]-protein-N-octanoyltransferase",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4079,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNLSLIKNTSFKLLIFKTYGSIIYSIYYRLTKVYL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "287803",
        "+",
        108
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2378",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MRTKNSKIINSEQDIFRNKVIPIKFLSNYNNEILKKPQWMKIKFPVSTNKIKNLTLILRQHNLNTVCEQALCPNLAECFNRGTATFMILGSICTRRCPFCAVSHGKPSLVNKNEPQQLARVIFDMKINYVVITSVVRDDLKDRGAQHFSNCIQEIRNKNNVKIEILVPDFRGMMRESCKIISMNPPNVFNHNLENVPRLYKLIRPGASYIRSLKLLEFFKKLNPNVPTKSGLILGLGETYKEIVHVINDLLDHGVTILTIGQYLQPSSKHFPVQKYITPDEFKKIKNYALSIGFKKVFCGPLIRSSYHAEKYFE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "287938",
        "+",
        945
      ]
     ],
     "function" : "Lipoate synthase",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2379",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Lipoate synthase",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40792,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHLKSNFKNINIIIALDFFDENKAMKFIYNLNPTIYALKIGNIMFTLFGVRFIKILQKLGFKIFLDLKFYDIPNTIFGAIQAVANLNIWMVSIHISGGIQMLKSARLALKPFKNKPLLMGVTILTSLDKTDMSKLGIQISLSKYILSLAKIAHKCNLDGIICSGTEISNIKKHINVKNFKILTPGIRLNGCSSNDQKNVTTPMLAKQYNVDYIIIGRIVTSSQNPLKTLELIRSQI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "289664",
        "-",
        711
      ]
     ],
     "function" : "Orotidine 5'-phosphate decarboxylase (EC 4.1.1.23)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2380",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Orotidine 5'-phosphate decarboxylase (EC 4.1.1.23)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40793,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKLTKISEAKLPTSFGEFLMIVFEESKTDKNHIALVYGDIKDTNNSVLSRIHSECLTGDALFSIRCDCGFQLKSALMEIVKEGSGILIYHRQEGRNIGLSNKIRAYALQDIGLDTVEANHHLGFSADERDFSVCIDIFNTLNIKKIKLLTNNPSKVTVLNNAGIQITERISLIVGRNAKNSKYLNTKAHKMGHFLPIEY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "289913",
        "+",
        600
      ]
     ],
     "function" : "GTP cyclohydrolase II (EC 3.5.4.25)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2381",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to GTP cyclohydrolase II (EC 3.5.4.25)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40793,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MINYLFTITTWLIIISYWFIIIIVTCRILSKRRAISSSAAWLLVIYIIPFIGICTWFLLEEPYLGTRKLKLIKSVWSKKNKHFNNLKSHNYIFENNNSEVARSLFKLCKYRQGISGIKFNKLKLLKNTKDVIKNLVRDIYLAKNTIEIVFYIWKPGGLADNVAIALIQSAKRGIKCRLMLDSAGSLEFFRSKWVDMMQQSGIQIVEALKINLLHFFFRRMDLRQHRKFILIDNYITYIGSMNLVDPYLFKKSLGIGQWIDLMTRIEGPISTTMGAIYSCDWEVETGQQISPKRVKNNLIIPTYPIKECTSIVQVIASGPGFTEDMIHQALLTAIYSAQQKLTMTTPYLVPSDDLLRAICTAAQRGVEVILIIPKSHDSLLVKWASRVFFSELLESGVKIYQFKKGLLHSKSVLVDKQLSLIGTVNLDMRSLWLNFEITLVIDDKNFGKSLAIIHNEYISHSSLLDPKLWKIRSYWKKIIEKLFYFLSPLL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "292584",
        "-",
        1473
      ]
     ],
     "function" : "Cardiolipin synthetase (EC 2.7.8.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2382",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cardiolipin synthetase (EC 2.7.8.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40794,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNIKNQKPKGKMVLRTLAMPADTNANGDIFGGWIMSQMDIGGAILAKEIARGRVVTVSVNGMTFLKSVSVGDVVSCYAHCIRTGNTSITIKIEVWIKKVSSEPLGKFYCTTEAIFVYVAVDEFGQPKTLLPFSII",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "293204",
        "-",
        408
      ]
     ],
     "function" : "Acyl-CoA thioesterase YciA, involved in membrane biogenesis",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2383",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Acyl-CoA thioesterase YciA, involved in membrane biogenesis",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40795,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKFLLNSIPTISFFIFYKFYDIFIASFSLMIASLFTFIITSILFNSINKHDLINLIFVIVFGFLTLFYHNSSYIKWKVTIIYFLISIVFLINYLFIKNNLLNIIFKNTIQLSKNVWRKLSLFWSIFFLICAVSNTYIILYFSEQTWVTFKIFGLTILTLIAVIINGFYIYFLKSKIIQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "293796",
        "-",
        537
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2384",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40796,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHITANSLFRDTIHFLRSKWPIIVTFVLLSSTITVVIDSIITPNARSLLAFYQLDIKKYHSLLDFVRTLTIDQQKLLLYASIAKSFSLLIGSTFLLGNLITFIQMTSYKKNITLSIFNNIPYKTFFKLLQLIFTTTIITQLGFLLYFIPGFTTIILFSLSPIILLIEEKTILNSIYASINITLSNFKIIVPAIIFWLCFKIFIILIISYFKFFSDFLAYFILNLCINFISSILIIYLFRCYMILPKFLKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "294572",
        "-",
        753
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2385",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40797,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNNRYYQLNKNLIPYKLGCYIPFVVLGDPSIEISLEIIYSLIKNGADGLELGIPFSDPLADGPIIQQANLRAFSANITLTKCFEMLFKIRTHNPKIPIGILIYANLIFKLGIQKFYSICSKIDIDSVLIADVPIEESFEFEQHSIKNNIDSIFVCPPDASKNFLKKLSKHSTGYIYLLSRSGVTGIDMKITPPLKNFVKELKKLTSIPIIQGFGISNENQIKNIILSGVSGVICGSVIIQIIANNLNNKKIMLKKIKKLSNRFKKATII",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "295518",
        "-",
        810
      ]
     ],
     "function" : "Tryptophan synthase alpha chain (EC 4.2.1.20)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2386",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Tryptophan synthase alpha chain (EC 4.2.1.20)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40798,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTLLKSYFGEFGGMYVPQILMPALYKLEIEFLKALNDLQFTNELSNLLKNYAGRPTPLTLCKNITKNTNTKLYLKREDLLHGGAHKTNQVLGQALLAKKMSKKEIIAETGAGQHGVATALSCALLGLKCRIYMGFKDVIRQQQNVFRMQLMGAKVISVKNGSGTLKDACNEALRDWSENYCTSHYMIGTAAGPHPYPTMVKKFQSIIGIETRCQILKQESCLPNIIIACIGGGSNAIGIFSEFIKDKSVCLIGVEPAGKGIKTGKHGAPMQHGSTGIYFGMKAPVMQTSEGQIKESWSISAGLDFPAVGPEHAWLKHIGRATYVSITDCEAINAFKILCKLEGIIPALESSHALAYALKLISKDTNKKQIIIVNISGRGDKDIDTIRKIDVYKE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "296707",
        "-",
        1185
      ]
     ],
     "function" : "Tryptophan synthase beta chain (EC 4.2.1.20)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2387",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Tryptophan synthase beta chain (EC 4.2.1.20)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40799,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNSILKEIINDKLMWVKYHKKKQPLFTFQNKIVRSNYNFKNSLKSIHPSYILEIKKASPSLGIINNKLDLKKISLIYKKYASSISILTDEKYFHGNFEFIPIVRKIAHRQPILCKDFFIDPYQIYLARYYQADAILLMLSILNDNQYVFLRNIAEMLNMDVLTEIENKKELTRAINLKSKIIGINNRNLNNLSIDIQKTKVLAPLIPKKIIIISESGIQNYNQIRQLKPFVQGFLIGSNLMRKKNLEEAVCKMILGNNKICGLTQSSDVKIIKEYGIVYGGLIFCKFSPRYINCNNAYSIINNVSLKYIGVFCNENLKRVAYIGTKLSLHAVQLHGNEDQIYINNLKLILPKHIKIWKSIIYLDFLKNQKHLFYNVNKYIIDNKDGGSGKTFNWKYLKNCKLDNVILAGGLDINNCILATDLGCYGYDFNSKLESSPGIKDLKKIVALTYSLRRHTVFNYRNLICLGKK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "298116",
        "-",
        1410
      ]
     ],
     "function" : "Indole-3-glycerol phosphate synthase (EC 4.1.1.48) / Phosphoribosylanthranilate isomerase (EC 5.3.1.24)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2388",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Indole-3-glycerol phosphate synthase (EC 4.1.1.48) / Phosphoribosylanthranilate isomerase (EC 5.3.1.24)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.408,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKIILNKIYQGDTLNISETYTLFKSIMLKKINNIELSAILIALKIRGESQNEILGAVKACLEHMITFPKPTYMFSDIVGTGGDNSNSINISTTSALVGSACGFKIAKHCNGNISSKTGSADILKKFGINIQISPEKSKKMLDELNICFLFAPQYHINFKVVTQVRKILRIKTIFNIIAPLLNPAMPKLTVMGVCNFKLMLPIAQVLKTLNYHHAIIVCSDNIDEVTLHSFTKIIELKNNNITSYILHPDDFGVKYCHKNDILGGNTEENYNIIKKILQGKGPSAVTETIAVNVAILFKIFGYSNLKKNTEYALKVIRSGKVYEKIIQLSKF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "299126",
        "-",
        996
      ]
     ],
     "function" : "Anthranilate phosphoribosyltransferase (EC 2.4.2.18)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2389",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Anthranilate phosphoribosyltransferase (EC 2.4.2.18)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40801,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MENKLVIMILFIIVSITWGTTFIAIKIAINTIPPIFATSMRFLLMSPILIGMSYYTNTPLLFPDKKKIFQLFICIFYFTIPFSLMLYGGTYVNSEISSIIFATMPNIVMLLSVFFLKKKYIFYKILD",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "299608",
        "+",
        384
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2390",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLILLTILYQEIKLGNLYSIRGIFALMLAMFCHSGIYLYSTKYCKNISILTFNALPSFCSGLFLLCISILIEHPIFQNFSKISILALIYLSYFSGIFGILAYFYLQSKVSAIHASIVFFIFPLVTLFLNYYIYGHTVTNFQFHLIIYFLCSILLALTPIRYIQIKNIIAYICKDFYY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "300000",
        "+",
        534
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2391",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40801,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MCEKIQKILARHGYGSRRYIESLIKSHSVKINDEVVKVGQRISINVIQKVIINNNNYKPKLNINKSLKVLLYNKPEGEICTRKDQRNRRTIFEKLPKLSNARWINIGRLDLNSSGLLLFTTDGELAYRLTHPSFNIERIYKVRVFGQFTENILKQLNVRVKLLDGYANFKSIQFKYGEGKNKWFNVSLCEGRHRIVRRIWEKLGFQVNKLVRISYAHLTLPKTLFPGTWITLNKHDIDVLCKKVNLR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "300608",
        "+",
        744
      ]
     ],
     "function" : "Ribosomal large subunit pseudouridine synthase B (EC 4.2.1.70)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2392",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribosomal large subunit pseudouridine synthase B (EC 4.2.1.70)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40802,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHFIYDCSLFLFKIVIVIFFIIFVSSIILKISRKKNKNFGILSVSSLNDHYELVKNSIIVQLMDKKTKKLWNKKNKMLKRSTLLTNNNKLIDKDHNIIVVRAQPTLYVIDFKGGIAAHEVKSLREEISSIISVAQKHDEVLLRLESSGGTIHGYGLAAVQLQRLRSRKIFLTISIDKIATSGGYMMACVANYIIATPFSIIGSIGVVAQFPNIHKFLKKNNIDVELHTAGVHKRTLTIFGENTPEDRKKFVEELNVAHDLFKKFVKTMRPSLNIEKLSNGECWFGSIALKKKLVDDINTSDDFIISRIRKFNILHVKFKYNESIIKALFYKKLKTINNLIYKYLNNKLF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "301540",
        "+",
        1050
      ]
     ],
     "function" : "Possible protease sohB (EC 3.4.21.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2393",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Possible protease sohB (EC 3.4.21.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40803,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHPILNIAIRVARKCGNILIQYYDRNKTNNEKQILKKDFITKIIFVLEKTMIDMIHKSYPEHSIITYHKNNKIFKNTEIIWLINALDGIKNFENNLPHFCISIAIIVRKTTQISVIYDPIRNELFTSVKGQGSQLNGYRMRCKSTNTLKRSLVGLVYPCNNSKFQNYFFTIINLLFSHEVKLRCTGCISLDCAYVAMGRLDYLFNGNLIPLLFSSGSLQIKESGGLISDLNGGHDYVSSGIILIGNPKLMRVILVKIRELFQNNLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "304365",
        "-",
        801
      ]
     ],
     "function" : "Inositol-1-monophosphatase (EC 3.1.3.25)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2394",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Inositol-1-monophosphatase (EC 3.1.3.25)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40804,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MINYECKMQKIKLKTNLLNFDLQSMKKFFCSIGELEFRAQQVMKWIYQHYCDDFNKMTNISLQLRKKLSTLCCITPPKFLNHKVSVDGTMKWSVVIGNQCIETVCIPKNQRTTLCISSQLGCSLACSFCLTGQQGFNKNLNVSEIIGQVWYIQKLIYFSKINITNKITNVVLMGMGEPLLNLSNVVHALRIMLDEFGLNMSKNHITLSTAGIVPALKKLHTMIDVSLAVSLHASNNTIRNQLMPINKKYNIESVLCAIKKYLYYSNANKKRVTIEYVMLSGINDAAYHAEELFNLLKSIPHKINLIPWNHFSGSNYICSNDITINNFANILIKKGCIVTIRKIRGYDINAACGQLSGIVFDRKFNKINCIS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "304757",
        "+",
        1116
      ]
     ],
     "function" : "Ribosomal RNA large subunit methyltransferase N (EC 2.1.1.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2395",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribosomal RNA large subunit methyltransferase N (EC 2.1.1.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40805,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLGTTESEGFRNGTVKSSIGIGLILLEGVGDTIRVLLAFDPVKEVKIGFDILYTLNMKSRGVNFIAYPLVLAKNLMQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "306612",
        "+",
        234
      ]
     ],
     "function" : "1-hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl 4-diphosphate synthase (EC 1.17.7.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2396",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 1-hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl 4-diphosphate synthase (EC 1.17.7.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40805,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLIFLSIKNYYQLINNKIEFNNSKLIIIIINYRISALKEIIRSIKGMHDYIPDDVITWQYIEYIVKRILKNYCYNEIRFPLIEKTSLFAHSIGNITDIIEKEMYSFKDKKNKKITLRPEGTIGCMRACINKGLLRTSKQKLWYLGPMFRYERPQHGRYRQFHQFGIEVLGMSGPDIDLEIILLVERILRTLNISNYVQLELNSIGSYESRLHYKKILFSYFKQYEACLDEDCKRRLYVNPLRILDSKDKNIKAIINNAPILMDFIDDNSLIHFENLCKLMKNIGISYVVNYKLVRGLDYYNKTVFEWKTNLLGAKDAICAGGRYDNLSKSLGVTFIPAIGCAIGMERLVLLIKSLKLKPKTNNAIDVFIIFLKDNIQIEAIKLSELVRTQFPKKKIMLSILSSNLRKQFSTANKIKARIVLLLGPNEVKNNLILLKDLTSGYQKSFLKNKIIEELELAFKN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "307150",
        "+",
        1386
      ]
     ],
     "function" : "Histidyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.21)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2397",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Histidyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.21)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40806,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFIKNKTISNYDADVYRMMKQEYQRQENHIELIASENYVSSCVMEAQGSQLTNKYAEGYPGKRYYGGCDYVDAIEKIAIKRAKKLFNANYANVQPHSGSQANYAVYSALLKPNDIVLGMSLSHGGHLTHGSSVNFSGKLYKFISYGLDISGDIDYPQIRKLAHRYKPKMIVGGFSAYSGICNWKLLREIADEINSYLFVDMAHISGLVAAGLYPNPLKYAHVVTSTTHKTLSGPRGGLILAKGDNVSLFKKLNSSVFPGCQGGPLMHVIAAKAIAFKEAMEPEFKDYQYQVIKNAQEMAKTFISRGYKVVSGKTFNHLLLLDLSNKNITGKRADILLHSANIIVNKNSIPNDLLSPFITSGIRIGTPAITRRGFTELESRQVSNWICDILDNFNNIEISAKVKQKVLNLCSLFPVYK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "308661",
        "+",
        1254
      ]
     ],
     "function" : "Serine hydroxymethyltransferase (EC 2.1.2.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2398",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Serine hydroxymethyltransferase (EC 2.1.2.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40807,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKNCWFITGTDTNIGKTVSSIILLELARRYGYNTSGYKPIAAGCRTNDFKQYNSDAVLLRKFSTVKLSYQEVNPYLFIDPVCPFFTNEKNHMNVCMNKLSSGLQRLKKKSNWILIEGIGGLHTPFSNEFVMSDWIKKENLKTILVIGIKLGCINHAILTQKAILSSGLEFFGWIANYLLPTDTYNLTHIDILKKNMKSPYLGCIAYTPNIYNQIHHIPITIKLPLQN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "310717",
        "-",
        684
      ]
     ],
     "function" : "Dethiobiotin synthetase (EC 6.3.3.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2399",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Dethiobiotin synthetase (EC 6.3.3.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40808,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIDKKKIAEAFGKAAANYDNFSVIQRIAGNILLSKIETFFNISILDAGCGTGWFSKKWRQLGNTVTALDFSKNMLLTAKNTNSADYYLHADMEQLPICDNIFDLSWSNLSLQWCNKFNKAISELCRVTKPGGMVVFSTIAHGSLYEFNKAYRTINSSYQENKFLSINDIKLSCCNKKTLIDNILITFSFSKILEAMYSFKKIGANYISSNHSKILTKKKIRQLQENWPYNPNGYLLSYRFVFGVIYL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "311457",
        "-",
        744
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2400",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNWNKRINHKLNMHIFNKKFRVKVAVQKNNNRIINVNGMQYINFSSNDYLGLRNNARIVQAWKTAATRYGIGSTGSSLITGYSTIHQSLEEKLAKWLDYPKAILFISGYTANTAIISTLIQKNDRIFMDKLSHSSILEPSYNSSGKCYRFIHNNPSSLMNKFYSSSGKNPLIITEGIFSMDGDIAPLSIISSFSKKIKGLLMVDDAHGIGVSGYNGKGSCEQHRVKPDILTITFGKAFGISGAAVLCSNNIAEYLWQFSKHLMFSTAMPIAQAYAIRQALYCIQHADKLRRKLQENINFFLKNSQCLSHLLKCSHTAIQPIIIGDNEETMILSDQLKSKGIWVNAIRPPTVPNKSSRLRITLNALHTKEDIEQLIESIYKLYDR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "312601",
        "-",
        1155
      ]
     ],
     "function" : "8-amino-7-oxononanoate synthase (EC 2.3.1.47)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2401",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 8-amino-7-oxononanoate synthase (EC 2.3.1.47)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40809,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKTQWNFEKVKELFDQPFFDILFLAQNIHRKNFNANQIQISTLLSIKTGACPEDCKYCPQSARYKTNIKIEKLLTLKQILKSAQQAKKLGSTRFCMGAAWKNPKERDMHFLKTVIQEVKKLGLETCMTLGTLHNDQADRLAKAGLDFYNHNLDTSKSYYQKIVTTRTYQDRLNTLKKVRKSGMKICSGGILGLGEKLKDRIELLIELSNLEIAPESIPINMLVKVKGTPLENQTSIDTFDFIKTIAITRIMMPTSYIRLSAGRENMNEQTQAMCFLSGANSIFYGCKLLTTPNPKKERDKQLFSKLGLNIKHKNTNLNYSILSDNSLNYTSKIHSQQFYNAETA",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "313632",
        "-",
        1035
      ]
     ],
     "function" : "Biotin synthase (EC 2.8.1.6)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2402",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Biotin synthase (EC 2.8.1.6)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4081,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQKNNLNFDKQHIWHPYASMIQPTPCILVKSAKGIILKLHNGKKLIDGMSSWWSTIHGYNHPRLNNALKNQINKMSHVMFGGITHYPAISLCKKLIEITPNSLTRIFLSDSGSVSIEIAIKMILQYWQSLGKNKVIFLTIKKSYHGDTFAAMSVCDPKNSFHQFYHNFLPINIFADNPKCSFDGLWNKKDIISFKKLIQKHKDVVAAVILEPIVQSVGGMKFYHPNYLKQVRFLCDLYKIPLILDEIATGFGRTGKFFAFEHSNIVPDVLCIGKAITGGTITLSATLTTDKIANVISNSASGCLMHGPTFMGNPLACAAAYENILILQENKWKIQVKNIETCLRTYLFPLKTHYEVYDVRVLGAIGVVECYHYINISMMQNYFVKNNVWIRPFRKLIYLVPAYIIDNASLKKLINVISNALNYENFFMK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "313714",
        "+",
        1290
      ]
     ],
     "function" : "Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase (EC 2.6.1.62)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2403",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase (EC 2.6.1.62)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40811,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKQIIYITLAKNQEIEVWKLHDDFSLNLLQRISTQGEPQPIIISKDKKYLYIGVRPKFKVYSYKIKADGTLTKHACSTLPGSPNHFEIDHTGKYLFSSSYHFNCLSITPLDTLGIPRPVTQTIKNIFGCHASKMNCYNTCLFISALKKDCIYAYNFKKNGKLLKNTRKNFMTNVNFGPRHLDLQKCNNRLYSVNELNGSVDIWSINSFSNELILLKNINIMSKNYCNAAWSSDLHISPCEKFLYVSDRIENTISIIKLEKDVQNIEKIGHIKTELQPRTFSINSTGENLIVVGEKSNSFSVYKISKITGLLELKNTYSTGNRPVWISSLML",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "316006",
        "-",
        996
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2404",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLIKSLVQKNQVYFTNNSLDEKNICDLSKLKINQPIVHFEHGVGRYQGLTTVTTRNIKTECVVINYAQNSKLYVPITYLYLISRYIGTSKKDIPLHRLGNDLWNKEKKKANEKAYDSAAILLNIYSHRISQKGFSFKKHHTKYKIFCERFPFTLTPDQDSAINSVLSDMYKSTPMDRLVCGDVGFGKTEVAMRATFLAVCNQKQVAILVPTTLLAQQHFNNFTLRFKYWSTKIEILSRFQSETKCNEIINNVNIGNVHVLIGTHKILLKNLKWKNLGLLIVDEEHRFGVHHKEQIKLISNNIDVLTLTATPIPRTLNMAFVGIRDLSIIATPPKQRLIVKTFVREFSYTVIRKAILREILRGGQVYYIYNNVNKIERKKIELKKLVPEANIRIGHGQLRSTDLESIMNDFYHKRFNVLVCSTIIETGIDIPNVNTIIIENANNFGLAQLHQLRGRVGRSQHQAYAWLLVPSLKDIKSDAKKRIDAITSIESFGSCFELANRDLEIRGIGEILGNNQSGHITKIGFSLYMKLLMNAVRNIKNGYYKPLNDIINTYPKIELNVSNLLPDSYIKKVNHRLFFYNKIATSNNFLDLEKIRLTLCKNFGNLPNSGDYLIKIAKIRLISKKIGVKKIKSDVKGGYIEFFEDSKINIQNLLKEFKKEKNCWKFDTSNRLRFSKNFKNNSERIDWILNMLININN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "318527",
        "-",
        2094
      ]
     ],
     "function" : "Transcription-repair coupling factor",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2405",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Transcription-repair coupling factor",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40811,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLLIFIITVVKMTIKIGINGFGRIGRVLFRLAQLRSNIEILAINDLINVQYIAYMLKYDSIHGNFNGKIVIKNETLFVNGKKIRITNEKDPKNLMWGDLNIDVVIESTGIFLTTEDSYKHIQAGAKKVIITSPPKDNTPMFVRGVNFNEYVGQKIVSNASCTTNCLAPLAKVINDEFEIVEGLMTTVHATTATQKTVDGVSYKDWRGGRSALQNIIPSTTGAARAVGKVLPELNGKLTGIAFRIPTANVSVVDLTVRNKKIATYEDICQIIKYASNHDMKEVIGYTEDHVVSSDFNGNTLTSIFDAKAGLSLNNNFIKLVSWYDNECGYSSKVLDLSEFISTFS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "320077",
        "+",
        1035
      ]
     ],
     "function" : "NAD-dependent glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2406",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to NAD-dependent glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40812,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MESIGIFFGSDTGNTENVAKLIHKYIGTNISSIHDIANTNKKDIELFNILIFGVSTWYYGELQCDWDDFLPTLKKINFNNKIIALFGCGDQEDYSEYFCDGIGILYNVIRLSKNVRFIGSWTSKGYSFECSKALDKNKNFLGLVIDEDRQPEQSNQRIIQWTKKIKTELNSLLN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "321781",
        "-",
        525
      ]
     ],
     "function" : "Flavodoxin 1",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2407",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flavodoxin 1",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40814,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNVNLMWFRNDLRLSDNSALHFSCRNNASTVLALFIATPKQWERHCLAPKKKMLIYKNIVALKKKITELGIIFYYYESTDYLESTNYIIEFCKIHKVTSIFFNLEYEFYERQRDKIIKKKLKKNNIIINCFHDSVLITPGSIKNSYGKMYKKFSYFKYKCIKQLQLNIPSCFPKPQNKNLHDHYSLDFTIPIFHTYLEKFDANIFPIGEDIVYEKLKFFIKYAFNKYNFDQEIFELNSTSMLSAHLSIGVISPRQCVTLLFKEYPDIIHKLEECKWINELLWREFYQHLLYFYPNIGQNQSLYHWENRIKWDNNLYYLNLWKQGNTGYPIIDAGMRQLKQLGWISNRLRMITASFLVKNLLIDWRKGEEYFMSQLIDGDFASNNGNWQWIASVGTDSMPYFRIFNPMLQSKKFDINAKFIRKYIPELSNVSTYNIHNPCDNNKTNKIHSKYPQPIINYYHSKKKTLLVFKHAKCSNKL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "322294",
        "+",
        1437
      ]
     ],
     "function" : "Deoxyribodipyrimidine photolyase (EC 4.1.99.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2408",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Deoxyribodipyrimidine photolyase (EC 4.1.99.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40814,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNNFELEKIVNKKLNSNQYNDVIPNGLQIEGRPKIKKIVTGVTACQLLIDLAISNNAHGIIVHHGLFWDNHPKIIKGIYRHRIKSILANNINLYSWHFPLDVHPILGNNAQIGHILNINVRGYIKSCVPWGMLKEPIKSKDMSQLITQKFHRVPFYYGNNITQNIHKIAWCSGKGQKFINFIPEYGVDTFLTGEVSEETIHFAHENKLHFFSIGHHASEINGIKALTNWLKIKFSLDINFINIDNPI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "323766",
        "+",
        744
      ]
     ],
     "function" : "FIG137478: Hypothetical protein YbgI",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2409",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to FIG137478: Hypothetical protein YbgI",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40815,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYKNEFNSSWMSSFNSSYIDNLYNKFLLDPTSIDNSWYIVFTELSKENYINSTNKYLNNKFQDSKDTIKLTIELLINIFRTLGYKFAHLNPLDTFKNDNSLSLKKFLKSSEAFRIQDSYLVKLSQYVLDDITTKNVYDDYKNIYCKRIGYQFMHIHNSNEMNWIKNYIETKHSNILKKKKKIQILKHLIISEMLEKYFSSKFPSIKRFSIEGAESLIPMLKEVIKYTKKFNLHKIIFGMSHRGRLNVLANILDKPIKTIFNEFCENNSNNFNSGDVKYHMGFCCTKTIGLRKIILDLKSNPSHLEVINPVVVGSSRAYIDSNDNLNDENILPIIIHGDAAISGQGVVQELLNMSQARGYKVGGTIHIVVNNQIGFTTSKVKDLRTSQYCTDIAKMIDSPIFHVNADDPESVIFVTHLALNYRFCFKKDVFINLVCYRRHGHNEIDDPSITQPVLYSKIKNHPTTATSYYNKLLLKNIINKSFLITYQKKIKKKLDVEYNLHNKKMSEKRLKCCSIVKADYINVSNTPINNISQSDLTILAKKIFSIPNNIEVHNRVFKIYKDRLKMANNEKLFDWGASELLAYASLLNEGISCRLSGEDVCRGTFFHRHAVIHDQKNDSKYIPLKNIKLKQGNFYIWDSVLSEEATLAFEYGYSIDQKNTLNVWEAQFGDFANGAQIIIDQFICSGEQKWNVTCNLVMLLPHGYEGQGPEHSSARIERYLQLSANNNIKIIIPTISSQIYHIIRKQAFSLIKKPLIIMSPKSLLRFPLAASSLSELSNGKFRTVIDEIDNLDTKKVQRIILCSGKIYYDLLTQRRINQQKNIVILRIEQIYPRPTKKLSAILYNYKDVHDYIWCQEEPCNQGAWLYHKSYLKKLLPKHSKLNYVGRSSSASPATGYMKIHKEQQKKIIYDALNISD",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "324852",
        "+",
        2751
      ]
     ],
     "function" : "2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component (EC 1.2.4.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2410",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component (EC 1.2.4.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40816,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNIINIFIPDLPESVTDATIIKWHKKKGDKVQEDTILVDIETDKVILEIPSPSDGILNSIIADKGKIVLPGQVIGTLLKIGIKNEEKIIKTTNNVVNTDNNQNINLKLLEKTYSPTVRRLISMHDLRDVDIIQGTGTKNRLTRKDILNYLKNIRSNTNKKINNYDLNAYNFNTTHKNHRSIKRVKMTRLRKKISERLLSTKNNTASLTTFNEVNMQSILNLRRKYGELFKQKHGIKLGLMSFYVKAVIEALKIFPEINASIDNDEIIYYNYFDISIAISTPRGLVTPVLKNADLMSMAEIEIKIKDFSEKGKNSKLTIDDLIGGNFTITNGGVFGSLFSTPLINPPQSAILGMHAIHKRPVIVDENIEVHPMMYLALSYDHRLIDGKESVGFLLKIKEFLEDFSRIVLNI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "327613",
        "+",
        1233
      ]
     ],
     "function" : "Dihydrolipoamide succinyltransferase component (E2) of 2-oxoglutarate dehydrogenase complex (EC 2.3.1.61)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2411",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Dihydrolipoamide succinyltransferase component (E2) of 2-oxoglutarate dehydrogenase complex (EC 2.3.1.61)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40817,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKSKKIFKILTLLLPMITTFSCSFPKNKLNSNNVDTFYEQETNKSKQQLTNFSEDNFDETLEKLKKGNTIYFPFNNHQVNSKYAKNLNDLAQFLCHHSNQKIMIEGHTDSRGTNKYNMYLGQKRADSVKLYLESKGVSNQQITTVSYGSSKPVAHGNKENSYSKNRRSVIIYQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "329469",
        "-",
        522
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2412",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKVYKLVLMRHGESIWNELNKFTGWHDVDLSNRGVQESLKAAKLLKKHGFYFDYAYSSVLKRSIHTLWNIIKFLDQSWIPVKKSWRLNERHYGALEGLNKDDVIQKYGNDKVQQWRRSFNIAPPKISYLEKKKLAHDSRYNNINFDILPYCESLKLTTQRVLPYWLNEIFPRFQKNTKIIIVAHGNSLRALIKYLNNINDIDILNLNIATGFPIIYEFNSEFKPIQYYYLKQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "330198",
        "+",
        699
      ]
     ],
     "function" : "Phosphoglycerate mutase (EC 5.4.2.11)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2413",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phosphoglycerate mutase (EC 5.4.2.11)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40818,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIKRIGVLTSGGDAPGMNAAIRGVVRTALSRNLEVFGIYDGYLGLYENRMILLDRYSVSDIINKGGTFLGSARFSNFFKKDIRSIAIKNMQQRNIDFLVVIGGDGSYVGAQKLTEMGFPCISIPGTIDNDVAGTDYTIGYFTALETVVEAIDRLRDTSSSHQRISIVEVMGRNCGDLTLSAAIAGGCEFIVLPEIEFTKEELVKEIKNGIKKGKKHAIVAITEYICNVEKLAKYIQRETCRETRATILGHIQRGGAPVVYDRILASRMGEYSVDILLQGFQGRCIGTINEKMVHHDISDALKNMKRPFKFDWLKTAKQLY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "331073",
        "+",
        963
      ]
     ],
     "function" : "6-phosphofructokinase (EC 2.7.1.11)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2414",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 6-phosphofructokinase (EC 2.7.1.11)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40818,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKKIIIANWKLNGNIQLLQTLLKPLVNFYIRHKNKSSIKLVIMPPYVYLYPMKSIISHSSILLGSQNVDINLIGAFTGEVSINMLKDVGVSYVLVGHSERRQYHRENDVIIAKKFKIVKDSHLIPVLCIGETEHEYLSCKTEKICKFQIDAIFDLLGPSGFNNSVIAYEPKWAIGTNTIPSINFIQKILMFIQNYIFNKQNSTIKLFSLQYGGSVNEHNIIELYDVKNIDGFLVGSASLSLDFFKKLLNNC",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "333717",
        "-",
        759
      ]
     ],
     "function" : "Triosephosphate isomerase (EC 5.3.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2415",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Triosephosphate isomerase (EC 5.3.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40819,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTESFAQLFEESLKNIKTRPGSIIQGTVVAITKDTILVDAKLKSESKIPIDQFKNSQGELEVKVGDQIDVALDAIEDGFGETLLSREKAKRHEAWLTLEQAYKDSKTVVGLINGKVKGGFTVELEDIRAFLPGSLVDIRPVRETMHLEGKELEFKVIKLDQKRNNVVVSRRAVIESEYNAERNLLLETLQEGLIVSGIVKNLTDYGAFVDLGGVDGLLHITDMAWKRVKHPSEIVNIGDEVKIKILKFDREKIRVSLGLKQLSDDPWTKISERYPEKTKITGRVTNLTDYGCFVEIEEGVEGLVHVSEMDWTNKNIHPSKMVQVNSVVKVMILDIDEERRRISLGLKQCKNNPWMEFSKKYNKGSHVVGKIKSITDFGIFIGLEGSIDGLVHLSDISWNISGEESVKKYKKGEEVLAVVLQVDPDRERISLGIKQLQEDPFAKYVSSHKKGSLVSGTIKKIDNNVIVVSLSEHIDGLIKFLNISDEIMNVHDNKPWNKAKIGEIVEVKLNSIDKKERIIYLSILEKQELKISNDIKKNNSHKQEIDKDKNFSNAMTEAFKAAKNVD",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "335705",
        "-",
        1701
      ]
     ],
     "function" : "SSU ribosomal protein S1p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2416",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to SSU ribosomal protein S1p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4082,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSFKNLVPVITIDGPSGVGKSSVCKVISKKLQWNVLESGWIYRVLAFIIFKNNVCFSSRNLNILFKNINLHDFIQRINFKNYVISQSLFTNISQEYIGNLASRLACIPYIRHFLLFQQRSFRKFPGLIANGRDMGTVVFPDAIIKFFLISDFKTRVARRCLEYEKKGINSCNYKKIFYDMKTRDQRDHNRKISPLIPAKNAILIDSTYMSLKQVSNVLLSYILKMQKFKL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "336508",
        "-",
        693
      ]
     ],
     "function" : "Cytidylate kinase (EC 2.7.4.25)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2417",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cytidylate kinase (EC 2.7.4.25)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40821,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MHECLTLNPISLVNGTINLPGSKSITNRALLLSAMSNSTTHLKNILYSQDTQYMLNTLKICGIKFNCSYTNLSCTIEGCNKPLNISHKTSLFLGNAGTAFRSLAAIFSLNNNNILLTGNKRMKQRPIKHLVQALQQGGAQITYSEQDQYPPIKIKGGFIGGNIFVSGKISSQFLSALLIATPLAQLDSTITVTEKLVSKPYIDITLNLISKFGIKIIHKDYTKFNVQGRQKYISPKEYSIEGDASSASYFLAAAAIKGGSVKVTGIGLNSIQGDVKFANVLKKMGAYITFGKDFIVCKKKDLIGIDLDMNDIPDAAMTIAIVALFSKGKTVIRNIYNWRVKETDRLSAMTNELKKIGAQVIEGNDYIEILPPINFVYAKINTYDDHRIAMCFALIALSGIKVTLLNYKCVNKTFPDYFQKLKSICSY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "337948",
        "-",
        1284
      ]
     ],
     "function" : "5-Enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EC 2.5.1.19)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2418",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 5-Enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EC 2.5.1.19)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40822,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNDTTKVYNFSAGPAMIPREVLCQVKRELYNWKNLKKSIMEISHRSQEFISVVQEIKHNLRKLLHIPNSYKIVFCHGGARGQFSAIPMNFSKNANHSSHNNVVDYINSGYWSYSAALEAKKYCYTNILNVCKTNNKKQYILPMNTWEINDNSLYLHYCPNETIDGIAIHEEPKFNDKKIVIGDFSSTILSKRINLERYSFIYASSQKNIGPSGITLIIMHESLLQNINSYVPSILNYKILVNSNSMFNTPNTFSLYLSGLILKWIKKIGGIKEIEKRNIIKSNMLYNMIDSTDFYINDVVSNNRSRMNVPFTIINTKLHEIFVKEAYKYGLHALKGHNLKGGIRASIYNAMPIKGVLKLINFMKIFEKKYG",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "339137",
        "-",
        1116
      ]
     ],
     "function" : "Phosphoserine aminotransferase (EC 2.6.1.52)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2419",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phosphoserine aminotransferase (EC 2.6.1.52)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40823,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLNPNLLRNHIEFVFKNLARRGFSLDVKQFTEMEKKRKILQTKVEELQSRHNTLSKHIGRIKLIHPNIQCMKERIITLKKKIDVMKKELKILLEQIHIFLMNIPNLPDINIPDGMGSDDNQEVSRWGIIKNYNFKIKNHVELGNHLNGFDWKSAANISGSRFFIMKGKIALLYRVLGQFMLDLHTNEHGYLETYVPCLVKTNNLYGTGQLPRFKTDLFYAKSLLDESQNNNNFALIPTAEVPLTNLFRDCILDEQQLPIMLVAKTPCFRSEALSYGRDTQGLIRTHQFDKVEIVQIVHPSDSMQKLEELTIHAERVLKLLKLPYRKTLLCTRDIGFSSSKTYDLEVWFPSQNVYREVSSCSNMLDFQARRIKARFHCNAQNKKIFIHTINGSGLAVGRTLAAILENYQQKDGRIKIPKILRNNYMNGLEFLE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "340554",
        "-",
        1299
      ]
     ],
     "function" : "Seryl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.11)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2420",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Seryl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.11)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40824,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIENTLKIEHHKLIILGSGPAGYTAAIYSARANLEPLLFTGNNKGGQLINTNEIENWPGDSKSLTGLELMERMHNHAKSLNTKIIPNEIIRVNFFKIPFLLVSDTNQYYTSDSVIIATGASPKYLGLTSESKFIGKGVSVCAVCDGFFYKNEDVAVVGGGNTALEEALYLSNIARKVYLIHRRKTFSAEKILISRMLNKTKKNIILRTGCIVNKIIGGVNGVRGVQITCNDSKENKCLINLSGVFIAIGHAPNTKLFKNQLFMKNDYILVKSGIHGNVTQTNIPGIFAAGDVIDHVYKQAITSSASGCMAALDAEKYIDQKYGFKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "341206",
        "+",
        981
      ]
     ],
     "function" : "Thioredoxin reductase (EC 1.8.1.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2421",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Thioredoxin reductase (EC 1.8.1.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40824,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTKEDCIEMQGVVIDTLPNTMFRVQLDNKHIVTAHISGKMRKNYIRILTGDKVTLELTPYDLSKGRIIFRSR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "342241",
        "+",
        219
      ]
     ],
     "function" : "Translation initiation factor 1",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2422",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Translation initiation factor 1",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40825,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MRTNFCGTLNVSHVGKTIKLCGWVNKFRNLKEILFIDIRDQTGIIQVLFSKKSELLFKKAADLRNEFCIQVLGIVQERITKNKNYTMSTGEIEIFALELKIFNKSQPLPIDLKSCNIEETRLKFRYLDLRHPNMIRNIIIRNDITIIIRNFMKKNKFLDIETPILTKSTPEGARDYIVPSRIHKNKYYALPQSPQLFKQLLMISGIDRYYQIAKCFRDEDLRSDRQPEFTQIDIEVSFLNAKKVRKIIERMITSVWNKIINVHLKKFQKLSFYDAIKMYGTDKPDLRNPIQLIDVTNIIHVKNNINAITLPNKKTQQNIVIAMCIPRGMSLNINYINSYHHLVQKYTKNKLFNVEVLNHCPIKEQKKTSFHKKPSSDLTFQLISKTSAKHGDMIFYLSEKSPLVYEIMGKLRIELGKDLNLIDYNSWKPLWITNFPLFKKNELNQYISTHHPFTAPKYMKIDTSITNYEEIVADSYDLVINGYEIGSGSVRIHDLELQKTVFNILGINTVLQKNNFNFFLNALKYGTPPHAGIALGLDRITMLLTNSHNLRDVIAFPKTTTGSCLTTGAPSKIIHF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "342535",
        "+",
        1731
      ]
     ],
     "function" : "Aspartyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.12)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2423",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Aspartyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.12)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40826,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYKTFFFGWLAGVLLTTITGPLGLFIIWRRMSSFGDTLSHSSLLGISFAVLLNIHPFFMVIITILLFGMLIIWLNYTTVLSLDTILGIIGYSFLSLGMIIINSISNFQKNKLTNYLFGNLLEVTYIDIVILIISCVSILFVLVWYWDLMLLTTINSDLAKIDGVNVLKINSILIFLITLTIGIAIKFIGSLIAISLLIIPAATAQRFSTSPEKMAFFSVIIGIISITWGILMSVYYNLAISPTIVFCSSIVFVISNLKKIL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "345142",
        "-",
        786
      ]
     ],
     "function" : "Zinc ABC transporter, inner membrane permease protein ZnuB",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2424",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Zinc ABC transporter, inner membrane permease protein ZnuB",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40827,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MISYRINNLYIAHEYMSIFIQLNNISVNFNNRSILSNISLALTPNCILTLIGPNGAGKSTLVRVILGLLKPNQGKIFFKNNLRIGYIPQKLNLHSTLPITVNRFMNLSYFNDKNYIQGMLSRINIIHLKHHPLQKLSGGEMQKVLLARALLKKPELLVLDEPTQGIDIIGKIAFYKLVNQIKNELKCSILMVSHDLSIVMANTDKVICLNNHICCSGPPETISKNSEFIAIFGNIGKNYLALYRHRHNHHHDF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "345939",
        "-",
        762
      ]
     ],
     "function" : "Zinc ABC transporter, ATP-binding protein ZnuC",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2425",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Zinc ABC transporter, ATP-binding protein ZnuC",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40828,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTKCNIFNMIFLKFSNAFIKKIKYLSIISIISVFLLNSSIVYSCSKIILIFDNNFKENNKNILNKLVLPIKNIILKGTSNLEFNDYLLKLSNFYGSPIHKCIYNFPYKKLQNNNLNNLKYIIFKSKIDNNFIKNMQYLNVSNDNIDNVVRCIKLELKIHQLKQDHKCNILIQNNSFLKHNIVQKNIILSFEIPYNTKNIYGFFTKKNKFFDVHGISSAPIFLKFPFLKKYRISSKFNPNRFNPITKKNSPHQGIDFAMPIGTPILSIGDGVILNAKFSIQAGNYITIQHNCSYITKYMHLKKILVKIGDKVKMRDKIGLSGNTGYSTGPHLHYEVWLHKKVINPKNLKTRECLIKKNLKEHINFSNIIITQFEIFK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "346080",
        "+",
        1131
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2426",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40829,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIRRFRRTKIVATLGPSTDNHIILENMIKSGVNVFRLNFSHGTREEHIYRAKLVTSIAKRLNCHIALLGDLQGPKIRICKFQDKKVFLKVNNYFILDANLNENLGTSERVGIDYKNLPKDVKKCDILLLDDGKIQLKVINIVDQEIFTKIIIGGVLSNNKGINKLGGGLSARILTKKDKRDIITSIDIGVDYLAVSFPRYGSDLDHARKCAVKFGSKAKIIAKIERAEAVKDLKIIDEIILASDAIMVARGDLGVEIGESELAGIQKTLIRRARQLNRVVITATQMMESMINNPMPTRAEVMDVANAVLDGSDAVMLSAETASGKYPIETIKVMSKVCMGAEKMPSINVSQHRIHDKFHDIEEAIAMSAMYAANHLSGITAIITMTESGKTSLMTSRITSGLPIFALSSHIQTLKLTALYRGVTPIFFNSSKEGVSAANEVINLLVKRGFLEPGNLVIITQGDIMGKVGKTNTSRILKV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "348718",
        "-",
        1440
      ]
     ],
     "function" : "Pyruvate kinase (EC 2.7.1.40)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2427",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Pyruvate kinase (EC 2.7.1.40)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4083,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKNKNSGYDLVIFGAKGDLSCRKLLPSLYQLEKKNKLCTHTRIIGVGRANWDKIIYTNVVYKSLIKFLNETIIESIWKKFSSRLEFCNLDINCLHNFKKLKQIIQQNNNIIINYLAMPPHTFGNICLGLESINLNLEPTRIIIEKPLGSSLKTSININNKIGKFFKEKQIFRIDHYLGKETIQNLLAFRFSNSLFYYNWNNKFIDHVQITVSETIGVEGRFNYFDTVGQIKDMVQNHLLQILTITTMSTPIDCHENSIRDEKVKILKSLRPFNINNIHKNVILGQYTSGIINQKKVKSYLDETNNQEYQMNKYTETFVSMKIYIDNDQWSGVPFYLRTGKRLPKKCSEIVIFFKTPPLNIFSKNYNTLSKNKLILSLQPNEAIKIYILNKKPKLTSQYKLDLITLDFNYSKFYKKIQLSDAYEKLLLESMKGIQSLFVRRDEVELAWKWIDSTLQCLHLKPRLPDLYPAGTWGPARSKTMINNDGYEWNE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "349167",
        "+",
        1473
      ]
     ],
     "function" : "Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase (EC 1.1.1.49)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2428",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase (EC 1.1.1.49)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40831,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MMRIILFLLTNLAVVCVFGFILSFTKIPPESISGLLIFSSIFGFSGSIISLLMSKWIALKSVNGQVIYQPSNNTEQWLIDTINSQSKKMGIKTPTIAIYHAFDMNAFATGAYKNSALIAVSTGLLENMSYDEAEAVLAHEINHISNGDMVTMTLVQGIVNTFVIFISRIIAQFASSILSENREDNNSNRNTWVYIICSTILELIFGIFASIITMWFSRHREFYADAGSAKLVGRKKMISALQKLKLSYEPQEKSNIIAFCINGKHSSFLNLFMSHPSLDKRIQALYNRDYM",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "350972",
        "+",
        876
      ]
     ],
     "function" : "Probable protease HtpX (EC 3.4.24.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2429",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Probable protease HtpX (EC 3.4.24.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40832,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MELFLDPSTWAGLLTLIILEIVLGIDNLVFVAILSEKLPPCKQDKARLIGLSFALFMRLGLLALMSWMVTLTSEIISNKYFSFSGRDLILLFGGLFLLFKATIELHERLDNDIQKNENNKHYAGFWTIVIQIVILDSIFSLDAIITAVGTINNLPIMMIAVVIAMVLMLIASKPLTKFINLHQTVVVLCLSFLLMIGCNLVSEALGFYVPKGYLYAAIGFSIIIEIFNQIARRNFMLHQSRRPMRQRAAEAILRLMIGDQFRNTTTNISTKNKDKEKIRNRTTDTESFKEEERYMINGVLTLAARSIRSIMTPRNEISWVNIYQPKNKIRSQLLDTPHSLFPVCKGQLDEVIGIVRAKELLVALERTINIIDFSSTTLPIIIPDTLDPINLLGVLRRAKGSLVIVTNEFGAVQGLITPLDVLEAIAGEFPDADETPDIIFEKDSWLVKGGTDLHSLQQCLNITNLIKQENSYASLAGLLIAQKGQLPLPGETIVIPPLRFYILEATQYRINLVRITKQH",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "352488",
        "+",
        1560
      ]
     ],
     "function" : "Putative inner membrane protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2430",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Putative inner membrane protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40833,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLKTILAFDTSMSVCSISLLHKNRKYNIQKECRNNHTLYLLPMIHEILKKNHVSLNEINIIATSKGPGSFSGVRIALAVAQGISLGLNLPHVISLSTILIMAEQVWNNHKISKVLAIITVNKTSVYWIQYSRNFHGLWIKKSKAIILNLSKALEKILSLKKQWALVGNGWDKFPKNILKKIFITNITFPNSKYIISLISANSIYQKKEVLHKIIPIYLNER",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "354198",
        "+",
        666
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2431",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MALLDFFLSRKKNTANIAKERLQIIVAERRRMDTEPQYLPKLKKEIFQVICKYIKINPEKIKIQLDQTNKNISILELNVTLSE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "355135",
        "-",
        252
      ]
     ],
     "function" : "Cell division topological specificity factor MinE",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2432",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cell division topological specificity factor MinE",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40833,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTRIIVVTSGKGGVGKTTSSAALATGFAKKGKKTVVIDFDIGLRNLDLIMGCERRVVYDFINVINGEAILNQALIKDKRTEGLFILPASQTRNKNALTKSGIDRVFTQLVNMNFDIIICDSPAGIESGAVLAIYFSDEAIVITNPEVSSVRDSDRILGIIASTSQRSSQNFKPIKEHLLLTRYNPKRVSNGDMLSTEDVLDILRIPLIGVIPEDTSVLKASNQGTPVILNYNSNAGQAYYDTVNRLLGINCPFRFVKDEKKSFLRRLFRR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "355951",
        "-",
        813
      ]
     ],
     "function" : "Septum site-determining protein MinD",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2433",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Septum site-determining protein MinD",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40835,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKILPIKIKGSIFTLLVLYLQNHPVELFKNNLRDKIKNFPTLFKNAPIAINVEKCSNEINWNNIKNAIISCGFNIIGVSGCKNGKLKNNIIKSGLPILSEGKEVFNFFNNINLDDKILSFEKKNYNKTPIFNSPIRSGQKIYANNSDLIITNNVNSGAEVIADGNIHIYGEVRGRVLAGAKGDNTCQIFCTKLFSELVAISGEYLLSGDFSEDTIGNSVKIYMKNKKLHIVKLN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "356680",
        "-",
        705
      ]
     ],
     "function" : "Septum site-determining protein MinC",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2434",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Septum site-determining protein MinC",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40836,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSSTKNVLITGNTINFYMPNRPKLKVKMHTQCFNNFKNNQKNSMFAIIFDVLVNKKIIQNSDVIIYIWPNSKLEALFQINYIISLLSKTQKIFFLGSNRSGIKCIQNLLKKWIIITKIDSSNHCILYSGIIVLKPIFLYENFIKFNKWNNIVVKTIPGVFSYNNIDHGTKLLMSTCTKNLRWKTVLDIGCGSGVLSTYLATIFPEIKLTLIDSNIAALESSKLTLTSNNVCGEIFPSNIYSNVHYQNFDLIISNPPLHVENKLNFSIIDNIIKNSVKYLSNKGEIRIVTLKNVPCHKSFTLYFKKYTILKTSSHYKVYQANYKDRV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "357059",
        "+",
        981
      ]
     ],
     "function" : "hypothetical protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2435",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to hypothetical protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40837,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNILKSLISLSLITFISRILGFMRDLLIAYSFGASGITDAFFLAFKIPNLFRRIFAEGAFSQVFIPILSEYKNNKNIELTRNFISNILGLMIIILSLFTAFGIYFANDIVKICAPGFINSHEKLYLATKMLKIMFPYIFFVSLGSLTGSILNAWNYFSVPAYSSIFLNLSMIMFISFVTAYFNPKILSLAWAVIVGGVFQILYQFPYLKNINMLIFPKFNILNLGVLKFLKQIGIVALGMSVNQVSIIIATISSSFLISGSISWIYYSDRLVEFISGIFGVSLSTILLPLLSKSVNNINIKEYSRLLNWALRLVCILVIPSIIILFTLSESLITLLFKYGAFTYNDVIMTKNVIEFYSIGLLPFVLIKILLAGFYSIRNVKTPMKISIFILVLTQLMNIFFIKYFQYTSFALAISLASWINFFLLYRKLCQSEFFIPSTNWLRFLLKIFAAAMVMLILLFINKNLILSANTHSIFFKILRLFYICASSGGGYLFTLFCLGLRFNHFYLKSYKY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "360243",
        "-",
        1542
      ]
     ],
     "function" : "Proposed peptidoglycan lipid II flippase MurJ",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2436",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Proposed peptidoglycan lipid II flippase MurJ",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40837,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLDKINNDFNINKILLNLHAYRQEILASNIANANTPGHKSSDINFSKTFGKLFSNALQGKKNNLTTTSNKHISNNDNVELSNYDEQTVKNNSYVSKNNAINIDVDRINFVHNGLKYNADVVFINNKFKNIMNVLKG",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "361919",
        "+",
        411
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar basal-body rod protein FlgB",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2437",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar basal-body rod protein FlgB",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40838,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSLFNIFNISGSALETQSKKMDVHAKNLANSDSYIYKNGTLYPYVARIPMLQFDPISENNVGGVKMHTVAGDTSSLKSIYNPNSPIADSNGYSKVSNVDIMSETINAITASKNYQTNLEILNTTKNMIMKTLTIGQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "362333",
        "+",
        411
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2438",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MESIVNAIITSTNKIFENQARIANNITNISTPGFKSELELKILLPSQKDQNSQEDNFLYKQYKNKNQGTLRRTNQPLDCAIIDKNDWFVIKIDPKTIAYTKNGHFKINSNRQLTVQNHPVLGEDGEIFIPKNENIVISSDGYINIIKNNVLQHKVAQFKLKNFDINDLTYKTNGLYLLNKNNKLNHTNHKNVSNIKLVSGILEDSNVNLEENMVEMISNARKFDMQIKILSMYNENTQAASRFLNLNY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "363479",
        "+",
        747
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2439",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIPALWIAKTGLDAQQINMNVIANNLANVNTNGFKRSKAIFEDLIYHTVQQPGSKSSEETISPSGFQLGTGVRPITTEREHSQGNLSKTNSLKDVAINGNGFFQVQLPDGNAAYTRDGSFQINPNGQLVTNNGFLIQPVINFPANGNNMSVSRDGIITVRIPEQTQPIRVGKLYLANFVNDSGLSNIGENLYQETEASGNPSISSPGSHGTGLLYQSYVETSNVNIAEELVNMIQAQRAYEINSKVITTADQMLQKLSLL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "364255",
        "+",
        783
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar basal-body rod protein FlgG",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2440",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar basal-body rod protein FlgG",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40839,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MVITLLNLNKKHYLLILFFILLNGCSIDKNIILNKKQKQHKIFNLPITHTSKETHNFNYQDNKQSNNNYLEPLFEDYKPRNVGDILTIILQENTSASNSVSNNSIHNGNSNFDIDIGNARAFDDPNGILNKIELNSSIKNNFLGKGSSSANNTFVGLITVIVDRILPNGNLEVSGSKNITINDGIEKICFYGIVNPHTISKNNSVLSTKVANTNITYISSGPINIGSKINWLQRLFVSLFTLSK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "365107",
        "+",
        735
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar L-ring protein FlgH",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2441",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar L-ring protein FlgH",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4084,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFNQSFLKYMLFGFFLFSFHAHADRIRDLITIQGIRYNQLIGYGLVVGLDGTGDRTNQISYTTHALKNMLFQLGITFPNEQNAKFKNIAAVMVTTKFPNFTHIGQQVDVIVSSVGDATSLQGGTLLMTPLRGTDNKIYAVAQGNIIINDKNSVERFKNILVNNHLNNGMIINGATIEREMHTDFGKNETLNLQLNNEDFTVAQEISKKINMQYPKSAVALNSKIIQVCIPNNNIEQVEMLATIQNINIPIPIQDAKILINAKTGNIITNQTININTCAITHKNISMTIAFNKLKINRLVPNPIIKSDKNNNKTLNDEQIYKNNYNTNNFQYLEKTSNLNTIICALNLFDITTTELISILQSMHDAGCFHAKLEIT",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "365946",
        "+",
        1128
      ]
     ],
     "function" : "Flagellar P-ring protein FlgI",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2442",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Flagellar P-ring protein FlgI",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40841,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSTNFFTYLLNNTKINSEKKYNRLIQNKNNQKHSIHKSSNISQQVESLFLYIMFTNMKKSSYKNEFWTTSNSESIYQNMYDQFITQTYDKKGIGLAKIIDNQIQKYKNQKHLTNLEIFDKFSNKLISFKTNNTTDDIDTIIKTSKLFRYL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "367077",
        "+",
        453
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2443",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MRRMLINAIEIKKLRIALIDGQQLYDLNVENIDKKQRKSNIYKGKIVRIEPSLEAAFVDYGEKKNGFLPLKEISRNYFPNNCSNYRHLHIKNILKEGQECIVQIDKEERGTKGALLTTFISLAGNYLVLMPNCPHLEGISRKIEGIDRFHLKKIISMLMVPENMGIIIRTSGVGRSIETLQLDLNFRVKNWYTIKKSAEINTAPCLIHKESNIVIRTLRDYLKKDIQEIIVDNPEILELARDYMFNMNCSYFEKKIKLYTGSDPLFSYYKIESQINALLRRIVKLPSGGSIIIDYTEALTAIDINSSQSTKGVNIEETAFNTNYEAVREIARQLRLRDLGGLIVIDFIDMSVLKHQKMIELHLHQVLQKDRARVQVGSISQFGLLEMSRQCLGSPLKKINHNYLFEMQKC",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "369770",
        "-",
        1233
      ]
     ],
     "function" : "Ribonuclease E (EC 3.1.26.12)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2444",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribonuclease E (EC 3.1.26.12)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40842,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTNQFSSTHFLNITENSEKQRIDNFLRKTFKRLPFNLICKIIRTGQIRINKKRINQNYKLKLGDSVRIPPITIQSDSNKKIKLNTRLSIIFNNMILYEDNYFLILNKPSGMSVHSGSGINYGMIENLRILRPYNRYLDLVHRLDRDTSGVLIIAKKRSILRNLHEQLREKKIKKKYVALVHGVWPDILKSISKPLLKTSSRKNKNIVKIDPKGKESITHFNIKKKYTKNTLISITPITGRTHQIRVHLLHLNYPIVLDAKYGIKKLDYFIKNKFNINRLLLHAESINFFHPKRKKNILITAPLDYVFKTVLKNLI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "370167",
        "+",
        948
      ]
     ],
     "function" : "Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C (EC 4.2.1.70)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2445",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C (EC 4.2.1.70)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40843,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAVQKNKPTRSKRGMRRSHDYLKIPLLSKDKLSGEIHIRHHITKNGYYKGKKVI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "371349",
        "+",
        165
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L32p @ LSU ribosomal protein L32p, zinc-independent",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2446",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L32p @ LSU ribosomal protein L32p, zinc-independent",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40844,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFKYTLLFPGQNDINRKKILSPFFSKNKIVQSIFRESSEYIGYDIWKLIQDDPKKKLKNNKYSQLVTLVSSIAIYELWKNKQCTHPNLVIGHSLGEYTALVCSQSLKLSDAIQLIITRYKFMMEAMSKKIGLMTAIIGLNERTIRKLLKKYDYSHEVSIACINTDNQIVLSGERNSVKHINLHCKKAGAKNIINLYIHPPSHCTLMKKASKKLLYVLKHTTFKIPIYPVISSTSLKFQNSEQAIRISLAKQIYSTVRWNSIIKYIKKDIFIFLEVSTKSILTNLNKNIIKKSLSISLNCQANFLKALKIIL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "371796",
        "+",
        936
      ]
     ],
     "function" : "Malonyl CoA-acyl carrier protein transacylase (EC 2.3.1.39)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2447",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Malonyl CoA-acyl carrier protein transacylase (EC 2.3.1.39)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40844,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKTTKKIAVITGANRGLGKGIAEELSNTNNITVIGTSTSQKGCKIINKYLKNNGIGIKLDITNPNEITKTMDFVYKNFGRVDILINNAGIIRDKLLINMKTQDWNSVLNVNLNSIFYMSKSVIRNMIKNKQGKIITIGSVIAHIGNCGQTNYSAAKLGLVGFHKSLALELAPKGITVNMIAPGLIKTGMTNNLSQKQLSKYLSKIPMKRLGTIKEISKITLFLISNDANYITGQVIHVNGGMYMP",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "372741",
        "+",
        738
      ]
     ],
     "function" : "3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase (EC 1.1.1.100)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2448",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase (EC 1.1.1.100)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40845,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQNIEKKIKKIIAQQLGLIEQKITNESLLVEDLNADSLDIVELIMAFEEEFNIEITDEEAENLTSVQSIFDIIKKYVF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "373583",
        "+",
        237
      ]
     ],
     "function" : "Acyl carrier protein",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2449",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Acyl carrier protein",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40846,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLKGKFIVIEGIEGSGKTTICKTLKNILYEHGIKNVICVRDPGSTPLAEKIRSLLITKDKNEYMVNETELLLFYAARIQLIKNIIQPALNKGVWVISDRYFLSSLAYQCAGRKIKEEIVLLLQSLFLKNFNPNITFYLDVTPEIGLNRIKNRNEIDRIEQNTKFFFNNVRNKYLNLIKTKPGIIKINANRKIDKVKHSCKQQMLSWLNTENL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "374015",
        "+",
        639
      ]
     ],
     "function" : "Thymidylate kinase (EC 2.7.4.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2450",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Thymidylate kinase (EC 2.7.4.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40847,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNLYPWLQHSYKQIIYPHYINKGHHSIILESHKNIGITCLAKHISLWLLCQKKNKSIYHCKTCHSCQLMNSKNHPDWHYFGSNTCLSKNSSKTIGVNEVRNFTNTIFNSAQQGQNKIVYIPNIKKLTEFAINSLLKIIEEPPQNTYFLLINYLPHKIITTLRSRCIIHNLYGPTKENRIEWLKEQNINTNQKIHMSMLYSNEISFISKCKHSLFFLYQERLNFFETLLTSFQEKNFLKMLNVLNNKKCLDQIFIWICGIILDSIKWKHDINTIIINTDQTKIIQILASNFSILSLDNSYKSWIYCYNNIKNIPGINIELLFVKQLLYWEEILNIFN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "374650",
        "+",
        1011
      ]
     ],
     "function" : "DNA polymerase III delta prime subunit (EC 2.7.7.7)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2451",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to DNA polymerase III delta prime subunit (EC 2.7.7.7)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40848,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFLIDSHCHLDLLNYNKIHTGIQDVLNKSKKKHVNVILTVSTSIENFCYLLKFIKGNRNVLLSCGIHPHYIPENKNEILKLKKYSNNEKVVAIGETGLDYYRNNDNKKLQQILFREHIKTSITLKKPLLIHTRNSINDTINILKEENSKQCIGVLHSFTEDMHSARILLNMGFYISFSGIVTFKNSKIVHETAKFVPIDRILIETDSPYLSPVPYRGIENQPAYLYDTMLYIAQLKNMSPECFAIQTTKNFLKLFNLPSYFTNMS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "375693",
        "+",
        798
      ]
     ],
     "function" : "Putative deoxyribonuclease YcfH",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2452",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Putative deoxyribonuclease YcfH",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40848,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFKNAFSNLQKIGRSLMLPVSVLPIAGILLGIGSANFKIIPHTISNIMTEAGSSVFSNMPLIFAIGIALGFTKNDGVSALAAVVSYGIMTKTLSITIPIFSNLSDINVNQKYLLDTGILGGIIAGSISAYIFNTFYRIQLPEYLGFFAGRRFVPIASGLISIIFGCILSIIWPPIGNVIKTFSEWAAYQNPTLAFGIYGTVERALVPFGLHHIWNVPFQMQIGEYNNSIGQIFHGDIARYMAGDSTAGKLSGGFIFKMYGLPFAALAMWHCANKKNKAKIGGIMMSGALTAILTGITEPIEFSFILVAPILYVIHAILAGLAFPICILLNMRSGTSFSHGLIDFIVLSGNSNNFWLFPIVGLFYGILYYGIFYFMIKKFNLKTPGREKSITYINQKTIKETALLVISILGGKTNIINLDACITRLRITVLDISKVNQKKLKNLGASGVIVSGSGIQIVFGTQSDHIKTEIDNYMSNTNQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "376638",
        "+",
        1440
      ]
     ],
     "function" : "PTS system, glucose-specific IIB component (EC 2.7.1.69) / PTS system, glucose-specific IIC component (EC 2.7.1.69)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2453",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to PTS system, glucose-specific IIB component (EC 2.7.1.69) / PTS system, glucose-specific IIC component (EC 2.7.1.69)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40849,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MCQNIFQKIIKGIIPSKIIYQDKEITAFHDINPIAPIHILVVPNLLIKSLNEINENNKHILGNMLYISIKIAKKFKIDKNGYRLIINCNQHGRQEIQHLHLHLLGGKKLNKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "378195",
        "+",
        339
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2454",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYILFIFLITFILKNNYNTFLIKPQKKLNISQKKSILVLKKYIEFSILEHTLKYQVNNMIKNVAFPLLKNKTLYICDIQNNTNNNLNVIKTKNILIKIFNQKHGMFSIIQNKNIQKIKKKLNISPKDTLVNCNKALLISKKAHANYLLFSSTKYQPSNKKLFLEIQLIDVTTGEIIWTFNTLIKTILRYVTHKSILK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "378593",
        "+",
        594
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2455",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKTVSIFDIYLNKIKLNSKINIQGWVRNRRRSKLGLLFIDLYDGSCLYTMQVVVKDILSNYDSEISKLSVGCSINVFGVLISSIGTKQKYEIQAKVVKVIGIINNPGSYPISSKYHTMKHLRNVPHLRSRTNFFGAVSRVRNYLFNALHEFLFKNGYYWIPSPIITGLNSEGAGDMFKVSILDLNNIPKNKNGKINFKKDFFGKEAFLTVSGQLTLETYACSLSKVYSFGPIFRAENSNTRRHLSEFWMLEVETAFSNLCDIIKFSENMLKYAIGIILDKCVIDINFFRENVDEKIFCRLKDFSSKQFFQIEYKEAINILIKSNRFDHKVMFIGMELSSDHERFLVEEYFKFPLVITNYPKSLKAFYMRVNDDNKTVSAMDVLVPGVGEIIGGSEREERLNVLDRRFFELNLNKEDYWWYRDLRKYGTIPHSGFGLGFERLLSYILGIKNIRDVCPFPRTAYKADF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "380844",
        "-",
        1401
      ]
     ],
     "function" : "Asparaginyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.22)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2456",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Asparaginyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.22)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4085,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLYLYNKHPRIKLRNAAIFDNINRVTVSFYKYIFIHEPIKFRNSLYRMFFKFNIFGRVYIANEGINAQISIPKKIYHKAINIITTSFAVLKDINVNLALDNRESFWVLRMKVRKKILFDNLPIDFFDPNNVGTYLSAKDVNNMLENKNSVLVDMRNHYEYKIGHFDSAINVPVNTFREQLFHIVDFLKHYKNRDIIMYCTGGIRCEKATAWIKYNGFKNVYQIKGGIIKYVRDARIENLLVKFRGKNFVFDERMSEVVSKDVLSKCDQCENLCDTYVNCFNSRCHNLFIQCNFCRKKFHNCCSEHCFKTLLK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "382886",
        "-",
        939
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2457",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIKKYFDPLRMEKSLYEFWEKNGYFKPQNNKGKPNFCIVMPPPNITGNLHIGHAFQQTIMDILIRYNRMIGKNTFWQVGTDHAGIATQIVVEKKILKEENKTVQQLGKKEFLERIWKWKNTSKNVITSQMRRLGISVDWTHEKFTLDPQISFAVRKVFMTLYDECLIYKRKKLVNWDPVLKTVISDLEVKNRNVIGNMWYIKYYLVKNHSIKISQEYYLVIATTRPETLFGDTAIAVHPNDSRYKKYIGCYALVPIINRIIPIISDEFVDVNKGTGCVKITPAHDFNDYEIAMRHNLSIINVFTRNGKITDVIEEYDISGEKSCIYKQNVPLRFHHLDRFIARKIIVKELIALKLLIKIQKHNLAIPYGERSGSVIEPLLTDQWYLRVEPLAKIAVEAVKSGKIIFIPKKYEKIYYSWMNNIKDWCISRQLLWGHRMPIWYDKKNNIYVGLDEKHIREKYHISDDIFLIQETDVLDTWFSSSLWMFSSLGWPNNKDLFKNFYSTDVVVSGFDIIFFWIARMIMLSMHLIKDHNGNGRVPFKKVYITGLICDEHGKKMSKSKGNVVDPLDMIDGISLDALIQKRIKSTVFSTHSKKIITQIQSLYPNGINSSGVDALRFTCAALSTPTRYIKWNINRLYGYRNFCNKLWNASRFILMNLTHEVEPVKLILIKPMSLSDRWIVAEFHNLVKRYRTALDNYRFDIAANVLYEFVWNKFCDFYIELVKSFINSCSMLELKSTRCTLVYILDSVLRLAHPIIPFITEEIWQKLQVFVKKNDKNTIMLQSFPKYDVKLVNKTILEDMDWIKNIFIIIRSFRMDLKISHTTLISISFKNVSSKIHKLIEEHKDYIKKIAYLDNVSIILSNVDSMLFFKSYIVLGAELLIPYSKIFPKEKELKNLNKEISKIQLAINKLQQRLSNEEFIGKAPIHVVKKYKNQLQIYIEHKTQLCHKKLTMLRD",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "385837",
        "-",
        2871
      ]
     ],
     "function" : "Valyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.9)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2458",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Valyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.9)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40851,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MRYHISTNFFKKKYSDCLVFGIFDDLQLCESVKVIDSGSDGYVSRLIKDNEISGQINESLLLHSIPNFQKLKILFLGCGKKERFNINLYQKLFKTSINIIKKLSVKALIYFVTDFHIKNINTYWKIRHAVSEIQDNLYSFKNFKTSNNKNKFKISLEDIYFYLSDHDEINSGNNAIQHGYAISKGKKIARDLSNMPPNICNSSYLADQAMKLSQYYPDLIDVEIINDIDMNKLGMNAYLSVGKGSKNKSLMSIIKYHGISFSQCKNIILIGKGVTFDSGGISIKTSRDLDEMKFDMSGAAIVFGLMSIISDLKLPLNIIGILAGSENMVSSMSFRPGDILTTMSGKTVEILNTDAEGRLILCDVLTYVERFSPEVVIDIATLTGACVVALGHHTTGLLSNNDILAKDLQKASKQTRDLIWRMPLFEEYYKDLDSNVADMANVGTNSAGMITAACFLSKFSQKYAWAHLDVAGTAWISGKNKGSTGRPINLLTQFLLNKLYK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "387417",
        "-",
        1506
      ]
     ],
     "function" : "Cytosol aminopeptidase PepA (EC 3.4.11.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2459",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cytosol aminopeptidase PepA (EC 3.4.11.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40852,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNALYKKNFLKLSDFTSLDIRNIINIACILKYQKKNKNEFPYLKNKNIVLIFEKQSTRTRCAFEIASFDQGAQVTYLGPGSTHLGYKESIQDTARVLSSIYDGIQYRGHNHETIKNLAKYSNVPVWNGLTEKFHPTQILADLLTIYETLPEKSFCNIKCAYVGDARNNISNTLLEASSLLGLNLCLVAPKCFWPNYDFFLKCQLKAKKNHGNIICTEDIQKGVRGADFIYTDVWVSMGEPKKTWHNRIKLLKKYQVNLKMLLLTQNKKIKVLHCLPSFHDKNTIVGEEIINKHNLDNGIEITNQVFNSQSDVIFRQSENRLHTIKALLLSTLLKEFPYI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "387894",
        "+",
        1020
      ]
     ],
     "function" : "Ornithine carbamoyltransferase (EC 2.1.3.3)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2460",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ornithine carbamoyltransferase (EC 2.1.3.3)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40854,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIKEIHTHKSPKPIGPYSQAIQIKNFTFLSGQISQTDNINTNISFQTQSILQNINYILESKEMNVGNIVKTTIFITNLNDLTIVNDVYQKFFLKYTKTFPARSCVEVSKLPKNAKIEIDAIAYKNK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "389813",
        "+",
        381
      ]
     ],
     "function" : "Bona fide RidA/YjgF/TdcF/RutC subgroup",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2461",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Bona fide RidA/YjgF/TdcF/RutC subgroup",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40854,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTHTNMTFSSFGLNSCIITALNDIGYVQPSPIQAACIPYLIKGKDVLGMAQTGSGKTAAFALPLLHNIKLDVRVPQILVLTPTRELAVQVAEAFSNFSKKLIGVHVLALYGGQRYDLQLKSLRKGPQIIVGTPGRLLDHLKRRTLSLSNLHSLVLDEADEMLRMGFIEDVETIMTEIPDRHQTALFSATMPEAIRRISRRFMKNPKEIRIQSNITTRPDIQQSYWMVYGKKTDALIRFLEAEDFSATIIFVRTKNATLEVSEVLERYGYNSAALNGDMNQSLREQTLEKLKDGRLDILIATDVAARGLDVDRISFVINYDIPMDSESYVHRIGRTGRAGRKGKALLFVENRERRLLRNIERAMNISISEVNLPKSDFLSKRRLEKFAQKVQIQLDSKDLHEYRGLLPKLQPNNNSLDIESLAAALLKMAQGERSLIVKPESIVRARHLKIKDTYRNNNYKSLNYVSRYNRDKNVDLYRIDVGRNDGVEVRHIVGAIANEGDISSRKIGNVRLFSNYSTIELPKGLSNTLPKTFIRTKILNKFINIKLLYNSNFKGNYNDIKDVKVYNSNKLRSKKMNNKKFVSSGVRKKIKTNISCNRRRSV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "392154",
        "-",
        1809
      ]
     ],
     "function" : "Cold-shock DEAD-box protein A",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2462",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cold-shock DEAD-box protein A",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40855,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLNPIVRKFQYGQHIVTLETGIMARQATAAVLTSMDDTTVFVTVVGQKKLQTEQKFFPMTVNYQERTYAAGRIPGGFFRREGRPSENEILIARLIDRPIRPLFPKRFFNEVQIIATVVSLNPQVNPDIVAIIGASAALSISGMPFLGPIGAARIGYINNQYILNPNVNEIKSSSLDLIISGTEESVLMVEAEANMLTEEQIINAINYGHEQQKIVIKNIEHFAKKVKIPVWEQCLYPVNDDLEKRIIEISEQEIVKAYNIFDKVIRLDVLDKIKSKAIEIIISEYSGIDEFEITSIISNIERKIVRNRVLKNRIRIDGRNKDEIRTLDVRTGVLPRVHGSALFTRGETQSLVSVTLGTSRDAQNLDELLGDKTDNFLFHYNFPPYAVGEIGMVGSPKRREIGHGKLAKRSILAVMPKLDLFPYTIRIVSEITESNGSSSMASVCGASLALMDAGVPISNAIAGIAMGLIKEGDDFVVLTDILGDEDHLGDMDFKISGSKKGITALQMDIKVKGITNEIMKLALYQAKNARIHILNIMKKSLNVPRKDISIFAPRIHTIKINPEKIKDVIGKGGSVIRMLTEETGTTIEIEDDGTVKISAVMQEKAKCAIQRIKEITAEVEVGSVYTGKVTRIVDFGAFVSIGIGKEGLVHISQIAHKRVDKVSDHLRLHQEIFVKVLEVDRQGRLRLSIKGAK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "394766",
        "-",
        2082
      ]
     ],
     "function" : "Polyribonucleotide nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.8)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2463",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Polyribonucleotide nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.8)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40856,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSENMNIKSKIITQFGVNSKDSGKSEVQIALLTNRINYLQNHFSLHKKDHCSRRGLLNMVSKRRKLLNYLKDENISRYINIINQLKLRR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "395276",
        "-",
        270
      ]
     ],
     "function" : "SSU ribosomal protein S15p (S13e)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2464",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to SSU ribosomal protein S15p (S13e)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40857,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYSEFRSIDGIILIDKPYGLSSHETLQKVKGILKIKKMGHTGTLDPLATGMLPMCCGRATKFSQFLMNFKKRYRVIAKLGQKTSTSDSEGQIIHVRPITFTNLQLQKVLKSFHGKIKQIPSMYSAIKYHGHALYKYARQGIVISRKVRDAIIYELKVLGYSYKHKYLELDIICSKGTYIRTLIEDVGEKLNCGAHVISLRRLQVGNYTSFQMIDIKTLNKLVKYNINVLEHILLSVDNAISCFPEVNIVPNVIKNLQNGQKVKTHSGFINQFVRITEGINRRFIGIGKINNINELYSYRLII",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "396316",
        "-",
        909
      ]
     ],
     "function" : "tRNA pseudouridine synthase B (EC 4.2.1.70)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2465",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to tRNA pseudouridine synthase B (EC 4.2.1.70)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40858,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQKLNRSFKISNEIKKKISWIICYQLCDPRLFNILISVSSVNLSRDFSYAKIYVSILNNKNISFKEILTILQNSSKHIRYLLAKGIFLRIIPTLHFCHDSSYVNGTKITNLINNVLYNK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "396708",
        "-",
        360
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2466",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MEMINIQDLANEVDMSVDRLVQVCIKIGILKTKYDTITQLEKLTILNYLNENLKNSNKNVLMLKRKIRSTVKIFSSGGKNKCISIEIRKNKRYSKSNDDIKTFLEKNKDINLNKSEIVLSAKEDSKIFVSHSKDNINSNINDTCTIRKKFNKNFKKQQKINILSEKEDKNNLDNVLNVEQGSKKKINFKNVVLEEKKENKVKFSNYIKLSEKYNTRKVSNFLTSKNIRDHNNVEKHRRNRNKILRNKHQKDNFSFEKNLSDKNIKLDNCIHKKSIKNKKESLLKQVFKKPLRAINRNIILSSAISIFNLANKMAVKSSEIIKMMARLGYTVTINQIIDQDIAQLVAEEMGHKVTICYENKLEDKIMRDRDFGDGIKKTRPPIITIMGHVDHGKTSLLDKIRLTRVADSEPGRITQHIGAYHIKINNKIITFLDTPGHSAFTAMRARGAQVTDIVILVIAIDDGIKPQTIEAIQHAQAASVPIIIAINKIDKLITNIEKIKNELTKYNILPEEWGGDNIFVNISAKSGEGIESLLNAILTQSEMLELKSISNGMASGLVIESYLDKGRGPTAIILIKEGKLNKGDIVLCGFEYGKVRSIRDDLENEVNSIGPSIPVKILGLSGIPLAGDKIVVVRDEKQAREVATYRQKKFKEQKMSKQRQLKSLDIFEDVKRSSNPSLNIVIKSDVQGSLEAISYSLLKLSNDEIKINIIGKGVGGITETDVLLAAASNAIIIGFNVRADSSAKRIIEFENVDFRYYSVIYQIIDEIKNCICGMLSPKYQQKIIGLANVRSIFKSPKIGVIAGCIVMEGIIKRNSIIQILRNNVVIHKGELISLRRFKEDVSEVRCGVECGIGMKNFNDICIEDIIEVFETIEIKQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "399390",
        "-",
        2631
      ]
     ],
     "function" : "Translation initiation factor 2",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2467",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Translation initiation factor 2",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40858,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNKEILAVVEAVSNEKSLPREKIFEALECALAIATKKKYDQEIDVRVKINRKNGNFETFRRWLVVNQVLQPTKEITLEAAKFEDVTVKVNDYIEDKMISVTFDRITTQTAKQVIVQKVREAERAMIVEQFRKYFGKILTGIVKKINRESITLDLGNNAEALILKEDMLPRENFRLGDRVRGVLYAIYPESRGAQLFVTRSKPEMLIELFKIEVPEIGEEIIEIKSAARDPGSRAKIAVKSNDKRVDAVGACVGMRGARVQAVSSELCGERIDIVLWDKNSAQFIINSMAPAEVSSIVLDEDRHTIDIAVDSNNLAQAIGRNGQNVRLASQLSGWEINVMTVDDLKLKHQEEKDKILNIFTKYLKIDQKISNILIDEGFSSIEELVYIPFNELLNINSITQELAYSIRESAKKALCAIELENKKVINERKLHKDLLNLKGMNQKLAFKLAKKNIFSLEDLAEQGIDDLIDIENLNSNTAGMLIMAARNICWFGNKTSA",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "400898",
        "-",
        1494
      ]
     ],
     "function" : "Transcription termination protein NusA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2468",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Transcription termination protein NusA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40859,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYNFFLVMCVVIDILLILLIMIQSRIYGYSSSSFSTIGNKQISISFSSQNTLIYIIAILSGLFFLMSLIISNINYHKSYNNRIVTYDQKIFSSTN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "401540",
        "-",
        288
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2469",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIKYFGTDGIRGVVGKTPITADFFFKLGAVIGKILYFYDVKKIIIGRDTRLSSYMLEEALQFGLSLVGVSVISVGVLPTPAISYFTKLFNLEVGVVISASHNQFRDNGIKFFVKNGVKLSAKFERRIEKQLNKTIILKQFVDLGHISYKRALQQKYINFCISTLPNNFRLNNFKIVLDCANGSTYELAPIIFRELGANVVLMSAAPNGLNINDKCGTTDLQEIQRLVLSEKADLGISFDGDGDRVIMIDHFGNSVNGDQILYILAKNYKKNKKLRGGVVGTKMSNGGLSLALSKIGIPFITVNIGDRYIFKKLKEKQWRLGAESSGHVILLDYAPVGDGIITSLQILKIIFDENSTLKSLCSDIHMLPQIIINIKNNIDISFLKNFKIQSVLSKYKDFLGKYSRIMLRLSGTEKCIRIMIEGCCSKKINIFSKMLINVINSVKKSRFSIITMF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "403125",
        "-",
        1362
      ]
     ],
     "function" : "Phosphoglucosamine mutase (EC 5.4.2.10)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2470",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Phosphoglucosamine mutase (EC 5.4.2.10)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4086,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSDMAKNLMLWLVIAVVLMSIFQNFSANNINNRKIDYSTFLSDVNQDQVREVHISGREMNIIRKDNGRYITYIPISDPKLLDNLLVKNVKIIGAAPEEQSFFTAIFISWFPMLLLIGVWVFFMRQMQVGGGKGAMSFGKSKARMLPEDQVKITFSDVAGCDEAKEEVQELVEYLKEPSRFQKLGGKIPKGILMVGPPGTGKTLLAKAIAGEAKVPFFTISGSDFVEMFVGVGASRVRDMFEHSRKVAPCIIFIDEIDAVGRQRGAGLGGGHDEREQTLNQMLVEMDGFDGNEGIILIAATNRPDVLDPALLRPGRFDRQIFVALPDIRGREKIIQVHMKKVPLGNNVDPMIIARGTPGFSGADLANLVNEAALFAARNNRDVVMMSDFESAKDKITMGSERRSMVMTEKQKESTAYHEAGHVIVGRLVPEHDPAHKVTIIPRGRALGVTFFLPKDDVLSINKNKLESQISTLYGGRLAEEIIYGVNNVSTGAHNDIKVATNLARNMVTQWGFSKKLGPLLYSEEEGEIFLGRTVTKSKHMSDETARIIDEEVKLLVEKNYNRAKKILEENLDILHAMKDALIKYETINSRQIDDLMKRKSIQSSNICTDDDNN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "405361",
        "-",
        1842
      ]
     ],
     "function" : "Cell division protein FtsH (EC 3.4.24.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2471",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Cell division protein FtsH (EC 3.4.24.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40861,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSKKRSSSSNRWLNEHFKDKYVKQVHKNKSDIRSRAWFKLDDIQSSNNFLKVGMTVVDLGSSPGSWSGYAVKRVGKKGRVIACDMRPMLPIKDVVFFQGNIKNKCFFNFIETYLCHKKVHVIISDMAPNMTGHYFIDHIQAILLSKLALKMSIKVLSKGGSLLVKSFYGQEFNSFIQDVHVTFSKVKICKPNSSRARSREVYILASGRKM",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "406043",
        "-",
        633
      ]
     ],
     "function" : "Heat shock protein FtsJ/RrmJ @ Ribosomal RNA large subunit methyltransferase E (EC 2.1.1.-)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2472",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Heat shock protein FtsJ/RrmJ @ Ribosomal RNA large subunit methyltransferase E (EC 2.1.1.-)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40862,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNDQIPMTILGVEKLRKELEMLKTIKRPKIIKSIIEARQHGDLKENSEYHAAREEQGFCEGRIKEIELKLSKARIIDITKVKNNGVIIFGSTVTILNLTSNQEFTYRIVGDDESNFKRKLISINSPMSRGLVGKKVSDVATIKTPVGDVKYKILKIEYN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "406657",
        "-",
        480
      ]
     ],
     "function" : "Transcription elongation factor GreA",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2473",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Transcription elongation factor GreA",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40863,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTITNTIKSLLKKKIPLTVIHVTGDNKHINITAVSDIFNNINTLRRQQIIYKPLMPYIINKTLHAISIKTYSLQEWKNK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "407141",
        "+",
        240
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2474",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNRFHISGPKNLSGEIKISGSKNAALPILLTSLLISEPIKLKNVPKLTDIMYAIKILTKLGVKIKVEKKVLYIDAKTIAICTIPDYLTKKTRASIWILGPLLARFGQAKISLPGGCKIGKRKIDLHLSGLKKLGANIAIKNNYIIGSVITKLIGNTIVLPIASVGATITIMSAATIATGITIINNAAREPEIIDVANFLNKLGAKIIGAGSKNIFITGVLKLHGGSYTIMPDRIETGTFLVAAAISNGSIICHNTKPNVLINLTKKLCETGAQIKTGTNWISLNMKGIYSKAINIKTAPYPGFPTDMQAIFSLLNLVSHGNSIVTETIFENRFSYVSELKKMGAKAQIKNNSLFCYGVKKLYSATVFASDLRSCASLILAGCIADGTTIVKNIHYIKRGYERFQEKLQSIGAKICN",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "407401",
        "+",
        1251
      ]
     ],
     "function" : "UDP-N-acetylglucosamine 1-carboxyvinyltransferase (EC 2.5.1.7)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2475",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to UDP-N-acetylglucosamine 1-carboxyvinyltransferase (EC 2.5.1.7)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40864,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYAIFKSGGKQHKVIKGQTIRLEKINQSIGTQIKFKKILMCCNGTHITIGKPHIHNNFILANIINHGRHKKIKIIKFNRRKHYKKQQGHRQNFTDVLITNIHNNYREQNNGS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "408888",
        "+",
        339
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L21p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2476",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L21p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40865,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MAHKKAGGSSRNGRDSHSKRLGVKHFGGETIRSGSIIVRQRGTKFHAGNNVDCAKDHTLFATSQGKVKFEKKGKCNRTYVSIIPE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "409216",
        "+",
        258
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L27p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2477",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L27p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40866,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKFLDKAIIHVIAGNGGHGRTSFRREKYIPKGGPDGGDGGNGGNVWLQTVTNLNTLIDFKFTKIFKAQDGQQGFNKKKTGKKGSDIVIQIPIGTKIIDHNTNEIIEDMIQDKQLVLVAKGGWHGLGNTRFKSSTNRIPIKHTKGTQGEFRILRLELILIAHVGTLGLPNSGKSTLVRNISNAKTKIANYPFTTLKPVLGTVKINHKEFFVIADIPGLIQGASHGIGLGYQFLKHLERCHLLLHIIDISQINFKNTITNIHVILDELKTYNKILHNKPIWFVFNKIDLIDDIDINTKLKSILEKLGSIQQYFLISAIKKTGLKKIVKKIYDFLKNKNLL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "409712",
        "+",
        1017
      ]
     ],
     "function" : "GTP-binding protein Obg",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2478",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to GTP-binding protein Obg",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40867,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MENMYQYGTGRRKSSSARVFLKTGTGNITINNRKLNNYFSRRTARLIILQPIEFVNMSKKCDLYITVKGGGISGQVGAIRHGISRALIKYDSSFRNELRKLGFITRDSRQVERKKVGFRKARKRPQFSKR",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "411338",
        "-",
        393
      ]
     ],
     "function" : "SSU ribosomal protein S9p (S16e)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2479",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to SSU ribosomal protein S9p (S16e)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40867,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYIKSFSAKSNDFKKMWYCIDATGKILGRLATNIASRLRGKHKVEYTPHVDIGDYLIVINAKNIKVTGKKCTDKFYYHHTGYVGGLKKIAFKDMLHRYPERIIEIAVRGMLPKGPLGRSMFKKLKVYANDNHNHSAQNPKILNI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "411785",
        "-",
        435
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L13p (L13Ae)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2480",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L13p (L13Ae)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40868,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTLKNALLAFRNAINILDKNLINLLAKRKQLSLNIAHTKVKNNYPVRDIEREQMLLKNLTILGEKHFLNKKYIESLFSIILEDSVLTQKKWIKKYNLNKYKLEKISFLGSFGSYSHLAAQKYAKKHSKILTDKIYKNFSDVITSVEQQQSTYAILPIENQSSGLIIEVYKLLQKTPLFIIGNIYIHANHCLLAKKYTPILKIQKIYSHIQPFKQCSKFISLFPNWKLSNTTSTSEAIQHVAKENDNTIAALGNESYGELNKLEVIAKNISNKRNNITQFIILAQKKTYITNKKTHLKTIILISKKNENCEKIIRNILHKNKITLLKLKYYVTSKVLLEKIFFIEIENIYCIKHILKQFTIEIKCIKILGCF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "412135",
        "+",
        1116
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2481",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFNNLTQRFLKIIKKISNKGRLTEKNIKETLREIRIALLEADVALPVVKNFIPSIQKSVIGNQVNKSLTPGQELIKIVKKELTLILGKENHSLNLSVTPPAIILMIGLQGSGKTTTTAKLGQLIRTKYKKKVIVTSIDIYRLAAIKQLKMLSKQAKISFFPSNNTQSPKDIVQHAIQHAKLKFYDVLLIDTAGRLQIDKKMMNELLDVYNISHPIETFFVADAMFGQDSINVINEFNKYLPVSSFIITKTDSDTRAGIILSIKYLTKKPIKFIGTGEKLEELELFYPDRIASRILGMGDMLSLIENIENKIDKKHIKKFSNTIKKYNTFNFNDMLLHINQIKKIGGVNSILGKLPKTQTIFNSFQNNIDENILLKMKTIINSMTISERHQPELIKGSRKRRISLGSGIPIPEINQLLKQFNNIKKIMKTIKKGGVTKIMQGINNIIKNKF",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "413493",
        "+",
        1353
      ]
     ],
     "function" : "Signal recognition particle, subunit Ffh SRP54 (TC 3.A.5.1.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2482",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Signal recognition particle, subunit Ffh SRP54 (TC 3.A.5.1.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40869,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MVKIRLVRLGAKKRPFYKIVIADSRYPRNGKFIEKIGFFKPLLSIKHPPQICINTLRITHWIKNGAIMSKRVKKLVKIHSYINKKIK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "414937",
        "+",
        264
      ]
     ],
     "function" : "SSU ribosomal protein S16p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2483",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to SSU ribosomal protein S16p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4087,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MTKKFLNIHLTIAKFGAAHGILGWIRVFSYTEKKENIFDYVPWFIKKEQKIIKILPKYWKILKKTFLVKINDVNNRSMAQKLTNYDILINQKTLPKLNNNEYYWKDIVDCTVFDTNFIKLGRVSELIRTPSNDILVVKASNIKNISQNDMLIPFLHPQIISEVNINNKKIVIKNWKQTFE",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "415221",
        "+",
        543
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2484",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MFDIIKDYGITKRAIQKHLVKINVLNPRKFTKNKYKNIDDRPYGGGPGMIMTAEPLFLAINQAKSLSSNPVKVFYLSPQGKKLDQSKIMELSHQKHIILLCGRYEGIDERLLISKIIDEEISIGDYVLSGGELPAMVLIDSICRVTPGVLKNSKAIQEDSFYNGLLDYPHYTRPKCFNCIKIPNILLSGNHSEIKRWRLKQSLTKTWLKRPDLLNKLILTKEQESILHECQSKMDKPKI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "415822",
        "+",
        720
      ]
     ],
     "function" : "tRNA (Guanine37-N1) -methyltransferase (EC 2.1.1.31)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2485",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to tRNA (Guanine37-N1) -methyltransferase (EC 2.1.1.31)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40871,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MNYIQKYEKKQIKKTIPIFKSGDTIIIKVWIVEGTKKRIQLFEGIVIAIRNRGFNSSFCVRKVSNGEGIERVFPKYSPIIEEIIVKRHGDVKKSKLYYLRNRIGKSAKIRELISKKTS",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "416573",
        "+",
        357
      ]
     ],
     "function" : "LSU ribosomal protein L19p",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2486",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to LSU ribosomal protein L19p",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40871,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MILESVAEHLLFKNDINYQNVFSILSDILEKKIDYSDIYFQSIIHESWILENSIIKEGTYNINQGVGVRIVLGDKTSFSYSNDITFNSLISSSKLAMSILDVKAITKNVCPLTTTRTKPIYTSCNPLTSIDTQKKLEILNRINCVAKNYDHRVVSVNAELSSSYDEVLIATSDGNLAADIRPLIRLSINVLVNDKGKFERGVSGGGSRSGYSFFLNKHKSGKILAEYYACEAARIALINLSAQEAPSGTFPVVLGSGWPGVLLHEAVGHGLEGDFNRQGTSVFANKIGRQVASELCTIVDDGTLKDRRGSLTIDDEGTPGQYNILIKNGILKKYLQDKTNARLMEMDLTGNGRRESYAHLPLPRMTNTYMLSGPFNPKEIICSIDYGIYALNFSGGQVDITSGKFVFSTSEAYLIKQGKIGKSIKNVTLIGSGIDVMKEISMVGNDLKIDEGVGICVKNGQSIPVGVGQPTIKLNNLTVGGTI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "418524",
        "-",
        1452
      ]
     ],
     "function" : "TldD protein, part of TldE/TldD proteolytic complex",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2487",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to TldD protein, part of TldE/TldD proteolytic complex",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40872,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKELFNILLINGPNLNLLGHREPKIYGNTTLSQLTHALTKEATTFNIHLHHIQSNSESTLINKIHNSKNNINYIIINAGAFSHTSIALRDALIGINIPFIEVHISNIYTRENFRSHSWLSDISSGVICGLGLDGYFWALRTAIKRIKKISTLQV",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "418870",
        "+",
        465
      ]
     ],
     "function" : "3-dehydroquinate dehydratase II (EC 4.2.1.10)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2488",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 3-dehydroquinate dehydratase II (EC 4.2.1.10)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40873,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MQNKLKLIAIVPKISLLKNRLDQVLASLFKKHSRTILKRHILSKDVCVNGRILDQPDAKVLYKDIISINLKFKAKNDYQAENIFLNVIYEDDDILVINKQDNFVVHPGAGNTSGTLLNALLHRDSTFFNIPRAGIVHRLDKDTTGLMVIAKNNLSYMALIDQIKCKKVIREYQAIVYGKVISGGTIVKSIIRNPIKRTTMIVNKCGKRAITHYRILKRFTHHTHLKIILETGRTHQIRTHMLYINFPLVGDKTYGNKFKFYKNISLTLLEQVKKFPRQALHASRLCLYHPVTKHLMEWNSTLPRDMLNLIALLNKNI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "420424",
        "-",
        954
      ]
     ],
     "function" : "Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (EC 4.2.1.70)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2489",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (EC 4.2.1.70)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40874,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIYTSNEICQMFLNFFYKKGHTILPGSTLIPNNDPSLLFTNSGMNQFKDIFIQKNYNFKYNRVTTLQNCLRTGGKHNDFENVGYTPQHHTFFQMLGNFSFRDYFKLDAILYAWKFLTSKEQLNLSKEKLWITVYQDDLESYNIWKNIIKIDKHKIIKIGNKYNSSDSDNFWQMGEIGPCGPCTEIFYDYGNTLPGTIPGNNGCNVPRFVEIWNIVFIQFNKLSNGKLIKLTESYVDTGMGLERISAVINNVTSNYEIDLFKPLIKHILELSTVNTPKNKSIYVIADHIRACSFIISENIIPSNEKHGYVLRRIIRRAIRHGHNLGIKSLFLHKLIPTLINTMGKFNPVLKKQQNKIENVLKLEEQKFIETLEKGLKLLHKELKQIQPKHVLSGKLAFNLYDTFGFPIDLTIDICKEHNISINIMEFKRYLNQHKQNSINKNFLNTRNAYYIEDNNINIKTHFVGYQFNKTQSIINNIIIKNNKKTLQINDYQNSILFLNETPFYGESGGQIGDSGIIHNKTGKFIVNCTKMFGNIIGHVGTLASGYLNIHDTVCAEINLPKRKSIQINHTATHLLHASLRKILGKHVFQKGSFISDQSLKFDFSHNAPMNLREIQEVENIINKKIQKNISVSTTLTTLQEIQNKKVMALFQDKYKDKVRMISINDFSVELCGGTHTKYTGDIGLFKITSEISISSGIRRIEAVTGKHAISIIHHQEKTINNIANMLNSKTNNIEQTITKLLNNNIHLKKQIYTLYNQNIYNIVNSLSKHNILIKDVNIIIKNLKNENLLSLRNIVDKLKNRFKCSVIIISSIINNKSIIIVGVTRNVTDRISALDILNKLTKKLGGRGGGKNNIAEGGIKNLISLPIELKKIKTWISSRL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "420763",
        "+",
        2643
      ]
     ],
     "function" : "Alanyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.7)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2490",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Alanyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.7)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40874,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLILTRRVGETLIIGDNISITVLGVKGNQVRIGVNAPKEISVHREEIYQRIQTEKKTQTQ",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "423584",
        "+",
        183
      ]
     ],
     "function" : "Carbon storage regulator",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2491",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Carbon storage regulator",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40876,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MIPKIYKKIKWLQSNPLILKKILRGIEREALRTDIHGTIINTAYPQDKIGSALTHKWITTDFSESLLEFITPTNASTNYILKFLNDTHKFVNDNLIQEYFWPFSIPPCKKYMHSIKLSKYGTSNLGQVKTLYRKGLKHRYGILMNIISGVHYNFSLPRIFWNHWKKIHHKNTQYNTTSEGYLCLIRNYYKFGWIIPYLFGASPAVEPLFIKNKKHNYKFKKHHGMLYLPWSTSLRLSDLGHTNQSIKKLKLTFNSLSEYVLALEHGIKTPSKQFKNLGLYDQFGNFKQINTNLLQTENELYTYIRPKQKLKNCESLSAALRNRGIEYVEIRALDINPFTSTGVDKNQILLLDLFLIWCVLADSPKISSQEFHFFLKNWHTIITKGRKPKQKININIYNTKNTIQTIGKTILYDLFYIAEILDSLSNNNNYQETCKNLILYFDYPELTYSEKLLNKFMCYGIYETGANLFVKYKQKLHNDSFKILSKKDLNNEMMKSNNSQKLIEKQDTLNFKEYLNLYYTK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "424268",
        "+",
        1566
      ]
     ],
     "function" : "Glutamate--cysteine ligase (EC 6.3.2.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2492",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Glutamate--cysteine ligase (EC 6.3.2.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40877,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLIRSIFFFTILIFSTCLSSNENIKHHYHKNFNQIKKLAQKINIDAPGTFYCGCKIFWKEKKGIPELNSCGYHIRKNANRANRIEWEHVMPAWQFGHSKSCWKKGGRKNCIHDYNYQKIETDLHNLQPVIGEINGDRSNFMYNQFPKSTLNGQYGQCSMKIDFKNKLVEPPDISKGAISRIYFYMSDFYHFKLSKKQKKLFLMWNKKYNVTNWECMRDNLIFKIQGNHNPYVYSKCQKNNTNKNI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "426182",
        "+",
        738
      ]
     ],
     "function" : "Endonuclease I precursor (EC 3.1.21.1)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2493",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Endonuclease I precursor (EC 3.1.21.1)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40877,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MYILNAKKIIQIKISKCLISKNEHIYLKKLNKKLILIL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "426873",
        "+",
        117
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2494",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MLLKCRDFQRKYFRKLRKKINNKIREQLAISISKKIFYCNILDSVKNIAIFCSFDGEIDTYPLILKLWRQNYNVYLPIINYNYKKILGFMKYLPNTSLIKNRFNILEPVFDRKNFIQSDDLDIMFVPLVAFDEFGYRLGMGGGFYDRILINYDIKKSFFPIGLAFDCQFSKNINIKYWDVALPVIITPKKFWIWI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "427797",
        "-",
        588
      ]
     ],
     "function" : "5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase (EC 6.3.3.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2495",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase (EC 6.3.3.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40879,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKTNELKRLVARKVVDYINPGSVIGIGTGSTVSYFIEVLSTIKNLISGAVSSSNFSTACLKRIGIPIYDLSKINSLVLYIDSADEINPQLQMIKGGGAALTREKIIAATAEKFICIADESKQVEILGKVPLPIEIIPMARSYISNEIIKIGGMPKYRKNVITDNGNVIIDVFNLVITDPVCLENKINSFPGVVSVGLFATRKADIALIGTSSGVQVIY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "428829",
        "-",
        657
      ]
     ],
     "function" : "Ribose 5-phosphate isomerase A (EC 5.3.1.6)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2496",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Ribose 5-phosphate isomerase A (EC 5.3.1.6)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.4088,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKQHSKISNFIQKIISEDIQNKKITHVKTRFPPEPNGYLHLGHAKSICLNFDLAQEFKGTCNLRFDDTNPKNEDTCYINSIIQDIKWLEYKWHNKIRYASLYFNKIYQYAIKLIKKGLAYVDQLSPEEIRTFRGTLTTSGIDSPYRTQSIEKNLNLFKKMKQGKMLEGTACLRAKIDMASNCITMRDPVLYRIIFSKHHQTNKKWCIYPTYDFTHCISDALEKITHSLCTLEFQDHRKLYEWILKKIDISCNTHQYEFSRLKLEYSVLSKRKLNLLVNNKVVNGWDDPRMPTLSGLRNRGYTPSSIKLFCKKIGITKQENTIQLSFLESCIRSDLNPIAPRYMAVIHPIKIQICNLSDNYEEILNIPNHPTKPNMGCHKSIFSNTLYIDQNDFYENKSELLKKLAIGKEIRLRYSYVIKAHKIKKDQNNNIKTIFCTYDKNTLGKNPKNRKILGVIHWISEKNVLPARFFLYDKLFTIQSPETVKNFLQYINTNSLVIKYGFVEKDILTNISTTAYQFEREGYFCINKNFSITKNLTFNRIVTLKDKIK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "429617",
        "+",
        1653
      ]
     ],
     "function" : "Glutaminyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.18)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2497",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Glutaminyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.18)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40882,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKKRFIFITGGVVSSLGKGITTAALAAVLEARNLNVTIIKLDPYINIDPGTISPEQHGEVFVTEDGAETDLDLGHYERFIRTKMTRKNNFTTGSIYSEVLNKERKGEYLGATIQIIPHITNTIKKRIISCAHNVDIVFVEVGGTVGDIESLPFLEAIRQIAIDIGRENTIYIHLTLVPYISITKEIKTKPTQHSVKELLSIGIQPDILICRSQYTIPIQARSKIALFCNVLKESVISLINVDSIYKIPKLLNLQKVDQIICHHFKLKVPPADLSEWDEVIYNELNTNNVVTIGIIGKYIKSPDAYKSVIEALKHGGIKNKTVVKIKLINSEKIEKNGTNRLNCLHGILIPGGFGHRGITGKLITVEYARINNVPFFGICLGMQIALIEFFRNVIGLKDANSTEFSQNCQHPIISLIPKGNRNLPNINNNVKKKLGGTMRLGNQTCYLKQDSISHKLYGKNIISERHRHRYEVNNKFINKIEKYGLKITGKSKKNKLVEIIELSNHLWFIACQFHPEFTSTPRDGHPLFIDFIKAAIQYKKIKQK",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "431582",
        "+",
        1635
      ]
     ],
     "function" : "CTP synthase (EC 6.3.4.2)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2498",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to CTP synthase (EC 6.3.4.2)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40882,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSKIKKIISREIIDSRGYPTIESEVHLQNGSIGLASIPSGASTGSREALELRDNDPLRYFGKGVKTAVSIVNTSISSAIYNQDAYDQENIDKIMINLDGTKNKSKIGANSILSVSIATAKAAAQSKKIPLYQYISELHGIKEELLMPLPMMNIINGGKHADNNIDIQEFMIQPIKANTIKEAIQIGAEVFYTLGLILKRRGFNTTVGDEGGYAPNLKSNESAFLILSEAVSQSGYMLGKDITFCIDCAASELYNSKTKTYKLTSEQKKFTSYEFTNYLSALVDKYPITSIEDGLDESDWNGFKYQTKKLGKKIQLVGDDLFVTNTNILKKGIQNNIANTILIKLNQIGTLTETLNAIKLAQNSNYNTVISHRSGETEDTTISDLAVGTNSGQIKTGSVCRSERTAKYNQLIRIEEKLGAKTKIFKNFYFNI",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "433283",
        "+",
        1296
      ]
     ],
     "function" : "Enolase (EC 4.2.1.11)",
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2499",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ],
      [
        "Function updated to Enolase (EC 4.2.1.11)",
        "GenomeAnnotationImpl",
        1401738538.40883,
        "718fe134-f8bb-4822-ae1d-eeac403b0a31"
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MSITYNFSFSKISKVVPVTGCGKRMLLNFLKPYIEINNYTILKQIVLSFY",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "436191",
        "-",
        153
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CDS.2500",
     "annotations" : [
      [
        "Add feature called by PRODIGAL",
        "prodigal",
        1401738474
      ]
     ]
   },
   {
     "protein_translation" : "MKMSTIGLLVLFFLLQIKFIFGQYGLYEYLILDRKSLKNISYVFYSKFKNINFFCRLL",
     "location" : [
      [
        "NC_004545",
        "436508",
        "-",
        177
      ]
     ],
     "feature_creation_event" : "990a76a2-a018-43b7-a01b-5ba08ba1f256",
     "type" : "CDS",
     "id" : "kb|g.22889.CD